Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell 2 Baroque priručnik za upotrebu

BlindShell je pametni telefon prilagođen slijepim i slabovidnim osobama. Telefonom se upravlja putem ekrana osljetljivog na dodir pomoću jednostavnih pokreta prstima a povratnu informaciju od telefona korisnik dobiva putem govornog programa ugrađenog u uređaj, vibracije uređaja te raznovrsnih zvučnih signala. BlindShell je razvijen u uskoj suradnji s češkim Savezom slijepih (SONS). Zapohvale, kritike i upite upite stojimo na raspolaganju na adresi e-pošte info@blindshell.com. Cijenimo Vašu podršku koja nam pomaže da i dalje razvijamo BlindShell.

Upoznavanje s telefonom

Izgled telefona

Čestitamo na nabavi Vašeg prvog, nadamo se ne i zadnjeg BlindShell pametnog telefona. Prije nego što ga počnete koristiti, željeli bismo Vas upoznati s izgledom telefona. Uzmite telefon i držite ga uspravno, tako da se ravni ekran telefona nalazi ispred Vas. Na stražnjoj strani telefona nalazi se lako uočljiva i opipljiva kamera. Okrenite telefon tako da se kamera nalazi blizu gornjeg ruba stražnje strane telefona. BlindShell na sebi ima samo dva fizička gumba čiji je raspored kako slijedi:

 • Dugi gumb na lijevoj strani telefona je tako zvana klackalica i koristi se najčešće za podešavanje glasnoće. Pritiskom na donji dio glasnoća se smanjuje a na gornji povećava. Prilikom upisivanja teksta, dugi pritisak na bilo koji dio ove tipke će uključiti mogućnost diktiranja.
 • Mali gumb na desnoj strani ima tri funkcije. Uključivanje telefona, zaključavanje ekrana te povratak na početni ekran s izbornikom. Pritisak na ovaj gumb na dulje od pola sekunde će vas odvesti na početni ekran.

Na gornjem rubu telefona nalaze se dva priključka. Onaj pri sredini služi za priključivanje kabela za punjenje ili povezivanje s računalom. Drugi, okrugli, bliže desnom kutu je priključak za slušalice.

Umetanje SIM kartice i baterije

Uz BlindShell telefon isporučuju se slušalice, kabel za punjenje i priključivanje na računalo te ispravljač za struju koji se pomoću kabla spaja u klasičnu utičnicu. SIM kartice se ne isporučuju s telefonom. Njih je potrebno pribaviti kod davatelja mobilne usluge. Moguće je koristiti SIM kartice standardne veličine te manje, Micro SIM kartice. Prije nego što prvi put uključite telefon, u njega valja umetnuti bateriju i SIM karticu.

 1. Uzmite telefon i držite ga tako da stražnja strana, ona s kamerom bude ispred Vas.
 2. Noktom zakvačite mali otvor na donjem dijelu telefona. Lagano povucite dok ne čujete klik. Nastat će veći otvor kroz koji pažljivo povlačite pomažući se prstom i noktom. Povlačite uzduž otvora tako da obiđete sve rubove telefona. Poklopac će se postepeno odvajati dok se potpuno ne odvoji.
 3. Položite telefon na stol s ekranom prema dolje i okrenite ga tako da priključci budu usmjereni prema gore.
 4. Pri gornjoj trećini telefona nalaze se tri utora za kartice. Lijevi je utor za SIM kartice standardne veličine, srednji za manje, Micro SIM a treći, desni utor koristi se za umetanje mikro SD kartice koja služi za povećavanje kapaciteta memorije telefona. Uklonite lažne plastične držače iz utora za standardni SIM i umetnite SIM karticu tako da se odrezani kraj kartice nalazi u gornjem lijevom kutu. Isto važi i za Micro SD kartice. BlindShell može koristiti dvije SIM kartice istovremeno. Svaka od kartica može imati dodijeljenu jednu od usluga slanja poruka, zvanja te prometa podataka. Pozivi i poruke se mogu primati istovremeno. Podešavanje SIM kartica se izvršava unutar izbornika postavki-mreže-SIM kartice.
 5. Uzmite bateriju i držite je uspravno i na rubovima potražite mjesto s vrlo sitnim otvorima. Okrenite bateriju tako da se otvori nalaze pri gornjem desnom kutu. Sada umetnite bateriju tako da gornji rub s otvorima dodiruje utore za kartice. Lagano pritisnite bateriju kod donjeg izbočenog dijela telefona tako da pravilno sjedne u otvor.
 6. Ako bateriju morate izvaditi, zakvačite nokat ispod donjeg ruba baterije i izvucite prema gore.
 7. Vratite poklopac da se otvor za kameru na poklopcu poravna s kamerom te da kamera viri iz otvora i lagano pritišćite po rubovima dok poklopac ne sjedne na mjesto.

Korištenje telefona

Prije nego što počnete koristiti telefon odvojite nekoliko minuta kako biste se upoznali s nekoliko pokreta prstima za upravljanje funkcijama telefona.

BlindShell pokreti

Za upravljanje BlindShell telefonom koristi se samo 4 pokreta. tako da ćete uz malo uloženog truda brzo ovladati osnovnim funkcijama uređaja.

Pokreti su slijedeći:

 • Kratki dodir jednim prstom Lagano dotaknite ekran s jednim prstom. Ovo omogućava kretanje po izbornicima i popisima. Ako dotaknete lijevu polovicu ekrana pomičete se natrag. Dodir po desnoj polovici pomiče Vas naprijed.
 • Dugi dodir jednim prstom Dotaknite ekran jednim prstom i prst na ekranu zadržite dulje od pola sekunde. Ovaj pokret služi za izvođenje nekoliko radnji, ovisno o potrebi i situaciji.
  • Odabir u popisu ili otvaranje izbornika ili podizbornika.
  • Odgovaranje na dolazni poziv.
  • Odgovor na pitanje ili potvrda.
  • Isključivanje alarma.
 • Kratki dodir s dva prsta Kratko dotaknite ekran s dva prsta, blago raširena. Ova naredba čita trenutno odabranu stavku unutar izbornika ili u tekstu čita ono što je napisano. Na primjer:
  • čitanje stavke na kojoj se trenutno nalazimo
  • Čitanje cijelog teksta u poljima za upis
  • Čita ime pozivatelja ili broj koji zove ako se ne nalazi u imeniku
  • Pokreće ili zaustavlja reprodukciju u čitaču knjiga
 • Dugi dodir s dva prsta Možemo ga opisati kao pokret izlaska, povratka i odbijanja. S dva malo raširena prsta dodirnite ekran i prste zadržite dulje od pola sekunde. Ovim pokretom možemo učiniti slijedeće:
  • Vratiti se za korak natrag ili razinu više u strukturi izbornika
  • Na postavljeno pitanje odgovoriti sa ne
  • Odbiti dolazni poziv
  • Prekinuti radnju, primjerice izrada kontakta, pisanje poruke i slično.

Dodatni pokreti

Pristup informacijama o stanju telefona

Povucite prstom od dna prema vrhu duž cijelog ekrana i dobit ćete informacije kao što su trenutno vrijeme i datum, jakost signala mreže, stanje napunjenosti baterije i slično.

Zaključavanje i otključavanje telefona

Kratki pritisak na ovaj gumb će otključati ili zaključati telefon, ovisno u kojem se stanju telefon nalazio prije pritiska.

Brza pomoć

Povucite prstom od vrha prema dnu duž cijelog ekrana i dobit ćete brzu pomoć s objašnjenjem najvažnijih pokreta.

Završavanje poziva

Kratki pritisak na gumb za uključivanje i zaključavanje će prekinuti poziv koji je u toku, bio on dolazni ili odlazni.

Resetiranje telefona

Ako se Vaš telefon ne ponaša usporeno ili na koji drugi način ne radi kako treba, možete ga pokušati resetirati. Pritisnite gumb za isključivanje i otključavanje i zadržite ga pritisnutog deset sekundi. Telefon će se resetirati i ponovno pokrenuti.

Glavni izbornik

Kada je telefon otključan pritisak na gumb za isključivanje na dulje od pola sekunde odvest će Vas na glavni izbornik. Akoje pak telefon zaključan, pritisak na ovaj gumb će otključati telefon.

Ponavljanje zadnje izgovorenog

kratki dodir s dva prsta izveden dvaput brzo izgovorit će zadnje izrečeno slovkanjem. Ovo nam može poslužiti prilikom upisivanja teksta, primjerice u porukama, ili upisivanju raznih lozinki kad je potrebno imati pouzdanu i točnu informaciju što je upisano.

