Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell 2 Baroque Gebruikershandleiding

BlindShell is een telefoon met touch screen voor blinden en slechtzienden. Deze kan bestuurd worden via eenvoudige handelingen. Feedback wordt voorzien door de ingebouwde, synthetische stem, trillingen en akoestische signalen. BlindShell werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Tsjechische associatie voor blinden en slechtzienden (SONS). Als u suggesties of andere opmerkingen heeft in verband met BlindShell, neem dan contact op via info@blindshell.com. Uw feedback is zeer waardevol en helpt ons om BlindShell te verbeteren.

De telefoon instellen

De structuur van de telefoon

Proficiat! Je houdt net je eerste BlindShell telefoon in de hand. Voordat je de telefoon begint te gebruiken, willen we je eerst kennis laten maken met het toestel. Houdt de telefoon vast, zodanig dat deze loodrecht komt, de fysiek zichtbare camera van je weg gericht is en zich in het bovenste deel van de telefoon bevindt. De BlindShell heeft twee knoppen, die zich op volgende plaatsen bevinden:

 • De lange knop aan de linkerzijkant is de volumeknop. Op het bovenste gedeelte drukken zal het volume verhogen en op het onderste deel drukken zal het volume verlagen. In een tekstveld kan je de volumeknop lang ingedrukt houden om tekst te dicteren.
 • De smalle knop aan de rechterzijkant heeft drie functies. Het zet de telefoon aan, het vergrendelt het scherm en functioneert als thuisknop. Wanneer je een halve seconde op deze knop drukt, zal je van eender waar in BlindShell terug naar het hoofdmenu gaan.
 • Aan de bovenzijde van de telefoon bevindt zich links de ingang voor de oplaadkabel of gegevenskabel en de ronde ingang aan de rechterkant is voor de hoofdtelefoon.

Simkaart en batterij plaatsen

Alle BlindShell telefoons worden geleverd met de oplaadkabel, oplader en hoofdtelefoon. De simkaart wordt niet geleverd bij de telefoon en moet van het standaard type zijn of een micro simkaart. Voordat je de telefoon aan kan zetten, moet je de batterij en simkaart plaatsen als volgt:

 1. Houd de telefoon zo vast dat de achterkant naar je toe wijst en de camera zich in het bovenste deel bevindt.
 2. Steek je vingernagel in het gleufje onderaan het toestel en trek de achterkant weg van de telefoon totdat je een klik hoort. Nu kan je je vinger door de opening bewegen, die zo ontstaan is, en de achterkant volledig verwijderen.
 3. Leg je telefoon met het scherm op tafel, zodat de ingangen zich aan de bovenzijde bevinden.
 4. In het bovenste derde deel van de telefoon bevinden zich drie plaatsen om een kaart in te brengen. Het linkse is voor de standaard simkaart, het middelste voor de micro simkaart en de rechtse voor een microSD-kaart om het geheugen van je telefoon uit te breiden. Verwijder de plastieken kaart uit de plaats voor de standaard simkaart en plaats er je simkaart zodat de schuine hoek van de kaart zich links bovenaan bevindt. Hetzelfde geldt voor de microSD-kaart. Opmerking: De BlindShell Baroque is in staat om met meerdere simkaarten te werken. Bij het inbrengen van twee simkaarten, zijn er gerelateerde instellingen te vinden in het netwerkgedeelte van het instellingenmenu.
 5. Zoek aan de korte zijkanten van de batterij naar een ruwer gedeelte. Draai de batterij zo dat het ruwe gedeelte zich aan de rechter bovenkant bevindt. Plaats nu de batterij zodat de bovenzijde raakt aan de plaatsen voor de kaarten. Druk dan op de onderkant van de batterij, totdat deze helemaal in de telefoon gezakt is.
 6. Plaats de achterkant terug op de telefoon, zodat de camera door de opening steekt en druk voorzichtig op de randen totdat de achterkant volledig op zijn plaats geklikt is.

De telefoon bedienen

Voordat je de telefoon gebruikt, maak je best even tijd om de handelingen gewoon te worden, waarmee je de BlindShell kan bedienen.

BlindShell handelingen

BlindShell wordt bestuurd met slechts vier handelingen en is dus makkelijk te bedienen.

Met de volgende handelingen heb je volledige controle over je telefoon:

 • Tikken met één vinger wordt gedaan door met je vinger op het scherm te tappen en hiermee kan je door menus en lijsten navigeren. Afhankelijk van het tikken op de linker- of rechterhelft van het scherm, kan je achteruit of vooruit navigeren.

 • Blijven drukken met één vinger op het scherm heeft, afhankelijk van de context, vier verschillende functies:

  • Selectie van een item in een lijst of menu
  • Beantwoord een inkomende oproep
  • Bevestig een dialoog of vraag
  • Zet het alarm af
 • Tikken met twee vingers op het scherm zorgt ervoor dat iets voorgelezen wordt. In een menu zal dit het geselecteerde item zijn, in een tekstveld is dit de volledige tekst. De volledige functies van het tikken met twee vingers zijn:

  • Lees het geselecteerde item
  • Lees de volledige tekst in een tekstveld
  • Lees de naam van het contact of het telefoonnummer bij een inkomende oproep
  • Speel of pauzeer de mp3-speler, radio en boeklezer
 • Het blijven drukken met twee vingers op het scherm zorgt ervoor dat je iets kan verlaten of weigeren. Hiermee kan je het volgende doen:

  • Ga één niveau terug
  • Antwoord nee op een vraag
  • Wijs een inkomende oproep af
  • Annuleer taken (het maken van contacten, het schrijven van een bericht,…)

Bijkomende handelingen

Status informatie

Sleep een vinger van de onderkant naar de bovenkant van het scherm en krijg info over de tijd, datum,…

Snelle hulp

Sleep een vinger van de bovenkant naar de onderkant van het scherm en krijg uitleg over de belangrijkste handelingen van de BlindShell.

