Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell 2 Baroque Uživatelská příručka

BlindShell je dotykový telefon pro nevidomé a slabozraké. Je ovládán jednoduchými gesty. Odezva je zprostředkována syntetickým hlasem, vibracemi a dalšími zvukovými signály. BlindShell byl vyvinut ve spolupráci se Sjednocenou Organizací Nevidomých a Slabozrakých (SONS). V případě návrhů a dotazů ohledně BlindShellu nás neváhejte kontaktovat na info@blindshell.com. Vaše zpětná vazba je důležitá pomoc při zlepšování BlindShellu.

První zapnutí

Konstrukce telefonu

Držíte v ruce váš první telefon BlindShell. Než začnete s používáním, seznámíme vás se zařízením. Držte telefon tak, aby hmatatelná čočka kamery byla na horní straně a ukazovala směrem od vás. BlindShell má dvě důležitá tlačítka:

 • Podlouhlé tlačítko na levé straně pro ovládání hlasitosti. Stisknutím horní strany zvýšíte hlasitost. Stisknutím spodní strany hlasitost snížíte. Během psaní textu stiskněte dlouze, horní či spodní část tlačítka pro aktivování diktování textu.
 • Malé tlačítko na pravé straně má tři funkce. Zapíná telefon, zamyká obrazovku a funguje jako domovské tlačítko. Stisknutí tohoto tlačítka na alespoň půl sekundy vás vrátí do hlavního menu.

Na vrchní straně telefonu najdete zdířku pro nabíjení uprostřed a místo pro připojení sluchátek napravo od ní.

Vložení SIM karty a baterie

Telefon je dodán s příslušenstvím pro nabíjení, baterkou a sluchátky. SIM karta není součástí balení. SIM karta musí být ve velikosti standard nebo mikro. Před zapnutím je třeba vložit baterii a SIM kartu následovně:

 1. Položte si telefon tak, aby hmatatelná čočka kamery byla na horní straně a ukazovala směrem na vás.
 2. Zahákněte nehet do zdířky ve spodní části telefonu na levé straně a zatáhněte směrem k sobě až uslyšíte cvaknutí. Pohybujte směrem po okraji telefonu v nově vzniklé mezírce a odstraňte zadní kryt telefonu.
 3. V horní třetině telefonu jsou místa pro tři karty. Levá zdířka je pro SIM kartu standardní velikosti. Prostřední je pro SIM kartu velikosti mikro. Pravá je pro paměťovou mikro SD kartu. Zdířky pro SIM karty jsou opatřeny plastovými záslepkami. Vytáhněte záslepku SIM karty patřičné velikosti. Vložte místo záslepky vlastní SIM kartu stejným směrem. Dbejte důraz na orientaci seříznutého rohu SIM karty. SIM karta velikosti standard má seříznutý roh orientovaný vlevo nahoru. SIM karta velikosti mikro má seříznutý roh směrem vpravo dolů. V telefonu BlindShell lze používat dvě SIM karty najednou. Ke každé SIM kartě lze přiřadit službu odchozí hovory, odchozí SMS zprávy nebo mobilní data. Hovory a SMS zprávy lze přijímat z obou SIM karet zároveň. Nastavení služeb pro jednotlivé SIM karty se provádí v menu Nastavení - Sítě - SIM karty.
 4. Baterie se do telefonu vkládá následujícím způsobem. Nahmatejte na baterii gumový obdélníček. Otočte baterii tak, aby se toto místo nacházelo na horní pravé straně. Nyní vložte baterii do telefonu tak, aby se vrchní strana baterie dotýkala spodní strany zdířek pro karty. Poté zatlačte spodní stranu a baterie zapadne zcela do telefonu. Pokud obdélníček na baterii není, nahmatejte hranu, která má seříznuté rohy. Tyto nepravidelné rohy patří na vrchní stranu pod zdířky pro karty.
 5. Nyní zavřete telefon zadním krytem. Přitlačte kryt na telefon tak aby po hranách telefonu byl kryt ve všech místech napevno.

Ovládání telefonu

Než začnete používat BlindShell, seznamte se s několika gesty potřebnými k jeho ovládání.

Dotyková gesta

BlindShell se ovládá pouze čtyřmi gesty.

Následující gesta vám umožní používat všechny funkce BlindShell:

 • Krátký dotek jedním prstem se používá pro listování v menu. Krátký dotek jedním prstem na pravou stranu displeje vás posune vpřed. Dotek na levou stranu vás posune vzad.

 • Dlouhý dotek jedním prstem se provede podržením jednoho prstu na displeji po dobu asi půl sekundy. V závislosti na kontextu má toto gesto jednu z těchto funkcí:

  • Vybrání aktuální položky z nabídky
  • Příjem hovoru
  • Potvrzení dialogu nebo otázky
  • Vypnutí budíku
 • Krátký dotek dvěma prsty se provede krátkým dotykem dvěma prsty současně na displej. V závislosti na kontextu má toto gesto jednu z těchto funkcí:

  • Přečtení nebo zopakování aktuální položky
  • Přečtení napsaného textu
  • Přečtení jména kontaktu nebo čísla při příchozím hovoru
  • Start a pauza přehrávání u MP3 přehrávače, rádia a čtečky knih
 • Dlouhý dotek dvěma prsty se provede podržením dvou lehce roztažených prstů na displeji po dobu asi půl sekundy. V závislosti na kontextu má toto gesto jedno z těchto funkcí:

  • Jít zpět o jednu úroveň
  • Zavěsit příchozí hovor
  • Odpověď na dialog nebo otázku
  • Opustit právě probíhající činnost, například vytváření kontaktu nebo psaní zprávy

Další gesta

Aktivace Informace o stavu

Přejetí jednoho prstu ze spodního okraje k hornímu aktivuje funkci Informace o Stavu, která obsahuje datum a čas, sílu připojení apod.

Zamknutí a odemknutí telefonu

Krátkým stiskem zamykacího tlačítka lze telefon zamknout či odemknout, v závislosti na tom, v jakém stavu se telefon nacháel před stiskem tohoto tlačítka.

Rychlá nápověda

Přejetí jednoho prstu z horního okraje ke spodnímu aktivuje nápovědu týkající se aktuální aplikace.

Ukončení hovoru

Krátký stisk zamykacího tlačítka ukončí aktuální hovor.

Restartování telefonu

V případě nutnosti provést restart telefonu stiskněte zamykací tlačítko po dobu asi deseti sekund.

Hlavní nabídka menu

Stisk zamykacího tlačítka na dobu asi půl vteřiny vás vždy vrátí do hlavní nabídky.

Hláskování poslední promluvy

Pokud provedete gesto krátký dotyk dvěma prsty rychle dvakrát za sebou, místo prostého přečtení poslední promluvy bude poslední promluva hláskována po písmenech. Gesto lze použít i v klávesnici, pokud je potřeba detailní kontrola, například při zadávání hesel.

Zapnutí BlindShell

Pro zapnutí telefonu stiskněte zamykací tlačítko asi na půl vteřiny. Ucítíte krátké zavibrování pro potvrzení. Poté uslyšíte znělku BlindShell. Telefon je připraven k použití po načtení hlavního menu, teda poté co řekne "Volání, jedna z devíti". Pokud jste vyzvání pro zadání PIN kódu, zadejte ho. Klávesnice je alfanumerická s rozložením používaným u starých telefonů. Pod číslicovou klávesnicí naleznete tři tlačítka. Funkce prostředního se může lišit v závislosti na kontextu. Levé a pravé tlačítko mají vždy stejnou funkci:

 • Na pravé straně je tlačítko smazat
 • Na levé straně je tlačítko poslat, uložit nebo volat

Telefon bude číst na jaké číslici máte zrovna prst. Pro zadání PIN najeďte prstem na první číslici. Držte prst na čísle a druhým prstem se dotkněte kdekoli jinde na displej. Poté odstraňte oba prsty z displeje. Uslyšíte typický zvuk a napsaný znak. Navíc ucítíte krátkou vibraci. Spodní tři tlačítka se potvrzují stejným způsobem. Poznámka: Pro smazání celého čísla najeďte prstem na tlačítko "Smazat". Držte prst na tlačítku smazat a druhým prstem se dotýkejte kdekoli jinde na displej dokud neuslyšíte "smazat vše". Poté odstraňte oba prsty z displeje a budete dotázání, zda chcete opravdu smazat vše. Potvrďte dotekem jedním prstem dlouze.

