Manuals

BlindShell manuals in all languages


Blindshell Classic Brugervejledning

Dansk oversættelse af Hjælpemidler for Handicappede A/S

BlindShell Classic er en telefon med tastatur til blinde og synshandicappede. Telefonen betjenes via det fysiske tastatur eller ved hjælp af stemmekommandoer. Feedback fra telefonen leveres af den indbyggede syntetiske stemme, vibrationer og yderligere akustiske signaler.

Vigtigt: Hvis batteriet løber helt tør for strøm, kan du opleve telefonen ikke kan oplades igen som normalt. Hvis det sker, så skal telefonen tilsluttes opladeren i flere timer og den vil efterfølgende begynde at oplade batteriet igen. Telefonen må aldrig efterlades med et tomt batteri i længere tid, da batteriet herved beskadiges. Et sådant tilfælde er ikke dækket af telefonens garanti. Vi anbefaler at du fjerner batteriet fra telefonen, hvis du ikke skal bruge den i mere end en uge.

Kom godt i gang

Pakkens indhold

 • Blindshell Classic telefon
 • Batteri
 • Øretelefoner
 • USB-oplader
 • USB-kabel

Beskrivelse af Blindshell Classic telefon

Telefonens front

Det glatte område på telefonens forside er LCD-skærmen. Øverst på telefonen lige over LCD-skærmen er højttaleren, som anvendes under telefonsamtale. Under LCD-skærmen er det alfanumeriske tastatur med kontrolknapperne.

 • LCD-skærm - viser oplysninger
 • Tastatur - styrer telefonen og bruges til indtastning af tekst
 • Højttaler - bruges som højttaler under en telefonsamtale.

Telefonens bagside

Alle funktionerne på bagsiden af telefonen er placeret i den øverste del. I venstre side er telefonens kamera og en LED lommelygte. Midt på telefonen er SOS nødknappen. Og i højre side er telefonens højttaler.

 • Kamera - bruges til farvegenkendelse og afmærkning.
 • LED lommelygte - understøtter kameraet ved dårlige lysforhold.
 • SOS nødknap - bruges i nødsituationer til at ringe til nødkontakt. (Der skal tilknyttes et nummer før knappen kan anvendes)
 • Højttaler - bruges til tale- og lydudgang.

Telefonens øverste og nederste kanter

Over LCD displayet på telefonens øverste kant er der et USB stik samt et hovedtelefon stik. Under tastaturet på telefonens nederste kant er der en mikrofon og i nederste højre hjørne en åbningsspalte, som giver dig adgang til at tage bagcoveret af telefonen.

 • Hovedtelefon stik – bruges hvis du ønsker at tilslutte hovedtelefoner.
 • USB stik - bruges til opladning af telefonen og tilslutning af telefonen til en computer.
 • Mikrofon - bruges som stemmeindgang under en telefonsamtale og til stemmenotat.
 • Åbningsspalte - bruges til at tage bagcover af telefonen.

Fuld beskrivelse af telefonens knapper og disses funktioner findes under Betjening af telefonen.

Afmonter bagcoveret

Der er et papir indlæg, der stikker ud af telefonen. Dette stykke papir hjælper dig med at tage bagdækslet af telefonen den første gang. Papiret skal ikke genbruges. Hvis du skal fjerne bagcoveret på et senere tidspunkt kan det gøres ved at du sætter en fingernegl i åbningsspalten, der er placeret nederst til højre på telefonen, og trække bagdækslet væk fra enheden, indtil du hører et klik. Flyt fingeren rundt langs telefonens kant gennem det lille hul, der nu er opstået, og fjern bagcoveret helt.

Sådan indsættes SIM-kort, SD-kort og batteri

Når bagdækslet er afmonteret, skal du placere telefonen foran dig, så skærmen og tastaturet på telefonen vender nedad og du har telefonens bagside op mod dig. Kamera og SOS-nødknap peger væk fra dig. Det rektangulære hulrum, hvor batteriet skal sidde, skal nu være foran dig.

Sådan indsættes SIM-kort

Telefonen har to Micro SIM-kortholdere, som er placeret i den nederste del af batterirummet. En på højre side og en på venstre side. SIM-kort holderen i højre side understøtter 4G.

SIM-kortets højre side

Mellem de to SIM-kortholdere er der et mellemrum, hvor der er plads til at lægge SIM-kortet. Læg SIM-kortet i dette mellemrum, så SIM-kortets kontakter vender nedad og dets skråkant er øverst i højre hjørne. Tryk let på SIM-kortet med en fingerspids og skub forsigtigt kortet helt til højre.

SIM-kortets venstre side

Mellem de to SIM-kortholdere er der et mellemrum, hvor der er plads til at lægge SIM-kortet. Læg SIM-kortet i dette mellemrum, så SIM-kortets kontakter vender nedad og dets skråkant er nederst i venstre hjørne. Tryk let på SIM-kortet med en fingerspids og skub forsigtigt kortet helt til venstre.

Fjernelse af et SIM-kort

Hvis du vil fjerne et SIM-kort fra en SIM-kortholder, skal du placere en fingerspids på kanten af SIM-kortet, presse mod det og lade SIM-kortet glide med fingeren mod det tomme område mellem SIM-kortholderne.

Sådan indsættes et SD-kort

SD-kortholderen er placeret over SIM-kortets højre side. For at indsætte et SD-kort skal du først åbne metaldækslet på holderen. Skub metaldækslet på SD-kortholderen til højre, indtil du hører et klik. Løft forsigtigt dækslet opad. Dækslet skal glide let op. Hvis du føler modstand mens du løfter dækslet, så åbnes den ikke korrekt. Sæt SD-kortet i holderen, kontakterne skal vende nedad og mod højre. Luk metaldækslet ved at trykke det ned og skubbe det mod venstre. Du hører et klik når dækslet er låst korrekt.

Montering af batteri

Find det lille hak der er på batteriets kant. Dette hak skal pege mod dig og være på den side af batteriet, der vender opad. Skub batteriet fra top til bund i huset. Pasformen er snært og batteriet vil nu ligge fast i kammeret. For at fjerne batteriet igen skal du bruge en fingernegl for at løfte det i toppen og derved fjerne det.

Sådan tænder du telefonen

Vend telefonen med display og tastatur opad og tastaturet pegende mod dig. Øverst på tastaturet ligger 5 funktionstaster. En stor blød multi-funktionsknap i midten og to små i henholdsvis højre og venstre side. For at tænde telefonen skal du trykke på tilbage-knappen i mindst tre sekunder indtil den vibrerer. ”Tilbage knappen” er nederst til højre for multi-funktionsknappen. Ikonet på tilbage-knappen er en rød telefon. Ved opstart vil telefonen afspiller en startmelodi. Telefonen åbner og du befinder dig i det første element af hovedmenuen Opkald. Nu er telefonen klar til brug. Det kan tage op til et minut før telefonen registrerer det mobile netværk.

Indbygget vejledning

En vejledning starter automatisk, når enheden tændes for første gang. Denne vejledning skal gennemføres, før du kan bruge telefonen. Vejledningen er senere tilgængelig i menupunktet Brugervejledning. Den indbyggede vejledning vil lære dig, hvordan du betjener telefonen. Hvis du trykker på en hvilken som helst knap under vejledningen, vil du få fortalt, hvad knappen bruges til. Nogle af knapperne har to funktioner, afhængigt af om du har udført et kort tryk på knappen eller et langt tryk. Når du er færdig med træningen, kan du afslutte vejledningen ved at trykke på ”tilbage-knappen” og herefter på bekræft-knappen som er nederst til venstre for Multi-funktionsknappen.

Betjening af telefonen

Dette afsnit i brugervejledningen beskriver, hvordan enheden betjenes ved brug af telefonens tastatur.

Lydstyrke knapper

De to øverste knapper på tastaturets sider er lydstyrkeknapperne.

 • Med et kort tryk på en af ​​lydstyrkeknapperne ændres det aktuelle lydstyrkeniveau.
 • Lydstyrkeknappen på venstre side reducerer det aktuelle lydstyrkeniveau og lydstyrkeknappen på højre side øger det aktuelle flydstyrkeniveau.

Funktionsknapper

To funktionsknapper er placeret under volumenknapperne.

Venstre funktionsknap - bekræft knap

 • Den venstre funktionsknap, kaldet bekræft-knap, bruges til bekræftelse af handlinger som f.eks. valg af menupunkter og accept af opkald. Du kan bruge denne knap som OK / Send / Bekræft funktion.
 • Under et opkald skifter denne knap mellem højttalerne (lille højttaler på telefonens front, der bruges under et telefonopkald) og højttaleren på telefonens bagside.
 • Langt tryk på denne knap i hovedmenuen vil frembringe en skærm for opkaldsnumre.

Højre funktionsknap – tilbage knap

 • Den højre funktionsknap, kaldet tilbage knap, bruges til at gå tilbage i en menu, annullere hændelser og afvise opkald. Du kan tænke på denne knap som NEJ / Tilbage / Annuller / Slet / Afvis.
 • Langt tryk på denne knap overalt fører altid til telefonens hovedmenu.
 • Langt tryk på denne knap, mens telefonen er slukket, tænder telefonen.
 • Mens du indtaster en tekst, vil et kort tryk på knappen slette et tegn. Langt tryk på knappen vil slette alt.
 • Hvis du holder knappen nede i 10 sekunder, vil telefonen genstarte. (Samme effekt kan opnås ved at fjerne batteriet fra telefonen)

Multi-funktions knap

I øverste del af tastaturet er multi-funktionsknappen placeret. Knappen kan ses som et joystik, der bruges til at navigere rundt i menuerne med. Hver side af joystikket indeholder en klikbar knap og en ekstra knap i midten kaldet OK / BEKRÆFT knap. Fremadrettet betegnes de klikbare knapper som: Venstre knap, Højre knap, Op knap, Ned knap og midterste knap betegnes som OK / Bekræft.

Venstre og højre knapper

”Venstre og højre knapper” bruges til navigation i en menu. ”Højre knap”* fører dig til næste punkt i en menu, og ”venstre knap” fører dig til det forrige element i en menu. Disse knapper bruges også til at flytte i en tekst med tegn, når du skriver en besked eller en anden tekst.

Op-knappen

Tryk på knappen ”op”, vil give oplysninger om telefonens tilstand, f.eks. Tid og dato, batteriniveau eller oplysninger om netværk.

Ned-knap

Tryk på ”ned-knappen” gentager den sidste udtalelse. Langt tryk på denne knap vil stave den sidste udtryk ved bogstaver.

OK / Bekræft

OK / Bekræft-knappen fungerer som en bekræftelse knap og virker på samme måde som den tidligere nævnte Bekræft-knap. Når telefonen er låst, vil du ved at trykke på OK / bekræft få oplyst den aktuelle tid.

Numerisk tastatur

Layoutet af det numeriske tastatur er identisk med det layout, der blev brugt i ældre trykknap mobiltelefoner. Der er fire rækker af tre knapper i hver. Første række for oven indeholder knapperne 1, 2 og 3. Anden række indeholder knapperne 4, 5 og 6. Tredje række indeholder knapperne 7, 8 og 9. Sidste og fjerde række indeholder knapperne ”stjerne”, ”0” og ”firkant”.

