Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic - käyttöohje

BlindShell Classic on näppäinpuhelin sokeille ja heikkonäköisille. Puhelinta käytetään fyysisellä näppäimistöllä tai äänikomennoilla. Laite antaa palautteen sisäänrakennetulla synteettisellä äänellä, värinällä ja lisäksi äänimerkeillä.

Tärkeä huomautus: Mikäli annat puhelimesi akun purkautua täysin tyhjäksi, puhelin ei ehkä enää kykene lataamaan akkua. Tässä tapauksessa anna puhelimen olla liitettynä laturiin useiden tuntien ajan. Tämän jälkeen puhelimen tulisi käynnistää lataus uudelleen. Jos täysin tyhjentynyt akku jätetään puhelimeen pitkiksi ajoiksi, tämä voi aiheuttaa akun vaurioitumisen. Näissä tapauksissa puhelimen takuu ei korvaa vahinkoa. Suosittelemme irrottamaan akun puhelimesta, jos sitä ei aiota käyttää pitkiin aikoihin, esim. yli viikkoon.

Aloitus

Pakkauksen sisältö

 • BlindShell Classic -puhelin
 • Akku – on litteä, suorakulmainen esine. Sen alareunassa on uurros.
 • Kuulokkeet - kuulokkeiden toisessa päässä on jakkiliitin ja toisessa päässä kaksi nappikuuloketta.
 • USB-laturi – standardi EU USB-laturi, tuloteho 110 V~240 V, 50 Hz, lähtöteho 5 V.
 • USB-kaapeli – micro USB-kaapeli normaalilla USB A urosliittimellä toisessa päässä.

Puhelimen kuvaus

Puhelimen etuosa

Puhelimen etuosan yläpuolella on LCD-näyttö, joka on puhelimen sileä alue. Suoraan LCD-näytön yläpuolella olevassa urassa on puhelimen kuuloke. LCD-näytön alapuolella on aakkosnumeerinen näppäimistö toimintonäppäimillä.

 • LCD-näyttö – tietojen näyttämiseen
 • Näppäimistö – puhelimen käyttämiseen sekä tekstin syöttämiseen
 • Kuuloke – kaiuttimen käyttämiseen puhelun aikana

Puhelimen takaosa

Kaikki puhelimen takaosan ominaisuudet sijaitsevat yläosassa. Kamera ja LED-taskulamppu sijaitsevat vasemmalla puolella takaosasta katsottuna. SOS-hätäpainike sijaitsee keskellä. Puhelimen kaiutin sijaitsee oikealla puolella takaosasta katsottuna.

 • Kamera – käytetään värien tunnistukseen ja kohteiden tunnistekäyttöön.
 • LED-taskulamppu – avustaa kameraa sekä käyttäjää alhaisissa valo-olosuhteissa.
 • SOS-hätäpainike – käytetään soittamiseen hätätilanteissa aikaisemmin määritetyille hätäyhteyshenkilöille.
 • Kaiutin – käytetään äänen ja audion ulostuloon.

Puhelimen reunat

Puhelimen yläreunassa on USB-portti ja audiojakkiliitin. Alareunassa on mikrofoni. Puhelimen oikeassa alakulmassa on avauskolo.

 • Audioliitäntä – käytetään kuulokkeiden liittämiseen.
 • USB-liitin – käytetään puhelimeen lataamiseen ja puhelimen liittämiseksi tietokoneeseen.
 • Mikrofoni – käytetään puhesyöttönä puhelun, ääniohjauksen, äänisanelun ja äänimuistion ottamisen aikana.
 • Avauskolo - käytetään puhelimen takakannen irrottamiseen

Puhelimen näppäintoimintojen täydellinen kuvaus on löydettävissä luvusta Puhelimen käyttö.

