Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell 2 Baroque -käyttöohje

BlindShell on kosketusnäyttöpuhelin sokeille ja heikkonäköisille. Sitä käytetään yksinkertaisilla kosketuseleillä. Laite antaa palautteen sisäänrakennetulla synteettisellä äänellä, värinällä ja lisäksi äänimerkeillä. BlindShell on kehitetty läheisessä yhteistyössä Tšekin näkövammaisten liiton (SONS) kanssa. Jos sinulla on ehdotuksia tai haluat antaa muuta palautetta BlindShell-laitteesta, ota rohkeasti yhteyttä osoitteessa info@blindshell.com. Palautteesi on meille arvokas ja auttaa parantamaan BlindShell-laitetta.

Puhelimen laittaminen käyttökuntoon

Puhelimen rakenne

Onneksi olkoon! Kädessäsi on ensimmäinen BlindShell-puhelimesi. Ennen kuin alat käyttää puhelinta, haluaisimme esitellä laitteen sinulle. Pidä puhelinta pystysuorassa ja niin, että sen kääntöpuoli, jossa on fyysisesti erottuva kamera, osoittaa sinusta poispäin ja kamera on puhelimen yläpäässä. BlindShell-laitteessa on kaksi painiketta, jotka sijaitsevat seuraavasti:

 • Vasemmassa reunassa oleva pitkä painike on äänenvoimakkuuden keinuvipu. Äänenvoimakkuus kasvaa, kun painat yläpäätä, ja laskee painaessasi alapäätyä. Jokaisessa tekstikentässä pitkä äänenvoimakkuusnäppäimen painallus käynnistää sanelutoiminnon.
 • Pienellä painikkeella oikeassa reunassa on kolme toimintoa. Se kytkee puhelimen päälle, lukitsee näytön ja toimii kotipainikkeena. Painikkeen painaminen puoli sekuntia mistä tahansa kohtaa BlindShell-laitetta vie takaisin päävalikkoon.

Puhelimen yläreunassa on liitin lataus- tai datakaapelille vasemmalla ja pyöreä kaapeli kuulokkeille oikealla.

SIM-kortin ja akun asennus

Kaikkien BlindShell-puhelinten mukana toimitetaan latauskaapeli, virtasovitin ja kuulokkeet. SIM-kortti, jonka pitää olla joko standardi- tai mikrokortti, ei kuulu puhelimen toimitukseen. Ennen kuin kytket puhelimen päälle, asenna akku ja SIM-kortti seuraavasti:

 1. Pidä puhelinta pystysuorassa niin, että kääntöpuoli osoittaa itseesi päin ja kamera on yläpäässä.
 2. Tartu sormen kynnellä latauskaapelin liittimeen ja vedä takakantta pois laitteesta, kunnes kuulet napsahdusäänen. Siirrä sormesi puhelimen ympärille pienen raon läpi, joka nyt on tullut näkyviin, ja ota takakansi kokonaan pois.
 3. Laita puhelin etupuoli alas pöydälle niin, että liittimet ovat yläreunassa.
 4. Puhelimen yläkolmanneksessa on kolme korttipaikkaa. Vasen korttipaikka on standardi SIM-korttipaikka, keskimmäinen on micro-SD-korttipaikka ja oikea korttipaikka on micro-SD-kortille, joka toimii puhelimen muistin laajennuksena. Poista muovisuojus standardi SIM-korttipaikasta ja työnnä SIM-kortti niin, että leikattu kulma tulee vasempaan yläkulmaan. Sama koskee micro-SD-korttia. Huomautus: BlindShell baroque -laitteessa on multi-SIM-ominaisuus. Jos asetat puhelimeen kaksi SIM-korttia, löydät multi-SIM-ominaisuuteen liittyvät asetukset asetusvalikon verkko-osiosta.
 5. Pitele akkua pystysuorassa ja etsi hieman karkean alueen lyhyet reunat. Käännä akkua niin, että karkea reuna sijaitsee oikeassa yläreunassa. Työnnä akkua, kunnes yläreuna koskettaa korttipaikkoja. Paina ulkonevaa alareunaa alas, kunnes se katoaa kokonaan puhelimen sisään.
 6. Laita puhelimen kansi takaisin niin, että kamera työntyy esiin koko laitteesta, ja paina puhelimen reunoja varovasti alas, kunnes kansi napsahtaa takaisin paikalleen.

Puhelimen käyttö

Ennen kuin alat käyttää puhelinta, käytä muutama minuutti aikaa tutustuaksesi muutamiin eleisiin, joiden avulla voit ohjata BlindShell-laitetta.

BlindShell-puhelimessa käytettävät eleet

BlindShell-puhelinta käytetään vain neljällä eleellä, joten sen käsitteleminen ei vaadi paljon vaivannäköä.

Seuraavilla eleillä voit hallita täydellisesti puhelintasi:

 • Napautus yhdellä sormella napauta näyttöruutua kerran, jolloin pääset liikkumaan valikoissa ja luetteloissa. Liikut joko taakse- tai eteenpäin riippuen siitä, napautatko näytön vasenta tai oikeaa puoliskoa.
 • Yhden sormen ele tehdään pitämällä sormea kohteen päällä noin puoli sekuntia. Asiayhteydestä riippuen tällä eleellä on seuraavat toiminnot:
  • Luettelon tai valikkokohdan valinta
  • Saapuvan puhelun hyväksyminen
  • Keskustelun tai kysymyksen vahvistus
  • Hälytyksen sammutus
 • Kahden sormen napautusele tehdään napauttamalla näyttöä kahdella sormella. Vaaditaan lukemaan tarkennettu kohde. Valikossa tämä on valittu kohde, tekstikentässä koko teksti. Seuraavat toiminnot suoritetaan kahden sormen napautuksella:
  • Tarkennetun kohteen lukeminen
  • Koko tekstikentässä olevan tekstin lukeminen
  • Saapuvan puhelun yhteyshenkilön nimen tai soittajan tunnuksen lukeminen
  • Aloita tai keskeytä kirjanlukija
 • Kahden sormen elettä voidaan kuvata poistumis- tai negaatioeleenä. Levitä kahta sormea ja laita ne noin puoleksi sekunniksi näytön päälle, jotta voit suorittaa seuraavat toiminnot:
  • Siirry yksi taso takaisin
  • Vastaa kysymykseen ei
  • Hylkää saapuva puhelu
  • Poistu tehtävistä (yhteystietojen luominen, viestien kirjoittaminen jne.)

Muut eleet

Pääsy tilatietoihin

Kun liu’utat yhtä sormea näytön alaosasta yläosaan, tilatiedot, kuten aika, päivämäärä, solun peittoalue jne., luetaan ääneen.

Puhelimen lukitseminen ja avaaminen

Virtapainikkeen lyhyt painallus avaa tai lukitsee puhelimen riippuen siitä, missä tilassa puhelin oli ennen näppäimen painamista.

Pika-apu

Pyyhkäisy yhdellä sormella puhelimen yläosasta alaosaan aktivoi pika-avun, joka selittää tärkeimmät BlindShell-laitteen eleet.

Puhelun lopettaminen

Lyhyt virtapainikkeen painaminen lopettaa puhelun.

Puhelimen nollaus

Jos puhelimesi ei reagoi tai toimii huonosti, voit nollata sen painamalla virtapainiketta kymmenen sekuntia.

Päävalikko

Kun puhelin on lukitsematon ja painat virtapainiketta noin puoli sekuntia, pääset takaisin päävalikkoon. Jos puhelin on lukittu, se herätetään.

Puhutun tekstin tavaaminen

Jos suoritat kahden sormen kosketuksen kaksi kertaa peräkkäin nopeasti, edellinen puhuttu teksti tavataan merkeittäin. Toimintoa voidaan käyttää myös esimerkiksi salasanojen syöttämisen yhteydessä.

BlindShell-puhelimen käynnistys

Käynnistä puhelin painamalla virtapainiketta noin puoli sekuntia. Vahvistuksena saat värinäpalautteen. Kun BlindShell on käynnistynyt, kuulet äänilogon. Puhelin on käyttövalmis, kun ensimmäinen valikkokohta Soita 1/9 luetaan sinulle. Jos saat kehotuksen antaa PIN-koodi, syötä se. Puhelimessa on aakkosnumeerinen näppäimistö, jollaisia käytetään vanhoissa puhelimissa. Numeroiden alapuolella on lisärivi, jossa on kolme näppäintä. Keskimmäisen näppäimen toiminto vaihtelee asiayhteyden mukaan, mutta vasemmilla ja oikeilla näppäimillä on aina samat toiminnot:

 • Poista oikealla
 • Lähetä, tallenna tai soita vasemmalla.

Syötä PIN-koodi pitämällä sormea pyydetyn numeron päällä. Napauta mitä tahansa näytön kohtaa toisella sormella. Kun nostat molemmat sormet näytöltä, kuulet kirjoitetun numeron ja kirjoitusäänen äänipalautteena. Sen lisäksi numerot luetaan kolmen numeron sarjassa. Kun esim. kirjoitat 1, 2, 3, 4, kukin kirjoitettu numero luetaan ääneen, mutta kun olet kirjoittanut 3, kuulet myös numerot 1, 2, 3. Toimintonäppäimiä käytetään samalla tavalla. Huomautus: Jos on tarpeen poistaa kaikki, mitä olet kirjoittanut, etsinäppäin yhdellä sormella, pidä näppäintä painettuna ja napauta mitä tahansa kohtaa näytöllä, kunnes kuulet Poista kaikki. Kun nostat molemmat sormet näytöltä, saat kehotuksen vahvistaa, haluatko todella poistaa kaikki. Vahvista yhden sormen eleellä.

