Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell 2 Baroque Instrukcja obsługi

BlindShell to dotykowy smartfon dla użytkowników niewidomych i słabo widzących. Urządzeniem steruje się za pomocą prostych gestów. Telefon zapewnia informacje zwrotne poprzez wbudowany głos syntetyczny, wibracje i sygnały dźwiękowe. BlindShell powstał we współpracy z Czeskim Związkiem Niewidomych (SONS). Jeśli masz sugestie lub pytania odnośnie urządzenia BlindShell, napisz do nas na adres info@blindshell.com. Twoje zdanie jest dla nas ważne i pomaga nam rozwijać BlindShell.

Ustawianie telefonu

Struktura telefonu

Gratulacje! Trzymasz w swoich rękach pierwszy telefon BlindShell. Przed rozpoczęciem używania telefonu przeczytaj wstępne informacje o urządzeniu. Trzymaj telefon pionowo tak, aby jego tył z fizycznie wyczuwalną kamerą skierowany był na zewnątrz, a kamera znajdowała się na górze. BlindShell posiada dwa przyciski:

 • Długi przycisk na lewej krawędzi telefonu to przycisk głośności. Wciśnięcie górnej części przycisku powoduje zwiększenie głośności, a wciśnięcie dolnej części powoduje zmniejszenie głośności. W dowolnym polu tekstowym długie wciśnięcie przycisku głośności powoduje włączenie funkcji dyktowania.
 • Mały przycisk na prawej krawędzi telefonu posiada trzy funkcje. Przycisk włącza telefon, włącza blokadę ekranu i działa jako przycisk ekranu głównego. Wciśnięcie przycisku na pół sekundy z dowolnego miejsca w menu BlindShell spowoduje przejście do głównego menu.

Na górnej krawędzi telefonu znajdziesz dwa złącza. Środkowe złącze służy do ładowania telefonu, oraz podłączenia kabla do transmisji danych. Okrągłe złącze po prawej stronie górnej krawędzi służy do podłączenia zestawu słuchawkowego.

Montowanie karty SIM i baterii

Telefon BlindShell posiada w komplecie przewód do ładowania, zasilacz i słuchawki. Karta SIM nie jest dołączana do telefonu. Urządzenie obsługuje standardowe karty SIM oraz mikro SIM. Przed włączeniem telefonu należy zamontować baterię oraz kartę SIM w następujący sposób:

 1. Trzymaj telefon pionowo tak, aby jego tył skierowany był w kierunku użytkownika, a kamera znajdowała się na górze.
 2. Zahacz paznokciem za małe wyżłobienie znajdujące się na dole telefonu po lewej stronie i pociągnij do siebie, aż usłyszysz dźwięk zatrzasku. Przesuń palcem wokoło telefonu po powstałej szczelinie i zdemontuj całkowicie tylną obudowę.
 3. Połóż telefon ekranem do dołu tak, aby jego tył skierowany był ku górze.
 4. W górnej części telefonu znajdują się gniazda na karty. Po lewej stronie znajduje się gniazdo na kartę SIM w formacie standardowym, na środku znajduje się gniazdo na kartę SIM w formacie Mikro, a po prawej stronie znajduje się gniazdo na kartę mikro SD, która służy jako rozszerzenie pamięci telefonu. Wyjmij zaślepkę z gniazda karty i umieść w nim właściwą kartę SIM. Standardowa karta SIM ma odcięty narożnik w lewym górnym rogu. To samo dotyczy karty micro SD. Karta micro SIM ma ścięty narożnik w prawym dolnym rogu. Uwaga: BlindShell baroque obsługuje dwie karty SIM. Każda karta SIM może mieć przypisaną jedną z następujących usług: Połączenia wychodzące, Wiadomości wychodzące lub Dane mobilne. Połączenia i wiadomości mogą być odbierane jednocześnie na obu kartach SIM. Po zamontowaniu dwóch kart SIM w telefonie, w ustawieniach sieci w menu telefonu będą widniały opcje dotyczące obsługi dwóch kart SIM.
 5. Trzymaj baterię pionowo i znajdź delikatnie nierówny obszar na krawędzi baterii. Obróć baterię tak, aby nierówna część skierowana była ku górze. Teraz umieść baterię w komorze rozpoczynając od góry. Następnie, umieść dół baterii w komorze i dociśnij ją, aby cała zmieściła się w komorze baterii i nie wystawała poza obudowę.
 6. Teraz umieść z powrotem tylną obudowę na swoim miejscu i delikatnie przyciskaj ją na krawędziach telefonu.

Obsługa telefonu

Przed rozpoczęciem używania telefonu, należy poświęcić kilka chwil na zaznajomienie się z gestami BlindShell.

Gesty BlindShell

BlindShell obsługiwany jest za pomocą zaledwie czterech gestów, łatwych do nauczenia i zapamiętania.

Następujące gesty zapewniają pełną kontrolę nad telefonem:

 • Krótkie dotknięcie ekranu jednym palcem Umożliwia nawigację po menu i listach. Dotknięcie ekranu z lewej strony powoduje przejście w tył, a dotknięcie ekranu z prawej strony powoduje przejście do przodu menu i list.
 • Długie (około pół sekundy) dotknięcie ekranu jednym palcem. W zależności od kontekstu długie dotknięcie ekranu jednym palcem wykonuje następujące funkcje:
  • Wybór elementu na liście lub menu
  • Odebranie nadchodzącego połączenia
  • Potwierdzanie w dialogach i pytaniach
  • Wyłączanie alarmu
 • Krótkie dotknięcie ekranu dwoma palcami. Gest powoduje odczytanie elementu z fokusem. W menu będzie to wybrany element, w polu tekstowym będzie to wpisany tekst. Dotknięcie ekranu dwoma palcami wykonuje następujące funkcje:
  • Czytanie elementu z fokusem.
  • Czytanie tekstu w polu tekstowym.
  • Czytanie nazwy kontaktu lub identyfikatora rozmówcy w nadchodzącym połączeniu.
  • Odtwarzanie i pauza w czytniku książek.
 • Długie dotknięcie ekranu dwoma palcami to gest negacji lub wyjście. Dotknij ekran dwoma oddalonymi od siebie palcami przez około pół sekundy, aby wykonać następujące akcje:
  • Przejście wstecz o jeden poziom
  • Negatywna odpowiedź na pytanie
  • Odrzucanie nadchodzącego połączenia
  • Wyjście z zadań (tworzenie kontaktów, pisanie wiadomości i inne)

Gesty dodatkowe

Dostęp do informacji o stanie

Przesunięcie jednym palcem po ekranie od dołu do góry spowoduje odczytanie informacji o stanie takich jak czas, data, stan baterii i inne.

Blokowanie i odblokowywanie telefonu

Krótkie dotknięcie przycisku zasilania blokuje lub odblokowuje telefon, w zależności od stanu telefonu przed dotknięciem przycisku.

Szybka pomoc

Przesunięcie jednym palcem po ekranie od góry do dołu spowoduje odczytanie informacji szybkiej pomocy o najważniejszych gestach BlindShell.

Kończenie połączenia

Aby zakończyć rozmowę, wciśnij krótko przycisk zasilania.

Reset telefonu

Jeśli telefon przestanie prawidłowo działać, należy go ponownie uruchomić, aby to uczynić, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez dziesięć sekund.

Menu główne

Przy odblokowanym telefonie wciśnięcie przycisku zasilania na pół sekundy z dowolnego miejsca w menu BlindShell spowoduje przejście do głównego menu. Jeśli telefon jest zablokowany, ta akcja spowoduje odblokowanie.

Przeliterowanie ostatniej wypowiedzi

Jeśli wykonasz dwukrotnie szybko Gest dotknięcia dwoma palcami, to ostatnia wypowiedź zostanie przeliterowana znak po znaku, a nie tylko przeczytana. Gestu można używać również na klawiaturze, gdy potrzebna jest precyzyjna kontrola wprowadzanych danych, na przykład haseł.

Uruchamianie Blindshell

Aby uruchomić telefon, wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez około pół sekundy. Wibracja potwierdzi uruchomienie telefonu. Podczas procesu uruchamiania słyszany będzie dźwięk BlindShell. Telefon będzie gotowy do użytku po ogłoszeniu pierwszego elementu menu (Połącz 1 z 9). Jeśli telefon poprosi o PIN, należy go wprowadzić. Układ klawiatury jest alfanumeryczny taki jak w starych telefonach. Pod cyframi znajduje się dodatkowy wiersz z trzema przyciskami. Funkcja środkowego przycisku będzie się różnić w zależności od kontekstu. Natomiast lewy i prawy przycisk mają zawsze przypisane następujące funkcje:

 • Usuń z prawej strony
 • Wyślij, Zapisz lub Zadzwoń z lewej strony

Aby wpisać PIN, znajdź żądaną cyfrę i przytrzymaj na niej palec. Drugim palcem dotknij ekran w dowolnym miejscu. Po zwolnieniu obu palców z ekranu usłyszysz wprowadzoną cyfrę oraz dźwięk wpisywania. Dalej, numery są odczytywane po trzy. Na przykład po wpisaniu 1, 2, 3, 4, każda cyfra zostanie odczytana z osobna. Natomiast po wpisaniu trzeciej cyfry odczytany zostanie również numer 123. Przyciski funkcji są odczytywane w podobny sposób. Uwaga: Jeśli konieczne jest usunięcie całego wpisanego numeru, znajdź przycisk Usuń jednym palcem, a drugim dotykaj ekran w dowolnym miejscu aż usłyszysz usuń wszystko. Po zwolnieniu obu palców z ekranu telefon poprosi o potwierdzenie usunięcia. Potwierdź tę operację przytrzymując jeden palec na ekranie.

Po wpisaniu kodu PIN i wybraniu przycisku Użyj BlindShell jest gotowy do użycia.