Beëindig een gesprek

Druk kort op de aan/uit knop om een gesprek te beëindigen.

De telefoon resetten

In het geval dat je telefoon niet meer reageert of niet goed meer werkt, kan je het toestel resetten door de aan/uit knop tien seconden ingedrukt te houden.

Hoofdmenu

Wanneer de telefoon ontgrendeld is, zal een korte druk op de aan/uit knop ervoor zorgen dat je terug naar het hoofdmenu gaat. Wanneer de telefoon vergrendeld is, zal de knop het toestel uit stand-by modus halen.

BlindShell opstarten

Om de telefoon op te starten, druk je een halve seconde op de aan/uit knop. Je voelt het toestel trillen als bevestiging dat hij aan gaat. Wanneer BlindShell opgestart is, hoor je een geluid. Je weet dat de telefoon klaar is voor gebruik, wanneer hij het eerste menu-item voorleest. Wanneer je pincode gevraagd wordt, voer je deze in. Het toetsenbord ziet eruit als het alfanumeriek toetsenbord dat gebruikt wordt bij oudere telefoons. Onder de nummers bevindt zich een extra rij met drie toetsen. De middelste toets heeft verschillende functies, afhankelijk van de context, maar de linker- en rechtertoetsen hebben altijd volgende functies:

 • Rechts is de toets om te verwijderen
 • Links is de toets om te verzenden, op te slaan of te bellen

Om je pincode in te geven, zoek je de toets met het gewenste nummer en houd je je vinger erop. Tik ergens op het scherm met een andere vinger. Wanneer je beide vingers van het scherm haalt, zal het geschreven nummer voorgelezen worden en zal je een geluid horen ter bevestiging. Nummers worden voorgelezen in groepen van drie. Bijvoorbeeld, wanneer je 1, 2, 3, 4 typt, zal telkens het nummer voorgelezen worden dat je invoert, maar nadat je het nummer 3 typt, zal je nog eens 1, 2, 3 horen. De functietoetsen worden op dezelfde manier gebruikt. Opmerking: om alles te verwijderen wat je hebt ingevoerd, zoek je de verwijdertoets en houd je er een vinger op. Tik dan ergens op het scherm met een andere vinger, totdat je hoort: "alles verwijderen". Wanneer je beide vingers van het scherm neemt, zal er nog een bevestiging gevraagd worden om alles te verwijderen. Bevestig dit door een vinger op het scherm te houden.

Nadat je de pincode hebt ingegeven, selecteer je "Gebruiken". BlindShell is nu klaar om te gebruiken.

Het virtuele toetsenbord

Het virtuele toetsenbord werkt niet anders dan het numerieke toetsenbord waarmee je net de pincode invoerde. Enkel de tekens op de toetsen veranderen. Op toets 2 vind je de letters a, b, c en uiteraard het nummer 2. Wanneer je het woord 'hallo' wilt typen, volg je volgende stappen:

 • Vind de letter g op toets nummer 4.
 • Houd je vinger op de g en tik twee keer ergens op het scherm met een andere vinger. Na de eerste tik hoor je g, na de tweede tik hoor je h.
 • Haal beide vingers van het scherm. Een geluid bevestigd dat de geselecteerde letter geschreven is. Wanneer je dit herhaalt voor elke letter, zal het woord 'hallo' voorgelezen worden, nadat je op de spatie of een leesteken drukt. Wanneer je het laatst geschreven teken wilt verwijderen, houd je één vinger op de verwijderknop en tik je ergens op het scherm met een andere vinger. Haal beide vingers van het scherm en het laatste teken zal verwijderd worden.

Met de toets met het hekje # kan je wisselen tussen een numeriek of alfanumeriek toetsenbord en werken met of zonder hoofdletters. De eerste letter na een punt wordt automatisch met hoofdletter geschreven.

Stem dicteren

In plaats van een toetsenbord te gebruiken, kan je nu tekst invoeren door tekst te dicteren met je stem. Bij een tekstveld druk je een halve seconde op één van de volumeknoppen om deze functie te starten. Nadat je gevraagd wordt en je een piep hoort, kan je beginnen met dicteren van de tekst.

Dicteer de tekst in korte zinnen of in een paar woorden. Na elk deel dat je dicteerde, zal de telefoon even trillen. Op dat moment kan je verdergaan met dicteren of het dicteren afsluiten door lang op één van de volumeknoppen te drukken of lang op het scherm te drukken. Als je het dicteren niet manueel uitschakelt, zal het automatisch afgesloten worden na een paar seconden.

Om de dicteerfunctie te gebruiken, moet je verbonden zijn met het Internet.

Stem Assistent

Met deze functie kan je de telefoon bedienen met je stem. Om de assistent in te schakelen druk je minstens 1 seconde lang op één van de volumeknoppen (dit zijn de knoppen aan de linker zijkant van de telefoon).

Via deze functie kan je elke applicatie op de telefoon openen door zijn naam te zeggen. Om bijvoorbeeld de applicatie Berichten te openen, kan je de stem assistent inschakelen en zeggen: "Open de berichten applicatie.", "Schrijf een bericht.", "Open berichten.", “Berichten.” enzovoort.

Hieronder de volledige lijst van applicaties die momenteel ondersteund worden door de stem assistent: Oproepen, Berichten, E-mail, Weer, Wekker, Minutentimer, Rekenmachine, Kalender, Notities, Internet Radio, Mediaspeler, Boeken, Kleurherkenner, Bankbiljet Herkenning, Vergrootglas, Opname, Lokalisatie, Telefoon uitschakelen, Facebook, WhatsApp, Internet Browser en TapTapSee.

