Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic kasutusjuhend

BlindShell Classic on nuppudega telefon, mis on mõeldud pimedatele ja vaegnägevatele inimestele. Telefoni saab juhtida nuppude ja häälkäskude abil. Tagasisidet antakse sisseehitatud kõnesüntesaatori, vibreerimiste ja helisignaalide abil.

Oluline märkus: Kui telefoni aku tühjeneb täielikult, võib näida, et telefon ei lae üldse akut. Sellisel juhul jätke telefon mitmeks tunniks laadima. Pärast seda peaks telefon uuesti akut laadima hakkama. Täiesti tühja aku pikemaks ajaks telefoni jätmine võib viia aku kahjustumiseni. Selline juhtum pole garantii poolt kaetud. Me soovitame eemaldada telefonist aku, kui te jätate telefoni kasutamata seisma kauemaks kui üheks nädalaks.

Alustamine

Pakendi sisu

 • BlindShell Classic telefon
 • Aku - See on lame ese. Selle alumisel serval on sälk.
 • Kõrvaklapid - Kõrvaklappide ühes otsas on pistik, teises otsas on kaks kõrvaklappi.
 • USB-laadija - Standardne EU USB-laadija, sisend 110V~240V, 50Hz, väljund 5V.
 • USB-kaabel - micro USB-kaabel, mille ühes otsas on standardne isane A pistik.

Telefoni kirjeldus

Telefoni esikülg

Telefoni esikülje ülemises osas on LCD-ekraan, see on esikülje sile ala. Ekraani kohal olev sälk on valjuhääldi. Ekraanist allpool on telefoniklahvistik ja juhtnupud.

 • LCD-ekraan - näitab infot.
 • Klahvistik - võimaldab telefoni juhtida ja teksti sisestada.
 • Valjuhääldi - kasutatakse kõne ajal valjuhääldina.

Telefoni tagumine külg

Kõik telefoni tagumisel küljel olevad asjad paiknevad külje ülemises otsas. Lugedes vasakult paremale leiab järgmised asjad: kaamera ja LED-välklamp. Neist edasi, keskel, on SOS-hädaabinupp. Kõige rohkem paremal on telefoni kõlar.

 • Kaamera - kasutatakse värvituvastaja ja asjade sildistaja rakenduses.
 • LED-välklamp - toetab kaamerat, kui valgust on vähe.
 • SOS-hädaabinupp - kasutatakse hädaabi olukorras, et helistada eelnevalt määratud kontaktile.
 • Kõlar - kasutatakse kõne- ja heliväljundiks.

Telefoni servad

Telefoni ülemisel serval on USB ja audiopistiku pesa. Alumisel serval on mikrofon. Parema külje all nurgas on väike avamispilu.

 • Audiopesa - kõrvaklappide ühendus.
 • USB pesa - kasutatakse telefoni laadimiseks ja arvutiga ühendamiseks.
 • Mikrofon - kasutatakse kõne sisendina telefonikõnede, häälkäskluste ja häälmärkmete salvestamise ajal.
 • Avamispilu - kasutatakse tagakaane eemaldamiseks.

Telefoni nuppude ja nende oskuste täieliku kirjelduse leiab osast telefoni kasutamine.

Tagakaane eemaldamine

Telefonist välja ulatuv pabeririba hõlbustab teil telefoni esmakordsel kasutamisel tagakaane eemaldada. Pärast seda võite te selle riba paberiprügisse visata. Kui teil on vaja hiljem, siis kui tagakaas on täielikult telefoni küljes, tagakaas eemaldada, suruge sõrme küüs all paremal olevasse avamispilusse ja tõmmake tagakaant kuni kuulete klõpsu. Liigutage sõrme tekkinud pilus ümber telefoni ja eemaldage tagakaas täielikult. Tagakaas kinnitub üsna tihedalt, nii et teil tuleb selle ära võtmiseks kasutada veidi jõudu.

SIM-kaardi, SD-mälukaardi ja aku paigaldamine

Asetage telefon enda ette nii, et ekraan ja nupud on allapoole ja telefoni ülemine ots (kaamera ning SOS-nupp) on teist kaugemas otsas. Nelinurkne auk, mis on mõeldud aku mahutamiseks, peaks olema teie ees.

SIM-kaartide paigaldamine

Telefonil on kaks mikro-SIM-kaardi pesa, mis asuvad akupesa alumises osas, üks paremal ja teine vasakul. Parempoolne pesa toetab 4G ühendust.

Parempoolne SIM-kaardi pesa

Kahe SIM-kaardi pesa vahel on süvendatud ala. Pange SIM-kaart sellele alale nii, et selle kontaktid on allapoole ja lõigatud nurk on kaardi ülemises parempoolses nurgas. Lükake SIM-kaarti õrnalt sõrmeotsaga ja libistage see ettevaatlikult paremale kuni lõpuni.

Vasakpoolne SIM-kaardi pesa

Kahe SIM-kaardi pesa vahel on süvendatud ala. Pange SIM-kaart sellele alale nii, et selle kontaktid on allapoole ja lõigatud nurk on kaardi alumises vasakpoolses nurgas. Lükake SIM-kaarti õrnalt sõrmeotsaga ja libistage see ettevaatlikult vasakule kuni lõpuni.

SIM-kaardi eemaldamine

SIM-kaardi pesast eemaldamiseks pange sõrme ots SIM-kaardi servale, vajutage seda alla ja libistage kaarti sõrmega süvendatud ala keskkoha poole.

SD-mälukaardi paigaldamine

SD-mälukaardi pesa asub parempoolsest SIM-kaardi pesast kõrgemal. SD-mälukaardi paigaldamiseks peate te kõigepealt mälukaardi pesa kaane avama. Lükake kõigepealt mälukaardi pesa metallist kaant paremale kuni kuulete klõpsu. Avage kaas ettevaatlikult, selle avamiseks pole jõudu tarvis. Kui te tunnete kaane avamisel takistust, pole kaas korralikult avatud. Asetage SD-mälukaart pessa nii, et kontaktid oleks allapoole ja paremale. Sulgege metallist kaas ja lükake seda allapoole. Kaane lükkamise ajal lükake seda ka vasakule, et kaas lukustada. Te peaksite kaane lukustumisel kuulma klõpsu.

Aku paigaldamine

Leidke aku nurgal sälk. Sälk peab olema teie poole ja jääma aku pealmisele küljele. Libistage aku ülalt alla pessa. See läheb pessa tihedalt. Aku eemaldamiseks kasutage oma sõrmeküünt. Suruge küüs aku ülemise serva taha ja tõmmake seda ülespoole.

Telefoni sisse lülitamine

Telefoni sisse lülitamiseks vajutage vähemalt 3 sekundit tagasi nuppu. Telefon mängib käivitumissignaali. Pärast seda kui telefon on teatanud peamenüüs esimese valiku-helista - nime, on telefontöötamiseks valmis. Ühendumine mobiilsidevõrguga võib võtta peale käivitumist kuni üks minut.

Interaktiivne õpik

Telefoni esmakordsel sisse lülitamisel käivitub automaatselt interaktiivne õpik. See õpik tuleb enne telefoni kasutama hakkamist läbida. Õpik on hiljem saadaval menüüvalikus Kasutusjuhend. Interaktiivne õpik õpetab teile, kuidas telefoni kasutada. Vajutades õpiku ajal mistahes nuppu, ütleb telefon, milleks seda nuppu kasutatakse. Mõnel nupul on kaks oskust, sõltuvalt sellest, kas te vajutate seda lühidalt või pikalt. Kui olete õpikuga valmis, vajutage õpiku sulgemiseks tagasi nuppu ja seejärel kinnitamisnuppu.

Telefoni kasutamine

See kasutajajuhendi osa kirjeldab, kuidas seadet juhtida, kas siis nuppe vajutades või oma häälega (eestikeelne hääljuhtimine on veel arendamisel).

Helitugevuse nupud

Klaviatuuri kaks ülemise serva ääres olevat nuppu on helitugevuse nupud.

 • Emma-kumma helitugevuse nupu lühike vajutamine muudab hetke helitugevust. **Vasakpoolne helitugevuse nupp ** vähendab hetke helitugevust ja parempoolne helitugevusenupp suurendab hetke helitugevust.
 • Ükskõik kumma helitugevuse nupu pikk vajutamine käivitab mistahes kohas, väljaarvatud teksti sisestamise juures, hääljuhtimise.
 • Ükskõik kumma helitugevuse nupu pikk vajutamine teksti sisestamise ajal käivitab dikteerimise.

Funktsiooninupud

Helitugevuse nuppudest allpool on kaks funktsiooninuppu.

Vasakpoolne funktsiooninupp - kinnitamisnupp

 • Vasakpoolset funktsiooninuppu, mida nimetatakse kinnitamisnupp, kasutatakse tegevuste kinnitamiseks, menüüvalikute valimiseks ja kõnede vastuvõtmiseks. Te võite mõelda sellest nupust nagu sõnadest OK, saada, kinnita.
 • Kõne ajal lülitab see nupp valjuhääldi (väike kõlar, mida kasutatakse telefonikõne ajal) ja kõlari vahel.
 • Olles peamenüüs ja vajutades seda nuppu pikalt, avatakse telefoninumbri sisestamise ekraan.

Parempoolne funktsiooninupp - tagasi nupp

 • Parempoolset funktsiooninuppu, mida nimetatakse tagasi nupp, kasutatakse menüüs tagasi minemiseks, sündmuste tühistamiseks ja kõnede lõpetamiseks. Te võite mõelda sellest nupust kui sõnadest ei, tagasi, tühista, kustuta, loobu.
 • Ükskõik kus olles toob selle nupu pikk vajutaminetagasi telefoni peamenüüsse.
 • Kui telefon on välja lülitatud, lülitab selle nupu pikk vajutamine telefoni sisse.
 • Teksti sisestamise ajal kustutab tagasi nupu lühike vajutamine ühe tähe, pikk vajutamine aga kogu teksti.
 • Hoides tagasi nuppu 10 sekundit all, käivitub telefoni hädaabitaaskäivitumine. (Sama tulemuse saavutab, kui võtta telefonist aku välja.)

Suunanuppude ala

Nuppude piirkonna ülaosa keskel on suunanuppude ala. Sellel alal on nupp igas põhisuunas(üles, paremale, alla ja vasakule) ning lisanupp nende keskel.

Vasakule ja paremale nupud

**Vasakule ja paremale nuppe ** kasutatakse menüüs liikumiseks. Parem nupp viib teid menüüs järgmise valiku juurde ja vasak nupp viib teid menüüs eelmise valiku juurde. Neid nuppe kasutatakse ka tekstis tähthaaval liikumisel, kui te kirjutate sõnumit või mistahes teist teksti.

Üles nupp

Üles nupu vajutamine annab infot telefoni oleku kohta, näiteks kellaaeg ja kuupäev, aku tase ja võrkude olek.

Alla nupp

Alla nupu vajutamine kordab viimati öeldut. Selle nupu pikk vajutamine kordab viimati öeldut tähthaaval.

Keskmine nupp

Keskmine nupp toimib kui kinnitamise nupp, selle asemel võib vajutada ka kinnitamisnuppu. Kui telefon on lukus, ütleb telefon keskmise nupu vajutamisel hetke aja.

Numbriklahvistik

Numbrinuppude paigutus on täpselt sama kui vanematel nuppudega telefonidel. Telefonil on neli rida nuppe, igas reas kolm nuppu. Esimeses reas on nupud üks, kaks ja kolm. Teises reas on nupud neli, viis ja kuus. Kolmandas reas on nupud seitse, kaheksa ja üheksa. Viimases, neljandas reas on tärn, null ja trellid (numbrimärk).