0 - 9 knapper

Hvis du trykker på en nummertast (undtagen ”0”) vil du flytte dig til det tilsvarende punkt i menuen. Eksempel: Mens du er i hovedmenuen og trykker på nummer 3, da vil du blive ført til det tredje menupunkt kaldet Kontakter. For at vælge menupunktet tryk på bekræft-knappen eller OK / Bekræft knappen efterfølgende. I hovedmenuen vil langvarigt tryk på en nummertast føre dig til den tilsvarende hurtigopkaldskontakt. Hvis du trykker på bekræft-knappen bagefter, starter et opkald til den pågældende kontaktperson. Hvis der ikke er tildelt nogen kontakt til det valgte nummer, vil du kunne gøre det nu. Du kan have op til 10 kontakter gemt som hurtigkald.

Stjerne-knap

Langt tryk på Stjerne-knappen (nederste venstre knap) vil overalt i menuen låse telefonen. For at låse telefonen op skal du igen foretage et langt tryk knappen. Denne funktion kan ændres i Indstillinger

Firkant-knap

Langt tryk på firkant-knappen (nederste højre knap) vil hvor som helst i menuen frembringer en menu med lydprofil indstillinger (normal, vibrationer, lydløs)

Brug det numeriske tastatur til at indtaste tekst

Det numeriske tastatur bruges til at indtaste tekst, tal og specialtegn. Hver knap bortset fra firkant-knappen, som skifter mellem store og små bogstaver, indeholder en gruppe tegn. Du kan bladre gennem gruppen af tegn ved at trykke på den respektive knap flere gange. Eksempel: Knappen 2 indeholder tegn A, B, C, 2, Æ, Å, Ä. For at indtaste bogstavet B - tryk to gange på knappen. For at indtaste nummeret 2 – tryk på knappen 4 gange eller hold knappen nede i ca. 1-2 sekunder.

 • Knappen 1 indeholder forskellige tegn.
 • Knappen stjerne indeholder resten af specialtegnene.
 • Knappen 0 indeholder nummer nul og et mellemrum.
 • Knappen firkant skifter mellem store og små bogstaver og skifter mellem numerisk og alfanumerisk tastatur. Langt tryk på firkant-knappen vil frembringe en menu med emojis. For at indsætte en emoji, vælg den med knappen bekræft.

Stemmediktering

Vigtigt: For at gøre brug af stemmediktering skal du være forbundet til internettet via WiFi eller et mobilnetværk.

Som et alternativ til at indtaste tekst ved at skrive det på tastaturet, kan funktionen stemmediktering anvendes. Funktionen kan f.eks. anvendes når du skal foretage en indtastning af en besked, en note osv. Funktionen aktiverer du ved et langt tryk på en af lydstyrkeknapperne. Stemmediktering aktiveres og når du hører et bip kan du starte din indtaling. Indtal din tekst i korte sætninger eller med få ord. Efter hver indtalt sætning, vil telefonen vibrere lidt som bekræftelse på at teksten er gemt. Efter vibrationen kan du enten fortsætte med indtaling eller du kan vælge at afslutte stemmedikteringen med et langt tryk på en af lydstyrkeknapperne eller ved at trykke på bekræft-knappen. Hvis du ikke afslutter stemmedikteringen manuelt, vil den automatisk afslutte efter et par sekunder, når der ikke indtales mere tekst.

Stemmestyring

Vigtig: For at kunne benytte funktionen stemmestyring, skal du være forbundet til internettet via WiFi eller et mobilnetværk.

I stedet for at bruge telefonens tastatur, har du mulighed for at styre telefonen med talekommandoer. Når du står i en menu, skal du lave et langt tryk på en af lydstyrkeknapperne. Stemmestyringen aktiveres, og efter et bip kan du diktere kommandoerne. Stemmestyringen fungerer på denne måde:

 • Du kan åbne enhver menu funktion ved blot at sige navnet. For eksempel for at åbne applikationen beskeder, start stemmestyring og sig ”beskeder”.
 • Du kan ringe til en kontakt fra din kontaktliste. For at gøre det skal du starte stemmestyring og sige "Ring navn", for eksempel: "Ring Michael" eller "Ring Peter".
 • Du kan oprette en ny besked til en modtager fra din kontaktliste ved hjælp af stemmestyring. For at gøre det skal du starte stemmestyring og sige "send besked til NAVN", for eksempel: "send besked til Michael" eller "send besked til Peter". Herefter kan du enten skrive teksten eller bruge stemmediktering til at indtaste teksten.
 • Du kan få en hurtig status information om telefonens tilstand, tid og dato eller det aktuelle batteriniveau. Start stemmestyring og sig "oplysninger", "tid", "dato" eller "batteri".

SOS nødknap

SOS nødknappen er placeret på bagsiden af telefonen. Hvis du trykker på knappen i mindst 3 sekunder, indledes et nødopkald til det telefonnummer som du på forhånd har tildelt nødknappen. Dette udgående opkald skal bekræftes med bekræft-knappen. Nødopkald kan startes, selvom telefonen er låst. Hvis der ikke er tildelt noget telefonnummer til SOS nødknappen, vil et langvarig tryk på knappen frembringe en menu, hvor du har mulighed for at vælge en kontakt til den.

BlindShell funktioner

Dette afsnit i brugervejledningen beskriver enhver funktion og dets virkemåde.

Opkald

Menupunktet Opkald giver dig mulighed for at foretage telefonopkald til kontakter fra din kontaktliste eller til telefonnumre. I menuen Opkald kan du også kontrollere din opkaldshistorik - indgående, udgående, afvist og ubesvarede opkald.

Find kontakt

Når du vælger menupunkt Opkald får du en liste over dine kontakter frem. Du kan bladre frem og tilbage i listen over kontakter, indtil du finder den kontakt, du vil ringe til. Alternativt kan du bruge funktionen find til at finde kontakten hurtigere (dette er især nyttigt hvis du har mange kontakter på din liste). Menupunktet find er det sidste punkt på listen, og du kan komme hurtigt til det ved at trykke på venstre knappen, når du er på den første kontakt i listen. Et andet alternativ til at finde den ønskede kontakt på listen er, at skrive personens forbogstav på tastaturet. Du vil da hoppe frem til den første kontakt, hvis efternavn begynder med det pågældende bogstav. Bagefter kan du flytte på listen med venstre og højre knapper indtil du finder den rigtige kontakt. Når du har fundet den kontakt du vil ringe til, skal du trykke på bekræft-knappen for at starte et opkald.

Ring til et telefonnummer, som ikke er i kontaktliste

Vælg menupunkt Opkald. Du kan nu indtaste det telefonnummer, du vil ringe til. Når du har skrevet nummeret, skal du trykke på bekræft-knappen for at starte opkaldet.

Opkaldsoversigt

Menupunkt Opkaldshistorik indeholder alle indgående og udgående opkald og deres detaljer. Hvis du vælger en post ved at trykke på bekræft-knappen vises en menu med følgende muligheder:

 • Ring til kontakten / nummeret
 • Send en besked
 • Kontroller længden af opkaldet
 • Slet opkald fra opkaldshistorikken.
 • Hvis du vælger indstillingen slet alt historik, slettes alle opkald i opkaldshistoriklisten.

Blokerede numre

Menupunkt Blokerede numre indeholder en liste over kontakter og telefonnumre, der forhindres i at foretage opkald til din enhed. Nye blokerede numre eller kontakter tilføjes via Tilføj blokeret nummer. For at fjerne blokering af en kontakt eller et nummer fra listen, vælg det og bekræft handlingen med knappen OK / bekræft. Blokering eller ophævelse af blokering af numre kan også udføres fra menuen Opkaldshistorik.

Beskeder

Menupunkt Beskeder giver dig mulighed for at skrive beskeder til kontakter fra din kontaktliste eller direkte til et telefonnummer. Du kan skrive meddelelser til flere modtagere på én gang, og du kan også tjekke dine tidligere samtaler - dine indgående og udgående beskeder.

Vigtig: For at finde ud af, hvor mange tegn der er tilbage for en SMS, skal du trykke på ned-knap som vil læse hele meddelelsen tilbage til dig og fortælle de resterende antal tegn du har tilbage.

Skriv SMS til kontakt

Hvis du vælger Skriv SMS til kontakt vises en liste over dine kontakter. Du kan bladre frem og tilbage på listen på samme måde som du bevæger dig i din Kontaktliste. Når du har fundet den kontakt, du vil sende besked til, skal du vælge den ved hjælp af bekræft- knappen. Skriv teksten i meddelelsen og send den ved at trykke på bekræft-knappen.

Skriv SMS til nummer

Når du vælger Skriv SMS til nummer åbner en menu med tre muligheder. Den første er Nummer den anden Tekst og den sidste Send besked.

 • Indtast det telefonnummer, som du vil sende teksten til. Afslut med bekræft- knappen
 • Skriv din tekst og afslut med bekræft-knappen
 • Ønsker du at rette enten telefonnummer eller tekst kan du gøre det ved at gå tilbage.
 • Når telefonnummeret og teksten er klar og du ønsker at sende, skal du vælge Send

Skriv SMS til flere modtagere

 • Vælg Skriv SMS til flere modtagere. Nu åbner en menu med tre muligheder. Den første er Modtagere den anden Tekst og den sidste Send besked
 • Modtagere - vælg enten kontakt fra din kontaktliste eller et nummer, som du vil sende beskeden til. Indtastningen vil blive tilføjet til listen. Du kan fortsætte med at tilføje yderligere kontakter og telefonnumre, indtil du har indtastet alle modtagere. Herefter går du tilbage til den forrige menu med tilbage-knappen. For at slette en post skal du vælge den og vælge Slet element.
 • Tekst - Indtast teksten i meddelelsen og bekræft den med bekræft-knappen.
 • Send - Når du har indtastet alle numre og teksten, og er klar til at sende skal du vælge menupunkt Send.

Samtaler

Menupunkt Samtaler indeholder alle indgående og udgående meddelelser, som er grupperet under en tilsvarende kontakt eller et telefonnummer. Hvis du vælger en bestemt kontakt eller et telefonnummer, vises en liste over alle meddelelser, der tilhører den pågældende kontaktperson eller telefonnummer. Hvis du vælger en enkelt besked, vises følgende muligheder:

 • Svar - Skriv øjeblikkeligt en besked og send den til kontakten ved at trykke på knappen Bekræft.
 • Videresend - videresend meddelelsen til en anden kontakt eller et telefonnummer.
 • Opkald - ring til kontakten eller telefonnummeret.
 • Slet - sletter meddelelsen.
 • Slet samtale - Slet alle indgående og udgående meddelelser svarende til kontaktpersonen eller telefonnummeret.
 • Gem som ny kontakt - Hvis telefonnummeret ikke er gemt i din kontaktliste allerede, kan du gemme det ved at vælge denne indstilling.
 • Tilføj til kontakter - Hvis telefonnummeret ikke er gemt i din kontaktliste allerede, kan du tilføje det til en eksisterende kontaktperson.