Kun olet syöttänyt PIN-koodin ja valinnut Käytä, BlindShell on käyttövalmis.

Virtuaalinäppäimistö

Virtuaalinäppäimistön käsittely ei eroa numeronäppäimistöstä, jota käytät PIN-koodin syöttämiseen. Näppäimistöasettelu kuitenkin muuttuu. Näppäimessä kaksi on kirjaimet a, b, c ja tietysti numero 2. Jos haluat kirjoittaa sanan hei, toista seuraavat toimenpiteet jokaisen kirjaimen kohdalla:

 • Etsi yhdellä sormella numero 4:n paikka.
 • Pidä sormeasi g:n päällä ja napauta toisella sormella jotakin kohtaa näytöllä kaksi kertaa. Ensimmäisen napautuksen jälkeen kuulet g:n, toisen jälkeen h:n.
 • Nosta molemmat sormet näytöltä. Napsahtava ääni vahvistaa, että valittu kirjain on kirjoitettu. Kun olet toistanut tämän jokaisen kirjaimen kohdalla, sana hei luetaan, kun olet lisännyt välilyönnin tai välimerkin. Jos haluat poistaa viimeisen kirjaimen, paina Poista yhdellä sormella ja napauta toisella sormella jotakin kohtaa näytössä. Kun nostat molemmat sormet näytöltä, viimeksi kirjoitettu kirjain poistetaan.

Huomautus: #-näppäimellä voit vaihtaa numeerisen ja aakkosnumeerisen näppäimen välillä ja käyttää isoja kirjaimia. Välimerkin jälkeen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isoin kirjaimin.

QWERTY -näppäimistö

QWERTY-näppäimistö on vaihtoehtoinen tapa syöttää tekstiä VlindShellissä. Osa käyttäjistä pystyy kirjoittamaan tällä näppäimistöllä nopeammin, kuin perinteisellä näppäimistöllä. Voit vaihtaa käytettävää näppäimistöä BlindShellin asetuksissa Hallinta-valikon alta.

Kun valitset QWERTY-näppäimistön, sitä käytetään tekstin syöttämiseen tarkoitetussa näytön kohteissa. Puhelinnumeron, päivämäärän ja ajan asettaminen tapahtuu kuitenkin edelleen numeronäppäimistöä käyttäen.

Asettelu

Ergonomisista syistä johtuen QWERTY-näppäimistö on asetettu siten, että sitä käytetään puhelimen ollessa vaakatasossa. Aseta puhelin vaakatasoon siten, että äänenvoimakkuuspainikkeet ovat ylhäällä.

QWERTY-näppäimistössä on viisi riviä ja kymmenen saraketta. Näppäimistö on saman tyylinen, mitä tietokoneen näppäimistö. Näppäimistössä on kolme eri toimintotilaa: pienet kirjaimet, isot kirjaimet ja erikoismerkit.

 • Ylin rivi sisältää numerot 1-0.

 • Toisella rivillä on ainoastaan kirjaimia.

 • Kolmannella rivillä on kirjaimia, mutta oikeanpuoleisin näppäin on edellisen merkin poistonäppäin.

 • Neljäs rivi alkaa vaihto-näppäimellä ja kolme oikeanpuoleisinta näppäintä on varattu nuolinäppäimille tekstissä liikkumista varten.

 • Alin rivi sisältää erikoismerkkipainikkeen, välilyöntipainikkeen, kolme välimerkkiä ja OK-painikkeen, joka myös piilottaa näppäimistön ruudulta.

Käyttö

Kirjoittaaksesi tekstiä QWERTY-näppäimistöllä, selaa sormella halutun kirjaimen tai merkin kohdalle. Merkki kirjoitetaan kun nostat sormen ruudulta.

Pääsääntöisesti sinun ei tarvitse käyttää kahta sormea kirjoittamiseen.

Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta:

 • Edellisen merkin poistaminen voi poistaa joko yhden merkin tai koko sanan.
 • Muiden, kuin englanninkielen kansalliset kirjaimet

Kirjoittaaksesi jonkin vaihtoehtoisen kirjaimen, pidä yksi sormi sen merkin kohdalla, jonka "alta" haluat lisätä uuden merkin ja kosketa toisella sormella ruutua. Toiminta on samanlainen, mitä perinteistä näppäimistöasettelua käyttäessä.

Tilat

Koska kirjaimia ja merkkejä on enemmän kuin kerralla mahtuu näkyviin, on näppäimistössä kolme eri toimintotilaa:

 • Pienet kirjaimet, jolloin näkyvissä on ainoastaan pienet kirjaimet ja numerot.
 • Isot kirjaimet -tila aktivoidaan painamalla erikoismerkkejä ja vaihto-näppäintä
 • Erikoismerkit-tila näyttää muut välimerkit ja erikoismerkit
 • Hymiö-tila näyttää jotkin hymiöt ja emoijit

Sanelu

Näppäimistön lisäksi tekstiä voidaan syöttää sanelemalla. Käynnistä toiminto käyttämällä näppäimistöä ja painamalla kumpaa tahansa äänenvoimakkuuspainikkeista noin puolen sekunnin ajan. Saatuasi kehotteen ja kuultuasi äänimerkin voit alkaa sanella tekstiä.

Sanele teksti lyhyinä lauseina tai muutama sana kerrallaan. Puhelin värisee hieman jokaisen sanellun osan jälkeen. Nyt voit joko jatkaa tekstin sanelua tai sulkea sanelun painamalla kumpaa hyvänsä äänenvoimakkuuspainiketta pitkään, tai painamalla näyttöä pitkään. Jos et sulje sanelua manuaalisesti, se sulkeutuu automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.

Tarvitset verkkoyhteyden käyttääksesi sanelua.

Ääniavustaja

Tämän toiminnon avulla voit hallita puhelinta äänikomennoilla. Käynnistä avustaja painamalla yhtä äänenvoimakkuuspainikkeista (puhelimen vasemmassa reunassa olevat painikkeet) vähintään yhden sekunnin ajan.

Tämän toiminnon avulla voit avata minkä tahansa puhelimen sovelluksista sanomalla sovelluksen nimen. Esimerkiksi, avataksesi Viestit-sovelluksen voit käynnistää ääniavustajan ja sanoa "Avaa viestit-sovellusnâ", "Kirjoita viestiâ", "Avaa viestitâ", "Viestitâ" ja niin edelleen.

Kattava luettelo ääniavustajan tällä hetkellä tukemista sovelluksista on tässä: Puhelut, viestit, sähköposti, sää, herätys, minuuttiajastin, laskin, kalenteri, muistiinpanot, internetradio, mediasoitin, kirjat, väriosoitin, setelitunnistin, suurennuslasi, puheentallennus, lokalisointi, puhelimen sammutus, Facebook, WhatsApp, verkkoselain ja TapTapSee.

BlindShellin tärkeimmät sovellukset mahdollistavat aikaistetun hallinnan. Esimerkkejä tästä löytyy seuraavasta luettelosta.

Puhelut

 • Puhelun soittaminen yhteystiedolle yhteystietoluettelosta. Ääniavustaja hakee yhteystietoluettelon ja valitsee yhteystiedon, jonka ilmoitit äänikomennolla. Esimerkkejä: Soita Matti Turuselle, valitse yhteystieto Pekka Partanen, soita Mikko Jaakkolalle.

 • Numeron valinta Ääniavustaja valitsee sanellun numeron. Esimerkkejä: Valitse 777555666, soita 123456789 ja niin edelleen

Viestit

 • Viestin lähettäminen yhteystiedolle. Ääniavustaja hakee yhteystietouettelon ja avaa uuden tekstiviestin äänikomennolla ilmoittamallesi yhteystiedolle. Esimerkkejä: Lähetä viesti Mikolle. Avaa viesti Pekalle. Kirjoita viesti Emmalle.

 • Viestin lähettäminen numeroon. Ääniavustaja luo viestin tietylle numerolle. Esimerkkejä: Lähetä viesti numeroon 775755577. Viesti numeroon 123456789.

 • Viestin kirjoittaminen. Ääniavustaja kirjoittaa tekstiviestin sanellulla tekstillä. Viesti osoitetaan yhteystietoluettelossa olevalle yhteystiedolle tai sanellulle numerolle. Esimerkkejä: Seuraava viesti lähetetään Matti Meikäläiselle: Olen myöhässä. Kirjoita viesti Ville Pulkkiselle. Kiitos puhelusta. Kirjoita viesti numeroon 123456789 Kuka olet?

Herätys

 • Herätyksen luominen. Ääniavustaja luo herätyksen tietylle ajalle. Esimerkkejä: Luo herätys ajalle 8.00. Herätä minut kahden tunnin kuluttua. Aseta herätys kello 20:00 maanantaiksi.

Minuuttiajastin

 • Lähtölaskennan luominen. Ääniavustaja luo sanellun ajan mittaisen lähtölaskennan. Esimerkkejä: Luo 10 minuutin lähtölaskenta. Tee 5 minuutin ja 30 sekunnin lähtölaskenta.

Laskin

 • Yksinkertaisen kaavan laskenta. Laskin antaa yksinkertaisen matemaattisen kaavan tuloksen ja avaa laskimen. Esimerkkejä: Mitä on 5 kertaa 9. Mitä on 200 jaettuna kymmenellä. 26 plus 95.