Puhelimen takakannen irrotus

Puhelimessa on paperinpalanen, joka työntyy esiin puhelimesta. Tämän paperinpalan avulla pystyt irrottamaan puhelimen takakannen ensimmäisen kerran; voit hävittää sen tämän jälkeen. Jos haluat irrottaa puhelimeen kiinnitetyn takakannen myöhemmin, työnnä sormenkyntesi puhelimen oikeassa alareunassa olevaan avauskoloon ja vedä takakantta pois laitteesta, kunnes kuulet napsahduksen. Siirrä sormesi puhelimen ympärille pienen raon läpi, joka nyt on tullut näkyviin, ja ota takakansi kokonaan pois. Takakansi on melko tiukasti kiinni puhelimessa, joten sen irrottamiseen saatetaan tarvita hieman voimaa.

SIM-kortin, SD-kortin ja akun asentaminen

Aseta puhelin eteesi niin, että sen näyttö ja näppäimistö osoittavat alaspäin ja puhelimen yläosa (kamera ja SOS-hätäpainike) osoittavat itsestäsi poispäin. Suorakulmaisen onton tilan, joka on tarkoitettu akulle, pitäisi nyt olla edessäsi.

SD-korttien asentaminen

Puhelimessa on kaksi mikro-SIM-korttipaikkaa, jotka sijaitsevat akkutilan alimmassa osassa. Yksi oikealla ja yksi vasemmalla puolella. Oikeanpuoleinen SIM-korttipaikka tukee 4G:tä.

Oikeanpuoleinen SIM-korttipaikka

Kahden SIM-korttipaikan välissä on vapaa tila. Aseta SIM-kortti tähän tilaan niin, että kortin liittimet ovat alaspäin ja sen viistetty reuna on sen oikea yläreuna. Työnnä SIM-korttia kevyesti sormenpäällä ja liu’uta sitä varovasti kokonaan oikealle.

Vasemmanpuoleinen SIM-korttipaikka

Kahden SIM-korttipaikan välissä on vapaa tila. Aseta SIM-kortti tähän tilaan niin, että kortin liittimet ovat alaspäin ja sen viistetty reuna on sen vasen alareuna. Työnnä SIM-korttia kevyesti sormenpäällä ja liu’uta sitä varovasti kokonaan vasemmalle.

SIM-kortin poistaminen

Poistaaksesi SIM-kortin SIM-korttipaikasta aseta sormenpääsi SIM-kortin reunaan, paina sitä alas ja liu’uta sormellasi SIM-korttia SIM-korttipaikkojen välistä tilaa kohti.

SD-kortin asentaminen

SD-korttipaikka sijaitsee oikeanpuoleisen SIM-korttipaikan yläpuolella. SD-kortin asentamista varten on avattava ensin korttipaikan kansi. Työnnä SD-korttipaikan metallikantta oikealle, kunnes kuulet napsahduksen. Nosta kantta varovasti ylöspäin, siihen ei tarvita voimaa. Jos tunnet vastusta korttipaikkaa nostaessasi, siinä tapauksessa korttipaikkaa ei ole avattu oikein. Aseta SD-kortti avattuun korttipaikkaan liittimien osoittaessa alaspäin ja oikealle. Sulje metallikansi ja työnnä sitä alaspäin. Kun työnnät kantta, lukitse se paikalleen liu’uttamalla vasemmalle. Kuulet napsahduksen, kun kansi on lukittu.

Akun asentaminen

Etsi akun reunassa oleva lovi. Tämän loven tulee osoittaa itseesi päin ja olla akun sillä puolella, joka osoittaa ylöspäin. Liu’uta akku ylhäältä pohjaan koteloonsa, sen pitää asettua sinne tiukasti. Irrota akku ottamalla siitä kiinni sormenkynnelläsi ja vetämällä ylöspäin.

Puhelimen päällekytkentä

Kytke puhelin päälle painamalla Takaisin-painiketta vähintään kolme sekuntia. Puhelin soittaa käynnistysmelodian. Kun päävalikossa näkyy ensimmäinen kohta – Soita –, puhelin on käyttövalmis. Yhteyden muodostaminen matkapuhelinverkkoon voi kestää minuutin puhelimen päällekytkemisen jälkeen.