Kladder

Hvis du forlader en besked du er i gang med at skrive, før du har sendt den, vil du blive spurgt om den skal gemmes som en kladde. Der findes en liste med alle gemte kladder på telefonen. Du kan vælge en kladde og skrive videre på beskeden og sende den eller gemme den som ny kladde.

Meddelelsesindstillinger.

Her kan du aktivere eller deaktivere Notifikation for levering af meddelelse

Kontakter

Menupunkt Kontakter giver dig adgang til at redigere og tilføje kontakter. Du kan sikkerhedskopiere kontakter og importere kontakter fra en VCF-fil. Du kan også tildele en hurtigopkaldskontakt.

Kontaktliste

Menupunkt Kontaktliste indeholder alle dine kontakter fra telefonens hukommelse og dit SIM-kort. Du kan navigere rundt i listen over kontakter ved hjælp af venstre og højre knapperne, brug menupunktet Find eller spring til kontaktpersoner ved at bruge tastaturet og skrive forbogstav.

Menupunkt Find er det sidste element i listen, og du kan komme hurtigt til det ved at trykke på venstre knap, når du er på den første kontakt i listen. Når du har valgt menupunkt Find, skal du skrive hele navnet eller en del af navnet på den kontakt, du vil finde. Alle kontakter, der matcher indtastnings kriteriet vil blive vist på skærmen. Ved at bruge tastaturet som et alfanumerisk tastatur, kommer du frem til første kontakt hvis efternavn begynder med indtastningsbogstavet. For eksempel: Hvis du trykker på knappen to tre gange (bogstav C), flyttes du i kontaktlisten til den første kontakt med efternavn, der starter med bogstavet C. Du kan bevæge dig rundt i listen over kontakter med venstre og højre knapper.

Når du vælger en kontakt, vises følgende muligheder:

 • Ring - ringer til kontakten.
 • Send besked - åbner et tekstfelt, hvilket indhold, efter at være blevet bekræftet, vil blive sendt til kontakten.
 • Rediger kontakt - Rediger navn, efternavn, telefonnumre eller e-mail til kontakten.
 • Tildel ringetone - åbner en liste over mulige melodier som du kan tildele kontakten. Denne melodi afspilles når du modtager et indgående opkald fra den pågældende kontaktperson.
 • Send som email - åbner Ny e-mail, feltet modtager udfyldes automatisk.
 • Send kontakt som visitkort - åbner en menu for at vælge enten en kontakt eller et telefonnummer, som du vil sende den oprindelige kontakt til. Efter at have valgt en af dem, vil den oprindelige kontakt blive sendt som visitkort.
 • Slet kontakt - sletter kontakten. Denne handling kræver en bekræftelse.

SIM-kort kontakter

Kontakter gemt på SIM-kortene vises i kontaktlisten. Hvis du sletter en sådan kontakt, slettes den også fra dit SIM-kort. Når du redigerer en kontakt gemt på SIM-kortet, gemmes den som en ny kontakt på telefonen og den oprindelige kontakt bliver fjernet fra SIM-kortene.

Tilføj ny kontakt

Ny kontakt kan tilføjes til kontaktlisten via menuen Tilføj ny kontakt Du kan gemme følgende oplysninger om kontakten: Navn, efternavn, mobilnummer, hjemme nummer, arbejdsnummer og e-mail. Når alle de ønskede felter er fyldt, kan du gemme kontakten ved at vælge menupunktet Gem kontakt.

Hurtigkald

Du har mulighed for at tildele 10 udvalgte kontakter som hurtigkald, således at du kan ringe til dem direkte fra hovedmenuen. Hurtigopkald aktiveres ved et langt tryk på et nummer, hvortil en kontakt eller et nummer er tildelt. Opkaldet skal bekræftes med tryk på bekræft-knappen. Liste over de numre, der aktuelt er i brug, og de kontakter, der er tildelt dem, findes i menupunktet Hurtigkald. Hver hurtigkaldsknap i menuen annoncerer det tildelte kontakt- eller telefonnummer, eller om der overhovedet er tildelt noget.

 • Ingen kontakter - Den pågældende hurtigkaldsknap har ikke et nummer eller kontakt tildelt. Ved at vælge dette nummer kan du tildele et telefonnummer eller en kontakt til den.
 • Tildelt - Der er et kontakt- eller telefonnummer tildelt til hurtigkaldsnummeret. Du kan enten fjerne det eller ændre det til en anden kontakt eller et telefonnummer.

Sikkerhedskopiering og import af kontakter

BlindShell giver dig mulighed for at sikkerhedskopiere kontakter og importere kontakter fra en VCF-fil.

Importer kontakter

Filnavnet på filen, hvorfra kontakterne skal importeres, skal være i formatet Contacts.vcf. Kopier denne fil enten til rodmappen på hukommelseskortet, hvis du bruger et sådan, eller kopier til rodmappen i telefonens interne lager. Hvis Contacts.vcf er til stede i begge lagre, vil filen, som er placeret på hukommelseskortet, blive anvendt. Vælg indstillingen Importer kontakter for at kopiere kontakterne fra Contacts.vcf filen til telefonens kontaktliste. Kontakter i Contacts.vcf-filen, som er identiske med kontakter, der allerede er gemt i din kontaktliste, bliver sprunget over under importen. Når kontakt importen er færdig, bliver filen Contacts.vcf omdøbt til Contacts-imported.vcf. Telefonen vil annoncere en fejl, hvis filen Contacts.vcf ikke findes på hukommelseskortet eller i det interne telefonlager.

Sikkerhedskopiering af kontakter

Vælg menupunktet Backup-kontakter for at oprette en Contacts.vcf-fil. Dette vil kopiere kontakter, der findes i telefonens kontaktliste til Contacts.vcf-filen. Hvis der er et hukommelseskort i telefonen, oprettes filen i rodmappen af hukommelseskortet. Hvis der ikke findes noget hukommelseskort i telefonen, oprettes filen i rodmappen i telefonens interne lager.

Kontaktindstillinger

Hvis du foretrækker forskellige sorterings- eller visningsmuligheder for dine kontakter, kan du angive dine præferencer her.

 • Sorter kontakter – ændrer måden hvorpå kontakterne sorteres. Kontaktlisten kan sættes til alfabetisk efter navn eller efternavn.
 • Visningsrækkefølge – ændrer rækkefølgen for visning af kontakter. Enten kan fornavn eller efternavn blive annonceret først.

Programmer

Menupunkt Programmer indeholder forskellige programmer, som udvider telefonens funktionalitet. Disse programmer grupperes under følgende menupunkter.

 • Værktøj - indeholder værktøjer som alarm, timer, kalender, noter, lydoptager, lommeregner og vejr.

 • Email – Oprettelse af email-konto.

 • Medier - indeholder musikafspiller, Fm og Internet radio og YouTube.

 • Bøger - indeholder bibliotek og bogafspiller.

 • Synshjælpemidler - indeholder værktøjer som farvetester, lokalisering, lydafmærkning

Værktøjer

Menupunktet Værktøjer indeholder disse applikationer:

 • Alarm
 • Minut timer
 • Stopur
 • Kalender
 • Noter
 • Lydoptager
 • Lommeregner
 • Vejr
 • Ordbog
Alarm

Funktionen Alarm giver dig mulighed for at udnytte flere alarmer på én gang. For hver af disse alarmer kan du indstille tid og dage i ugen, hvor alarmen skal aktiveres. For at afvise en aktiv alarm skal du enten trykke på bekræft-knappen eller tilbage-knappen.

Oprettelse af en alarm

For at oprette en ny alarm vælg menupunkt Ny alarm.

 • Indstil tid – Du kan kun indtaste 4 cifre som en tid. Det første 2 cifre repræsenterer timer, og de sidste 2 cifre repræsenterer minutter.
 • Gentagelse - styrer de dage i ugen, hvor alarmen aktiveres. Hvis du ikke vælger en dag, aktiveres alarmen dagligt. Ellers ringer alarmen kun på de valgte dage.
 • Gem alarm - gemmer alarmen og aktiverer den.
Redigering af alarmen

Når du har valgt en tidligere oprettet alarm, kan du aktivere / deaktivere alarmen og ændre alarmindstillingerne. En inaktiv alarm lagres stadig i telefonen, men den starter ikke på den indstillede tid. Valg af Redigering af alarm i menupunktet giver følgende muligheder:

 • Indstil tid - Ændrer alarmtidspunktet.
 • Gentagelse - angiver de dage, hvor alarmen skal aktiveres.
 • Gem alarm - gemmer ændringerne i alarmen (for at afbryde ændringerne tryk på tilbage-knappen.
Minutur (Timer)

Minuturet er en grundlæggende nedtælling, der afspiller en melodi efter en bestemt tid. Den kører i baggrunden, så du behøver ikke at have skærmen med nedtællingstimeren aktiv. For at afvise alarmen tryk enten på bekræft-knappen eller på tilbage-knappen.

Indstilling af minutur og aktivering af nedtælling

Du kan kun indstille nedtællingstiden, når timeren ikke er aktiv (dvs. hverken kører eller er på pause).

 • Valg af timer viser aktiver og indstil tid.
 • Aktiver - Da begynder nedtællingen med den indstillede tid.
 • Valg af indstillet tid vil bringe dig til menuen hvor du kan indstille minutter og sekunder for nedtællingen.
 • Efter at minutter og sekunder er indtastet, gemmes den angivne timer ved at gå til menupunkt Gem og derefter trykke på bekræft-knappen.
Aktivering, pause og annullering af nedtælling
 • For at aktivere timeren vælg timeren og Aktiver. Timeren begynder at tælle ned.
 • Mens timeren tæller ned, kan du enten Pause nedtælling (timeren fryser på den aktuelle tid) eller du kan vælge at Annullere (timeren nulstilles til sin starttid).
 • Mens timeren er på pause, kan du enten Genoptage (timeren fortsætter med at tælle ned fra den aktuelle tid) eller Slette (timeren slettes).
Stopur

Med stopuret er det muligt at lave tidstagninger. Efter start måles tiden fra nul indtil tidstagningen stoppes. Under tidstagningen er det muligt at stoppe det og genoptage det igen. Tidstagningen kan også køre i baggrunden, mens du bruger telefonens andre funktioner.

Start, genoptag og nulstil stopuret
 • Start stopur starter tidtagning fra 0. Du kan stoppe tidtagningen ved at trykke på bekræft knappen. Hvis du trykker på bekræft knappen engang mere, vil du få adgang til en menu med følgende valgmuligheder:
 • Genoptag tidtagning - genoptager tidtagningen fra hvor du stoppede tidligere.
 • Ny tidtagning - starter ny tidtagning fra 0, umiddelbart efter du vælger denne mulighed.
 • Nulstil tidtagning nulstiller tælleren og sætter tiden til 0. Ved at trykke på bekræft knappen, åbnes menuen hvor du kan vælge ny tidtagning igen.
Kalender

Programmet Kalender giver dig mulighed for at oprette aftaler og begivenheder og få overblik over din dagsorden. Du kan oprette begivenheder, der varer hele dagen, begivenheder i et bestemt tidsrum eller en begivenhed strakt over flere dage. Du kan få besked om en kommende begivenhed på forhånd, og hver begivenhed kan gentages med et angivet tidsinterval.