De belangrijkste applicaties van de BlindShell bieden geavanceerde bediening. Voorbeelden van gebruik vind je in de volgende lijst.

Oproepen

 • Een contact opbellen uit de contactenlijst. De stem assistent zal de contactenlijst doorzoeken en het contact opbellen dat je genoemd hebt in de stemopdracht. Voorbeelden: Bel Ben Jansen. Bel naar Maarten Devos.

 • Een nummer vormen. De stem assistent zal het nummer bellen dat gedicteerd werd. Voorbeelden: Toets 777555666. Bel 123456789.

Berichten

 • Een bericht naar een contact sturen. De stem assistent zal de contactenlijst doorzoeken en een nieuwe sms openen voor het contact dat je genoemd hebt in de stemopdracht. Voorbeelden: Stuur een bericht naar Max. Open een bericht voor Bob. Stel een bericht op voor Emily.

 • Een bericht naar een nummer sturen. De stem assistent zal een bericht maken voor een specifiek nummer. Voorbeelden: Stuur een bericht naar 775755577. Bericht voor 123456789.

 • Een bericht opstellen. De stem assistent zal een tekstbericht opstellen met tekst, die gedicteerd werd, naar een contact uit de lijst of naar een specifiek nummer. Voorbeelden: Stuur volgend bericht naar John Do: Ik zal later zijn. Stel een bericht op voor Timmy Turner: Bedankt voor het bellen. Schrijf een bericht naar 123456789: Wie ben je?

Wekker

 • Een wekker aanmaken. De stem assistent zal een wekker aanmaken op een specifiek tijdstip. Voorbeelden: Maak een wekker aan voor 8 uur ’s morgens. Maak me over twee uur wakker. Stel een wekker in op maandag 20.00u.

Minutentimer

 • Het aftellen starten. De stem assistent zal het aftellen starten met de tijdsduur die je gedicteerd hebt. Voorbeelden: Start het aftellen van 10 minuten. Stel timer in op 5 minuten en 30 seconden.

Rekenmachine

 • Een formule uitrekenen. De rekenmachine zal het resultaat van een simpele wiskundige formule berekenen. Voorbeelden: Wat is 5 keer 9. Hoeveel is 200 gedeeld door 10.26 plus 95.

Kalender

 • Een gebeurtenis aanmaken op een specifieke datum en tijd. De stem assistent zal een gebeurtenis aanmaken in de kalender op het vermelde tijdstip. Voorbeelden: Maak een gebeurtenis Voetbaltraining op dinsdag om 19u. Maak afspraak Restaurant op 4 april om 17u.

Notities

 • Notitie aanmaken. De stem assistent zal een tekstnotitie toevoegen aan de applicatie Notities. Voorbeelden: Maak notitie: Met de hond wandelen. Noteer: Verzekering betalen.

Radio

 • Speel een radiozender af. De stem assistent zal de radio aanzetten en een specifieke radiozender afspelen. Voorbeelden: Speel Studio Brussel radio af. Open JOE FM radio.

Weer

 • Weersvoorspelling. De stem assistent zal relevante informatie geven over het weer in jou locatie voor de vermelde dag. Voorbeelden: Welk weer wordt het morgen? Wat is het weer vandaag?

Lokalisatie

 • Vind je huidige positie De stem assistent zal een lokalisatie starten en het resultaat vermelden. Voorbeelden: Waar ben ik? Locatie.

Informatie over de status van de telefoon

 • Contoleer het batterijniveau. Voorbeelden: Batterij. Wat is het batterijniveau?

 • De stem assistent zal relevante informatie geven over het bereik van je telefoon. Voorbeelden: Wat is de signaalsterkte? Signaalsterkte.

 • De stem assistent zal informatie geven over het netwerk waarmee je verbonden bent. Voorbeelden: Met welk Wi-Fi netwerk ben ik verbonden? Wi-Fi status.

 • De stem assistent zal informatie geven over de huidige tijd. Voorbeelden: Hoe laat is het? Wat is de tijd?

 • De stem assistent zal je informatie geven over de huidige datum. Voorbeelden: Welke dag is het? Wat is de huidige datum.

Zoeken op Internet

 • Zoek iets op het Internet. De stem assistent zal een webbrowser openen en je vraag opzoeken. Voorbeelden: Google de geboortedatum van Elton John. Zoek op het Internet naar het recept om een cake te bakken.

Grappen

Voor een ontspannen sfeer. BlindShell kent enkele moppen...

BlindShell functies

Bellen

 • Druk op de thuisknop om naar het hoofdmenu te gaan.
 • Gebruik het tikken met één vinger om in het menu naar Bellen te navigeren.
 • Bevestig je keuze door één vinger op het scherm te houden.
 • Het menu om te bellen zal openen met de volgende keuzes:
  • Bel een contact
  • Vorm een nummer (om iemand te bellen die niet vooraf is opgeslagen)
  • Laatste oproepen (om de oproepgeschiedenis te bekijken)

Contact bellen

Met deze optie ga je naar de contactenlijst, waar je een contact kan kiezen om te bellen. Als het contact meer dan één telefoonnummer heeft, kan je hier één uit kiezen en bevestigen door een vinger op het scherm te houden. De laatste optie in elke lijst is een optie om te zoeken om snel het gewenste contact te vinden.

Nummer vormen

Bij deze optie komt het numeriek toetsenbord tevoorschijn, met de functietoetsen onderaan. Voer het nummer in en druk op "verzenden".

Laatste oproepen

Deze lijst toont de laatste inkomende en uitgaande oproepen.