Po napsání PIN kódu vyberte tlačítko "Použít" a BlindShell je připraven k použití.

Virtuální klávesnice

Ovládání klávesnice je stejné jako u číslicové klávesnice pro zadání PIN kódu. Rozložení klávesnice je stejné jako u starších tlačítkových telefonů. Například na klávese dva najdete písmena A, B, C a číslici dva. Pro napsání pozdravu "ahoj" postupujte následovně pro každé písmeno:

 • Jedním prstem najeďte na pozici dva
 • Držte prst na této pozici a dotkněte se druhým prstem kdekoli na displej. Po prvním doteku druhým prstem uslyšíte "A"
 • Odstraňte oba prsty z displeje a uslyšíte charakteristickou odezvu pro napsání znaku. Napsali jste "A".
 • Pro napsání písmene "O" najeďte prstem na pozici 6 s písmeny M, N, O. Držte prst na tomto tlačítku a dotkněte se druhým prstem kdekoli na displej třikrát než uslyšíte "O". Odstraňte oba prsty z displeje a uslyšíte charakteristickou odezvu pro napsání znaku. Napsali jste "O". Po zopakování tohoto postupu pro každý znak a napsání mezery, čárky nebo tečky uslyšíte slovo "Ahoj". Pro smazání znaku najeďte prstem na tlačítko "Smazat". Držte prst na tlačítku smazat a druhým prstem se dotýkejte kdekoli jinde na displej. Poté odstraňte oba prsty z displeje a uslyšíte smazaný znak.

Tlačítkem se znakem # můžete přepínat mezi alfanumerickou klávesnicí a nastavovat velká písmena. První písmeno po jakékoli interpunkci bude velké.

QWERTY klávesnice

QWERTY klávesnice je alernativou k zadávání textu v telefonu přes klasickou klávesnici. Pro některé je používání této klávesnice rychlejší než klasická BlindShell klávesnice. Klávesnici lze přepbout v Menu Nastavení, Ovládání, Klávesnice, Styl klávesnice.

Pokud přepnete telefon na tuto klávesnici, klávesnice bude změněna pouze pro zadávání textu. Pro zadávání čísel, jako jsou například telefonní čisla či PIN kód, bude stále používána numerická klávesnice.

Rozložení QWERTY klávesnice

Z důvodu snažšího používání klávesnice se telefon při používání QWERTY klávesnice drží na šířku a nikoliv na výšku, jak je toho u BlindShell zvykem. Tlačítka pro změnu hlasitosti by měla při používání QWERTY klávesnice směřovat nahoru.

QWERTY klávesnice má pět řádků a deset sloupců. Je velice podobná klávesnicím, které se používají u počítačů. Klávesnici lze přepnout do tří režimů - malá písmena, velká písmena a speciální znaky.

V základním režimu je rozložení klávesnice následující:

 • nejsvrchnější řádek obsahuje znak vykřičník a písmena s diakritikou
 • druhý řádek obsahuje pouze písmena
 • třetí řádek obsahuje pásmena a posledním tlačítko slouží pro mazání
 • čtvrtý řádek začíná tlačítkem pro přepínání mezi velkými a malými písmeny a poslední dvě tlačítka slouží pro posun v textu
 • poslední řádek obsahuje tlačítko pro přepnutí klávesnice na zadávání speciálních znaků, mezerník, tři tlačítka interpunkce a potvrzovací tlačítko

Používání

Pro zadání znaku na QWERTY klávesnici táněte jedním prstem přes obrazovku, dokud neuslyšíte písmeno či znak, který chcete zadat. Jakmile takové písmeno či znak naleznete, sejměte prst z obrazovky a vybraný znak bude zadán.

Ve většině případů není nutné používat více jak jeden prst pro psaní na QWERTY klávesnici.

Výjimku tvoří následující dva případy

 • tlačítko pro mazání může kromě mázání znaku sloužit pro mazání celého slova či smazání všeho.
 • příklepem druhým prstem lze u písmen, které můžou být napsány s háčkem či čárkou, vybrat dané písmeno s diakritikou.

Režimy klávesnice

QWERTY klávesnice může být přepnuta do tří režimů - malá písmena, velká písmena a speciální znaky.

 • výchozím režimem je psaní malých písmen
 • režim psaní velkých písmen obsahuje v prvním řádku rozložení číslice
 • režim "všechna velká" lze zapnout stisknutím tlačítka speciální znaky a pak tlačítka pro velká písmena (v tomto režimu lze také psát více čísel za sebou)
 • režim speciální znaky obsahuje zbylou interpunkci a speciální znaky.

Diktování textu

Namísto klávesnice lze v BlindShell zadávat text pomocí diktování hlasem. Pokud se nacházíte v klávesnici, lze tuto funkci vyvolat podržením kteréhokoliv z tlačítek hlasitosti po dobu zhruba půl sekundy. Po vyzvání a pípnutí lze začít diktovat text.

Text diktujte po krátkých větách či několika slovech. Po každém nadiktovaném segmentu telefon krátce zavibruje. V tomto okamžiku můžete pokračovat diktováním dalšího textu, nebo diktování ukončit dlouhým podržením tlačítka hlasitosti či dlouhým dotekem jedním prstem. Pokud diktování neukončíte manuálně bude ukončeno automaticky po několika sekundách od posledního rozpoznaného textu.

Pro využívání diktování textu je nutné, aby byl telefon připojen k internetu.

BlindShell hlasový asistent

Hlasový asistent se spouští dlouhým podržením (po dobu více jak jedné sekundy) jednoho z tlačítek hlasitosti na levém boku telefonu.

Můžete spustit kteroukoli aplikaci telefonu vyslovením jejího jména. Tedy například „zprávy“, „otevři zprávy“, „spusť aplikaci zprávy“ a podobně.

Kompletní seznam aplikací je následující: volání, zprávy, email, počasí, budík, minutník, kalkulačka, kalendář, poznámky, internetové rádio, přehrávač, knihovna, čtečka knih, rozpoznávač barev, rozpoznávač bankovek, lupa, diktafon, poloha, vypnout telefon, Facebook, WhatsApp, Intenetový prohlížeč a TapTapSee.

Nejdůležitější aplikace telefonu lze pomocí hlasového asistenta nejen spustit ale i ovládat. Více v následujícím seznamu.

Volání

 • Vytáčení kontaktu. Asistent prohledá seznam kontaktů a vytočí ten který jste v příkazu uvedli. Příklady použití: „Zavolej Petra Nováka“, „Vytoč kontakt Novák Petr“ a podobně

 • Vytáčení čísel. Asistent vytočí číslo, které nadiktujete. Příklad použití: „Vytoč číslo 777123456“, „Zavolej na 777123456“ a podobně

Zprávy

 • Napiš zprávu kontaktu. Asistent prohledá seznam kontaktů a vytvoří textovou zprávu pro tento kontakt. Příklady použití: „Napiš zprávu pro Petra Nováka“, „Vytvoř zprávu pro Nováka Petra“, „Napiš zprávu pro Petra“ a podobně

 • Napiš zprávu na číslo. Asistent vytvoří zprávu pro telefonní číslo. Příklad použití: „Napiš zprávu pro 777123456“, „Zpráva pro 777123456“ a podobně

 • Napiš zprávu kontaktu, nebo na číslo, i s textem zprávy. Asistent vytvoří zprávu a do textu zprávy přidá nadiktovaný text. Příklad použití: „Napiš zprávu pro Petra Nováka s textem ahoj, jak se máš“, „Napiš zprávu s textem asi přijdu pozdě pro Nováka Petra“, „Napiš zprávu nezapomeň nakoupit pro Petra Nováka“, Napiš zprávu pro číslo 777123456 jsem na cestě“