Wirtualna klawiatura

Praca z klawiaturą wirtualną niewiele różni się od pracy z klawiaturą numeryczną do wprowadzania kodu PIN. Jednak układ klawiatury jest inny. Na przykład na przycisku drugim znajdują się litery a, b, c, oraz cyfra 2. Jeśli chcesz wpisać słowo halo wykonaj następujące kroki dla każdej z liter:

 • Jednym palcem znajdź literę g na miejscu cyfry 4.
 • Przytrzymaj palec na literze g i drugim palcem dotknij ekran dwa razy w dowolnym miejscu. Po pierwszym dotknięciu usłyszysz literę g, a po drugim literę h.
 • Zwolnij oba palce z ekranu. Dźwięk kliknięcia potwierdza wpisanie litery. Powtórz tę procedurę dla każdej litery, a słowo halo zostanie odczytane po wybraniu spacji lub znaku interpunkcyjnego. Aby usunąć ostatnią literę, przytrzymaj palec na przycisku Usuń i dotknij drugim palcem ekran w dowolnym miejscu. Po zwolnieniu obu palców z ekranu ostatnia litera zostanie usunięta.

Za pomocą przycisku # można przełączać pomiędzy wpisywaniem liter, cyfr i włączać tryby dużych liter. Po znaku interpunkcyjnym pierwsza litera będzie duża.

Klawiatura QWERTY

Klawiatura QWERTY to alternatywna metoda pisania tekstów w smartfonie BlindShell. Niektórzy użytkownicy uważają, żeklawiatura qwerty pozwala szybciej wprowadzać dane, niż klawiatura tradycyjna. Możesz wybrać domyślny układ klawiatury otwierając panel ustawienia - Klawiatura - układ klawiatury.

Ustawienie klawiatury QWERTY będzie miało wpływ jedynie na klawiatury ekranowe używane do wprowadzania tekstów w wiadomościach SMS, albo w notatniku. Ekran do wybierania numerów telefonów, albo ekrany do wprowadzania liczb, oraz ekrany do wprowadzania daty i czasu, będą nadal używały tradycyjnego układu klawiatury.

Układ klawiatury

Ze względów ergonomicznych, klawiatura QWERTY ma inną orientację niż większość ekranów w BlindShell, jest to ekran o orientacji poziomej. Dłuższy bok telefonu należy ustawić poziomo, a przycisk głośności skierować ku górze.

Układ klawiatury QWERTY składa się z pięciu wierszy i dziesięciu kolumn, i przypomina klawiaturę, którą można było spotkać na komputerach pc. Klawiatura ma trzy przełączane tryby (małe znaki, wielkie znaki i znaki specjalne).

Podstawowy układ jest następujący:

 • górny wiersz zawiera cyfry od 1 do 0
 • drugi wiersz zawiera tylko litery
 • trzeci wiersz zawiera głównie litery, ostatni klawisz jest zarezerwowany dla backspace
 • czwarty wiersz zaczyna się od klawisza Shift, a dwa ostatnie klawisze w wierszu są zarezerwowane dla klawiszy strzałek, do nawigacji po tekście
 • w ostatnim wierszu znajduje się klawisz do wpisywania znaków specjalnych, klawisz spacji, trzy klawisze ze znakami interpunkcyjnymi, i przycisk OK, którym zatwierdzamy wprowadzony tekst, i zamykamy ekran klawiatury.

Sposób użycia

Aby korzystać z klawiatury QWERTY, przeciągnij jednym palcem po ekranie, aż znajdziesz odpowiedni klawisz. Puść klawisz, aby wpisać wybrany znak.

W większości przypadków nie będzie potrzeby używania drugiego palca.

Istnieją dwa wyjątki:

 • Klawisz delete może służyć zarówno do usunięcia pojedynczego wyrazu, jak i całego tekstu.
 • W wersjach językowych innych niż angielska, stosuje się dwa palce, aby wpisywać znaki diakrytyczne danego języka.

Aby włączyć alternatywne znaki lub funkcje, dotknij ekran drugim palcem, tak jak podczas korzystania z klasycznej klawiatury. Zalecamy zachowanie odległości między pierwszym a drugim palcem, możesz na przykład wykonać to dodatkowe dotknięcie palcem drugiej ręki.

Tryby

Ponieważ jeden układ klawiatury nie zapewnia możliwości wprowadzenia wszystkich znaków, dlatego klawiaturę można przełączyć w różne tryby:

 • tryb domyślny to tryb małych znaków, zawiera małe litery i cyfry
 • Tryb wielkich znaków, włączany klawiszem shift, zawiera wybór najczęściej występujących znaków specjalnych i znaków interpunkcyjnych, oraz wielkie litery
 • Tryb ciągłych wielkich znaków, włączany przez wciśnięcie klawisza znaku specjalnego, a następnie klawisza shift.
 • tryb znaków specjalnych, zawiera pozostałe znaki interpunkcyjne i specjalne.
 • Tryb emotikon, który zawiera wybór smileys oraz emojis.

Dyktowanie

Do wprowadzania tekstu zamiast klawiatury można używać funkcji dyktowania głosowego. Podczas używania klawiatury wciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności i przytrzymaj go przez około pół sekundy, aby uruchomić tę funkcję. Po komunikacie oraz sygnale dźwiękowym można zacząć dyktować tekst.

Podczas dyktowania należy używać krótkich zdań lub kilku słów. Po każdym podyktowanym fragmencie telefon uruchomi wibrację. W tym momencie możesz kontynuować dyktowanie tekstu lub zamknąć funkcję dyktowania wciskając i przytrzymując jeden z przycisków głośności lub dotykając długo ekran. Jeśli nie zamkniesz ręcznie funkcji dyktowania tekstu, zostanie ona zamknięta automatycznie po kilku sekundach.

Aby korzystać z funkcji dyktowania musisz być połączony z internetem.

Asystent głosowy

Ta funkcja umożliwia kontrolę telefonu za pomocą poleceń głosowych. Aby włączyć asystenta głosowego, wciśnij i przytrzymaj przez około 1 sekundę jeden z przycisków głośności (to przyciski, które znajdują się z lewej strony telefonu).

Poprzez tę funkcję można otworzyć dowolną aplikację obecną w telefonie wypowiadając jej nazwę. Na przykład, aby otworzyć aplikację Wiadomości, włącz asystenta głosowego i powiedz “Otwórz aplikację wiadomości”, “Napisz wiadomość”, “Otwórz wiadomości”, “Wiadomości” i tak dalej.

Oto pełna lista aplikacji obsługiwanych przez asystenta głosowego: Połącz, Wiadomości, E-mail, Pogoda, Budzik, Minutnik, Kalkulator, Kalendarz, Notatki, Radio internetowe, Odtwarzacz multimediów, Książki, Rozpoznawanie kolorów, Rozpoznawanie banknotów, Powiększalnik, Dyktafon, Lokalizacja, Wyłączanie telefonu, Facebook, WhatsApp, Internet i TapTapSee.

Najważniejsze aplikacje w BlindShell umożliwiają zaawansowaną kontrolę. Przykłady zaawansowanej kontroli znajdują się poniżej.

Połącz

 • Extract kontaktu z listy. Asystent głosowy odszuka kontakt i wybierze połączenie zgodnie z wypowiedzianym poleceniem głosowym. Przykłady: Połącz Michał Kowalski, Wybierz kontakt Michał Kowalski, Zadzwoń do Michał Kowalski.

 • Extract numeru. Asystent głosowy potrafi wybrać podyktowany numer. Przykłady: Połącz 777555666, Wybierz 123456789 i tak dalej

Wiadomości

 • Wysyłanie wiadomości Do kontaktu. Asystent głosowy odszuka kontakt i otworzy nową wiadomość SMS zgodnie z wypowiedzianym poleceniem głosowym. Przykłady: Wyślij wiadomość do Michał. Otwórz wiadomość do Marcin. Utwórz wiadomość dla Marty.

 • Wysyłanie wiadomości na numer. Asystent głosowy utworzy wiadomość dla określonego numeru. Przykłady: Wyślij wiadomość do 777888999. Wiadomość dla 123456789.

 • Tworzenie wiadomości. Asystent głosowy utworzy wiadomość tekstową z podyktowanym tekstem do kontaktu z listy lub na numer. Przykłady: Wyślij następującą wiadomość do Michał Kowalski: Spóźnię się. Utwórz wiadomość dla Michał Kowalski Dziękuję za telefon. Napisz wiadomość do 123456789 Kim jesteś?

Budzik

 • Tworzenie alarmu. Asystent głosowy utworzy alarm budzika. Przykłady: Utwórz alarm na 8 rano. Obudź mnie za 2 godziny. Ustaw alarm na 20.00 w poniedziałek.

Minutnik

 • Ustawianie odliczania. Asystent głosowy utworzy odliczanie podyktowanego czasu. Przykłady: Utwórz odliczanie od 10 minut. Odliczanie 5 minut i 30 sekund.

Kalkulator

 • Obliczanie prostego działania. Kalkulator obliczy proste działanie matematyczne i otworzy aplikację kalkulator. Przykłady: Ile to 5 razy 9. Oblicz 200 podzielić na 10. 26 plus 95.

Kalendarz

 • Tworzenie wydarzenia o określonej dacie i godzinie. Asystent głosowy utworzy wydarzenie w kalendarzu według podanej daty i godziny. Przykłady: Utwórz wydarzenie: Trening piłki nożnej w czwartek o 15.00. Dodaj do kalendarza 4 Lipiec 17.00.

Notatnik

 • Tworzenie notatki. Asystent głosowy doda notatkę tekstową w aplikacji Notatki. Przykłady: Napisz notatkę: Wyprowadź psa. Utwórz notatkę Kup masło.

Radio

 • Odtwarzanie stacji radiowej. Asystent głosowy włączy radio i uruchomi odtwarzanie określonej stacji. Przykłady: Odtwórz radio RMFFM. Otwórz radio Eska

Pogoda

 • Prognoza pogody. Asystent głosowy zapewni informacje o pogodzie w twojej lokalizacji. Przykłady: Jaka będzie jutro pogoda? Jaka jest dzisiaj pogoda?

Lokalizacja

 • Sprawdzanie aktualnej lokalizacji. Asystent głosowy rozpocznie uruchomi proces pozyskania lokalizacji i bezzwłocznie ogłosi wynik. Przykłady: Gdzie jestem? Lokalizacja.