 • Een vinger op een item van deze lijst houden zal het geselecteerde nummer bellen.
 • Om de kiestoon te activeren, sleep je een vinger van de onderkant naar de bovenkant van het scherm tijdens een gesprek.
 • Als dit niet aangepast is in de instelling, zal de telefoon automatisch naar speaker gaan bij het verwijderen van de telefoon bij je oor.

Berichten

Met deze optie kan je berichten lezen en schrijven.

 • Druk op de thuisknop om naar het hoofdmenu te gaan.
 • Zoek naar Berichten en selecteer het.
 • Het menu opent met de volgende keuzes:
  • Stuur bericht naar contact
  • Stuur bericht naar nummer
  • Stuur bericht naar meerdere contacten
  • Gesprekken

Contacten

In dit menu kan je nieuwe contacten toevoegen of bestaande contacten bewerken, met volgende keuzes:

 • Contactenlijst
 • Voeg contact toe Opmerking: Het laatste item in deze lijst is een zoekfunctie om sneller contacten te zoeken.

Contactenlijst

Door een vinger op een contact te houden krijg je de volgende opties:

 • Bellen; geeft een lijst met beschikbare nummers alvorens het geselecteerde nummer te bellen
 • Stuur bericht; geeft dezelfde lijst met beschikbare nummers alvorens een nieuw bericht naar het geselecteerde nummer geschreven kan worden
 • Wijzig contact; voeg nieuwe informatie toe of wijzig informatie van het contact
 • Stuur als bedrijfskaart; stuur contactinformatie naar een derde
 • Wijs beltoon toe; voor snellere identificatie van een specifiek contact
 • Opslaan als favoriet; om snellere toegang tot belangrijke contacten te krijgen
 • Contact verwijderen; verwijdert het contact van je telefoon

Contact toevoegen

Dit menu geeft je verschillende infovelden voor het contact.

 • Bevestig de gewenste info door een vinger op het scherm te houden.
 • Voer de informatie in in het tekstveld.
 • Houd een vinger op de knop om tussen velden te navigeren en tik met een andere vinger ergens op het scherm, totdat je de volgende info hoort die je wilt toevoegen.
 • Selecteer 'opslaan' om je contact op te slaan.
 • Ga een niveau terug door twee vingers op het scherm te houden. Bevestig wanneer gevraagd wordt om het contact op te slaan.

Back-up maken en contacten importeren

BlindShell maakt een back-up en importeert contacten in/van een .vcf bestand.

Contacten importeren**

 • De naam van het bestand, waarvan de contacten geïmporteerd worden, moet 'Contacts.vcf' zijn. Kopieer dit bestand naar de hoofdmap van de geheugenkaart of naar de hoofdmap van het interne geheugen.
 • Wanneer dit bestand in beide opslagplaatsen aanwezig is, zal het bestand op de geheugenkaart gebruikt worden.
 • Selecteer de optie 'Contacten importeren' om de contacten van het bestand naar de contactenlijst te kopiëren.
 • Contacten in het bestand, die identiek zijn aan contacten die al in de telefoon stonden, zullen overgeslagen worden tijdens het importeren.
 • Na het importeren zal het bestand hernoemd worden naar 'Contacts-imported.vcf'.
 • Wanneer het Contacts.vcf bestand nergens gevonden wordt, zal een error weergegeven worden.

Back-up maken van contacten

 • Selecteer de optie 'Back-up' om een Contacts.vcf bestand te maken met een kopie van alle contacten in de contactenlijst.
 • Als een geheugenkaart aanwezig is, zal het bestand in de hoofdmap van de geheugenkaart geplaatst worden.
 • Zonder geheugenkaart, zal het bestand in de hoofdmap van het interne geheugen geplaatst worden.

Meer Applicaties

In deze map vind je nuttige applicaties. Volgende keuzes zijn beschikbaar:

 • Tools
 • Email
 • Media Speler
 • Internet Radio
 • Boeken
 • Android Applicaties
 • Vision Aids

Tools

De volgende tools zijn beschikbaar:

 • Wekker
 • Timer
 • Kalender
 • Notities
 • Stemrecorder
 • Rekenmachine
 • Weer
Wekker

In BlindShell kan je meerdere wekkers tegelijk gebruiken. Voor elke wekker kan je de tijd en dagen van de week instellen waarop de wekker zal aflopen.

 • Om een nieuwe wekker aan te maken, selecteer je het Nieuw alarm in het Wekker menu.
 • Vul vier cijfers in bij het veld om de tijd in te stellen. Het eerste paar cijfers stelt het uur voor en het tweede paar de minuten.
 • Kies dagen waarom de wekker zal aflopen. Als je dit overslaat of de dagen leeg laat, zal de wekker elke dag aflopen.
 • Sla het nieuwe alarm op met de optie Alarm opslaan.
 • Na het selecteren van een specifiek alarm, kan je het aanpassen of verwijderen.
 • Wanneer de wekker afloopt, heb je volgende mogelijkheden:
  • Zet de wekker uit (Dit geldt uiteraard enkel voor de huidige wekker. De herhalingen blijven ongewijzigd door deze actie.).
  • Controleer het uur door te tikken met twee vingers.
Timer

Hiermee kan je een tijd instellen, in minuten, die begint af te lopen. Wanneer de tijd verstreken is, krijg je hiervan een melding.

 • Open de applicatie om meer info te krijgen over de huidige instellingen en om te kijken of de timer actief is of niet.
 • Om de timer te activeren, op pauze te zetten of te annuleren, houd je een vinger op het hoofdscherm.
 • Om de melding na het aftellen van de timer af te zetten, houd je één of twee vingers op het scherm.
Kalender

Voeg afspraken toe of wijzig afspraken met de hulp van een kalender.

