Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic uživatelská příručka

BlindShell Classic je tlačítkový telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Telefon lze ovládat pomocí tlačítkové klávesnice nebo hlasovými příkazy. Zpětná vazba je zprostředkována pomocí syntetického hlasu, vibrací a dalších zvukových signálů.

Upozornění: Pokud necháte baterii telefonu kompletně vybít, mohou být problémy s jejím opětovným nabitím. V takovém případě nechte telefon nabíjet několik hodin. Poté by se měl telefon opět začít nabíjet. Ponechání vybité baterie v telefonu po delší dobu může vést k poškození baterie. Tento případ záruka telefonu nekryje. Proto doporučujeme baterii z telefonu vyjmout, pokud jej nebudete více jak týden používat.

Začínáme

Obsah balení

 • Telefon BlindShell Classic
 • Baterie - plochý obdélníkový předmět; na její dolní hraně je vroubek
 • Sluchátka - na jednom konci je jack konektor, na druhém konci jsou sluchátka
 • USB nabíječka - klasická USB EU nabíječka, vstupní napětí 110V~240V, 50Hz, výstupní napětí 5V.
 • USB kabel - mikro USB kabel se standardním USB konektorem
 • Speciální samolepky - Sada 24 speciálních samolepek pro označování objektů

Přední strana telefonu

Na přední straně telefonu se nachází displej, jedná se o hladkou plochu v jeho horní části. Nad displejem je pak hmatné sluchátko. Pod displejem se nachází alfanumerická klávesnice a funkční klávesy. Při prvním vybalení telefonu je na displeji nalepena ochranná fólie, která displej chrání před případnými škrábanci. Tuto fólii dopručujeme z telefonu nesundavat.

 • Displej - zobrazování informací
 • Klávesnice - ovládání telefonu a zadávání textu
 • Sluchátko - pro reprodukci hlasu během hovoru

Zadní strana telefonu

Všechny prvky na zadní straně se nachází v její horní části. Vlevo je umístěna čočka fotoaparátu a přisvětlovací LED dioda, vpravo pak reproduktor. Uprostřed mezi nimi je SOS tlačítko.

 • Fotoaparát - používá se pro aplikace rozpoznávání barev a označování objektů
 • LED světlo - při špatném osvětlení doplňuje fotoaparát
 • SOS tlačítko - lze použít v krizové situaci k vytočení předem přiřazeného kontaktu
 • Reproduktor - reprodukuje hlasové a zvukové výstupy telefonu

Hrany telefonu

Na horní hraně se nachází USB vstup a jack konektor. Na dolní hraně je pak mikrofon. V dolním pravém rohu se nachází výřez pro otevření krytu.

 • Jack konektor - vstup pro sluchátka nebo náhlavní soupravu
 • USB konektor - nabíjení telefonu a připojení k počítači
 • Mikrofon - snímá hlas během hovoru, slouží také pro ovládání hlasem, diktování hlasem a nahrávání hlasového záznamu
 • Výřez pro otevření krytu - sejmutí zadní strany krytu telefonu

Detailní popis tlačítek a jejich funkcí naleznete v sekci ovládání telefonu.

Sejmutí zadního krytu

Z telefonu vyčnívá papírová záložka, která zjednoduší první sejmutí zadního krytu. Záložku můžete poté odstranit. Pro sejmutí zcela zavřeného krytu otočte telefon zadní stranou k sobě a zahákněte nehet za vroubek, který se nachází v levém dolním rohu telefonu. Odklopte kryt směrem od telefonu a následně uslyšíte cvaknutí. Suňte nehet podél telefonu v mezeře, která se odklopením vytvořila, a kryt tak zcela sejměte. Zadní kryt pasuje na telefon natěsno, bude tak možná třeba použít trochu síly.

Vložení SIM karty, SD karty a baterie

Sundejte zadní kryt. Uchopte telefon takovým způsobem, aby obrazovka a klávesnice směřovaly od vás. Pod krytem se nachází obdélníkový prostor pro vložení SIM karet, SD karty a baterie.

Vložení SIM karty

Telefon umožňuje použití dvou microSIM karet najednou. Sloty se nacházejí v dolní části prostoru pro baterii. Jeden slot je na pravé straně, druhý slot je na levé straně. Slot na pravé straně podporuje 4G (LTE) připojení.

Slot pro SIM kartu na pravé straně

Mezi oběma sloty je plochý prostor, do kterého se vysunují SIM karty. Položte SIM kartu do tohoto prostoru tak, aby kontakty byly na spodní straně a seříznutá hrana karty byla v pravém horním rohu. Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně posuňte směrem doprava do slotu.

Slot pro SIM kartu na levé straně

Mezi oběma sloty je plochý prostor, do kterého se vysunují SIM karty. Položte SIM kartu do tohoto prostoru tak, aby kontakty byly na spodní straně a seříznutá hrana karty byla v levém dolním rohu. Jemně SIM kartu přitiskněte jedním prstem a opatrně posuňte směrem doleva do slotu.

Vyjmutí SIM karty

Pokud chcete kartu vyjmout, přitiskněte prst na hranu SIM karty, zatlačte na ni a posuňte SIM kartu směrem do prostoru mezi sloty pro SIM karty.

Vložení SD karty

Slot pro SD kartu se nachází na pravé straně nad slotem pro SIM kartu. Aby bylo možné SD kartu vložit, nejprve je třeba otevřít kryt slotu pro SD kartu. Zatlačte na kovový kryt slotu doprava, dokud neuslyšíte cvaknutí. Opatrně odklopte tento kryt. Pokud při odklápění ucítíte odpor, kryt není odklápěn správně. Není třeba použít sílu. Vložte SD kartu do otevřeného slotu tak, aby plocha s kontakty směřovala směrem dolů. SD karta by měla do daného prostoru zapadnout. Opatrně zavřete kovový kryt a zatlačte dolů, přičemž posunutím doleva kryt zamknete na místě. Pokud kryt nejde zavřít, není karta vložena správně. Jakmile uslyšíte cvaknutí, kryt je zafixován.

Vložení baterie

Na jedné z kratších hran baterie najděte vroubek, vedle něhož se nachází kontakty. Tato část patří do spodní části obdélníkové prohlubně. Otočte baterii touto hranou směrem dolů a zasuňte ji, pod mírným sklonem, do obdélníkové prohlubně v telefonu a poté zatlačte v horní části. Baterie by měla do telefonu pohodlně zapadnout. Pokud ne, je orientována špatně. Pro vyjmutí baterie zahákněte nehet na horní straně baterie a z telefonu ji uvolněte.

Zapnutí telefonu

Dlouze stiskněte tlačítko zpět alespoň na tři vteřiny. Telefon krátce zavibruje a po chvíli uslyšíte znělku. Po oznámení první položky v menu - Volání - je telefon připraven k použití. Po zapnutí se telefon přihlásí do mobilní sítě, tento proces může trvat až minutu.

Interaktivní tutoriál

Při prvním spuštění se automaticky spustí výukový program, který Vám vysvětlí základní funkce jednotlivých tlačítek telefonu. Stiskněte libovolné tlačítko a výukový program vám objasní jeho funkci. Pakliže si přejete tutoriál ukončit, dlouze stiskněte tlačítko zpět a poté tlačítko potvrzení. Pokud se budete chtít k tutoriálu později vrátit, naleznete ho v sekci Manuál.

Ovládání telefonu

V této sekci uživatelské příručky naleznete informace, jak ovládat telefon pomocí tlačítek nebo hlasu.

Tlačítka pro změnu hlasitosti

Dvě nejhornější tlačítka na klávesnici (jedno vpravo a jedno vlevo) jsou tlačítka pro ovládání hlasitosti.

 • Krátký stisk kteréhokoliv z nich změní hlasitost
 • Tlačítko hlasitosti na levé straně sníží hlasitost a tlačítko hlasitosti na pravé straně hlasitost zvýší.
 • Dlouhý stisk libovolného tlačítka hlasitosti mimo režim vkládání textu spustí ovládání hlasem.
 • Dlouhý stisk libovolného tlačítka hlasitosti během vkládání textu spustí diktování textu.

Funkční tlačítka

Pod tlačítky hlasitosti se nachází dvě funkční tlačítka, na každé straně jedno.

Levé funkční tlačítko - tlačítko potvrzení

 • Levé funkční tlačítko - tlačítko potvrzení - slouží k výběru položek v menu, přijímání hovorů a potvrzení dialogů. Významově lze tlačítko popsat jako ano, odeslat, přijmout nebo potvrdit.
 • Během telefonního hovoru slouží k přepnutí mezi sluchátkem a hlasitým odposlechem přes reproduktor na zadní straně telefonu.
 • Dlouhým stiskem v hlavním menu přejdete na obrazovku pro vkládání telefonního čísla.

Pravé funkční tlačítko - tlačítko zpět

 • Pravé funkční tlačítko - tlačítko zpět slouží pro akci zpět v menu, rušení událostí a odmítnutí hovoru. Významově lze tlačítko popsat jako ne, zpět, zrušit, vymazat, odmítnout.
 • Dlouhým stiskem kdekoliv v telefonu přejdete na hlavní menu, což bude signalizováno i krátkou vibrací.
 • Pokud je telefon vypnutý, dlouhým stiskem tohoto tlačítka se telefon zapne.
 • V režimu zadávání textu krátkým stiskem tlačítka zpět smažete znak před kurzorem, dlouhým stiskem pak smažete celý text.
 • Stisk delší než 10 sekund vyvolá nouzový restart telefonu. (Stejný efekt má vyjmutí baterie z telefonu)

Směrová tlačítka

V horní části klávesnice v jejím středu se nachází směrová tlačítka pro 4 základní směry (nahoru, dolů, vlevo a vpravo) a středové tlačítko.

Tlačítka doleva a doprava

Tlačítka doleva a doprava slouží k pohybu v menu telefonu. Tlačítko vpravo posune menu na následující položku a tlačítko vlevo posune menu na předchozí položku. Tato tlačítka také slouží k posunu o jeden znak v režimu zadávání textu.

Tlačítko nahoru

Stisk tlačítka nahoru otevře obrazovku s informacemi o stavu telefonu (čas a datum, stav WiFi připojení, stav baterie, informace o signálu nebo stav bluetooth připojení).

Tlačítko dolů

Stiskem tohoto tlačítka se zopakuje poslední promluva nebo aktuálně napsaný text. Dlouhý stisk funguje stejně s tím rozdílem, že se text hláskuje.

Středové tlačítko

Středové tlačítko slouží pro potvrzování a lze jej používat alternativně k tlačítku potvrzení. Pokud je telefon zamknutý, po stisknutí středového tlačítka Vám bude oznámen aktuální čas.

Numerická klávesnice

Rozložení numerické klávesnice je stejné, jako v případě starších tlačítkových telefonů. Telefon má dvanáct numerických tlačítek rozložených ve čtyřech řadách a třech sloupcích. V první řadě jsou tlačítka jedna, dvě a tři, V druhé řadě jsou tlačítka čtyři, pět a šest. Ve třetí řadě jsou tlačítka sedm, osm a devět. V poslední, čtvrté řadě, jsou pak tlačítka hvězdička, nula a křížek.

Tlačítka 0-9

V menu Vás stisk tlačítka 1 - 9 posune na odpovídající položku v menu. Např. pokud jste v menu a stisknete tlačítko tři, posunete se tím na třetí položku - Kontakty. Pro vybrání položky poté stiskněte tlačítko potvrzení.

Dlouhým stiskem tlačítka 0 - 9 v hlavním menu vyvoláte rychlou volbu přiřazeného kontaktu. Stiskem tlačítka potvrzení pak přiřazenému kontaktu zavoláte. Pokud k číslu není žádný kontakt přiřazen, budete mít možnost jej přiřadit. Máte možnost přiřadit až 10 kontaktů na číselná tlačítka a jeden SOS kontakt na SOS tlačítko

Hvězdička

Dlouhý stisk hvězdičky (v levém dolním rohu) kdekoliv v menu zamkne telefon. Opětovným dlouhým stiskem telefon opět odemknete. V menu telefonu můžete zapnout automatické zamykání.

Křížek

Dlouhým stiskem křížku (v pravém dolním rohu) otevřete menu nastavení zvukových profilů (tichý, vibrace, normální).

Vkládání textu pomocí alfanumerické klávesnice

Pomocí klávesnice můžete vkládat text, čísla a speciální znaky. Každé tlačítko obsahuje skupinu písmen. Výjimkou je křížek, který přepíná mezi psaním malých či velkých písmen a režimem pro zadávání číslic. Mezi jednotlivými písmeny můžete procházet opakovaným stiskem konkrétního tlačítka.