Informacja o stanie telefonu

 • Sprawdza bieżący stan baterii. Przykłady: Bateria. Poziom naładowania baterii.

 • Asystent głosowy podaje informacje o sile sygnału sieci operatora. Przykłady: Jaki jest poziom sygnału. Siła sygnału

 • Asystent głosowy podaje informacje o połączonej sieci WiFi. Przykłady: Z jaką siecią Wifi jesteś połączony(a). Stan WiFi.

 • Asystent głosowy podaje bieżący czas. Przykłady: Jaki czas. Czas. Która godzina?

 • Asystent głosowy podaje bieżącą datę. Przykłady: Jaki dziś dzień? Jaka jest bieżąca data.

Wyszukiwanie w internecie

 • Wyszukuje informacje w internecie. Asystent głosowy otworzy przeglądarkę internetową i wyszuka podaną frazę. Przykłady: Google urodziny Lecha Wałęsy. Wyszukaj w internecie przepisu na tort czekoladowy.

Kawały

Po jasnej stronie. BlindShell zna kilka kawałów...

Funkcje BlindShell

Połącz

 • Przejdź Do głównego menu.
 • znajdź element Połącz dotykając ekran Jednym palcem z lewej lub prawej strony.
 • Potwierdź wybór przytrzymując palec na ekranie przez pół sekundy.
 • Otworzy się menu Połącz z następującymi elementami:
  • Wybierz kontakt do wybierania zapisanych wcześniej kontaktów.
  • Wybierz numer do wybrania numeru telefonu, który nie został wcześniej zapisany w kontaktach
  • Rejestr połączeń do przeglądania historii połączeń

Wybierz kontakt

Ta opcja pozwala wybrać zapisany wcześniej kontakt w pamięci telefonu. Jeśli wybrany kontakt posiada więcej niż jeden numer, należy wybrać żądany numer i potwierdzić wybór przytrzymując palec na ekranie. Ostatnią opcją na liście jest opcja Wyszukaj, która pozwala na szybsze znalezienie kontaktu na liście.

Wybierz numer

Po wybraniu tej opcji włączy się klawiatura numeryczna z przyciskami funkcyjnymi na dole ekranu. Wprowadź numer telefonu i wybierz przycisk Zadzwoń.

Rejestr połączeń

Ta lista pokazuje historię odebranych i wykonanych połączeń. Długie przytrzymanie jednym palcem na danym kontakcie, otwiera dodatkowe menu z możliwymi akcjami, na przykład zadzwoń lub wyślij wiadomość.

Podczas rozmowy

 • Aby aktywować Extract tonowe przesuń Jednym palcem po ekranie od dołu Do góry podczas rozmowy.
 • Jeśli automatyczny tryb głośnomówiący nie został wyłączony w ustawieniach, włączy się automatycznie po odsunięciu telefonu od ucha.

Wiadomości

Ta opcja umożliwia pisanie i czytanie wiadomości SMS.

 • Przejdź Do głównego menu wciskając klawisz home.
 • znajdź i wybierz zakładkę wiadomości.
 • Otworzy się menu Wiadomości z następującymi elementami:
  • Napisz SMS umożliwia wysłanie wiadomości SMS do kontaktu zapisanego w pamięci telefonu
  • Napisz SMS pod numer umożliwia wysłanie wiadomości SMS pod numer, który nie jest zapisany w pamięci telefonu
  • Napisz SMS do wielu odbiorców umożliwia wysłanie wiadomości SMS do zapisanych kontaktów oraz pod numery niezapisane w pamięci telefonu.
  • Wybierz Konwersacje, aby przeglądać wiadomości

Kontakty

Menu Kontakty umożliwia dodawanie i edycję kontaktów, oferując następujące opcje:

 • Lista kontaktów umożliwia przeglądanie zapisanych kontaktów
 • Dodaj nowy kontakt umożliwia zapisanie nowego kontaktu

Uwaga: Ostatnim elementem na liście kontaktów jest opcja Wyszukaj, która pozwala na szybsze znalezienie kontaktu.

Lista kontaktów

Przytrzymanie jednego palca na wybranym kontakcie wywoła następujące opcje:

 • Zadzwoń, wyświetli listę numerów kontaktu do wyboru przed wykonaniem połączenia.
 • Wyślij wiadomość, oferuje tę samą listę dostępnych numerów dla kontaktu do wyboru przed wysłaniem wiadomości.
 • Edytuj kontakt, pozwala dodać lub edytować informacje o kontakcie.
 • Wyślij kontakt jako wizytówka, pozwala wysłać informacje o kontakcie do osoby trzeciej.
 • Dodaj do ulubionych, pozwala na szybszy dostęp do ulubionych kontaktów.
 • Przypisz dzwonek do kontaktu, pozwala wybrać osobny dźwięk dzwonka dla kontaktu, co umożliwia łatwiejszą identyfikację dzwoniącego.
 • Usuń kontakt, pozwala usunąć kontakt z pamięci.

Dodaj nowy kontakt

To menu zapewnia dostęp do różnych pól z informacjami o kontakcie.

 • Potwierdź informację przytrzymując palec na ekranie przez pół sekundy.
 • Wprowadź informacje w pola tekstowe.
 • Przytrzymaj palec na przycisku Przechodź między polami, a drugim palcem dotykaj ekranu do momentu usłyszenia kolejnej informacji do dodania.
 • Przejdź jeden poziom wstecz przytrzymując dwa palce na ekranie.
 • Potwierdź zapisanie informacji o kontakcie.

Tworzenie kopii zapasowej i importowanie kontaktów

BlindShell pozwala utworzyć kopię kontaktów i importować kontakty w formie plików .vcf.

Importowanie kontaktów

 • Nazwa pliku, z którego nastąpi import kontaktów musi być Contacts.vcf. Skopiuj plik do folderu głównego karty pamięci lub pamięci wewnętrznej telefonu.
 • Jeśli plik Contact.vcf będzie obecny w obu miejscach, użyty zostanie plik z karty pamięci.
 • Wybierz opcję Import kontaktów, aby skopiować kontakty z pliku Contacts.vcf do listy kontaktów.
 • Kontakty w pliku Contacts.vcf, które są identyczne z kontaktami już obecnymi na liście kontaktów zostaną pominięte podczas importu.
 • po zakończeniu importu Nazwa pliku Contacts.vcf zostanie zmieniona na contacts-imported.vcf.
 • Telefon zgłosi błąd, jeśli plik Contacts.vcf nie będzie obecny w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci.

Kopia zapasowa kontaktów

 • Wybierz opcję Kopia zapasowa kontaktów, aby utworzyć plik Contacts.vcf z kopią listy kontaktów.
 • Jeśli w telefonie znajduje się karta pamięci, plik zostanie utworzony w folderze głównym karty pamięci.
 • Jeśli w telefonie brakuje karty pamięci, plik zostanie utworzony w folderze głównym pamięci wewnętrznej.

Inne aplikacje

W tym miejscu znajdują się inne użyteczne aplikacje. Menu zawiera następujące elementy:

 • Narzędzia
 • Email
 • Media
 • Książki
 • Aplikacje Android
 • Pomoce wzrokowe
 • Gry

Narzędzia

Menu zawiera następujące narzędzia:

 • Budzik
 • Minutnik
 • Kalendarz
 • Notatki
 • Dyktafon
 • Kalkulator
 • Pogoda
Budzik

W BlindShell można ustawić nawet kilka alarmów jednocześnie. Dla każdego alarmu można ustawić czas i dni tygodnia, w których ma się włączać alarm.

 • Aby utworzyć nowy alarm, wybierz element Nowy alarm w menu Budzika.
 • Wypełnij cztery cyfry w polu Ustaw czas. Pierwsza para cyfr reprezentuje godzinę, a druga para reprezentuje minuty.
 • Wybierz dni uruchomienia alarmu. Jeśli pominiesz tę opcję lub pozostawisz ją pustą, alarm będzie się włączał codziennie.
 • Zapisz Alarm za pomocą opcji Zapisz alarm.
 • po wybraniu określonego alarmu można go usunąć lub edytować.
 • Podczas dzwonienia alarmu użytkownik ma następujące opcje do wyboru:
  • Deaktywuj alarm (dotyczy bieżącego alarmu. Ustawienia powtarzania nie są zmieniane.).
  • Sprawdź czas dotykając dwoma palcami ekran.
Minutnik

Minutnik pozwala ustawić odliczanie czasu w minutach. Po zakończeniu czasu aplikacja wygeneruje powiadomienie.

 • Otwórz aplikację, aby uzyskać więcej informacji o bieżących ustawieniach oraz o aktywności minutnika.
 • Aby uzyskać dostęp do funkcji takich jak aktywacja, pauza, anulowanie i ustawienia czasu, dotknij długo ekran jednym palcem.
 • Aby wyłączyć powiadomienie, dotknij długo ekranu jednym lub dwoma palcami.
Kalendarz

Za pomocą funkcji Kalendarza można dodawać i edytować terminy wydarzeń.

 • Terminarz, pokazuje przegląd zaplanowanych wydarzeń.
 • Miesiąc, pokazuje listę dni wybranego miesiąca. Po wybraniu dnia wyświetlą się powiązane terminy, które można edytować.
 • Dodaj nowe wydarzenie, pozwala wprowadzić informacje o nowym wydarzeniu.

Aby wprowadzić nowe wydarzenie, wykonaj następujące kroki:

 • wybierz Dodaj nowe wydarzenie.
 • Wybierz pozycje Nazwa, aby dodać tytuł nowego wydarzenia i potwierdź wybierając przycisk Zapisz.
 • Wykonaj takie same akcje dla pozycji Miejsce.
 • zakładka Data, otwiera podmenu, gdzie można wybrać datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia. Wykonaj to wybierając datę z listy.
 • zakładka Czas, pozwala podać czas rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia. Wpisz czas używając dwucyfrowych liczb na określenie godziny i minuty, i użyj przycisku przejdź do pola, aby przełączać się między godzinami i minutami.
 • Opcja powtórz, pozwala określić odstęp czasowy między wydarzeniami.
 • Aby zapisać wprowadzone wydarzenie, przejdź o poziom wstecz przytrzymując dwa palce na ekranie i wybierz Zapisz wydarzenie lub Nie zapisuj wydarzenia za pomocą krótkiego dotknięcia ekranu jednym palcem. Potwierdź wybór przytrzymując palec na ekranie przez pół sekundy.
Notatki

Funkcja notatek pozwala dodawać, edytować i usuwać notatki.