 • Vandaag; geeft je een overzicht van de afspraken die die dag gepland zijn.
 • Maand; geeft een lijst weer van dagen. Selecteer een dag om de afspraken van die dag te bekijken en eventueel te wijzigen.
 • Afspraak toevoegen; geeft velden weer om informatie in te voeren en een nieuwe afspraak te maken.

Volg de volgende stappen om een afspraak te maken:

 • Selecteer 'Afspraak toevoegen'
 • Selecteer naam, voer een naam in en bevestig met opslaan.
 • Doe hetzelfde voor de locatie.
 • De optie voor de datum opent een menu waar je de start- en einddatum kan kiezen. Dit wordt gedaan door de corresponderende data in de lijst te kiezen.
 • Er zijn ook opties om het begin- en einduur in te stellen. Voer zowel het uur als de minuten in met twee cijfers. Gebruik de 'navigeer tussen velden' knop om te wisselen tussen uur en minuten.
 • Herhaling geeft een keuze tussen intervallen voor herhaling.
 • Om de ingevoerde afspraak op te slaan, ga je één niveau terug door twee vingers op het scherm te houden en kies, door met één vinger op het scherm te tikken, of je de afspraak wilt opslaan of wilt annuleren. Bevestig je keuze door een vinger op het scherm te houden.
Notities

Met deze functies kan je notities toevoegen, wijzigen en verwijderen.

 • De lijst met bestaande notities wordt getoond. Wanneer je een notitie selecteert, krijg je de volgende opties:
  • Wijzig
  • Stuur via bericht; om de notitie als een tekstbericht te verzenden
  • Verwijderen; om de notitie te verwijderen
  • Alles verwijderen; om alle notities van je telefoon te verwijderen
 • Notitie toevoegen; opent een tekstveld waar je een notitie kan invoeren en opslaan met de knop links onderaan.
Stemrecorder

Als alternatief van het maken van een notitie kan je een stemopname maken.

 • Open de applicatie van de dictafoon.
 • Navigeer naar 'start opname'.
 • Selecteer deze optie door een vinger op het scherm te houden, waarna de opname start.
 • Wanneer je terug een vinger op het scherm houdt, stopt de opname en kan je deze opslaan in de opnamemap.
 • Het houden van twee vingers op het scherm zal de opname verwijderen.
 • Het tikken van twee vingers op het scherm zal de verstreken en resterende tijd van de opname aankondigen.
 • Je kan een opname beluisteren door deze te selecteren in de opnamemap door een vinger op het scherm te houden.
 • Met twee vingers op het scherm tikken zal dan de opname pauzeren of verder laten afspelen.
 • Tikken met een vinger op de linker- of rechterkant van het scherm zal de opname respectievelijk terug of verder spoelen.
 • Een vinger op het scherm houden zal de opname ook pauzeren en een menu tonen met volgende opties:
  • Opname hernoemen
  • Geselecteerde opname verwijderen
  • Alles verwijderen; verwijdert de volledige inhoud van de opnamemap
Rekenmachine

Met de rekenmachine kan je standaard rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

 • Open de applicatie.
 • Schuif je vinger over het scherm om het gewenste nummer of bewerking te kiezen.
 • Om een ingevoerde formule uit te rekenen, kies je de knop Gelijk aan.
 • Om een ingevoerde formule te controleren, druk je kort met twee vingers op het scherm.
 • Om een nummer of bewerking te verwijderen, druk je op de Verwijder knop.
 • Om alles te verwijderen, druk je op de knop Alles verwijderen.
Weer

Met deze applicatie kan je het weer in je huidige locatie bekijken of de voorspellingen voor de komende drie dagen.

 • Open de weer applicatie.
 • Het hoofdscherm bevat informatie over het weer in je omgeving.
 • Tik met een vinger op het scherm om door het menu te navigeren om de voorspellingen voor de komende drie dagen te bekijken.
 • Houd de vinger op het scherm voor meer gedetailleerde informatie over het weer van die dag.
 • In deze gedetailleerde informatie kan je op het scherm tikken om vooruit of achteruit te gaan in de voorspellingen met intervallen van drie uur.
 • Het laatste item in het hoofdmenu is een gedetailleerde voorspelling van drie dagen, startend bij de huidige tijd met intervallen van drie uur.

E-mail

BlindShell heeft een e-mailclient waarmee je e-mailaccounts kan toevoegen, verwijderen en wijzigen. Als je eerder al een e-mailclient gebruikte dat geen specifieke provider was, heb je geen verdere aanpassingen nodig. Sommige providers (zoals google) verwachten echter wel dat je toestemming geeft aan externe applicaties in de respectievelijke webmail applicatie. Verzeker je ervan dat IMAP-toegang via externe applicaties toegestaan is. Voor gmail kan je via volgende links naar de benodigde instellingen: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps. In het geval dat je authorisatie met twee factoren gebruikt, zorg ervoor dat je een wachtwoord aanmaakt, specifiek voor BlindShell. Dat kan je hier doen: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

 • Open de applicatie.
 • Selecteer de optie 'nieuw account'.
 • Voer de informatie in voor het emailadres, SMTP server, IMAP server en het wachtwoord.
 • Sla alle informatie op met de knop links onderaan.

Wanneer je een emailadres van volgende providers invoert, zal de informatie over de SMTP en IMAP server automatisch ingevuld worden:

 • gmail.com, googlemail.com
 • yahoo.com
 • seznam.cz
 • gmx.com
 • outlook.com

In elk ander geval moet je de informatie handmatig invoeren.