Tilføjelse af en begivenhed

Hvis du vælger menupunkt Tilføj ny begivenhed, åbnes en menu, hvor detaljerne for arrangementet kan angives. De eneste obligatoriske felter er titel og startdato. Følgende felter kan udfyldes under arrangementet:

 • Titel - Begivenhedens titel.
 • Sted – Adresse for arrangementet. Du kan også bruge dette felt til at tilføje flere oplysninger.
 • Start dato – Arrangementets første dag. Du kan enten indtaste datoen manuelt via Indtaste en dato. Alternativt kan du bruge Vælge en dato, som vil vise dig 7 dage i den kommende uge.
 • Starttidspunkt - Hvis arrangementet skal holde hele dagen, skal du lade det være tomt. Ellers indtastes begivenhedens starttidspunkt.
 • Slutdato - Ved en dags begivenhed skal slutdatoen være den samme som startdatoen. Ellers skal du indtaste den sidste dag i arrangementet.
 • Sluttidspunkt - Indtast begivenhedens sluttidspunkt. Hvis du indtaster tidligere tid end starttidspunktet, indstilles starttiden til en time før sluttidspunktet.
 • Gentagelser - Hvis du vil have arrangementet periodisk, skal du vælge gentagelsesperioden her. Påmindelse - Hvis du ønsker at blive underrettet før begivenheden starter, skal du vælge hvor lang tid før du ønsker påmindelsen.
 • Gem begivenhed - Gemmer begivenheden.
Gennemse begivenheder

Alle fremtidige begivenheder er angivet under menupunktet Begivenheder. Navn på begivenheden og dets tidsramme vises. Hvis du vil redigere eller slette arrangementet, skal du trykke på bekræft-knappen for at få adgang til disse valgmuligheder.

Gennemse kalender

Hvis du vil gennemse kalender efter år, måneder, uger eller dage, skal du vælge indstillingen Gennemse kalender. Vælg et år, en måned og en uge i den måned, som du vil vise dine begivenheder for. Du kan derefter vise alle begivenheder for den valgte uge ved at vælge Alle uger eller yderligere filtrere markeringen for at Vise dage.

Indstillinger

Kalenderindstillinger indeholder muligheded for at vælge synlighed på helligdage. Hvis du vælger synlig helligdage, så vises helligdage under begivenheder og kalender. For at benytte denne funktion , skal du bruge en internetforbindelse for at downloade listen med helligdage.

Noter

Noter giver dig mulighed for at lave skriftlige notater.

 • For at oprette en ny note vælg menupunktet Tilføj note, skriv indholdet af noten og gem det ved at trykke på bekræft-knappen.
 • For at få adgang til de oprettede noter vælg punktet Liste over noter.

Hvis du vælger en note i listen over de oprettede noter, vil du kunne udføre følgende handlinger:

 • Rediger - åbner noten til redigering.
 • Send som SMS - åbner en dialog for at vælge en kontakt eller indtaste et telefonnummer, som notatet vil blive sendt til.
 • Send via e-mail - denne mulighed åbner en ny e-mail og feltet tekst bliver automatisk udfyld af noten.
 • Slet - sletter noten.
 • Slet alt - sletter alle noter i listen.
Notatoptager
 • Programmet Notatoptager giver dig mulighed for at indtale memoer, optage samtaler eller lyd.
 • For at oprette en ny optagelse skal du vælge menupunkt Start optagelse og en optagelse starter straks. For at afslutte optagelsen skal du trykke på enten bekræft-knappen eller tilbage-knappen.
 • For at få adgang til optagelserne, vælg punktet Optagelses liste.

Hvis du vælger en optagelse på optager listen, vil du kunne udføre følgende handlinger:

 • Afspil - afspiller optagelsen. For at søge frem eller tilbage i optagelsen, brug venstre og højre knapperne.
 • Omdøb – Her kan du omdøbe optagelsen.
 • Del optagelse via e-mail - Denne mulighed åbner en ny e-mail og optagelsen bliver automatisk gemt som vedhæftning til denne e-mail.
 • Slet - sletter optagelsen.
Lommeregner

Lommeregneren tillader dig at udregne grundlæggende matematiske beregninger som addition, subtraktion, division og multiplikation. Du kan indtaste et vilkårligt udtryk med en uanet mængde tal og operatører som du ønsker. Når du har trykket på bekræft-knappen, vises resultatet af udregningen. Resultatet af en foregående udregning kan anvendes i næste udregning som første tal, hvis du efterfølgelse har trykket på bekræft-knappen og en ny beregning kan dermed fortsætte med nye operatører. De matematiske operatører kan findes under stjerne-knappen, og decimaltegn findes under firkant-knappen.

Vejr

Programmet Vejr viser den aktuelle temperatur i dit område og en prognose for de kommende tre dage. Du kan også få adgang til en detaljeret prognose for hver af disse dage ved at vælge en dag med bekræft-knappen. Denne detaljerede prognose viser temperatur, vindhastighed, skydække, luftfugtighed og atmosfærisk tryk for hver tredje time, fra to om morgenen til elleve om aftenen. Du kan bevæge dig frem og tilbage i den detaljerede prognose ved at bruge venstre og højre knapperne.

Enheds indstillinger giver mulighed for at ændre måleenheder. Temperaturer kan angives i Celsius eller Fahrenheit og vindhastigheder kan angives i meter pr. sekund, kilometer i timen eller i knob.

Ordbog

Applikationen ordbog bruges online til at søge efter oversættelser af ord og sætninger på forskellige sprog. Vælg ”til sprog” og ”fra sprog” og indtast ordet, der skal oversættes, hvorefter du bruger funktionen Oversæt for at hente en oversættelse. Formatet af resultatet kan variere afhængigt af den valgte sprogkombination. Nogle kombinationer angiver kun et enkelt resultat, mens andre angiver en liste af forskellige kombinationer og synonymer. Ligeledes er der informationer omkring udtale af sætninger og ordets køn. Passende TTS stemmer bruges til tilbagemeldinger af ord på fremmedsprog. For at få stavet et ord kan du bruge stavefunktionen, ved at foretage et langt tryk på ned knappen.

Disse funktioner er drevet af Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) og Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary) online service.

E-mail

Du skal have oprettet en e-mail adresse ved en udbyder, inden du opretter en BlindShell e-mail konto. BlindShell e-mail kontoen kan administrere en konto ad gangen.

Log ind på en e-mail-konto.

Under den første start af e-mail-programmet skal du logge ind på din e-mail-konto. For at gøre det skal du vælge menupunktet Ny konto. Indtast din e-mail adresse, SMTP server adresse, IMAP server adresse og din adgangskode. Du kan finde oplysninger om dine indstillinger for SMTP- og IMAP på din e-mail udbyders websted. Efter at have valgt menupunktet Gem, vil der blive forsøgt at logge ind på din e-mail. Hvis det lykkes, vises menupunktet Ny e-mail. Log ind på din e-mail-konto kan tage lidt tid afhængigt af din internetforbindelse. Du kan ændre dine e-mail kontooplysninger eller slette kontoen fra enheden via menupunktet Rediger konto. Vigtig: I nogle tilfælde skal du udtrykkeligt tillade tredjepartsapplikationer at få adgang til din e-mail på fjernadgang eller aktivere IMAP-adgangen til din e-mail-konto.

Skrivning af en ny e-mail

For at skrive en ny e-mail skal du vælge menupunktet Ny e-mail. I menupunktet modtagere kan du enten indtaste en e-mail adresse fra din kontaktliste (den valgte kontakt skal have en tildelt e-mail adresse) eller indtaste e-mail adressen manuelt. Du kan også tilføje flere modtagere. Udfyld emne og tekst i e-mailen, og send det efterfølgende ved at vælge menupunkt Send. Menuen med den skrevne e-mail vil forblive åbnet, indtil e-mailen er sendt. Når e-mailen er sendt, flyttes du tilbage til hovedmenuen på e-mail kontoen. Hvis afsendelsen af e-mailen fejler, kan du forsøge at sende e-mailen igen eller forlade e-mailen og gemme e-mailen i kladder.

Du kan sende billeder eller stemmeoptagelser fra din telefon som Vedhæftede filer. Når du modtager en e-mail, vises listen af vedhæftede filer, efter du har trykket på bekræft knappen. Du kan også tilgå Tilføj vedhæftet fil, hvor du kan vedhæfte enten stemmeoptagelser eller billeder fra din telefon. Tidligere tilføjede vedhæftede filer kan fjernes ved at trykke på Bekræft knappen og bekræft herefter, at du vil fjerne den.

Hvis du ikke kan, eller ikke vil sende e-mail med det samme, kan du trykke på tilbage-knappen, som vil frembringe disse to muligheder:

 • Gem i kladder - Afslut skrivningen af e-mailen og gem fremgangen som et udkast.
 • Gem ikke i kladder - Afslut skrivningen af e-mailen, kassér den. Du kan senere vende tilbage til den udarbejdede e-mail ved at åbne den fra mappen kladder.
Gennemse e-mails

Hvis du vil gennemse e-mails i din indbakke eller andre mapper, skal du vælge den pågældende mappe og derefter bevæge dig rundt i mappen ved hjælp af venstre og højre knapperne. For at læse indholdet af en bestemt e-mail, vælg den med bekræft-knappen. Når du læser indholdet af en e-mail, vil du ved at trykke på bekræft-knappen igen få følgende menupunkter:

 • Besvar - Besvar den oprindelige afsender. Åbner en ny e-mail med forudgående modtager og emne.
 • Besvar alle - Svar til den oprindelige afsender og alle på kopi. Åbner en ny e-mail med forudgående modtagere og emne.
 • Videresend - Videresend e-mailen til en anden. Modtagere er tomme, emne og tekst af e-mail er på forhånd udfyldt.
 • Vedhæftede filer - listen over vedhæftede filer vises. Hvis formatet af de vedhæftede filer understøttes, kan du fortsætte ved at trykke på Bekræft knappen. Hvis den vedhæftede fil er en tekstfil (PDF, Word, PowerPoint) kan du læse den ved at vælge Læs dokument. Hvis den vedhæftet fil er et billede, kan du se billedet ved at vælge Vis billedet. Indstillingen Gem billede downloader billedet og gemmer det på din telefon. Du kan få adgang til billedet senere i galleriet. På samme måde virker stemmeoptagelserne - du kan afspil optagelsen og gem optagelsen.
 • Tilføj afsender til kontakter - Opret en ny kontakt med afsenderens e-mail adresse eller opdatere en aktuelle kontakt med afsenderens e-mail adresse.
 • Slet - Slet e-mailen.
E-mail indstillinger

Efter korrekt login kan du få adgang til e-mail-indstillingerne. Gå til Indstillinger i hovedmenuen for e-mail og åben de tilgængelige indstillinger

 • Du kan ændre login oplysningerne i emnet Rediger konto
 • Objektet Baggrundskontrol af nye e-mails gør det muligt at justere frekvensen af den nye mail. Hvis du aktiverer denne indstilling, kontrolleres den leverede mail i det forudindstillede interval. Hvis en ny e-mail er fundet, vil telefonen annoncere det som en meddelelse i Hændelser i hovedmenuen.