Příklad: Tlačítko dvě obsahuje písmena A,B,C, číslo 2 a písmena Á,Č. Pro vložení písmena B stiskněte tlačítko dvakrát. Pro vložení číslice 2 stiskněte tlačítko čtyřikrát, nebo dlouze podržte tlačítko.

 • Tlačítko jedna obsahuje interpunkční znaménka
 • Hvězdička obsahuje ostatní speciální znaky.
 • Tlačítko nula obsahuje číslo 0 a mezeru.
 • Křížek přepíná tyto režimy psaní: Jedno velké písmeno, Všechna velká písmena, čísla a všechna malá písmena.
 • Dlouhý stisk křížku přejde na menu se smajlíky. Pro vložení smajlíku jej vyberte a potvrďte tlačítkem potvrzení.

Diktování textu

Upozornění: Pro využívání diktování textu je nutné, aby byl telefon připojen k internetu pomocí WiFi nebo mobilní sítě.

Namísto klávesnice lze v BlindShell text diktovat. Pokud se nacházíte v režimu pro zadávání textu (psaní zprávy, poznámky atd.) lze tuto funkci vyvolat podržením kteréhokoliv z tlačítek hlasitosti. Po pípnutí lze začít diktovat text.

Text diktujte po krátkých větách či několika slovech. Po každém nadiktovaném úseku textu je potřeba udělat menší pauzu. Jakmile telefon krátce zavibruje, můžete pokračovat diktováním dalšího textu, nebo diktování ukončit stiskem tlačítka hlasitosti, tlačítka potvrzení či tlačítka zpět. Pokud diktování neukončíte manuálně, bude ukončeno automaticky po několika sekundách od posledního rozpoznaného textu.

Ovládání hlasem

Upozornění: Pro používání ovládání hlasem je nutné, aby byl telefon připojen k internetu pomocí WiFi nebo mobilní sítě.

Telefon lze ovládat pomocí hlasových příkazů. Režim ovládání hlasem se spouští dlouhým podržením jednoho z tlačítek hlasitosti. Po pípnutí bude hlasový asistent naslouchat Vašim příkazům. Hlasového asistenta lze využít následovně:

 • Můžete otevřít jakoukoliv aplikaci vyslovením jejího názvu. Například pro otevření aplikace zprávy spusťte hlasového asistenta a vyslovte příkaz: "zprávy".
 • Hlasem také můžete vytočit kontakt z Vašeho seznamu kontaktů. Spusťte hlasového asistenta a vyslovte: "Zavolej Petr Novák" nebo "Vytoč máma". Pokud se u kontaktu nachází více možných čísel, zobrazí se jejich nabídka a konkrétní číslo zvolíte stiskem tlačítka potvrzení.
 • Můžete vytvořit a poslat novou zprávu někomu z Vašeho seznamu kontaktů. Spusťte hlasového asistenta a řekněte: "poslat zprávu Petr Novák" nebo "pošli zprávu máma". Poté Vás asistent vyzve k nadiktování zprávy. Chcete-li zprávu napsat pomocí klávesnice, ukončete diktování tlačítkem zpět a zprávu napište. Pokud je u kontaktu více možných čísel, můžete si vybrat jedno z nich.
 • Lze také zjistit informace o stavu telefonu jako je např. síla signálu, čas a datum nebo aktuální stav baterie. Spusťte hlasového asistenta a řekněte: "informace o stavu", "čas", "datum", "WiFi", "síla signálu", "baterie", nebo "Bluetooth".

SOS tlačítko

SOS tlačítko se nachází na zadní straně telefonu. Dlouhým stiskem tlačítka alespoň na 3 vteřiny kdykoli vytočíte předem přiřazený kontakt. Vytočení musí být potvrzeno stiskem tlačítka potvrzení. SOS tlačítko lze použít kdykoli, i pokud je telefon zamknutý.

Pokud není k nouzovému tlačítku přiřazen žádný kontakt, budete po jeho stisknutí vyzváni k jeho přiřazení

Funkce telefonu

Tato sekce uživatelské příručky popisuje všechny položky v menu a jejich funkce.

Volání

Položka Volání umožňuje volat uloženým kontaktům nebo na neuložená telefonní čísla. V menu Volání také můžete prohlížet historii volání - příchozí, odchozí, odmítnuté a zmeškané hovory.

Vytočit kontakt

Výběrem položky Vytočit kontakt se objeví seznam kontaktů. Pro procházení seznamu použijte tlačítka doleva či doprava. Případně můžete využít funkci Vyhledat pro rychlejší nalezení kontaktu. Tato možnost je obzvláště užitečná pro seznamy s mnoha kontakty. Vyhledat je poslední položkou v menu a lze na ni rychle přejít stiskem tlačítka doleva, pokud se nacházíte na prvním kontaktu v seznamu.

Dalším způsobem, jak urychlit proces vyhledávání v seznamu kontaktů, je zadání počátečního písmene na klávesnici. Zadáním určitého písmena se objeví seznam jmen, která začínají zadaným písmenem. Poté můžete seznam procházet opět pomocí tlačítek doleva a doprava.

Po nalezení požadovaného kontaktu stiskněte tlačítko potvrzení pro vytočení uloženého čísla. Je-li u kontaktu k dispozici několik možných čísel, budete si moci vybrat jedno z nich.

Vytočit číslo

Výběrem položky Vytočit číslo se objeví obrazovka pro zadání čísla. Zde můžete pomocí klávesnice zadat číslo, které chcete volat. Po zadání čísla stiskněte tlačítko potvrzení pro vytočení čísla.

Historie volání

Položka Historie volání obsahuje seznam všech přijatých, zmeškaných a odchozích hovorů. Pokud na konkrétním hovoru stisknete tlačítko potvrzení, zobrazí se další menu s následujícími možnostmi:

 • Volat dané číslo
 • Poslat zprávu
 • Délka hovoru
 • Blokovat číslo
 • Odebrat z historie
 • Výběrem možnosti Smazat celou historii smažete všechny záznamy z historie Volání

Blokovaná čísla

Menu blokovaná čísla obsahuje seznam čísel, která jsou automaticky odmítnuta, pokud je z nich uskutečněn Bpříchozí hovor. Nové číslo do tohoto seznamu lze přidat pomocí položky přidat blokované číslo. Číslo ze seznamu lze odebrat jeho vybráním a následným potvrzením dialogu.

Blokování či odblokování čísla lze také provést z menu historie volání.

Zprávy

Položka Zprávy v menu slouží pro psaní krátkých textových zpráv kontaktům nebo číslům. Můžete psát hromadné zprávy více kontaktům najednou a lze také procházet minulé konverzace - přijaté i odeslané zprávy.

Poznámka: Pro zjištění počtu znaků, které zbývají k naplnění limitu pro jednu SMS zprávu, stiskněte při psaní zprávy tlačítko dolů a napsaná zpráva Vám bude přečtena. Zároveň bude oznámen zbývající počet znaků.

Napsat SMS kontaktu

Výběrem možnosti Napsat SMS kontaktu se zobrazí seznam Vašich kontaktů. Seznamem můžete procházet Tlačítky doleva a doprava a nebo můžete použít funkce pro vyhledávání v kontaktech. Po nalezení kontaktu, kterému chcete zprávu poslat, jej potvrďte stiskem tlačítka potvrzení.

Napište text zprávy a zprávu pošlete dvojitýmstiskem tlačítka potvrzení. Po prvním stisku tlačítka potvrzení se zobrazí nabídka s možnostmi:

 • Odeslat zprávu, Uložit do konceptů a Zahodit zprávu. Výběrem položky Odeslat zprávu bude tedy zpráva odeslána. Zvolením položky Uložit do konceptů bude zpráva uložena do složky Koncepty a pokud zvolíte možnost zahodit zprávu, tak se zpráva vymaže.

Napsat SMS na číslo

Výběrem této možnosti se otevře menu se třemi položkami - Číslo, Text a Odeslat zprávu

 • Číslo - vložte číslo příjemce a potvrďte tlačítkem potvrzení
 • Text - vložte text zprávy a potvrďte tlačítkem potvrzení
 • Odeslat zprávu - po vložení čísla a textu výběrem této položky zprávu odešlete

Číslo nebo text můžete před odesláním upravovat.

Napsat hromadnou zprávu více příjemcům

Výběrem možnosti Napsat SMS více příjemcům se otevře menu s následujícími položkami: - Příjemci, Text a Odeslat zprávu.

 • Příjemci - Po potvrzení této položky se objeví volba přidat příjemce. Po jejím potvrzení se zobrazí položky zvolit kontakt a zadat číslo. Po výběru položky zvolit kontakt se zobrazí seznam kontaktů. Zde vyberte ty kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Výběr kontaktů bude přidán na list příjemců. Pokud zvolíte položku zadat číslo, můžete číslo napsat pomocí klávesnice a následně ho přidat do seznamu příjemců stiskem tlačítka potvrzení. Příjemce můžete přidávat i dodatečně. Poté přejděte zpět do menu stiskem tlačítka zpět. Pro smazání kontaktu ze seznamu příjemců daný kontakt vyberte a zvolte Smazat položku.
 • Text - vložte text a potvrďte stiskem tlačítka potvrzení.
 • Odeslat zprávu - po vložení kontaktů a textu zprávy výběrem této položky zprávu odešlete.

Seznam kontaktů i text zprávy můžete před odesláním upravovat.

Konverzace

Položka Konverzace v menu obsahuje všechny příchozí a odchozí zprávy, které jsou seskupené podle příjemce, resp. odesílatele. Výběrem konkrétní konverzace přejdete na seznam všech zpráv s tímto kontaktem. Každá zpráva bude zobrazena jako položka seznamu.

Po výběru konkrétní zprávy tlačítkem potvrzení budou zobrazeny následující možnosti:

 • Odpovědět - otevře obrazovku, kde lze napsat zprávu a odeslat ji tlačítkem potvrzení
 • Přeposlat - přepošlete zprávu jinému kontaktu
 • Volat - vytočíte kontakt nebo telefonní číslo asociované s touto konverzací
 • Smazat - smaže aktuálně vybranou zprávu
 • Smazat konverzaci - vymažete všechny příchozí a odchozí zprávy spojené s tímto kontaktem nebo telefonním číslem
 • Uložit jako nový kontakt - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete tímto vytvořit nový kontakt
 • Přidat ke kontaktu - pokud není telefonní číslo v seznamu kontaktů, můžete ho tímto přidat k již existujícímu kontaktu

Koncepty

Pokud opustíte psaní zprávy před tím, než zprávu odešlete, budete dotázáni, jestli ji chcete uložit jako koncept. Položka koncepty pak bude obsahovat všechny rozepsané zprávy uložené v zařízení. Výběrem dané zprávy ji pak můžete dokončit a odeslat nebo opět uložit jako koncept.

Nastavení zpráv

Zde můžete aktivovat nebo deaktivovat Oznámení o doručení

Kontakty

Zde můžete procházet, upravovat a přidávat kontakty. Také máte možnost zálohovat kontakty a importovat je ve formátu VCF. Lze zde také přiřadit klávesy rychlé volby ke kontaktům. Můžete rovněž nastavit preferované řazení a zobrazování kontaktů.

Seznam kontaktů

Seznam kontaktů obsahuje všechny kontakty uložené v paměti telefonu a na SIM kartě. Chování je podobné jako v seznamu Vytočit kontakt z položky volání

 • Položka Vyhledat je poslední položka v menu a lze na ni rychle přejít pomocí stisku tlačítka doleva z prvního kontaktu v seznamu. Položka Vyhledat otevře režim zadávání textu, kde lze zadat část nebo celé jméno kontaktu. Po stisku tlačítka potvrzení Budou vyfiltrovány kontakty, v jejichž jméně se zadaný text vyskytuje.
 • Kontakty můžete rovněž vyhledávat podle počátečního písmene, které zadáte přímo v seznamu kontaktů. Např. stiskem tlačítka dvě třikrát po sobě (písmeno C) se zobrazí první kontakt ze seznamu, který začíná písmenem C. Poté můžete procházet kontakty pomocí tlačítek doleva a doprava.

Pokud vyberete určitý kontakt, budete moci provést následující akce:

 • Volat - zavolá kontaktu
 • Odeslat zprávu - otevře režim zadávání textu, kde můžete napsat novou zprávu pro tento kontakt a odeslat ji dvojitým stiskem tlačítka potvrzení. Jedná se o stejný dialog, jako v případě položky napsat sms kontaktu, který byl popsán v předchozí kapitole.
 • Odeslat e-mail - otevře Nový email a do pole Příjemci předvyplní e-mail kontaktu.
 • Upravit kontakt - otevře menu, kde lze upravit jméno, čísla nebo e-mail kontaktu
 • Vybrat vyzváněcí tón - otevře menu s vyzváněcími tóny, které lze přiřadit ke kontaktu namísto výchozího vyzváněcího tónu.
 • Odeslat kontakt jako vizitku - umožní odeslat kontaktní údaje vybranému číslu nebo kontaktu
 • Smazat kontakt - vymazání kontaktu. Tato akce vyžaduje potvrzení.