 • Ga een niveau terug door twee vingers op het scherm te houden. Nu heb je toegang tot de verschillende mappen van je emailaccount.
 • Wanneer je een email selecteert, zal de inhoud worden voorgelezen. Bij het houden van een vinger op het scherm, heb je keuze tussen volgende opties:
  • Beantwoord de afzender
  • Beantwoord alle ontvangers
  • Verwijder de email
 • Om een nieuwe email te schrijven volg je deze stappen:
  • Selecteer 'nieuwe email' in het hoofdmenu van de applicatie
  • Selecteer 'ontvanger', voer het emailadres in en sla het ingevoerde adres op
  • Doe hetzelfde met het onderwerp en het bericht
  • 'Actie' zal je email verzenden
  • 'Opslaan als concept' zal ervoor zorgen dat je de email later nog kan aanpassen. Je vindt de email in je map concepten.

Mp3-speler

Om je mp3-speler te gebruiken, moet je eerst mp3-muziek op je telefoon of geheugenkaart hebben. Mp3-bestanden moeten opgeslagen worden in de map blindshell/songs. Als er geen geheugenkaart aanwezig is, zal de mp3-speler nummers laden van het interne telefoongeheugen. Als er wel een geheugenkaart is, zal de mp3-speler enkel nummers laden vanuit de kaart en niet van het interne telefoongeheugen.

 • Verbind je telefoon met een PC.
 • De telefoon verschijnt als een extern apparaat.
 • Wanneer je telefoon een geheugenkaart bevat, zal deze als een apart extern apparaat verschijnen.
 • Open de mediaspeler.
 • Verder gaan; speelt verder af of pauzeert de speler.
 • Muzieklijst; brengt je naar de lijst met opgeslagen mp3-bestanden.
 • Opgeslagen posities; opent een lijst van gepauzeerde bestanden, zodat deze hervat kunnen worden vanaf het punt waarop ze gepauzeerd zijn.
 • Favorieten; opent de lijst van favoriete liedjes. Deze zal je eerst als favoriet moeten selecteren.

Radio

BlindShell heeft een radiofunctie. Doorzoek de zenders, stel je favorieten in en luister naar de zender van jou keuze.

 • Open de internetradio applicatie.
 • Verder gaan; start het afspelen van de laatst afgespeelde zender en pauzeert het wanneer je dit terug selecteert.
 • Alle zenders; toont een lijst met alle beschikbare zenders.
 • Categorieën; toont de lijst met zenders onder een bepaalde categorie.
 • Favorieten; geeft je snel toegang tot je favoriete zenders. Deze moeten eerst geselecteerd worden als favoriet.
 • Wanneer je een zender geselecteerd hebt, kan je van zender wisselen door op het scherm te tikken.
 • Door met twee vingers op het scherm te tikken kan je de zender pauzeren of verder laten spelen.
 • Selecteer de huidige zender als favoriet door een vinger op het scherm te houden.
 • Het laatste item in de zenderlijst en categorielijst is een zoekfunctie.

Boeken

In deze map vind je vier applicaties waarmee je boeken kan lezen van verschillende providers. Afhankelijk van de provider die je kiest moet je een account aanmaken.

 • Met de bookreader kan je elk .txt bestand lezen.
 • Om Bookshare te gebruiken, moet je je registreren. Deze app geeft je toegang uit een ruime keuze boeken in verschillende talen.
De bookreader
 • Open de bookreader.
 • Laatste boeken; geeft je een lijst met de boeken die je het laatst gelezen hebt.
 • Bibliotheek; brengt je naar een lijst van beschikbare boeken.
 • Selecteer een boek door een vinger op het scherm te houden.
 • Wanneer je eerder een boek gelezen hebt, zal BlindShell de positie onthouden en verder gaan op de pagina waar je stopte met lezen. Anders zal het boek bij het begin starten.
 • Tijdens het lezen kan je de leessnelheid aanpassen door met een vinger op het scherm te tikken.
 • Twee vingers op het scherm houden zal het voorlezen pauzeren of hervatten.
 • Bij het pauzeren zal de app een menu openen.
Bookshare

Met deze applicatie kan je in het aanbod zoeken en boeken opslaan naar je telefoon.

 • Open de bookshare applicatie.
 • Voer je emailadres in en ga naar het veld om het wachtwoord in te voeren door de knop 'navigeer tussen velden' te gebruiken.
 • Voer het wachtwoord in en sla de info om in te loggen op.
 • Bij een geslaagde login, kan je zoeken op auteur, titel of via diverse categorieën. Opmerking: geselecteerde boeken worden opgeslagen in de bibliotheek van de leesapplicatie.
Librivox

Librivox biedt publieke boeken aan.

 • Open de applicatie.
 • 'Boeken zoeken' zal in de verzameling boeken zoeken op auteur of titel. Voer je zoekopdracht in en bevestig met de zoekknop.
 • Selecteer een boek door een vinger op het scherm te houden en kies tussen het opslaan van heel het boek of slechts enkele hoofdstukken.
 • Wacht totdat je een bevestiging krijgt dat de operatie geslaagd is.
 • Om naar een boek te luisteren, ga je een niveau terug door twee vingers op het scherm te houden, totdat je in het hoofdmenu van librivox komt, waar je kan zoeken in de bibliotheek.
 • Selecteer een boek.
 • Selecteer 'toon gedownloade hoofdstukken' om naar bepaalde hoofdstukken te luisteren.
 • Selecteer 'beschikbare hoofstukken' om de beschikbare hoofdstukken te zien en eventueel ontbrekende hoofdstukken te downloaden.
 • Boek verwijderen; zal dit boek verwijderen uit je bibliotheek.
 • Tijdens het afspelen kan je achteruit en vooruit spoelen door met een vinger op het scherm te tikken.
 • Een vinger op het scherm houden zal het afspelen pauzeren of hervatten.