Kalenteri

 • Tapahtuman luominen tietylle päivämäärälle ja kellonajalle. Ääniavustaja luo tapahtuman kalenteriin ilmoitetulle päivämäärälle ja kellonajalle. Esimerkkejä: Luo tapahtuma jalkapalloharjoitus tiistaille kello 15.00. Lisää kalenteriin 4. huhtikuuta kello 17.00.

Muistiinpanoja

 • Muistiinpanon luominen. Ääniavustaja lisää tekstimuistiinpanon Muistiinpanot-sovellukseen. Esimerkkejä: Muistiinpano, kävelytä koira. Luo muistiinpano, ojenna voita.

Radio

 • Toista radioasema. Avustaja käynnistää radion ja alkaa toistaa erityistä radioasemaa. Esimerkkejä: Toista Rock Around The Block -radio. Avaa Viking FM -radio

Sää

 • Sääennuste. Ääniavustaja antaa oleellista tietoa sääoloista sijainnissasi. Esimerkkejä: Millainen sää on huomenna? Millainen sää on tänään?

Lokalisointi

 • Löydä todellinen sijaintisi. Ääniavustaja aloittaa lokalisointiprosessin välittömästi ja kertoo tuloksen. Esimerkkejä: Missä olen? Sijainti.

Tietoa puhelimen tilasta

 • Tarkista sen hetkinen akun taso. Esimerkkejä: Akku. Mikä on akun taso.

 • Ääniavustaja antaa oleellista tietoa operaattorin signaalin voimakkuudesta. Esimerkkejä: Mikä on signaalin taso. Signaalin voimakkuus

 • Ääniavustaja antaa tietoa WiFi-verkosta, johon olet yhteydessä. Esimerkkejä: Mihin WiFi-verkkoon olen yhteydessä. WiFi-verkon tila.

 • Ääniavustaja antaa tietoa nykyisestä ajasta. Esimerkkejä: Mitä kello on. Aika. Paljonko kello on?

 • Ääniavustaja antaa tietoa nykyisestä päivämäärästä. Esimerkkejä: Mikä päivä tänään on? Mikä on nykyinen päivämäärä.

Internethaku

 • Tee internethaku. Ääniavustaja avaa verkkoselaimen ja tekee haun puolestasi. Esimerkkejä: Google-haku, Elton Johnin syntymäaika. Hae internetistä resepti tiivistetylle pimeälle aineelle.

Vitsejä

Kevennystä. BlindShell tietää muutaman vitsinâ…

BlindShell-puhelimen toiminnot

Soittaminen

 • Paina kotipainiketta, jolla pääset päävalikkoon.
 • Etsi Soita liikkumalla valikossa yhdellä sormen napautuksella.
 • Vahvista valinta yhden sormen eleellä.
 • Seuraavaksi avautuu puheluvalikko, joka tarjoaa seuraavat valinnat:
  • Soita yhteyshenkilölle: soita tallennettuun yhteyshenkilön numeroon
  • Valitse numero: valitse puhelinnumero, joka ei ole tallennettu yhteyshenkilön numero
  • Viimeisimmät puhelut: katso soittohistoria

Soitto yhteyshenkilölle

Tällä valinnalla pääset yhteystietoluetteloon, josta voit valita tallennetun yhteyshenkilön, jolle haluat soittaa. Jos valitulla yhteyshenkilöllä on enemmän kuin yksi puhelinnumero, voit valita niiden välillä ja vahvistaa valinta yhden sormen eleellä. Luetteloiden viimeinen vaihtoehto on Etsi-toiminto, jolla pääset nopeammin haluamiisi yhteystietoihin.

Valintanumero

Valitessasi tämän toiminnon löydät toimintonäppäimillä varustetun numeronäppäimistön alareunasta. Valitse numero ja paina Lähetä.

Viimeisimmät puhelut

Tämä luettelo näyttää viimeisimmät soitetut ja saapuneet puhelut. Yhden sormen pitkä kosketus avaa valikon, josta voidaan valita lisätoiminnot, kuten soita tai lähetä viesti.

Puhelun aikana

 • Voit tuoda numeronäppäimistön esiin puhelun aikana pyyhkäisemällä yhdellä sormella näytön alaosasta ylös kun puhelu on käynnissä.
 • Puhelin siirtyy kaiutintilaan automaattisesti kun puhelin otetaan pois korvalta. Voit poistaa toiminnon käytöstä asetuksista.

Viestit

Tämän ominaisuuden avulla voit lukea ja kirjoittaa viestejä.

 • Paina kotipainiketta, jolla pääset päävalikkoon.
 • Hae ja valitse viestejä
 • Seuraavaksi avautuu viestivalikko, joka tarjoaa seuraavat valinnat:
  • Lähetä viesti yhteyshenkilölle: lähetä viesti tallennettuun yhteyshenkilön numeroon
  • Lähetä viesti numeroon: numero, joka ei ole yhteystiedoissa
  • Lähetä viesti useammille yhteyshenkilöille: voit lähettää viestejä sekä tallennettuihin yhteyshenkilöiden numeroihin että numeroihin, jotka eivät ole yhteystiedoissa
  • Keskustelut: siirtää sinut viesteihisi

Yhteystiedot

Yhteystietovalikossa voit lisätä ja muokata yhteystietoja. Valikko tarjoaa seuraavat valinnat:

 • Yhteystietoluettelo, josta näet tallennetut yhteystiedot
 • Lisää yhteystieto, jossa voit tallentaa yhteystiedot.

Huomautus: Luetteloiden viimeinen vaihtoehto on Etsi-toiminto, jolla pääset nopeammin yhteystietoihin.

Yhteystietoluettelo

Kun painat yhdellä sormella yhteystietoa, käytettävissäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

 • Soita: näyttää luettelon, joka sisältää puhelimeen tallennetut numerot, ennen kuin valittuun numeroon voi soittaa
 • Lähetä viesti: näyttää saman luettelon tallennetuista numeroista ennen kuin uusi viesti voidaan kirjoittaa valittuun numeroon
 • Muokkaa yhteystietoa: voit lisätä tai muuttaa valitun yhteyshenkilön yhteystietoja
 • Lähetä käyntikortti: lähettää yhteystiedot kolmannelle osapuolelle
 • Määritä soittoääni: voit määrittää yksilöllisen soittoäänen nopeampaa tunnistamista varten
 • Tallenna suosikiksi: pääset nopeammin tärkeisiin yhteystietoihin
 • Poista yhteystieto: poistaa yhteystiedon puhelimesta

Yhteystiedon lisääminen

Tämä valikko tarjoaa useita yhteystietokenttiä.

 • Vahvista haluttu tieto yhden sormen eleellä.
 • Kirjoita tiedot tekstikenttään.
 • Paina yhdellä sormella painiketta liikkuaksesi kenttien välillä ja napauta näyttöä toisella sormella, kunnes kuulet seuraavan tiedon, jonka haluat lisätä.
 • Tallenna kaikki tiedot valitsemalla Tallenna.
 • Siirry yksi taso taaksepäin kahden sormen eleellä. Vahvista keskustelu, joka kehottaa sinua tallentamaan yhteystiedon.

Yhteystietojen varmuuskopiointi ja tuominen

BlindShellin avulla voit varmuuskopioida ja tuoda yhteystietoja .vcf-muodossa.

Tuo yhteystietoja

 • Tiedostonimen, josta yhteystietoja tuodaan, on oltava Contacts.vcf. Kopioi tämä tiedosto joko muistikortin pääkansioon tai puhelimen sisäisen säilytystilan pääkansioon.
 • Jos Contacts.vcf-tiedosto on molemmissa säilytystiloissa, käytetään muistikortilla olevaa tiedostoa.
 • Valitse Tuo yhteystietoja -vaihtoehto kopioidaksesi yhteystietoja Contacts.vcf-tiedostosta yhteystietoluetteloon.
 • Contacts.vcf-tiedostossa olevat yhteystiedot, jotka ovat identtisiä jo yhteystietoluettelossasi olevien yhteystietojen kanssa, ohitetaan tuonnin aikana.
 • Kun tuonti on valmis, Contacts.vcf-tiedosto nimetään uudelleen Contacts-imported.vcf-tiedostoksi.
 • Puhelin ilmoittaa virheestä, jos Contacts.vcf-tiedostoa ei löydy muistikortilta eikä puhelimen sisäisestä muistista.

Yhteystietojen varmuuskopiointi

 • Valitse Varmuuskopioi yhteystietoja -vaihtoehto luodaksesi Contacts.vcf-tiedoston, jossa on kopio yhteystietoluettelon yhteystiedoista.
 • Jos puhelimessa on muistikortti, tiedosto luodaan muistikortin pääkansioon.
 • Jos puhelimessa ei ole muistikorttia, tiedosto luodaan puhelimen sisäisen säilytystilan pääkansioon.

Lisää ohjelmia

Tästä kansiosta löydät hyödyllisiä sovelluksia. Valintamahdollisuudet:

 • Työkalut
 • Sähköpostit
 • Tiedotusvälineet
 • Kirjat
 • Android-sovellukset
 • Näkemisen apuvälineet
 • Pelit

Työkalut

Seuraavat työkalut ovat käytettävissä:

 • Herätys
 • Minuuttiajastin
 • Calendar
 • Notes
 • Voice Recorder
 • Laskin
 • Sää
Herätys

Voit käyttää useita herätyksiä samanaikaisesti BlindShellissä. Voit asettaa kullekin herätykselle ajan ja viikonpäivät, jolloin hälytys annetaan.