Budík

 • Vytvoření budíku. Asistent vytvoří budík na uvedený čas. Příklady použití: „Vytvoř budík na 8:30“, „Nastav budík na tři hodiny odpoledne“, „Probuď mě za dvě hodiny“ a podobně

Odpočet

 • Vytvoření odpočtu. Asistent vytvoří odpočet se zadaným časem. Příklady použití: „Vytvoř odpočet na 3 minuty“, „Odpočítej 4 minuty a 30 sekund“ a podobně

Kalkulačka

 • Nadiktování příkladu. Asistent spočítá nadiktovaný příklad a otevře kalkulačku s připraveným výsledkem. Příklady použití: „Spočítej 23+12“, „Vypočítej 56+22-316“ a podobně

Kalendář

 • Vytvoření události s datem a hodinou. Asistent připraví událost, do které přidá datum a čas podle příkazu. Příklady použití: „Přidej do kalendáře schůzku na úterý 3 hodiny odpoledne „Přidej do kalendáře schůzku na 18.4. v 9 hodin dopoledne“, „Nastav upozornění na čtvrtek 8 hodin“ a podobně

Poznámky

 • Vytvoření poznámky s textem. Asistent připraví poznámku s textem podle příkazu. Příklady použití: „Napiš poznámku nezapomenout koupit mléko“, „Vytvoř poznámku dneska už opravdu kup to mléko“ a podobně

Rádio

 • Spusť rádiovou stanici. Asistent spustí rádiovou stanici podle příkazu. Příklady použití: „Přehraj radiovou stanici Beat“, „Pusť rádio Evropa 2“, „Zapni rádio Frekvence 1“ a podobně

Počasí

Předpověď počasí pro daný den. Asistent zjistí předpověď počasí pro daný den. Příklady použití: „Jaké bude zítra počasí?“, „Jaké bude v pátek počasí?“, „Jaké bude počasí 22.4.?“ a podobně

Informace o telefonu a jeho stavu

 • Baterie. Asistent zjistí aktuální stav baterie. Příklady použití: „Baterie?“, „Jaký je stav baterie?“ a podobně

 • Signál. Asistent zjistí aktuální stav signálu. Příklady použití: „Signál?“ „Jaký je stav signálu?“ a podobně

 • Stav WiFi. Asistent zjistí aktuální stav WiFi. Příklady použití: „Jaký je stav WiFi?“ a podobně

 • Hodiny. Asistent zjistí, kolik je hodin. Příklady použití: „Kolik je hodin?“, „Jaký je čas?“ a podobně

 • Datum. Asistent zjistí, co je za den. Příklady použití: „Co je za den?“ a podobně

Vyhledávání na internetu

 • Nechte si dotaz „vygooglit“. Asistent vám pomůže váš dotaz vyhledat na internetu. Příklady použití: „Najdi na internetu, kdy se narodil Karel IV“, „Vyhledej jak je vysoká Eiffelova věž“ a podobně

Vtipy

 • Trocha srandy a legrace. Zeptejte se asistenta, jestli vám řekne nějaký vtip. Příklady použití: „Řekni mi vtip“ a podobně

BlindShell funkce

Volání

 • Podržte zamykací tlačítko pro přístup do hlavního menu.
 • Nalezněte funkci Volání navigací pomocí krátkých doteků jedním prstem.
 • Potvrďte volbu dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zobrazí se nabídka Volání s následujícími možnostmi:
  • Vytočit kontakt pro vytočení uloženého kontaktu
  • Vytočit číslo pro vytočení dosud neuloženého čísla
  • Historie volání pro zobrazení posledních volání

Vytočit kontakt

Po potvrzení se zobrazí seznam uložených kontaktů, kde můžete vybrat kontakt pro volání. Pokud má kontakt uložených více čísel budete mít možnost vybrat, které číslo chcete vytočit. Vytáčet začnete po potvrzení dlouhým dotekem jedním prstem. Poslední volba v seznamu je "Vyhledat" pro rychlejší přístup ke kontaktům.

Vytočit číslo

Po potvrzení této možnosti se zobrazí numerická klávesnice. Napište číslo a potvrďte tlačítkem "Volat".

Historie volání

Zobrazí seznam posledních odchozích a příchozích hovorů. Dlouhý dotek jedním prstem nabídne menu pro vyvolání dalších akcí se záznamem.

Během hovoru

 • Pro aktivaci tónové volby (numerická klávesnice během hovoru) švihněte jedním prstem ze spodní strany displeje k hornímu.
 • Pokud jste nevypnuli tuto volbu v nastavení, během hovoru se vždy přepne odposlech na reproduktor při oddálení telefonu od ucha.

Zprávy

Tato volba umožňuje posílat a číst zprávy.

 • Podržte zamykací tlačítko pro přístup do hlavního menu.
 • Nalezněte funkci Zprávy navigací pomocí krátkých doteků jedním prstem.
 • Potvrďte volbu dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zobrazí se nabídka zpráv s následujícími možnosti:
  • Napsat SMS kontaktu
  • Napsat SMS na číslo
  • Napsat SMS více příjemcům umožňující poslat SMS uloženým kontaktům i neuloženým číslům
  • Konverzace pro zobrazení napsaných a přijatých zpráv

Kontakty

Nabídka kontaktů obsahuje tyto možnosti:

 • Seznam kontaktů pro zobrazení a upravování uložených kontaktů
 • Přidat kontakt pro uložení nového kontaktu Poznámka: Poslední položka v seznamu je "Vyhledat" pro rychlejší přístup ke kontaktu.

Seznam kontaktů

Dlouhý dotyk jedním prstem pro potvrzení jednoho z kontaktů ze seznamu otevře tyto možnosti:

 • Volat zobrazí seznam s dostupnými čísly daného kontaktu
 • Odeslat zprávu zobrazí seznam s dostupnými čísly před možností napsat samotnou zprávu
 • Upravit kontakt umožní přidat nebo upravit položky pro vybraný kontakt
 • Odeslat kontakt jako vizitku pro poslaní údajů o kontaktu pro třetí stranu
 • Přidat do oblíbených pro rychlejší přístup k důležitým kontaktům
 • Smazat kontakt

Přidat nový kontakt

Nabídka obsahuje možnosti uložit různé informace o kontaktu:

 • Potvrďte vybrané pole dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Zadejte informaci.
 • Vraťte se o úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty. Potvrďte dialog dlouhým dotekem jedním prstem pro uložení nového kontaktu.

Záloha a import kontaktů

BlindShell umožňuje zálohovat a importovat kontakty do/ze souboru typu .vcf.

Importovat kontakty

 • Soubor, ze kterého se kontakty importují musí být pojmenován Contacts.vcf. Tento soubor nakopírujte buď do hlavní složky paměťové karty nebo do hlavní složky telefonu.
 • Prioritu má vždy soubor, který je uložen na paměťové kartě. Po zvolení položky Importovat kontakty se kontakty zkopírují z příslušného souboru do seznamu kontaktů.
 • Kontakty v souboru Contacts.vcf totožné s těmi, které jsou již v seznamu kontaktů uložené, se při importování přeskočí.
 • Po dokončení importu kontaktů se soubor Contacts.vcf přejmenuje na Contacts-imported.vcf.
 • Pokud není soubor Contacts.vcf přítomý na externí paměťové kartě ani v paměti telefonu, telefon zahlásí chybu importu.

Zálohovat kontakty

 • Po zvolení položky Zálohovat kontakty se vytvoří soubor Contacts.vcf obsahující kontakty, které jsou uloženy v v seznamu kontaktů.
 • Pokud je v telefonu paměťová karta, tak se tento soubr vytvoří v hlavní složce této karty.
 • Pokud v telefonu paměťová karta není, soubor Contacts.vcf se uloží do hlavní paměti telefonu.