Android Applicaties

In deze map zal je volgende applicaties vinden:

 • Web Browser
 • Facebook
 • TapTapSee
 • WhatsApp

Alle applicaties zijn getest met BlindShell en worden bruikbaar beschouwd. Maar, omdat alle applicaties in deze map van derden zijn, kunnen we niet garanderen dat alles goed functioneerd of toegankelijk is. Er zijn twee manieren waarom je de Android applicaties kan bedienen: BlindShell gebaren of Android TalkBack. Je kan wisselen tussen deze twee manieren in het menu Instellingen - Bediening.

BlindShell gebaren

De eerste manier van bedienen is gebaseerd op het bedienen van de BlindShell zelf. Tekst wordt ingevoerd via het BlindShell toetsenbord en volgende gebaren worden gebruikt om de applicaties te bedienen:

 • Kort tikken met één vinger op de rechterhelft van het scherm zal je naar het volgende element op het scherm brengen
 • Kort tikken met één vinger op de linkerhelft van het scherm zal je naar het vorige element op het scherm brengen
 • Lang drukken met één vinger wordt gebruikt om te selecteren of te bevestigen
 • Lang drukken met twee vingers wordt gebruikt om naar het vorige scherm te gaan, om te annuleren of om het toetsenbord te verlaten
 • Kort drukken met twee vingers zal de laatste informatie van het geselecteerde element lezen
 • Met één vinger van boven naar onder over het scherm schuiven zal een algemeen contextmenu openen met andere opties (ga naar boven, ga naar onder, ga verder met lezen, herhaal laatste info, spel de laatste info)
 • Met één vinger van onder naar boven over het scherm schuiven zal een lokaal contextmenu openen met andere opties (deze functie zal het meest gebruikt worden in de internetbrowser)
Android TalkBack

De tweede manier van bedienen is een schermlezer van het Android BS - TalkBack. Wanneer je deze manier kiest, zal een Android toetsenbord gebruikt worden voor tekstinvoer. De TalkBack bediening wordt beschreven op de Google website voor ondersteuning: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=nl

Vision Aids

In deze map vind je diverse hulpapplicaties die zeer handig kunnen zijn.

 • Kleurdetectie
 • Lichtsensor
 • Geldbiljet herkenning
 • Vergrootglas
 • Lokalisatie
Kleurdetectie
 • Open de applicatie en wacht totdat je hoort dat de toepassing klaar is.
 • Houd de camera een paar cm van het te scannen object en start de herkenning door een vinger op het scherm te houden. De kleurherkenning wordt gedaan met de camera, dus er kunnen factoren zijn die het resultaat beïnvloeden zoals licht, hoek van de camera,…
 • De kleur zal aangekondigd worden zodra het herkenningsproces afgelopen is.
 • Tik met twee vingers op het scherm om de kleur te laten herhalen.
Lichtsensor

De lichtsensor bevindt zich in de linker bovenhoek van het apparaat.

 • Open de applicatie.
 • De intensiteit van het omgevingslicht wordt aangeduid door de snelheid van klikkende geluiden.
 • Snel na mekaar komende klikken tonen aan dat de omgeving zeer verlicht is, terwijl trage klikken een donkerdere omgeving aantonen.
 • Tik kort met twee vingers om het lichtniveau als percentage te horen.
Geldbiljet herkenning
 • Open de applicatie.
 • Om de standaardvaluta te wijzigen houd je een vinger op het scherm om de instellingen voor de valuta te openen.
 • Volg de instructies om je biljet te scannen. Wanneer het gescand is, zal de waarde worden voorgelezen.
Vergrootglas
 • Open de applicatie.
 • Pas de vergroting aan door met een vinger op het scherm te tikken.
 • Door een vinger op het scherm te houden, open je een menu met volgende opties:
  • Pauzeer het beeld
  • Zet het licht aan/uit
  • Kleurinversie
Lokalisatie

Met deze applicatie kan je het adres van je huidige locatie opzoeken. Het kan zowel Wi-Fi als mobiele data gebruiken.

 • Open de applicatie.
 • Het lokalisatieproces start onmiddellijk en meldt dat het aan het laden is. Dit kan tot 30 seconden duren.
 • Als het proces slaagt, zal het adres voorgelezen worden.
 • De nauwkeurigheid hangt af van de kwaliteit van je verbinding.
 • Bij een error zal er gemeld worden dat de service niet beschikbaar is.

Instellingen

In de instellingen kan je bijvoorbeeld beltonen wijzigen, scherminstellingen wijzigen of verbinding maken met Wi-Fi. Het menu is onderverdeeld in volgende deelmenu's:

 • Bediening
 • Beltonen
 • Scherm
 • Netwerken
 • BlindShell update
 • Tijd en datum instellingen
 • Telefoon uitschakelen

Bediening

Volgende instellingen zijn beschikbaar:

 • Stel de duur in voor de handeling van een vinger op het scherm houden (normaal, langer, langst).
 • Maak volgende aanpassingen aan het toetsenbord:
  • Stel in wanneer woorden voorgelezen worden tijdens het typen. De beschikbare opties zijn: herhaal het woord na een spatie, herhaal de zin na een spatie, herhaal hele tekst na een spatie, geen herhaling.
  • Opties voor het voorlezen bij tekens verwijderen: lees het volgende teken of lees het verwijderde teken.
  • Zet tikken met tweede vinger uit: wanneer deze optie geactiveerd is, hoef je niet met een tweede vinger te bevestigen bij het typen van een letter. De letter zal geschreven worden nadat je de vinger van het scherm haalt. Voor deze optie moet je de letters vinden door een vinger over het scherm te schuiven. De tweede vinger dient enkel om de volgende letter op een toets te vinden. Om de letter r te vinden moet je bijvoorbeeld drie keer tikken bij de toets van letter p. Als je de p wilt typen, schuif je met een vinger tot op die toets en haal je de vinger van het scherm.
 • Feedback opties:
  • Standaard zal je altijd gesproken feedback krijgen, alsook een vibratie of geluid.
  • Hier kan je instellen of je beide feedback wilt, of slechts een van de twee.