 • Luo uusi herätys valitsemalla Herätys-valikon kohde Uusi herätys.
 • Kirjoita numerot Aseta aika -kenttään. Ensimmäinen numeropari edustaa tunteja ja toinen pari minuutteja.
 • Valitse päivät, jolloin hälytys annetaan. Jos ohitat tämän tai jätät päivät tyhjiksi, hälytys annetaan joka päivä.
 • Tallenna uusi herätys Tallenna herätys -valinnalla
 • Valittuasi yhden herätyksen voit poistaa sen tai muokata sitä.
 • Kun hälytys soi, voit:
  • Kytkeä hälytyksen pois päältä (Tämä koskee vain nykyisiä hälytyksiä. Toistoasetukset jäävät ennalleen tällä valinnalla.)
  • Tarkistaa ajan kahden sormen napautuksella.
Minuuttiajastin

Minuuttiajastimen avulla voit asettaa lähtölaskenta-ajastimen minuuteissa. Kun ajastin päättyy, sovellus ilmoittaa sinulle asiasta.

 • Avaa sovellus saadaksesi tietoa nykyisistä asetuksista ja siitä, onko ajastin aktiivinen vai ei.
 • Päästäksesi ajastimen aktivointiin, peruutukseen ja ajan asetukseen paina päänäyttöä pitkään yhdellä sormella.
 • Jos haluat hylätä lähtölaskentailmoituksen, paina näyttöä pitkään joko yhdellä tai kahdella sormella.
Kalenteri

Kalenterin avulla on helppo lisätä ja muokata tapaamisia.

 • Tänään näyttää katsauksen tämän päivän tapaamisista
 • Kuukausi näyttää luettelon valitun kuukauden päivistä. Kun valitset päivän, näet vastaavat tapaamiset, joita voit muokata.
 • Lisää tapaaminen avaa valintaikkunan, johon voit syöttää uuden

tapaamisen tiedot seuraavalla tavalla:

 • Valitse Lisää tapaaminen.
 • Valitse Aihe, kirjoita tapaamisen nimi ja vahvista painamalla Tallenna.
 • Tee samoin kohdassa Sijainti.
 • Päivämäärä avaa alivalikon, jossa voit valita tapaamisen aloitus- ja päättymispäivän. Valitse vastaavat päivämäärät luettelosta.
 • Aika: Aseta alkamis- ja päättymisaika. Kirjoita tunnit ja minuutit kaksinumeroisina ja vaihda tunnin ja minuutin välillä toiminnolla Siirry kenttien välillä.
 • Toistuva tapahtuma -valinnalla voit valita aikavälit.
 • Tallentaaksesi syötetyn tapaamisen sinun täytyy siirtyä yksi taso taaksepäin kahden sormen eleellä. Valitse yhden sormen napautuksella, haluatko tallentaa vai hylätä tapaamisen. Vahvista valinta yhden sormen eleellä.
Muistiinpanot

Muistiinpanot-toiminnon avulla voit lisätä, poistaa ja muokata muistiinpanoja.

 • Muistiinpanoluettelo näyttää listan jo olemassa olevista muistiinpanoista. Valitsemalla Muistiinpanot voit valita seuraavien vaihtoehtojen välillä:
  • Muokkaus
  • Lähetä tekstiviestin kautta lähettää muistiinpanon tekstinä
  • Poista poistaa valitun muistiinpanon
  • Poista kaikki poistaa kaikki muistiinpanot puhelimesta
 • Lisää muistiinpano avaa tekstiviestin, johon voit kirjoittaa muistiinpanon ja tallentaa Tallenna-painikkeella, joka sijaitsee vasemmassa alareunassa.
Ääninauhuri

Vaihtoehtona muistiinpanoille voit äänittää äänimuistiot. Avaa sanelukonesovellus.

 • Siirry kohtaan Aloita äänitys.
 • Valitse vaihtoehto yhden sormen eleellä ja äänitä muistio.
 • Toistettu yhden sormen ele pysäyttää ja tallentaa äänityksen tallennekansioon.
 • Kahden sormen eleellä voit hylätä äänityksen.
 • Kahden sormen napautus ilmoittaa äänityksen kuluneen ja jäljellä olevan ajan.
 • Voit kuunnella äänitystä valitsemalla Äänitys tallennekansiosta yhden sormen eleellä.
 • Kahden sormen napautuksella voit tauottaa ja jatkaa äänitystä.
 • Voit kelata äänitystä takaisin tai pikakelata eteenpäin yhden sormen napautuksella näytön vasemmalla tai oikealla puoliskolla.
 • Yhden sormen eleellä tauotat äänityksen siksi ajaksi, kun avaan alivalikon, joka sisältää seuraavat vaihtoehdot:
  • Nimeä äänitys uudelleen
  • Poista valittu äänitys
  • Poista kaikki -valinta poistaa tallennekansiosi sisällön.
Laskin

Laskimen avulla voit tehdä perustason laskutoimituksia: yhteenlaskuja, vähennyslaskuja, kertolaskuja ja jakolaskuja.

 • Avaa sovellus.
 • Liu'uta sormea näytöllä valitaksesi haluamasi numeron tai laskutoimituksen.
 • Jos haluat suorittaa lausekkeen, valitse On yhtä kuin -painike.
 • Jos haluat tarkistaa lausekkeen, napauta näyttöä nopeasti kahdella sormella.
 • Jos haluat poistaa numeron tai muuttujan, valitse Poista merkki -painike.
 • Jos haluat poistaa kaiken, valitse Tyhjennä kaikki -painike.
Sää

Sää-sovelluksen avulla voit tarkistaa nykyisen sään sijainnissasi tai kolmen päivän sääennusteen.

 • Avaa Sää-sovellus.
 • Päänäytöllä on ajan tasalla olevaa tietoa säästä alueellasi.
 • Liiku valikossa napauttamalla nopeasti yhdellä sormella nähdäksesi kolmen päivän sääennusteen.
 • Napauta pitkään yhdellä sormella saadaksesi yksityiskohtaista säätietoa tälle päivälle.
 • Yksityiskohtaisissa säätiedoissa, napauta nopeasti yhdellä sormella siirtyäksesi ennusteessa eteen- tai taaksepäin kolmen tunnin aikavälein.
 • Päävalikon viimeinen kohta on yksityiskohtainen kolmen päivän sääennuste, joka alkaa nykyhetkestä ja joka esitetään kolmen tunnun aikavälein.

Sähköposti

BlindShell-laitteessa on sähköpostiasiakasohjelma, jossa voit lisätä, poistaa tai muokata sähköpostitiliä. Jos olet käyttänyt muuta sähköpostiasiakasohjelmaa kuin palvelukohtaisia asiakkaita, lisäsäätöjä ei tarvita. Jotkin sähköpostipalvelujen tarjoajat (esim. Google) vaativat kuitenkin, että aktivoit kolmannen osapuolen sovelluksia vastaavassa verkkosähköpostisovelluksessa. Varmista, että IMAP-ominaisuus on otettu käyttöön kolmannen osapuolten sovellusten kautta. Gmailissa pääset vaadittuun osioon seuraavien linkkien kautta https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps?hl=fi.

Jos käytät kahden tekijän valtuutusta, luo BlindShell-kohtainen salasana tässä: https://security.google.com/settings/security/apppasswords?hl=fi.

 • Avaa sähköpostisovellus.
 • Valitse Uusi tili.
 • Syötä sähköpostiosoitteen, SMTP-palvelimen, IMAP-palvelimen ja salasanan tiedot. Tallenna kaikki tiedot vasemmassa alareunassa olevalla Tallenna-painikkeella.

Jos syötät sähköpostiosoitteen joillakin seuraavista palveluntarjoajista, SMTP- ja IMAP-palvelimen tiedot täytetään automaattisesti:

 • gmail.com mukaan lukien googlemail.com
 • yahoo.com
 • seznam.cz
 • gmx.com
 • outlook.com

Kaikissa muissa tapauksissa syötä tiedot manuaalisesti.

 • Kun siirryt yhden tason taaksepäin kahden sormen eleellä, pääset sähköpostitilisi eri tileihin.
 • Sähköpostin valitseminen käynnistää automaattisesti sähköpostin sisällön lukemisen. Jos käytät yhden sormen elettä sähköpostissa, voit valita näiden vaihtoehtojen välillä:
  • Vastaa lähettäjälle
  • Vastaa kaikille vastaanottajille
  • Poista sähköposti
 • Jos haluat kirjoittaa sähköpostin:
  • valitse Uusi sähköposti sähköpostisovelluksen päävalikosta
  • valitse Vastaanottaja, kirjoita sähköpostiosoite ja tallenna osoite
  • toimi samalla tavalla aiheen ja tekstin osalta.
  • ”Toiminto” lähettää sähköpostisi
  • Tallenna luonnoksiin -toiminnon avulla voit jatkaa sähköpostin kirjoittamista myöhemmin. Siinä tapauksessa tallennettu sähköposti löytyy Luonnokset-kansiosta.

Tiedotusvälineet

Tämä kansio sisältää seuraavat toiminnot.

 • Musiikkisoitin
 • Nettiradio
 • FM radio
 • Musiikintunnistus
 • Kamera
 • Kuvia
Musiikkisoitin

Jotta voisit käyttää musiikkisoitinta, puhelimeen tai puhelimen muistikortille on oltava tallennettuna mp3-äänitiedostoja. Sovellus etsii tallennettuja mp3-tiedostoja käynnistyessään. On suositeltavaa, että tallennat musiikkitiedostot music-kansioon. Tarvittaessa musiikille voi tehdä myös lisää alikansioita.