Vuorovaikutteinen opetusohjelma

Vuorovaikutteinen opetusohjelma käynnistyy automaattisesti, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran. Tämä opetusohjelma on suoritettava loppuun ennen kuin voit käyttää puhelinta. Opetusohjelma on myöhemmin käytettävissä valikkokohdassa Käyttöohje. Vuorovaikutteinen opetusohjelma opettaa sinut käyttämään puhelinta. Jonkin painikkeen painaminen opetusohjelman aikana kertoo, mihin painiketta käytetään. Osalla painikkeista on kaksi toimintoa riippuen siitä, painetaanko painiketta lyhyesti vai pitkään. Kun olet suorittanut opastuksen, voit lopettaa sen painamalla Takaisin-painiketta ja sen jälkeen Vahvista-painiketta.

Puhelimen käyttö

Tämä käyttöohjeen osio kuvaa, miten laitetta voidaan ohjata joko puhelimen painikkeita tai omaa ääntäsi käyttämällä.

Äänenvoimakkuuspainikkeet

Kaksi ylintä painiketta näppäimistön sivuilla ovat äänenvoimakkuuspainikkeita.

 • Jommankumman painikkeen lyhyt painallus muuttaa nykyistä äänenvoimakkuutta. Vasemmanpuoleinen äänenvoimakkuuspainike vähentää ja oikeanpuoleinen painike lisää nykyistä äänenvoimakkuutta.
 • Jommankumman äänenvoimakkuuspainikkeen pitkä painallus missä tahansa paitsi tekstin syötön yhteydessä käynnistää ääniohjauksen.
 • Jommankumman äänenvoimakkuuspainikkeen pitkä painallus tekstiä syötettäessä käynnistää äänisanelun.

Toimintopainikkeet

Äänenvoimakkuuspainikkeiden alapuolella sijaitsee kaksi toimintopainiketta.

Vasen toimintopainike – Vahvista-painike

 • Vasenta toimintopainiketta eli Vahvista-painiketta käytetään toimintojen vahvistamiseen, valikkokohtien valitsemiseen ja puheluiden hyväksymiseen. Tämän painikkeen toimintona on OK/Lähetä/Vahvista.
 • Puhelun aikana tämä painike vaihtaa kuulokkeen (puhelun aikana käytettävä pieni kaiutin) ja kaiuttimen välillä.
 • Painikkeen pitkä painallus päävalikossa tuo esiin numeronvalintanäytön.

Oikeanpuoleinen toimintopainike – Takaisin-painike

 • Oikeanpuoleista painiketta eli Takaisin-painiketta käytetään valikossa takaisin siirtymiseen, tapahtumien peruuttamiseen ja puheluiden hylkäämiseen. Tämän painikkeen toimintona on EI/Takaisin/Peruuta/Poista/Hylkää.
 • Tämän painikkeen pitkällä painalluksella missä tahansa pääset aina puhelimen päävalikkoon.
 • Painikkeen pitkä painallus puhelimen ollessa sammutettuna kytkee puhelimen päälle.
 • Tekstiä syötettäessä Takaisin-painikkeen lyhyt painallus poistaa merkin ja pitkä painallus poistaa kaiken.
 • Takaisin-painikkeen pitäminen painettuna 10 sekuntia käynnistää puhelimen hätäuudelleenkäynnistyksen. (Sama tulos voidaan saavuttaa poistamalla akku puhelimesta.)

Suuntalevy

Näppäimistön yläosassa keskellä on suuntalevy. Levyssä on painike kussakin pääsuunnassa (ylös, oikea, alas ja vasen) ja lisäpainike keskellä.

Vasen ja oikea painike

Vasenta ja oikeaa painiketta käytetään valikossa liikkumiseen. Oikea painike vie seuraavaan kohtaan valikossa ja vasen edelliseen valikkokohtaan. Näitä painikkeita käytetään myös tekstissä liikkumiseen merkki kerrallaan viestiä tai jotain muuta tekstiä kirjoitettaessa.

Ylös-painike

Ylös-painikkeen painaminen tuottaa tietoja puhelimen tilasta, kuten ajasta, päivämäärästä, akun varaustilasta tai verkoista.

Alas-painike

Alas-painikkeen painaminen toistaa viimeksi sanotun lauseen. Painikkeen pitkä painaminen tavaa viimeksi sanotun kirjain kirjaimelta.