BlindShell

Za uključivanje telefona pritisnite gumb za uključivanje na dulje od pola sekunde. Telefon će kratko zavibrirati za potvrdu početka uključivanja a zvučni signal melodije BlindShell telefona će označiti dovršetak. Telefon će biti spreman za korištenje kad nam oglasi prvu stavku izbornika a to je (Pozivi 1 od 9). Ako se od Vas zatraži pin, unesite ga. Tipkovnica za unos osmišljena je kao kod tipkovnica na starijim telefonima s tipkama. Ispod brojki naći ćete dodatne tri tipke. Funkcija srednje tipke u tom redu ovisit će o potrebi i situaciji dok lijeva i desna tipka imaju slijedeće funkcije:

 • lijeva tipka slanje, zvanje ili spremanje
 • desna tipka brisanje

Za unos pina na tipkovnici klizanjem prsta bez dizanja s ekrana potražite prvu željenu znamenku te na njoj zadržite prst. Drugim prstom dotaknite ekran. Kad s ekrana dignete oba prsta, čut ćete upisani broj i uz njega dodatni zvučni signal za potvrdu. Napomena, brojevi se pri upisu izgovaraju u grupi od tri. Na primjer, ako utipkate 1, 2, 3, 4, svaki će broj biti izgovoren. Nakon broja 3, naknadno će se izgovoriti 1, 2, 3. Spomenute funkcijske tipke se koriste na isti način kao kod unosa brojeva. Napomena, ako želite obrisati cijeli unos, jednim prstom pronađite tipku za brisanje, zadržite prst i drugim prstom bilo gdje na ekranu kratko dodirujte dok ne čujete "Obriši sve". Kad dignete oba prsta bit ćete upitani želite li doista obrisati cijeli unos. Za potvrdu koristite dugi dodir s jednim prstom.

Nakon što unesete pin, i odaberete koristi, telefon je spreman za korištenje.

Virtualna tipkovnica

Virtualnu tipkovnicu koristite na isti način kao i brojčanu, koju Ste koristili prilikom unosa pina no njen raspored je ponešto drugčiji. Na primjer, na mjestu tipke 2 naći ćete i slova a, b, c i dakako broj 2. Ako želite napisati riječ bok, učinite slijedeće korake za svako slovo:

 • Jednim prstom pronađite slovo a na poziciji brojke 2.
 • Zadržite prst na položaju a drugim prstom dvaput dotaknite ekran dok ne čujete slovo b. Kad prvi put drugim prstom dotaknete ekran, čut ćete a, a nakon drugog puta čut ćete b.
 • Dignite oba prsta s ekrana. Zvučni signal klik potvrdit će Vam da je odabrano slovo upisano. Nakon što postupak izvedete za svako slovo i unesete razmak ili točku iza riječi, riječ bok će biti pročitana. Ako ste pogriješili i želite izbrisati zadnje upisani znak, potražite obriši jednim prstom a drugim dotaknite ekran. Dizanjem oba prsta znak će biti izbrisan.

Virtualnom tipkom ljestve mijenjate vrstu znakova koji su prikazani. Moguće je odabrati između upisa brojeva, velikih i malih slova s brojevima. Nakon unosa interpunktnog znaka osim zareza, iduća će riječ automatski imati veliko početno slovo.

QWERTZ tipkovnica

QWERTZ je alternativni način unosa teksta kod telefona BlindŽShell. Nekim će korisnicima korištenje QWERTZ tipkovnice možda biti brže i jednostavnije od klasičnog BlindShell načina unosa. Način unosa možete promijeniti kroz izbornik postavke, kontrola, tipkovnica.

Kad odaberete QWERTZ tipkovnicuona će se koristiti na poljima za upis teksta kao što je polje za upis poruka. Polja s brojčanim upisima kao što su polje za biranje broja, polja za unos datuma i vremena i slično, i dalje će prikazivati klasičnu BlindShell tipkovnicu.

Izgled tipkovnice

QWERTz tipkovnica je na ekranu smještena različito od drugih stavki koje se prikazuju na ekranu BlindShell mobilnog telefona. Naime, tipkovnica je prikazana u tzv. vodoravnom ili pejzažnom načinu. Držite telefon tako da dulja strana bude ispred Vas a tipke za glasnoću budu okrenute prema gore.

QWERTZ tipkovnica ima pet redova i deset stupaca i slična je tipkovnicama koje se koriste s računalima. Postoje tri načina rada tipkovnice, mala ili velika slova te posebni znakovi.

 • Najgornji red sadrži brojke od 1 do 0
 • Drugi red se sastoji samo od slova
 • Treći red također sadrži slova s iznimkom tipke koja se koristi za brisanje prethodnog znaka
 • Četvrti red počinje tipkom Shift, tipka za velika slovaa završava s tipkama za kretanje po upisanim znakovima
 • Posljednji red sadrži tipku za posebne znakove, razmaknicu, tri tipke za znakove interpunkcije te tipku u redu koja zatvara tipkovnicu i završava unos teksta.

Upotreba QWERTZ tipkovnice

Za upis teksta s QWERTZ tipkovnicom, klizite po ekranu jednim prstom dok ne pronađete slovo koje želite upisati. Dignite prst s ekrana kako biste upisali slovo.

U većini slučajeva nećete morati koristiti drugi prst.

No, postoje dvije iznimke:

 • Tipka za brisanje može brisati znakove, riječi ili čitav upis
 • Korisnici drugih jezika osim engleskog za unos specifičnih znakova kao što su č, ć i ž u hrvatskom, koriste drugi prst Za odabir znaka ili funkcije, dodirujte ekran drugim prstom kao kod klasičnog BlindShell unosa. Preporučamo da u ovom načinu unosa za drugi prst koristite prst druge ruke kako bi razmak između dva prsta koji dodiruju ekran bio dovoljan.

Načini unosa

Budući da je broj znakova prevelik da bi svi stali na prikaz tipkovnice, tipkovnica može mijenjati načine unosa teksta:

 • zadani način unosa je unos malih slova koji sadrži mala slova i brojke
 • Unos velikih slova se uključuje tipkom shift i uz velika slova sadrži najosnovnije znakove interpunkcije i neke posebne znakove
 • Način posebnih znakova sadrži više znakova interpunkcija i posebnih znakova kao

Diktiranje

Tekst je, osim tipkovnicom moguće unijeti i putem glasa. Dok je prikazana tipkovnica pritisnite bilo koju tipku za glasnoću (tipke na lijevoj strani telefona)i zadržite je dulje od pola sekunde. Nakon upozorenja i zvučnog signala možete početi govoriti.

Tekst diktirajte u kratkim rečenicama ili samo nekoliko riječi. Nakon svakog izdiktiranog dijela telefon će kratko zavibrirati. Nakon toga možete nastaviti sa diktiranjem ili ga prekinuti dugim pritiskom na bilo koju od tipki za glasnoću ili dugim dodirom prstom po ekranu. Ako diktiranje ne zaustavite ručno, samo će se prekinuti nakon nekoliko sekundi tišine.

Za korištenje diktiranja morate biti spojeni na internet.

Glasovni pomoćnik

Ova funkcija omogućava upravljanje telefonom putem glasovnih naredbi. Za uključivanje pomoćnika na dulje od sekunde pritisnite bilo koju tipku za glasnoću (tipke na lijevoj strani telefona).

Na ovaj ćete moći pokretati aplikacije na telefonu izgovaranjem njihova imena. Na primjer, da biste otvorili poruke možete uključiti pomoćnika i izgovoriti otvori poruke, poruka, poruke ili napiši poruku. Slijedi popis aplikacija podržanih za davanje naredbi glasom. pozivi, poruke, e-pošta, vremenska prognoza, alarm, brojač minuta, kalendar, kalkulator, bilješke, internet radio, reproduktor, knjige, prepoznavač boja, prepoznavač novčanica, povećalo, snimač glasa, izgovor mjesta, isključivanje telefona, facebook, whatsApp, internet preglednik i TapTapSee.

Najvažnije primjene naredbi BlindShell možemo shvatiti u slijedećim primjerima.

Kod poziva

 • Zvanje kontakta iz imenika. Glasovni će pomoćnik pretražiti imenik i nazvati kontakt kojeg smo zatražili u glasovnoj naredbi. Primjer, Nazovi Ivana Horvata, zovi Peru Perića.

 • Direktno zvanje broja. Glasovni će pomoćnik sam odtipkati broj koji smo izdiktirali. Primjer, Nazovi 555666777, nazovi 222333444.