Medie

Programmet Medie giver dig mulighed for at lytte til radioer eller dine egne lydfiler og indeholder følgende programmer:

 • Musik afspiller
 • Internetradio
 • YouTube
 • FM-radio
 • Kamera
 • Billeder
Musik afspiller

For at bruge musikafspilleren skal du først kopiere lydfiler til en musikmappe på telefonen - enten til telefonens interne hukommelse eller på et SD-kort. For at gøre det skal du forbinde din telefon via USB-kabel til en computer, hvor dine musikfiler er gemt.

Windows maskiner

Telefonen skal anerkendes som en ekstern enhed. Derefter kan du kopiere filer til enheden fra din computer via f.eks. stifinder eller andre respektive programmer. Hvis enheden ikke genkendes af computeren, skal du installere de seneste opdateringer og kontrollere, om der findes en MTP-driver.

Apple maskiner

Du skal installere Android File Transfer software til at kopiere filer fra din Mac enhed til telefonen. Du kan downloade programmet her: https://www.android.com/filetransfer/

Linux maskiner

Telefonen skal automatisk genkendes af computeren og ved hjælp af respektive programmer kan du overflytte musik til enheden

Musikmapper

For at afspille musik skal du først vælge en lydfil, som du vil afspille. Der er fire mapper, hvorfra du kan vælge:

 • Alle sange - Viser hver lydfil i telefonen efter navn.
 • Kunstnere - Viser kunstnere af alle de lydfiler, der findes i telefonen. Efter at have valgt en kunstner kan du enten gennemse kunstnerens sange eller album.
 • Albums - viser alle album, der er til stede i telefonen. Efter at have valgt et album, vises sange fra albummet.
 • Favoritter - viser lydfiler, du har markeret som favoritter. Hver af de ovennævnte mapper har en søge mulighed, hvilket altid er det sidste element i menuen. Du kan få adgang til det hurtigt ved at trykke på den venstre knap, som fører dig til det sidste punkt i menuen.
Musik afspilning

Menupunkt Genoptag afspilning fortsætter med at afspille den lydfil, der blev afspillet sidste gang programmet Musikafspiller blev åbnet. Hvis du vælger en bestemt fil fra en mappe, begynder den at spille med det samme. Afspilning er altid indstillet til at gentage alle sange i den valgte mappe. Under afspilningen kan du udføre følgende handlinger: Ved at trykke på venstre eller højre knap flyttes du til den forrige eller den næste lydfil på listen. Hvis du trykker på tilbage-knappen, mens lyden afspilles, sættes den på pause. Ved at trykke på tilbage-knappen, mens afspilningen er standset, får du listen over sange i den valgte mappe. Hvis du trykker på bekræft-knappen, mens afspilningen er på pause, genoptages den. Hvis du trykker på bekræft- knappen, mens lyden afspilles, sættes afspilningen midlertidigt på pause og der fremkommer en menu med valgmulighederne ”Spol i sang eller Gem i favoritter / Slet fra favoritter. Du har mulighed for at vælge en af disse muligheder, eller gå tilbage hvorved afspilningen genoptages. Ved valg af indstillingen Spol i sang er det muligt at spole frem og tilbage ved hjælp af venstre og højre knapperne. Hvis du trykker på dem, flyttes du frem eller tilbage i sangen med 10 sekunders spring. Hvis du ikke trykker på en af knapperne i 10 sekunder, vender funktionen af venstre og højre knapperne tilbage til sin oprindelige tilstand.

Internetradio

Internetradio giver dig mulighed for at lytte til radiostationer via internettet. Du kan vælge oprindelsesland for radiostationen eller søge radiostationer efter genre. Ved at trykke på bekræft-knappen, mens en radiostation afspilles, bliver radiostationen gemt som favorit.

 • Genoptag afspilning - afspiller den sidst afspillede radiostation.
 • Populære stationer - indeholder en liste over radiostationer, som de fleste lytter til i dit land. Der er maximalt 90 stationer.
 • Kategorier - indeholder radiostationer sorteret efter genre. Vælg genren for at se de tilsvarende stationer.
 • Land - indeholder en liste over henholdsvis kontinenter og lande. Efter valg af et land bliver følgende menupunkter tilgængelige: Populære stationer, kategorier og søgning.
 • Favoritter - indeholder en liste over radiostationer, som er blevet mærket som favoritter.
 • Søg søger efter en radiostation ved navn. Det er muligt at skrive hele navnet eller en del af navnet på radiostationen, som du vil finde. Alle radiostationer, der matcher søgekriteriet vil blive vist i display.

Vigtigt: For at gøre brug af Internet radio skal du være tilsluttet til internettet via WiFi eller et mobilnetværk.

YouTube

YouTube appen giver dig mulighed for at afspille frit tilgængeligt audiovisuelt indhold, der er lagt op på YouTube.

Hovedmenuen i YouTube appen har følgende indstillinger:

 • Søg - giver dig mulighed for at søge i videoer eller kanaler
 • Historik - viser en liste over tidligere afspillede videoer på enheden
 • Foretrukne - Viser en liste over foretrukne videoer og kanaler
 • Kategorier - gør det muligt at gennemse de nyeste videoer efter forskellige kategorier

En Liste over videoer er et søgeresultat, kategorivalg resultat eller brugerliste (favoritter, historik...). Den indeholder den respektive liste over videoer. Ved at trykke på knappen bekræft, åbnes en menu med indstillinger.

 • Afspil fra begyndelsen starter afspilning fra start
 • Genoptag afspilning genoptager afspilning fra hvor du sluttede sidst
 • Søg relaterede videor viser en liste af relaterede videoer
 • Gå til kanal tager dig til udgivers kanal, hvor du kan finde flere videoer fra pågældende udgiver
 • Gem i favoritter her kan du tilføje video til din favoritliste
 • Slet fra historik/favoritter fjerner video fra den respektive liste
 • Video info viser informationer om videoen, såsom udgivelsesdato og beskrivelse.

Skærmen viser afspilningen af en video. Brug bekræft-knappen til at skifte mellem pause og afspilning. Brug venstre tasten til at spole tilbage i en video og højre tasten til at spole fremad. Når du spoler tilbage eller fremad mens afspilning er igang, vil den for hvert tryk springe 10 sek. frem eller tilbage. I pause tilstand vil den springe et minut frem eller tilbage ved hvert tryk.

Indstillinger: Videotilstand har 3 indstillinger portræt indstilling, landskab indstilling og kun lyd.

 • “Portræt tilstand“ er valgt som standard og videoen vises centreret på din skærm.
 • I “Landskab indstilling“ skal du dreje din telefon 90 grader med uret og billedet vil blive større.
 • I “kun lyd“ tilstand undgår du at downloade video og visning af video. På denne måde sparer du data, hvis du kun ønsker at lytte til lydfilen.

Bemærk:

 • Alle videoer på YouTube er udgivet af uafhængige personer/forfattere. Blindshell er ikke tilknyttet YouTube platformen eller indholdsskaberne på nogen måde og kan ikke gøres ansvarlig for noget, der er offentliggjort på YouTube.
 • Vi tilgår YouTube i anonym tilstand. Blindshell kræver og understøtter ikke login oplysninger. YouTube premium indhold eller aldersbegrænset indhold er ikke tilgængelig.
 • Listerne med dine favorit videoer, historik eller kanaler, der er gemt på din Blindshell, bliver ikke synkronisret med andre enheder eller din YouTube konto.
 • Nogle videoer eller live streaminger kan muligvis vises i formater der ikke kan afspilles på din Blindshell telefon.
FM-radio

Telefonen har en integreret FM-modtager. For korrekt anvendelse af dette program skal der tilsluttes hovedtelefoner da disse virker som en antenne. Uden brug af hovedtelefoner vil radiosignalet være svagt og støjende.

Find en radiostation
 • Når du vælger Play radio menupunkt begynder afspilningen af den radiostation, der blev spillet sidste gang FM-radio programmet var åbnet.
 • Hvis du trykker på knapperne venstre og højre, indstilles der automatisk til den forrige / næste radiostation uden at du behøver at justere frekvensen manuelt.
 • Hvis du trykker på ned-knappen, meddeles frekvensen og navnet på den nuværende radio station (hvis den er tilgængelig)
Andre FM-radio muligheder

Hvis du trykker på bekræft-knappen, mens en radiostation afspilles, vil følgende muligheder være tilgængelige:

 • Gem i favoritter - Gemmer radiostationen som favorit. Herefter kan du få adgang til det hurtigt via menuen Favoritter
 • Afspil fra højttaler - telefonen bruger den indbyggede højttaler i stedet for de tilsluttede øretelefoner til at udsende lyden. Når du har afspillet fra højttaleren, kan du skifte tilbage til øretelefonerne ved at vælge indstillingen Afspil fra hovedtelefoner.
 • Manuel tuning - skifter tilstanden fra automatisk tuning til manuel. I denne tilstand vil du med venstre og højre knapper kunne springe med 0,1MHz i stedet for at hoppe til næste tilgængelige radiostation. Når du er i Manuel tuning tilstand, kan du skifte tilbage til automatisk indstilling ved at vælge indstillingen Automatisk tuning.
 • Indtast frekvens - Giver dig mulighed for at indtaste en radiofrekvens manuelt.
Kamera

Telefonen har en simpel kamera funktion, som kan bruges til at tage billeder med. Kameraet er placeret øverst på telefonens bagside, til venstre for SOS knappen. Hvert billede kan tildeles en kort stemme beskrivelse, som vil blive læst op, når der bladres mellem de gemte billeder.

Sådan betjenes kameraet:

 • Åben applikationen Kamera. Så længe kameraet er tændt, vil du høre en kontinuerlig tikkende lyd.
 • Peg kameraet mod det du ønsker at tage et billede af.
 • Tryk på Bekræft knappen for at tage et billede. Du vil høre en karakteristisk “lukke lyd“ når billedet er taget. Under hele processen er det vigtigt, at holde telefonen stille.
 • Efter billedet er taget, kan du enten gemme eller se billedet. Hvis du vælger “se billede“, fremvises det aktuelle billede. Hvis du ikke ønsker at gemme billedet, kan du gå tilbage til kamerafunktionen igen, ved at trykke på tilbage knappen.
 • Hvis du vælger “gem billede“, vil du blive bedt om at optage en kort beskrivelse på op til 5 sekunder. Beskrivelsen vil senere hjælpe dig med at kunne identificere et bestemt billede.
 • Efter billedet er gemt, vil telefonen gå tilbage til kamera tilstand og du kan nu tage endnu et billede. Hvis du ønsker at forlade kamera tilstand trykker du blot på tilbage knappen.
Billeder

I telefonen er der en simpel billedfremviser, som bruges til at vise de billeder, der er taget.