Keskipainike

Keskipainike toimii vahvistuksena ja se voidaan vaihtaa keskenään Vahvista-painikkeen kanssa. Kun puhelin on lukittu, keskipainikkeen painaminen kertoo senhetkisen ajan.

Numeronäppäimistö

Numeronäppäimistön ulkoasu on samanlainen kuin vanhemmissa näppäinpuhelimissa käytetty. Näppäimistössä on neljä riviä, joissa kussakin on kolme painiketta. Ensimmäisessä rivissä on painikkeet yksi, kaksi ja kolme. Toinen rivi sisältää painikkeet neljä, viisi ja kuusi. Kolmannessa rivissä on painikkeet seitsemän, kahdeksan ja yhdeksän. Viimeinen, neljäs rivi sisältää painikkeet asteriski (tähtimerkki), nolla ja ristikkomerkki (ruutumerkki).

0–9-painikkeet

Kun painat valikossa numeropainiketta (paitsi nollaa), pääset vastaavaan kohtaan valikossa. Esimerkiksi: Kun olet päävalikossa, numeron 3 painaminen siirtää sinut kolmanteen valikkokohtaan Yhteystiedot. Valitse kohta painamalla Vahvista-painiketta. Päävalikossa numeropainikkeen pitkä painallus tuottaa vastaavan pikavalinnan. Vahvista-painikkeen painaminen käynnistää puhelun kyseiselle yhteyshenkilölle. Jos painetulle numerolle ei ole määritetty yhteyshenkilöä, voit tehdä sen nyt. Voit tallentaa enintään 10 yhteyshenkilöä pikavalintaan.

Tähtimerkkipainike

Tähtimerkkipainikkeen (painike alhaalla vasemmalla) pitkä painallus missä tahansa kohtaa valikossa lukitsee puhelimen. Avaa puhelin lukituksesta painamalla tähtimerkkiä uudestaan. Tämä ominaisuus voidaan kytkeä pois päältä Asetuksissa.

Ristikkomerkkipainike

Ristikkomerkkipainikkeen (painike alhaalla oikealla) pitkä painallus missä tahansa kohtaa valikossa tuo esiin valikon, jossa on ääniprofiiliasetuksia (hiljainen, värinä, kovaääninen).

Numeronäppäimistön käyttö tekstin syöttämiseen

Numeronäppäimistöä käytetään syöttötilassa tekstin, numeroiden ja erikoismerkkien syöttämiseen. Jokainen painike, paitsi ristikkomerkkipainike, joka muuttaa kirjaimet pieniksi tai isoiksi, sisältää ryhmän merkkejä. Voit vaihtaa merkkiryhmän välillä painamalla vastaavaa painiketta useita kertoja. Esimerkiksi: Painike kaksi sisältää merkit A, B, C ja numeron 2. Kirjain B syötetään painamalla painiketta kaksi kertaa. Syöttääksesi numeron 2, paina näppäintä neljä kertaa, tai pidä näppäintä painettuna hetken verran.

 • Painike yksi sisältää erikoisvälimerkit.
 • Tähtimerkkipainike sisältää loput erikoismerkeistä.
 • Painike nolla sisältää numeron 0 ja välilyönnin.
 • Ristikkomerkkipainike muuttaa kirjaimet pieniksi tai isoiksi ja vaihtaa numeronäppäimistön ja aakkosnumeerisen näppäimistön välillä. - Ristikkomerkkipainikkeen pitkä painaminen tuo esiin emojivalikon. Kun haluat syöttää emojin, valitse se Vahvista-painikkeella.

Äänisanelu

Tärkeä huomautus: Voidaksesi käyttää äänisanelutoimintoa sinun on oltava yhteydessä internetiin WiFin tai matkapuhelinverkon kautta.

Äänisanelutoimintoa voidaan käyttää vaihtoehtona tekstin syöttämiselle näppäimistöllä. Syöttötilassa (viestin, muistiinpanon jne. kirjoittaminen) paina pitkään yhtä äänenvoimakkuuspainikkeista. Äänisanelu otetaan käyttöön ja piippauksen jälkeen voit aloittaa tekstin sanelun.