 • Kytke puhelin tietokoneeseen.

 • Puhelin näkyy tietokoneessa ulkoisena levyasemana.

 • Jos puhelimeen on asennettu muistikortti, se näkyy omana asemana.

 • Kopioi haluamasi musiikki joko puhelimen, tai muistikortin music-kansion alle.

 • Irroita puuhelin tietokoneesta.

 • Käynnistä musiikkisoitin.

 • Jatka toistoa jatkaa viimeksi soitetun kappaleen toistamista.

 • Kappaleet näyttää luettelon musiikeista kappaleen nimen perusteella aakkosittain järjestettynä. Esittäjä näyttää luettelon kappaleiden eri esittäjistä.-

 • Albumit näyttää luettelon albumeista aakkosjärjestykseen järjestettynä.

 • Suosikit näyttää luettelon suosikiksi merkitsemistäsi kappaleista. Kappale voidaan merkitä suosikiksi yhden sormen pitkän kosketuksen avulla, kun musiikkikappaletta toistetaan.

 • Toisto vodaan keskeyttää kahden sormen pitkällä kosketuksella.

 • Yhden sormen pitkä kosketus musiikkia toistettaessa avaa pikavalikon, jossa voit:

 • Merkitä kappaleen suosikiksi tai siirtyä kappaleessa.

 • Kappaleessa liikkuminen tapahtuu 10 sekunnin askelilla eteen- tai taaksepäin riippuen, kosketatko yhdellä sormella ruudun vasenta vai oikeaa puolta.

 • Siirtymistilasta siirrytään normaaliin toistotilaan, jos et tee mitään 10 sekunnin kuluessa edellisestä toiminnosta. Tämän jälkeen yhden sormen kosketus näytön vasemmalle tai oikealle puolelle vaihtaa toistettavaa kappaletta.

Nettiradio

BlindShellissä on nettiradio, jonka avulla voit selata nettiradioita, valita suosikkikanavia sekä kuunnella haluamaasi kanavaa.

 • Avaa nettiradio.
 • Jatka toistoa käynnistää ja jatkaa aiemmin kuunnellun kanavan toistoa.
 • Suosikkikanavat näyttää luettelon alueesi kuunnelluimmista nettiradioista sijainnin perusteella, tai valitsemastasi maasta.
 • Kategoriat näyttävät valitun kategorian nettiradiot.
 • Maa, voit valita ja selata haluamasi maan nettiradiokanavia.
 • Suosikit, voit lisätä omia suosikkikanavia kanavaluettelosta ja lisätä ne suosikiksi, jolloin kanava löytyy nopeasti suosikkien luettelosta.
 • Etsi, voit hakea valitun alueen kanavia kirjoittamalla hakusanan.
 • Kun olet valinnut nettiradioiden luettelon, voit selata kanavien välillä yhden sormen kosketuseleillä.
 • Yhden sormen pitkä kosketus käynnistää valitun kanavan toistamisen.
 • Yhden sormen pitkä kosketus nettiradion ollessa käynnissä avaa valinnan, jolla voit lisätä valitun kanavan suosikkikanavaksi.
FM radio

BlindShellin avulla voit helposti kuunnella FM Radiota ja asettaa omia suosikkikanavia.

 • Avaa FM Radio-ohjelma. Langallisten kuulokkeiden tulee olla kytkettynä puhelimeen, sillä kuulokkeita käytetään radioantennina.
 • Toista, käynnistää edellisen käytetyn radiokanavan toiston.
 • Suosikit, voit selata omia suosikiksi tallennettuja radiokanavia.
 • Yhden sormen pitkä kosketus avaa valikon, jossa voit merkitä toistettavan kanavan suosikiksi, poistaa kanavan suosikeista, asettaa toiston puhelimen kaiuttimelle ja valita kanavien automaattisen tai manuaalisen virittämisen. Kanavien automaattiviritys etsii kanavia, joiden signaalin laatu on riittävän hyvä. Manuaalivirityksessä voit säätää taajuutta 0.1 megahertsin askelein. Voit myös asettaa taajuuden syöttämällä taajuuden käsin. Taajuuden tulee olla väliltä 87.8 ja 108.0, huomaa, että taajuus tulee syöttää ilman desimaalipilkkua.
 • Yhden sormen lyhyt kosketus näytön vasemmalle tai oikealle muuttaa taajuutta valitun viritystavan perusteella.
Musiikintunnistus

Tämä ohjelma käyttää puhelimen mikrofonia ja tunnistaa kuulemansa musiikin.

 • Kuunteleminen käynnistyy heti ohjelman avauduttua. Tunnistaminen voi kestää jopa 20 sekuntia ja siihen tarvitaan internet-yhteyttä.
 • Tunnistamisen aikana puhelin värisee muutaman sekunnin välein merkkinä tunnistuksen olevan käynnissä.
 • Puhelin lähettää internet-palvelulle ääninäytteen kuullusta musiikista tunnistusta varten. Tunnistuksen lopuksi BlindShell näyttää ja kertoo tunnistetun kappaleen nimen ja esittäjän.
Kamera

Puhelimessa on yksinkertainen kamera, jolla voidaan ottaa kuvia. Kamerassa on joitakin helppokäyttöominaisuuksia heikkonäköisille ja sokeille.

 • Suunnan ilmaisin: kuvia voidaan ottaa sekä vaaka- että pystysuorassa. Puhelin ilmoittaa, kun suunnanvaihdos on havaittu.
 • Kallistuksen ilmaisin: kuvia otettaessa kameran toiminto auttaa pitämään kameran helpommin suorassa. Kun avaat kameran, kuulet kaksi jatkuvan äänimerkin sarjaa ja sen jälkeen hetken hiljaisuuden. Toistuvat äänimerkit ilmaisevat, että kamera osoittaa maata.
  • Nouseva äänisekvenssi ilmaisee, että puhelin on kallistunut vasemmalle (laitteen loppuosa suuntaa enemmän tai vähemmän alaspäin).
  • Laskeva äänisekvenssi ilmaisee, että puhelin on kallistunut oikealle.
  • Jos äänimerkit ovat samat, silloin kamera on suorassa (horisontti on kuvassa myös vaakasuorassa)
 • Kasvojen ilmaisin tunnistaa jatkuvasti kasvoja ja ilmoittaa kasvojen määrän muuttumisesta.
 • Hämärän ilmaisin: tarkastaa kuvan ottamisen jälkeen, onko kuva hämärä tai epäselvä. Jos kuva on puhelimen mielestä hämärä, saat siitä ilmoituksen.

Kameran perustoiminnot:

 • Avaa laite
 • Suuntaa kameraa kohteeseen, jonka haluat kuvata. Käytä tarvittaessa apuominaisuuksia, jotka on kuvattu edellisessä kappaleessa.
 • Kun otat kuvan, voit joko painaa pitkään näyttöä tai painaa lyhyesti äänenvoimakkuuspainiketta (painikkeella saadaan tukevampi ote).
 • Kun painat kuvauspainiketta, kamera tarkentaa ensin ja ottaa sen jälkeen kuvan. Tarkennuksen alkaminen ilmoitetaan kimeällä äänimerkillä. Tyypillinen kameran ääni kuuluu, kun kuva on otettu. Tarkennus voi kestää muutaman sekunnin riippuen valaistuksesta. Pidä kamera paikallaan koko valokuvauksen ajan.
 • Kuvan ottamisen jälkeen saat esille valikon, jossa voit katsella ja tallentaa kuvan. Katselutilassa kuva näkyy sellaisena kuin se on otettu. Jos et pidä kuvasta, voit palata kameran kuvaustilaan painamalla pitkään kahden sormen eleellä.
 • Kun valitset tallenna-vaihtoehdon, sinua pyydetään tallentamaan lyhyt kuvaus kuvasta (enintään 5 sekuntia). Tämä kuvaus auttaa myöhemmin tunnistamaan kuvat kuvagalleriassa.
 • Kuvan tallentamisen jälkeen puhelin palaa kuvaustilaan ja voit ottaa lisää kuvia. Paina kahden sormen eleellä pitkään, jos haluat poistua kamera-toiminnosta.
Kuvat

Yksinkertaisella kuvannäyttimellä voidaan katsella kameralla otettuja kuvia.

 • Kun avaat kuvannäyttimen, esille tulee ensimmäinen ottamasi kuva. Kuva näkyy näytöllä ja sen äänikuvaus toistetaan.
 • Voit selata kuvia vakionäppäimillä (napauttamalla vasemmanpuolista siirryt edelliseen kuvaan, napauttamalla oikeanpuolista siirryt seuraavaan kuvaan).
 • Painamalla pitkään yhden sormen eleellä saat esille pikavalikon, josta löydät lisätietoja näkyvässä olevasta kuvasta tai voit poistaa sen.

Kirjat

Kirjat-kansio sisältää kirjojen lukusovellukset monilta palveluntarjoajilta. Tilin rekisteröinti saattaa olla tarpeen palveluntarjoajasta riippuen.