 • Lista notatek, pokazuje listę zapisanych notatek. Po wybraniu notatki dostępne będą następujące opcje:
  • Edytuj
  • Wyślij za pomocą SMS wysyła notatkę jako tekst wiadomości
  • Usuń usuwa notatkę z pamięci
  • Usuń wszystko usuwa wszystkie notatki z pamięci urządzenia
 • Element Dodaj notatkę otwiera pole edycyjne, w którym należy wpisać notatkę i zapisać ją wybierając przycisk Zapisz.
Dyktafon

Zamiast pisania notatek można nagrać notatkę głosową.

 • Otwórz aplikację Dyktafon.
 • Przejdź Do pozycji Rozpocznij nagrywanie.
 • wybierz opcje przytrzymując jeden palec na ekranie przez pół sekundy i nagraj swoją notatkę.
 • Powtórzenie przytrzymania jednego palca na ekranie zatrzyma nagrywanie i zapisze notatkę w pamięci urządzenia.
 • Przytrzymanie dwóch palców na ekranie podczas nagrywania spowoduje anulowanie procesu.
 • Krótkie dotknięcie dwoma palcami ekranu spowoduje odczytanie bieżącego i pozostałego czasu nagrania.
 • Aby wysłuchać nagrania, należy go wybrać z listy i przytrzymać palec na ekranie.
 • Przytrzymanie dwóch palców na ekranie spowoduje wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.
 • Krótkie dotknięcie ekranu z lewej lub z prawej strony ekranu powoduje przewinięcie nagrania wstecz lub Do przodu.
 • Przytrzymanie jednego palca na ekranie spowoduje otwarcie podmenu z następującymi opcjami:
  • Zmień nazwę
  • Usuń wybrane nagranie
  • Usuń wszystko usuwa zawartość folderu nagrań.
Kalkulator

Aplikacja Kalkulator pozwala wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 • Otwórz aplikację.
 • Przesuń palcem po ekranie, aby wybrać żądaną cyfrę lub operację.
 • Aby wykonać wprowadzone wyrażenie, wybierz przycisk Znak równości.
 • Aby sprawdzić wpisane wyrażenie, dotknij krótko ekran dwoma palcami.
 • Aby usunąć cyfrę lub operator, wybierz przycisk Usuń znak.
 • Aby usunąć cały wpisany tekst, wybierz przycisk Skasuj wszystko.
Pogoda

Aplikacja Pogoda pozwala sprawdzać bieżący stan pogody w twojej lokalizacji oraz prognozę pogody dla 3 dni.

 • Otwórz aplikację Pogoda.
 • Główny ekran zawiera bieżące informacje o pogodzie w twojej lokalizacji.
 • Dotknij krótko jednym palcem, aby nawigować w menu i sprawdzić pogodę dla 3 dni.
 • Dotknij długo ekran jednym palcem, aby uzyskać szczegółowe informacje dla danego dnia.
 • W informacjach szczegółowych dotknij krótko jednym palcem ekran, aby przechodzić w przód lub w tył prognozy 3 godzinnej.
 • Ostatnim elementem w menu głównym jest szczegółowa 3 dniowa prognoza, która rozpoczyna się teraz i składa się z 3 godzinnych prognoz.

E-mail

BlindShell posiada wbudowanego klienta poczty elektronicznej, gdzie można dodawać, edytować i usuwać konta pocztowe. Jeśli używałeś standardowego klienta poczty elektronicznej, nie będzie potrzeby specjalnej konfiguracji konta. Jednak, niektórzy dostawcy usług pocztowych (np. google) wymagają włączenia obsługi aplikacji pocztowych innych firm. Proszę się upewnić, że włączona jest obsługa IMAP poprzez aplikacje innych firm. Dla gmail poniższe łącze otworzy wymaganą sekcję: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps.

W przypadku weryfikacji dwuetapowej, proszę wygenerować hasło dla BlindShell poprzez poniższe łącze: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

 • Otwórz aplikację e-mail.
 • wybierz opcję nowe konto.
 • Wprowadź informacje: adres email, serwer SMTP, serwer IMAP i hasło. Zapisz każdą informację wybierając przycisk Zapisz.

Jeśli wprowadzisz adres email dla następujących dostawców, dane serwerów SMTP i IMAP zostaną wpisane automatycznie:

 • gmail.com łącznie z googlemail.com
 • yahoo.com
 • seznam.cz
 • gmx.com
 • outlook.com

W innych przypadkach informacje należy wpisać ręcznie.

 • po przejściu wstecz za pomocą długiego dotknięcia ekranu dwoma palcami użytkownik będzie miał dostęp Do folderów konta pocztowego.
 • Wybierz wiadomość email, a zostanie ona odczytana automatycznie. Przytrzymaj jeden palec na ekranie w wiadomości email, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  • odpowiedz nadawcy
  • odpowiedz wszystkim odbiorcom
  • usuń email.
 • Aby napisać wiadomość email, wykonaj następujące kroki:
  • Wybierz Nowa wiadomość email w menu głównym aplikacji email.
  • Wybierz odbiorca, wprowadź adres email i zapisz go.
  • Postępuj w taki sam sposób z tematem i tekstem wiadomości.
  • Wybierz Wyślij, aby wysłać wiadomość email.
  • Opcja Zapisz w wersjach roboczych, pozwala na późniejsze kontynuowanie tworzenia wiadomości email. W tym przypadku zapisane wiadomości email będą się znajdować w folderze wersji roboczych.

Media

W tym folderze znajdziesz następujące ciekawe aplikacje.

 • Odtwarzacz muzyki
 • Odtwarzacz książek Audio
 • radio internetowe
 • radio FM
 • Rozpoznawanie piosenek
 • Aparat fotograficzny
 • Przeglądarka zdjęć
Odtwarzacz muzyki.

Aby korzystać z odtwarzacza muzyki, musisz najpierw zapisać pliki mp3 w telefonie lub na karcie pamięci. Miejsce przechowywania zostanie automatycznie przeskanowane w poszukiwaniu plików muzycznych, zalecamy użycie folderu Muzyka do przechowywania utworów. Możesz również tworzyć swoje własne nowe podfoldery.

 • Podłącz telefon Do komputera.
 • Twój telefon zostanie wyświetlony jako urządzenie zewnętrzne.
 • Jeśli telefon zawiera kartę pamięci, karta pamięci zostanie wyświetlona w folderze telefonu.
 • Umieść swoje utwory w folderze Muzyka w telefonie lub na karcie pamięci.
 • Otwórz Odtwarzacz muzyki.
 • Wznów, rozpoczyna odtwarzanie ostatnio odtwarzanego utworu.
 • Lista utworów, pokazuje wszystkie utwory posortowane alfabetycznie.
 • Wykonawca, umożliwia przeglądanie wszystkich utworów lub albumów według wykonawców.
 • Albumy, pokazuje wszystkie albumy posortowane alfabetycznie.
 • Ulubione, umożliwia szybki dostęp do ulubionych utworów. Utwór należy zaznaczyć jako ulubiony w menu kontekstowym dostępnym podczas odtwarzania.
 • Odtwarzanie można wstrzymać za pomocą gestu wycofania.
 • Gest dotknięcia jednym palcem, na odtwarzanym utworze otwiera menu kontekstowe, które pozwala zapisać utwór do ulubionych lub przewijać utwór.
 • Nawiguj po utworze, opcja w menu kontekstowym utworu, umożliwia przewijanie do tyłu lub do przodu o 10 sekund, za pomocą gestu dotknięcia jednym palcem w bok ekranu. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wykonamy tego gestu, to tryb przewijania zostanie zakończony, a gest dotknięcia jednym palcem pozwoli znowu przełączać się między utworami.
Odtwarzacz książek audio

Aby używać odtwarzacza książek audio, należy skopiować pliki audio do pamięci telefonu lub na kartę SD. Pliki audio muszą być przechowywane w folderze blindshell/songs. Jeśli telefon nie posiada zamontowanej karty SD, odtwarzacz audioboków wczyta utwory z pamięci wewnętrznej. Jeśli telefon posiada kartę SD, to odtwarzacz audioboków wczyta utwory tylko z karty SD, a nie z pamięci wewnętrznej.

 • Podłącz telefon Do komputera.
 • telefon wyświetli się jako urządzenie zewnętrzne.
 • Jeśli telefon zawiera kartę pamięci, karta pamięci zostanie wyświetlona w folderze telefonu.
 • Otwórz Odtwarzacz książek Audio
 • Wznów odtwarzanie, kontynuuje lub wstrzymuje odtwarzanie ostatniego pliku audio.
 • Lista plików audio, zawiera wszystkie pliki audio zapisane w pamięci.
 • Zapisane utwory, otwiera listę wstrzymanych tytułów, które można wznowić od momentu ostatniego zatrzymania
 • Ulubione, zawiera listę ulubionych utworów. Aby utwory znalazły się na liście ulubionych, należy je zaznaczyć na liście utworów.
 • W trybie odtwarzania dotykając ekran jednym palcem z prawej lub lewej strony można przewijać utwory w tył lub w przód.
 • Przytrzymanie dwóch palców na ekranie podczas odtwarzania muzyki działa jak stop lub pauza.
 • W trybie pauzy stuknięcie jednym palcem umożliwia przełączanie między tytułami.
 • W trybie pauzy gest przytrzymania jednym palcem, otwiera menu kontekstowe z opcjami takimi jak zapisz w ulubionych, i inne.
Radio internetowe

BlindShell oferuje funkcję radia internetowego. Przeszukuj stacje radiowe, dodawaj do ulubionych i słuchaj swojej wybranej stacji.