Kod poruka

 • Slanje poruke kontaktu. Glasovni će pomoćnik pretražiti imenik i otvoriti novu poruku za kontakt kojeg ste tražili glasovnom naredbom. Primjeri: Pošalji poruku Luki, Otvori poruku za Franju, Napiši poruku Ivani

 • Slanje poruke na broj koji nije u imeniku Glasovni će pomoćnik izraditi novu poruku za broj kojeg zatražite u naredbi. Primjeri: pošalji poruku na 775755577. Poruka za 123456789.

 • Sastavljanje cijele poruke Glasovni će pomoćnik će izraditi poruku s izdiktiranim tekstom i unesenim imenom kontakta ili brojem na koji želimo poslati poruku. Primjeri: Pošalji ovu poruku Ivanu Horvatu: Zakasnit ću. Napiši poruku za Anu Horvat hvala na pozivu. Napiši poruku na 123456789 Tko je to?

Alarm

 • Izrada alarma. Glasovni će pomoćnik izraditi alarm za određeno vrijeme. Primjeri: Uključi alarm za 8 sati ujutro. Probudi me za 2 sata. Namjesti alarm u 20 sati u ponedjeljak.

Brojač minuta

 • Početak odbrojavanja. Glasovni će pomoćnik započeti odbrojavanje izrečenog vremena. Primjeri: Odbroji 10 minuta. Odbroji 5 minuta i 30 sekundi.

Kalkulator

Izračun jednostavne formule. Kalkulator će izračunati jednostavne matematičke zadatke i otvoriti svoju aplikaciju. Primjeri: Koliko je 5 puta 9. Koliko je 200 podijeljeno sa 10. 26 plus 95.

Kalendar

Izrada događaja na određeni datum i određeno vrijeme. Glasovni će pomoćnik u kalendaru izraditi dogadaj zakazan za određeni datum i vrijeme.

Napravi događaj nogometni trening za utorak, u 13 sati. Dodaj u kalendar četvrti travnja 17 sati.

Bilješke

Izrada bilješke. Glasovni asistent će dodati bilješku u aplikaciju predviđenu za bilješke. Primjeri: Zabilježi prošetati psa. Zabilježi kupi kruh.

Radio

 • Slušanje radio stanice Glasovni pomoćnik će uključiti radio i početi puštati rečenu radio stanicu. Primjeri: Sviraj radio Antena Zagreb. Uključi Radio Osijek.

Vremenska prognoza

 • Slušanje vremenske prognoze. Glasovni pomoćnik će Vam dati podatke o vremenskim uvjetima u vašem mjestu. Primjeri: Kakvo će vrijeme biti sutra? Kakvo je vrijeme danas?

Određivanje položaja

 • Izgovaranje Vašeg položaja Glasovni asistent će odrediti Vaš položaj i odmah Vas obavijestiti o njemu. Primjer: Gdje sam?

Informacije ostanju telefona

 • Provjera stanja baterije. Primjeri: Baterija. Koliko puna je baterija?

 • Glasovni pomoćnik može dati informacije o stanju signala mreže. Primjeri: Koliki je signal? Jakost signala?

 • Glasovni pomoćnik može dati informacije o bežičnoj mreži na koju Ste povezani. Primjeri: Na kojoj sam bežičnoj mreži? Stanje bežične mreže.

 • Glasovni pomoćnik može reći koliko je sati. Primjer: Koliko je sati?

 • Glasovni pomoćnik Vam može reći i datum. Primjer: Koji je danas dan?

Pretraživanje interneta

 • Pretraživanje interneta s određenim upitom. Glasovni će pomoćnik otvoriti pretraživač interneta i pokrenuti pretragu sa Vašim zadanim pojmom ili pojmovima. Primjeri: Googlaj datum rođenja Olivera Dragojevića. Potraži na internetu recept za čupavce.

Šale

Na svu sreću, BlindShell zna i nekoliko šala…

Mogućnosti BlindShell

Pozivi

 • Pritisnite tipku za otključavanje na dulje od pola sekunde da biste se našli u glavnom izborniku.
 • Pronađite pozivi korištenjem kratkih dodira jednim prstom za kretanje po izborniku.
 • Svoj izbor potvrdite dugim dodirom jednim prstom.
 • izbornik za pozive će se otvoriti i ponuditi Vam slijedeće mogućnosti:
  • Odaberite Nazovi iz imenika da biste nazvali nekoga od kontakata spremljenih u imeniku
  • Odaberite Nazovi broj za zvanje broja koji nije u imeniku
  • Odaberite zadnji pozivi kako biste vidjeli popis propuštenih, primljenih i Vaših poziva.

Nazovi iz imenika

Ova stavka Vas vodi u popis imena, kontakata unutar imenika koje možete zvati. Ako odabrani kontakt ima više telefonskih brojeva, ponuđene brojeve možete odabrati te potvrditi izbor dugim pritiskom prsta. U bilo kojem popisu zadnja stavka je pronađi koja služi za brži pristup željenom kontaktu.

Nazovi broj

Ako odaberete ovu stavku, prikazat će se brojčana tipkovnica s funkcijskim tipkama pri dnu. Odaberite broj i potom zovi.

Popis poziva

Ovaj popis prikazuje zadnje dolazne i odlazne pozive. Dugi dodir jednim prstom na kontaktu će prikazati izbornik s dodatnim postupcima koji se mogu izvesti, kao što su poziv ili slanje poruke.

Za vrijeme poziva

 • Za unos broja za vrijeme trajanja poziva, primjerice kod korištenja govornih automata, kliznite prstom od dna ekrana prema njegovu vrhu.
 • Ako telefon odmaknete od uha, automatski će se uključiti vanjski zvučnik. Ovakvo ponašanje možete isključiti u postavkama.

Poruke

Ova stavka omogućava Vam pisanje i čitanje kratkih tekstualnih poruka (SMS).

 • Iz glavnog izbornika odaberite stavku Poruke. Otvorit će Vam se podizbornik sa slijedećim stavkama:
  • Odaberite Napiši SMS kontaktu kako biste poruku poslali nekom iz imenika.
  • Odaberite Napiši SMS broju kako Biste poruku poslali na broj koji nije spremljen u imeniku.
  • Odaberite Napiši sms više primatelja kako biste poruku poslali na više brojeva ili kontakata koji mogu ili ne moraju biti spremljeni u imeniku.
  • Odaberite razgovori kako biste vidjeli popis poruka.

Imenik

Ovdje možete dodavati, uređivati i pregledati Vaše kontakte. Na raspolaganju su Vam slijedeće mogućnosti:

 • Popis kontakata sadrži sve Vaše kontakte.

**Napomena: i u ovom popisu zadnja stavka je pronađi

 • Dodaj novi kontakt za dodavanje i spremanje novog kontakta.

Popis kontakata

Ako u popisu kontakata na odabranom kontaktu upotrijebite dugi dodir prstom, dobit ćete slijedeće mogućnosti:

 • Zovi, prikazat će popis brojeva dodijeljenih kontaktu, za zvanje broja potrebno je potvrditi dugim dodirom prsta.
 • Pošalji poruku, pokazat će isti popis brojeva dodijeljenih kontaktu i nakon potvrde omogućiti pisanje poruke.
 • Uredi kontakt, omogućava dodavanje brojeva i ostala uređivanja kontakta.
 • Pošalji kontakt kao podsjetnicu omogućava slanje podataka o kontaktu trećoj osobi.
 • Dodijeli melodiju, omogućava dodjeljivanje osobne melodije za kontakt.
 • Dodaj u omiljene dodaje kontakt u grupu kontakata kojima želite brže pristupiti.
 • Obriši kontakt, briše kontakt iz imenika.

Dodaj kontakt

Ovaj izbornik omogućava unos raznih informacija o pojedinom kontaktu u za to predviđena polja.

 • Za početak unosa informacije koristite dugi dodir jednim prstom.
 • Upišite podatak, na primjer ime.
 • Za spremanje upisane informacije pritisnite spremi.
 • Ponavljajte postupak dok ne unesete sve informacije.
 • Koristite dugi dodir s dva prsta za povratak na prethodnu razinu kako biste dovršili s upisivanjem kontakta i spremili ga. Na upit o spremanju kontakta potvrdite dugim dodirom jednog prsta. Za odbacivanje spremanja kontakta odaberite ne i potvrdite.

Rezervne kopije i uvoz kontakata

BlindShell omogućava izradu rezervne kopije i uvoz imenika u datoteku oblika .vcf.