Sanele teksti lyhyin lausein tai muutamin sanoin. Jokaisen sanellun osan jälkeen puhelin värisee hieman. Nyt voit joko jatkaa tekstin sanelua tai lopettaa äänisanelun painamalla pitkään jompaakumpaa äänenvoimakkuuspainiketta tai painamalla Vahvista-painiketta. Jos et lopeta äänisanelutoimintoa manuaalisesti, se päättyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua, jos tekstiä ei sanella.

Ääniohjaus

Tärkeä huomautus: Voidaksesi käyttää ääniohjaustoimintoa sinun on oltava yhteydessä internetiin WiFin tai matkapuhelinverkon kautta.

Puhelinta voi vaihtoehtoisesti ohjata äänikomennoilla puhelimen näppäimistön käyttämisen sijaan. Paina valikossa pitkään yhtä äänenvoimakkuuspainikkeista. Ääniohjaus otetaan käyttöön ja piippauksen jälkeen voit aloittaa komentojen sanelun. Ääniohjauksella on seuraavat toiminnot:

 • Voit avata minkä tahansa sovelluksen sanomalla sen nimen. Avataksesi esimerkiksi sovelluksen Viestit käynnistä ääniohjaus ja sano ”viestit”.
 • Voit valita yhteyshenkilön yhteystietoluettelosta puheäänellä. Tee se käynnistämällä ääniohjaus ja sanomalla ”soita NIMELLE", esimerkiksi ”soita Mikalle” tai ”soita äidille”.
 • Voit luoda uuden viestin yhteystietoluettelossa olevalle vastaanottajalle. Tee se niin, että käynnistät ääniohjauksen ja sanot ”lähetä viesti NIMELLE", esimerkiksi ”lähetä viesti Mikalle” tai ”lähetä viesti äidille”. Tämän jälkeen voit joko kirjoittaa tekstin tai käyttää äänisanelua tekstin syöttämiseen.
 • Voit saada nopeat tiedot puhelimen tilasta, kellonajasta ja päivämäärästä tai nykyisestä akun varaustilasta. Käynnistä ääniohjaus ja sano ”tiedot tilasta”, ”kellonajasta”, ”päivämäärästä” tai ”akun varaustilasta”.

SOS-hätäpainike

SOS-hätäpainike sijaitsee puhelimen takapuolella. Painikkeen painaminen vähintään 3 sekuntia käynnistää hätäpuhelun aikaisemmin määritetylle yhteyshenkilölle. Tämä lähtevä puhelu on vahvistettava painamalla Vahvista-painiketta. Hätäpuhelu voidaan käynnistää myös puhelin lukittuna.

Jos SOS-hätäpainikkeelle ei ole määritelty yhteyshenkilöä, painikkeen pitkä painallus tuo esiin valikon, jossa painikkeelle voi sitten määrittää yhteyshenkilön.

BlindShell-puhelimen toiminnot

Tämä käyttöohjeen osio kuvaa kaikki valikkokohteet ja niiden toiminnot.

Soitto

Soita-valikkokohdassa voit soittaa yhteystietoluettelossa oleville yhteyshenkilöille tai puhelinnumeroihin. Soita-valikossa voit myös tarkastella soittohistoriaa – saapuvia, lähteviä, hylättyjä tai vastaamattomia puheluita.

Yhteystiedon valinta

Valitse yhteystieto - valikkokohdan valinnalla saat listan yhteyshenkilöistä. Siirry yhteystietoluettelossa, kunnes löydät yhteyshenkilön, jolle haluat soittaa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää hakutoimintoa löytääksesi yhteyshenkilön nopeammin (tämä on erityisen hyödyllistä suuren määrän yhteystietoja sisältävien yhteystietoluettelojen kohdalla). Haku-valikkokohta on viimeinen kohta luettelossa. Pääset siihen nopeasti painamalla vasenta painiketta ollessasi luettelon ensimmäisen yhteystiedon kohdalla. Toinen vaihtoehto nopeuttaa yhteystietoluettelojen selaamista on kirjoittaa kirjain näppäimistöllä. Näin pääset ensimmäiseen yhteyshenkilöön, jonka sukunimi alkaa tällä kirjaimella. Tämän jälkeen voit siirtyä listassa vasemmalla ja oikealla painikkeella. Kun olet löytänyt yhteyshenkilön, jolle haluat soittaa, käynnistä puhelu painamalla Vahvista-painiketta.

