O nás

Realizátorem projektu je sociální firma Matapo s.r.o.

Zakladatelé

Petr Svobodník - jednatel

Daniel Novák - společník

Hlásíme se k principům pro partnery Nadace Vodafone

  1. Hlavním cílem společnosti je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
  2. Podnik funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
  3. Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku včetně úroků. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice. Pokud ano, musí být prostředky přidělené v minulosti Nadací Vodafone vráceny.
  4. Děláme to se zápalem.