Uvoz kontakata

Naziv datoteke iz koje kontakte želimo uvesti mora biti Contacts.vcf. Datoteku kopirajte u glavnu mapu memorije telefona ili memorijske kartice.

 • Ako se datoteka istog imena nalazi na oba mjesta, BlindShell će koristiti onu s memorijske kartice i kontakte uvesti iz nje.
 • U izborniku imenika odaberite stavku Uvoz kontakata i podaci iz datoteke će se uvesti u imenik BlindShell telefona.
 • Ako se u datoteci nalaze kontakti koji su već u imeniku telefona prilikom uvoza će biti izostavljeni.
 • Nakon uvoza će se datoteka Contacts.vcf automatski preimenovati u Contacts-imported.vcf.
Izrada rezervne kopije kontakata
 • U izborniku imenika odaberite stavku Izrada rezervne kopije kontakata. Telefon će izraditi datoteku Contacts.vcf u kojoj će se nalaziti svi podaci iz imenika Vašeg telefona.
 • Ako je u uređaj umetnuta memorijska kartica, datoteka će biti smještena u glavnu mapu kartice.
 • Ako u telefonu nema kartice, datoteka će biti smještna u glavnu mapu unutarnje memorije telefona.

Više aplikacija

U ovom izborniku naći ćete slijedeće korisne aplikacije:

 • Alati
 • -pošta
 • Mediji
 • Knjige
 • Aplikacije Androida
 • Pomagala
 • Igre

Alati

Na raspolaganju su Vam slijedeći alati:

 • Alarm
 • Brojač minuta
 • Kalendar
 • Bilješke
 • Snimač glasa
 • Kalkulator
 • Vrijeme
Alarm

Moguće je istovremeno koristiti nekoliko vrsta alarma. Za svaki možete podesiti vrijeme i dane u tjednu kada će se oglašavati.

 • Za podešavanje novog alarma odaberite Novi alarm iz izbornika alarmi. Unesite četiri znamenke u polje za postavljanje vremena. Prve dvije znamenke označavaju sate a druge dvije minute.
 • Odaberite dane kada će se alarm oglašavati. Kako biste odabrali dan, koristite dugi dodir jednim prstom. Ako ovdje ne odaberete ništa, alarm će se oglašavati svakoga dana u navedeno vrijeme.
 • Alarm spremite odabirom mogućnosti spremanja alarma.
 • Nakon odabira postojećeg alarma, isti je moguće urediti ili obrisati.
 • Kada se alarm oglasi, možete uraditi slijedeće:
  • Isključiti alarm, odnosi se na trenutno oglašavanje. Postavke za ponavljanje ostaju netaknute.
  • Provjeriti vrijeme kratkim dodirom s dva prsta.
Brojač minuta

Brojač minuta omogućava odbrojavanje minuta unatrag. Kad vrijeme istekne o tome ćete dobiti obavijest.

 • Otvorite ovu aplikaciju kako biste dobili informacije o trenutnim postavkama i je li odbrojavanje aktivno ili ne.
 • Za odabir mogućnosti pokretanja, zaustavljanja, isključivanja i postavljanja, upotrijebite dugi dodir jednim prstom.
 • Za odbacivanje obavijesti o isteku vremena ekran dotaknite dugim dodirom jednog ili dva prsta.
Kalendar

Na brz i jednostavan način si organizirajte događaje pomoću ovog kalendara.

 • Danas prikazuje popis događaja za danas.
 • Mjesec prikazuje popis dana u tekućem mjesecu. Odaberite dan da biste vidjeli imate li događaja u tom danu. Događaje možete urediti upotrebom dugog dodira jednim prstom.
 • Dodaj novi događaj nudi mogućnosti za unos informacija o događaju.

Za unos događaja uradite slijedeće:

 • Odaberite dodaj novi događaj
 • Odaberite naziv i unesite naziv događaja. Unos potvrdite spremanjem.
 • isto učinite za unos mjest.
 • Izbor datuma otvara prikaz gdje možete odabrati datum početka i kraja događaja. Uradite to odabirom datuma u popisu.
 • Stavka vrijeme omogućava unos vremena početka i završetka događaja. Vrijeme unesite upisivanjem dvije znamenke za sate i dvije za minute.
 • Ponavljanje nudi izbor mogućnosti ponavljanja događaja.
 • Za spremanje unesenih podataka o događaju vratite se na prethodnu razinu korištenjem dugog dodira s dva prsta i u potvrdi odaberite spremanje ili odbacivanje. Odabir potvrdite dugim dodirom prsta.
Bilješke

Aplikacija bilješke omogućava unošenje, uređivanje i brisanje bilješki.

 • Popis bilješki prikazuje unesene bilješke. Kada izaberete bilješku dostupne su Vam slijedeće mogućnosti:
  • Uredi, otvara postojeću bilješku i omogućava njeno uređivanje.
  • Pošalji putem smsa, omogućava slanje bilješke tekstualnom porukom.
  • Obriši, briše bilješku.
  • Obriši sve, briše sve bilješke s telefona.
 • Dodaj bilješku će otvoriti poznato polje za upis teksta s tipkovnicom gdje bilješku možete upisati i spremiti je odabirom gumba spremi kod donjeg lijevog kuta.
Snimač glasa

Isto kao i pisane, moguće je izrađivati i glasovne bilješke. Ovo nam omogućava aplikacija snimač glasa.

 • Otvorite aplikaciju snimač glasa.

 • Dođite do stavke Ppočni snimanje.

 • Za početak snimanja upotrijebite dugi dodir jednim prstom i izgovorite Vašu bilješku.

 • Ponovite dugi dodir prstom i snimanje će se završiti a snimka će biti pospremljena u mapi snimke.

 • Dugi dodir s dva prsta će prekinuti i poništiti snimanje.

 • Dodir s dva prsta će izgovoriti proteklo i preostalo vrijeme snimke.

 • Snimku možete poslušati odabirom snimke iz popisa snimki unutar aplikacije. Kad odaberet snimku, koristite dugi dodir prsta za slušanje.

 • Dodir s dva prsta će zaustaviti reprodukciju snimke a ponovni dodir će je nastaviti.

 • Dodir jednim prstom po lijevoj strani ekrana će premotati snimku natrag a dodir po desnoj strani naprijed.

 • Dugi dodir jednim prstom će zaustaviti preslušavanje snimke i otvoriti podizbornik sa slijedećim mogućnostima:

  • Preimenuj snimku
  • Obriši, briše odabranu snimku.
  • Obriši sve, briše sve snimke.
Kalkulator

Kalkulator omogućava izvođenje osnovnih aritmetičkih operacija, zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja.

 • Otvorite aplikaciju.
 • Klizite prstom po ekranu da biste došli do željene znamenke ili operacije.
 • Da biste dobili rezultat pronađite i odaberite znak jednakosti.
 • Za izgovor unesenog radi provjere, dvaput dodirnite ekran s dva prsta.
 • Za brisanje zadnje unesenog broja ili operacije izvršite gumbom obriši znak u donjem desnom kutu.
 • Za potpuno brisanje izračuna odaberite obriši sve.
Vrijeme

Pomoću ove aplikacije možete čuti trenutne podatke o vremenu te prognozu za slijedeća tri dana. Podaci o vremenu se pribavljaju prema određivanju vašeg položaja.

 • Otvorite aplikaciju vrijeme.
 • Početni ekran aplikacije prikazuje trenutne podatke o vremenu na mjestu gdje se trenutno nalazite.
 • Kratkim dodirima lijevo ili desno krećite se po podacima kako biste čuli prognozu za slijedeća tri dana.
 • Dugi dodir prstom otvorit će detaljniji prikaz informacija o vremenu za odabrani dan.
 • U detaljnom prikazu kratkim dodirima prsta se krećite po informacijama o vremenu unutar svaka tri sata u danu.
 • Posljednja stavka na glavnom ekranu ove aplikacije je detaljna trodnevna vremenska prognoza čiji prikaz počinje trenutnim satom a nastavlja se u intervalima od tri sata.