Kontakty na SIM kartě

Kontakty uložené na SIM kartě jsou zobrazeny v seznamu kontaktů. Pokud vymažete některý kontakt, bude také smazán ze SIM karty. Pokud upravíte kontakt na SIM kartě, bude uložen jako nový kontakt v telefonu a původní kontakt bude ze SIM karty smazán. Přidat nový kontakt na SIM kartu není možné.

Přidat nový kontakt

Přidat nový kontakt do seznamu kontaktů můžete výběrem položky Přidat nový kontakt. Uložit můžete následující informace: jméno, příjmení, mobil, pevná, práce, jiné číslo a emailovou adresu. Po vyplnění požadovaných informací vyberte položku Uložit kontakt a kontakt bude uložen.

Vytáčení jedním tlačítkem

Tato položka slouží k rychlému vytočení až 10ti vybraných kontaktů nebo čísel a jednoho krizového kontaktu přiřazeného tlačítku SOS. Kontakt lze vytočit dlouhým stiskem čísla, které bylo ke kontaktu přiřazeno, a stiskem tlačítka potvrzení.

Seznam aktuálně přiřazených čísel a kontaktů najdete pod položkou Vytáčení jedním tlačítkem v menu kontakty. V seznamu najdete 11 položek, odpovídajících konkrétním tlačítkům a obsahujících informaci o tom, jestli je pod tlačítko přiřazen nějaký kontakt, nebo jestli je tlačítko nepřiřazeno

 • Např. Tlačítko jedna Nepřiřazeno - k číslu není přiřazen žádný kontakt pro rychlé vytočení, výběrem této položky k němu kontakt nebo číslo přiřadíte
 • Tlačítko jedna Petr Novák - k číslu je přiřazen kontakt Petr Novák pro rychlé vytočení, můžete jej buď vymazat nebo změnit a přiřadit k němu nové číslo nebo kontakt

Zálohování a import kontaktů

BlindShell Vám umožňuje zálohu kontaktů a jejich import do VCF souboru.

Import kontaktů
 • Název souboru, z něhož chcete kontakty importovat, musí být Contacts.vcf. Zkopírujte tento soubor do složky na SD kartě, pokud karta v telefonu je, nebo do interní paměti telefonu do složky temp_sd, jestliže karta v telefonu není.
 • Pokud je soubor Contacts.vcf na SD kartě i v interní paměti telefonu, bude importován soubor z paměťové karty.
 • Vyberte možnost Importovat kontakty pro zkopírování kontaktů ze souboru Contacts.vcf do seznamu kontaktů v telefonu.
 • Kontakty ze souboru Contacts.vcf shodující se s již uloženými kontakty ve Vašem seznamu kontaktů, budou přeskočeny.
 • Po dokončení importu bude soubor Contacts.vcf přejmenován na Contacts-imported.vcf.
 • Telefon oznámí chybu, pokud nebude soubor Contacts.vcf nalezen na SD kartě ani v úložišti telefonu.
Zálohování kontaktů
 • V menu vyberte položku Zálohovat kontakty pro vytvoření souboru Contacts.vcf s aktuálně uloženými kontakty ve Vašem telefonu.
 • Pokud je v telefonu paměťová karta, soubor se vytvoří ve složce na paměťové kartě.
 • Pokud v telefonu paměťová karta není, soubor se vytvoří v interní paměti telefonu ve složce temp_sd.
Nastavení kontaktů

Zde si můžete nastavit preferované řazení a zobrazování kontaktů.

 • Řazení kontaktů - seznam kontaktů může být seřazen abecedně podle jména nebo příjmení
 • Pořadí zobrazení - můžete si nastavit, jestli bude první oznámeno jméno nebo příjmení.

Další aplikace

Položka další aplikace obsahuje nejrůznější aplikace, které rozšiřují využití telefonu. Tyto aplikace naleznete pod následujícími položkami:

 • Příslušenství - k využití jsou budík, kalendář, předpověď počasí pro Vaši oblast a další
 • Email - jednoduchý emailový klient
 • Média - obsahuje přehrávač hudby, FM a internetové rádio nebo YouTube
 • Knihy - obsahuje knihovnu a čtečku knih.
 • Pomůcky - obsahuje nástroje navržené pro pomoc osobám se zrakovým hendikepem.

Příslušenství

Nabídka Příslušenství obsahuje následující položky:

 • Budík
 • Minutník
 • Stopky
 • Kalendář
 • Poznámky
 • Diktafon
 • Kalkulačka
 • Počasí
 • Jízdní řád
 • Slovník
Budík

Nástroj Budík umožňuje nastavit více buzení najednou. Pro každé z těchto buzení lze nastavit čas a také dny, v nichž by mělo být buzení aktivní. Pro zrušení aktivního buzení stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.

Vytvoření budíku

Pro vytvoření nového budíku vyberte položku Nový budík.

 • Čas budíku - vyplňte pole Čas tak, aby byly zadány čtyři číslice. První dvojice číslic značí hodiny a druhá dvojice značí minuty.
 • Opakování budíku - Po vybrání této položky se zobrazí seznam obsahující 7 položek se jmény dnů v týdnu. Pomocí tlačítka potvrzení vyberte dny, ve kterých bude budík zvonit a tlačítkem zpět nastavení ukončete. Pokud toto nastavení přeskočíte, či nevyberete žádný den, bude budík zvonit denně.
 • Uložit budík - uloží čas buzení a aktivuje budík.
Upravit budík

Po vybrání dříve vytvořeného budíku jej budete moci aktivovat či deaktivovat, upravit a smazat. Neaktivní budík bude stále v paměti telefonu ale nebude zvonit. Výběrem položky Změnit budík můžete upravit nastavení konkrétního budíku. Najdete zde následující možnosti:

 • Čas budíku - změna času buzení
 • Opakování budíku - nastavení dnů, v nichž bude budík zvonit
 • Uložit budík - uložení změn v budíku (změny zahodíte stiskem tlačítka zpět
Minutník

Umožní nastavit čas k odpočtu. Po uplynutí zadaného času se spustí zvonění, podobně jako u budíku. Odpočet poběží i na pozadí telefonu, během odpočítávání můžete telefon normálně používat. Zvonění minutníku přerušíte stiskem tlačítka potvrzení nebo tlačítka zpět.

Nastavení a aktivace odpočtu

Odpočet lze upravit pouze v případě, že právě není aktivní (nikoli však tehdy, když odpočet běží nebo je pozastaven). Hlavní obrazovka Minutníku obsahuje informaci o tom, zda je odpočet aktivní či nikoli. Tlačítkem potvrzení zobrazíte menu, kde můžete nastavit parametry odpočítávání:

 • Aktivovat odstartuje odpočítávání nastaveného času.
 • Nastavit čas umožní nastavit počet minut a sekund odpočtu, který lze následně potvrdit volbou Uložit. Odpočítávání nově zadaného času lze poté spustit volbou Aktivovat.
Spuštění, pozastavení a zrušení odpočtu.
 • Položka Aktivovat spustí poslední nastavený čas.
 • Běžící odpočet lze pozastavit (odpočet se zastaví na vybraném čase) nebo zrušit (odpočet se vrátí na původní zadanou hodnotu)
 • U pozastaveného odpočítávání lze použít volbu pokračovat (odpočet bude pokračovat od pozastaveného času) nebo zrušit (odpočet se nastaví na původně zadanou hodnotu).
Stopky

Stopky umožňují provádět měření časového úseků. Po spuštění stopek se začíná s měřením času od 0, dokud nedojde uživatelem k pozastavení měření. V průběhu měření času je možné stopky pozastavit a poté opět spustit od přerušeného času. Měření času probíhá i na pozadí, takže během spuštěného měření lze používat ostatní funkce telefonu.

Spuštění, pozastavení a vynulování měření

Spustit časomíru - zahájí měření času od 0 Spuštěná časomíra jde pozastavit tlačítkem potvrzení. Následně se tlačítkem potvrzení otevře menu s dalšími možnostmi:

 • Pokračovat v časomíře - spustí časomíru od pozastaveného času
 • Spustit novou časomíru - spustí novou časomíru od 0
 • Vynulovat časomíru pouze vynuluje počítadlo a nastaví čas na 0. Stiskem tlačítka potvrzení dojde k otevření menu, kde lze opět spustit časomíru.
Kalendář

Kalendář slouží pro záznam důležitých schůzek a událostí. Můžete vytvářet události trvající celý den, události pro určitý časový interval nebo události trvající několik dní. Můžete si nastavit připomenutí události s časovým předstihem a každá událost se může opakovat ve zvoleném intervalu.

Přidání nové události

Vyberte Přidat novou událost a otevře se menu, kde můžete nastavit detaily události. Jediná povinná pole jsou Název a Datum začátku.

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Název - název události.
 • Místo - místo události. Zde také můžete vyplnit více informací o události
 • Datum začátku - počáteční datum události. V nabídce jsou možnosti Vybrat datum a Zadat datum,
  první volba umožňuje vybrat budoucí dny v rozsahu následujícího týdne. Druhá možnost pak slouží k zadání roku, měsíce a dne.
 • Čas začátku - Pokud má událost trvat celý den, nechte pole prázdné. V opačném případě vyplňte čas začátku události.
 • Datum konce - v případě, že událost trvá jeden den, mělo by datum konce být stejné, jako datum začátku, a není nutné ho měnit.
 • Čas konce - vložte čas konce události. Pokud zadáte dřívější čas, než je čas začátku události, začátek události bude nastaven na jednu hodinu před nastaveným koncem události.
 • Opakování - pokud si přejete, aby se událost pravidelně opakovala, zvolte interval pro její opakování. Máte možnost zvolit režim opakování "každý den", "každý týden", "každý měsíc", "každý rok" a je zde také volba "bez opakování".
 • Upomínka - pokud si přejete být před začátkem události upozorněni, zvolte, jak dlouho dopředu si přejete událost připomenout. Na výběr máte z následujících možností: Žádná upomínka, Den události v 8 hodin ráno, Den před událostí v 17 hodin večer a Týden před událostí. Po výběru jedné z možností tlačítkem zpět ukončete nastavení upomínky.
 • Typ připomínky Tato volba se zobrazí jen v případě, že máte nastavenou upomínku. Zde si můžete vybrat, jakým způsobem se Vám událost připomene. Máte na výběr možnosti Budík a Oznámení.
 • Uložit událost - uloží událost do kalendáře.
Procházení událostí

Všechny budoucí události naleznete v seznamu Agenda v menu kalendáře. Zobrazí se název a časový rámec události. Tlačítko potvrzení otevře možnosti pro úpravy nebo smazání události. Pokud zvolíte možnost Upravit událost, zobrazí se stejný dialog, jako při vytváření nové události.

Procházet kalendář

Možnost Procházet kalendář umožní prohlížet různá časová období v kalendáři. Vyberte rok, měsíc a týden v němž si přejete zobrazit Vaše události. Poté můžete zobrazit všechny události ve vybraném týdnu volbou položky Celý týden nebo dále filtrovat podle vybraných dnů volbou položky Podle dní.

Vyhledávání v kalendáři

Poslední položkou v menu kalendáře je volba Vyhledat. Po výběru této položky se zobrazí pole pro zadávání textu, který chcete v kalendáři najít. Napíšete-li např. slovo narozeniny a stisknete Tlačítko potvrzení, zobrazí se jen ty události, které buď v názvu nebo v položce místo obsahují text narozeniny.

Jmeniny

Zde můžete procházet data a svátky (tato funkce je dostupná pouze v některých zemích). Pokud chcete najít svátky v následujícím týdnu, vyberte Svátky příští týden. Ke zjištění svátku v konkrétním vyberte Najít podle data. Další možností je Najít podle jména kde najdete datum svátku konkrétního jména. K využití této funkce potřebujete připojení k internetu ke stažení seznamu jmen.

Nastavení

V nastavení kalendáře si můžete nastavit viditelnost státních svátků. Pokud si nastavíte jejich viditelnost, budou zobrazené v agendě a procházení kalendáře. K tomuto nastavení je třeba napoprvé státní svátky stáhnout a je tedy třeba připojení k internetu.

Poznámky

Funkce Poznámky vám umožňuje přidávat, mazat a editovat poznámky.

 • Přidat poznámku otevře textové pole pro psaní nové poznámky. Napište požadovaný obsah a uložte jej tlačítkem pro potvrzení
 • Seznam poznámek otevře seznam již existujících poznámek.