 • Kirjanlukulaitteella voit lukea mitä tahansa .txt-tiedostoa.
 • Bookshare-palvelu vaatii rekisteröitymisen, ja se sisältää laajan valikoiman erikielisiä kirjoja.
Kirjanlukulaite
 • Avaa kirjanlukulaite.
 • Viimeiset kirjat näyttää luettelon viimeksi luetuista kirjoista.
 • Kirjastosta pääset saatavilla olevien kirjojen luetteloon.
 • Valitse kirja yhden sormen eleellä.
 • Jos jo olet lukenut kirjaa, BlindShell muistaa paikan ja jatkaa siitä kohdasta, jossa lopetit lukemisen. Muussa tapauksessa kirja alkaa alusta.
 • Lukutilassa voit säätää lukunopeutta yhden sormen napautuksella.
 • Kahden sormen eleellä voit keskeyttää ja jatkaa toistoa.
 • Taukotilassa lukusovellus avaa pikavalikon.
Bookshare-palvelu

Bookshare-palvelusovelluksen avulla voit selata palvelua ja tallentaa kirjoja puhelimeesi.

 • Avaa Bookshare-palvelusovellus.
 • Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja siirry salasanan syöttökenttään valitsemalla Siirry kenttien välillä.
 • Syötä salasanasi ja tallenna kirjautumistietoihin.
 • Jos sisäänkirjautuminen onnistui, voit etsiä tekijöitä, otsikoita tai selata eri kategorioita. Huomautus: Valitut kirjat tallennetaan lukusovelluksen kirjastoon
Librivoxiin

Librivox on palvelu, joka tarjoaa tekijänoikeusvapaita kirjoja.

 • Avaa sovellus.
 • Etsi kirjoja -toiminnolla voit etsiä luettelon kirjailijoista tai otsikoista. Kirjoita haku ja vahvista se hakupainikkeella.
 • Valitse kirja yhden sormen eleellä ja päätä, haluatko tallentaa koko kirjan vai yksittäisiä lukuja.
 • Odota, kunnes kuulet onnistumisraportin.
 • Kirjan kuuntelemiseksi siirry yksi taso taaksepäin kahdella sormen eleellä, kunnes olet Librivox-palvelun päävalikossa, jossa voit valita kirjaston.
 • Valitse kirja.
 • Valitse Näytä ladatut luvut, jotta voit kuunnella valitut luvut.
 • Valitse Saatavilla olevat luvut -toiminto, josta voit nähdä saatavilla olevat luvut ja ladata puuttuvat.
 • Poista tämä kirja -toiminto poistaa valitun kirjan kirjastosta.
 • Toistotilassa voit kelata takaisin tai pikakelata eteenpäin yhden sormen napautuksella. Yhden sormen eleellä voit keskeyttää ja jatkaa toistoa.

Android-sovellukset

Tästä kansiosta löytyvät seuraavat sovellukset:

 • Verkkoselain
 • Facebook
 • TapTapSee
 • What's App

Kaikki sovellukset on testattu BlindShell-laitteella ja niitä pidetään käyttökelpoisina. Koska kaikki sovellukset tässä kansiossa ovat kolmannen osapuolen sovelluksia, emme takaa täyttä käytettävyyttä tai toimivuutta. On olemassa kaksi tapaa hallita Android-sovelluksia: BlindShell-eleet tai Android TalkBack. Voit vaihdella näiden tapojen välillä valikossa Asetukset - Hallinta.

BlindShell-puhelimessa käytettävät eleet

Ensimmäinen hallintatapa perustuu itse BlindShell-puhelimen hallintaan. Teksti syötetään BlindShell-näppäimistöllä ja laitetta hallitaan seuraavilla eleillä:

 • Napauta nopeasti yhdellä sormella näytön oikeaa reunaa, jolloin siirryt näytön seuraavaan elementtiin.
 • Napauta nopeasti yhdellä sormella näytön vasempaa reunaa, jolloin siirryt näytön edelliseen elementtiin.
 • Valitse tai vahvista painamalla pitkään yhdellä sormella
 • Siirry edelliselle näytölle, peruuta valinta tai jätä näppäimistö painamalla pitkään kahdella sormella
 • Lyhyt napautus kahdella sormella lukee viimeiset tiedot tai sen hetkisen, valitun elementin
 • Sipaisemalla yhdellä sormella näytöllä ylhäältä alas näkyviin tulee globaali pikavalikko, jossa on muita vaihtoehtoja (siirry ylös, siirry alas, jatkuva luku, toista viimeinen lausuma, kirjoita viimeinen lausuma)
 • Sipaisemalla yhdellä sormella näytöllä alhaalta ylös näkyviin tulee paikallinen pikavalikko, jossa on muita vaihtoehtoja (tätä toimintoa käytetään pääasiassa verkkoselaimessa)
Android TalkBack

Toinen hallintatapa on Android OS - TalkBackin alkuperäinen näytönlukuohjelma. Jos valitset tämän hallintatavan, myös Androidin alkuperäistä näppäimistöä voidaan käyttää tekstin syöttämiseen. TalkBack-hallintatapaa kuvaillaan seuraavalla Googlen tukisivustolla: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=fi

Äänipuhelut sovelluksissa WhatsApp jaFacebook Messenger

änipuhelut WhatsApissa ja Messengerissä ovat nyt käytettävissä. Voit vastata saapuvaan puheluun ja katkaista puhelun virtapainikkeen painalluksella. Puhelu hylätään kahden sormen pitkällä kosketuksella ruutuun.

Näkemisen apuvälineet

Tästä kansiosta löytyy seuraavat aputoiminnot, joista voi olla hyötyä.

 • Värintunnistus
 • Valaistusanturi
 • Setelintunnistus
 • Suurennuslasi
 • Lokalisointi
 • Tekstintunnistus
Värintunnistus
 • Avaa sovellus ja odota, kunnes kuulet, että sovellus on valmis.
 • Pidä kameraa muutaman sentin päässä skannatusta kohteesta ja käynnistä tunnistus yhden sormen eleellä. Koska värintunnistus tehdään kameran avulla, muista, että on useita tulokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten valo, kameran kulma jne.
 • Väri luetaan ääneen heti kun tunnistus on päättynyt.
 • Kahden sormen napautus toistaa värin lukemisen.
Valaistusanturi

Valaistusanturi sijaitsee laitteen vasemmassa ylänurkassa.

 • Avaa sovellus.
 • Ympäristön valaistuksen voimakkuus ilmaistaan napsautusten tahdilla.
 • Napsautusten nopeampi tahti ilmoittaa valoisammasta ympäristöstä, ja hitaampi tahti pimeämmästä.
 • Lyhyt napautus kahdella sormella näyttää valaistuksen tason prosentteina ja intensiteetin sanallisen kuvauksen.
Setelintunnistus
 • Avaa sovellus.
 • Vaihda vakiovaluutta yhden sormen pitoeleellä, joka avaa valuutta-asetukset.
 • Skannaa seteli seuraamalla ohjeita. Setelin arvo luetaan heti, kun seteli on tunnistettu.
 • Seteliä tunnistettaessa ohjelma voi pyytää sinua kääntämään seteliä. Käännä tällöin setelin kääntöpuoli esiin ja osoita sitä kameralle.
Suurennuslasi

Kun suurennuslasi on käytössä, puhelin ottaa jatkuvasti kuvia takakameralla ja näyttää suurennetun version kuvasta puhelimen näytöllä.

 • Avaa suurennuslasisovellus.

 • Napauttamalla näytön yläosaa kuvaa voidaan loitontaa, napauttamalla näytön alaosaa kuvaa voidaan lähentää.

 • Yhden sormen eleellä avautuu alivalikko, josta voit valita seuraavat toiminnot:

  • Pysäytä kuva
  • Valon kytkeminen päälle/pois
  • Käänteinen väri
 • Suurennuslasissa on automaattitarkennus. Kuvaa tarkennettaessa voidaan kuulla kimeä äänimerkki. Voit myös käynnistää tarkennuksen manuaalisesti napauttamalla laitteen runkoa ravistellaksesi sitä kevyesti.

Käyttömukavuuden lisäämiseksi olemme suunnitelleet erityisen puhelintelineen, jota voidaan käyttää tämän toiminnon kanssa. Se voidaan ostaa erikseen.

Lokalisointi

Lokalisointisovellus auttaa sinua löytämään nykyisen sijaintisi osoitteen. Se voi käyttää sekä Wi-fi- että mobiilidataa.

 • Avaa lokalisointisovellus.
 • Lokalisointi käynnistyy välittömästi sanomalla "Ladataan". Siihen menee korkeintaan 30 sekuntia.
 • Jos prosessi onnistuu, osoite luetaan sinulle.
 • Täsmällisyys riippuu yhteytesi laadusta.
 • Jos tapahtuu virhe, sovellus lukee "Palvelu ei ole käytettävissä".
Tekstintunnistus
 • Ohjelman avauduttua, aseta puhelin vaaka-asentoon ja osoita kohti tekstiä.
 • Optimaalinen etäisyys tekstistä on 15-20 senttiä, riippuen tekstin koosta ja muista tekijöistä.
 • Ohjelma lukee automaattisesti ääneen tekstin, joka tunnistettiin. Tässä orientaatiotilassa voit selata tunnistettua tekstiä ja se auttaa löytämään tekstin, jota etsit. Ruudun koskettaminen lukee tekstin uudelleen. Tämä on hyödyllistä, jos liikutat puhelinta paljon, jolloin aiemmin tunnistettua tekstiä ei tarvitse kuunnella uudelleen.
 • Jos ohjelma löytää tekstin, mutta tunnistaminen ei onnistu, teksti voi olla ylösalaisin. Tällöin käännä puhelinta 180 astetta ja tunnistuta teksti uudelleen.
 • Äänenvoimakkuuspainikkeen painaminen tai yhden sormen pitkä kosketu suorittaa löydetylle tekstille tarkemman tunnistuksen. Jos internet-yhteys on käytössä, käytetään internet-palvelua tekstin tunnistukseen. Tunnistettu teksti näytetään luettelona, jota voi selata BlindShellin ohjauseleillä.