E-pošta

BlindShell posjeduje program za elektroničku poštu u kojemu možete raditi s jednim korisničkim računom. Ako poštu koristite s drugim programima za pregledavanje elektroničke pošte, ne biste trebali imati poteškoća. No, valja upozoriti da neki davatelji usluga elektroničke pošte, primjerice Google na svojoj usluzi GMail traže uključivanje dozvole pristupa drugim aplikacijama. Uvjerite se da je ovaj pristup dozvoljen kako biste nesmetano koristili BlindShell za pristup elektroničkoj pošti. Za primjer navodimo članak pomoći za uslugu GMail: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

Ako koristite dvostruku provjeru pristupa, izradite šifru za BlindShell na slijedećem web mjestu: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

 • Otvorite aplikaciju za e-poštu.
 • Odaberite novi račun.
 • Unesite adresu elektroničke pošte, odlaznog i dolaznog poslužitelja, korisničko ime i lozinku. Unesene podatke spremite funkcijom spremi u svakom polju za unos u donjem lijevom kutu.

Ako koristite adresu kod nekih od davatelja usluga navedenih ispod podaci o poslužiteljima će se ispuniti automatski.

 • gmail.com uključujući googlemail.com
 • yahoo.com
 • gmx.com
 • outlook.com

U slučaju drugih davatelja usluge podatke unesite ručno.

 • Ako se dugim dodirom s dva prsta vratite na razinu više, dobit ćete pristup mapama Vaše elektroničke pošte.
 • Odabirom poruke BlindShell će automatski započeti s čitanjem njenog sadržaja. Dugi dodir jednim prstom dok je poruka otvorena ponudit će slijedeće mogućnosti:
  • Odgovori, odgovara na poruku pošiljatelja.
  • Odgovori svima, odgovara na poruku ako je poslana na više adresa a odgovor dobivaju sve navedene adrese.
  • Obriši, briše poruku.
 • Za pisanje nove poruke uradite slijedeće:
  • Odaberite nova poruka iz glavnog izbornika aplikacije.
  • Odaberite dodavanje primatelja.
  • Upišite adresu i spremite je.
  • Nastavite na isti način s unosom naslova i samog teksta poruke.

Mediji

U ovom izborniku naći ćete slijedeće zabavne aplikacije.

 • Reproduktor
 • Internet Radio
 • FM Radio
 • Prepoznavanje pjesama
Reproduktor

Za korištenje reproduktora, prvo neke zvučne zapise morate smjestiti na memoriju telefona ili SD karticu. Preporučamo da koristite mapu Music. Unutar nje možete stvarati mape po volji.

 • Povežite telefon s računalom.
 • Računalo će prikazati telefon kao vanjski disk.
 • Ako je u telefonu SD kartica, biti će prikazana kao mapa unutar telefona.
 • Prenesite pjesme u mapu Music na memoriji telefona ili kartici.
 • Na telefonu otvorite reproduktor.
 • Nastavi, nastavlja reprodukciju zadnje slušanog zvučnog zapisa.
 • Popis pjesama, prikazuje abecedni popis pjesama.
 • Izvođač, omogućava preslušavanje pjesama prema izvođaču.
 • Albumi, prikazuje popis albuma.
 • Omiljene, prikazuje popis pjesama dodanih u ovu kategoriju. U ovu kategoriju pjesme se dodaju putem izbornika kojeg uključujemo dugim dodirom prsta dok reprodukcija traje.
 • Reprodukciju zaustavite dugim dodirom s dva prsta.
 • Dugi dodir jednim prstom dok reprodukcija traje otvara izbornik koji omogućava dodavanje pjesme u kategoriju omiljenih ili premotavanje unutar pjesme.
 • Mogućnost premotavanja unutar pjesme omogućava pomicanje naprijed ili natrag za deset sekundi. Nakon deset sekundi bez premotavanja, ovaj se način rada isključuje i dodiri jednim prstom po ekranu prebacuju na slijedeću ili prethodnu pjesmu.
Internet Radio

Internet Radio je još jedna mogućnost koju Vam nudi BlindShell. Pretražujte i slušajte radio stanice iz različitih dijelova svijeta i organizirajte popis omiljenih.

 • Otvorite aplikaciju Internet Radio.
 • Nastavi reprodukciju započinje reprodukciju radio stanice koja je prethodno slušana.
 • Popularne radio stanice prikazuje popis najviše slušanih radio stanica temeljen na odabranoj državi.
 • Kategorije, otvara popis kategorija po kojima su radio stanice razvrstane. Kategorije su na engleskom jeziku i označavaju razne vrste glazbe, na primjer klasična, narodna, pop, rock ili glazba devedesetih, osamdesetih i slično.
 • Zemlja, prikazuje popis zemalja i država u kojima se emitiraju razne radio stanice. Potrebno je odabrati državu kako bi se dobio popis dostupnih radio stanica za slušanje u toj državi.
 • Omiljene, prikazuje popis radio stanica koje smo prethodno dodali u ovu kategoriju.
 • Traži, omogućava pretraživanje radio stanica upisom imena ili države.
 • Nakon odabira radio stanice iz popisa reprodukciju pokrećemo dugim dodirom prsta.
 • Za vrijeme reprodukcije, kratkim dodirom prsta se prebacujemo na slijedeću ili prethodnu radio stanicu u popisu.
 • Dugi dodir za vrijeme reprodukcije otvara podizbornik s mogućnošću dodavanja radio stanice u omiljene.
FM Radio

Osim internetskih, moguće je slušati i lokalne radio stanice pomoću ugrađenog radio prijemnika.

 • Otvorite aplikaciju FM Radio. Napominjemo da za slušanje radia preko radio prijemnika slušalice moraju biti priključene u telefon kako bi služile kao antena.
 • Slušaj radio uključuje radio prijemnik i emitira posljednje slušanu radio stanicu.
 • Omiljene, prikazuje popis radio stanica koje smo prethodno memorirali kao omiljene.
 • Dugi dodir za vrijeme slušanja otvara podizbornik iz kojeg radio stanicu možete dodati u omiljene, obrisati je ili prebaciti slušanje sa slušalica na zvučnik telefona. Ovdje odabirete i način pretraživanja radio frekvencija koji može biti automatski ili ručni. Automatsko pretraživanje se zaustavlja kad nađe radio stanicu s dobrim signalom, dok ručno podešavanje omogućuje pretraživanje frekvenciju po frekvenciju. Pretraživanje se vrši kratkim dodirima prsta po lijevoj ili desnoj strani ekrana i u ručnom načinu pomiče frekvencije za 0.1 mhz. U podizborniku možemo odabrati i ručno unošenje frekvencije. Upis se vrši brojkama u rasponu od 87,8 do 108,0 a kad upisujemo brojke, upisujemo ih bez decimalnog zareza.
Prepoznavanje pjesama

Ova aplikacija pomoću mikrofona telefona i baze podataka s interneta omogućava prepoznavanje pjesme koja se izvodi u Vašoj blizini.

 • Slušanje započinje čim pokrenete ovu aplikaciju i može potrajati do 20 sekundi. Kao dodatni znak da slušanje traje, telefon vibrira svakih nekoliko sekundi.
 • Uzorak se internetom šalje u bazu i ako prepoznavanje bude uspješno telefon će izgovoriti naziv pjesme i izvođača.

Knjige

Ova mapa nudi aplikacije za čitanje knjiga iz internet knjižnica. Ovisno o internetskoj knjižnici može biti potrebno posjedovanje korisničkog računa otvorenog u toj knjižnici. Također tu je i samostalni čitač knjiga u kojem je moguće čitati digitalne dokumente u txt obliku.

Samostalni čitač knjiga
 • Otvorite aplikaciju čitač knjiga.
 • Posljednja knjiga prikazuje popis zadnje čitanih dokumenata.
 • Popis knjiga prikazuje popis svih dostupnih dokumenata.
 • Za odabir dokumenta ili knjige, koristite dugi dodir prsta.
 • Ako Ste knjigu koju Ste odabrali već slušali, aplikacija pamti mjesto gdje je slušanje prekinuto te nastavlja s čitanjem.
 • Za vrijeme čitanja, brzinu možete podesiti kratkim dodirima prsta.
 • Kratki dodir s dva prsta zaustavlja i ponovno započinje čitanje.
 • Kad je čitanje zaustavljeno, dugi dodir jednim prstom otvara izbornik vezan za trenutni dokument. U njemu možete odabrati preskok na stranicu ili poglavlje, pročitati informacije o dokumentu, obrisati ga ili odrediti postavke kodiranja što može pomoći ako se slova s dijakritičkim znakovima ne čuju ili ne prikazuju pravilno.
Bookshare

Ova aplikacija omogućava čitanje i spremanje knjiga iz internetske knjižnice Bookshare.