Tlačítko potvrzení při zobrazení poznámky otevře následující možnosti:

 • Upravit - otevře režim zadávání textu, kde lze poznámku editovat
 • Odeslat pomocí SMS - otevře dialog pro zvolení kontaktu nebo zadání čísla, kam poslat text poznámky.
 • Odeslat e-mailem - otevře Nový email a do pole Text doplní text z poznámky.
 • Smazat - smaže vybranou poznámku
 • Smazat vše - smazání všech poznámek v seznamu.
Diktafon

Jako alternativu k poznámkám můžete použít diktafon. Můžete si nahrávat a ukládat poznámky, konverzace nebo zvuky.

 • Vyberte Začít nahrávat a nahrávání se ihned spustí. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko potvrzení nebo tlačítko zpět.
 • Výběrem položky Seznam nahrávek přejdete na již uložené nahrávky.

Pokud v seznamu vyberete určitou nahrávku, budete moci provést následující akce:

 • Přehrát - přehraje nahrávku. Pro přetáčení zpět a dopředu během přehrávání použijte tlačítka vlevo a vpravo
 • Přejmenovat - přejmenuje nahrávku na vámi zvolený název
 • Sdílet nahrávku e-mailem - otevře Nový email a do pole Přílohy vloží vybranou nahrávku. Ta je po odeslání e-mailu připojena jako příloha.
 • Smazat - smaže nahrávku
 • Smazat vše - smazání všech uložených nahrávek.
Kalkulačka

Aplikace Kalkulačka nabízí základní matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Můžete zadat libovolně dlouhý výraz s jakýmkoliv počtem čísel a operací. Po stisknutí tlačítka potvrzení bude vyhodnocen výsledek. Po vyhodnocení výsledku lze zadat další operaci a s výsledkem tak dále počítat.

Symboly pro matematické operace sčítání, odčítání, násobení a dělení lze zadat opakovaným stiskem hvězdičky. Desetinnou čárku lze zadat stisknutím křížku poté, co byla zadána alespoň jedna číslice. Stiskem křížku před tím, než byla zadána číslice, zadáte minus (záporné číslo).

Počasí

Aplikace Počasí zobrazí aktuální počasí a předpověď na následující dny. Tlačítkem potvrzení na konkrétním dni přejdete do podrobného zobrazení, kde lze procházet informace o předpovědi ve tříhodinových intervalech. K dispozici jsou údaje o teplotě, rychlosti větru, oblačnosti a tlaku vzduchu. Detailní předpověď lze procházet pomocí tlačítek vlevo a vpravo.

V nastavení alternativních jednotek si můžete nastavit, v jakých jednotkách vám budou hodnoty počasí oznamovány. Teplota může být oznamována ve stupních Celsia nebo Fahrenheita, rychlost větru pak v metrech za sekundu, kilometrech za hodinu nebo uzlech.

Jízdní řád

Aplikaci Jízdní řád můžete využít pro online vyhledávání jízdních řádů. Na výběr jsou jízdní řády vlaků, autobusů, a MHD všech měst České republiky. Po otevření aplikace jsou k dispozici dvě položky. Nové hledání a Oblíbená spojení.

Vyhledání spoje

Pro vyhledání spoje slouží položka Nové hledání. Po potvrzení volby se zobrazí následující možnosti:

 • Odkud slouží pro zadání nástupní stanice

 • Kam slouží pro zadání cílové stanice

 • Přes zde můžete zadat stanici, přes kterou chcete jet. Položku ale vyplňte jen tehdy, pokud chcete jet přes konkrétní stanici.

 • Region po potvrzení této položky si můžete zvolit typ jízdního řádu, ve kterém si přejete spoj vyhledat. Máte na výběr z následujících jízdních řádů: Vlaky a autobusy, Pouze vlaky, Pouze autobusy, Pražská integrovaná doprava. potom jsou zde na výběr nejprve krajská města v abecedním pořadí a ještě dál se nachází všechna ostatní města rovněž seřazena abecedně. Celkem je tedy na výběr ze 111 jízdních řádů.

 • Datum slouží pro zadání data pro vyhledání spoje. Po potvrzení se zobrazí nabídka, ve které jsou možnosti Vybrat datum a Zadat datum,
  první volba umožňuje vybrat budoucí dny v rozsahu následujícího týdne. Druhá možnost pak slouží k zadání roku, měsíce a dne. Pokud datum nezadáte, použije se dnešní den.

 • Čas slouží pro zadání času, od kterého se má spoj vyhledat. Pokud necháte pole prázdné, použije se aktuální čas.

 • Pouze přímá spojení slouží pro přepínání přímého spojení a spojů s přestupy.

 • Hledat vyhledá spoj podle zadaných údajů. Ve výsledcích se zobrazí maximálně 6 nejbližších spojů. Pro zobrazení detajlu vybraného spoje stiskněte Tlačítko potvrzení. Otevře se popis daného spoje. Pokud stisknete znovu Tlačítko potvrzení, zobrazí se možnost pro přidání spoje do oblíbených

Oblíbená spojení

Pokud potřebujete nějaký konkrétní spoj vyhledávat častěji, máte možnost si jej přidat do oblíbených spojů, odkud se dá potom daný spoj vyhledat daleko rychleji a odpadá tak opětovné zadávání veškerých údajů. Po potvrzení položky Oblíbená spojení se zobrazí seznam všech Vašich oblíbených spojů. Pokud na konkrétním spoji stisknete tlačítko potvrzení, zobrazí se nabídka s následujícími možnostmi:

 • Nejbližší spojení vyhledá nejbližší možná spojení dle Vámi zadaných kritérií
 • Upřesnit před hledáním zobrazí stejný dialog, jako při zadávání nového hledání, akorát veškeré položky jsou již předvyplněné a máte možnost je upravit dle aktuální potřeby.
 • Odebrat z oblíbených slouží pro odebrání spoje ze seznamu oblíbených spojení
Slovník

Aplikace Slovník může být využita k online vyhledávání překladů slov nebo frází do různých jazyků. Zvolíte si výchozí jazyk a cílový jazyk, zadáte požadované slovo k překladu a položkou Přeložit spustíte překlad. Výsledek vyhledávání se může lišit v závislosti na kombinaci výchozího a cílového jazyka. Při určitých kombinacích jazyků se zobrazí pouze jeden výsledek, jiné kombinace pak nabídnou seznam definic a synonym vyhledaných slov, včetně gramatických informací a slovních druhů. Pro čtení přeloženého textu jsou použity dané hlasy. Přeložené slovo si můžete nechat vyhláskovat dlouhým stiskem tlačítka dolů

Tato funkce využívá služby online překladového systému Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) a Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary)

Email

K využívání BlindShell klienta je třeba mít zřízený emailový účet. Integrovaný e-mailový klient umožňuje pracovat s jedním e-mailovým účtem.

Přihlášení k emailovému účtu

Při prvním spuštění aplikace Email je třeba se nejprve přihlásit ke svému účtu. Vyberte položku Nový účet. Vložte svou emailovou adresu, adresu SMTP serveru, adresu IMAP serveru a Vaše heslo. Informace o SMTP a IMAP adresách naleznete na webových stránkách poskytovatele Vašeho emailu. U nejběžnějších poskytovatelů budou automaticky předvyplněny.

Po výběru položky Uložit proběhne pokus o přihlášení do emailu. Pokud bude přihlášení úspěšné, objeví se položka Nový email. Přihlašování může trvat několik sekund závislosti na rychlosti připojení k internetu.

Položka Upravit účet umožní změnit přihlašovací údaje, nebo účet z telefonu smazat.

Upozornění: V některých případech budete muset explicitně povolit aplikacím třetích stran vzdálený přístup ke své schránce, případně zapnout ve svém účtu přístup přes IMAP protokol.

Napsání nového emailu

Pro napsání nového emailu vyberte položku Nový email. Do pole Příjemci můžete vložit emailovou adresu kontaktu z Vašeho seznamu kontaktů (pokud je k němu emailová adresa přiřazena) nebo adresu zadat ručně. Email můžete poslat více příjemcům najednou.

Vyplňte pole Předmět a Text. Pole Přílohy umožňuje přikládat k e-mailu přílohy. Po stisku tlačítka potvrzení se zobrazí seznam již připojených příloh a položka přidat přílohu, která umožňuje přidávat jednotlivé typy příloh. K e-mailu je možné připojit obrázky z telefonu nebo nahrávky z rekordéru. Již připojené přílohy lze z rozepsaného e-mailu odstranit, pokud u jména přílohy stisknu tlačítko potvrzení. Poté se otevře dialog, kde je nutné potvrdit odstranění přílohy z e-mailu. Výběrem položky Odeslat email odešlete. Zpráva zůstane otevřená dokud se email úspěšně neodešle. Jakmile bude email odeslán, zobrazí se hlavní menu emailového účtu. Pokud se email nepodaří odeslat, zkuste jej poslat znovu nebo opusťte psaní zprávy a uložte email do konceptů.

Pokud nechcete nebo nemůžete email hned odeslat, po stisku tlačítka zpět budete mít následující možnosti:

 • Uložit jako koncept - ukončí se psaní emailu a zpráva bude uložena do složky koncepty.
 • Neukládat do konceptů - ukončí se psaní emailu a zpráva bude smazána. K emailům uloženým v konceptech se kdykoliv můžete vrátit po otevření složky Koncepty.
Čtení emailů

Po výběru příslušné složky (příchozí, odeslané atd.) můžete tlačítky doleva a doprava mezi jednotlivými emaily přecházet. Pro přečtení emailu stiskněte tlačítko potvrzení. Pokud email obsahuje více řádků, tak i zde lze pro procházení použít tlačítka doleva a doprava. Při čtení emailu se Vám po stisku tlačítka potvrzení zobrazí následující možnosti:

 • Odpovědět - odpověď původnímu odesilateli. Otevře se nový email s předvyplněným příjemcem a předmětem.
 • Odpovědět všem - odpověď původnímu odesilateli a všem v kopii. Otevře se nový email s předvyplněnými příjemci a předmětem.
 • Přeposlat - přeposlání zprávy dalšímu kontaktu. Otevře se okno s předvyplněným předmětem a textem, pole pro příjemce je prázdné.
 • Přílohy - zobrazí seznam příloh u e-mailu. Pokud je formát přílohy podporován, lze provést stiskem tlačítka potvrzení další akce. Pokud se jedná o textovou přílohu (PDF, Word, Powerpoint(.ppt)), je možné po stisku přehrát text přehrát text přílohy. Pokud se jedná o obrázek, je ho možné stiskem zobrazit fotku zobrazit na displeji telefonu. Stiskem uložit do obrázků dojde k jeho stažení a ulození do telefonu. Přístup k němu je poté pomocí galerie. Obdobně funguje práce se zvukovými soubory. Soubor je možné pomocí stisku přehrát nahrávku přehrát a stiskem uložit stáhnout do telefonu.
 • Přidat odesilatele do kontaktů - vytvoření nového kontaktu s vybranou emailovou adresou nebo upravení stávajícího kontaktu a jeho doplnění o vybranou emailovou adresu.
 • Smazat - vymazání tohoto emailu.
Nastavení emailu

Po úspěšném přihlášení k účtu je možné provádět nastavení emailu. Po stisku nastavení v hlavním menu emailu se otevře dostupné nastavení. Položka Upravit účet umožňuje změnit přihlašovací údaje u účtu. Položka Kontrola nových e-mailů na pozadí umožňuje nastavit to, zda a v jaké freakvenci má docházet ke kontrole nově příchozích e-mailů na pozadí. Pokud je tato možnost zapnutá, dochází v nastaveném intervalu ke kontrole příchozích e-mailů. Pokud je nějaký nový nepřečtený e-mail nalezen, zobrazí se upozornění na nepřečtené e-maily ve zmeškaných událostech v hlavním menu telefonu.

Média

Aplikace v této sekci Vám umožní poslouchat internetová či FM rádia, stahovat a číst knihy z knihovny digitálních dokumentů, či poslouchat Vaši vlastní hudbu. Tato sekce také obsahuje funkce Fotoaparát a Obrázky V sekci Média naleznete následující položky:

 • Přehrávač hudby
 • Internetové rádio
 • YouTube
 • FM rádio
 • Fotoaparát
 • Obrázky
Přehrávač hudby

Pro poslouchání vlastní hudby z telefonu je nejprve třeba zkopírovat audio soubory do složky Music buď na SD kartu, nebo do interní paměti telefonu. Abyste mohli hudbu zkopírovat, připojte telefon USB kabelem k počítači, z nějž chcete hudbu kopírovat.