Další aplikace

V této nabídce naleznete užitečné aplikace:

 • Příslušenství
 • Email
 • Média
 • Knihy
 • Android aplikace
 • Pomůcky
 • Hry

Příslušenství

Následující aplikace jsou k dispozici:

 • Budík
 • Minutník
 • Kalendář
 • Poznámky
 • Diktafon
 • Kalkulačka
 • Počasí
Budík

Nastavte budík s následujícími možnostmi:

V BlindShell lze mít uložených a aktivních více budíků najednou. pro každý budík lze nastavit čas a dny v týdnu ve kterých bude budík zvonit.

 • Pro vytvoření nového budíku vyberte v aplikaci budík položku Nový budík.
 • Vyplňte pole Čas budíku tak aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic značí hodiny a druhá dvojice minuty.
 • Vyberte dny, ve kterých bude budík zvonit v položce Opakování budíku. Pokud toto nastavení přeskočíte, či nevyberete žádný den, bude budík zvonit každý den.
 • Budík uložíte zvolením položky Uložit budík.
 • Po výběru konkrétního uloženého budíku ho lze upravit či smazat.
 • Když budík zvoní máte následující možnosti:
  • Dlouhým dotekem jedním nebo dvěma prsty vypnete budík ( toto samozřejmě nevypne budík pro další dny nastavené pro opakování ).
  • Přečíst čas krátkým dotekem dvěma prsty
Minutník

Aplikace minutník Vám umožňuje nastavit dobu, po kterou bude probíhat odpočet. Na konci odpočtu Vás aplikace upozorní o vypršení času.

 • Po otevření aplikace Minutník se Vám zobrazí aktuální nastavení a informace o tom, zda-li je minutník aktivní ci nikoliv.
 • Pro operace spuštění, zrušení, pozastavení či nastavení času se na hlavní obrazovce minutníku dlouze dotkněte jedním prstem.
 • Po vypršení času minutníku zrušte dlouhým dotykem jedním nebo dvěma prsty na obrazovce.
Kalendář

Kalendář slouží pro uložení důležitých schůzek a události.

 • Agenda zobrazí nejbližší události.
 • Měsíc zobrazí seznam jednotlivých dnů v aktuálním měsíci. Výběrem dnu můžete přidávat a editovat události daného dne.
 • Přidat novou událost slouží k zadání informací pro novou událost.

Pro přidání nové události postupujte následovně:

 • Vyberte "Přidat novou událost".
 • Vyberte "Název" a napište název pro novou událost. Uložte tlačítkem "Uložit".
 • To stejné proveďte pro "Místo".
 • Datum vás zavede do nabídky, kde můžete nastavit začáteční a koncové datum události
 • Čas vás rovněž zavede do nabídky, kde můžete nastavit začátek a konec události. Čas zadávejte v hodinách a minutách. Použijte tlačítko "Posun mezi poli" pro přesun z psaní hodin na psaní minut a naopak.
 • Opakování nabídne intervaly opakování události.
 • Pro uložení nové události se vraťte u úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty. Budete dotázáni, zda chcete událost uložit nebo neuložit. Potvrďte dlouhým dotekem jedním prstem pro potvrzení. Událost je nyní uložena.
Poznámky

Funkce poznámky vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky.

 • Seznam poznámek otevře seznam již existujících poznámek. Potvrzení existující poznámky vás zavede do následujících možností:
  • Upravit
  • Odeslat pomocí SMS
  • Smazat pro smazání vybrané poznámky
  • Smazat vše pro smazání všech poznámek v seznamu
 • Přidat poznámky otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Uložte tlačítkem "Uložit".
Diktafon

Jako alternativou k poznámkám můžete použít nahrávání hlasu. Diktafon se používá podle následujícího schématu:

 • Otevřete aplikaci Diktafon a navigujte na možnost "Začít nahrávat".
 • Dlouhým dotekem jedním prstem potvrďte a začněte nahrávat.
 • Nahrávání zastavíte znovu dlouhým dotekem jedním prstem. Nahrávka se přitom uloží.
 • Dlouhý dotek dvěma prsty zastaví nahrávání a neuloží nahrávku.
 • Krátký dotek dvěma prsty řekne uplynulý čas nahrávání.
 • Poslechnutí nahrávky začnete vybráním nahrávky ze seznamu potvrzovacím gestem jedním prstem dlouze.
 • Krátky dotek dvěma prsty pozastaví a znovu rozjede přehrávání.
 • Během přehrávání slouží krátký dotek jedním prstem na levou polovinu displeje pro přetáčení zpět a krátký dotek jedním prstem na pravou polovinu pro přetáčení vpřed.
 • Dlouhý dotek jedním prstem pozastaví přehrávání a otevře nabídku s těmito možnostmi:
  • Přejmenovat nahrávku
  • Smazat
  • Smazat vše
Kalkulačka

Aplikace kalkulačka nabízí základní matematické operace sčítaní, odčítání, násobení a dělení.

 • Pohybem prstu po obrazovce vyberte číslici nebo operaci, kterou chcete zadat.
 • Vyhodnocení provedete zvolením tlačítka rovná se.
 • Zadaný výraz zkontrolujte krátkým dotykem dvěma prsty.
 • Pro smazání jednoho znaku zvolte tlačítko Smazat.
 • Pro smazání celého výrazu zvolte tlačítko Smaž vše.
Počasí

Aplikace počasí Vám umožňuje získat informace o aktuálním počasí ve vaší lokalitě. Dále také umožňuje zjistit krátkodobou předpověď počasí v rámci následujících tří dnů.

 • Na úvodní obrazovce je uvedena aktuální informace o počasí ve vaší lokalitě.
 • Krátkým dotykem jedním prstem je možné se posouvat v menu a prohlédnout si předpověď na následující tři dny.
 • Dlouhým dotykem jedním prstem vyvolejte detailní informace o počasí pro vybraný den.
 • V detailu předpovědi pro daný den se pohybujte krátkým dotykem jedním prstem po třech hodinách.
 • Poslední položkou v hlavním menu je Předpověď, ve které se pohybujete v detailní předpovědi počasí od současného stavu po třech hodinách.

Email

BlindShell obsahuje jednoduchého emailového klienta, kde je možné spravovat jeden emailový účet. Některé domény ( např. Google gmail ) vyžadují povolení použití aplikací třetích stran na příslušné webové stránce. Ujistěte se, že je povolen IMAP. Nastavení pro gmail najdete na této adrese: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

V případě že používáte dvoucestnou autorizaci, vygenerujte si specifické BlindShell heslo na této adrese: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

 • Otevřete aplikaci Email
 • Vyberte možnost "Nový účet"
 • Zadejte informace o jménu účtu, SMTP server, IMAP server a heslo. Uložte každou informaci tlačítkem "Uložit".

Pokud se přihlašujete na účet z těchto domén, SMTP a IMAP budou zadány automaticky:

 • gmail.com a googlemail.com
 • yahoo.com
 • seznam.cz
 • gmx.com
 • outlook.com

V jakémkoli jiném případě musíte zadat informace ručně.

 • Po návratu o jednu úroveň dlouhým dotekem dvěma prsty nyní máte přístup do složek vašeho emailového účtu.
 • Výběr aplikace znovu bude automaticky číst obsah vaší schránky. Dlouhým dotekem jedním prstem na email otevřete následující možnosti:
  • Odpovědět
  • Odpovědět všem
  • Smazat email
 • Pro psaní emailu postupujte takto:
  • Vyberte "Nový email" v základní nabídce aplikace Email.
  • Vyberte "Příjemce", zadejte adresu příjemce a uložte tlačítkem "Uložit".
  • Stejným způsobem zadejte předmět a samotný text.
  • "Odeslat" odešle email
  • "Uložit do konceptů uloží rozepsaný email do konceptů a můžete pokračovat později.