Der er 2 mapper for billeder: Kamera billeder (indeholder billeder, der er taget på telefonen) og andre billeder (indeholder billeder, der måtte være kopieret fra computer til telefon)

 • Når du åbner billedfremviseren for én af de 2 mapper, vil det seneste billede blive vist først. Billedet vil blive vist på skærmen og du vil få oplæst den aktuelle beskrivelse.
 • Ved at trykke på bekræft knappen, åbnes nu en menu, hvor du har følgende valgmuligheder: Zoom ind, Del billede, Billed information, Ændre indtalte note, Slet billede
 • Du kan gennemse billederne månedsvis eller alle sammen samlet.
Zoom

Hvis du ønsker at forstørre et billede, kan du gøre dette ved at bruge Zoom ind funktionen. Når et billede er zoomet, vil det aktuelle niveau for zoom blive angivet (der findes 4 zoom niveauer – 2, 4, 8, 16). Du kan navigere rundt på billedet ved hjælp af tasterne højre, venstre, op, ned på multifunktions knappen. Hvis du ønsker at zoome ud igen, tryk da på bekræft knappen. Den tidligere menu åbnes og nu får du ligeledes muligheden for at zoome ud. For at gå videre til næste billede skal du sørge for, at du har zoomet helt ud på det aktuelle billede, da multifunktions knappen ellers har et andet formål.

Del billede

Her har du mulighed for at dele et billede med en anden person. Dette kan f.eks. være brugbart, hvis du ønsker at spørge en seende om hjælp eller blot ønsker at sende et billede til en anden person. At dele billeder er muligt på 2 måder – via sms eller via e-mail.

Del billede via e-mail Denne mulighed åbner en ny e-mail og billedet vil automatisk blive vedhæftet denne e-mail. Modtageren kan åbne e-mailen og gemme billedet.

Del billedet via SMS For at dele eller sende et billede, skal du bruge mobil data eller WIFI forbindelse. Billedet krypteres og uploades til en Blindshell server. Modtageren vil modtage en tekstbesked med et link til, hvor billedet kan hentes.

Billedet vil kunne ses på de fleste smartphones og mobiltelefoner generelt, som har webbrowser funktionalitet. Linket kan også videresendes til andre eller kopieres over i en webbrowser på en PC.

Der bliver ikke brugt MMS til denne funktion, men almindelig SMS. Dvs. du takseres almindelig SMS gebyr og evt. mobildata, hvis ikke du er på et WIFI netværk.

Beskyttelse af personlige oplysninger: Alle billeder, der sendes via denne funktion, er krypterede ved hjælp af en sikker kryptering (AES). Dekrypteringsnøglen er indeholdt i tekstbeskeden og sendes kun til modtageren efter eget valg og aldrig overført andre steder. Selv om de krypterede billeddata er gemt på vores servere, er der ingen (herunder firmaet BlindShell) der kan se indholdet af delte billeder uden nøglen.

Vi gemmer krypterede billeddata i mindst 14 dage efter upload.

Billedinformation

Her kan du se grundlæggende oplysninger om billedet: dato, tid, billedemål og filstørrelse.

Ændre indtalte note

Her har du mulighed for at ændre den indtalt note. Du bliver bedt om at indtale en ny beskrivelse og den originale beskrivelse overskrives.

Slet billede

Her har du mulighed for at slette et billede. Du vil blive bedt om at bekræfte dette.

Bøger

Bøger indeholder bogafspiller og bibliotek applikationer. Bogafspiller giver dig mulighed for at lytte til dine favorit bøger. Sammenlignet med bogafspiller, så giver bibliotek dig mulighed for at downloade dine favorit bøger fra online biblioteker (OBS: virker ikke i alle lande)

 • Bogafspiller
 • Bibliotek
Bogafspiller

For at gøre brug af bogafspilleren skal du først kopiere bogfiler til mappen Bøger på BlindShell telefonen - enten til telefonens interne hukommelse eller på et SD-kort. Boglæser kan afspille lydfiler og læse tekst (.txt) filer. DEN KAN IKKE AFSPILLE BØGER I DAISY FORMAT. Hver fil i det første niveau af Book-mappen er anerkendt som en enkelt bog. Strukturerede bøger med flere filer kan gemmes i en sådan mappe, hvor et hvilket som helst antal undermapper er tilladt.

Hovedmenu
 • Seneste bog - viser den sidste læste bog.
 • Bogliste - indeholder en liste over alle dine bøger.
 • Bogmærker- viser en liste over bogmærker, du har oprettet.
Bogvalgsmenu
 • Fortsæt med at læse - begynder at læse bogen fra den position, hvorfra du har forladt læseren sidste gang du læste bogen.
 • Læs fra begyndelsen - begynder at læse bogen fra begyndelsen. Hukommelse om hvor du tidligere er kommet til vil gå tabt (undtagen oprettede bogmærker).
 • Gennemse indhold - tillader at browse indhold af bogen ved hjælp af kapitler, dele eller sektioner.
 • Bogmærker - viser en liste over bogmærker, du har oprettet for bogen.
Mens du lytter til en bog
 • Ved at trykke på venstre eller højre knap flyttes du til den forrige eller næste del af bogen.
 • Hvis du trykker på tilbage-knappen under afspilningen, bliver den sat på pause.
 • Hvis du trykker på tilbage-knappen, mens afspilningen er på pause, kommer du til den aktuelt afspillede del af bogen i bogindholdet.
 • Ved at trykke på bekræft-knappen, mens afspilningen er på pause, genoptages afspilningen.
 • Hvis du trykker på bekræft-knappen under afspilningen, bliver afspilningen sat midlertidigt på pause og der kommer en afspilningsmenu frem med valgmuligheder. Når du har valgt en af disse muligheder, eller går tilbage, vil afspilningen blive genoptaget.
Afspil kontekstmenu
 • Spring til en procent af bogen - giver dig mulighed for at indtaste procent af bogen (0-99), som boglæseren vil hoppe frem til.
 • Tilføj et bogmærke - sætter et bogmærke på den aktuelle position i bogen. Du bliver bedt om at indtaste et navn på bogmærket ved oprettelsen. Hvis intet er indtastet, vil der blive sat et tidsstempel som bogmærkes navn.
Afspilnings kontekstmenu - lydfilspecifik

Spring frem/tilbage i bog - ændrer funktionen for venstre og højre knapper. Hvis du trykker på dem, flyttes du frem eller tilbage i bogen med 10 sekunder. Hvis du ikke trykker på en af knapperne i 10 sekunder, vender funktionen til venstre og højre tilbage til sin oprindelige tilstand.

Afspilnings kontekstmenu - tekstfilspecifik

Talehastighed - ændrer talehastigheden på bogoplæsningen.

Bibliotek

Bibliotek giver dig mulighed for at søge efter bøger i supporterede online biblioteker (f.eks. Librivox) og downloade dem til brug sammen med bogafspiller. Nogle biblioteker kræver muligvis et login på en eksisterende konto.

Hovedmenu
 • Søg bog - åbner indstillinger for bogsøgning (f.eks. titel, forfatter, søgeord)
 • Log ud - Log ud fra bibliotek (hvis biblioteket tidligere har krævet et login)
Søg bog
 • Titel - Viser listen af bøger baseret på den angivne titel.
 • Forfatter - Viser listen af bøger baseret på den angivne forfatter.
 • Søgeord - Viser listen af bøger baseret på det angivne søgeord.
Bog menu
 • Download bog - downloader bog. Vent indtil bogen er downloaded eller afbryd download ved at trykke på tilbage knappen. Når bogen er downloaded, vil den være tilgængelig under bogafspiller.
 • Bog info - viser en detaljeret information om bogen( f.eks. længde, sprog, beskrivelse, udgivelses år).

Synshjælpemidler

Applikationerne Synshjælpemidler tilbyder værktøjer, der er designet specielt til blinde og svagtseende. BlindShell Classic tilbyder følgende applikationer:

 • Farvetester
 • Lokalisering/Hvor er jeg
 • Afmærkning
 • Lommelygte
Farvetester

Applikationen farvetester bruges til at registrere farver af objekter omkring dig. Det bruger kameraet på telefonen, som er placeret på bagsiden af telefonen ved siden af SOS nødknap. Hold telefonen få centimeter fra det scannede objekt og start genkendelse ved at trykke på bekræft-knappen. Den påviste farve vil blive annonceret bagefter. For at øge nøjagtigheden gentag processen flere gange og vælg den farve, der blev annonceret flest gange.

Vigtigt: Ved anvendelsen af farvetesteren skal du være opmærksom på, at den er meget afhængig af den omgivende belysning og virker ikke særlig godt i dårlige lysforhold. Under disse forhold afspejler resultatet af farveindikationerne ikke til virkeligheden.

Lokalisering

Applikationen Lokalisering henter data fra GPS, WiFi netværk og mobilnetværk for at estimere nærmeste fysiske adresse i din nærhed, din GPS-placering og dens nøjagtighed. Hele processen med at estimere din placering kan tage op til 30 sekunder. Resultatmenuen indeholder følgende oplysninger:

 • Estimeret adresse.
 • Placeringsberegningsnøjagtighed.
 • Mulighed for at sende den estimerede placering via SMS.
 • GPS koordinater.

Vigtigt: Nøjagtigheden af den angivne placering kan variere alt efter omgivelserne og du kan derfor ikke stole fuldt ud på resultatet.

Vigtigt: For at gøre brug af applikationen Lokalisering skal du være forbundet til internettet via WiFi eller et mobilnetværk.

Afmærkning

Applikationen Afmærkning kan hjælpe dig med at opmærke og senere identificere genstande, der ellers er svære at identificere f.eks. poser eller glas med krydderier, rengøringsmidler, flasker, dåser og så videre. Til denne funktion skal du bruge kodede mærker, der kan købes separat fra Hjælpemidler fra Handicappede A/S.

De mærker, der anvendes, er kvadratiske og måler halvanden centimeter i længde og bredde. De tages af arket og fastklæbes på det objekt, du vil opmærke. Mærkerne læses af telefonens kamera. Hver mærke er unik og når du beskriver et mærke, vil din telefon forbinde det pågældende mærke med din beskrivelse. Næste gang du aflæser det pågældende mærke, vil beskrivelsen blive afspillet.

Afmærkning af en ny genstand
 • Vælg et objekt, du vil afmærke.
 • Tag et mærke af arket og sæt det fast på objektet. Hvis det er muligt, så undgå at fastgøre mærket på ru eller buede dele af genstanden.
 • Åbn applikationen Afmærkning og vælg Tilføj mærke. Telefonen begynder nu at ”klikke” og fortæller dig dermed, at den er klar til at tilføje mærke.
 • Peg kameraet på din telefon mod mærket på din genstand. Den anbefalede afstand er omkring 20 til 30 centimeter. Det kan kræve lidt øvelse at ramme rigtigt.
 • Når mærket er læst, bliver du spurgt, om du vil optage eller skrive en beskrivelse. Hvis du vælger at optage, starter optagelsen efter et bip og vil automatisk afslutte efter fem sekunder. Hvis du vælger at skrive, vises et standardtastatur, og du vil kunne indtaste beskrivelsen her.
Identifikation af en genstand

Vælg indstillingen Læs mærker i menuen, telefonen begynder at ”klikke”, når kameraet er klar til at læse dine mærker. Peg kameraet mod et mærke, som når du markerer en ny genstand Når mærket er læst, vil kameraets tilstand blive sat på pause og beskrivelsen læses op. Hvis du trykker på tilbage-knappen, vender du tilbage og dit kamera er klar til at læse et nyt mærke. For at gentage beskrivelsen, tryk da på ned-knappen.