Numeron valinta

Valitse numero -valikkokohdan valinta tuo esiin valintanäytön. Voit nyt kirjoittaa puhelinnumeron, johon haluat soittaa. Numeron kirjoittamisen jälkeen käynnistä soitto painamalla Vahvista-painiketta.

Soittohistoria

Valikkokohta Soittohistoria sisältää kaikki saapuvat ja lähtevät puhelut ja niiden tiedot. Kun valitset syötteen painamalla Vahvista-painiketta, esiin tulee valikko seuraavilla vaihtoehdoilla:

 • soita yhteyshenkilölle/numeroon
 • lähetä viesti
 • tarkista puhelun pituus
 • poista puhelu soittohistoriasta.
 • Poista koko historia -valinta poistaa kaikki puhelut soittohistorialuettelosta.

Viestit

Viestit-valikkokohdassa voit kirjoittaa viestejä yhteystietoluettelossa oleville yhteyshenkilöille tai suoraan puhelinnumeroon. Voit kirjoittaa viestejä useille vastaanottajille yhdellä kertaa ja voit myös tarkastella aikaisempia keskustelujasi – saapuvia ja lähteviä viestejäsi.

Huomautus: Painamalla Alas-painiketta saat selville, kuinka monta merkkiä on jäljellä, kunnes yhden tekstiviestin merkkiraja tulee täyteen. Painike lukee koko viestin sinulle ja ilmoittaa jäljellä olevien merkkien määrän.

Tekstiviestin kirjoittaminen yhteyshenkilölle

Kirjoita tekstiviesti yhteyshenkilölle -valinta tuo esiin luettelon yhteyshenkilöistä. Voit liikkua luettelossa samalla tavalla kuin liikut yhteystietoluettelossa. Kun olet löytänyt yhteyshenkilön, jolle haluat lähettää viestin, valitse se Vahvista-painikkeella. Kirjoita viesti ja lähetä se painamalla Vahvista-painiketta.

Tekstiviestin kirjoittaminen numeroon

Valitse Kirjoita tekstiviesti numeroon, mikä avaa valikon, jossa on kolme kohtaa. Ensimmäinen on Numero, toinen Teksti ja kolmas Lähetä viesti.

 • Numero – syötä numero, johon haluat lähettää viestin, ja vahvista se Vahvista-painikkeella.
 • Teksti – syötä viestin teksti ja vahvista se Vahvista-painikkeella.
 • Lähetä – kun olet syöttänyt numeron ja tekstin, valitse tämä valikkokohta, jotta voit lähettää viestin.

Kirjoitettu numero ja teksti eivät ole lopullisia, vaan voit muokata niitä ennen viestin lähettämistä valitsemalla vastaavan valikkokohdan.

Tekstiviestin kirjoittaminen usealle vastaanottajalle

Valitse Kirjoita tekstiviesti usealle vastaanottajalle, mikä avaa valikon, jossa on kolme kohtaa. Ensimmäinen on Vastaanottajat, toinen Teksti ja kolmas Lähetä viesti.

 • Vastaanottajat – valitse joko yhteystieto yhteystietoluettelosta tai numero, johon haluat lähettää viestin. Tieto lisätään luetteloon. Voit jatkaa yhteystietojen ja puhelinnumeroiden lisäämistä, kunnes olet syöttänyt kaikki vastaanottajat. Palaa sen jälkeen edelliseen valikkoon Takaisin-painikkeella. Poista vastaanottaja valitsemalla se ja painamalla Poista kohde.
 • Teksti – syötä viestin teksti ja vahvista se Vahvista-painikkeella.
 • Lähetä – kun olet syöttänyt numeron ja tekstin, valitse tämä valikkokohta, jotta voit lähettää viestin.

Valitut vastaanottajat ja teksti eivät ole lopullisia, vaan voit muokata niitä ennen viestin lähettämistä valitsemalla vastaavan valikkokohdan.