Média

V této sekci naleznete následující aplikace:

 • Přehrávač
 • Internetové Rádio
 • FM Rádio
 • Fotoaparát
 • Obrázky
Přehrávač

Pro přehrávání hudby nejdříve uložte písničky do telefonu nebo na SD kartu. Uložte je do složky blindshell/songs. Pokud je vložena SD karta, telefon načte hudbu pouze z SD karty. Z paměti telefonu se v tomto případě skladby nenačtou. Pokud v telefonu SD karta není, přehrávač načte hudbu z paměti telefonu.

 • Připojte telefon k PC kabelem USB.
 • Váš telefon se zobrazí jako přídavné zařízení.
 • Pokud je přítomna SD karta, zobrazí se jako oddělený disk.
 • Otevřete Přehrávač
 • "Seznam skladeb" otevře seznam uložených MP3 skladeb.
 • "Uložené pozice" otevře seznam pozastavených skladeb na přesné pozici.
 • "Oblíbené" otevře seznam skladeb označených jako oblíbené.
 • Během přehrávání můžete přetáčet krátkým dotekem jedním prstem. Dlouhý dotek dvěma prsty zastaví přehrávání.
 • Pokud se nepřehrává, krátkými doteky jedním prstem listujete v seznamu skladeb.
 • Pokud se nepřehrává, dlouhý dotek jedním prstem zobrazí možnosti pro uložení do oblíbených apod.
Internetové Rádio

V internetovém rádiu můžete listovat stanicemi, ukládat si je do oblíbených a poslouchat stanice dle výběru.

 • "Pokračovat v přehrávání" bude pokračovat v přehrávání poslední poslouchané stanice.
 • "Populární stanice" zobrazí seznam nejpřehrávanějších stanic podle lokace telefonu nebo podle vybrané země.
 • "Kategorie" zobrazí seznam kategorií a stanice ve vybrané kategorii.
 • "Země" umožní vybrat stanice z jiných zemí.
 • "Oblíbené" zobrazí seznam stanic označených jako oblíbené.
 • "Vyhledat" umožní najít stanici podle jména ze všech stanic ve vybrané zemi.
 • Pokud se rádio přehrává, můžete listovat stanicemi krátkým dotekem jedním prstem.
 • Dlouhý dotek jedním prstem na stanici spustí přehrávání.
 • Dlouhý dotek jedním prstem na přehrávané stanici otevře nabídku s možností uložit stanici do oblíbených.
FM Rádio

BlindShell umí přehrávat stanice FM rádia a ukládat stanice do oblíbených.

 • Otevřete aplikaci FM Rádio. Pro její použití musí být připojeny sluchátka, které fungují jako anténa.
 • "Spustit rádio" spustí poslední přehrávanou stanici.
 • "Oblíbené" zobrazí seznam stanic označených jako oblíbené.
 • Dlouhý dotek jedním prstem během přehrávání stanice otevře další nabídku. V této nabídce můžete uložit nebo odebrat stanici z oblíbených, můžete zapnout přehrávání z reproduktoru, lazení může být nastaveno manuálně. Automatické lazení zobrazí pouze stanice s dobrým signálem, manuální lazení bude zvyšovat nebo snižovat frekvenci o 0,1 nebo můžete napsat frekvenci ručně. Zadaná frekvence musí být mezi 87,8 a 108,0 napsáno bez desetinné čárky.
 • Krátký dotek jedním prstem během přehrávání přeladí rádio podle nastaveného lazení.
Fotoaparát

Telefon je vybaven jednoduchou funkcí fotoaparát, kterou lze využít k pořizování fotografií. Fotoaparát obsahuje určité asistivní funkce pro slabozraké a nevidomé uživatele.

 • Označení orientace: fotografie mohou být pořizovány v módu na výšku nebo na šířku. Telefon změnu orientace oznámí.
 • Označení náklonu: fotoaparát má funkci, která vám zjednoduší udržení horizontu fotografie vodorovně. Po spuštění fotoaparátu průběžně uslyšíte dvojí pípnutí přerušované chvilkami ticha. Tendence pípání určuje sklon telefonu.
  • Zvyšující se tón značí, že telefon je nakloněn doleva (levá část zařízení je níže)
  • Snižující se tón značí, že telefon je nakloněn doprava.
  • Pokud jsou tóny stejné, fotoaparát je správně vyrovnán. (horizont tak bude opravdu vodorovně)
 • Rozpoznávání tváří: fotoaparát průběžně rozpoznává tváře a vždy oznámí, pokud se nějaká objeví, nebo zmizí.
 • Rozpoznání rozmazanosti: poté, co je snímek pořízen, bude zkontrolován, jestli není rozmazaný. Pokud telefon vyhodnotí, že je snímek je rozmazaný, budete na to upozorněni.

Základní ovládání fotoaparátu je následující:

 • Otevřete aplikaci
 • Namiřte fotoaparát směrem k objektu, který chcete vyfotit. V případě potřeby využijte asistivní funkce popsané výše.
 • Obraz zachytíte buď dlouhým dotykem obrazovky nebo krátkým stlačením tlačítka hlasitosti (použití tlačítka umožní stabilnější úchop)
 • Při pořizování snímku bude fotoaparát nejprve ostřit a až poté pořídí snímek. Po zahájení focení se ozve pípnutí, které oznámí začátek ostření, a samotné pořízení snímku oznámí charakteristický zvuk fotoaparátu. Proces ostření může trvat několik sekund v závislosti na světelných podmínkách. Během celého procesu s telefonem nehýbejte.
 • Poté, co je obraz zachycen, budete mít možnost v menu vybrat, jestli chcete fotku zobrazit, nebo uložit. Možnost "zobrazit" ukáže obrázek na obrazovce tak, jak byl pořízen. Pokud se vám obrázek nelíbí, můžete se vrátit do módu zachycování obrazu pomocí dlouhého dotyku dvěma prsty.
 • Pokud vyberete možnost "uložit", budete následně vyzvání k nahrání krátkého slovního popisu, toho, co jste právě vyfotili (až 5 sekund). Toto označení vám později pomůže identifikovat obrázky v galerii.
 • Poté, co je obrázek uložen, se telefon vrátí do módu zachycování obrazu a můžete pokračovat ve focení. Dlouhým dotekem dvěma prsty aplikaci fotoaparát opustíte.
Obrázky

K zobrazení pořízených fotek slouží jednoduchý přihlížeč obrázků

 • Po otevření prohlížeče obrázků,se vám jako první na displeji zobrazí poslední pořízená fotografie společně s hlasovým záznamem, který vám bude přehrán.
 • Obrázky můžete procházet použitím standardních gest (dotek na levé straně vás posune na předchozí obrázek, dotek na pravé straně pak na na obrázek následující.
 • Dlouhým dotekem jedním prstem otevřete kontextové menu, v němž se zobrazí dodatečné informace o prohlíženém obrázku a ve kterém je také možnost obrázek vymazat.

Knihy

Sekce knihy obsahuje aplikace, které mohou vyžadovat registraci od poskytovatele.

 • Ve čtečce knih si můžete nechat přečíst jakýkoli .txt soubor.
 • Bookshare vyžaduje registraci a nabízí široký výběr knih v různých jazycích.
Čtečka knih
 • Otevřete čtečku knih.
 • Poslední kniha otevře poslední rozečtenou knihou.
 • Seznam knih otevře seznam s dostupnými knihami.
 • Knihu vyberete dlouhým dotekem jedním prstem.
 • Pokud jste knihu již předtím otevřeli, BlindShell si zapamatuje pozici na které jste skončili. V opačném případě kniha začne od začátku.
 • Během čtení můžete zrychlovat či zpomalovat rychlost čtení krátkým dotekem jedním prstem na pravou či levou stranu displeje.
 • Krátký dotek dvěma prsty pozastaví nebo znovu rozjede čtení.
Bookshare

Bookshare umožňuje procházet knihovnu a stahovat si vybrané knihy.

 • Otevřete aplikaci Bookshare.
 • Zadejte své registrované jméno a pokračujte na zadání hesla tlačítkem "Posun mezi poli".
 • Zadejte své heslo a potvrďte tlačítkem "Uložit".
 • Pokud bylo přihlášení úspěšné, můžete vyhledávat knihy podle jména autora, titulu nebo procházet různé kategorie. Poznámka: Stažená kniha bude uložena v aplikaci "Čtečka knih".
Librivox

Librivox je služba umožňující stahovat veřejně dostupné audio knihy namluvené dobrovolníky.