Redigering og sletning af mærker

Menuen Liste med mærker bringer dig til listen over dine opmærkede objekter. Her kan du redigere beskrivelser eller slette et mærke, du ikke længere ønsker i brug. Når et mærke er slettet, kan der indtales ny beskrivelse, men det er ikke muligt at flytte et mærke fra en genstand til en anden, når først det har været påsat et objekt.

Lommelygte

En simpel app, som tænder kameraets LED lys. LED lyset sidder på bagsiden af telefonen ved siden af kameraets linse.

Indstillinger

Dette afsnit i hovedmenuen giver dig mulighed for at tilpasse telefonens indstillinger. Den indeholder også indstillinger af netværk, SIM-kort og mulighed for at opdatere telefonen til en nyere version, når en opdatering er tilgængelig.

Lyde

Dette afsnit indeholder forskellige indstillinger for lyde og ”tekst til tale” på telefonen.

Profiler

Giver dig mulighed for at indstille lydprofilen for indgående opkald og meddelelser. Alternativt kan du få adgang til denne indstilling ved et langt tryk på firkant-knappen

 • Normal - Lyde og vibrationer vil blive brugt til indgående opkald og meddelelser.
 • Vibration - Kun vibrationer vil blive brugt til indgående opkald og meddelelser.
 • Lydløs - Ingen lyd eller vibrationer vil blive brugt til indgående opkald og meddelelser.
Lydstyrke

I menuen lydstyrke kan du ændre lydstyrkeniveauet for indkomne opkald, beskeder, alarmer og tilbagemeldings lyde.

Melodier

Dette menupunkt giver dig mulighed for at indstille en melodi til indgående opkald, meddelelser og alarmer. Hvis du vil bruge din egen melodi, skal du kopiere melodi-filen til telefonens lager. For ringetoner skal du bruge mappen Ringetoner, for meddelelser bruges mappen Notifikationer, og for alarmen skal du bruge mappen Alarmer.

Tale

Dette menupunkt giver dig mulighed for at indstille talehastigheden for telefonens stemme og niveauet for intonation. Du kan prøve forskellige talehastigheder og intonationer for at finde ud af, hvilken passer dig bedst. Du kan også til- og frakoble oplysninger om klokkeslæt og dato, som oplyses, når du har låst telefonen op.

Tilbagemelding

Giver dig mulighed for at indstille de måder, som telefonen bruger til at give dig tilbagemeldinger med (bortset fra tekst til tale). Du kan vælge at det kun skal være lyde -bip-toner og lyde, som spilles når du bevæger dig gennem en menu, skriver en tekst eller låser telefonen. Alternativt kan bip-toner og lyde erstattes med tilbagemelding via vibrationer eller du kan vælge både at få bip-toner, lyde og vibrationer på én gang.

Menu position

Menu position tillader dig at aktivere eller deaktivere udtalelse af menu positionen (f.eks. en af ni)

Notifikation påmindelse

Når du modtager en besked eller mister et opkald, vil telefonen oprette en hændelsesmeddelelse og der kan afspilles en meddelelseslyd. Hvis du aktiverer indstillingen Notifikation påmindelse, så vil der afspilles et svagt bip hvert femte minut for at påminde dig om de ubesvarede meddelelser. Denne periodiske biplyd afvises, når du har kontrolleret dine ubesvarede opkald/beskeder.

Tastatur

Dette afsnit indeholder indstillinger vedrørende indtastning af tekst og brug af tastaturlåsen.

Tastaturlås

Hvis du vælger dette menupunkt kan du aktivere eller deaktivere muligheden for at låse telefonen ved hjælp af stjerne-knappen. Tastaturlås er primært beregnet til at forhindre uønskede ”lomme opkald”.

 • Når tastaturlåsen er aktiveret, kan telefonen låses og skiftes til en dvaletilstand ved et langt tryk på stjerne-knappen. Telefonen bliver også automatisk låst når skærmen går i dvale. For at låse telefonen op skal trykke og holde stjerne-knappen nede i ca. 2 sekunder. Når tastaturlåsen er deaktiveret, skifter telefonen automatisk til dvaletilstand efter skærmens timeout-tid, men tastaturet låses ikke automatisk. For at vække telefonen op, tryk på da på en hvilken som helst tast på telefonen. Denne indtastning vil kun vække telefonen og vil ikke blive fortolket af telefonen på anden måde. Du kan stadig låse din telefon ved at trykke og holde stjerne-knappen nede og låse den op på samme måde, men det sker ikke automatisk.
Gentagelse under sletning af tegn

Denne indstilling påvirker sletningen af tegn, når du skriver en tekst.

 • Læs sidste resterende tegn efter sletning - Når du sletter tegn ved hjælp af knappen tilbage, vil det sidste tilbageværende tegn, efter sletningen, blive oplæst.
 • Læs slettet karakter - når du sletter tegn ved hjælp af tilbage-knappen, vil det lige slettede tegn blive oplæst.
 • Efter sletning kan du trykke på ned-knappen, som vil læse den resterende tekst op for dig.
Gentagelse under skrivning af tegn

Under skrivning af en tekst kan du vælge følgende indstillinger for gentagelse af den indtastede tekst.

 • Gentag ord efter du har tastet mellemrum - Gentager det sidst skrevne ord efter du har indtastet et mellemrum eller et tegn.
 • Gentag hele sætningen efter du har tastet et mellemrum - Gentager hele den skrevne tekst, efter du har indtastet et mellemrum eller et tegnsætningstegn.
 • Gentag ikke - Gentager ikke noget, når du har indtastet et mellemrum eller et tegn. Du skal bruge ned-knappen for at gentage den indtastede tekst manuelt.
 • Du kan også bladre i teksten efter tegn eller ord. Indstilling ændres med et langt tryk på op-knappen mens tastaturet er aktivt.
Signalstyring for store bogstaver

Her kan du angive hvilket signal, der skal lyde, når du bruger store bogstaver på tastaturet.

-Verbalt signal - ved stort forbogstav -Signal med højere tonehøjde - ændrer tone når du skriver med store bogstaver -Ingen signal - Intet signal ved store bogstaver

Skærm

Dette afsnit indeholder indstillinger for visning af oplysninger på telefonens skærm og skærmens timeout-tid.

Lysstyrkeindstilling

Denne indstilling giver dig mulighed for at ændre skærmens lysstyrke - højere niveau betyder lysere skærm, men kortere batterilevetid.

Skærm timeout

Denne indstilling giver dig mulighed for at indstille, hvor lang tid med inaktivitet du ønsker, før telefonen går i dvaletilstand for at spare batteri. Når tastaturlåsen er aktiveret, låses telefonens tastatur også efter timeout.

Farvetema

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge mellem fire forskellige farve temaer. Der er følgende muligheder:

 • Hvid tekst - sort baggrund
 • Sort tekst - hvid baggrund
 • Hvid tekst - blå baggrund
 • Sort tekst – gul baggrund
Hovedmenu udseende

Denne indstilling giver dig mulighed for at vælge udseendet af hovedmenuen. Du kan enten bruge almindelig tekst, ikoner eller kombination af tekst med ikoner. Vælg stor tekststørrelse Denne indstilling giver dig mulighed for at forstørre den skrifttype, der bruges i menuerne. Vær opmærksom på, at dette vil opdele ord, så et enkelt ord kan komme til at fylde flere linjer.

Indstilling af stor tekststørrelse

Denne indstilling giver dig mulighed for at forstørre tekststørrelsen, som bruges i menuerne. Vær opmærksom på at dette vil kunne splitte ord op, og dermed kan et enkelt ord strækkes over flere linjer.

Netværk

Dette afsnit giver dig mulighed for at indstille forskellige tilslutningsindstillinger som f.eks. trådløst internet, Bluetooth, mobildata eller PIN-kode.

Trådløst internet

For at gøre brug af det trådløse netværk skal du først aktivere trådløst netværk. Når du ikke har tænkt dig at bruge trådløst netværk, kan du slukke for det ved at vælge menupunktet Deaktiver trådløst netværk. Dette vil spare noget batteri.

Netværksliste

Dette menupunkt viser alle tilgængelige trådløse netværk i din nærhed samt tidligere gemte netværk. For at oprette forbindelse til et netværk skal du vælge det med bekræft-knappen og derefter vælge Opret forbindelse til netværk. Hvis det trådløse netværk er beskyttet af et kodeord, bliver du bedt om at indtaste adgangskoden. Alternativt kan du bruge WPS-knappen. Vælg tilslut med WPS og tryk derefter på WPS knappen på din router. De to enheder parres efter et stykke tid.

Oplysninger om netværk vil give dig yderligere oplysninger om det trådløse netværk, f.eks. signalstyrke eller netværks tilgængelighed. Hvis du vil fjerne et gemt netværk fra listen, skal du gå til netværkslisten, vælge det respektive trådløse netværk og vælge Glem trådløst netværk. Hvis det netværk, du vil oprette forbindelse til, har et skjult SSID, kan du oprette forbindelse til det via indstillingen Opret forbindelse til skjult netværk. I dette tilfælde skal du først indtaste SSID'en og derefter dets kodeord.

WiFi-forbindelse via tekstfil

Du kan forbinde din telefon til pc via et kabel og oprette en plaintext-fil i telefonens rodmappe. Navnet på denne fil skal være wifi.txt og den skal indeholde to linjer. Den første linje i denne fil er navnet på det trådløse netværk og den anden linje er netværksadgangskoden (vær opmærksom på store / små bogstaver). Hver gang du på telefonen forsøger at oprette forbindelse til et krypteret netværk, vil BlindShell kontrollere, om denne fil er til stede og er i korrekt format. Hvis filen findes og er gyldig, kontrollerer telefonen, om den første linje med netværksnavnet matcher det valgte netværksnavn. Hvis det er tilfældet, vil adgangskoden ikke blive vist, idet adgangskoden fra filen vil blive brugt i stedet.

Bluetooth

Telefonen understøtter Bluetooth enheder som højttalere, hovedtelefoner, håndfrie enheder. En enhed skal parres, før den kan bruges første gang.

Vigtigt: Hvis du tilslutter en Bluetooth enhed, så afspilles alt lyd gennem denne. (inklusiv tekst til tale). Det er derfor vigtigt, at Bluetooth enheden fungerer. Har du brug for at afbryde en enhed der ikke virker ordentligt, kan du gøre det ved at hæve lydstyrken ud over det maksimale niveau, dvs. trykke på volumenknappen få gange hurtig efter hinanden.