Nupud 0 kuni 9♥

Menüüs mõne numbri nupu (väljaarvatud null) vajutamisel jõuate menüüs vastava valiku juurde. Näiteks kui te olete peamenüüs ja vajutate number 3 nuppu, jõuate te menüüs kolmanda valiku juurde, mis on Kontaktid. Menüüvaliku valimiseks vajutage seejärel kinnitamisnuppu. Peamenüüs pikalt numbrinupu vajutamine avab vastava kiirvalimiskontakti. Vajutades seejärel kinnitamisnuppu helistatakse vastavale kontaktile. Kui vajutatud numbrile ei vasta ühtegi kontakti, saate te seda nüüd teha. Teil võib kiirvalimises olla kuni 10 kontakti.

Tärn nupp

Tärn nupu (alumine vasak nupp) pikk vajutamine lukustab telefoni. Telefoni lahti lukustamiseks vajutage uuesti pikalt tärn. Selle oskuse saab Seadetes välja lülitada.

Trellid nupp

Ükskõik kus menüüs olles Trellid nupu (alumine parem nupp) pikk vajutamine avab heliprofiilide valikutega (vaikus, vibreerimine, vali) menüü.

Teksti sisestamiseks numbrinuppude kasutamine

Sisestamise töörežiimis kasutatakse numbrinuppe teksti, numbrite ja erimärkide sisestamiseks. Iga nupp, välja arvatud trellid nupp, mis muudab suur- ja väiketähtede kirjutamist, sisaldab kindlat märkide rühma. Te saate lülituda selle rühma erinevate märkide vahel vajutades korduvalt vastavat nuppu mitu korda. Näiteks: nupp 6 sisaldab märke m, n, o, number 6, õ ja ö. Tähe o sisestamiseks – vajutage nuppu kolm korda. Number 6 sisestamiseks– vajutage nuppu 4 korda või hoidke seda pisut kauem.

 • Nupp üks sisaldab kirjavahemärke.
 • Tärn nupp sisaldab teisi erimärke.
 • **Nupp ** sisaldab numbrit 0 ja tühikut.
 • Trellid nupp vahetab tähti suur- ja väiketähtedeks ja lülitub tähe- ja numbriklaviatuuri vahel.
 • Trellid nupu pikk vajutamine avab emotikonide menüü. Emotikoni sisestamiseks vali see ja kinnita kinnitamisnupuga.

Dikteerimine

Oluline märkus: dikteerimisfunktsiooni kasutamiseks peab telefonil olema kas WiFi või mobiilside abil internetiühendus. Eestikeelne häältuvastus on alles arendamisel.

Alternatiivse võimalusena teksti nuppude abil tippimisele võib kasutada dikteerimist. Kui aktiivne on teksti sisestamine (kirjutatakse sõnumit, märget või muud sellist) vajutage pikalt ühte helitugevuse nuppudest. Dikteerimine aktiveeritakse ja peale piiksu võite te teksti dikteerida.

Dikteerige teksti lühikeste lausete või mõne sõna kaupa. Peale igat tekstiosa vibreerib telefon kergelt. Sellel hetkel võite te dikteerimist jätkata või dikteerimine lõpetada vajutades pikalt emba-kumba helitugevuse nuppudest või vajutades kinnitamisnuppu. Kui te ei lõpeta dikteerimist käsitsi, lõpeb see automaatselt peale mõnda sekundit, mil teksti ei dikteerita.

Hääljuhtimine

Oluline märkus: hääljuhtimisekasutamiseks peab telefonil olema kas WiFi või mobiilside abil internetiühendus. Eestikeelne häältuvastus on alles arendamisel.

Nuppude vajutamise asemel saab telefonijuhtida ka hääle abil. Olles menüüs vajutage pikalt emba-kumba helitugevuse nuppudest. Hääljuhtimine lülitatakse sisse ja peale piiksu saate te dikteerida käske. Hääljuhtimisel on järgmised oskused:

 • Te saate avada rakendusi öeldes selle nime. Näiteks selleks, et avada rakendus Sõnumid, avage hääljuhtimine ja öelge "sõnumid".
 • Te saate helistada oma kontaktidele. Selleks käivitage hääljuhtimine ja öelge "helista Nimi", näiteks: "helista Michael" või "helista ema".
 • Te saate luua uue sõnumi, mille saajaks on keegi teie kontaktides. Selleks käivitage hääljuhtimine ja öelge "Saada sõnumNimi", Näiteks: "saada sõnumMichael" või "saada sõnum ema". Pärast seda saate te sõnumi teksti kas tippida või kasutadadikteerimist.
 • Te saate kiiret infot telefoni oleku, kellaaja ja kuupäeva või aku taseme kohta. Alustamiseks käivitage hääljuhtimine ja öelge "info", "kellaaeg", "kuupäev" või "aku olek". Eestikeelne hääljuhtimine on arendamisel.

SOS-hädaabinupp

SOS-hädaabinupp asub telefoni tagaküljel. Nupu vähemalt 3 sekundit pikk vajutamine käivitab kõne eelnevalt valitud kontaktile. See väljuv kõne tuleb eelnevalt kinnitada veel kinnitamisnupuga. Hädaabikõnet saab alustada ka siis, kui telefon on lukus.

Kui SOS-hädaabinupule pole kontakti määratud, siis avatakse nupu pikal vajutamisel menüü sellele kontakti määramiseks.

BlindShell oskused

Kasutusjuhendi see osa kirjeldab igat menüüvalikut ja selle funktsiooni.

Helista

Helista menüüvalik võimaldab teil helistada kontaktidele või telefoninumbritele. Helista menüüs saate te vaadata kõnede ajalugu - sisenevad, väljuvad ja vastamata kõned. m

Helista kontaktile

Valides helista kontaktile menüüvaliku, jõuate kontaktide loetellu. Liikuge kontaktide loetelus kuni jõuate kontaktini, kellele soovite helistada. Teise võimalusena võite te kontaktide kiiremaks leidmiseks kasutada leia oskust(See on eriti kasulik kontaktide loetelus, kus on palju kirjeid).Leia menüüvalik on loetelus viimane ja loetelu esimesel kirjel olles jõuate te selle valikuni vajutades vasakule nuppu. Veel üks võimalus kontaktide loetelus liikumist kiirendada on tippida klaviatuurilt täht. See viib teid kontaktide loetelus esimese kontakti juurde, kelle perenimi algab selle tähega. Pärast seda saate te liikuda vasakule ja paremale nuppudega. Kui olete leidnud kontakti, kellele te soovite helistada, vajutage kinnitamisnuppu, et alustada helistamist.

Numbri valimine

Valides numbri valimine menüüvaliku avatakse numbrivalimise ekraan. Te võite sisestada numbri, millele soovite helistada. Pärast numbri sisestamist vajutage kinnitamisnuppu, et alustada helistamist.

Kõnede ajalugu

Menüüvalik kõnede ajalugu sisaldab kõiki sisenevaid ja väljuvaid kõnesid ja nende üksikasju. Valides kirje ja vajutades kinnitamisnuppu, avaneb järgmiste valikutega menüü:

 • helista kontaktile/numbrile
 • saada sõnum
 • vaata kõne pikkust
 • kustuta kõne kõnede ajaloost
 • Valides Kustuta kogu ajalugu kustutatakse kõik kõnede ajaloos olevad kõned.

Blokeeritud kõned

Menüüvalik blokeeritud numbrid sisaldab loetelu kontaktidest ja telefoninumbritest, millel on takistatud teie telefonile helistada. Uusi blokeeritud numbreid ja kontakte saab lisada valiku Lisa blokeeritud number kaudu. Et eemaldada loetelus olevalt numbrilt või kontaktilt blokeering, valige see loetelust ja kinnitage tegevus kinnitamisnupu abil.

Numbrite blokeerimist ja blokeerimise eemaldamist saab teha ka kõnede ajaloo menüüst.

Sõnumid

Menüüvalik sõnumid võimaldab teil kirjutada sõnumeid kontaktidele või ka otse telefoninumbrile. Te saate kirjutada sõnumi mitmele saajale korraga ja vaadata toimunud vestlusi- saabunud ja saadetud sõnumid.

Märkus: Et teada saada, mitu märki on sõnumis märkide piirini jäänud, vajutage alla nuppu, mis loeb ette kogu sõnumi ja ütleb jäänud märkide arvu.

Kirjuta sõnum kontaktile

Valides kirjuta sõnum kontaktile avaneb kontaktide loetelu. Te saate siin liikuda täpselt samamoodi, nagu te liigute kontaktide loetelus. Kui te olete leidnud kontakti, kellele te soovite sõnumi saata, valige see vajutades kinnitamisnuppu. Kirjutage sõnum ja saatke see vajutades kinnitamisnuppu.

Kirjuta sõnum numbrile

Valides kirjuta sõnum numbrile avaneb kolme valikuga menüü. Esimene neist on number, teine on tekst ja viimane on saada sõnum.

 • Number - sisestage number, millele soovite sõnumi saata, ja kinnitage see kinnitamisnupuga.
 • Tekst - sisestage sõnumi tekst ja kinnitage see kinnitamisnupuga.
 • Saada - pärast numbri ja teksti sisestamist valige see valik, et sõnum saata.

Kirjutatud numbrid ja tekst pole lõplikud, te saate neid enne ära saatmist muuta valides vastava menüüvaliku.

Kirjuta sõnum mitmele saajale

Valides kirjuta sõnum mitmele saajale avaneb kolme valikuga menüü. Esimene neist on saajad, teine on tekst ja viimane on saada sõnum.

 • Saajad - valige kas kontakt kontaktide loetelust või number, kellele te soovite sõnumi saata. Valitu lisatakse loetellu. Te saate jätkata kontaktide ja numbrite lisamist, kuni te olete lisanud kõik, keda te soovite lisada. Pärast seda minge eelmisesse menüüsse tagasi vajutades selleks tagasi nuppu. Ühe kirje kustutamiseks valige see ja valige kustuta asi.
 • Tekst - Sisestage sõnumi tekst ja kinnitage see kinnitamisnupuga.
 • Saada - pärast saajate ja teksti sisestamist valige see menüüvalik, et sõnum saata.

Valitud saajad ja tekst pole lõplikud, te saate neid enne ära saatmist muuta valides vastava menüüvaliku.

Vestlused

Menüüvalik vestlused sisaldab kõiki saabunud ja saadetud sõnumeid, mis on rühmitatud vastava kontakti või telefoninumbri alla. Valides ühe kontakti või telefoninumbri, näidatakse kõiki sellega seotud sõnumeid. Kui te valite peale seda ühe konkreetse sõnumi, on saadaval järgmised valikud:

 • Vasta - kirjuta kohe sõnum ja saada seekontaktile vajutades kinnitamisnuppu.
 • Saada edasi - saada sõnum edasi teisele kontaktile või telefoninumbrile.
 • Helista - helista kontaktile või telefoninumbrile.
 • Salvesta uue kontaktina - Kui number pole juba teie kontaktides, saate te numbri selle valiku abil kontaktidesse lisada.
 • Lisa kontaktile - Kui telefoninumber pole veel teie kontaktides, võimaldab see valik numbri olemasolevale kontaktile lisada.
 • Kustuta - kustutab sõnumi.
 • Kustuta vestlus - kustutab kõik selle kontakti või telefoninumbriga seotud saabuvad ja saadetud sõnumid.