 • Otevřete aplikaci Librivox.
 • "Hledání audioknih" nabízí možnost vyhledat knihu podle titulu nebo jména autora.
 • Vyberte knihu dlouhým dotekem jedním prstem a vyberte si zda chcete stáhnout celou knihu nebo jen jednu kapitolu.
 • Vyčkejte na upozornění o úspěšném stažení.
 • Pro poslech stažené knihy se vraťte o úroveň zpět dlouhým dotekem dvěma prsty a v hlavní nabídce Librivoxu vyberte volbu "Moje knihovna".
 • Vyberte si knihu.
 • Vyberte si jednu ze stažených kapitol.
 • Vyberte dostupné kapitoly pro zobrazení chybějících kapitol, které je možné stáhnout.

Android Aplikace

V této sekci naleznete následující aplikace:

 • Facebook
 • WhatsApp
 • Webový prohlížeč
 • TapTapSee

Všechny aplikace byly testovány v BlindShell rozhraní a jsou všeobecně funkční, nicméně vzhledem k tomu, že jde o aplikace třetích stran, nelze zaručit jejich plnou kompatibilitu a funkčnost.. Proto nezaručujeme plnou kompatibilitu a funkčnost. Android aplikace lze ovládat dvěma způsoby: BlindShell gesty nebo pomocí Android TalkBack. Mezi styly ovládání lze přepnout v menu Nastavení - Ovládání.

BlindShell gesta

První styl ovládání vychází z ovládání samotného BlindShell telefonu. Text se zadává pomocí BlindShell klávesnice. Pohyb v aplikaci využívá následujících gest:

 • Krátký dotyk jedním prstem v pravé části obrazovky Vás posune na následující prvek na obrazovce
 • Krátký dotyk jedním prstem v levé části obrazovky Vás posune na přecházející prvek na obrazovce
 • Dlouhý dotyk jedním prstem slouží pro výběr či potvrzení
 • Dlouhý dotyk dvěma prsty slouží pro návrat na předchozí obrazovku, zrušení volby či opuštění klávesnice
 • Krátký dotyk dvěma prsty slouží pro přečtení poslední informace či aktualního vybraného prvku na obrazovce
 • Přetáhnutí jednoho prstu seshora dolu vyvolá globální kontextovou nabídku s dalšími možnostmi (přejít nahoru, přejít dolu, kontinuální čtení, opakování poslední promluvy, hláskování poslední promluvy)
 • Přetáhnutí jednoho prstu zespod nahoru vyvolá lokální kontextovou nabídku s dalšími možnostmi (hlavní použití této funkce je v internetovém prohlížeči)
Android TalkBack

Druhým stylem ovládání je nativní odečítač obrazovky systému Android - TalkBack. Pokud je zvoleno toto ovládání bude použita také nativní klávesnice. Ovládání stylem TalkBack je popsáno na stránkách podpory Google: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=cs

Pomůcky

V této sekci naleznete následující aplikace:

 • Indikátor barev
 • Senzor osvětlení
 • Rozpoznávání barev
 • Lupa
 • Poloha
 • Rozpoznávání textu
 • Označování objektů
Indikátor barev
 • Otevřete aplikaci a vyčkejte až telefon oznámí, že je připraven.
 • Nasměrujte kameru směrem k objektu a potvrďte dlouhým dotekem jedním prstem. Rozpoznávání je zprostředkováno zabudovanou kamerou telefonu. Výsledek tedy může být ovlivněn mnoha faktory jako je osvětlení, úhel natočení kamery apod.
 • Barva bude řečena hned po rozpoznání.
 • Krátky dotek dvěma prsty zopakuje barvu.
Senzor osvětlení

Senzor pro měření osvětlení se nachází na přední straně telefonu v levém horním rohu.

 • Otevřete aplikaci Senzor osvětlení.
 • Rychlost cvakání udává intenzitu snímaného osvětlení.
 • Krátký dotek dvěma prsty oznámí osvětlení v procentech a slovní popis intenzity osvětlení.
Rozpoznávání bankovek
 • Otevřete aplikaci Rozpoznávání bankovek.
 • Držte bankovku ve vzdálenosti asi 15-20 cm od kamery telefonu. Uslyšíte pípající zvuk během procesu rozpoznávání.
 • Během rozpoznávání můžete být vyzváni k otočení bankovky.
 • Hodnota bankovky bude přečtena ihned po rozpoznání.
 • Krátky dotek dvěma prsty zopakuje rozpoznanou hodnotu bankovky.
Lupa

V průběhu používání aplikace lupa bude telefon neustále ukazovat obraz snímaný zadní kamerou. Tento obraz se pak bude promítat ve zvětšené verzi na obrazovce telefonu.

 • Otevřete aplikaci lupa
 • Stupeň přiblížení lze přizpůsobit jednoduchým dotekem obrazovky. Dotek na vrchní části obrazovky obraz oddálí, dotek na spodní části obrazovky obraz přiblíží.
 • Dotek jedním prstem otevře sub-menu, které nabídne následující možnosti
  • Zastavit obraz
  • Vypnout nebo zapnout přisvětlení
  • Inverze barev
 • Lupa má samozaostřovací funkci. Když se obraz zaostřuje, zaznívá vysoký tón. Ostření také lze spustit manuálné dotykem obrazovky nebo lehkým zatřešením telefonu.

Pro větší pohodlí jsme vyvinuli speciální držák na telefon, který lze použít společně s lupou. Lze jej zakoupit zvlášť.

Poloha

Aplikace poloha používá Wi-fi připojení a mobilní data pro nalezení adresy vaší polohy.

 • Proces určení polohy začne okamžitě po vstupu do aplikace. Po oznámení o načítání může proces trvat až 30 sekund.
 • Pokud bude určení polohy úspěšné, bude vám přečtena aktuální zjištěná adresa.
 • Přesnost určení polohy je závislá na kvalitě připojení.
 • V případě vyvstanuvší chyby při procesu budete upozorněni na nedostupnost služby.
Rozpoznávání textu
 • Otevřete aplikaci a držte telefon ve vodorovné poloze. Namiřte čočku kamery na místo, kde očekáváte text.
 • Optimální vzdálenost telefonu od objektu s textem je asi 15-20 centimetrů. To se ale může lišit v závislosti na velikosti textu a dalších faktorech.
 • Aplikace nahlas předčítá jakýkoliv text, který najde. Tento mód je orientační a slouží k tomu, abyste mohli nalézt text, který chcete přečíst. Během tohoto módu můžete použít krátký dotek jedním prstem pro přečtení textu - to je užitečné pokud s telefonem hodně pohybujete, hledáte text ale nechcete aby telefon četl vše.
 • Pokud aplikace najde nějaký text, který je nečitelný, budete o této situaci vyrozuměn. V tomto případě je možné, že máte text vzhůru nohama.
 • Dlouhým dotekem jedním prstem nebo zmáčknutím tlačítka hlasitosti na krátkou dobu zastavíte aktuální obraz a aplikace pořídí snímek pro rozpoznání textu. Pokud je telefon připojen k internetu, zapne se přesnější rozpoznávání. Toto je přesný mód a aplikace vytvoří seznam, který obsahuje rozpoznaný text. Seznamem můžete listovat jako v jakémkoli jiném seznamu v BlindShell.
Označování objektů

Aplikace označování objektů pomáha s identifikací předmětů, které jsou od sebe těžko rozpoznatelné pouhým hmatem, jako jsou například krabičky s léky, láhve, kosmetické produkty atp. Pro používání této aplikace je nutné dokoupit speciální samolepky, které později budete lepit na předměty.