Geluiden

Hier kan je instellingen wijzigen, gerelateerd aan de luidspreker, spraakoutput en beltonen:

 • Selecteer een profiel (opties zijn: algemeen, trillen of stil).
 • Regel het volume van de beltonen en het alarm via een schaal van 1 tot 7.
 • Wijzig instellingen in verband met meldingen over gemiste gebeurtenissen.
 • Pas de leessnelheid aan via een schaal van 1 tot 5 en zet datum en tijd informatie aan of uit.
 • Via het beltoonmenu kan je een beltoon en het geluid voor het alarm instellen.
 • Schakel automatische speaker uit: met deze optie zal je handmatig de speaker moeten inschakelen tijdens een telefoongesprek, indien gewenst.
Beltonen en alarm instellen

Wanneer je BlindShell aansluit op een computer, zal het herkend worden als extern apparaat voor opslag. Elk mp3-bestand kan gebruikt worden als beltoon, alarm of als toon voor meldingen, zolang het in de corresponderende map geplaatst wordt:

 • Beltonen in het telefoongeheugen – Ringtones
 • Geluiden voor meldingen in het telefoongeheugen – Notifications
 • Alarmtonen in het telefoongeheugen – Alarms

Weergave

Hier kan je instellingen aanpassen zoals helderheid en schermvergrendeling.

 • Helderheid instellingen (op een schaal van 1 - 6)
 • Zet zwarte tekst op wit
 • Maak de tekstgrootte groot/normaal
 • Maak de tekstgrootte groot
 • Scherm time-out stelt in hoelang de gebruik inactief moet zijn, voor het scherm vergrendeld wordt
 • Activeer/deactiveer schermontgrendeling via gebaar (wanneer dit geactiveerd is, kan je het scherm niet meer ontgrendelen via de knop, maar zal je een hoofdletter V moeten tekenen op het scherm)
 • Scherm wachtwoord stelt in dat je een wachtwoord moet invoeren, voordat het scherm ontgrendeld kan worden

Netwerken

Hier kan je instellingen wijzigen in verband met Wi-Fi, je simkaarten configureren indien je er twee gebruikt, of je mobiele data in- of uitschakelen.

Wi-Fi instellingen

Hier kan je Wi-Fi in- of uitschakelen, verbinding maken met Wi-Fi of de lijst van gekende netwerken aanpassen.

 • Wi-Fi status; om Wi-Fi te activeren of uit te schakelen.
 • Beschikbare netwerken; opent een lijst met netwerken die beschikbaar zijn. Selecteer een netwerk om informatie in te voeren en met het netwerk te verbinden. Afhankelijk van de configuratie zal je eventueel een wachtwoord moeten invullen.
 • Gekende netwerken; toont een lijst van netwerken met de keuze om netwerk informatie te bekijken of netwerken uit de lijst te verwijderen.
Activeren, deactiveren en het veranderen van de pincode
 • Je kan het vragen van de pincode, bij het opstarten van de telefoon, activeren of deactiveren in het Pincode menu. Om de pincode te veranderen moet je dit eerst activeren.
 • Als je de pincode drie keer na elkaar foutief invoert, zal je simkaart tijdelijk geblokkeerd worden en zal de pukcode gevraagd worden. Als je de pukcode tien keer na elkaar foutief invoert, zal je simkaart permanent geblokkeerd worden.

BlindShell update

Hier kan je zoeken voor nieuwe updates en deze installeren. Het proces om te updaten wordt voorgelezen, dus hier is geen hulp bij nodig.

 • Controleer op updates; zoekt naar de laatste updates.
 • Update installeren; zal je leiden door instructies om de update te installeren.

Datum en tijd instellingen

 • Kies wat je wilt instellen (uur, minuten, dag, maand, jaar) en voer de gevraagde informatie in. Elke informatie, behalve het jaartal, moet met twee cijfers ingevuld worden.
 • Elke informatie moet eerst opgeslagen worden, voordat de volgende optie ingesteld kan worden.
 • Bij het verlaten van de instellingen zal je gevraagd worden om de instellingen op te slaan of te annuleren.

Telefoon uitschakelen

Als je de telefoon wilt uitschakelen, kies deze optie en bevestig door je vinger op het scherm te houden.

Status informatie

Deze informatie bevat onder andere:

 • Status van de batterij
 • Datum en tijd
 • Sterkte van het signaal

Je kan deze informatie vinden via het hoofdmenu of door een vinger van onder naar boven te schuiven over het scherm. Je kan deze informatie altijd verlaten door twee vingers op het scherm te houden.

Handleiding

BlindShell komt met een ingebouwde handleiding, die je kan vinden via het hoofdmenu. Indien je meer specifieke hulp nodig hebt, schuif dan met een vinger van boven naar onder over het scherm om hulp te krijgen die gerelateerd is aan de context.

Favoriete contacten

In dit menu kan je contacten vinden die je hebt ingesteld als favoriet. Bij het selecteren van een van deze contacten, krijg je dezelfde opties als wanneer je ze selecteert in de contactenlijst.

Gemiste gebeurtenissen

Deze optie geeft een geschiedenis van gemiste oproepen en berichten, met relevante opties zoals beantwoord, bel terug,…

Technische specificaties

 • Android 5.1 met BlindShell aanpassingen
 • Camera: 8 MPX aan de achterkant, 0.3 MPX aan de voorkant
 • Batterij: 2200 mAh
 • Verbindingen: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
 • Dual Sim (Dual Stand-by)