 • Otvorite aplikaciju.
 • Unesite Vaše podatke za prijavu koje Ste dobili od ove knjižnice. Po poljima za unos korisničkog imena i lozinke moguće se prebacivati korištenjem gumba pomiči po poljima koji će se nalaziti ispod tipkovnice sa slovima.
 • Spremite unesene informacije pomoću gumba spremi koji se nalazi u donjem lijevom kutu.
 • Ako je prijava uspješna, možete pretraživati sadržaj knjižnice prema autoru, naslovu ili drugim kategorijama.
Librivox

Librivox je knjižnica koja nudi knjige koje su u javnom vlasništvu, pretežito na engleskom jeziku.

 • Otvorite aplikaciju.
 • Možete pretraživati knjige prema naslovu ili autoru.
 • Odaberite kriterij po kojem želite pretraživati i nakon upisa na tipkovnici pokrenite pretragu odabirom gumba pretraži u donjem lijevom kutu.
 • Iz ponuđenih rezultata odaberite knjigu kratkim dodirima prsta i potvrdite odabir dugim dodirom. Ponudit će Vam se mogućnost spremanja cijele knjige ili pojedinih poglavlja. Pričekajte dok se knjiga ili poglavlje ne učitaju.
 • Za slušanje vratite se za korak natrag da biste izašli iz pretrage te odaberite moja knjižnica.
 • Odaberite knjigu.
 • Odaberite preuzeta poglavlja da bi ste slušali prije preuzeta poglavlja.
 • Odaberite Pregledaj poglavlja dostupna za preuzimanje kako biste preuzeli poglavlja koja Vam nedostaju.
 • Odaberite obriši ovu knjigu za brisanje knjige.
 • Za vrijeme slušanja knjige, premotavati možete kratkim dodirima prsta po lijevoj strani za natrag a desnoj za naprijed.
 • Za zaustavljanje slušanja knjige, napravite dugi dodir jednim prstom. Isti pokret nastavlja slušanje.

Aplikacije Androida

Ova mapa sadrži slijedeće aplikacije koje službeno nisu izrađene u sučelju BlindShell:

 • Facebook
 • Messenger Lite
 • Preglednik
 • TapTapSee
 • What's App Sve aplikacije su kod testiranja pokazale da dobro rade s BlindShell ali ne možemo garantirati njihovu stopostotnu funkcionalnost jer njihov razvoj se odvija izvan našeg uticaja. Postoje dva načina za upravljanje i korištenje ovih aplikacija. Prvi je način BlindShell, način rada na kojeg Ste već navikli ako koristite ovaj telefon. Drugi način je korištenje ugrađenog čitača ekrana TalkBack. Ovu postavku možete podesiti kroz izbornik postavke, podizbornik kontrola i aplikacije androida.
BlindShell način

Kako je već navedeno, ovaj način koristi pokrete na koje smo do sad navikli ako koristimo BlindShell. Podaci se unose preko BlindShell tipkovnice a pokreti koji su Vam na raspolaganju su slijedeći:

 • Kratki dodir jednim prstom po desnoj strani ekrana omogućava kretanje naprijed po stavkama, izbornicima i popisima koji se nalaze na ekranu.
 • Kratki dodir jednim prstom po lijevoj strani ekrana omogućava kretanje natrag po stavkama, izbornicima i popisima koji se nalaze na ekranu.
 • Dugi dodir jednim prstom služi za odabir ili potvrdu.
 • Kratki dodir s dva prsta čita zadnje izgovorenu informaciju.
 • Dugi dodir s dva prsta vraća se za korak natrag ili razinu više u strukturi izbornika, Na postavljeno pitanje odgovara sa ne, prekida radnju, primjerice izlaz iz tipkovnice.
 • Povlačenje prstom od vrha prema dnu duž cijelog ekrana otvara globalni kontekstni izbornik unutar kojeg se nalaze druge stavke kao idi na vrh, idi na dno, neprekidno čitanje, ponavljanje zadnje izgovorenog, slovkanje i slično.
 • Povlačenje prstom od dna prema vrhu duž cijelog ekrana otvara lokalni kontekstni izbornik. On sadrži mogućnosti koje će se koristiti kod preglednika interneta.
Android TalkBack

Drugi način upravljanja telefonom je već spomenuti čitač ekrana ugrađen u svaki Androidoperativni sustav. Kod ovog načina umjesto BlindShell tipkovnice koristit će se klasična Android tipkovnica. Za podrobnije informacije o korištenju ovog čitača, posjetite slijedeću web stranicu koja može biti na engleskom jeziku: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=en

Glasovni pozivi s aplikacijama WhatsApp i Facebook Messenger

U aplikacijama WhatsApp i Messenger moguće je ostvariti glasovne pozive. Dolazni poziv je moguće prihvatiti kratkim pritiskom na gumb za otključavanje i zaključavanje, ili odbiti dugim dodirom s dva prsta. Poziv koji je aktivan se može prekinuti kratkim pritiskom gumba za otključavanje i zaključavanje ili dugim dodirom s dva prsta.

Pomagala

Ovaj izbornik sadrži pomagala koje osobama s oštećenjem vida mogu poslužiti u svakodnevnom životu i zamijeniti neke druge uređaje.

 • Prepoznavač boja
 • senzor osvjetljenja
 • Prepoznavač novčanica
 • Povećalo
 • Mjesto
 • Prepoznavač teksta
 • Imenovanje predmeta
Prepoznavač boja
 • Otvorite aplikaciju i pričekajte dok ne čujete spremno.
 • Usmjerite kameru tako da bude nekoliko centimetara od predmeta prepoznavanja i započnite prepoznavanje dugim dodirom prsta. Kako uređaj prepoznavanje izvršava putem kamere, na rezultat mogu uticati i vanjski čimbenici kao što su osvjetljenje u prostoriji, kut gledanja kamere i tako dalje. Prepoznata boja će biti izgovorena čim uređaj dovrši prepoznavanje.
 • Dodir s dva prsta će ponoviti izrečenu boju.
 • Za izlazak iz ove aplikacije koristite dugi dodir s dva prsta.
Senzor osvjetljenja

Senzor osvjetljenja se nalazi na gornjoj lijevoj strani ekrana. Ovo imajte na umu kad uređaj usmjeravate prema izvoru svjetla.

 • Otvorite aplikaciju.
 • Jačina osvjetljenja izražava se u brzini klik zvukova koje čujete.
 • Što je brzina otkucaja veća to je osvjetljenje jače.
 • Kratki dodir s dva prsta će izraziti postotak osvjetljenosti s opisnim riječima.
 • Za izlazak iz ove aplikacije koristite dugi dodir s dva prsta.
Prepoznavač novčanica
 • Otvorite aplikaciju.
 • Za određivanje zadane novčanice dugim dodirom prsta otvorite izbornik novčanica.
 • Slijedite upute uređaja kako biste dobili informacije o novčanici.
 • Kad se prepoznavanje dovrši, vrijednost novčanice će biti izgovorena.
 • Za izlazak iz ove aplikacije koristite dugi dodir s dva prsta.
 • Moguće je da će Vas telefon zatražiti da mu pokažete i drugu stranu novčanice.
Povećalo
 • Otvorite aplikaciju povećalo.
 • Razinu povećanja odredite kratkim dodirima prsta.
 • Dugi dodir prstom otvara izbornik s slijedećim mogućnostima:
  • Zaustavi sliku
  • Uključi ili isključi svjetlo
  • Obrnute boje
 • Za izlazak iz ove aplikacije koristite dugi dodir s dva prsta.
Mjesto

Pomoću ove aplikacije možete saznati adresu mjesta na kojem se nalazite.