Mustandid

Kui te väljute sõnumi kirjutamisest enne selle saatmist, küsitakse teilt, kas soovite salvestada sõnumi mustanditesse. See valik sisaldab kõiki seadmesse salvestatud mustandite loetelu. Te saate valida mustandi, lõpetada selle kirjutamise ja sõnumi ära saata või uuesti mustandina salvestada.

Sõnumite seaded

Siin saate te lubada või keelata kättetoimetamise teavituse.

Kontaktid

Menüüvalik Kontaktid võimaldab teil kasutada, muuta ja lisada kontakte. Te saate kontakte VCF failist varundada ja taastada. Lisaks saate te kontakte kiirvalikusse määrata.

Kontaktide loetelu

Kontaktide loetelus on kõik telefonimälus ja SIM-kaardil olevad kontaktid. Te saate kontaktide loetelus liikuda vasaku ja parema nupuga, kasutada leia menüüvalikut või hüpata kontaktide juurde kasutades klaviatuurilt tähtede tippimist.

 • Leia menüüvalik on loetelus viimane ja loetelu esimesel kirjel olles jõuate te selle valikuni vajutades vasakule nuppu. Peale menüüvaliku leia valimist, tippige kas kogu või osa kontakti nimest, keda soovite leida. Peale sisestatud teksti kinnitamist näidatakse kõiki otsitavaga sobivaid kontakte.
 • Kasutades klaviatuuri tähe tippimiseks liigute kontaktide loetelus esimese kontaktini, kelle perenimi algab tipitud tähega. Näiteks: vajutades nupp 5 kolm korda(täht l) liigute kontaktide loetelus esimese kontaktini, kelle perenimi algab l-tähega. Pärast seda saate kontaktide loetelus liikuda vasaku ja parema nupuga.

Kui valite ühe kontakti, on saadaval järgmised valikud:

 • Helista - helistab kontaktile.
 • Saada sõnum - avatakse tekstiväli, mille sisu saadetakse peale kinnitamist valitud kontaktile.
 • Saada e-kiri - avatakse uus e-kiri, saatja väli on juba täidetud.
 • Muuda kontakti - saate muuta kontakti ees- või perenime, telefoninumbrit või e-posti aadressi.
 • Määra helin - avab saadaolevate helinate loetelu. Neist ühe valimine määrab selle valitud kontaktile. Seda helinat mängitakse, kui kontakt helistab teile.
 • Saada kontakt visiitkaardina - avab menüü, et valida kas kontakt või telefoninumber, kellele valitud kontakti andmed saata. Ühe või teise valimisel saadetakse valitud kontakt visiitkaardina.
 • Kustuta kontakt - Kustutab kontakti. See tegevus vajab kinnitamist.

SIM-kaardi kontaktid

Kontaktide loetelus näidatakse ka SIM-kaardile salvestatud kontakte. Kui te kustutate sellise kontakti, kustutakse see ka SIM-kaardilt. Kui te muudate SIM-kaardil olevat kontakti, salvestatakse see uue kontaktina telefonimällu ja eemaldatakse SIM-kaardilt.

Lisa uus kontakt

Kontaktide loetellu saab lisada uue kontakti menüüvaliku Lisa uus kontakt kaudu. Te saate kontakti kohta salvestada järgmist infot: eesnimi, perenimi, mobiiltelefoni number, kodune number, töönumber ja e-post. Kui kõik soovitud väljad on täidetud, saate te kontakti salvestada valides menüüvaliku Salvesta kontakt.

Ühe nupuga valimine

Ühe nupuga valimist ehk kiirvalimist kasutatakse lihtsaks ja kiireks helistamiseks kuni kümnele inimesele. Neile helistamiseks vajutage peamenüüs olles pikalt numbrit, mis on kontaktile või numbrile määratud, ja kinnitades valiku vajutades kinnitamisnuppu.

Hetkel kasutuses olevate numbrite ja neile määratud kontaktide või numbrite loetelu leiab kiirvalimise menüüvalikust. Iga selle menüüvaliku valik teavitab hetkel määratud numbri või kontakti või seda, et numbrile pole üldse midagi määratud.

 • määramata - numbrile pole määratud kiirvalimisnumbrit. Valides selle menüüvaliku, saate te sellele numbrile määrata kontakti või telefoninumbri.
 • Määratud - Numbrile on kiirvalimiseks määratud kontakt või telefoninumber. Te saate eemaldada selle või vahetada mõne teise kontakti või telefoninumbri vastu.

Kontaktide varundamine ja importimine

BlindShell võimaldab teil varundada kontakte ja importida neid VCF failist.

Kontaktide importimine
 • Faili nimi, kust te kontakte impordite, peab olema Contacts.vcf. Pange see fail kas mälukaardi peakausta, kui te kasutate mälukaarti, või telefoni sisemälu peakausta.
 • Kui failnimegaContacts.vcf on mõlemas asukohas, kasutatakse faili, mis asub mälukaardil.
 • Valige menüüvalik impordi kontakte, et kopeerida Contacts.vcf failis olevad kontaktid telefoni kontaktide loetellu.
 • Contacts.vcf failis olevad kontaktid, mis on identsed telefoni kontaktide loetelus juba olemas olevate kontaktidega, jäätakse importimisel vahele.
 • Pärast kontaktide importimist nimetatakse fail Contacts.vcf ümber failiksContacts-imported.vcf.
 • Telefon teatab veast, kui kummaski kohas, mälukaardil ja ka telefoni sisemälus, pole faili Contacts.vcf.
Kontaktide varundamine
 • Valige menüüvalik kontaktide varundamine, et luua failContacts.vcf. Sellega koos kopeeritakse telefoni kontaktide loetelus olevad kontaktid faili Contacts.vcf.
 • Kui telefonis on mälukaart, luuakse fail mälukaardi peakaustas.
 • Kui telefonis pole mälukaarti, luuakse fail telefoni sisemälu peakaustas.
Kontaktide seaded

Kui eelistate teistsugust sorteerimise järjekorda või näitamise viisi, võite määrata oma eelistused siin.

 • Sordi kontakte - muudab kontaktide sorteerimist. Kontaktide loetelu saab sorteerida tähestikuliselt kas eesnime või perenime järgi
 • Näitamise järjestus- muudab kontakti info näitamise järjekorda. Esimesena saab öelda kas eesnime või perenime.

Rohkem rakendusi

Rohkem rakendusi menüüvalik sisaldab erinevaid rakendusi, mis laiendavad telefoni oskusi. Need rakendused on rühmitatud järgmiste valikute alla.

 • Vahendid - sisaldab vahendeid nagu näiteks alarm, kalender, kalkulaator, ilm teie piirkonna jaoks või muud.
 • E-post - lihtne e-posti rakendus.
 • Meedia - sisaldab muusikamängijat, FM- ja internetiraadiot või YouTube rakendust.
 • Raamatud - sisaldab teeki ja raamatulugejat.
 • Nägemise abivahendid - sisaldab rakendusi, mis on loodud nägemispuude puhul abistama.

Vahendid

Vahendid menüüvalik sisaldab järgmisi rakendusi:

 • Alarm
 • Taimer
 • Stopper
 • Kalender
 • Märkmed
 • Diktofon
 • Kalkulaator
 • Ilm
 • Sõnastik
Alarm

alarm võimaldab teil kasutada mitut alarmi samaaegselt. Iga alarmi jaoks saate määrata aja ja nädalapäeva, millal see peaks käivituma. Aktiivse alarmi tühistamiseks vajutage kas kinnitamisnuppu või tagasi nuppu.

Alarmi loomine

Uue alarmi loomiseks valige Uus alarm.

 • Määra aeg - sisestage kellaaja jaoks neli numbrit. Esimene numbrite paar tähistab tunde ja teine numbrite paar minuteid.
 • Määra kordus - Määrab päevad, millal alarm käivitub. Kui te ei vali ühtegi päeva, käivitub alarm iga päev. Kui valite päeva, käivitub alarm määratud päevadel.
 • Salvesta alarm - salvestab alarmi ja aktiveerib selle.
Alarmi muutmine

Pärast varem loodud alarmi valimist saate te alarmi aktiveerida või muuta mitteaktiivseks ja muuta alarmi seadeid. Mitteaktiivset alarmi säilitatakse telefonis, kuid see ei aktiveeru etteantud ajal. Muuda alarmi valimisel pakutakse järgmisi valikuid:

 • Määra aeg - muudab alarmi aega.
 • Määra korduvus - määrab päevad, millal alarm käivitub.
 • Salvesta alarm - salvestab alarmi tehtud muudatused(muudatustest loobumiseks vajutage tagasi nuppu).
Taimer

Taimer on lihtne aja mahaloendur, mis mängib määratud aja möödumisel teavitusheli. See töötab taustal, nii ei pea te hoidma taimeriga ekraani aktiivsena. Alarmist loobumiseks vajutage kas kinnitamisnuppu või tagasi nuppu.

Taimeri aja määramine ja taimeri käivitamine

Te saate taimeri aega määrata ainult siis, kui aja mahaloendamine pole aktiivne (pole ei töötamas ega peatatud).

 • Valides taimeri, näitab seeaktiveeri ja määra aeg.
 • Aktiveeri käivitab hetkel määratud ajaga mahaloendamise.
 • Valides määra aeg näidatakse menüüd mahaloenduse jaoks minutite ja sekundite määramiseks.
 • Pärast minutite ja sekundite sisestamist salvestab menüüvalik salvesta info taimerisse.
Mahaloenduse käivitamine, pausimine ja tühistamine
 • Mahaloenduse käivitamiseks valige taimer ja seejärel aktiveeri. Taimer alustab mahaloendust.
 • Ajal, mil taimer loendab aega maha, saate te kas mahaloenduse pausida(taimer peatub hetke ajal) või mahaloenduse tühistada(taimer lülitub algsele ajale).
 • Ajal mil taimer on pausitud, saate te jätkata mahaloendust(taimer jätkab mahaloendust hetke ajast) või mahaloenduse tühistada(taimer lülitub algsele ajale).
Stopper

Stopper võimaldab teil mõõta ajavahemikke. Pärast käivitamist mõõdetakse aega nullist kuni mõõtmine lõpetatakse. Aja mõõtmise ajal saate te peatada seda ja jätkata uuesti. Aja mõõtmine töötab taustal, nii et aja mõõtmise ajal saate te kasutada telefoni teisi oskusi.

Käivita, peata ja nulli stopper
 • Käivita stopper - alustab aja mõõtmist nullist. Te saate lõpetada aja mõõtmise vajutades kinnitamisnuppu. Kui vajutate pärast seda veelkord kinnitamisnuppu, jõuate menüüsse, milles on järgmised valikud:
 • Jätka mõõtmist - jätkab mõõtmist kasutades algusena enne mõõdetud aega
 • Lähtesta stopper - alustab koheselt peale vajutamist mõõtmist alustades nullist
 • Nulli stopper lähtestab loenduri ja seab aja väärtuseks 0. Vajutades kinnitamisnuppu avatakse menüü, kus te saate stopperi uuesti käivitada.
Kalender

Kalendri rakendus võimaldab teil luua ja jälgida oma ajakava. Te saate luua terve päeva kestvaid sündmuseid, kindlast ajast kindla ajani kestvaid sündmuseid ja sündmuseid, mis kestavad mitu päeva. Te saate lasta endale sündmusi varakult meelde tuletada ja sündmusi võib panna teile kindla aja tagant korduma.