Tænd og sluk for Bluetooth

Bluetooth-funktionen er som standard slukket. Dette hjælper med at spare strøm på dit batteri. Vi anbefaler, at du slukker for Bluetooth, hvis du ikke bruger den. Du kan tænde og slukke for Bluetooth ved hjælp af den første indstilling i menuen.

Sådan parres en ny enhed

Aktiver parringstilstanden på den enhed du ønsker at parre til telefonen. Nogle enheder er i parringstilstand som standard når de tændes. Andre enheder har en speciel nøgle eller kombination af nøgler, der vil udløse parringstilstanden. Dette er individuelt for de forskellige enheder, og du vil kunne oplysninger i din enheds manual. Når din eksterne enhed er i parringstilstand, skal du vælge indstillingen søg efter enheder i menuen. Scanningen vil tage op til et halvt minut, hvorefter en liste over tilgængelige enheder vil blive vist for dig. Vælg en enhed fra listen ved at trykke på bekræft-knappen så vil parringsprocessen starte. Dette vil normalt tage nogle sekunder. Nogle enheder kræver muligvis, at du indtaster en verifikationskode. Hvis dette sker, skal du indtaste den kode som BlindShell oplyser på din eksterne enhed.

Tilslutning og frakobling af en enhed

Sådan tilsluttes eller afbrydes en enhed:

 • Vælg menupunktet Parrede enheder hvor alle parrede enheder i menuen vises.
 • Hvis du vælger en enhed fra listen ved at trykke på bekræft-knappen, så åbnes en menu, hvor du får tre valgmuligheder (tilslut, afbryd forbindelsen, ophæv parring)
 • Hvis du vælger at tilslutte eller frakoble, vil telefonen forsøge at oprette forbindelse eller afbryde den valgte enhed. Når det lykkes, afspilles telefonens lyd via enheden.
 • Hvis du vælger at ophæve parring til enhed, bliver denne enhed utilgængelig, indtil du parrer den igen. Nogle enheder kræver muligvis denne handling, før de kan sluttes til en anden telefon.
Værd at vide om Bluetooth
 • Før du kan tilslutte en parret enhed, skal du normalt tænde den ved hjælp af en switch på enheden. Nogle enheder slukker selv efter en periode med inaktivitet.
 • Der er et stort antal Bluetooth-enheder på markedet. BlindShell kan ikke garantere kompatibilitet med alle tilgængelige enheder. Din BlindShell forhandler kan muligvis give dig et råd eller tilbyde dig en testet model.
 • På grund af mulig radiointerferens og på grund af Bluetooth-protokollens egenart er der ingen garanti for, at en enhed vil blive fundet under scanningsproceduren. Hvis du ikke kan se eller parre din enhed, skal du sørge for, at den stadig er i parringstilstanden og prøve at gentage proceduren. Hvis problemet fortsætter, skal du sørge for, at der ikke er nogen stærk kilde til interferens i dit område, som f.eks. en anden Bluetooth enhed, en Wi-Fi router eller en anden radioenhed i nærheden.
Mobildata

Mobil data kan tændes og slukkes ved at vælge dette menupunkt. Alternativ kan du tilgå mobildata i Oplysninger menuen.

Pinkode

Du kan aktivere eller deaktivere anmodningen om PIN-kode ved telefonstart i PIN-kode menuen. For at ændre PIN-koden skal du først aktivere den. Hvis du indtaster PIN-koden forkert tre gange i træk, bliver SIM-kortet midlertidigt blokeret, og du vil blive bedt om at indtaste en PUK-kode. Hvis du indtaster PUK-koden forkert ti gange i træk, bliver SIM-kortet permanent blokeret. Hvis du bruger to SIM-kort, skal du vælge det respektive SIM-kort inden du skifter, aktiverer eller deaktiverer PIN-koden.

SIM-kort

Denne indstilling vises kun, når der er anvendes to SIM-kort. Du kan vælge foretrukket SIM-kort til udgående opkald, udgående meddelelser eller dataoverførsler.

Telefon menu

Her kan du vælge en af to tilstande:

 • Fuld tilstand - Alle telefonens funktioner er tilgængelige
 • Forenklet tilstand - Alle telefonens avancerede funktioner vil blive skjult. Kun grundlæggende funktioner kan bruges. Disse er Opkald, Beskeder, Kontakter, Hændelser og Sluk Telefonen. Efter aktivering af den forenklede tilstand vil menuen Indstillinger også blive skjult. For at få adgang til Indstillinger ring ###. Derefter kan du ændre indstillingerne eller aktivere Fuld tilstand igen.

BlindShell opdatering

Vigtigt: For at opdatere din telefon skal du være forbundet til internettet via et trådløst netværk.

Opdateringer til BlindShell-telefonen frigives af to grunde:

 • Forbedring af aktuelle funktioner og rettelse af fejl
 • Nye funktioner

Når en ny opdatering er tilgængelig til download, vil du modtage en besked. Denne meddelelse vises i de ubesvarede hændelser og i dine modtagne beskeder.

For at udføre opdateringen skal du først vælge menupunktet Søg efter opdatering. Når en ny opdatering er tilgængelig, vil du kunne downloade den. Der vil også være en kort beskrivelse af indholdet af opdateringerne.

Når opdateringsfilen er downloadet, skal du installere den ved at vælge menupunktet Installer opdatering. Denne proces vil tage flere minutter. Under opdateringen taler telefonen med en robotagtig stemme. Du bliver også informeret om hvor langt opdateringen er i sin proces.

Vigtigt: Du må ikke slukke eller foretage handlinger på telefonen under opdateringsprocessen. Hvis du gør det, kan det medføre beskadigelse af telefonens software og det vil derefter være nødvendigt at telefonen bliver indsendt til reparation. Fejl opstået på denne måde er ikke omfattet af garanti.

Tid og dato indstillinger

Tid og dato indstilles normalt automatisk fra netværket, når SIM-kortet er sat i telefonen. Men du kan ændre indstillingerne her.

 • For at indtaste en brugerdefineret tid og dato skal du først deaktivere Automatisk tid og dato. Denne mulighed vises kun hvis dato og klokkeslæt har været tilgængelig fra netværket.
 • Indstil tid menupunkt accepterer 4 cifre som en tid. Det første to cifre repræsenterer timer, og de to sidste cifre repræsenterer minutter.
 • For at indstille dato skal du først vælge menupunktet Indstil dato, derefter indtaste dag, måned, år og vælg menupunktet Gem dato.
 • Du kan altid vende tilbage til automatisk tid og dato fra netværket ved at vælge menupunktet Aktiver automatisk tid og dato.

Om telefonen

I dette afsnit kan du se tekniske oplysninger om din telefon, såsom aktuel softwareversion og ledig hukommelse på intern hukommelse og SD-kort (hvis dette er isat). Der er også en genvej til at åbne en servicemenu, som kan bruges til at udføre nogle avancerede handlinger, som f.eks. sikkerhedskopiering eller nulstille telefonen til fabriksindstilling.

Service menu

Servicemenuen er en funktion, som forenkler visse serviceoperationer. For at bruge servicemenuen skal telefonen genstarte i en speciel tilstand uden for det almindelige operativsystem. Servicemenuen er ikke en del af BlindShell-systemet, og du kan ikke modtage opkald eller betjene din telefon på standard måde i denne tilstand.

For sikkerhedskopierings- og gendannelsesfunktioner i servicemenuen skal du først indsætte et SD-kort. Kortet bruges som et lager til sikkerhedskopieringsfilerne.

Servicemenuen har følgende elementer:

Backup data

Sikkerhedsfunktionen vil oprette en fil, der indeholder interne brugerdata. Denne eksporterede fil indeholder ikke interne lagerdata, der normalt er tilgængelige som filer for brugeren, når de er tilsluttet en computer. For eksempel er musik- eller bogfiler, stemmeoptagelser og andre udelukket fra denne sikkerhedskopi.

Dette er indholdet af en backup:

 • BlindShell foretrukne indstillinger
 • Kontakter
 • Beskeder
 • Kalender
 • Opkaldshistorik
 • Noter
 • Alarmer
 • Afmærknings database
 • E-mail-konfiguration

Sikkerheden er gemt i en fil kaldet "blindshell_backup.bin"

Gendan data

Gendannelsesfunktionen gendanner brugerdata fra en backup, der tidligere blev oprettet ved hjælp af funktionen Backup data. Advarsel: Dine data overskrives ved brug af gendannelsesoperationen.

Hvis der ikke er nogen blindshell_backup.bin til stede på SD-kortet, vil der blive oplyst om en fejl.

til fabriksindstillinger

Denne genstand udfører en såkaldt fabriksindstilling af din telefon. Under denne operation vil alle brugerdata blive slettet og telefonen vender tilbage til sin oprindelige tilstand. Dette gælder også for opdateringer udført af brugeren. Efter fabriksindstillingen vil BlindShell vende tilbage til den oprindelige version.

Genstart telefonen

Denne genstand forlader servicemenuen og genstarter telefonen tilbage til normal driftstilstand.

Oplysninger om tilstand

Oplysninger om tilstand kan alternativt hentes fra hvor som helst du befinder dig i telefonmenuen, undtagen når du indtaster tekst. Oplysninger om tilstand hentes ved at trykke på op-knappen. Den indeholder følgende elementer:

 • Tid og dato - viser aktuelle oplysninger om tid og dato. Hvis du trykker på bekræft-knappen, kommer du til kalender programmet.
 • Netværksstatus – viser oplysninger om trådløst netværk (kun hvis dette er tilsluttet)
 • Signalstyrke - viser oplysningerne om netværkssignal
 • Batteristatus - Viser den resterende procentdel af batteriet
 • Bluetooth-tilstand - Viser oplysninger om tilsluttede Bluetooth-enheder

Brugervejledning

Menupunktet Brugervejledning indeholder dette dokument opdelt i sektioner som giver bedre læsbarhed. Den indeholder også en Startvejledning, som du hørte, da enheden blev tændt for første gang.

Mistede hændelser

Dette menupunkt indeholder meddelelser om nye meddelelser eller ubesvarede opkald. Når du har valgt beskeden eller opkaldet, ved at markere den, fjernes meddelelsen fra listen over mistede hændelser.

Sluk for telefonen

Hvis du vælger Sluk telefon og efterfølgende bekræfter, slukkes telefonen.

Teknisk specifikation

 • Mobiltelefoner frekvensbånd:
 • GSM: 900/1800 / 1900MHz
 • WCDMA: 2100MHz
 • LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
 • CPU: Dual core 1.2GHz
 • Hukommelse:
 • RAM: 512 MB
 • Internt lager: 4GB
 • Kan udvides med SD-kort
 • Skærm: 2,8 tommer QVGA TFT farveskærm
 • SIM-kort: Dobbelt Micro SIM-kort
 • Kamera: 2,0MPx
 • Batteri: 1800mAh
 • Trådløst internet
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM-modtager
 • LED lommelygte
 • SOS nødknap

![CE mærkning logo](img / ce_logo.png)

Dette produkt er CE-mærket og fuldt ud i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

At the end of the product’s life you can return it to the supplier or manufacturer for free of charge disposal. This is to comply with ‘The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive’ (WEEE).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019