 • Otwórz aplikację radio internetowe.
 • Wznów, rozpoczyna odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji.
 • Popularne stacje, pokazuje listę najczęściej odtwarzanych stacji w danym kraju według lokalizacji telefonu lub wybranego kraju.
 • Kategorie, wyświetla stacje w wybranej kategorii.
 • Kraj, umożliwia przeglądanie stacji z innych krajów.
 • Ulubione, umożliwia szybki dostęp do ulubionych stacji. Stacje należy wybierać jako ulubione na listach stacji lub kategorii.
 • Wyszukiwanie, służy do przeszukiwania wszystkich stacji w danym kraju.
 • Jeśli wybrałeś stację radiową na dowolnej liście, możesz przełączać się między stacjami za pomocą dotknięcia jednym palcem.
 • Gest przytrzymania Jednym palcem na liście stacji rozpoczyna Odtwarzanie wybranej stacji.
 • Gest przytrzymania jednym palcem na odtwarzanej stacji, udostępnia opcję zaznaczenia stacji jako ulubionej.
Radio FM

Z pomocą BlindShell możesz w prosty sposób słuchać radia FM i wybierać ulubione stacje.

 • Otwórz aplikację Radio FM. Słuchawki muszą być podłączone, ponieważ działają jak antena.
 • Słuchaj radia, rozpoczyna odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji.
 • Ulubione, pozwala wyświetlić listę stacji, które zostały wcześniej zapisane jako ulubione.
 • Gest przytrzymania jednym palcem podczas słuchania stacji radiowej otwiera menu kontekstowe. W tym menu stacje można zapisać na, albo usunąć z, listy ulubionych, ustawić głośnik lub słuchawki jako domyślne wyjście audio, wybrać tryb dostrajania automatyczny lub ręczny. Automatyczne dostrajanie znajduje tylko te stacje o dobrej jakości sygnału, ręczne strojenie zwiększa lub zmniejsza częstotliwość o 0.1, częstotliwość można także wprowadzać ręcznie. Zakres dozwolonych częstotliwości rozciąga się od 87.8, do 108.0, wartości podajemy bez kropki dziesiętnej.
 • Krótkie dotknięcie po lewej lub prawej stronie ekranu uruchamia ponowne dostrojenie radia, zgodnie z ustawionym trybem dostrajania.
Rozpoznawanie utworów

Aplikacja używa wbudowanego mikrofonu do nagrywania utworu odtwarzanego w pobliżu.

 • Nagrywanie rozpoczyna się zaraz po uruchomieniu aplikacji i może potrwać do około 20 sekund. Telefon musi być podłączony do Internetu.
 • Jako potwierdzenie nagrania, poczujesz małe wibracje co kilka sekund.
 • Zapisana próbka utworu jest następnie przesyłana do analizy. Jeśli utwór jest znany i pomyślnie rozpoznany, to aplikacja podaje najbardziej prawdopodobnego wykonawcę i tytuł utworu.
Aparat fotograficzny

Aplikacja Aparat pozwala za pomocą Kamery telefonu wykonywanie cyfrowych zdjęć. Aplikacja posiada wbudowane funkcje ułatwień dostępu dla użytkowników niedowidzących i niewidomych.

 • Wskaźnik orientacji: Zdjęcia można wykonywać w trybie pionowym (portretu), albo trybie poziomym (pejzażu). Telefon wykrywa i oznajmia zmiany w orientacji położenia.
 • Wskaźnik pochylenia: Aparat posiada wspomagającą funkcję regulatora poziomu, zapobiegającą wykonaniu przekrzywionych zdjęć. Po uruchomieniu aplikacji Aparat, usłyszysz powtarzający się w pętli ciąg następujących po sobie dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych, oddzielonych okresem ciszy. Wysokość tonu sygnałów dźwiękowych wskazuje położenie telefonu względem podłoża.
  • Sekwencyjny wzrost wysokości tonu sygnałów dźwiękowych wskazuje, że telefon jest przechylony w lewo, (lewa strona urządzenia jest bardziej lub mniej nachylona w dół).
  • Sekwencyjnie obniżająca się wysokość tonu sygnałów dźwiękowych wskazuje, że telefon jest przechylony w prawo.
 • Jeżeli wysokości tonu sygnałów dźwiękowych są takie same, to telefon jest prawidłowo wypoziomowany, (linia horyzontu na zdjęciu rzeczywiście będzie pozioma)
 • Wykrywanie twarzy: Kamera w sposób ciągły monitoruje twarze pojawiające się w jej polu widzenia, i oznajmia każdorazowo zmieniającą się liczbę wykrytych twarzy.
 • Wykrywanie rozmytych zdjęć: po zrobieniu zdjęcia, aplikacja sprawdza, czy nie ma na nim plam. Jeżeli testy wskazują na znaczące zamazania, to zostaniemy o tym powiadomieni.

Poniżej opisano podstawową obsługę aplikacji Aparat:

 • Otwórz aplikację Aparat
 • Skieruj tylną kamerę telefonu w stronę obiektu, który chcesz przechwycić. W razie potrzeby, skorzystaj z funkcji ułatwień dostępu, opisanych w poprzednim akapicie.
 • Aby otworzyć migawkę, dotknij palcem i dłużej przytrzymaj ekran, albo krótko naciśnij przycisk głośności, (przycisk głośności umożliwia stabilny uchwyt).
 • Po otwarciu migawki kamera najpierw automatycznie ustawia ostrość, a następnie wykonuje odwzorowanie obiektu. Początek automatycznego ustawiania ostrości sygnalizuje krótki wysoki dźwięk. Po zakończeniu odwzorowania usłyszymy charakterystyczny trzask zamykanej migawki. Proces ustawiania ostrości może potrwać kilka sekund, w zależności od warunków zewnętrznych. Trzymaj telefon nieruchomo podczas całego procesu ustawiania ostrości.
 • Po zakończeniu przechwytywania obrazu, pojawi się menu z opcjami wyświetl lub zapisz zdjęcie. Po wybraniu opcji wyświetl, na ekranie telefonu zobaczysz świeżo zrobione zdjęcie. Jeśli stwierdzisz, że zdjęcie jest nieudane, to możesz wrócić do trybu przechwytywania za pomocą gestu długiego naciśnięcia dwoma palcami.
 • Po wybraniu opcji "Zapisz", zostaniesz poproszony o nagranie Krótkiego, pięciosekundowego, opisu głosowego zdjęcia. Taki opis pozwala na późniejszą identyfikacje zdjęć w twojej galerii fotografii.
 • Po zapisaniu pliku ze zdjęciem, telefon przełącza się do trybu przechwytywania, w którym możesz zrobić kolejne zdjęcia. Aby wyłączyć aplikację Aparat, użyj gestu długiego dotknięcia dwoma palcami.
Przeglądarka zdjęć

Prosta przeglądarka obrazów służy do wyświetlania zdjęć wykonanych za pomocą aplikacji Aparat.

 • Po otwarciu przeglądarki obrazów, wyświetlone zostanie pierwsze wykonane zdjęcie. Na ekranie telefonu pojawi się zdjęcie i jednocześnie zostanie odtworzone nagranie z jego opisem głosowym.
 • Przeglądaj listę obrazów za pomocą standardowych gestów, (poprzednie zdjęcie - dotknij jednym palcem lewą stronę ekranu, następne zdjęcie - dotknij jednym palcem prawą stronę ekranu).
 • Gest długiego dotknięcia jednym palcem otwiera menu kontekstowe, z opcją wyświetlenia dodatkowych informacji o aktualnie widocznym zdjęciu, albo z opcją usunięcia zdjęcia.

Książki

Zakładka książki zawiera cztery aplikacje do czytania książek od różnych dostawców. Niektórzy dostawcy wymagają rejestracji konta.

 • Czytnik książek oferuje odczytywanie dowolnego pliku .txt.
 • Bookshare wymaga rejestracji i oferuje szeroki wybór książek w różnych językach.
Czytnik książek
 • Otwórz Czytnik książek.
 • Ostatnio czytane, wyświetla listę ostatnio czytanych książek.
 • Biblioteka, wyświetla liste dostępnych książek.
 • Aby wybrać książkę, wykonaj gest przytrzymania jednym palcem.
 • Jeśli już wcześniej rozpoczęto czytanie książki, BlindShell zapamięta pozycję i wznowi czytanie od ostatnio czytanego miejsca. W innym przypadku, czytanie rozpocznie się od początku.
 • W trybie odtwarzania stuknięciem jednym palcem można ustawić szybkość czytania.
 • Gest długiego dotknięcia dwoma palcami wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie.
 • W trybie pauzy aplikacja do czytania otworzy menu kontekstowe.
Bookshare

Aplikacja bookshare umożliwia przeglądanie serwisu Bookshare i zapisywanie książek w telefonie.

 • Otwórz aplikację Bookshare.
 • Wpisz adres Email i Przejdź Do pola hasła poprzez wybranie przycisku Przechodź między polami.
 • Wprowadź hasło i Zapisz informacje o logowaniu.
 • Po pomyślnym zalogowaniu możesz szukać autorów lub tytułów, albo przeglądać według kategorii. Uwaga: Wybrane książki zostaną zapisane w bibliotece aplikacji do czytania.
Librivox

Librivox to serwis oferujący książki z domeny publicznej.

 • Otwórz aplikację.
 • Wyszukaj, umożliwia wyszukiwanie książek według autorów lub tytułów. Wprowadź wyszukiwaną frazę i potwierdź wciskając przycisk wyszukiwania.
 • wybierz książkę przytrzymując jeden palec na ekranie i zdecyduj czy chcesz pobrać całą książkę czy tylko pojedyncze rozdziały.
 • Poczekaj na potwierdzenie pobrania.
 • Aby odsłuchać książkę, przechodź wstecz wykonując gest przytrzymania dwoma palcami, aż znajdziesz się w menu głównym librivox, gdzie znajduje się opcja przeszukiwania twojej biblioteki.
 • wybierz książkę.
 • Aby odsłuchać wybrane rozdziały wybierz Przeglądaj pobrane rozdziały.
 • Wybierz Przeglądaj rozdziały dostępne do pobrania, aby przeglądać dostępne rozdziały i pobrać brakujące.
 • Usuń tę książkę, pozwala usunąć książkę z biblioteki.
 • W trybie odtwarzania można szybko przewijać książkę w tył lub w przód krótko dotykając ekran jednym palcem. Gest przytrzymania jednym palcem wstrzymuje i wznawia odtwarzanie.