Sündmuse lisamine

Valides menüüvaliku Lisa sündmus avaneb menüü, kus saab määrata sündmuse üksikasjad. Ainsad kohustuslikud väljad on pealkiri ja alguse kuupäev. Sündmuse loomise käigus võib sisestada järgmisi andmeid:

 • Pealkiri - sündmuse pealkiri.
 • Asukoht - sündmuse asukoht. Te võite seda välja kasutada ka lisaandmete lisamiseks.
 • Alguskuupäev - Sündmuse toimumise esimene päev. Te võite sisestada kuupäeva käsitsi Sisesta kuupäev valiku kaudu või kasutada Vali kuupäev valikut, mis näitab teile tuleva nädala seitset päeva.
 • Algusaeg - Kui sündmus peaks kestma terve päev, jätke see väli tühjaks. Muul juhul sisestage sündmuse algusaeg.
 • Lõppkuupäev - Ühepäevase sündmuse puhul peab lõppkuupäev olema sama, mis alguskuupäev. Muul juhul sisestage lõppkuupäev.
 • Lõpu aeg - sisestage sündmuse lõppemise aeg. Kui te sisestate aja, mis on algusajast eespool, määratakse uus algusaeg, mis on tund varasem kui sündmuse lõpu aeg.
 • Korduvus - kui te soovite, et sündmus oleks korduv, valige siin korduvuse ajavahemik ja kordumiste arv.
 • Meeldetuletus - kui te soovite enne sündmuse algust meeldetuletust, valige siin aeg.
 • Salvesta sündmus - salvestab sündmuse.
Ajakava lehitsemine

Kõik tulevikusündmused on toodud menüüvaliku ajakava all. Näidatakse sündmuse pealkirja ja ajavahemikku. Kui te soovite sündmust muuta või kustutada, vajutage kinnitamisnuppu, et neile valikutele ligi pääseda.

Lehitse kalendrit

Selleks, et lehitseda kalendrit kas päeva või nädala kaupa, valige menüüvalik lehitse kalendrit. Valige aasta, kuu ja nädal, mille sündmusi soovite vaadata. Seejärel võite valida kas näidatakse kõik valitud nädala sündmused valides kogu nädal või kitsendate valikut veelgi valides päeva kaupa.

Nimepäevad

Valik nimepäevad võimaldab teil lehitseda nimepäevade kuupäevi (see oskus on saadaval vaid mõnedes riikides). Kui te soovite vaadata järgmise nädala nimepäevi, valige Järgmise nädala nimepäevad. Et teada saada, mis nime päev on kindlal päeval, valige Leia kuupäeva järgi. Teine valik on Leia nime järgi, et leida kindla nime nimepäeva kuupäev. Selle oskuse kasutamiseks peab teil olema ühendus internetiga, et nimepäevade loetelu alla laadida.

Seaded

Kalendri seadetes on valik, määramaks riiklike pühade nähtavus ajakavas. Kui valite riiklike pühade nähtavuse, näidatakse ajakavas ja kalendri lehitsemisel riiklike pühasid. Selle oskuse kasutamiseks peab teil olema ühendus internetiga, et riiklike pühade loetelu alla laadida.

Märkmed

Märkmete rakendus võimaldab teil teha kirjalikke märkmeid.

 • Uue märkme loomiseks valige menüüvalik lisa märge, kirjutage märge ja salvestage see vajutades kinnitamisnuppu.
 • Kirjutatud märkmeteni jõudmiseks valige menüüvalik märkmete loetelu.

Kui te valite olemasolevate märkmete loetelust ühe märkme, saate te teha järgmist:

 • Muuda - avab märkmemuutmiseks.
 • Saada sõnumiga - avab dialoogi kontakti valimiseks või telefoninumbri sisestamiseks, millele märge saata.
 • Saada e-postiga - see avab uue e-kirja, mille väli tekst on täidetud märke tekstiga.
 • Kustuta - kustutab märkme.
 • Kustuta kõik - kustutab loetelust kõik märkmed.
Diktofon

Rakendus diktofon võimaldab teil salvestada häälmärkmeid, salvestada vestlusi ja heli.

 • Uue salvestise loomiseks valige menüüvalik alusta salvestamist ja salvestamine algab koheselt. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kas kinnitamisnuppu või tagasi nuppu.
 • Salvestiste loeteluni jõudmiseks valige menüüvalik salvestiste loetelu.

Kui te valite salvestiste loetelust ühe salvestise, saate te teha järgmist:

 • Mängi - esitab salvestise. Salvestises tagasi ja edasiliikumiseks kasutage vasakut ja paremat nuppu.
 • Nimeta ümber - võimaldab salvestisele anda uue nime.
 • Jaga salvestist e-postiga - see valik avab uue e-kirja ja salvestis lisatakse manusena sellele kirjale automaatselt.
 • Kustuta - kustutab salvestise.
Kalkulaator

Kalkulaator võimaldab teil teha põhilisi aritmeetilisi tehteid - liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine. Te saate sisestada suvaliselt pika avaldise nii mitme arvu ja tehtemärgiga kui te soovite. Pärast kinnitamisnupu vajutamist näidatakse avaldise tulemust. Eelmise arvutuse tulemust saab kasutada järgmises esimese arvuna, kui peale kinnitamisnupu vajutamist jätkate te koheselt tehtemärgiga. Matemaatilised tehtemärgid on sisestatavad tärn nupu abil ja kümnendkoma trellid nupu abil.

Ilm

Rakendus ilm näitab teie piirkonna hetke temperatuuri ja prognoosi järgmiseks kolmeks päevaks. Te saate vaadata ka nende päevade üksikasjalikku prognoosi, kui vajutate soovitud päeva peal kinnitamisnuppu. Üksikasjalik prognoos näitab temperatuuri, tuule kiirust, pilvisust, niiskust ja õhurõhku kolme tunnise sammuga, alates hommikul kella kahest kuni kella kahekümne kolmeni õhtul. Te saate üksikasjalises prognoosis liikuda vasaku ja parema nupu abil.

Seadetes olev ühikute valik võimaldab muuta kasutatavaid ühikuid. Temperatuuri saab näidata Celsiuses ja Fahrenheitides, tuule kiirust saab näidata meetrit sekundites, kilomeetrit tunnis või sõlmedes.

Sõnastik

Rakendust sõnastik saab kasutada, et leida onlines erinevate keelte sõnade või fraaside tõlget. Teie valite lähte- ja sihtkeele, sisestate sõna, mida tõlkida, ja seejärel valite tõlgi, et hankida tõlge. Tulemuse vorming sõltub valitud keeltest. Mõned keelte paarid võimaldavad tagastada vaid ühe vaste, teised keelte paarid võivad aga tagastada mitmete vastete loetelu koos sünonüümide ja nende võimalike tõlgetega, kaasates infot sõna keelelise struktuuri ja soo kohta.

Võõrkeelsete sõnade lugemiseks kasutatakse sobivat kõnesüntesaatorit. Sõna tähthaaval lugemiseks kasutage tähthaaval lugemise käsku(alla nupu pikk vajutus).

Selle oskuse mootoriks on Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) jaYandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary) online teenused.

E-post

Teil peab loodud olema e-posti konto, enne kui kasutate BlindShell e-posti programmi. BlindShell e-posti konto on suuteline kasutama samaaegselt vaid ühte e-posti kontot.

E-posti kontosse sisse logimine

E-posti rakenduse esmakordsel käivitamisel peate te sisse logima e-posti kontosse. Selleks valige menüüvalik uus konto. Sisestage e-posti aadress, SMTP serveri aadress, IMAP serveri aadress ja teie salasõna. Infot SMTP ja IMAP serverite aadressite kohta leiate te oma meiliteenuse pakkuja veebilehelt. Validessalvesta, tehakse katse teie e-posti sisse logida. Kui see oli edukas, näidatakse menüüvalikut uus e-kiri. E-posti kontole sisse logimine võib võtta veidi aega, seda sõltuvalt teie internetiühenduse kiirusest. Te saate muuta e-posti konto seadistusi või konto kustutada valides menüüvaliku muuda kontot.

Oluline märkus: Mõnel juhul tuleb teil lubada kolmandate osapoolte rakenduste kaugligipääs teie e-postile või peate te lubama IMAP ligipääsu e-posti kontole.

Uue e-kirja kirjutamine

Uue e-kirja kirjutamiseks valige menüüvalik Uus e-kiri. Saaja menüüvalikus võite te kas sisestada kontaktide loetelus oleva e-postiaadressi (valitud kontaktiga peab olema seotud e-postiaadress) või tippida e-postiaadressi käsitsi. Te saate lisada mitu saajat. Täitke e-kirja teema ja tekst ja saatke seejärel kiri valides menüüvaliku saada. Menüü kirjutatud e-kirjaga jääb avatuks seni kuni kiri on edukalt saadetud. Pärast seda kui e-kiri on saadetud, viiakse teid tagasi e-posti konto peamenüüsse. Kui e-kirja saatmine ebaõnnestub, võite te proovida kirja uuesti saata või lahkuda e-posti rakendusest ja jätta kiri mustanditesse.

Te saate oma telefonist manustena saata pilte ja häälsalvestisi.

Kui te saate e-kirja, avaneb peale kinnitamisnupu vajutamist manuste loetelu. Te saate sarnaselt ligi pääseda lisa manus valikule, kus te saate telefonist kirjale lisada kas häälsalvestisi või pilte. Varasemalt lisatud manuseid saab eemaldada vajutades kinnitamisnuppu ja kinnitades, et soovite selle eemaldada.

Kui te ei saa või ei soovi hetkel kirja saata, võite te vajutada tagasi nuppu, mis järel saate valida kahe valiku vahel:

 • Salvesta mustanditesse - lõpeta e-kirja kirjutamine ja salvesta hetke seis mustandina.
 • Ära salvesta mustanditesse - lõpeta e-kirja kirjutamine ja loobu kirjutatust. Te saate naasta hiljem e-kirja mustandi juurde avades selle mustandite kaustast.
Lehitse e-kirju

Et lehitseda e-kirju sisendkaustas või mõnes teises kaustas, valige vastav kaust ja seejärel liikuge kaustas kasutades vasakule ja paremale nuppe. E-kirja sisu lugemiseks valige see kinnitamisnupuga. Kui e-kirja lugemise ajal vajutada uuesti kinnitamisnuppu,, avaneb järgmiste valikutega menüü:

 • Vasta - vasta algsele saatjale. Avab uue kirja, kus saaja- ja teemaväli on juba täidetud.
 • Vasta kõigile - vasta algsele saatjale ja kõigile teistele koopiaväljal. Avab uue kirja, kus saaja-, koopia ja teemaväli on juba täidetud.
 • Saada edasi - saadab kirja kellelegi teisele edasi. Saajaväli on tühi, e-kirja teemaväli ja sisu on täidetud.
 • Manused - Näidatakse manuste loetelu. Kui manuse vorming on toetatud, saate te jätkata vajutades manusel kinnitamisnuppu. Kui manus on tekstipõhine fail (PDF, Word, PowerPoint) saate te seda lugeda valides loe dokumenti. Kui manus on pilt, saate te pilti vaadata valides näita pilti. Valik salvesta pilt laadib pildi ja salvestab selle telefoni. Pääsete hiljem pildile ligi galeriis. Sarnaselt toimivad ka helisalvestused - te saate kasutada käske mängi salvestist ja salvesta salvestis.
 • Lisa saatja kontaktidesse - loo saatja e-postiaadressiga uus kontakt või uuenda olemasolevat saatja e-postiaadressiga.
 • Kustuta - kustuta e-kiri.
E-posti seaded

Pärast edukat sisse logimist pääsete te ligi e-posti seadetele. Minge peamenüüs seaded ja avage see

 • Te saate valikusmuuda kontot muuta sisselogimisandmeid.
 • Valik e-kirjade taustal kontrollimine võimaldab kohandada uute kirjade kontrollimise sagedust. Kui te lubate selle seade, kontrollitakse kirju kindlaksmääratud ajavahemike tagant. Kui leitakse uus e-kiri, teatab telefon sellest peamenüü teavituste osas kui ka lugemata teavitustes.