Zařízení Windows

Telefon by měl být rozpoznán jako externí zařízení. Poté můžete kopírovat soubory z počítače do telefonu prostřednictvím prohlížeče souborů. Pokud není zařízení počítačem rozpoznáno, nainstalujte prosím nejnovější aktualizace a zkontrolujte, zda-li je nainstalován také MTP ovladač pro přenos souborů.

Zařízení Apple

Abyste mohli kopírovat soubory z Apple zařízení do telefonu, nejprve je třeba nainstalovat Software na transfer Android souborů. Tento program můžete stáhnout zde: https://www.android.com/filetransfer/

Zařízení Linux

Telefon by měl být počítačem automaticky rozpoznán. Zkopírujte soubory do telefonu prostřednictvím prohlížeče souborů.

Hudební složky

Pro přehrání hudby vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Můžete si vybrat z následujících složek:

Všechny skladby - zobrazí všechny audio soubory v telefonu seřazené podle názvu Umělci - zobrazí umělce všech skladeb v telefonu. Po výběru umělce můžete procházet jeho skladby nebo alba. Alba - zobrazí všechna alba v telefonu. Po výběru alba se zobrazí obsažené skladby. Oblíbené - zobrazí skladby označené jako oblíbené. Každá z výše uvedených složek obsahuje možnost Vyhledat, která je vždy poslední položkou v menu. Můžete na ni rychle přejít stiskem tlačítka doleva.

Přehrávání hudby

Položka Pokračovat v přehrávání spustí poslední přehrávanou skladbu v Přehrávači hudby Pokud vyberete konkrétní skladbu v seznamu hudby, skladba se ihned začne přehrávat. Režim přehrávání je nastaven tak, že se vždy přehrají všechny skladby ve vybraném seznamu. Během přehrávání můžete provést následující akce:

 • Stiskem tlačítka doleva nebo doprava můžete přecházet na předchozí nebo následující skladbu v seznamu.
 • Stiskem tlačítka zpět při poslechu hudby přehrávání pozastavíte.
 • Když je přehrávání pozastaveno, stiskem tlačítka zpět se vrátíte na seznam skladeb v příslušném seznamu. Tlačítky doleva a doprava se můžete pohybovat po jednotlivých skladbách a tlačítkem potvrzení vybranou skladbu opět spustíte, ale její přehrávání začne od začátku.
 • Pokud během poslechu stisknete tlačítko potvrzení, skladba se dočasně pozastaví a zobrazí se menu s možnostmi Posun ve skladbě a Uložit do oblíbených či vymazat z oblíbených. Po výběru jedné z těchto možností bude přehrávání pokračovat.
 • Výběrem možnosti Posun ve skladbě změníte funkci tlačítek doleva a doprava. Jejich stiskem se budete moci pohybovat ve skladbě vždy o 10 sekund dopředu nebo dozadu. Pokud nestisknete žádné z nich během 10 sekund, funkce tlačítek doleva a doprava se vrátí do původního stavu.
Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje poslech rádiových stanic přes internet. Můžete vybírat mezi stanicemi podle země nebo žánru. Při poslechu určité stanice ji můžete označit jako oblíbenou stiskem tlačítka potvrzení.

Pokračovat v přehrávání - spustí poslední poslouchané rádio. Populární stanice - obsahuje seznam rádiových stanic, které jsou nejvíce poslouchané ve Vaší zemi. Stanic může být až 90. Kategorie - obsahuje seznam stanic rozdělených podle žánru. Vyberte určitý žánr pro zobrazení stanic.
Země - obsahuje seznam zemí, resp. kontinentů. Po výběru konkrétní země se otevře menu Populární stanice, Kategorie, a Hledat pro vybranou zemi. Oblíbené - obsahuje seznam rádiových stanic, které byly označeny jako oblíbené. Vyhledat - vyhledávání stanic podle jména. Je možné zadat celý název nebo část názvu stanice, kterou chcete vyhledat. Všechny stanice odpovídající zadaným kritériím budou zobrazeny.

Upozornění: Abyste mohli využívat aplikaci Internetové rádio, je třeba připojení k internetu.

YouTube

Aplikace YouTube vám umožní přehrávání volně dostupného audiovizuálního obsahu na stránce YouTube.

V hlavním menu jsou následující položky:

 • Hledat - zde si můžete vyhledat dané video nebo konkrétní kanál
 • Historie - seznam videí přehraných v minulosti
 • Oblíbené - seznam vašich oblíbených videí a kanálů
 • Kategorie - umožňuje přehrát nejnovější vide podle různých kategorií

Seznam videí zobrazí výsledky vyhledávání, výběr kategorie nebo seznam uživatele (oblíbení, historie...). Obsahuje vybraný seznam videí, stiskem tlačítka potvrzení) se otevře menu s dalšími možnostmi.

 • Přehrávat od začátku spustí video od začátku
 • Pokračovat v přehrávání bude pokračovat v přehrávání v místě, kde jste přehrávač opustili.
 • Hledat související videa zobrazí seznam souvisejících videí
 • Jít na kanál vás přesune na kanál autora videa zobrazí s jeho další videa.
 • Přidat do oblíbených vám umožní přidat video do seznamu oblíbených videí.
 • Smazat z historie/oblíbených vymaže video z daného seznamu
 • Informace o videu zobrazí více informací o videu, jako např., datum vydání nebo jeho

Video se přehrává na Obrazovce přehrávání Zmáčkněte tlačítko potvrzení pro přepnutí mezi přehrávání a pozastavením přehráváním. K přetáčení videa použijte tlačítko vpravo ve směru dopředu a tlačítko vlevo dopředu. Když přetáčíte video během přehrávání, video se posune o 10 sekund. Pokud je video pozastavené, posune se dopředu nebo dozadu o jednu minutu.

Nastavení: Jsou tři možnosti, jak video přehrávat, které najdete v Režimu videa: obraz na výšku, obraz na šířku a pouze zvuk.

 • Obraz na výšku je nastaven automaticky, video se objeví ve středu obrazovky.
 • Při sledování v módu obrazu na šířku je třeba držet telefon otočení o 90 stupňů po směru hodinových ručiček a obraz bude větší.
 • K přehrávání pouze zvuku videa nepotřebujete stahovat žádný obraz, což vám šetří data.

Poznámka:

 • Všechna YouTube videa jsou vytvořena nezávislými autory. BlindShell není k platformě YouTube ani ke tvůrcům videí nijak přidružen, nenese tedy žádnou odpovědnost za publikovaný obsah.
 • Vstupujeme na YouTube v anonymním módu, BlindShell tedy nevyžaduje ani nepodporuje přihlášení uživatele. YouTube Premium obsah a obsah vyžadující potvrzení věku není na telefonu dostupný.
 • Seznamy oblíbených videí, historie nebo uložené oblíbené kanály se nesynchronizují s jinými zařízeními ani vaším YouTube kanálem.
 • Některá videa nebo živé přenosy mohou být v nekompatibilním formátu a nemohou tak být v telefonu přehrány.
FM rádio

Telefon obsahuje integrovaný FM přijímač a pro jeho využívání je třeba, aby k telefonu byla připojena sluchátka. Ta slouží jako anténa a bez nich by se ozývalo pouze šumění rádiového signálu.

Ladění rádiové stanice
 • Výběrem položky Spustit rádio se začne přehrávat poslední přehrávaná stanice.
 • Stiskem tlačítek doleva a doprava budete automaticky přeladěni na předchozí či následující dostupnou stanici bez nutnosti manuálně frekvenci přeladit.
 • Stiskem tlačítka dolů bude oznámena frekvence a název přehrávané stanice, pokud jsou tyto informace dostupné.
Další možnosti FM rádia

Pokud stisknete tlačítko potvrzení během poslechu rádia, zobrazí se následující možnosti:

 • Uložit do oblíbených - označí stanici jako oblíbenou. Později na ni budete moci rychle přejít v menu Oblíbené.
 • Přehrávat z reproduktoru - telefon bude pro zvukový výstup využívat vestavěný reproduktor namísto sluchátek. Zpět k poslechu ze sluchátek se můžete vrátit pomocí možnosti Poslech ze sluchátek.
 • Manuální ladění - přejde z automatického ladění na manuální. V tomto módu se budete moci pomocí tlačítek doleva a doprava posouvat o 0,1MHz namísto přecházení mezi jednotlivými dostupnými stanicemi. Zpět k automatickému ladění se můžete vrátit pomocí možnosti Automatické ladění.
 • Zadat frekvenci - umožňuje zadat frekvenci ručně. Číslo se zadává bez desetinné čárky. Takže chcete-li např. zadat frekvenci 88,6, vepište tedy trojčíslí 886.
Fotoaparát

Telefon disponuje jednoduchou funkcí Fotoaparát, jehož pomocí můžete pořizovat fotky díky zabudované kameře. Kamera je umístěna na zadní straně telefonu v její horní části, nalevo do SOS tlačítka. Otevřete aplikaci Fotoaparát. Když je kamera aktivní a zachycuje obraz, telefon periodicky cvaká. Každá pořízená fotka je doplněna o krátký slovní popis, který je později využit při prohlížení fotek.

Jak ovládat fotoaparát:

 • Namiřte kameru směrem k objektu, který chcete vyfotit.
 • Pro pořízení fotky stiskněte tlačítko potvrzení. Ozve se typický "zvuk závěrky" a zachycení obrazu bude dokončeno. Během celého procesu držte telefon co nejklidněji.
 • Poté, co je obraz zachycen, telefon Vám nabídne, jestli chcete fotku zobrazit, nebo uložit. Pokud si vyberete možnost Zobrazit fotku a fotka se Vám nelíbí, můžete jít zpět do fotoaparátu pomocí tlačítka zpět a pořídit fotku znova.
 • Pokud vyberete možnost Uložit fotku, budete vyzváni k nahrání krátkého slovního popisu dané fotky. Tento slovní popis Vám později pomůže identifikovat fotky v galerii.
 • Po uložení fotky se telefon vrátí zpět do fotoaparátu a budete moci pořídit další fotky. Tlačítkem zpět funkci fotoaparát opustíte.
Obrázky

K prohlížení pořízených obrázků slouží jednoduchý prohlížeč obrázků.

V telefonu jsou dvě složky s obrázky: Obrázky z fotoaparátu (obsahuje obrázky pořízené telefonem) a Ostatní obrázky (obsahuje ostatní obrázky, které jste zkopírovali do telefonu z počítače).

 • Když otevřete prohlížeč, poslední pořízený obrázek se zobrazí jako první. Bude zobrazen na displeji a přehraje se jeho slovní popis.
 • Pomocí tlačítek vpravo a vlevo můžete obrázky procházet. Vždy, když se zobrazí nová fotka, bude přehrán její slovní popis.
 • Stisk tlačítka potvrzení otevře kontextové menu, ve kterým si budete moci vybrat jednu z následujících možností: Přiblížit, Sdílet obrázek, Informace o obrázku, Změnit nahranou poznámku nebo Smazat obrázek.
 • Obrázky je možné procházet všechny dohromady, nebo po měsících.
Přiblížit

Pokud si chcete obrázek prohlídnout více zblízka, můžete využít položku Přiblížit v kontextovém menu. Jakmile bude obrázek přiblížen, bude oznámena úroveň jeho přiblížení (jsou dostupné úrovně 2,4,8 a 16) V obrázku se můžete pohybovat pomocí tlačítek vpravo, vlevo nahoru a dolů. Pokud chcete snížit úroveň přiblížení, otevřete kontextové menu a vyberte možnost Oddálit. Pro přejití k dalšímu obrázku je třeba stávající obrázek nejprve oddálit, protože směrová tlačítka jsou v tuto chvíli využívána pro pohyb v obrázku.

Sdílet obrázek

Zde můžete pořízený obrázek sdílet s další osobou, která si ho poté bude moci prohlédnout. Tato funkce může být užitečná například když potřebujete pomoc od vidící osoby nebo jednoduše chcete poslat někomu obrázek z jakéhokoliv jiného důvodu.

Sdílení obrázku je možné dvěma způsoby, pomocí SMS zprávy nebo e-mailu.

Sdílet obrázek e-mailem Tato možnost otevře Nový email a do pole Přílohy přidá vybraný obrázek. E-mail tak po odeslání obsahuje obrázek jako přílohu, kterou si příjemce e-mailu může zobrazit a stáhnout.

Sdílet obrázek textovou zprávou Pro využití této funkce budete potřebovat mobilní data nebo Wi-Fi připojení. Fotka bude zašifrována a nahrán na BlindShell server. Příjemce obdrží zprávu s odkazem na fotku.

Fotku bude možné shlédnout na většině smartphonů, na kterých lze procházet internet. Tento odkaz je také možné manuálně poslat nebo vložit do prohlížeče v počítači.