Pelit

Tästä osiosta löydät pelit. Seuraavat pelit ovat käytettävissäsi.

 • Shakki- Pexeso
Shakki

Voit pelata shakkia BlindShelliä vastaan.

 • Shakki-valikon valinnat ovat:
  • Uusi peli, aloittaa uuden pelin.
  • Jatka pelaamista, jatkaa edellistä kesken jäänyttä peliä.
  • Valitse puoli, haluatko pelata valkoisilla, vai mustilla
  • Pelin vaikeusaste, voit valita vaikeusasteen viidestä vaihtoehdosta.
 • Sinulle kerrotaan kun peli alkaa.
 • Pelilauta sijaitsee näytön yläosassa. Liiku pelilaudalla yhdellä sormella. BlindShell kertoo aktiivisen ruudun koordinaatit, ruudun tilan sekä ruudussa mahdollisesti olevan nappulan.
 • Siirtääksesi nappulaa, valitse se ensin yhdellä sormella ja kosketa toisella sormella puhelimen näyttöä.
 • Valitse tämän jälkeen ruutu, johon haluat sijoittaa nappulan asettamalla sormi haluttuun kohderuutuun ja kosketa sitten toisella sormella näyttöä suorittaaksesi siirron.
 • Pelilaudan alapuolella on kolme painiketta, jotka voidaan suorittaa samalla tavoin, mitä nappuloiden siirto, eli käyttämällä kahta sormea.
 • Kumoa, kumoaa edellisen siirron ja yrittää uudelleen.
 • Pelin tilanne, kertoo tiedon pelin senhetkisestä tilanteesta
 • Lopeta, lopettaa pelin.
Pexeso

Voit pelata ääni-pexasoa BlindShellissä. Pelin tavoitteena on löytää identtiset äänet mahdollisimman vähäisillä askelilla.

 • Pexeso-valikossa on seuraavat valinnat:
  • Uusi peli, aloittaa uuden pelin.
  • Ääniteema, valitse käytettävä äänivalikoima.
 • Sinulle kerrotaan pelin alkamisesta.
 • Pelilauta on näytön yläosassa. Liiku pelilaudalla liikuttamalla yhtä sormea. Sinulle kerrotaan aktiivisen ruudun koordinaatit sekä onko ruutu jo paljastettu.
 • Pidä sormea ruudussa, jonka haluat paljastaa ja kosketa samanaikaisesti näyttöä toisella sormella. Ruudun avautuessa kuulet äänen, joka sinun tulee seuraavaksi löytää. Etsi toinen ruutu ja paljasta se. Jos äänet olivat erilaiset, ruudut piilotetaan uudelleen. Jos äänet olivat samoja, molemmat äskeisistä ruuduista lukittuvat loppupelin ajaksi ja voit etsiä seuraavan avattavan ruudun.
 • Pelilaudalla on kahdeksan ääniparia.
 • Pelilaudan alapuolella on kaksi painiketta, jotka voit aktivoida samalla tavalla, kuin pelilaudalla:
  • Pelin tila, kertoo pelin senhetkisen tilanteen.
  • Lopeta, lopettaa pelin.

Asetukset

Asetuksissa voit tehdä tarvittavia asetuksia BlindShell-laitteeseen. Voit esim. mukauttaa soittoääniä, tehdä näytön asetuksia tai liittää BlindShell-puhelimesi WiFiin. Asetusvalikko on jaettu useisiin alivalikoihin:

 • Ohjaus
 • Soittoäänet
 • Näyttö
 • Verkot
 • BlindShell update
 • Aika- ja päivämääräasetukset
 • Puhelimen sulkeminen

Ohjaus

Tässä voit tehdä seuraavaa:

 • Aseta painalluksen kesto: 3 säätömahdollisuutta (normaali, pitempi, pisin).
 • Tee seuraavat säädöt näppäimistöön:
  • Toisto merkkejä kirjoitettaessa -toiminto lukee ääneen, mitä olet kirjoittanut. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Toista sana välilyönnin jälkeen, Toista lause välilyönnin jälkeen, Toista koko teksti välilyönnin jälkeen, Ei toistoa.
  • Lukeminen merkkejä poistettaessa käytettävissä olevilla vaihtoehdoilla Lue seuraava merkki tai Lue poistettu merkki.
  • Ota toisella sormella kosketus pois päältä: Jos tämä vaihtoehto on otettu käyttöön, kirjoitettua kirjainta ei tarvitse vahvistaa toisella sormella. Kirjain kirjoitetaan, kun olet nostanut yhden sormen pois näytöltä. Tämä valinta vaatii, että löydät kirjaimet liu’uttamalla yhtä sormea näytön yli. Tarvitset toista sormea vain löytämään seuraavan kirjaimen näppäimestä. Sinun täytyy esimerkiksi napauttaa p-kirjainta kaksi kertaa löytääksesi r-kirjaimen. Mutta jos haluat kirjoittaa p-kirjaimen, pyyhkäise näppäimistön läpi, kunnes löydät sen. Kun nostat sormesi, p-kirjain kirjoitetaan heti.
 • Aseta palauteasetukset
  • Oletuksena saat aina puhutun palautteen sekä värinän että äänen.
  • Tässä voit valita, haluatko palautteen ainoastaan palautteena, äänenä vai molemmat.

Äänet

Tässä voit tehdä kaiutinta, puheen ulostuloa ja soittoääniä koskevia asetuksia.

 • Valitse profiili (käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat yleinen, värinä tai äänetön).
 • Säädä soittoäänten ja hälytysäänten voimakkuus asteikolla 1–7.
 • Määritä ohitettujen tapahtumien ilmoitukset
 • Säädä lukunopeus asteikolla 1–5 ja ota aika- ja päivämäärätiedot käyttöön ja pois käytöstä.
 • Poista automaattisen kaiutinpuhelimen aktivointi: Kun valitset tämän vaihtoehdon, kaiutin on otettava pois käytöstä manuaalisesti puhelinsoiton aikana.
Soitto- ja hälytysäänten mukauttaminen

Kun kytket BlindShell-laitteen tietokoneeseen, se tunnistetaan ulkoiseksi muistijärjestelmäksi. Kaikkia MP3-tiedostoja voi käyttää soitto-, hälytys- tai ilmoitusäänenä edellyttäen, että ne on kopioitu vastaaviin kansioihin:

 • Soittoäänet puhelimen muistiin – Soittoäänet
 • Ilmoitushälytykset puhelimen muistiin – Ilmoitukset
 • Hälytysäänet puhelimen muistiin – Hälytykset

Näyttö

Tässä voit tehdä näyttöä koskevia asetuksia, kuten kirkkaus tai näytön lukitus.

 • Kirkkausasetus (asteikolla 1–6)
 • Aseta musta teksti valkoiselle
 • Aseta tekstin kooksi hyvin suuri / normaali
 • Näytön aikakatkaisu määrittää, kuinka kauan käyttäjä voi olla tekemättä mitään ennen kuin näyttö lukittuu.
 • Ota eleen näppäinlukko käyttöön/pois käytöstä (jos aktivoitu, et voi avata näyttöä lukituksesta painikkeella vaan sinun on piirrettävä iso v näyttöön).
 • Näytön salasana vaatii salasanan, joka on kirjoitettava aina ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Verkot

Tässä osassa voit muuttaa langattoman verkon asetuksia, ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois päältä sekä valita käytettävän SIM-kortin, jos käytössä on kaksi SIM-korttia.

Wi-fi -asetukset

Tässä kohdassa voit muuttaa langattoman verkon asetuksia, liittyä langattomaan verkkoon, poistaa tunnettuja verkkoja ja ottaa langattoman verkon pois käytöstä.

 • Liittyäksesi langattomaan verkkoon WiFin on oltava käytössä.
 • Luettelo langattomista verkoista näyttää verkot, jotka ovat käytettävissä. Valitse luettelosta verkko, johon haluat liittyä.
 • Jos verkko on suojattu, sinua pyydetään syöttämään verkon salasana.
 • Voit myös liittyä langattomaan verkkoon käyttämällä reitittimen WPS-painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä piilotetuissa verkoissa.
 • Jos verkon SSID on piilotettu, voit liittyä verkkoon käyttämällä Liity muuhun verkkoon-toimintoa.
 • Voit poistaa tallennetun verkon verkkojen luettelosta yhden sormen pitkällä kosketuksella ja valitsemalla unohda verkko.
WiFi-yhteys tekstitiedostosta
 • Käyttäjät voivat kytkeä puhelimen kaapelilla tietokoneeseen ja luomalla juurihakemistoon tekstitiedoston.
 • Tiedoston nimen tulee olla wifi.txt (merkkikoolla ei merkitystä) ja siinä tulee olla kaksi riviä.
 • Ensimmäisellä rivillä tulee olla halutun verkon nimi (merkkikoolla ei väliä) ja toisella rivillä kyseisen verkon salasana.
 • Aina kun suojattuun verkkoon halutaan yhdistää, BlindShell tarkistaa tästä tiedostosta, onko halutun verkon tiedot kirjattu sinne.
 • Jos verkon tiedot löytyivät tiedostosta, kytkeydytään verkkoon automaattisesti eikä salasanaa kysytä.
Bluetooth

Puhelin tukee joitakin Bluetooth-laitteita kuten äänilaitteet (kaiuttimet, kuulokkeet, handsfree) ja ulkopuoliset QWERTY-näppäimistöt.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa on muodostettava laitepari.