 • Otvorite aplikaciju Mjesto.
 • Postupak određivanja položaja odmah započinje riječima učitavanje i može potrajati do trideset sekundi.
 • Adresa će biti pročitana ako se postupak uspješno izvrši.
 • Točnost podataka ovisi o kvaliteti veze s internetom.
 • U slučaju greške aplikacija će izgovoriti usluga nije dostupna.
Prepoznavač teksta
 • Nakon otvaranja aplikacije držite telefon vodoravno i usmjerite kameru tamo gdje mislite da se nalazi tekst koji želite prepoznati.
 • Dobra udaljenost za prepoznavanje između kamere i predmeta s tekstom je od 15 do 20 centimetara ali na prepoznavanje mogu uticati i drugi čimbenici kao što su veličina slova, osvjetljenje i boja.
 • Aplikacija će izgovoriti dio prepoznatog teksta radi orijentacije što će Vam pomoći da bolje usmjerite kameru. Kratko dotaknite ekran kako biste prekinuli izgovor i ponovili postupak prepoznavanja. Ovo je korisno ako brzo pomičete kameru i ne želite slušati prepoznati tekst do kraja.
 • Ako aplikacija prepozna tekst ali on nije točan, moguće je da je okrenut naopačke o čemu ćete biti obavješteni. Okrenite tekst i pokušajte ponovno.
 • Dugi dodir jednim prstom ili dulji pritisak na tipku za glasnoću će pokrenuti detaljnije prepoznavanje. Ako Ste povezani na internet upotrijebit će se precizniji i kvalitetniji mehanizmi za prepoznavanje. Kod detaljnog prepoznavanja prepoznati tekst će se pojaviti u obliku popisa po kojem se možete kretati redak po redak kao i kod svakog drugog popisa unutar BlindShell sučelja.
Imenovanje predmeta

Imenovanje predmeta omogućava raspoznavanje predmeta inače teških za raspoznavanje kao što su vrećice sa začinima ili razne boce s kozmetikom, konzerve i tako dalje. Za ovu mogućnost potrebno je naručiti posebne naljepnice a naručiti ih možete od vašeg BlindShell dobavljača.

Naljepnice su kvadratnog oblika i veličine otprilike dva puta dva centimetra. Samoljepljive su i kad se odlijepe s svog papira moraju biti zaljepljene na predmet kojeg želimo imenovati. Naljepnice se učitavaju u telefon putem kamere. Svaka je naljepnica jedinstvena i kad imenujete predmet telefon će naljepnici pridružiti vaš glasovni ili pisani opis. Kasnije kad učitate naljepnicu telefon će izgovoriti pridodani opis.

Novo imenovanje predmeta
 • Uzmite predmet kojeg želite imenovati.
 • Odlijepite jednu naljepnicu s kartona s naljepnicama i prilijepite je na predmet. Ako je moguće, izbjegnite lijepljenje na zakrivljene predmete ili predmete s oštrim rubovima.
 • Otvorite aplikaciju za imenovanje i odaberite dodaj novo ime. Čuti ćete zvukove klik što znači da je postupak imenovanja započeo.
 • Usmjerite kameru telefona prema naljepnici. Preporučena udaljenost je 20 do 30 centimentara. Za dobar rezultat bit će potrebno nešto vježbe.
 • Nakon što je naljepnica učitana bit ćete upitani želite li snimiti ili upisati opis. Ako odaberete snimanje čut ćete zvučni signal i tada možete izgovoriti opis. Za opis imate pet sekundi.Ako odaberete upisivanje, pojavit će se tipkovnica za upisivanje što Vam omogućuje upisivanje opisa naljepnice.
Prepoznavanje predmeta
 • Iz izbornika odaberite pročitaj imena. Telefon će klik zvukom najaviti da je kamera spremna za postupak imenovanja.
 • Usmjerite kameru prema naljepnici kao kod imenovanja.
 • Nakon što se naljepnica učita kamera će prestati s radom a opis pridodan naljepnici će biti pročitan.
 • Dugi dodir jednim prstom će ponovno pokrenuti kameru za učitavanje druge naljepnice. Izgovoreni opis možete ponoviti kratkim dodirom s dva prsta.
Uređivanje i brisanje imenovanih naljepnica

Stavka popis naljepnica unutar izbornika aplikacije prikazat će popis svih imenovanih naljepnica. Ovdje možete uređivati opise naljepnica ili obrisati opise koji se više ne upotrebljavaju.

Igre

U ovom ćete izborniku pronaći zanimljive igre. Na raspolaganju su Vam:

 • Šah
 • Memorija
Šah

Šah možete igrati protiv telefona.

 • Izbornik Šah nudi slijedeće mogućnosti:
  • Nova igra započinje novu partiju
  • Nastavi, nastavlja započetu partiju.
  • Odaberi igrača, odabire između bijelog i crnog igrača
  • Težina, odabir između pet razina težine igre.
 • Kada igra započne bit ćete o tome obaviješteni.
 • Šahovska ploča je prikazana na gornjoj polovici ekrana. Klizite prstom po ploči. BlindShell će izgovarati polja i figure na ploči te njihovu boju. Ako je polje prazno, i ono će biti izgovoreno.
 • Za pomicanje figure, jednim prstom je pronađite a drugim prstom dotaknite ekran.
 • Za postavljanje figure na polje, jedan prst zadržite na željenom polju a drugim prstom potvrdite.
 • Ispod ploče naći ćete tri gumba koje možete odabrati na isti način kao i figure:
  • Vrati, vraća zadnji potez
  • Stanje, izgovara stanje igre na ploči
  • izlaz.
Memorija

S BlindShell možete igrati zvučnu igru memorije. Cilj igre je sparivanje istih zvukova u što manje pokušaja.

 • Izbornik memorije nudi slijedeće mogućnosti:
  • Nova igra, započinje partiju
  • Zvučna tema, omogućava odabir tema s zvukovima.
 • Kada igra započne bit ćete o tome obaviješteni.
 • Ploča s igrom se nalazi na gornjoj polovici ekrana. Klizite prstom po ploči. BlindShell će čitati polja.
 • Zadržite prst na nekom od polja koje želite otvoriti a drugim prstom dotaknite bilo gdje na ekranu. Čut ćete zvuk. Sad pokušajte otvoriti i drugo polje i pronaći isti zvuk. Ako se zvukovi ne poklapaju, polja će biti skrivena. Ako se zvukovi poklapaju, polja se otvaraju i više ih nije moguće otvarati.
 • Na ploči se nalazi osam parova.
 • Ispod ploče nalaze se dva gumba koja možete odabrati na isti način kao i polja:
  • Stanje, izgovara trenutno stanje igre na ploči
  • Izlaz.

Postavke

U postavkama je moguće podesiti razne mogućnosti programa. Na primjer, promijeniti melodiju zvona, podesiti ekran ili povezati telefon s bežičnom mrežom. Postavke su raspoređene u više podizbornika:

 • Kontrola
 • Zvukovi
 • Prikaz
 • Mreže
 • Prijava na Google
 • Formatiraj SD karticu
 • Nadogradnja BlindShell
 • Vrijeme i datum
 • Isključi telefon

Kontrola

 • Trajanje dugog dodira moguće je podesiti na normalno, duže i najduže.
 • Podešavanje izgovora tipkovnice:
  • Izgovor kod upisivanja znakova čita upisano. Dostupne mogućnosti su izgovor riječi nakon razmaka, izgovor rečenice nakon upisa točke, izgovor cijelog teksta nakon upisa bilo kojeg znakai nema izgovora.
  • Izgovor kod brisanja znakova može čitati preostali znak ili znakove nakon brisanja i čitati obrisani znak.
  • Dodir drugim prstom ako je uključen za potvrdu upisa znaka ne trebate koristiti drugi prst. Slovo će biti upisano čim dignete prst s ekrana. Ovo omogućava da slova pronalazite klizanjem jednog prsta dok drugim mijenjate slova koja su pridodana određenoj tipki. Na primjer, za upis slova r prvo morate pronaći p i drugim prstom dvaput dotaknuti ekran kako biste našli r. Da biste napisali p dovoljno ga je pronaći i dignuti prst i slovo p će biti upisano.
 • Vrsta odaziva može biti zvuk s vibracijom, samo vibracija i samo zvuk.
 • U aplikacijama androida podešavamo koje sučelje će se koristiti, BlindShell ili TalkBack.

Zvukovi

Postavke zvučnika, glasa, te zvukovi zvona neke su od postavki koje se mogu podesiti u ovoj grupi.

 • Profili, odredite različite profile ponašanja telefona po pitanju davanja obavijesti o događajima, pozivima, alarmima i porukama. dostupne mogućnosti su normalno, vibracija i bez tona.
 • Glasnoću zvukova zvona, alarma i obavijesti regulirajte u grupi glasnoća. Svaka stavka se može podesiti u razini od jedan do sedam.
 • U grupi glas, podesite brzinu govora te izgovor datuma i vremena.
 • Uključiti ili isključiti obavjesti o propuštenim događajima moguće je u slijedećoj grupi.
 • Automatskim isključenjem zvučnika morat ćemo, ako to želimo zvučnik za vrijeme poziva uključiti ručno. U suprotnom čim maknemo telefon od uha za vrijeme razgovora zvučnik se automatski uključuje.
Dodavanje zvukova zvona i alarma

Ako BlindShell povežete s računalom ono će ga prepoznati kao vanjski disk. Za melodije je moguće upotrijebiti bilo koji mp3 zapis, te ga sukladno o tome želimo li da taj zapis služi kao zvuk zvona, alarma ili obavijesti smjestiti u za to predviđene mape.