Samolepky jsou veliké asi dva krát dva centimetry. Nejprve je nutné je nalepit na předmět, který chcete později identifikovat. Pomocí kamery telefonu posléze načtete tuto samolepku do telefonu, kde si k ní přiřadíte psaný popis nebo hlasový záznam. Poté co se záznam v telefonu uloží bude možně objekt zpětně identifikovat.

Označení nového objektu
 • Připravte si předmět, který chcete označit.
 • Odlepte jednu samolepku z archu a přilepte jí na předmět. Pokud je to možně, snažte se samolepku přilepit tak, aby byla co nejvíce naplacato a vyhněte se hrubým či nerovným povrchům.
 • V telefon otevřete v aplikaci označování objektů položku "nová značka". Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na nalepenou samolepku. Doporučená vzdálenost telefonu od snímaného předmětu je dvacet až třicet centimetů.
 • Poté co je samolepka načtena k ní můžete přidat buď psaný či mluvený popis. Pokud vyberete možnost nahrát popis předmětu, bude popis nahrán z mikrofonu telefonu. Nahrávání začne po pípnutí a bude automaticky ukončeno po pěti vteřinách. Pokud vyberete možnost napsat popis předmětu, bude aktivována klávesnice.
Rozpoznání objektu
 • V menu zvolte možnost číst značky. Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na předmět, jako při označování.
 • Jakmile je značka rozponána popis předmětu Vám bude přečten, či přehrán.
 • Dlouhý dotek jedním prstem Vás vrátí do režimu rozpoznávání, kde můžete přečíst další značku.
 • Popis předmětu může být zopakován pomocí krátkého dotyku dvěma prsty.
Úprava a mazání uložených značek
 • Značky lze upravovat či mazat skrze položku "seznam značek".

Hry

V této nabídce naleznete pár her. Následující nabídka je k dispozici:

 • Šachy
 • Pexeso
Šachy

Můžete si zahrát šachy proti BlindShell.

 • Menu obsahuje následující volby:
  • Nová hra
  • Pokračovat ve hře zapne dříve ukončenou hru
  • Obtížnost pro nastavení několik stupňů obtížnosti.
 • Bude Vám sděleno až hra začne.
 • Šachovnice je umístěna v horní části obrazovky. Pohybujte prstem pro šachovnici, BlindShell bude hlásit souřadnice polí, na kterých máte prst, zahlásí také barvu a typ figurky, která se na polí nachází. BlindShell řekne "prázdné", pokud se na poli nenachází žádná figurka.
 • Pro vybrání figurky držte jeden prst na figurce, kterou chcete vybrat a druhým prstem se dotkněte kdekoli jinde na displej.
 • Pro tah s vybranou figurkou držte prst na poli, kam chcete s figurkou táhnout a potvrďte dotykem druhým prstem kdekoli jinde na displej.
 • Pod šachovnicí naleznete tři tlačítka, která potvrdíte stejným způsobem jako figurky na šachovnici:
  • Vrátit tah pro opravu posledního tahu
  • Stav pro zjištění aktuálního stavu hry
  • Ukončit hru.
Pexeso

V BlindShell si můžete zahrát zvukové pexeso. Cílem hry je najít všechny páry v minimálním počtu kroků.

 • The Pexeso menu offers following choices:
 • Menu obsahuje následující volby:
  • Nová hra
  • Zvukové téma pro vybrání několika zvukových sad.
 • Bude Vám sděleno až hra začne.
 • Hrací plocha je umístěna v hordní části obrazovky. Pohybujte prstem pro hracím poli, BlindShell bude hlásit souřadnice karet a zda je již otočena.
 • Držte prst na kartě, kterou chcete odhalit a dotkněte se druhým prstem kdekoli jinde na displej. Uslyšíte zvuk této karty. Nyní se pokuste najít shodu a odhalte jinou kartu. Uslyšíte zvuk. Pokud je zvuk jiný než první, shoda nebyla nalezena a obě karty budou znovu zakryty. Pokud jsou zvuky stejné, znamená to, že byla nalezena shoda a tyto dvě karty budou po zbytek hry neaktivní.
 • Na hrací ploše je osm párů zvuků.
 • Pod hracím polem naleznete dvě tlačítka, která potvrdíte stejným způsobem jako karty.
  • Stav pro zjištění aktuálního stavu hry.
  • Ukončit hru.

Nastavení

V Nastavení můžete například nastavit vyzvánění, připojit se k síti WiFi apod. Nastavení je rozděleno do několika sekcí:

 • Ovládání
 • Zvuky
 • Displej
 • Sítě
 • Aktualizace BlindShell
 • Nastavení času a data
 • Vypnutí telefonu

Ovládání

Zde můžete:

 • Nastavit dobu pro dlouhý dotyk ( normální, delší, nejdelší )
 • Provést následující změny klávesnice:
  • Při napsání interpunkce může klávesnice opakovat napsané slovo, věty nebo celý text
  • Čtení při mazání může přečíst buď smazaný znak nebo následující znak před smazaným
  • Vypnout příťuk druhým prstem: Pokud je tato volba aktivní, tak nepotřebujete používat druhý prst pro potvrzení znaku. Znak bude napsán po odstranění prstu z displeje. Příťuk je nutný pro napsání dalších písmen na tlačítku, například pro písmeno "B" musíte najet na polohu písmene "A" a dotknout se druhým prstem displeje právě jednou. Znak "B" bude napsán po odstranění obou prstů z dispeje.
 • Nastavit možnosti zpětné vazby
  • Výchozí nastavení má zapnuty zvuky i vibrace.

Zvuky

Zde můžete nastavit volby týkající se zvuků, vyzvánění a reproduktorů:

 • Vyberte si profil ( možnosti jsou Normální, Vibrace a Tichý )
 • Nastavení hlasitosti v rozsahu 1 až 7
 • Nastavte rychlost čtení v rozsahu 1 až 5, a zapněte či vypněte čtení času a data.
 • Melodie umožňuje vybrat melodii pro vyzvánění a budík
 • Vypnout automatický hlasový odposlech. Tímto nastavením budete nuceni zapnout reproduktor ručně při odstranění telefonu od ucha během hovoru.

Displej

Zde můžete nastavit volby týkající se displeje jako jas nebo časový limit obrazovky.

 • Nastavení jasu pro nastavení jasu v rozsahu 1 až 6
 • Nastavit černý text na bílém pozadí
 • Zapnout/Vypnout obrovskou velikost textu
 • Časový limit obrazovky pro nastavení potřebné doby neaktivity pro zamknutí dispeleje.
 • Aktivovat/Deaktivovat odblokování dispeje gestem. S touto volbou nelze telefon odemknout klasicky zamykacím tlačítkem. Pro odemčení bude třeba nakreslit velké písmeno "V" na displej.
 • Zámek obrazovky umožňuje nastavit heslo, které bude třeba zadat při každém pokusu o odemčení telefonu.

Sítě

Zde můžete zapnout či vypnout WiFi, připojit se k síti či měnit nastavení SIM karet.

Wifi
 • Pro připojení k Wifi síti, musí být Wifi zapnuta
 • Dostupné sítě otevře seznam dostupných sítí. Výběr sítě dlouhým dotekem jedním prstem otevře nabídku s možnostmi zobrazit informace o síti a připojit se. V závislosti na nastavení sítě budete dotázaní na heslo.
 • U sítí, které to podporují je možnost připojit se pomocí WPS tlačítka. Připojení přes WPS tlačítko není podporované u skrytých sítí.
 • Pokud má sít ke které se chcete připojit skryté ssid, je možné využít volby připojit se ke skryté síti.
Připojení k WiFi pomocí textového souboru

K Wifi síti se lze připojovat automaticky, pokud si vytvoříte speciální textový soubor v telefonu. Postup je následující.

 • telefon připoje přes kabel k počítači.

 • V hlavní složce telefonu vytvořte textový soubor se jménem wifi.txt (důležité je aby byla všechna písmena malá).

 • Na první řádek napište název Wifi sítě a na druhý řádek heslo. U obou řádků je nutné dodržet správnou velikost písmen.

 • Při každém pokusu o připojení k Wifi síti chráněné heslem nejdříve BlindShell zkontroluje přítomnost souboru wifi.txt a jeho správný formát.