Varoitus: Jos liität äänilaitteen, äänilähtösi (mukaan lukien synteettinen ääni) toistetaan äänilaitteella. Jos laite ei toimi oikein, et ehkä saa käyttökelpoista palautetta. Silloin voit aina kytkeä viallisen äänilaitteen pois korottamalla äänenvoimakkuutta yli maksimitason painamalla esimerkiksi äänenvoimakkuuspainiketta viisi kertaa nopeasti peräkkäin.

Bluetoothin käynnistäminen päälle ja pois

Bluetooth-toiminto on pois käytöstä oletusarvon mukaan. Siten pystyt säästään akkua. Suosittelemme Bluetoothin kytkemistä pois, jos et käytä sitä jatkuvasti. Voit kytkeä Bluetoothin päälle ja pois valikon ensimmäisellä vaihtoehdolla.

Uuden laitteen pariutus
 • Ota käyttöön laitteesi pariutus. Joissakin laitteilla on pariutus oletusarvon mukaan, kun signaali kytketään päälle ja pois. Muissa laitteissa on erityinen näppäin tai näppäinyhdistelmä, joka käynnistää pariutuksen. Se on laitekohtaista ja tiedot siitä voi löytää laitteen käyttöohjeesta.
 • Kun ulkopuolinen laitteesi on muodostanut parin, valitse Skannaa laitteille -vaihtoehto valikosta. Skannaus kestää puoli minuuttia, mikä jälkeen saat esille luettelon lähellä olevista laitteista.
 • Pitkä painallus yhdellä sormella valitun laitteen kohdalla käynnistää pariutuksen. Se kestää yleensä muutaman sekunnin.
 • Joissakin laitteissa, yleensä näppäimistöissä, sinua voidaan pyytää syöttämään näppäimistön todentaminen. Jos sitä vaaditaan, sinun on annettava BlindShellin ulkoiselle laitteelle antama koodi ja vahvistettava se painamalla Enter.
Laitteen kytkentä päälle ja pois

Hiljattain pariutetun laitteen pitäisi yleensä kytkeytyä automaattisesti. Se ei kuitenkaan koske kaikkia laitteista. Joskus voi olla kätevää kytkeä laitteet päälle ja pois haluttaessa ilman pariutusta ja pariutuksen poistoa.

Laitteen kytkentä päälle ja pois:

 • Valitse Pariutetut laitteet -valikosta, kaikki laitteet näkyvät tässä valikossa
 • Painamalla laitetta yhden sormen eleellä avautuu valikko, jossa voit valita laitteesi toiminnon (kytkeä päälle tai pois, pariutuksen poisto)
 • Jos valitset kytkemisen päälle tai pois, laite yritetään kytkeä päälle tai pois. Kun se on onnistunut, laite omaksuu toimintonsa (äänen meno ohjataan uudelleen, näppäimistön nuolinäppäimet aktivoituvat valikossa liikkumista varten)
 • Jos valitset laitteen pariutuksen poiston, laite ei ole käytössä, ennen kuin pariutat sen uudelleen. Jotkut laitteet voivat edellyttää tätä toimenpidettä, ennen kuin ne voidaan kytkeä toiseen puhelimeen.
Bluetoothia koskevia ilmoituksia
 • Ennen pariutetun laitteen käynnistämistä sinun on yleensä käynnistettävä se laitteen kytkimellä. Jotkut laitteet voivat itsestään kytkeytyä pois, jos niitä ei käytetä jatkuvasti.
 • Bluetooth-näppäimistön numeroilla voit liikkua valikossa nopeammin. Jos painat numeronäppäintä valikossa, BlindShell hyppää suoraan vastaavaan kohtaan.
 • Markkinoilla on useita Bluetooth-laitteita. BlindShell ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien tarjolla olevien laitteiden kanssa. BlindShell-myyjäsi voi ehkä neuvoa sinua tai tarjota testatun mallin.
 • Mahdollisen radiohäirinnät ja Bluetoothin protokollasta johtuen ei voida taata, että laite löytyy skannauksen yhteydessä. Jos et voi nähdä tai pariuttaa laitettasi varmista, että se on edelleen pariutustilassa ja yritä uudelleen. Jos ongelma ei katoa, varmista, ettei lähialueella ole voimakkaita häiriölähteitä kuten jokin muu Bluetooth-laite, WiFi-reititin tai radiovastaanotin.
Mobiilidata
 • Mobiilidata voidaan kytkeä päälle ja -pois tällä valinnalla.
Pin-koodi
 • Voit ottaa PIN-koodin kyselyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä PIN-koodi-valikosta. Vaihtaaksesi PIN-koodin, on se otettava ensin käyttöön.
 • Jos syötät PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu ja se tulee avata PUK-koodilla. Jos PUK-koodi syötetään väärin 10 kertaa, SIM-kortti sulkeutuu pysyvästi.
 • Jos käytössäsi on kaksi SIM-korttia, varmista aluksi, että toimenpiteet kohdistuvat haluttuun SIM-korttiin.
SIM-kortit
 • Tämä valinta on näkyvillä ainoastaan silloin, kun puhelimeen on asennettu kaksi SIM-korttia.
 • Voit määritellä ensisijaisena käytettävän SIM-kortin lähteville puheluille, viesteille ja mobiilidatalle.

Google -tilille kirjautuminen

 • Valitsemalla tämän toiminnon, voit kirjautua olemassa olevalle Google-tilille tai luoda uuden tilin.
 • Tilille kirjautumisen jälkeen yhteystietosi tallennetaan Google-tilin yhteystietoihin.
 • Yhteystietosi ovat siten käytettävissä muissa laitteissa, jotka käyttävät samaa Google-tiliä.

BlindShell-päivitys

Tässä osiossa voit tarkistaa BlindShellin päivitysten varalta ja asentaa valitsemasi päivitykset. Päivitysprosessi luetaan käyttäjälle, joten näkevän henkilön apua ei tarvita.

 • "Tarkista päivitykset" tarkistaa uusimmat päivitykset
 • "Asenna päivitys" opastaa sinua asennusprosessin aikana.
 • Päivityksen aikana käytettävä puhesyntetisaattori vaihtuu päivityksen ajaksi.

Aika- ja päivämääräasetukset

 • Valitse, minkä haluat asettaa: tunti, minuutti, päivä, kuukausi, vuosi, ja syötä vaaditut tiedot. Ota huomioon, että kaikki tiedot vuotta lukuun ottamatta täytyy syöttää kaksinumeroisina. Vuosi on syötettävä nelinumeroisena.
 • Kaikki tiedot on tallennettava ennen kuin seuraava asetus voidaan asettaa.
 • Kun poistut aika- ja päivämääräasetuksista, on valittava, haluatko tallentaa tai peruuttaa asetukset.
 • Aika- ja päivämäärä asetetaan puhelimeen automaattisesti, kun SIM-kortti on asennettuna. Voit muuttaa asetusta tästä.

Puhelimen sulkeminen

Kun haluat sammuttaa puhelimen, valitse tämä toiminto ja vahvista painamalla pitkään.

Tilaa koskevat tiedot

Tilatiedot antavat tietoja muun muassa

 • Päiväys ja aika (pitkä painallus on pikakuvake kalenteriin)
 • Tietoa WiFista (pitkä painallus on pikakuvake WiFi-asetuksiin)
 • Tietoa signaalin voimakkuudesta ja mobiilitiedoista
 • Akun tilasta
 • Tietoa Bluetoothista (pitkä painallus on pikakuvake Bluetooth-asetuksiin)

Pääset tilavalikkoon joko selaamalla päävalikkoa tai liu’uttamalla yhtä sormea näytöllä alhaalta ylös. Poistut tilatiedot-valikosta painamalla Esc eli kahden sormen eleellä.

Käyttöohje

BlindShell -laitteen päävalikosta löytyy käyttöohje. Jos tarvitset lisää erityisapua, liu’uta yhtä sormea ylhäältä alas näytöllä, jolloin saat lisää kontekstikohtaista apua.

Aloitusopas

Aloitusopas avautuu puhelimen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Oppaan avulla opit käyttämään ja ohjaamaan puhelimen toimintoja. Opas sulkeutuu kun olet oppinut puhelimen toiminnot. Aloitusopas voidaan myös käynnistää myöhemmin painamalla virtapainiketta kolme kertaa nopeasti peräkkäin. Aloitusopas löytyy myös Ohje-valikosta.

Suosikkiyhteyshenkilöt

Suosikkiyhteyshenkilöt-valikosta löydät tärkeitä yhteyshenkilöitä, jotka olet määritellyt suosikeiksi. Yhden tällaisen yhteyshenkilön valinta antaa samat vaihtoehdot, jotka saat yhteystietoluettelon kautta.

Vastaamattomat tapahtumat

Vastaamattomat tapahtumat -toiminto on vastaamattomien puheluiden ja viestien loki, jossa on asianomaiset vaihtoehdot Vastaa, Soita takaisin jne.

Tekniset tiedot

 • Android 5.1 BlindShell-laitteen säädöillä
 • Kamera: 8 Mpx takana, 0,3 Mpx edessä
 • Akku: 2200 mAh, Akun kesto: Yksi-kolme päivää puhelimen käytöstä riippuen.
 • Yhdistettävyys: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
 • Dual-SIM (kaksoisvalmiustila)