Meedia

Meedia osas olevad rakendused võimaldavad teil kuulata raadiot või teie enda audiofaile. Selles osas on ka rakendused Kaamera ja Pildivaatur. Meedia menüü sisaldab järgmisi rakendusi:

 • Muusikamängija
 • Internetiraadio
 • YouTube
 • FM-raadio
 • Kaamera
 • Pildid
Muusikamängija

Selleks, et kasutada muusikamängijat, peate te kõigepealt kopeerima audiofailid telefoni muusika kausta, kas siis mälukaardile või telefoni sisemällu. Selleks ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga, kus paiknevad audiofailid.

Windows arvuti

Telefon peab arvuti poolt tuvastatud olema kui väline seade. Pärast seda saate te faile failihalduri abil arvutist telefoni kopeerida. Kui arvuti ei tuvasta telefoni, paigaldage palun värskeimad uuendused ja kontrollige, kas MTP ohjur on olemas.

Apple arvuti

Te peate paigaldama tarkvara Android File Transfer, et oma Mac seadmest faile telefoni kopeerida. Te saate selle tarkvara alla laadida siit: https://www.android.com/filetransfer/

Linux arvuti

Arvuti peaks telefoni tuvastama automaatselt. Kopeerige faile telefoni failihalduri abil.

Muusika kaustad

Muusika mängimiseks valige kõigepealt audiofail, mida soovite mängida. On neli kausta, millest saate valida: Kõik laulud - näitab kõiki telefonis olevaid audiofaile, sorteerituna nime järgi. Esitaja - näitab kõigi telefonis olevate audiofailide esitajaid. Pärast esitaja valimist saate te faile lehitseda lugude või albumite kaupa. Albumid - näitab kõiki telefonis olemas olevaid albumeid. Pärast albumi valimist näidatakse albumis olevaid palasid. Lemmikud - näitab laule, mille te olete märkinud lemmikuteks. Igas ülalmainitud kaustas on valik otsi, mis on alati valikutest viimane. Te jõuate selleni kiiresti, kui vajutate vasakule nuppu, mis toob teid menüüs viimase valiku juurde.

Muusika esitamine

Menüüvalik jätka mängimist jätkab eelmisel rakenduse muusikamängija kasutamisel mängitud helifaili mängimist. Kui te valite kaustast kindla faili, alustatakse koheselt selle esitamist. Esitusviisiks on alati korda kõiki valitud kaustas olevaid faile. Taasesituse ajal saate te teha järgmist:

 • Vasaku või parema nupu vajutamine viib teid loetelus eelmise või järgmise laulu juurde.
 • Tagasi nupu vajutamine esitamise ajal pausib selle.
 • Tagasi nupu vajutamine ajal, mil esitamine on pausil, viib teid tagasi valitud kausta failide loetelu juurde.
 • Kinnitamisnupu vajutamine ajal, mil esitamine on pausil, jätkab esitust.
 • Kinnitamisnupu vajutamine ajal, mil heli esitatakse, pausib esituse ja avab järgmiste valikutega menüü: liigu laulus ja salvesta lemmikutesse või siis kustuta lemmikutest. Pärast neist valikutest ühe valimist või tagasi minemist jätkatakse taasesitust automaatselt.
 • Valiku liigu laulus valimine muudab vasaku ja parema nupu toimet. Nende nuppude vajutamine viib nüüd laulus 10 sekundit edasi või tagasi. Kui te ei vajuta 10 sekundi jooksul kumbagi neist nuppudest, lülituvad vasakule ja paremale nupud tagasi oma algsele toimele.
Internetiraadio

Internetiraadio võimaldab teil kuulata raadiojaamu üle interneti. Te saate valida raadio kategooria järgi või otsida raadiot žanri järgi. Vajutades hetkel mängival raadiol kinnitamisnuppu saate te märkida raadio lemmikuks.

Jätka mängimist - mängib viimati mänginud raadiojaama. Populaarsed jaamad - sisaldab teie riigis enamkuulatud raadiojaamade loetelu. Selles loetelus on kuni 99 raadiojaama. Kategooriad - sisaldab kategooriate kauba rühmitatud raadiojaamu. Valige kategooria, et näha sinna kuuluvaid jaamu. Riik - sisaldab kontinentide ja vastavate riikide loetelu. Pärast riigi valimist on valitud riigi jaoks saadaval : Populaarsed jaamad, kategooriad ja otsi. Lemmikud - sisaldab lemmikuks märgitud raadiojaamu. Otsi - otsib nime järgi raadiojaama. On võimalik kirjutada kas kogu otsitava jaama nimi või ainult osa sellest. Näidatakse kõiki otsitavaga sobivaid jaamu.

Oluline märkus: rakenduse internetiraadio kasutamiseks peab teil olema kas Wi-Fi või mobiilse ühenduse kaudu ühendus internetiga.

YouTube

Rakendus YouTube võimaldab teil mängida Youtube lehele postitatud vabalt mängitavat audiovisuaalset sisu.

Youtube rakenduse peamenüüs on järgmised valikud:

 • Otsi - võimaldab teil otsida kas videot või kanalit
 • Ajalugu - varem seadmes mängitud videod
 • Lemmikud - teie lemmikvideote ja kanalite loetelu
 • Kategooriad - võimaldab teil uuemaid videoid lehitseda kategooriate kaupa

Videote loetelu on otsingu tulemus, kategooria valimise tulemus või kasutaja loetelu (lemmikud, ajalugu või muud sellist.). Selles on sobivate videote loetelu. kinnitamisnupu vajutamisel avaneb menüü võimalike tegevustega.

 • Mängi algusest käivitab esitamise algusest
 • Jätka esitamist jätkab video esitamist sealt, kust see eelmine kord pooleli jäi
 • Otsi seotud videoid viib teid praeguse videoga seotud videote loetellu
 • Mine kanalisse viib teid autori kanalisse, kust te leiate teisi sama autori videoid
 • Salvesta lemmikutesse lisab praeguse video lemmikute loetellu
 • Kustuta ajaloost või lemmikutest kustutab video vastavast loetelust
 • Video Info näitab video kohta rohkem infot, näiteks avaldamise aeg või kirjeldus

Video esituse ekraan on mõeldud video esitamiseks. Kasutage kinnitamisnuppu, et lülituda esitamise ja pausitud oleku vahel. Kasutage vasakule nuppu, et videos tagasi kerida, ja paremale nuppu, et edasi kerida. Kui te kerite tagasi või edasi esitamise ajal, liigutakse iga vajutamisega 10 sekundi kaupa. Kui te kerite edasi või tagasi pausitud olekus, liigutakse ühe minuti kaupa.

Seaded: Video laad häälestusel on kolm valikut: püstine pilt, põikine pilt ja ainult heli.

 • Püstine pilt on vaikehäälestus, video on joondatud ekraani keskele.
 • Põikipildi laadis peate te telefoni hoidma pööratuna 90 kraadi päripäeva, kuid pilt on suurem.
 • Ainult heli valik väldib video alla laadimist ja näitamist. See aitab teil andmemahtu kokku hoida, kui te olete huvitatud üksnes helirajast.

Märkus:

 • KõikYouTube videod on sõltumatute autorite looming. BlindShell ei ole mitte mingil moel seotudYouTube platvormigavõi sisu loojatega ja ei ole vastutav mistahes Youtube platvormil avaldatud sisu eest.
 • Ligipääs YouTubele toimub anonüümses laadis. BlindShell ei vaja ega ka toeta sisse logimist. YouTube Premium sisuvõi vanusepiiranguga sisu pole saadaval.
 • BlindShell telefoni salvestatud lemmikud ja vaatamiste ajalugu ei sünkroonita teistesse seadmetesse või teie Youtube kontole.
 • Mõned videod või otseülekanded võivad kasutada telefoniga kokkusobimatuid videovorminguid ja neid ei saa esitada.
FM-raadio

Telefonis on sisseehitatud FM-vastuvõtja. Selle rakenduse korrektseks toimimiseks tuleb telefoniga ühendada kõrvaklapid. Kõrvaklappide juhe töötab antennina, ilma milleta oleks raadiosignaal mürarikas.

Raadiojaamale häälestumine
 • Valides Mängi raadiot alustatakse viimati FM-raadio rakenduse kasutamise ajal mängitud jaama esitamist.
 • Vajutades vasakut ja paremat nuppu häälestutakse automaatselt eelmisele ja järgmisele jaamale, ilma vajaduseta sagedust käsitsi häälestada.
 • Vajutades alla nuppu öeldakse hetke sagedus ja hetkel mängiva raadiojaama nimi, kui see info on saadaval.
FM-raadio Teised valikud

Kui te vajutate raadio mängimise ajal kinnitamisnuppu, on saadaval järgmised valikud:

 • Salvesta lemmikutesse - märgib raadiojaama lemmikuna. Pärast seda pääsete jaamale ligi lemmikute menüü kaudu.
 • Mängi kõlarist - telefon kasutab kõrvaklappide asemel heliväljundina telefoni sisseehitatud kõlarit. Kui heli mängib kõlarist, saate te lülituda tagasi kõrvaklappidele valides menüüvaliku mängi kõrvaklappidest.
 • Käsitsi häälestamine - lülitub automaathäälestamiselt käsitsi häälestamisele. Selles töölaadis liiguvad vasak ja parem nupp sammuga 0,1MHz mitte aga eelmisele või järgmisele saadaolevale jaamale. Olles käsitsi häälestamise laadis saate te lülituda tagasi automaathäälestusele valides menüüvaliku automaathäälestus.
 • Sisesta sagedus - võimaldab teil raadio sageduse käsitsi sisestada.
Kaamera

Telefonil on lihtne kaamera oskus, mida saab kasutada telefoni kaamera abil piltide tegemiseks. Kaamera paikneb telefoni tagakülje ülaosas, SOS-hädaabinupust vasakul. Iga pildi juurde võib kuuluda lühike häälega loetud kirjeldus, mida võib hiljem pildivaaturis kasutada.

Kuidas kaamerat kasutada:

 • Avage rakendus pildid. Ajal, mil kaamera on sisse lülitatud, kuulete te klõpsumist.

 • Suunake kaamera eseme või stseeni poole, mida soovite pildistada.

 • Pildistamiseks vajutage kinnitamisnuppu. Kuulete pildistamise lõppemisel tüüpilist katikuheli. Hoidke telefoni kogu tegevuse ajal paigal.

 • Peale pildistamist avaneb menüü, kus te saate vaadata pilti või selle salvestada. Vaata valik näitab vaid pilti telefoni ekraanil. Kui teile pilt ei meeldi, saate tagasi nupuga minna tagasi pildistamisrežiimi.

 • Kui valite valiku salvesta, palutakse teil salvestada pildi lühike häälkirjeldus (kuni 5 sekundit). See kirjeldus aitab teil hiljem galeriis pilte tuvastada.

 • Pärast pildi salvestamist naaseb telefon pildistamisolekusse ja te võite teha veel pilte. Kaamerast väljumiseks kasutage tagasi nuppu.

Pildid

Kaameraga tehtud piltide vaatamiseks saab kasutada lihtsat pildivaaturit

Piltide jaoks on kaks kausta: Kaamera pildid, milles on telefoni tehtud pildid, ja muud pildid, milles on muud pildid, mille olete arvutist telefoni kopeerinud.