K této funkci nevyužíváme MMS. Účtován bude standardní poplatek za SMS Vaším poskytovatelem služeb (a poplatek za přenos dat, pokud využijete mobilní data).

 • Poznámka k ochraně soukromí: Všechny fotky, odeslané pomocí této funkce, jsou end-to-end šifrovány pomocí bezpečné šifry (AES) Šifrovací kód je obsažen v SMS zprávě a je odeslán pouze příjemci, kterého si zvolíte. Tento kód není odeslán nikam jinam. Ačkoliv jsou zašifrovaná data fotky na našich serverech, nikdo, včetně společnosti BlindShell, se bez klíče k obsahu zprávy nedostane.
  U nás budou zašifrovaná data uložena minimálně 14 dní od nahrání.
Informace o obrázku

Zde najdete základní informace o pořízené fotce: datum a čas pořízení, rozlišení a velikost souboru.

Změnit nahranou poznámku

Původně nahranou poznámku můžete změnit. Budete vyzváni, abyste nahráli nový popis, a původní popis bude přepsán.

Smazat obrázek

Zde můžete obrázek vymazat. Vymazání bude nutné potvrdit.

Knihy

Knihy obsahují čtečku knih a knihovnu. Ve Čtečce knih si můžete přehrát vaše oblíbené knihy. V knihovně si pak můžete stáhnout knihy dle vašeho výběru, které jsou dostupné online.

 • Čtečka knih
 • Knihovna
Čtečka knih

Abyste mohli Čtečku knih využívat, je třeba zkopírovat soubory s knihami do složky temp_sd/BlindShell/Books ve vnitřní paměti telefonu nebo na SD kartu do složky BlindShell/Books. Můžete rovněž použít aplikaci KDD pro stažení knih z Knihovny digitálních dokumentů SONS. Čtečka knih přehraje audio soubory a přečte textové (txt) soubory. Každý soubor ve složce Books je rozpoznán jako samostatná kniha. Rovněž každá podsložka je brána jako jedna kniha, takže např. knihy rozdělené do několika souborů mohou být uloženy každá do samostatné složky. Počet takovýchto podsložek může být jakýkoli.

Hlavní menu
 • Poslední kniha - zobrazí poslední čtenou knihu.
 • Seznam knih - obsahuje seznam všech Vašich knih.
 • Záložky - zobrazí seznam záložek, které jste vytvořili.
Menu vybrané knihy

Jestliže v seznamu knih vyberete tlačítkem potvrzení nějakou knihu, zobrazí se následující nabídka:

 • Pokračovat ve čtení - začne číst knihu v místě, kde jste čtení naposledy opustili. Položka je tedy dostupná jen v případě, že již máte knihu rozečtenou.
 • Číst od začátku - začne číst knihu od začátku. Předchozí pozice bude ztracena (kromě vytvořených záložek).
 • Procházet obsah - umožňuje procházení obsahu knihy podle kapitol nebo částí.
 • Záložky - zobrazí seznam záložek, které jste v knize vytvořili.
 • Smazat knihu Smaže knihu z telefonu
Při poslechu knihy
 • Stisk tlačítka vlevo nebo vpravo Vás posune na předchozí nebo další část knihy.
 • Stisk tlačítka zpět během přehrávání jej pozastaví.
 • Pokud je přehrávání pozastaveno, stisk tlačítka zpět Vás vrátí do seznamu knih.
 • Tlačítky doleva a doprava se můžete pohybovat po jednotlivých knihách a tlačítkem potvrzení se opět zobrazí již výše zmíněná nabídka.
 • Stisk tlačítka potvrzení během přehrávání jej dočasně pozastaví a zobrazí se kontextové menu přehrávání s dalšími možnostmi. Po výběru jedné z těchto možností, nebo po přechodu zpět, bude přehrávání opět pokračovat.
Kontextové menu přehrávání
 • Skočit na procento knihy - umožňuje Vám zadat procenta v knize (0-99) a čtečka přejde na vybranou část knihy.
 • Přidat záložku - vytvoří záložku na aktuální pozici v knize. Budete vyzváni k pojmenování dané záložky. Pokud nebude název zadán, záložka bude pojmenována podle času.
Kontextové menu přehrávání - zvukové knihy
 • Výběrem možnosti Posun v knize změníte funkci tlačítek doleva a doprava. Jejich stiskem se budete moci pohybovat v knize vždy o 10 sekund dopředu nebo dozadu. Pokud nestisknete žádné z nich během 10 sekund, funkce tlačítek doleva a doprava se vrátí do původního stavu.
Kontextové menu přehrávání - textové knihy

Rychlost čtení - změní rychlost čtení knihy. K dispozici jsou možnosti Pomalu, Normálně, Rychle, Rychleji a Nejrychleji. Jazyk čtení - změní jazyk, kterým je kniha čtena. K dispozici je 14 jazyků včetně češtiny.

KDD

Tato aplikace slouží k online vyhledávání v Knihovně digitálních dokumentů SONS. Můžete si prohlížet a číst obsah časopisů, vyhledávat knihy podle různých kategorií a ty pak můžete stahovat do čtečky v telefonu.

Přihlášení do KDD

Pro používání aplikace je zapotřebí mít zřízený platný účet v Knihovně digitálních dokumentů SONS KDD.cz. Při prvním spuštění Vás tedy aplikace vyzve k přihlášení a zobrazí se nabídka s položkami Jméno, Heslo a Přihlásit se. Vyplňte tedy Vaše přihlašovací údaje a přihlašte se k účtu. Pokud jste vyplnili údaje správně, aplikace se přihlásí k účtu a zobrazí se její hlavní menu. V opačném případě budete upozornění na chybné údaje a budete vyzváni k opakovanému zadání.

Hlavní nabídka aplikace obsahuje tyto možnosti:

 • Knihy slouží k vyhledávání a stahování knih
 • Časopisy slouží k vyhledávání a prohlížení časopisů
 • Nastavení Umožňuje odhlášení od účtu či změnu hesla.
Vyhledávání a stahování knih

Po výběru položky Knihy se zobrazí nabídka několika kritérií, podle kterých lze v knihovně vyhledávat. Najdete zde následující možnosti:

 • Novinky Zobrazí se 100 naposledy přidaných knih, přičemž poslední položka seznamu Načíst další knihy slouží pro načtení dřívějších novinek. Když na konkrétní knize stisknete Tlačítko potvrzení, zobrazí se volby Uložit a Anotace. První volba knihu stáhne a uloží do čtečky knih. Po potvrzení druhé volby se zobrazí anotace knihy, ze které se vrátíte do nabídky novinek stiskem Tlačítka Zpět.
 • Podle názvu Zobrazí se pole pro vkládání textu, do kterého vepište název hledané knihy nebo jen jeho část a stiskněte tlačítko potvrzení. Zobrazí se seznam vyhledaných knih, který můžete standardně procházet tlačítky doleva či doprava. Po stisku Tlačítka potvrzení na konkrétní knize se objeví volby pro uložení či zobrazení anotace knihy. Stiskem Tlačítka zpět v seznamu knih se vrátíte opět do nabídky vyhledávacích kritérií.
 • Podle autora Zobrazí se pole pro vkládání textu, do kterého můžete napsat jméno, příjmení nebo celé jméno autora, jehož knihy si přejete vyhledat. Chcete-li zadat celé jméno, je potřeba napsat nejprve příjmení a potom jméno. Pokud zadáte jméno v opačném tvaru, aplikace nenajde žádné výsledky. Po potvrzení Vámi zadaného jména se zobrazí autor či více autorů, po kterých se opět můžete pohybovat Tlačítky doleva a doprava. Po výběru konkrétního autora se potom zobrazhí seznam všech knih, které jsou v knihovně k dispozici. Po stisku Tlačítka potvrzení na konkrétní knize se objeví volby pro uložení či zobrazení anotace knihy. Stiskem Tlačítka zpět se vrátíte ze seznamu knih na seznam autorů a další stisk Vás vrátí do nabídky vyhledávacích kritérií.
 • Anotace zobrazí se pole pro vkládání textu, do kterého můžete napsat slovo, či několik slov, podle kterých si přejete vyhledat anotace knih. Po potvrzení se potom objeví seznam knih, jejichž anotace obsahují hledaný text. I zde platí, že po potvrzení konkrétní knihy se objeví volby pro její uložení či zobrazení anotace. Tlačítkem zpět se ze seznamu knih vrátíte opět do nabídky vyhledávacích kritérií.
 • Kategorie po výběru této položky se zobrazí seznam kategorií, podle kterých lze v knihovně vyhledávat. Jednotlivé kategorie se po potvrzení většinou rozdělují na další podkategorie, ve kterých se teprve zobrazují konkrétní knihy. Opět platí, že po potvrzení konkrétní knihy se objeví volby pro její uložení či zobrazení anotace. Tlačítkem zpět se ze seznamu knih vrátíte opět do nabídky kategorií či podkategorií.
Vyhledávání a prohlížení časopisů

Po výběru položky Časopisy se zobrazí nabídka několika kritérií, podle kterých lze časopisy procházet a číst jejich obsah. Jednotlivé články se potom otevírají v rozhraní čtečky knih. Najdete zde následující možnosti:

 • Poslední čtené po výběru této položky se zobrazí seznam naposledy otevřených časopisů Po otevření konkrétního časopisu se zobrazí seznam článků daného čísla. Seznam článků lze procházet Tlačítky doleva a doprava, čtení konkrétního článku pak zahájíte Tlačítkem potvrzení. Stiskem Tlačítka zpět se vrátíte na seznam naposledy čtených časopisů a další stisk tlačítka zpět Vás vrátí do nabídky vyhledávacích kritérií časopisů.
 • Novinky Zobrazí se 40 naposledy přidaných časopisů. Opět platí, že po otevření konkrétního časopisu se zobrazí seznam článků daného čísla, který lze procházet Tlačítky doleva a doprava a čtení konkrétního článku pak spustíte Tlačítkem potvrzení. Stiskem Tlačítka zpět se vrátíte na seznam nejnovějších časopisů a další stisk tlačítka zpět Vás vrátí do nabídky vyhledávacích kritérií časopisů.
 • Procházet všechny časopisy jak už název napovídá, výběrem této položky lze procházet veškeré časopisy, které jsou v knihovně k dispozici. Při pohybu po jednotlivých časopisech je většinou přečten nejen název, ale i tematický popis časopisu. Po výběru konkrétního časopisu se otevře seznam dostupných ročníků a teprve po výběru konkrétního ročníku se zobrazí seznam článků. Ten lze procházet standardně Tlačítky doleva a doprava, a pro přečtení konkrétního článku na něm stiskněte Tlačítko potvrzení. Stiskem Tlačítka zpět se vrátíte na seznam ročníků daného časopisu a další stisk tlačítka zpět Vás vrátí do nabídky všech časopisů.
Ovládání poslechu článku

Jak už bylo řečeno, články se otevírají v rozhraní čtečky knih a tak je ovládání velmi podobnné.

 • Stisk tlačítka vlevo nebo vpravo Vás posune na předchozí nebo další část článku.
 • Stisk tlačítka zpět během předčítání jej pozastaví.
 • Pokud je předčítání pozastaveno, stisk tlačítka zpět Vás vrátí do seznamu článků, kde se můžete Tlačítky doleva a doprava pohybovat po jednotlivých článcích a tlačítkem potvrzení se opět zahájí předčítání vybraného článku.
 • Stisk tlačítka potvrzení během předčítání jej dočasně pozastaví a zobrazí se kontextové menu s dalšími možnostmi. Po výběru jedné z těchto možností, nebo po přechodu zpět, bude čtení opět pokračovat.
Kontextové menu předčítání
 • Skočit na procento knihy - umožňuje Vám zadat procenta v článku (0-99) a čtečka přejde na vybranou část článku. Rychlost čtení - změní rychlost předčítání článku. K dispozici jsou možnosti Pomalu, Normálně, Rychle, Rychleji a Nejrychleji. Jazyk čtení - změní jazyk předčítání. K dispozici je 14 jazyků včetně češtiny.

Pomůcky

Aplikace v položce Pomůcky nabízejí nástroje, které byly vyvinuty speciálně pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. BlindShell Classic nabízí následující aplikace:

 • Indikátor barev
 • Poloha
 • Označování objektů
 • Baterka
Indikátor barev

Indikátor barev slouží k detekci barev objektů kolem Vás. Využívá kameru telefonu, která se nachází na zadní straně telefonu vedle SOS tlačítka. Po spuštění aplikace se ozve "připraveno" a můžete zahájit rozpoznávání. Držte telefon několik centimetrů od požadovaného objektu a spusťte detekci stiskem tlačítka potvrzení. Barva bude řečena hned po rozpoznání. Pro zpřesnění výsledku několikrát proces zopakujte a vyberte barvu, která se ve výsledku objevila nejčastěji.