Aplikacje android

W tym miejscu znajdują się następujące aplikacje:

 • przeglądarki sieci Web
 • Facebook
 • TapTapSee
 • What's App

Wszystkie aplikacje zostały przetestowane i można je używać z BlindShell. Z uwagi na to, że wszystkie aplikacje w tym folderze pochodzą od firm trzecich, nie gwarantujemy ich pełnej dostępności i funkcjonalności. Aplikacje android można kontrolować na dwa sposoby: Gesty BlindShell oraz Android TalkBack. Style można przełączać w menu Ustawienia – Sterowanie.

Gesty BlindShell

Pierwszy styl kontroli bazuje na samym telefonie BlindShell. Tekst jest wprowadzany za pomocą klawiatury BlindShell, a sterowanie odbywa się za pomocą następujących gestów:

 • Krótkie dotknięcie Jednym palcem po prawej stronie ekranu przeniesie cię Do następnego elementu na ekranie.
 • Krótkie dotknięcie Jednym palcem po lewej stronie ekranu przeniesie cię Do poprzedniego elementu na ekranie.
 • Długie dotknięcie Jednym palcem jest używane Do wybierania i potwierdzania.
 • Długie dotknięcie dwoma palcami jest używane do przechodzenia do poprzedniego ekranu, anulowania wyboru i wyłączania klawiatury.
 • Krótkie dotknięcie dwoma palcami spowoduje odczytanie ostatniej informacji lub wybranego elementu.
 • Przesunięcie palca od góry do dołu na ekranie spowoduje przejście do ogólnego menu kontekstowego z innymi opcjami (idź na początek, idź na koniec, czytanie ciągłe, powtórz ostatnią wypowiedź, literuj ostatnią wypowiedź).
 • Przesunięcie palca od dołu do góry ekranu spowoduje przejście do menu kontekstowego z innymi opcjami (głównie w przeglądarce internetowej).
Połączenia głosowe w WhatsApp i Facebook Messenger

Obsługiwane są połączenia głosowe w WhatsApp i Facebook Messenger. Połączenia przychodzące akceptujemy krótko naciskając przycisk zasilania, natomiast odrzucamy długo naciskając dwoma palcami. Połączenia w toku rozłączamy wykonując gest długiego naciśnięcia dwoma palcami, albo naciskając krótko przycisk zasilania.

Android TalkBack

Drugi styl kontroli to czytnik systemu Android TalkBack. Po wybraniu tego stylu kontroli do wprowadzania tekstu używana będzie również klawiatura Android. Styl kontroli TalkBack jest opisany na następującej stronie Google: https://support.google.com/accessibility/android/answer/6283677?hl=pl.

Pomoce wzrokowe

Znajdziesz tutaj kilka przydatnych aplikacji.

 • Rozpoznawanie kolorów
 • Czujnik światła
 • Rozpoznawanie banknotów
 • Powiększalnik
 • Lokalizacja
 • Rozpoznawanie tekstu
 • Oznakowanie obiektu
Rozpoznawanie kolorów
 • Otwórz aplikację i Poczekaj na zgłoszenie gotowości aplikacji.
 • Trzymaj kamerę kilka centymetrów od skanowanego obiektu i Rozpocznij Rozpoznawanie przytrzymując jeden palec na ekranie. ** Z uwagi na fakt, że rozpoznawanie kolorów jest wykonywane za pomocą kamery, proszę zwrócić uwagę na warunki, które mogą wpłynąć na jakość rozpoznawania takie jak ilość światła, kąt kamery i inne.**
 • Kolor zostanie odczytany zaraz po zakończeniu rozpoznawania.
 • Długie dotknięcie ekranu dwoma palcami spowoduje Powtórzenie koloru.
Czujnik światła

Czujnik światła znajduje się w górnym lewym rogu urządzenia.

 • Otwórz aplikację.
 • Natężenie światła otoczenia sygnalizuje szybkość powtarzania kolejnych kliknięć.
 • Wysoka szybkość powtarzania kolejnych kliknięć wskazuje jasno oświetlone miejsca, natomiast niska szybkość powtarzania kliknięć odpowiadaciemniejszym miejscom.
 • Krótkie dotknięcie dwoma palcami podaje poziom natężenia światła wyrażony w procentach, oraz słowny opis stopnia oświetlenia.
Rozpoznawanie banknotów
 • Otwórz aplikację.
 • Aby zmienić standardową walutę, otwórz ustawienia waluty przytrzymując jeden palec na ekranie.
 • Podążaj za instrukcjami, aby rozpoznać banknot. Po rozpoznaniu banknot zostanie odczytany użytkownikowi.
 • W trakcie rozpoznawania możesz zostać poproszony o odwrócenie banknotu. W takim przypadku należy umieścić przed kamerą drugą stronę banknotu.
Powiększalnik

Po uruchomieniu aplikacji powiększalnik, telefon przechwytuje ciągły obraz z tylnej kamery i wyświetla jego powiększoną wersję na ekranie.

 • Otwórz aplikację powiększalnik.
 • możesz dostosować poziom powiększenia dotykając ekran jednym palcem. Stukając palcem na górze ekranu pomniejszamy obraz, stukając palcem na dole ekranu powiększamy obraz.
 • Przytrzymanie jednego palca na ekranie spowoduje otwarcie podmenu z następującymi opcjami:
  • Zatrzymanie obrazu
  • Włączenie lub wyłączenie oświetlenia
  • Inwersja kolorów
 • Powiększalnik posiada funkcję automatycznego ustawiania ostrości. Początek automatycznego ustawiania ostrości sygnalizuje krótki wysoki dźwięk. Funkcję autofokusu możesz uruchomić ręcznie, naciskając na obudowę telefonu lub delikatnie nim potrząsając.

Aby ułatwić korzystanie z tej funkcji, zaprojektowaliśmy specjalny uchwyt dla telefonu. Można go zakupić oddzielnie.

Lokalizacja

Aplikacja Lokalizacja pomoże ci znaleźć adres bieżącej lokalizacji. W tym celu można korzystać z Wifi i danych komórkowych.

 • Otwórz aplikację Lokalizacja.
 • Proces lokalizacji rozpocznie się natychmiast i może potrwać około 30 sekund.
 • Jeśli proces się powiedzie, urządzenie ogłosi adres.
 • Dokładność zależy od jakości połączenia.
 • W przypadku błędu aplikacja ogłosi, że usługa nie jest dostępna.
Rozpoznawanie tekstu
 • Po uruchomieniu aplikacji, trzymając telefon poziomo, skieruj go w stronę gdzie powinien znajdować się tekst.
 • Optymalna odległość od obiektu z tekstem wynosi około 15 - 20 centymetrów, ale może się zmieniać w zależności od rozmiaru czcionki i innych czynników.
 • Aplikacja oznajmia głosem każdy rozpoznany tekst, jest to tryb naprowadzania, który pomaga w odnalezieniu właściwego tekstu. W tym trybie możesz dotknąć palcem ekran, aby wstrzymać i wznowić czytanie, jest to przydatne, gdy przenosisz telefon i nie chcesz słuchać tekstu już wcześniej rozpoznanego.
 • Jeśli aplikacja wykryje jakiś tekst, ale ma problem z jego rozpoznaniem, to tekst może być odwrócony. Zostaniesz o tym powiadomiony, i możesz obrócić tekst o 180 stopni, aby rozwiązać problem.
 • Aby pozyskać bieżący tekst i dokładnie go rozpoznać, wykonaj gest przytrzymania jednym palcem, albo krótko naciśnij przycisk głośności. Jeśli masz dostęp do internetu, to zostanie użyty bardziej efektywny silnik rozpoznawania online. W trybie dokładnym zostanie wyświetlona cała strona z tekstem, którą można przeglądać wiersz po wierszu, jak każdy inny tekst w BlindShell.
Znakowanie obiektów

Funkcja znakowania obiektów może pomóc w oznaczaniu i późniejszej identyfikacji przedmiotów, które inaczej trudno odróżnić dotykiem jak torby lub pojemniki z przyprawami, kosmetyki i domowe środki czyszczące, butelki, puszki i tak dalej. Do znakowania wymagane są kodowane znaczniki, które można kupić oddzielnie od lokalnych dystrybutorów BlindShel.

Znaczniki mają kształt kwadratowych naklejek o boku około 2.5 cm. Po oddzieleniu znacznika od arkusza, przyklejamy go do obiektu, który chcemy oznaczyć. Znaczniki są odczytywane przy pomocy obiektywu tylnej kamery telefonu. Każdy znacznik jest unikatowy i gdy oznakujesz nim obiekt, to telefon skojarzy znacznik z wprowadzonym przez ciebie opisem głosowym lub tekstowym. Później kiedy ponownie odczytasz znacznik, oba opisy zostaną odtworzone.