 • Kui te avate pildivaaturi, näidatakse teile kõige uuemat pildistatud pilti. Pilti näidatakse ekraanil ja teile mängitakse pildi helilist kirjeldust.
 • Te saate piltide loetelu lehitseda kasutades vasakut ja paremat nuppu. Iga kord kui näidatakse uut pilti, mängitakse ka pildile vastavat helilist kirjeldust.
 • Kinnitamisnupp avab menüü, kus on järgmised valikud: suum, jaga pilti, pildi info, muuda salvestatud märget, kustuta pilt.
 • Te saate sirvida pilte kas kuukaupa või kõiki korraga.
Suum

Kui teil on vaja pilti suurendada, saate te seda teha kasutades menüüvalikut suumi sisse. Kui pilti on suurendatud, teatatakse suurenduse tase häälega (saadaolevad suurendustasemed on: 2, 4, 8 ja 16). Te saate suurendatud pilti kerida kasutades vasakut, paremat, üles ja alla nuppu. Kui te soovite suurendust vähendada, avage uuesti menüü ja valige menüüvalik suumi välja. Te peate enne järgmise pildi juurde liikumist välja suumima, sest suumitud pildi puhul kasutatakse suunaala nuppe pildi kerimiseks.

Jaga pilti

Pilti saab jagada kahel moel, kas SMSi või e-posti teel.

 • Jaga pilti e-posti teel - See valik avab uue e-kirja ja valitud pilt lisatakse manusena automaatselt e-kirjale. Kirja saaja võib saadud pildi avada või salvestada.
 • Jaga pilti sõnumiga - see valik võimaldab teil jagada pilti tekstisõnumi abil. Sõnumi saaja võib pilti vaadata.

See oskus võib olla kasulik, kui soovite nägijalt abi paluda või siis mistahes teisel põhjusel te pilti saadate.

Selle oskuse jaoks peab teil olemas olema toimiv mobiilandmeside või Wi-Fi ühendus. Pilt krüpteeritakse ja laaditakse üles BlindShell serverisse. Seejärel saab pildi saaja sõnumi, milles on link, mida saab kasutada selle pildi vaatamiseks.

Pilti saab vaadata enamikes nutitelefonides ja nuputelefonides, milles on veebi vaatamise oskus. Linki saab ka teistele edasi saata või vajadusel arvutis käsitsi veebilehitsejasse sisestada.

BlindShell ei kasuta selle oskuse jaoks MMSi. Teie mobiiliteenuse pakkuja võtab jagamise eest tavalise tekstisõnumi hinna (ja ka andmeühenduse eest, kui te kasutate mobiilset andmeühendust).

Privaatsusmärkus: Kõik selle oskuse kaudu saadetud pildid on algusest lõpuni krüpteeritud kasutades turvalist krüpteerimisalgoritmi(AES). Dekrüpteerimisvõti on saajale saadetavas tekstisõnumis ja saadetud üksnes talle ja seda ei saadeta mitte kuhugi mujale. Kuigi krüpteeritud pilte hoitakse BlindShell serveris, ei saa mitte keegi (kaasaarvatud BlindShell firma) jagatud pilte ilma võtmeta vaadata.

Pilti hoitakse serveris vähemalt 14 päeva.

Pildi info

Siin saate vaadata pildi põhiinfot: kuupäev, kellaaeg, pildi suurus ja faili maht.

Muuda salvestatud märget

See valik võimaldab teil muuta algselt salvestatud märget. Teilt palutakse salvestada uus kirjeldus ja algne kirjeldus kirjutatakse üle.

Kustuta pilt

See valik võimaldab teil pilt kustutada. Kustutamine vajab kinnitamist.

Raamatud

Raamatud sisaldab rakendusi raamatulugeja ja teek. raamatulugeja võimaldab teil kuulata oma lemmikraamatuid. Teek võimaldab teil online raamatukogudest raamatuid alla laadida.

 • Raamatulugeja
 • Teek
Raamatulugeja

Rakenduse raamatulugeja kasutamiseks peate te kõigepealt rakenduse Teek abil raamatuid alla laadima või kopeerima raamatute failid BlindShell/Books kausta, kas telefoni sisemälus või mälukaardil. Raamatulugeja oskab mängida audiofaile ja ette lugeda (TXT) tekstifaile. Iga kaustas Book olevat faili käsitletakse eraldi raamatuna. Mitmest failist koosnevad struktureeritud raamatud tuleb paigutada alamkaustadesse. Lubatud on piiramatu arv alamkaustu.

Peamenüü
 • Viimane raamat - näitab viimati loetud raamatut.
 • Raamatute loetelu - sisaldab kõigi teie raamatute loetelu.
 • Järjehoidjad - näitab teie loodud järjehoidjate loetelu.
Raamatu valimise menüü
 • Jätka lugemist - jätkab lugemist sealt, kus teil selle raamatu lugemine viimati pooleli jäi.
 • Loe algusest - alustab raamatu lugemist algusest. Varasem tegevus kustutatakse, väljaarvatud järjehoidjad.
 • Lehitse sisu - võimaldab raamatut sirvida peatüki, osa või sektsiooni kaupa.
 • Järjehoidja - näitab raamatu jaoks loodud järjehoidjate loetelu.
Raamatu kuulamise ajal
 • Vajutades raamatu kuulamise ajal vasakule või paremale nuppu, liigute raamatu eelmise või järgmise osa juurde.
 • Vajutades raamatu kuulamise ajal tagasi nuppu pausitakse raamatu esitamine.
 • Vajutades tagasi nuppu ajal, mil taasesitus on pausitud, jõuate raamatu sisus just mängitud osani.
 • Vajutades kinnitamisnuppu ajal, mil raamatu esitus on pausitud, jätkatakse raamatu esitamist.
 • Vajutades raamatu kuulamise ajal kinnitamisnuppu, pausitakse esitus ja avatakse taasesitusega seotud valikutega menüü. Pärast menüüs valiku tegemist või valikutest loobumist naastakse raamatusse ja jätkatakse automaatselt raamatu esitamist.
Esituse menüü
 • Hüppa raamatus protsendile - võimaldab teil sisestada protsendi (0 kuni 99), mille juurde lugeja raamatus hüppab.
 • Lisa järjehoidja - loob raamatu esitamise kohas järjehoidja. Teilt palutakse sisestada järjehoidja nimi. Kui midagi ei sisestata, kasutatakse järjehoidja nimena ajakoodi.
Esituse menüü - helifaili kohane
 • Valiku liigu raamatus valimine muudab vasaku ja parema nupu toimet. Nende nuppude vajutamine viib nüüd raamatus10 sekundit edasi või tagasi. Kui te ei vajuta 10 sekundi jooksul kumbagi neist nuppudest, lülituvad vasakule ja paremale nupud tagasi oma algsele toimele.
Esituse menüü - tekstifaili kohane

Kõne kiirus - muudab raamatulugeja kõne kiirust. Kõne keel - muudab keelt, milles raamatut loetakse.

Teek

Teek võimaldab teil otsida toetatud online raamatukogudes(näiteks Librivox) ja laadida raamatuid alla kasutamaks neid raamatulugejas. Mõned raamatukogud võivad nõuda olemasoleva kontoga sisselogimist.

Peamenüü
 • Otsi raamatut - avab raamatu otsimise valiku(näiteks tiitel, autor, märksõna).
 • Logi välja - logi raamatukogust välja (kui raamatukogu nõuab sisse logimist).
Otsi raamatut
 • Tiitel - näitab leitud raamatuid tiitli alusel.
 • Autor - näitab leitud raamatute loetelu autori alusel.
 • Märksõna - näitab leitud raamatute loetelu märksõna alusel.
Raamatu menüü
 • Laadi raamat alla - laadib raamatu alla. Oodake, kuni raamat alla laaditakse, või tühistage alla laadimine kasutades tagasi nuppu. Pärast raamatu alla laadimist muutub see raamatulugejas saadavaks.
 • Raamatu info - näitab raamatu kohta üksikasjalikumat infot (näiteks pikkus, keel, kirjeldus, algne aasta).

Nägemise abivahendid

Valik Nägemise abivahendid pakub vahendeid, mis on eraldi loodud nõrgalt nägevate ja pimedate inimeste jaoks. BlindShell Classic pakub järgmisi rakendusi:

 • Värvimääraja
 • Asukoht
 • Asjade sildistaja
 • Taskulamp
Värvimääraja

Rakendust Värvimääraja kasutatakse teie ümber olevate esemete värvi määramiseks. See kasutab telefoni kaamerat, mis asub telefoni tagaküljel, **SOS-hädaabinupu ** kõrval. Hoidke telefoni mõned sentimeetrit uuritavast esemest ja käivitage tuvastamine vajutades kinnitamisnuppu. Seejärel teatatakse tuvastatud värv. Tuvastustäpsuse parandamiseks tuvastage värvi mitu korda järjest ja valige värv, mida tuvastati kõige rohkem.

Oluline märkus: rakendus värvimääraja on väga tundlik üldvalguse suhtes ja ei tööta hästi halva valgustuse korral. Neis tingimustes võivad värvi määramise tulemused olla ebakorrektsed ja mitte vastata tegelikkusele.

Asukoht

Rakendus asukoht ühendab GPS, WiFi võrkude ja mobiilvõrkude andmed, et saada hinnangteile lähima asukoha aadressi kohta, GPS asukoha kohta ja hinnata asukoha täpsust. Teie asukoha kohta hinnangu saamine võib võtta kuni 30 sekundit. Tulemuste menüü sisaldab järgmist infot:

 • Hinnanguline aadress.
 • Asukoha hinnangu täpsus.
 • Valik saata teie hinnanguline asukoht sõnumi abil.
 • GPS koordinaadid.

Oluline märkus: Asukoha hinnangu täpsus võib olla erinev. Ärge toetuge tulemustele absoluutselt, võtke arvesse ka hinnangu täpsust.

Oluline märkus: rakenduse asukoht kasutamiseks peab teil olema internetiühendus, kas siis Wi-Fi või mobiilside kaudu.

Asjade sildistamine

Asjade sildistamise oskus võimaldab teil sildistada asju ja hiljem neid eristada, teha vahet asjadel, mida on raske katsumise teel tuvastada, näiteks maitseainete kotte või purke, kosmeetikat, koduhooldusvahendeid, pudeleid ja nii edasi. Selle oskuse jaoks vajate te lisaks koodidega silte, mida saate osta oma BlindShell toodete müüja käest.

Sildid on umbes 1,5 cm külje pikkusega ruudukujulised kleepsud. Need kleepsud tuleb lehelt koorida ja vajutada esemele, mida te soovite sildistada. Silte loetakse telefoni tagakaamera abil. Iga sildi kood on unikaalne, kõigist teistest erinev, ja kui te sildistate asja, seostab telefon sildi teie öeldud või kirjutatud kirjeldusega. Hiljem, kui te loete telefoni abil silti, mängitakse teile teie kirjeldus ette.