Upozornění: Přesnost výsledků je závislá na okolních světelných podmínkách a v temnějším prostředí výsledky nemusejí odpovídat realitě.

Poloha

Aplikace poloha používá WiFi připojení, GPS data a mobilní data pro nalezení adresy vaší polohy. Celý proces vyhledávání může trvat až 30 sekund.
Výsledek vyhledávání obsahuje následující informace:

 • Nalezená adresa.
 • Přesnost nalezené polohy.
 • Možnost odeslat nalezenou polohu v SMS zprávě. Můžete vybrat buď příjemce z kontaktů a nebo zadat číslo ručně.
 • GPS souřadnice.

Upozornění: Přesnost nalezené polohy může kolísat. Doporučujeme proto výsledkům věřit, nicméně na přesnost polohy zcela nespoléhat.

Upozornění: Abyste mohli aplikaci Poloha využívat, je třeba připojení k internetu.

Označování objektů

Aplikace označování objektů pomáhá s identifikací předmětů, které jsou od sebe těžko rozpoznatelné pouhým hmatem, jako jsou například krabičky s léky, láhve, kosmetické produkty atp. Pro používání této aplikace máte k dispozici sadu speciálních samolepek, které budete lepit na označované předměty. Samolepky lze v případě potřeby dokoupit u Vašeho prodejce telefonu.

Samolepky jsou veliké asi jeden a půl krát jeden a půl centimetru. Nejprve je nutné je nalepit na předmět, který chcete později identifikovat. Pomocí kamery telefonu posléze načtete tuto samolepku do telefonu, kde si k ní přiřadíte psaný popis nebo hlasový záznam. Každá samolepka je unikátní a poté, co s ní objekt označíte, telefon si spojí tuto samolepku s popisem, který jste k ní přiřadili. Po uložení záznamu do telefonu bude možné objekt zpětně identifikovat a popis Vám bude přehrán.

Označení nového objektu
 • Připravte si předmět, který chcete označit.
 • Odlepte jednu samolepku z archu a přilepte jí na předmět. Pokud je to možné, snažte se samolepku přilepit tak, aby byla co nejvíce naplacato a vyhněte se hrubým či nerovným povrchům.
 • V telefonu otevřete v aplikaci označování objektů položku "nová značka". Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na nalepenou samolepku. Doporučená vzdálenost telefonu od snímaného předmětu je dvacet až třicet centimetrů. Možná budete potřebovat více pokusů, abyste si správné namíření osvojili.
 • Poté, co je samolepka načtena, k ní můžete přidat buď psaný či mluvený popis. Pokud vyberete možnost Nahrát popis objektu, bude popis nahrán z mikrofonu telefonu. Nahrávání začne po pípnutí a bude automaticky ukončeno po pěti vteřinách. Pokud vyberete možnost Napsat popis objektu, zobrazí se pole pro zadávání textu.
Rozpoznání objektu
 • V menu zvolte možnost číst značky. Uslyšíte cvakání, které indikuje, že je rozpoznávání aktivní.
 • Nasměrujte kameru telefonu na předmět, jako při označování.
 • Pokud je značka rozpoznána, popis předmětu Vám bude přečten, či přehrán.
 • Tlačítko zpět Vás vrátí do režimu rozpoznávání, kde můžete přečíst další značku. Popis předmětu může být zopakován pomocí stisku tlačítka dolů.
Úprava a mazání uložených značek

Značky lze upravovat či mazat skrze položku "seznam značek". Po výběru této položky se zobrazí seznam vytvořených značek. Výběrem konkrétní značky se objeví nabídka, ze které lze popis buď upravit a nebo značku smazat.

Baterka

Jednoduchá aplikace, který zapne LED světlo, které je na zadní straně telefonu vedle kamery.

Nastavení

V této sekci můžete přizpůsobit vlastnosti telefonu. Zároveň zde můžete nastavit připojení k sítím, nastavení SIM karet a možnost aktualizace na novější verzi Software, pokud je dostupná.

Zvuky

Tato sekce obsahuje nejrůznější nastavení hlasových a zvukových výstupů telefonu.

Profily

Můžete si nastavit zvukový profil pro příchozí hovory a zprávy. Na toto nastavení lze také přejít z hlavní nabídky telefonu pomocí dlouhého stisku křížku.

 • Normální - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon zvonit a vibrovat.
 • Vibrace - při příchozím hovoru nebo zprávě bude telefon pouze vibrovat.
 • Tichý - při příchozím hovoru nebo zprávě telefon nebude vibrovat ani zvonit
Hlasitosti

V nastavení hlasitosti můžete upravit hlasitost budíku, vyzvánění, upozornění, a další zvukové odezvy telefonu.

Melodie

Máte možnost nastavit si melodie vyzvánění příchozích hovorů, upozornění a budíků. Pokud chcete použít Vaši vlastní melodii, zkopírujte daný soubor do úložiště telefonu. Vložte jej do složky Vyzváněcí melodie, resp. Upozornění nebo Budíky.

Hlasový výstup

Zde můžete nastavit atributy hlasové odezvy telefonu - rychlost a intonaci. Máte na výběr z několika možností a můžete si vybrat, která Vám bude nejvíce vyhovovat.
Můžete také zapnout a vypnout oznamování informací o čase a datu, které jsou prezentovány po odemknutí telefonu.

Zpětná vazba

Máte možnost nastavit způsob, kterým telefon poskytuje další zpětnou vazbu (kromě hlasového výstupu). Pro posouvání v menu, zadávání textu nebo zamykání/odemykání telefonu může být odezva telefonu zprostředkována pomocí pípání, vibrací nebo kombinací obojího.

Oznamování pozice v menu

Zde můžete aktivovat nebo deaktivovat oznamování pozice jednotlivých položek v menu (např. jedna z devíti)

Zvukové připomínání zmeškaných

Pokud zmeškáte hovor nebo přeslechnete zvukovou signalizaci doručené zprávy, tak povolíte-li možnost Zvukové upozornění, ozve se každých pět minut méně rušivé pípnutí, které Vás upozorní na zmeškanou notifikaci. Toto pravidelné pípání bude zrušeno, jakmile zkontrolujete zmeškané události.

Klávesnice

Tato sekce obsahuje informace týkající se nastavení vkládání textu a zamykání klávesnice.

Zamykání klávesnice

Výběrem této položky budete moci povolit nebo zakázat zamykání telefonu. Zámek klávesnice je určen především pro zamezení nechtěného stisku tlačítek.

 • Pokud je zámek klávesnice povolen, Telefon se bude automaticky zamykat po uplynutí časového limitu neaktivity. Tento limit lze upravit v možnostech nastavení displeje. Telefon opět odemknete dlouhým stiskem hvězdičky. Klávesnici můžete zamknout a přepnout tak telefon do režimu spánku i před uplynutím časového limitu a to dlouhým stiskem hvězdičky.
 • Pokud je zámek klávesnice zakázán, telefon po uplynutí určitého časového limitu neaktivity rovněž přejde do režimu spánku a vypne displej, ale klávesnice se nezamkne. Telefon "probudíte" stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Stisk tohoto tlačítka telefon pouze probudí, ale neprovede žádnou akci. I v tomto případě můžete odemknout a zamknout telefon manuálně pomocí dlouhého stisku hvězdičky ale telefon se nebude zamykat automaticky.
Čtení při mazání

Tato možnost ovlivňuje hlasovou odezvu při mazání znaků.

 • Číst další znak - při mazání textu pomocí tlačítka zpět bude místo smazaného znaku přečten znak, na kterém se právě nachází kurzor.
 • Číst smazaný znak - při mazání textu tlačítkem zpět bude přečten právě smazaný znak.
 • Po ukončení mazání můžete stisknout tlačítko dolů pro přečtení zbylého textu.
Opakování při psaní

Při psaní textu na klávesnici máte možnost nastavit si jeho opakování následujícími způsoby:

 • Opakovat po slovech - Po vložení mezery nebo interpunkčního znaménka bude zopakováno napsané slovo.
 • Opakovat celý text - Po vložení mezery nebo interpunkčního znaménka bude zopakován doposud napsaný text.
 • Neopakovat - Po vložení mezery nebo interpunkčního znaménka text opakován nebude. Napsaný text lze přečíst stiskem tlačítka dolů.

Text je také možné procházet po znacích, nebo po slovech. Dlouhým stiskem tlačítka nahoru v klávesnici si můžete procházení nastavit.

Signalizace velkých písmen

Můžete si nastavit, jakým způsobem vám bude telefon oznamovat psaní velkých písmen.

 • Nesignalizovat - psaní velkého písmene nebude nijak oznámeno
 • Signalizovat slovně- při napsání velkého písmene bude oznámeno slovo "Velké"
 • Signalizovat vyšším tónem hlasu - písmeno bude přečteno vyšším hlasem

Displej

Zde můžete nastavit možnosti týkající se displeje jako je jas nebo časový limit obrazovky

Nastavení jasu

Tato možnost nabízí změnu jasu displeje - vyšší úroveň znamená vyšší jas, ale také kratší výdrž baterie. K dispozici je 6 úrovní jasu.

Časový limit obrazovky

Zde si můžete nastavit čas, po kterém v případě neaktivity telefon přejde do režimu spánku a bude tak šetřit energii. Pokud je nastaveno zamykání klávesnice, klávesnice bude v režimu spánku automaticky zamknuta.

Barevné schéma

Máte možnost upravit barvu textu a také barvu pozadí, na němž se bude text zobrazovat. Na výběr máte z následujících schémat:

 • Bílý text na černém pozadí
 • Černý text na bílém pozadí
 • Bílý text na modrém pozadí
 • Černý text na žlutém pozadí
Styl hlavního menu

Můžete si nastavit vzhled hlavního menu. Lze nastavit buď jednoduchý text, ikony nebo kombinaci ikon a textu.

Zapnout obrovskou velikost textu

Touto volbou můžete zvětšit velikost textu u položek v menu. Zvětšením velikosti textu se může stát, že jednotlivá slova budou přesahovat na více řádků. Po aktivování této položky se název přepínače změní na Zapnout běžnou velikost textu a lze tudíž zvětšení textu přepnout zpět do původní podoby.

Sítě

Zde můžete nastavit připojení k WiFi, Bluetooth, mobilní síti nebo nastavit PIN kód.

WiFi

Pro připojení k WiFi síti je nejprve třeba zapnout WiFi v telefonu. Pokud WiFi nechcete využívat, můžete ji vypnout výběrem položky Vypnout WiFi v menu. Touto možností se šetří baterie telefonu. Je-li WiFi připojení vypnuté, tak v této nabídce najdete jen položku pro zapnutí WiFi. Ostatní níže popisované položky nebudou zobrazeny. Nabídku lze rovněž vyvolat stiskem Tlačítka potvrzení na položce Stav WiFi z menu informací o stavu.

Seznam sítí

tato položka menu obsahuje seznam dostupných WiFi sítí a seznam dříve uložených WiFi sítí.

 • Pro připojení k WiFi síti stiskněte tlačítko potvrzení na konkrétní síti a poté vyberte možnost Připojit se k síti. Pokud je WiFi síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho vložení.
 • Alternativně můžete využít připojení pomocí tlačítka WPS. Vyberte možnost Připojit pomocí tlačítka WPS a poté stiskněte toto tlačítko na Vašem routeru. Po chvíli by se měly router a telefon spárovat.
 • Položka Informace o síti Vám poskytne další informace, jako síla signálu nebo dostupnost sítě.
 • Pro vymazání uložené sítě ze seznamu přejděte na seznam sítí, vyberte příslušnou síť a zvolte možnost Zapomenout síť.

Pokud se chcete připojit ke skryté síti, zvolte položku Připojit se ke skryté síti. V tomto případě zadejte název sítě a poté heslo.

Připojení WiFi pomocí textového souboru

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu a vytvořit textový soubor v kořenovém adresáři úložiště.

 • Název tohoto souboru by měl být wifi.txt a měl by obsahovat dva řádky.
 • První řádek tohoto souboru je název sítě wifi (velikost písmen je nepodstatná) a druhý řádek je síťové heslo (rozlišuje malá a velká písmena).
 • Pokaždé, když se pokusíte připojit k zabezpečené síti, BlindShell zkontroluje přítomnost a správný formát tohoto souboru.
 • Pokud je soubor nalezen a je platný, telefon zkontroluje, zda se první řádek shoduje se zvoleným názvem sítě.
 • Pokud ano, pole pro vložení hesla se nezobrazí a použije se místo toho heslo ze souboru.
Bluetooth

Telefon podporuje některá Bluetooth audio zařízení, jako jsou reproduktory, sluchátka, či handsfree. Před prvním použitím musí být zařízení s telefonem spárováno.