 • Pokud je takový soubor přítomen v telefonu a shoduje se název Wifi sítě s prvním řádkem tohoto souboru bude automaticky použito uložené heslo.

Bluetooth

Telefon podporuje jistá Bluetooth zařízení, a to audio zařízení (reproduktory, sluchátka, handsfree) a externí QWERTY klávecnice. Před prvním použitím musí být zařízení s telefon spárováno.

Upozornění: Když se připojíte k audio zařízení, veškerý audio výstup (včetně syntetického hlasu) bude přehráván skrze toto zařízení. Pokud nebude zařízení správně fungovat, může dojít k situaci, že zůstanete bez použitelné hlasové odezvy. V takovém případě je vždy možné zařízení odpojit zvyýšením hlasitosti nad maximální možnou úroveň, t.j. několikanásobným stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vypnutí/zapnutí Bluetooth

Ve výchozím stavu je Bluetooth vypnutý, čímž se šetří energie vaší baterie. Doporučujeme nachat Bluetooth vypnutý, pokud není používán. Bluetooth lze zapnout a vypnout využitím první možnosti v menu.

Jak spárovat se zařízením
 • Zapněte párovací mód na vašem zařízení. Některá zařízení jsou ve výchozím stavu po zapnutí připravena k párování, u jiných zařízení je třeba speciálním tlačítkem nebo kombinací tlačítek párování vyvolat. Závisí to na konrétním zařízení a je to popsáno v návodu k němu.
 • Jakmile je zařízení připraveno k párování, vyberte možnost "hledat zařízení" v menu telefonu. Hledání může trvat až půl minuty a poté vám bude oznámen seznam nalezených zařízení.
 • Dlouhým stiskem jedním prstem vyberete zařízení, se kterým chcete telefon spárovat. Proces párování obvykle trvá několik sekund.
 • Některá zařízení, obyvkle klávesnice, budou požadovat vložení ověřovacího kódu. Pokud se to stane, je třeba na klávesnici zadat kód, který vám BlindShell sdělí, a potvrdit ho stisknutím Enter.
Připojení a odpojení zařízení

Spárované zařízení by se obvykle mělo připojit samo. Nicméně ne všechna zařízení se připojí automaticky. Proto je užitečné, mít možnost připojit a odpojit zařízení samostatně, bez párování.

Pro připojení nebo odpojení zařízení:

 • Vyberte v menu "spárovaná zařízení" a zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení
 • Dlouhým dotykem jedním prstem otevřete menu, v němž vyberete operaci, kterou chcete provést se svým zařízením (spojit, odpojit, odpárovat)
 • Pokud vyberete možnost spojit/odpojit, telefon se pokusí spojení/odpojení zřízení provést. Jakmile se to podaří, zařízení převezme dané funkce (zvukový výstup bude přesměrován, šipkami na klávesnici budete moci ovládat menu)
 • Pokud vyberete možnost odpárovat zařízení, zařízení bude nedostupné do té doby, než ho znovu spárujete. Některá zařízení vyžadují provést odpárovaní předtím, než se propojí s jiným telefonem.
Poznámky o Bluetooth
 • Ujistěte se, že je zařízení před pokusem o připojení nebo párování zapnuto. Některá zařízení se sama vypnou po určité době neaktivity.
 • Na externí klávesnici lze využít klávesy čísel k rychlejší navigaci v menu. Když v menu zmáčknete číselnou klávesu, BlindShell přímo přeskočí na odpovídající položku v menu.
 • Na trhu najdete velké množství Bluetooth zařízení a BlindShell nemůže garantovat kompatibilitu se všemi zařízeními. Poraďte se se svým BlindShell prodejcem, který Vám může dát tip, nebo nabídnout otestovaný model zařízení.
 • Kvůli možnému rádiovému rušení a kvůli povaze samotného Bluetooth protokolu není garantováno, že zařízení bude v procesu vyhledávání nalezeno. Pokud se vám nedaří najít nebo spárovat vaše zařízení, ujistěte se, že je stále v párovacím módu, a proces opakujte. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že v blízkosti není žádný silný zdroj rušení, jako třeba jiné Bluetooth zařízení, WiFi router nebo jiné rádiové zařízení.
Mobilní data
 • Mopbilní data lze buď vypnout či zapnout
Zapnutí/vypnutí PIN kódu a jeho změna
 • V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. Pro změnu PIN kódu je nutné mít PIN kód aktivní.
 • Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat kód PUK. Na zadání kódu PUK máte 10 pokusů, poté bude Vaše SIM karta zablokována definitivně.
 • Pkud poukud používáte SIM karty dvě, nejdříve vyberte příslušnou kartu, pro kterou chcete změny provést.
SIM karty
 • Tato volba se zobrazí jen v případě, že jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty.
 • zde můžete vybrat to, jaká SIM karta se bude používat pro odchozí hovory, odchozí zprávy a mobilní data.

Aktualizace BlindShell

V této části můžete zkontrolovat dostupnost nové aktualizace a nainstalovat staženou aktualizaci.

 • Volba zkontrolovat aktualizace zkontroluje, zda jsou dostupné nějaké nové aktualizace ke stažení.
 • Volba nainstalovat aktualizace vás provede aktualizačním procesem. Během aktualizace bude hlas změněn na strojový. Tato změna je pouze dočasná, po dokončení aktualizace bude telefon používat stejný hlas jako před aktualizací.

Nastavení času a data

Po vložení SIM karty do telefonu se čas nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto menu.

 • Vyberte si pole, které chcete nastavit ( hodiny, minuty, den, měsíc, rok ) a zadejte informaci.
 • Každá informace musí být uložena než se přesunete na další pole.
 • Při opuštění nastavení času a data dlouhým dotekem dvěma prsty je třeba potvrdit, zda chcete nové informace uložit či zahodit.

Vypnutí telefonu

Výběrem a následným potvrzením dlouhým dotekem jedním prstem bude telefon vypnut.

Informace o Stavu

V této aplikaci naleznete informace o stavu následujících funkcí

 • Čas a datum (dlouhý dotek je zkratka ke kalendář)
 • Informace o WiFi (dlouhá dotyk je zkratka k nastaevní WiFi)
 • Síla signálu a informace o mobilních datech
 • Stav baterie
 • Informace o Bluetooth (dlouhý dotyk je zkratkou k nastavení Bluetooth)

Zobrazení informací vyvoláte z hlavní nabídky menu nebo švihnutím jedním prstem ze spodní strany dispeje do horní. Z aplikace se navrátíte zpět gestem pro posun o úroveň zpět, tedy dlouhý dotek dvěma prsty.

Manuál

BlindShell obsahuje zabudovaný manuál dostupný v hlavní nabídce menu. Pokud potřebujete více specifické informace o aplikaci, švihněte jedním prstem z horní strany displeje do spodní. Toto gesto otevře rychlou nápovědu.

Tutoriál

Po prvním zapnutí telefonu se spustí tutoriál. Tutoriál se ukončí po dokončení všech úkonů. V případě potřeby se může ukončit stisknutím zamykacího tlačítka pětkrát rychle za sebou. Tutoriál můžete spustit znovu z položky Manuál v hlavním menu.

Oblíbené

V oblíbených naleznete důležité kontakty telefonu označené jako oblíbené. Výběrem jednoho z kontaktů ze seznamu oblíbených se dostanete do nabídky se stejnými možnostmi jako při výběru v seznamu kontaktů.

Zmeškané události

Zmeškané události upozorní na přijaté zprávy a zmeškané hovory. Při výběru se zobrazí nabídka s relevantními možnostmi ( zavolat zpět, odpovědět apod. )

Technické specifikace

 • Android 5.1 s úpravou BlindShell
 • Fotoaparát: 8 MPX vzadu, 0.3 MPX vpředu
 • Baterie: 2200 mAh, výdrž: jeden až tři dny v závislosti na používání
 • Připojení: WLAN, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
 • Dual SIM (Dual Stand-by)