 • Zvukove za zvono u Prostor za pohranu telefona - Ringtones
 • Zvukove obavjesti u Prostor za pohranu telefona -Notifications
 • Zvukove alarma u Prostor za pohranu telefona - Alarms

Prikaz

U grupi prikaz podešavaju se mogućnosti prikazivanja teksta na ekranu, osvjetljenja ekrana i zaključavanja.

 • Razina osvjetljenja može se podesiti u rasponu od jedan do šest.
 • Vrijeme zaključavanja ekrana nakon što se na uređaju ne radi ništa moguće je postaviti u rasponu od petnaest sekundi do trideset minuta. Prikaz teksta na ekranu može biti s crnim slovima na bijeloj podlozi i s bijelim slovima na crnoj podlozi.
 • Veličina teksta možže biti normalna ili s uvećanim slovima.
 • Onemogućavanjem otključavanja putem gumba za otključavanje telefon se više neće moći otključati gumbom. Umjesto toga, potrebno će biti, na ekranu prstom izcrtati veliko slovo v.
 • Za otključavanje uređaja, moguće je postaviti i lozinku, kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje telefona. Ovime će se svaki put prije otključavanja uređaja morati unijeti lozinka.

Mreže

U ovom odjeljku moguće je podesiti, uključiti ili isključiti bežičnu mrežu, podesiti sim kartice ako upotrebljavate dvije te uključiti ili isključiti upotrebu mobilnih podataka.

Postavke bežične mreže

U ovom odjeljku bežičnu mrežu možete uključiti ili isključiti, spojiti se na postojeću ili urediti postavke već poznatih bežičnih mreža na koje Ste se spajali prije.

 • Da biste se mogli spojiti na bežičnu mrežu ta mogućnost mora biti uključena.
 • Popis mreža sadrži popis bežičnih mreža trenutno u dosegu telefona. Odaberite mrežu na koju se želite spojiti.
 • Ako je mreža zaštićena od Vas će se zatražiti unos lozinke za tu mrežu.
 • Na mrežu se možete spojiti i upotrebom gumba za brzo spajanje koji neki mrežni uređaji i mreže posjeduju. Ova mogućnost nije dostupna za skrivene mreže.
 • Ako je mreža na koju se spajate skrivena, odaberite mogućnost spoji se na skrivenu mrežu što će omogućiti i upis imena skrivene mreže.
 • Da biste obrisali podatke o mreži, u popisu bežičnih mreža odaberite mrežu i odaberite zaboravi mrežu.
Povezivanje na bežične mreže putem tekstualne datoteke
 • Na bežičnu mrežu se moguće spojiti i upisivanjem podataka preko tekstualne datoteke koja se smješta na glavnu mapu memorije telefona.

 • Ime ove datoteke mora biti wifi.txt (velika i mala slova nisu bitna). Datoteka mora sadržavati dva redka teksta.

 • Prvi redak mora sadržavati ime mreže a drugi točnu šifru.

 • Svaki put kad se mreži pokuša pristupiti preko izbornika, telefon će provjeriti točnost upisanih podataka u ovoj datoteci.

 • Ako se podaci poklapaju, lozinka neće biti zatražena nego će se upotrijebiti podaci iz datoteke.

Mobilni podaci
 • Upotrebu mobilnih podataka moguće je isključiti ili uključiti iz izbornika u postavkama.
Pin kod
 • Zahtijevanje unosa pin koda kod uključivanja telefona moguće je uključiti ili isključiti izborniku unutar postavki. Za promjenu pin koda kod mora biti aktivan.
 • Ako triput za redom unesete netočan pin kod, Vaša će SIM karttica biti blokirana i i biti će zatražen unos PUK koda. Ako se i PUK kod unese krivo, i to 10 puta, kartica će biti trajno blokirana.
 • Ako su u upotrebi dvije SIM kartice, prvo je potrebno odabrati karticu za koju želimo mijenjati postavke PIN koda.
SIM kartice
 • Ova će mogućnost biti vidljiva samo ako se u telefonu nalaze dvije SIM kartice.
 • Možete odabrati SIM karticu koju želite koristiti za poruke, pozive ili podatkovni promet.

Prijava u Google

 • Odabirom ove mogućnosti moći ćete se prijaviti na postojeći ili izraditi novi Googleov račun.
 • Nakon prijave, Vaši će se kontakti sinkronizirati s Google računom.
 • Ovime će kontakti iz Vašeg telefona biti dostupni i na drugim uređajima koji koriste taj Google račun.

Nadogradnja BlindShell

BlindShell aplikacija će se povremeno nadograđivati s ispravljanjem grešaka, novim mogućnostima i slično. Stavka Nadogradnja BlindShell unutar izbornika Postavke nam omogućava provjeru i preuzimanje nadogradnji. Postupak nadogradnje je ozvučen tako da ćete o svakom koraku biti obaviješteni.

 • Provjeri nadogradnje pokreće provjeru putem interneta i ako je dostupna novija verzija o tome ćete biti obavješteni.U slučaju preuzimanja nove verzije, postat će dostupna i mogućnost Instaliraj nadogradnju koja će pokrenuti postupak nadogradnje.
 • Kroz postupak nadogradnje telefon će koristiti drugi glas.

Vrijeme i datum

Podešavanje datuma i vremena se odvija automatski preko mobilne mreže i uglavnom ga nije potrebno ručno podešavati. Zbog toga je prva mogućnost koja se nudi u ovom podizborniku isključivanje automatskog podešavanja datuma i vremena.

 • U slučaju da se vrijeme i datum žele ipak podesiti ručno, prvo je ovu mogućnost potrebno isključiti a nakon toga, mogućnosti za podešavanje postaju dostupne.
 • Unos i spremanje podešavanja se odvija na gore opisane načine uz napomenu da se informacije osim godine moraju unositi dvoznamenkasto.
 • Vrijeme i datum su automatski podešeni preko mobilne mreže ako se u telefonu nalazi SIM kartica. Ako to nije slučaj ili ako baš želite, datum i vrijeme je moguće podesiti i ručno odabirom mogućnosti isključivanja automatskog podešenja unutar izbornika postavki.

Isključi telefon

Ovu mogućnost upotrebljavamo za potpuno isključivanje telefona u slučaju kojeg nećete moći koristiti telefon pa tako niti primati pozive. Nakon odabira mogućnosti isključivanja i potvrde, telefon će se isključiti.

Stanje

U ovom odjeljku se nalazi popis svih informacija o stanju telefona.

 • Vrijeme i datum
 • Stanje povezanosti bežične mreže
 • Jačina signala mobilne mreže
 • Stanje napunjenosti baterije. Ovom popisu, osim iz glavnog izbornika možete pristupiti i brže, povucite prstom od dna ekrana prema njegovom vrhu cijelom njegovom dužinom.
 • Izlaz iz popisa izvršava se standardnom naredbom za izlaz, dugi dodir s dva prsta.

Priručnik

Ovaj priručnik je ugrađen i u izbornik programa BlindShell. Ako u radu s telefonom zatrebate pomoć, povucite prstom od vrha ekrana prema dnu i dobit ćete pomoć ovisno o izborniku ili mogućnosti u kojima se nalazite.

Vodič

Vodič se pokreće pri prvom pokretanju telefona. Njegova je zadaća učenje korisnika o telefonu i upravljanju njime. Nakon što odradite zadatke vodiča, telefon će prijeći u normalan način rada. Ako želite preskočiti vodič i odmah početi koristiti telefon, što toplo ne preporučamo pritisnite tipku za zaključavanje triput. Vodič se ponovno može pokrenuti iz podizbornika Priručnik.

Omiljeni kontakti

U ovom izborniku nalaze se kontakti i brojevi koje Ste prethodno izdvojili iz svih kontakata i dodali u omiljene. Odabirom kontakta iz ove grupe otvaraju se mogućnosti kao i za bilo koji drugi kontakt.

Propušteni događaji

Ovo je popis propuštenih poziva i poruka. Ovisno o tome radi li se o poruci ili pozivu iz ovog izbornika ćete moći odgovoriti na poruku ili nazvati osobu.

Tehnički podaci

 • Android 5.1 s softverskom prilagodbom BlindShell
 • Kamera: 8 MPX stražnja, 0.3 MPX prednja
 • Baterija: 2200 mAh, trajanje baterije: jedan do tri dana ovisno o korištenju
 • Povezivost: WLAN, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
 • Dual SIM