Uue asja sildistamine
 • Võtke asi, mida te soovite sildistada.
 • Koorige lehelt üks ruudukujuline silt ja kleepige see esemele, mida soovite sildistada. Kui on võimalik, vältige sildi kleepimist karedale või kumerale pinnale.
 • Avage sildistamise rakendus ja valige "lisa silt". Kuulete korrapärast toksimist, mis annab teile teada, et tuvastamine töötab.
 • Suunake telefoni kaamera esemel olevale sildile. Soovitatud kaugus on umbes 20 kuni 30 sentimeetrit. See võib vajada veidi harjutamist, kuni tegevus tuleb õigesti välja.
 • Pärast sildi lugemist küsitakse teilt, kas te soovite kirjelduse helisalvestada või kirjutada. Kui te valite helisalvestamise, algab helisalvestamine peale piiksu ja lõpeb automaatselt peale viit sekundit. Kui te valite kirjutamise, avatakse teksti kirjutamise väli ja te saate tavalisel moel teksti kirjutada.
Asja tuvastamine
 • Valige menüüst loe silte, kui kaamera on siltide lugemiseks valmis, kuulete korrapärast toksimist.
 • Suunake kaamera sildi poole, nagu te tekite sildistamisel
 • Kui silt on loetud, peatatakse kaamera töölaad ja kirjeldus loetakse teile ette
 • Tagasi nupu vajutamine toob teid tagasi järgmise sildi lugemise kaamera töölaadi. Kirjeldust saab korrata vajutades alla nuppu.
Siltide muutmine ja kustutamine

Menüüvaliku siltide loetelu abil jõuate oma sildistatud asjade loetellu. Siin saate te muuta sildi kirjeldust või kustutada sildi, mis pole enam kasutuses.

Taskulamp

Lihtne rakendus, mis lülitab telefoni LED-lambi sisse. LED paikneb telefoni tagaküljel kaamera läätse kõrval.

Seaded

See peamenüü valik võimaldab teil kohandada telefoni toimimist. Selles on ka võrgu, SIM-kaartide seaded ja kui uus telefoni tarkvara on saadaval, võimalus telefoni tarkvara uuendada.

Helid

Selles osas on mitmesugused telefoni helide ja häälväljundi seaded.

Profiilid

Võimaldab teil määrata sisenevate kõnede ja sõnumite jaoks kasutatava hääleprofiili. Te saate need seaded avada ka vajutades pikalt trellid nuppu.

 • Tavaline - sisenevate kõnede ja sõnumite puhul kasutatakse heli ja vibreerimist.
 • Vibreerimine - Sisenevate kõnede ja sõnumite puhul kasutatakse üksnes vibreerimist.
 • Vaikus - Sisenevate kõnede ja sõnumite puhul ei kasutata ei heli ega ka vibreerimist.
Heli tugevus

See menüüvalik võimaldab teil määrata heli tugevuse sisenevate kõnede, teadete ja alarmide jaoks.

Helinad

See menüüvalik võimaldab teil määrata helina sissetulevate kõnede ja heli teavituste ja alarmide jaoks. Kui te soovite kasutada oma enda helifaili, kopeerige see fail telefoni sisemällu. Helinate jaoks kasutage kausta Ringtones, teavituste jaoks kasutage kausta Notifications ja alarmide jaoks kasutage kausta Alarms.

Häälväljund

See menüüvalik võimaldab teil määrata telefoni hääle jaoks kõne kiiruse ja intonatsiooni taseme. Proovige erinevaid kõne kiirusi, et leida, milline sobib teile kõige paremini. Te saate ka sisse või välja lülitada peale telefoni lahti lukustamist kella ja kuupäeva ütlemise.

Tagasiside

See menüüvalik võimaldab teil määrata, millist tagasisidet telefon lisaks kõnele kasutab. Te saate valida, et telefon annab tagasisidet vaid heliga. Helitagasisideks on piiksud ja helid, mida mängitakse menüüs liikumise, teksti kirjutamise või telefoni lukustamise ajal. Teine samades olukordades pakutav tagasiside laad on vibreerimine, mis on võimalik samades kohtades kui helide ja piiksude puhul. Te võite valida ka, et saate tagasisidet samaaegselt mõlemal moel.

Menüüs asukoha teavitamine

Võimaldab teil lubada või keelata menüüs asukoha teavitamine, näiteks üks, kokku üheksa.

Teavituse meeldetuletus

Kui te saate teavituse või kõne jääb vastamata, ehk tekib märkamata teavituse sündmus, mängib telefon teavituse heli. Kui te lülitate sisse valiku teavituse meeldetuletus, mängitakse märkamata jäänud sündmuse järel iga viie minuti tagant väiksemat meeldetuletuse heli, et teavitada teid märkamata jäänud sündmusest. See korduv heli lülitatakse välja siis, kui te kontrollite vaatamata teavitusi.

Klaviatuur

Selles osas on teksti sisestamise ja klahviluku seadistused.

Klahvilukk

Selle menüüvaliku abil saab võimaldada telefoni tärn nupu abil lukustada või see võimalus keelata. Klahvilukk on peamiselt mõeldud telefoni klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks.

 • Kui klahvilukk on lubatud, saab telefoni tärn nupu pika vajutamisega lukustada ja lülitada unerežiimi. Telefon lukustub ka peale ekraani töö ajapiiri automaatselt. Telefoni lahti lukustamiseks vajutage pikalt tärn klahvi.
 • Kui klahvilukk on keelatud, läheb telefon peale ekraani töö ajapiiri unerežiimi, kuid klahvid ei lukustu. Telefoni üles äratamiseks vajutage mistahes klahvi. See vajutus äratab vaid telefoni ja seda ei käsitleta telefoni poolt mitte mingil muul moel. Te saate jätkuvalt telefoni käsitsi lukustada vajutades pikalt tärn klahvi ja samal moel lukust lahti teha, kuid lukustumine ei juhtu automaatselt.
Loe märkide kustutamise ajal

See mõjutab teksti kirjutamise ajal märkide kustutamist.

 • Ütle kustutamise järel viimane jäänud märk - Kui märke kustutada tagasi nupu abil, öeldakse peale kustutamist viimane teksti jäänud märk.
 • Ütle kustutatud märk -Kui märke kustutada tagasi nupu abil, öeldakse vaid kustutatud märk.
 • Te võite peale kustutamist vajutada alla nuppu, et järele jäänud tekst loetaks teile ette.
Korda märkide kirjutamise ajal

Kirjutamise ajaks on teil järgmised valikud, kuidas kirjutatavat teksti korratakse.

 • Korda tühiku kirjutamisel sõna - kordab peale tühiku või kirjavahemärgi sisestamist viimati sisestatud sõna.
 • Korda tühiku kirjutamisel kogu teksti - kordab peale tühiku või kirjavahemärgi sisestamist kogu teksti.
 • Ära korda - Ei korda peale tühiku või kirjavahemärgi sisestamist mitte midagi. Sisestatud teksti käsitsi kordamiseks vajutage alla nuppu.

Te saate tekstis liikuda ka täht- või sõnahaaval. Vajutage teksti sisestamise ajal üles nuppu, et vastavat häälestust muuta.

Suurtähtedest teatamine

See valik määrab, kuidas teksti sisestamise ajal suurtähtedest teavitatakse.

 • Teavita häälega - ütleb suurtähe kirjutamise ette "suur"
 • Teavita kõrgema hääle abil - suurtähe kirjutamise ajal muudetakse hääle kõrgust
 • Ära teavita - suurtähtedest ei teavitata

Ekraan

Selles osas on ekraanil info näitamise ja ekraani ajapiiriga seotud valikud.

Heleduse seaded

See valik võimaldab teil muuta ekraani heledust - heledam tähendab heledamat pilti ekraanil, kuid lühemat aku vastupidavust.

Ekraani ajapiir

See valik võimaldab teil määrata tegevusetuse aja, pärast mida läheb telefon aku säästmiseks unerežiimi. Kui lubatud on ka klahvilukk, lukustuvad ka klahvid samal ajal.

Värviskeem

See valik võimaldab teil valida nelja värviskeemi vahel. Värviskeemis tähistab esimene värv teksti värvi ja teine värv taustavärvi. Saadaval on järgmised valikud:

 • Valge mustal
 • Must valgel
 • Valge sinisel
 • Must kollasel
Peamenüü laad

See valik võimaldab teil määrata peamenüü välimuse. Te saate valida kas ainult tekst, ikoonid või kombinatsiooni tekstist koos ikoonidega.

Teksti suurus

See valik võimaldab teil menüüdes kasutatavat fonti suurendada. Pange tähele, et see rikub ridade murdmise ja nii võib üks sõna venida üle mitme rea.

Võrgud

See osa võimaldab muuta teil mitmesuguseid ühendusega seotud häälestusi, näiteks WiFi, Bluetooth, mobiilvõrgud või PIN-kood.

WiFi

WiFi võrkude kasutamiseks peate te kõigepealt WiFi lubama. Kui te ei kavatse WiFi võrke kasutada, võite te selle välja lülitada valides keela WiFi. See säästab veidi akut.

Võrkude loetelu

See menüüvalik näitab kõiki teie läheduses saadaolevaid võrke ja lisaks ka varem salvestatud võrke.

 • Võrguga ühendumiseks vajutage sellel kinnitamisnuppu ja seejärel valige ühenda võrguga. Kui WiFi võrk on kaitstud salasõnaga, palutakse teil sisestada salasõna.
 • Selle asemel võite te kasutada ka WPS nuppu. Valige menüüvalik Ühenda WPS nupu abil ja seejärel vajutage oma marsruuteril WPS nuppu. Seadmed peaksid ühenduma mõne aja jooksul.
 • Valik Info võrgu kohta pakub teile WiFi võrgu kohta lisainfot, näiteks signaali tugevus või võrgu saadavus.
 • Loetelust salvestatud võrgu eemaldamiseks minge võrkude loetellu, valige soovitud WiFi võrk ja valige menüüvalik Unusta võrk.

Kui võrk, millega te soovite ühenduda, on varjatud, selle SSID on varjatud, saate te sellega ühenduda valides menüüvaliku Ühendu varjatud võrguga. Sellisel juhul tuleb teil kõigepealt sisestada varjatud WiFi võrgu SSID ja seejärel salasõna.

WiFi ühendus tekstifaili abil

Te saate ühendada oma telefoni USB-kaabli abil arvutiga ja luua sisemälu peakausta tekstifaili.

 • Selle faili nimi peab olema wifi.txt (tõstutundetu) ja selles peab olema kaks rida.
 • Selle faili esimesel real peab olema WiFi võrgu nimi (tõstutundetu) ja teisel real võrgu salasõna (tõstutundlik).
 • Iga kord kui BlindShell menüü kaudu proovitakse ühenduda krüpteeritud WiFi võrguga, kontrollib BlindShell selle faili olemasolu ja faili sisu.
 • Kui fail on olemas ja sisu on korrektne, kontrollib telefon, kas faili esimesel real olev võrgu nimi vastab valitud võrgu nimele.
 • Kui nii on, kasutab telefon failis olevat salasõna ja kasutajalt salasõna ei küsita.
Bluetooth

Telefon toetab Bluetooth heliseadmeid - kõlarid, kõrvaklapid, käed-vabad-seadmed. Enne seadme esmakordset kasutamist tuleb see telefoniga siduda.

Oluline märkus: Kui te ühendate heliseadme, mängitakse kogu heliväljundit, kaasaarvatud sünteeskõne, selles seadmes. Kui seade ei tööta korrektselt, võite te jääda ilma igasuguse kasuliku tagasisideta. Sellisel juhul saate te alati katkestada ühenduse halvasti töötava seadmega viies helitugevuse üle maksimaalse piiri, see on, vajutades mitu korda järjest heli valjemaks nuppu.

Bluetoothi sisse ja välja lülitamine

Bluetooth on vaikimisi välja lülitatud. See aitab akut kokku hoida. On soovitatav, et Bluetooth on välja lülitatud, kui te ei kasuta seda. Te saate Bluetoothi menüü esimese valiku abil sisse ja välja lülitada.