Znakowanie nowego obiektu
 • Wybierz przedmiot, który chcesz oznaczyć.
 • Oddziel od całego arkusza jeden kwadratowy znacznik i przyklej go na wybrany przedmiot. Jeśli to możliwe nie przyklejaj znacznika na szorstkiej lub zakrzywionej części przedmiotów.
 • Otwórz aplikację znakowania, i wybierz opcję "Dodaj znacznik". Usłyszysz powtarzające się okresowo dźwięki kliknięć, informujące o tym, że rozpoczęło się wykrywanie.
 • Skieruj kamerę telefonu w kierunku znacznika przyklejonego do przedmiotu. Zalecana odległość wynosi około 20 - 30 centymetrów. Wymagana będzie pewna wprawa, aby uzyskać poprawne wyniki odczytów.
 • Kiedy znacznik zostanie odczytany, pojawi się monit z pytaniem, czy chcesz nagrać opis głosowy, czy opis tekstowy. Jeśli wybierzesz opcję opis głosowy, to nagrywanie rozpocznie się po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i zakończy się automatycznie po 5 sekundach. Jeśli wybierzesz opcje opis tekstowy, to pojawi się standardowa klawiatura ekranowa, aby można było wpisać treść wiadomości.
Identyfikacji obiektu
 • Wybierz z menu opcję "Czytaj znaczniki", telefon zacznie wydawać dźwięki powtarzających się stuknięć, oznaczających że kamera jest gotowa do odczytu znaczników.
 • Skieruj kamerę telefonu w kierunku znacznika, podobnie jak robiłeś to podczas oznaczania nowego obiektu
 • Kiedy znacznik zostanie odczytany, nastąpi wstrzymanie trybu kamery, i odtworzenie przygotowanych wcześniej opisów.
 • Długie naciśnięcie ekranu jednym palcem wznawia tryb kamery oraz możliwość odczytu kolejnych znaczników. Gest krótkiego dotknięcia dwoma palcami powtarza odtworzenie przygotowanych opisów.
Edycja i usuwanie znaczników

Opcja "Lista znaczników" w menu aplikacji, otwiera listę oznakowanych obiektów. Możemy tutaj edytować opisy znaczników, albo usuwać z listy znaczniki już nie używane.

Gry

W tej sekcji znajdziesz kilka gier. Mamy następujący wybór:

 • Szachy
 • Pexeso
Szachy

W szachy możesz grać przeciwko BlindShell.

 • W menu aplikacji szachy dostępne są następujące opcje:
  • Nowa gra, rozpoczyna nową grę
  • Wznów, pozwala kontynuować wcześniej rozpoczętą grę
  • Zmień stronę, pozwala wybrać grę białymi lub czarnymi
  • poziom Trudności, mamy do wyboru pięć poziomów trudności gry.
 • Gracz zostanie poinformowany o rozpoczęciu gry.
 • Szachownica znajduje się w górnej części ekranu. Przesuwaj palec po szachownicy. BlindShell oznajmia współrzędne pola, na którym znalazł się palec, a także kolor i rodzaj bierki na tym polu. Jeśli pole jest puste, to Blindshell oznajmi "puste".
 • Aby wskazać bierkę, przytrzymaj palcem wybraną bierkę, a następnie dotknij drugim palcem ekran w dowolnym miejscu.
 • Aby wykonać ruch daną bierką, Umieść palec na polu, na które chcesz przenieść bierkę. Przytrzymaj jednym palcem to pole, a następnie dotknij drugim palcem ekran w dowolnym miejscu.
 • Poniżej szachownicy znajdziesz trzy przyciski, które można wybierać w podobny sposób jak bierki na szachownicy:
  • Cofnij, cofa ostatni ruch i pozwala wykonać nowy *Stan, sprawdza aktualny stan gry
  • Zamknij, kończy rozgrywaną partie.
Pexeso

W BlindShell można grać w dźwiękową wersje pexeso. Celem gry jest znalezienie identycznych dźwięków w najmniejszej liczbie prób.

 • W menu aplikacji Pexeso dostępne są następujące opcje:
  • Nowa gra, rozpoczyna nową grę
  • Temat dźwiękowy, mamy do wyboru kilka zestawów dźwięków.
 • Gracz jest informowany o rozpoczęciu gry.
 • Plansza znajduje się w górnej części ekranu. Przesuń palcem po planszy. BlindShell oznajmia współrzędne pola, na którym znalazł się palec oraz to, czy pole jest odkryte, czy nie.
 • Przytrzymaj palec na polu, które chcesz odkryć, a następnie dotknij drugim palcem ekran w dowolnym miejscu. Usłyszysz dźwięk. Teraz spróbuj odkryć inne pole, aby dopasować taki sam dźwięk. Jeżeli dźwięki są różne, to mamy błąd dopasowania, i oba pola zostają ponownie ukryte. Jeżeli dźwięki są identyczne, to mamy poprawne dopasowanie, i oba pola będą już nieaktywne do końca gry.
 • na planszy mamy osiem par dźwięków.
 • Poniżej planszy znajdują się dwa przyciski, które można wybrać w podobny sposób jak pola na planszy:
  • Stan, pokazuje aktualny stan gry
  • Zamknij.

Ustawienia

W ustawieniach można zmieniać wartości ustawień BlindShell. Na przykład można dostosować dzwonki, wprowadzać ustawienia ekranu lub podłączyć telefon BlindShell do Wi-Fi. Menu ustawienia jest podzielone na kilka podmenu:

 • Sterowanie
 • Dźwięki
 • Wyświetlanie
 • sieci
 • Logowanie Do konta Google
 • Format karty SD
 • Aktualizacja BlindShell
 • Czas i data
 • Wyłącz telefon

Sterowanie

W tym menu można:

 • Ustawić Czas trwania długiego dotknięcia (zwykły, dłuższy, najdłuższy).
 • Wykonać następujące zmiany w ustawieniach klawiatury:
  • Czytanie znaków podczas pisania odczytuje wpisywane znaki. Dostępne opcje to: powtórz słowo, powtórz zdanie, powtórz cały tekst, nie powtarzaj.
  • Czytanie usuwanych znaków posiada następujące opcje: czytaj następny znak i czytaj usunięty znak.
  • Wyłącz dotyk drugim palcem: Po włączeniu tej funkcji nie trzeba będzie używać drugiego palca podczas pisania znaków. Znak zostanie napisany zaraz po usunięciu palca z ekranu. Ta opcja wymaga odnajdywania znaków za pomocą przesuwania palca po ekranie. W tym przypadku drugi palec jest używany tylko do wyszukania kolejnej litery na tym przycisku, na przykład, aby wpisać r należy trzy razy dotknąć ekranu drugim palcem, lecz do wpisania p wystarczy jeden palec przesunąć na literę p. Kiedy odsuniesz palec od ekranu, litera zostanie natychmiast wpisana do pola.
 • opcje reakcji telefonu
  • Domyślnie, reakcja telefonu jest ustawiona na mowę, wibrację i dźwięki.
  • można ustawić reakcje telefonu na dźwięki, wibracje lub oba.

Dźwięki

Tu można zmienić ustawienia odnoszące się do głośnika, mowy i dźwięków.

 • Wybierz profil (dostępne opcje to normalny, wibracja i cichy)
 • Regulacja głośności dzwonków i powiadomień oraz budzika w zakresie od 1 do 7.
 • Konfiguracja powiadomień o pominiętych wydarzeniach
 • Dostosowanie szybkości czytania w skali od 1 do 5 i wyłączanie i włączanie powiadomień o dacie i godzinie.
 • Wyłącz automatyczny tryb głośnomówiący: po ustawieniu tej opcji trzeba będzie ręcznie włączać tryb głośnomówiący podczas rozmów.
Własne dzwonki nadchodzących połączeń i powiadomień

Po podłączeniu BlindShell do komputera, zostanie on rozpoznany jako pamięć zewnętrzna. Jako dźwięk przychodzącego połączenia, alarmu i powiadomień można użyć dowolnego pliku mp3 skopiowanego do określonego folderu w telefonie:

 • Dzwonki w pamięci telefonu Ringtones
 • Powiadomienia w pamięci telefonu Notifications
 • Alarmy w pamięci telefonu Alarms

Wyświetlanie

Tu można zmienić ustawienia związane z ekranem, na przykład jasność, albo blokadę ekranu.

 • Ustawienia jasności (zakres od 1 do 6)
 • Ustaw czarny tekst na białym tle
 • Ustaw duży/normalny rozmiar tekstu
 • Ustaw duży rozmiar tekstu
 • Wygaszanie ekranu definiuje czas braku aktywności, po którym ekran zostanie zablokowany.
 • Aktywuj /Dezaktywuj gest blokady klawiatury (Po aktywacji nie będzie już można odblokować ekranu za pomocą przycisku). Aby odblokować ekran, należy nakreślić palcem dużą literę V na ekranie.
 • hasło ekranowe włącza wymóg wprowadzania hasła przy każdorazowym dostępie Do telefonu.

Sieci

Tu można zmienić ustawienia Wi-fi, karty SIM lub dwóch kard SIM oraz włączyć i wyłączyć dane komórkowe.

Ustawienia Wi-fi

W tej sekcji można włączyć lub wyłączyć Wi-Fi, połączyć telefon z siecią Wi-Fi, lub edytować listę dostępnych sieci Wi-Fi.

 • Aby połączyć się z siecią musimy włączyć WiFi.
 • Lista sieci, zawiera listę wszystkich dostępnych sieci. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
 • Pojawi się monit o podanie hasła, jeśli sieć jest chroniona hasłem.
 • można również połączyć się z siecią używając przycisk WPS na routerze sieci.
 • Jeśli sieć ma ukryty identyfikator sieci (SSID), to mmożna połączyć się z nią wybierając opcję "Połącz z siecią ukrytą".
 • Aby usunąć zapisaną sieć z listy, przejdź do listy dostępnych sieci, wybierz daną sieć i wybierz zapomnij sieć.
Połączenie z Wifi za pomocą pliku tekstowego
 • Aby utworzyć plik tekstowy w głównym katalogu nośnika pamięci, należy podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla .
 • Jako nazwa pliku należy podać wifi.txt (wielkość liter nie ma znaczenia), a w jego treści należy umieścić dwa wiersze.
 • Pierwszy wiersz to nazwa sieci (wielkość liter nie ma znaczenia), a drugi wiersz to hasło dostępu (wielkość liter ma znaczenie).
 • Za każdym razem, gdy z menu Blindshell podejmowana jest próba nawiązania połączenia z szyfrowaną siecią, BlindShell sprawdza obecność i prawidłowy format tego pliku.
 • Jeżeli plik tekstowy istnieje, to Blindshell sprawdza, czy nazwa sieci podana w pierwszym wierszu, zgadza sięz nazwą wybranej sieci.
 • Jeśli nazwa sieci jest poprawna, to nie wyświetli się klawiatura ekranowa do wprowadzania hasła dostępu, a domyślnym hasłem będzie hasło zapisane w drugim wierszu pliku tekstowego.
Bluetooth

Telefon obsługuje niektóre urządzenia Bluetooth, na przykład urządzenia audio (głośniki, słuchawki, zestawy głośnomówiące) oraz zewnętrzne klawiatury QWERTY.