Upozornění:: Když se připojíte k audio zařízení, veškerý zvukový výstup (včetně syntetického hlasu) bude přehráván skrze toto zařízení. Pokud nebude zařízení správně fungovat, může dojít k situaci, že zůstanete bez použitelné hlasové odezvy. V takovém případě je vždy možné zařízení odpojit zvýšením hlasitosti nad maximální možnou úroveň, t.j. několikanásobným stisknutím tlačítka hlasitosti.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

Ve výchozím stavu je Bluetooth vypnutý, čímž se šetří energie Vaší baterie. Doporučujeme nechat Bluetooth vypnutý, pokud není používán. Bluetooth lze zapnout a vypnout využitím první možnosti v menu. Nabídku lze rovněž vyvolat stiskem Tlačítka potvrzení na položce Bluetooth z menu informací o stavu.

Jak spárovat telefon se zařízením
 • Zapněte párovací mód na vašem zařízení. Některá zařízení jsou ve výchozím stavu po zapnutí připravena k párování. U jiných zařízení je třeba speciálním tlačítkem nebo kombinací tlačítek párování vyvolat. Závisí to na konkrétním zařízení a je to popsáno v návodu k němu.
 • Jakmile je zařízení připraveno k párování, vyberte možnost Hledat zařízení v menu telefonu. Hledání může trvat až půl minuty a poté vám bude oznámen seznam nalezených zařízení.
 • Stiskem tlačítka potvrzení vyberete zařízení, se kterým chcete telefon spárovat. Proces párování obvykle trvá několik sekund.
 • Některá zařízení budou požadovat vložení ověřovacího kódu. Pokud se to stane, je třeba zadat kód, který vám BlindShell sdělí.
Připojení a odpojení zařízení

Spárované zařízení by se obvykle mělo připojit samo. Nicméně ne všechna zařízení se připojí automaticky. Proto je užitečné mít možnost připojit a odpojit zařízení samostatně, bez párování.

Pro připojení nebo odpojení zařízení:

 • Vyberte v menu spárovaná zařízení a zobrazí se seznam všech spárovaných zařízení.
 • Stiskem tlačítka potvrzení na konkrétním zařízení otevřete menu, v němž vyberete operaci, kterou chcete provést (Připojit, odpojit, odpárovat)
 • Pokud vyberete možnost připojit či odpojit, telefon se pokusí spojení nebo odpojení zařízení provést. Jakmile se to podaří, zařízení převezme dané funkce a zvukový výstup telefonu bude přesměrován.
 • Pokud vyberete možnost odpárovat zařízení, zařízení bude nedostupné do té doby, než ho znovu spárujete. Některá zařízení vyžadují provést odpárování předtím, než se propojí s jiným telefonem.
Poznámky o Bluetooth
 • Ujistěte se, že je zařízení před pokusem o připojení nebo párování zapnuto. Některá zařízení se sama vypnou po určité době neaktivity.
 • Na trhu najdete velké množství Bluetooth zařízení a BlindShell nemůže garantovat kompatibilitu se všemi zařízeními. Poraďte se se svým BlindShell prodejcem, který Vám může dát tip, nebo nabídnout otestovaný model zařízení.
 • Kvůli možnému rádiovému rušení a kvůli povaze samotného Bluetooth protokolu není garantováno, že zařízení bude v procesu vyhledávání nalezeno. Pokud se vám nedaří najít nebo spárovat vaše zařízení, ujistěte se, že je stále v párovacím módu, a proces opakujte. Pokud problém přetrvává, ujistěte se, že v blízkosti není žádný silný zdroj rušení, jako třeba jiné Bluetooth zařízení, WiFi router nebo jiné rádiové zařízení.
Mobilní data

V nabídce najdete dvě položky.

 • Přepínač mobilních dat Pomocí tohoto přepínače můžete mobilní data buď vypnout či zapnout. To lze také provést v menu Informace o stavu výběrem položky Síla signálu
 • Nastavení APN Každý mobilní operátor používá pro přístup k internetu tzv. přístupové body. Názvy těchto bodů se u jednotlivých operátorů liší. Proto bude nabídka přístupových bodů u každého uživatele jiná. Standardně není nutné nastavení měnit, ale pokud se stane, že mobilní data nefungují i přesto, že jsou zapnutá, pak je zde potřeba vybrat správný přístupový bod.
Poznámka k Mobilním datům

Máte-li zapnuté jak připojení k WiFi síti, tak mobilní data, bude automaticky upřednostňované připojení k WiFi síti. V případě, že jste mimo dosah Vaší WiFi sítě, telefon se automaticky připojí k mobilním datům.

Pin kód
 • V menu PIN kód lze zapnout či vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu. Pro změnu PIN kódu je nutné jej mít aktivní.
 • Pokud zadáte PIN kód třikrát po sobě špatně, SIM karta bude zablokována a bude nutné zadat kód PUK. Na zadání kódu PUK máte 10 pokusů, poté bude Vaše SIM karta zablokována definitivně.
 • Pokud používáte SIM karty dvě, nejdříve vyberte příslušnou kartu, pro kterou chcete změny provést.
SIM karty

Tato volba se zobrazí jen v případě, že jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty. Zde můžete vybrat, jaká SIM karta se bude používat pro odchozí hovory, odchozí zprávy a mobilní data.

Režim menu telefonu

V tomto nastavení lze zvolit ze dvou režimů

 • Plnohodnotný režim - v telefonu jsou uživateli k dispozici k používání všechny dostupné funkce. Telefon je tak bez jakýchkoliv funkčních omezení.
 • Zjednodušený režim - v telefonu dojde ke skrytí všech pokročilých funkcí. Uživateli zůstane k dispozici pouze sada základních funkcí telefonu. Mezi základní funkce patří Volání, Zprávy, Kontakty, Zmeškané události a Vypnutí telefonu. Po aktivaci zjednodušeného režimu dojde také ke skrytí nastavení telefonu. Pro opětovné otevření Nastavení je třeba Vytočit číslo ###. Poté je možné provádět změny v nastavení nebo znovu aktivovat Plnohodnotný režim.

Aktualizace BlindShell

Upozornění: Aby bylo možné telefon aktualizovat, je třeba, aby byl připojen k internetu prostřednictvím WiFi.

Aktualizace pro telefon BlindShell jsou vydávány z následujících důvodů:

 • zlepšování vlastností telefonu a odstraňování chyb
 • přinášení nových funkcí telefonu

Když je dostupná nová aktualizace, budete na to upozorněni zprávou. Tato zpráva se objeví ve zmeškaných událostech a v přijatých zprávách.

Nejprve vyberte položku Zkontrolovat aktualizace. Pokud bude dostupná nová aktualizace, budete ji moci stáhnout. Obsah aktualizace bude stručně popsán.

Po stažení aktualizačního souboru jej nainstalujete výběrem položky Nainstalovat aktualizaci. Tento proces bude trvat několik minut. Během aktualizace bude telefon mluvit robotickým hlasem a Vy budete informováni o průběhu aktualizace.

Upozornění: Nevypínejte telefon a neprovádějte žádné akce během procesu aktualizace. Mohlo by to vést k poškození softwaru telefonu a následné nutnosti opravy telefonu.

Nastavení času a data

Po vložení SIM karty do telefonu se čas obvykle nastaví automaticky ze sítě. Pokud chcete nastavit jiný čas, nebo nedošlo k automatickému nastavení, můžete využít tohoto návodu.

 • Pro vložení vlastního data a času nejprve vypněte automatické nastavení času a data. Tato položka se nemusí zobrazit v případě, že ze sítě čas a datum nebylo možné získat.
 • Nastavit čas je třeba pomocí čtyřmístného čísla. První dvojice čísel slouží pro zadání hodiny a druhá dvojice pak pro zadání minut.
 • Pro nastavení data nejprve vyberte položku Nastavit datum a poté zadejte den, měsíc a rok a potvrďte položkou Uložit datum.
 • Vždy můžete zpět nastavit automatické nastavení času ze sítě položkou Zapnout automatické nastavení data a času.

O telefonu

V této nabídce se zobrazí informace o Vašem telefonu. Najdete zde následující položky:

 • Software obsahuje informaci o nainstalované verzi Software a datum poslední aktualizace telefonu.
 • BlindShell Classic obsahuje informace o volné kapacitě vnitřního úložiště telefonu a kapacitě SD karty.
 • Sim 1 IMEI - zde se zobrazí výrobní číslo telefonu, SIM 1IMEI je hlavním IMEI číslem telefonu
Servisní menu

Poslední položkou v nabídce O telefonu je položka Servisní menu. Upozornění: Manipulaci s touto nabídkou důrazně doporučujeme pouze velmi zkušeným uživatelům či odborným pracovníkům. Při neodborném zacházení hrozí ztráta Vašich uživatelských dat jako jsou kontakty, SMS zprávy atd.

Po potvrzení této nabídky budete dotázáni, zda chcete telefon restartovat do servisního menu. Po stisku Tlačítka potvrzení se telefon restartuje a objeví se servisní menu telefonu. To se ohlásí odlišným typem hlasu a na výběr máte následující možnosti:

 • Restartovat telefon Telefon bude restartován a dojde ke standardnímu spuštění systému.
 • Zálohovat data vytvoří zálohu vašich uživatelských dat na SD kartu. Pokud SD karta není v telefonu vložena, záloha se neprovede a zobrazí se chybová hláška.
 • Obnovit data obnoví data z Vaší zálohy na SD kartě. Pokud SD karta není v telefonu vložena, obnova dat se neprovede a zobrazí se chybová hláška.
 • Reset do továrního nastavení provede obnovu do továrního nastavení. Upozornění: Pokud provedete reset telefonu, aniž byste měli vytvořenou zálohu uživatelských dat, dojde k jejich smazání z telefonu bez možnosti obnovy.
 • Přeinstalovat systém dojde k přeinstalaci systému z SD karty. Upozornění: i zde hrozí ztráta Vašich uživatelských dat.

Informace o stavu

Nabídku informací o stavu můžete vyvolat jak příslušnou volbou z hlavního menu, tak odkudkoliv v telefonu stiskem tlačítka nahoru. Tento způsob nelze použít jen v situaci, kdy vkládáte text. Následně Vám budou nabídnuty tyto možnosti:

 • Čas a datum zobrazí informace o aktuálním čase a datu. Stiskem tlačítka potvrzení se otevře kalendář.
 • Stav WiFi zobrazí název a sílu signálu WiFi sítě, ke které je telefon právě připojen. Stiskem tlačítka potvrzení přejdete na nastavení WiFi.
 • Síla signálu zobrazí informace o síle signálu, jméno operátora a stav přepínače mobilních dat. Ten lze zobrazit a případně změnit stiskem tlačítka potvrzení
 • Stav baterie oznámí, kolik zbývá procent baterie
 • Bluetooth zobrazí informace o připojených Bluetooth zařízeních. Stiskem tlačítka potvrzení lze vyvolat nastavení Bluetooth.

Manuál

Položka Manuál obsahuje tento dokument rozdělený do částí pro přehlednější čtení. Dále zde znovu můžete Spustit tutoriál, který byl spuštěn při prvním zapnutí telefonu.

Zmeškané události

Zmeškané události upozorní na přijaté zprávy a zmeškané hovory. V hlavním menu telefonu se tato položka zobrazuje vždy s aktuálním počtem zmeškaných událostí. Při výběru konkrétní události se zobrazí nabídka s relevantními možnostmi (zavolat zpět, odpovědět apod.) a událost bude ze seznamu zmeškaných událostí odstraněna.

Vypnutí telefonu

Telefon vypnete výběrem poslední položky z hlavního menu. Zobrazí se dotaz, jestli se má telefon opravdu vypnout. Po dlouhém stisku tlačítka potvrzení se telefon vypne, což bude oznámeno nejen slovně, ale i dlouhou vibrací....

Technické specifikace

 • Připojení:
  • GSM: 900/1800/1900MHz
  • WCDMA: 2100MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • CPU: Dvouojádrový 1.2GHz
 • Paměť:
  • RAM: 512MB
  • Vnitřní kapacita: 4GB
  • Možnost navýšit pomocí SD karty
 • Displej: 2.8 inch QVGA TFT barevná obrazovka
 • SIM karty: dualní micro SIM sloty na karty
 • Fotoaparát: 2.0MPx
 • Baterie: 1800mAh
 • WiFi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM přijímač
 • LED světlo
 • SOS nouzové tlačítko

CE marking logo

Tento výrobek je certifikován Evropskou unií a zcela vyhovuje všem platným právním předpisům EU.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Po skončení životnosti výrobku jej můžete bezplatně vrátit dodavateli nebo výrobci. Tímto je dodržena Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019