Kuidas siduda uut seadet
 • Lülitage oma heliseadmel sidumisrežiim sisse. Mõni seade läheb automaatselt peale sisselülitamist sidumisrežiimi, kui ümbruses pole ühtegi seadet, millega ühenduda. Teistel seadmetel on sidumisrežiimi minemiseks eraldi nupp või nuppude kombinatsioon, mis lülitab sidumisrežiimi sisse. See on seadmeti erinev ja vastava info leiab seadme juhendist.
 • Pärast seda, kui teie väline seade on sidumisrežiimis, valige telefoni menüüvalik otsi seadmeid. Otsimine võtab kuni pool minutit, pärast mida näidatakse teile loetelu lähedal olevatest Bluetooth seadmetest.
 • Pärast loetelus seadmel kinnitamisnupu vajutamist käivitub sidumine. Üldjuhul võtab see mõne sekundi.
 • Mõni seade võib vajada kinnituskoodi sisestamist. Kui see juhtub, peate te välisel seadmel tippima koodi, mille andis teile BlindShell.
Seadme ühendamine ja ühenduse katkestamine

Üldjuhul peaks värskelt seotud seade ühenduma automaatselt. Siiski pole see nii kõigi seadmetega. Mõnikord on ka kasulik, kui saab seadet ühendada ja ühenduse katkestada vastavalt enda soovile ilma seejuures seadet sidumata ja siis jälle lahutamata.

Seadme ühendamiseks ja ühenduse katkestamiseks:

 • Valige menüüvalik seotud seadmed, selles menüüs on kõik seotud seadmed.
 • Valides loetelus mõne seadme vajutades selleks kinnitamisnuppu, pärast mida avatakse menüü, kus te saate valida seadmega tehtava tegevuse: ühenda, katkesta ühendus, lahuta seade.
 • Kui te valite ühenda või katkesta ühendus, proovitakse vastavalt seade kas ühendada või sellega ühendus katkestada. Kui see õnnestub, mängitakse telefoni heliväljundit seadme kaudu.
 • Kui te valite seadme lahutamise, muutub see kuni uue sidumiseni kättesaamatuks. Mõne seadme puhul on vajalik, et lahutate selle enne kui te saate selle uue telefoniga siduda.
MärkusBluetoothi kohta
 • Enne kui te saate ühendada juba seotud seadme, peate te tavaliselt seadmel olevast lülitist sisse lülitama. Mõned seadmed võivad peale tegevusetuse aega ise välja lülituda.
 • Turul on väga palju erinevaid Bluetooth seadmeid. BlindShell ei saa tagada kokkusobivust kõigi saadaolevate seadmetega. Võib-olla saab teie BlindShell müüja anda teile soovitusi või pakkuda teile katsetatud mudelit.
 • Võimaliku raadiointerferentsi ja ka Bluetooth protokolli toimimisviisi tõttu ei ole tagatud, et seadme otsimise käigus leitakse seade üles. Kui telefon ei suuda leida seadet või seda siduda, veenduge, et see on jätkuvalt sidumisrežiimis ja seejärel proovige uuesti. Kui probleem püsib, veenduge, et teie läheduses pole tugeva interferentsi allikat, näiteks teist Bluetooth seadet, WiFi marsruuterit või mõnda teist läheduses olevat raadioseadet.
Mobiilne andmeside

Selle menüüvaliku abil saab mobiilse andmeside sisse ja välja lülitada. Teise võimalusena saab seda muuta info oleku kohta menüüst.

PIN-kood
 • Te saate telefoni käivitumisel PIN-koodi küsimise PIN-koodi menüüs sisse ja välja lülitada. PIN-koodi muutmiseks peate te kõigepealt PIN-koodi küsimise aktiveerima.
 • Kui te sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, lukustatakse teie SIM-kaart ajutiselt ja teilt küsitakse PUK-koodi. Kui te sisestate PUK-koodi kümme korda järjest valesti, lukustatakse teie SIM-kaart jäädavalt.
 • Kui te kasutate kaht SIM-kaarti, valige vastav SIM-kaart enne kui muudate, lubate või keelate PIN-koodi.
SIM-kaardid

See valik on nähtav vaid siis, kui telefon kasutab kaht SIM-kaarti. Te saate valida eelistatud SIM-kaardi väljuvate kõnede, väljuvate sõnumite ja andmeside jaoks.

Telefoni menüü laad

Siin saate te valida kahest laadist ühe:

 • Täielik laad - Kõik telefoni oskused on saadaval
 • Lihtsustatud laad - Kõik edasijõudnud oskused on peidetud. Kasutada saab üksnes teatud lihtsamaid oskusi. Need on: helista, sõnumid, kontaktid, teavitused ja lülita telefon välja. Lihtsustatud laadi aktiveerimise järel on peidetud ka seadete valik. Seadete avamiseks valige telefoninumbri asemel ###. Pärast seda saate te seadeid muuta või lülituda tagasi täielikule laadile.

BlindShelli uuendamine

Oluline märkus: telefoni uuendamiseks peab telefonil olema internetiühendus WiFi kaudu.

BlindShell telefoni jaoks avaldatakse uuendusi kahel põhjusel:

 • Olemasolevate oskuste parendamiseks ja vigade kõrvaldamiseks
 • Uute oskuste lisamiseks

Kui uuendus on allalaadimiseks saadaval, saate te teavituse. See seade ilmub nii lugemata teadetesse kui ka saabunud teadetesse.

Uuendamiseks valige kõigepealt menüüvalik kontrolli uuendusi. Kui uuendus on saadaval, saate te selle alla laadida. Samas on ka uuenduse sisu lühike kirjeldus.

Pärast uuendusfaili alla laadimist peate te selle paigaldama valides menüüvaliku Paigalda uuendus. See tegevus võtab mitu minutit. Uuendamise ajal räägib telefon robotliku häälega. Teid teavitatakse paigalduse kulgemisest.

Oluline märkus: ärge lülitage telefoni uuendamise ajal välja ega tehke sellega muid tegevusi. Selline tegevus võib kahjustada telefoni tarkvara ja tekitada vajaduse saata telefon remonti.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Pärast seda kui telefoni on paigaldatud SIM-kaart, seadistatakse harilikult kellaaeg ja kuupäev automaatselt. Sellegipoolest saate te siin neid seadeid muuta.

 • Selleks, et määrata kohandatud kellaaeg ja kuupäev, lülitage kõigepealt automaatne kellaaja määramine välja. Seda valikut võidakse mitte näidata, kui kellaaja ja kuupäeva võrgust hankimine ebaõnnestus.
 • Valik Määra kellaaeg puhul tuleb kellaaeg sisestada nelja numbrina. Esimene numbrite paar tähistab tunde ja viimane numbrite paar minuteid.
 • Kuupäeva määramiseks valige kõigepealt määra kuupäev, seejärel sisestage päev, kuu, aasta ja valige menüüvalik Salvesta kuupäev.
 • Te saate alati naasta võrgust kellaaja ja kuupäeva hankimisele valides Luba automaatne kellaaeg ja kuupäev.

Telefoni kohta

Selles osas saate te vaadata mõningaid oma telefoni tehnilisi andmeid, näiteks tarkvara versioon ja vaba sisemälu ja SD-mälukaardi maht. Siin on ka otsetee teenusemenüü avamiseks, kus saab teha mõnesid edasijõudnud toiminguid, näiteks varundamine ja algseadete lähtestamine.

Teenuse menüü

Teenuse menüü lihtsustab mõningate telefoni hooldustoimingute tegemist. Teenuse menüü kasutamiseks tuleb telefon taaskäivitada erilisse töölaadi väljaspool tavalist operatsioonisüsteemi. Teenuse menüü pole BlindShell süsteemi osa ja selles töölaadis ei saa te telefonikõnesid ega ka tavalisel moel telefoni kasutada.

Teenusemenüü varunda ja taasta valikute jaoks peate te kõigepealt sisestama SD-mälukaardi. Mälukaarti kasutatakse varukoopiate hoidmiseks.

Teenuse menüüs on järgmised asjad:

Varunda andmeid

Varundamise valik loob faili, milles on sisemised kasutajafailid. See eksporditud fail ei sisalda sisemälus olevaid faile, millele pääseb tavalisel moel ligi, kui telefon on arvutiga ühendatud. Näiteks jäätakse varundusest välja järgmisi asju sisaldavad failid: muusika, raamatud, helisalvestused, ja muud sellist.

Varunduse sisuks on:

 • BlindShell seadistused
 • Kontaktid
 • Sõnumid
 • Kalender
 • Helistamise ajalugu
 • Märkmed
 • alarmid
 • Asjade sildistamise andmebaas
 • e-posti häälestus

Varundus salvestatakse faili nimega blindshell_backup.bin

Taasta andmed

Taastamise valik taastab varem Varunda andmed käsuga salvestatud kasutajaandmed. Hoiatus: Teie andmed kirjutatakse taastamise käigus üle.

Kui SD-mälukaardil pole faili blindshell_backup.bin, teavitatakse veast.

algseadetele lähtestamine

See valik taastab teie telefoni algseadetele. Selle käigus kustutatakse kõik kasutajaandmed ja telefon viiakse selle algsesse seisu. See rakendub ka mistahes kasutaja poolt tehtud uuendustele. Pärast algseadete lähtestamist on BlindShell taastatud selle algsesse versiooni.

Taaskäivita telefon

See valik võimaldab väljuda teenuse menüüst ja käivitada telefon tavalises töölaadis.

Oleku info

Olekuinfole pääseb igal ajal ligi, välja arvatud teksti sisestamise ajal, ka üles nuppu vajutades. Selles on järgmine info:

 • Kellaaeg ja kuupäev - näitab hetke kellaaega ja kuupäeva. Vajutades sellel kinnitamisnuppu jõuate kalendri rakendusse.
 • Signaali tugevus - näitab infot võrgu signaali tugevuse kohta.
 • Aku olek - näitab jäänud aku mahtu protsentides.
 • WiFi olek - näitab infot WiFi võrgu kohta, millega telefon on ühendatud. Vajutades sellel kinnitamisnuppu jõuate WiFi seadetesse.
 • Bluetooth olek - näitab infot ühendatud Bluetooth seadmete kohta.

Kasutusjuhend

Menüüvaliku kasutusjuhend sisaldab käesolevat dokumenti, mis on parema loetavuse huvides jaotatud osadeks. Selles on ka valik käsiraamat, et käivitada interaktiivne käsiraamat, sama, mis käivitati seadme esmakordsel käivitamisel.

Teavitused

See menüüvalik sisaldab infot uute sõnumite või vastamata kõnede kohta. Kui te olete teate sõnumi või kõne kohta korra valinud, eemaldatakse see teadete loetelust.

Lülita telefon välja

Valides selle valiku ja seejärel kinnitades tegevuse lülitatakse telefon välja.

Tehnilised andmed

 • Mobiilsidesagedusalad:
 • GSM: 900/1800/1900MHz
 • WCDMA: 2100MHz
 • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • Protsessor: Dual core 1.2GHz
 • Mälu:
 • RAM: 512MB
 • Sisemälu: 4GB
 • Laiendatav SD-mälukaardiga
 • Ekraan: 2.8 tolli QVGA TFT värviline ekraan
 • SIM-kaardid: kaks mikro-SIM-kaardi pesa
 • Kaamera: 2.0MPx
 • Aku: 1800mAh
 • WiFi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM-vastuvõtja
 • LED-välklamp
 • SOS-hädaabinupp

CE tähis

See toode on tähistatud CE tähisega ja vastab täielikult kõigile rakendatavatele EL õigusaktidele.

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmekäitluse direktiivi logo

Seadme eluea lõpus võite te toote utiliseerimiseks tasuta tagastada müüjale või tootjale. Seda vastavalt direktiivile ‘Waste Electrical and Electronic Equipment Directive’ (WEEE).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019