Przed pierwszym użyciem należy sparować nowe urządzenie z telefonem.

Uwaga: Jeśli podłączyłeś urządzenie audio, to wyjścia audio (także dla syntezatorów mowy) będą odtwarzane przez to urządzenie audio. Jeśli urządzenie audio nie działa poprawnie, to na wyjściu audio nie usłyszysz przydatnych informacji głosowych. W takim przypadku można zawsze odłączyć niedziałające urządzenie audio zwiększając głośność powyżej poziomu maksymalnego, czyli naciśnięcie przycisku głośności kilka razy w krótkim odstępie czasu.

Włączanie i wyłączanie Bluetooth

Domyślnie funkcja Bluetooth jest wyłączona. Pozwala to zaoszczędzić zużycie baterii. Jeżeli nie używasz Bluetooth, to zalecamy pozostawienie ustawienia domyślnego. Bluetooth można włączyć i wyłączyć wybierając pierwszą opcje w menu.

Parowanie nowego urządzenia
 • Włącz tryb parowania na urządzeniu. Niektóre urządzenia domyślnie przechodzą w tryb parowania, jeżeli po włączeniu znajdą się poza zasięgiem sygnału bluetooth. Inne urządzenia mają specjalne przyciski lub kombinację przycisków, które włączają tryb parowania. Jest to specyficzne dla każdego urządzenia i opisane w dołączanej instrukcji obsługi.
 • Gdy urządzenie zewnętrzne jest w trybie parowania, wybierz w menu opcję "Skanowanie w poszukiwaniu urządzeń". Skanowanie może trwać do około pół minuty, po którym zostanie przedstawiona lista wykrytych w pobliżu urządzeń.
 • Długie naciśnięcie Jednym palcem na wybranym urządzeniu uruchomi Proces parowania. Zazwyczaj zajmuje to kilka sekund.
 • Niektóre urządzenia, na przykład klawiatury, wymagają podania kodu weryfikacyjnego. W takim przypadku wpisz kod podany przez BlindShell dla zewnętrznego urządzenia i naciśnij klawisz Enter.
Podłączanie i odłączanie urządzenia

Zazwyczaj nowo sparowane urządzenia powinny automatycznie zostać podłączone. Jednak nie wszystkie urządzenia tak się zachowują. Wtedy czasami może pomóc kilkukrotne podłączenie i odłączenie urządzenia, bez ich parowania lub anulowania parowania.

Aby podłączyć lub odłączyć urządzenie wykonaj następujące czynności:

 • Po wybraniu zakładki "Urządzenia sparowane", w otwartym menu pojawią się wszystkie sparowane urządzenia
 • Długie naciśnięcie jednym palcem na urządzeniu otworzy menu z możliwymi akcjami do wykonania (podłącz, odłącz, anuluj sparowanie)
 • Jeśli wybierzesz połącz lub odłącz, to nastąpi próba podłączenia lub odłączenia urządzenia. Jeżeli próba zakończy się powodzeniem, to przyjmujemy, że urządzenie działa poprawnie (wyjście audio zostanie przekierowane, klawisze strzałek na klawiaturze pozwalają poruszać się po menu)
 • Jeśli wybierzesz anulowanie parowania urządzenia, to będzie ono niedostępne dopóki nie wykonasz ponownie operacji parowania. Niektóre urządzenia wymagają anulowania parowania, zanim podłączymy je do innego telefonu.
Przypisy dotyczące Bluetooth
 • Przed podłączeniem sparowanego urządzenia, należy włączyć urządzenie za pomocą przełącznika zasilania na obudowie. Niektóre urządzenia mogą samoczynnie wyłączyć się po okresie bezczynności.
 • Możesz korzystać z cyfr na klawiaturze bluetooth do szybkiej nawigacji po menu. Jeśli będąc w menu naciśniesz klawisz numeryczny, to BlindShell przejdzie bezpośrednio do odpowiedniego elementu.
 • Na rynku dostępna jest ogromna liczba urządzeń Bluetooth. BlindShell nie może gwarantować zgodności z każdym dostępnym urządzeniem. Lokalny dystrybutor Blindshell może udzielić cennych porad, albo zaproponować prawidłowo współpracujące z telefonem urządzenie bluetooth.
 • Ze względu na możliwe zakłócenia sygnału, a także na charakter samego protokołu Bluetooth, nie ma żadnej gwarancji, że urządzenie zostanie wykryte podczas operacji skanowania. Jeśli urządzenia nie ma na liście dostępnych, lub nie można go sparować, upewnij się, że jest nadal w trybie parowania, a następnie spróbuj powtórzyć operacje jeszcze raz. Jeśli problem nie znika, to upewnij się, czy nie istnieją jakieś inne silne Źródła zakłóceń sygnału w najbliższym otoczeniu, jak na przykład urządzenia Bluetooth, rutery Wi-Fi lub urządzenia radiowe.
Przesył danych

Przesył danych można włączać i wyłączać wybierając opcje w menu.

Aktywowanie, wyłączanie i zmiana kodu PIN
 • W menu Kod PIN można aktywować lub wyłączyć żądanie kodu PIN po włączeniu telefonu. Aby zmienić kod PIN, musisz go najpierw aktywować.
 • Jeśli wpiszesz trzy razy błędny kod PIN, karta zostanie zablokowana i wymagane będzie podanie kodu PUK. Jeśli wpiszesz dziesięć razy błędny kod PUK, karta zostanie trwale zablokowana.
 • Jeśli korzystasz z dwóch kart SIM, wybierz właściwą kartę SIM przed zmianą, włączeniem lub wyłączeniem kodu PIN.
Karty SIM
 • Opcja ta będzie widoczna tylko wtedy, gdy mamy dwie karty SIM w telefonie.
 • Można wybrać preferowaną kartę SIM dla połączeń wychodzących, wiadomości wychodzących i przesyłu danych.

Logowanie do konta Google

 • Wybierając tę opcję możesz zalogować się Do istniejącego konta Google lub utworzyć nowe.
 • Po rejestracji, nowo dodane kontakty będą automatycznie zapisywane na koncie google , co zapewnia dostęp do wszystkich Twoich kontaktów Google.
 • Kontakty te będą także dostępne na innych urządzeniach, na które zalogujesz się korzystając ze swojego konta Google.

Aktualizacja BlindShell

W tej sekcji można sprawdzić dostępność aktualizacji BlindShell oraz je zainstalować. Proces aktualizacji jest udźwiękowiony, więc nie wymaga asysty osoby widzącej.

 • Sprawdź aktualizacje, sprawdza dostępność aktualizacji.
 • Instaluj aktualizacje, przeprowadza cię przez proces aktualizacji.
 • W czasie całej operacji aktualizacji telefon używa innego głosu.

Ustawienia daty i czasu

 • Po włożeniu do telefonu karty SIM, data oraz czas ustawiane są automatycznie na podstawie danychz wybranej sieci. Ustawienia te można zmienić tutaj.
 • Wybierz pozycje do ustawienia, godzinę, minutę, dzień, miesiąc, rok) i wprowadź wartość. Każdy element oprócz roku powinien składać się z dwóch cyfr. Rok należy wprowadzić jako cztery cyfry.
 • Każdą informację należy zapisać Przed przejściem Do kolejnego elementu.
 • Wychodząc z ustawień daty i czasu należy potwierdzić lub odrzucić zapisanie informacji.

Wyłącz telefon

Wybierz tę opcję jeśli chcesz wyłączyć telefon i potwierdź wybór dotykając dłużej ekran telefonu.

Informacje o stanie

Możemy sprawdzić informacje o stanie telefonu takie jak:

 • Data i godzina, (długie przytrzymanie palcem otwiera kalendarz)
 • Informacje o WiFi, (długie przytrzymanie palcem otwiera ustawienia WiFi)
 • informacje o parametrach Siły sygnału i przesyłu danych
 • stan baterii
 • Informacje o Bluetooth, (długie przytrzymanie palcem otwiera ustawienia Bluetooth)

Stan telefonu można sprawdzić nawigując do tego elementu w menu lub przesuwając jeden palec od dołu do góry ekranu. Aby wyjść z menu informacji o stanie, wykonaj gest wycofania, czyli przytrzymaj dwa palce na ekranie.

Instrukcja obsługi

BlindShell posiada wbudowaną instrukcję obsługi, którą można znaleźć w menu głównym. Jeśli potrzebujesz szczegółowej pomocy, przesuń palcem po ekranie telefonu od góry do dołu, aby otworzyć menu pomocy kontekstowej.

Przewodnik

Przewodnik otwiera się przy pierwszym uruchomieniu telefonu. Przewodnik szczegółowo pokaże użytkownikowi jak efektywnie korzystać z telefonu. Zakończy się po wykonaniu wszystkich zadań. W razie potrzeby przewodnik można zamknąć ręcznie, wciskając przycisk zasilania trzy razy z rzędu. Można uruchomić go ponownie wybierając zakładkę "Przewodnik" w menu telefonu.

Ulubione kontakty

W menu Ulubionych znajdują się kontakty oznaczone jako ulubione. Wybranie jednego z tych kontaktów oferuje takie same opcje jak na liście kontaktów.

Pominięte wydarzenia

Opcja pominiętych wydarzeń to lista nieodebranych telefonów i wiadomości oraz opcje takie jak oddzwoń i odpowiedz.

Specyfikacja techniczna

 • Android 5.1 ze zmianami BlindShell
 • Kamera: tylna 8 MPX, przednia 0.3 MPX
 • Bateria: 2200 mAh
 • Połączenia: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EGPRS, 3G, HSPA+
 • Dual SIM (Dual Stand-by)