Keskustelut

Keskustelut-valikkokohta sisältää kaikki saapuvat ja lähtevät viestit, jotka on ryhmitelty vastaavaan yhteystietoon tai puhelinnumeroon. Tietyn yhteystiedon tai puhelinnumeron valinta tuo esiin listan kaikista kyseiseen yhteystietoon tai puhelinnumeroon kuuluvista viesteistä. Jos sitten valitset yksittäisen viestin, esitetään seuraavat vaihtoehdot:

 • Vastaa – kirjoita viesti välittömästi ja lähetä se yhteyshenkilölle painamalla Vahvista-painiketta.
 • Lähetä edelleen – lähetä viesti toiselle yhteyshenkilölle tai puhelinnumeroon.
 • Soita – soita yhteyshenkilölle tai puhelinnumeroon.
 • Tallenna uutena yhteystietona – jos puhelinnumeroa ei ole tallennettu yhteystietoluetteloon, voit tallentaa sen valitsemalla tämän kohdan.
 • Lisää yhteystietoihin – jos puhelinnumeroa ei ole tallennettu yhteystietoluetteloon, voit lisätä se olemassa olevaan yhteystietoon.
 • Poista – poistaa viestin.
 • Poista keskustelu – poistaa kaikki saapuvat ja lähtevät viestit, jotka vastaavat yhteystietoa tai puhelinnumeroa.

Luonnokset

Kun lopetat viestin kirjoittamisen ennen sen lähettämistä, sinulta kysytään, haluatko tallentaa sen luonnoksena. Tämä kohde sisältää luettelon kaikista laitteeseen tallennetuista luonnoksista. Voit valita luonnoksen, lopettaa viestin kirjoittamisen ja lähettää sen tai tallentaa luonnoksen uudelleen.

Viestiasetukset Täällä voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Viestin toimitusilmoitukset.

Yhteystiedot

Yhteystiedot-valikkokohdan avulla voit käyttää, muokata ja lisätä yhteystietoja. Voit varmuuskopioida ja tuoda yhteystiedot .VCF-tiedostosta. Voit myös määrittää pikavalintayhteystiedot.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietoluettelo sisältää kaikki yhteystiedot puhelimen muistista ja SIM-kortista. Voit liikkua yhteystietoluettelossa käyttämällä oikeaa ja vasenta painiketta, käyttää Haku-valikkokohtaa tai siirtyä yhteystietoihin näppäimistöllä ja kirjoittamalla kirjaimia.

 • Haku-valikkokohta on viimeinen kohta luettelossa. Pääset siihen nopeasti painamalla vasenta painiketta ollessasi luettelon ensimmäisen yhteystiedon kohdalla. Kun olet valinnut Haku-valikkokohdan, kirjoita sen yhteyshenkilön koko nimi tai osa siitä, jonka haluat löytää. Kaikki syöttökriteereitä vastaavat yhteystiedot näytetään syöttötekstin vahvistamisen jälkeen.
 • Näppäimistön käyttö aakkosnumeerisena näppäimistönä siirtää sinut yhteystietoluettelossa ensimmäisen yhteyshenkilön kohdalle, jonka sukunimi alkaa syötetyllä kirjaimella. Esimerkiksi: kun painat numeropainiketta neljä 3 kertaa (kirjain I), pääset yhteystietoluettelossa ensimmäisen yhteyshenkilön kohdalle, jonka sukunimi alkaa kirjaimella I. Voit tämän jälkeen siirtyä luettelossa vasemmalla ja oikealla painikkeella.

Kun valitset yhteystiedon, esitetään seuraavat vaihtoehdot:

 • Valitse – soittaa yhteyshenkilölle.
 • Lähetä viesti – avaa tekstinsyöttökentän, jonka sisältö vahvistuksen jälkeen lähetetään yhteyshenkilölle.
 • Lähetä sähköposti - avaa Uuden sähköpostin, Vastaanottajat -kenttä täytetään automaattisesti.
 • Muokkaa yhteystietoa – muokkaa yhteyshenkilön nimeä, sukunimeä, puhelinnumeroita tai sähköpostia.
 • Määritä soittoääni – avaa luettelon mahdollisista määritettävistä melodioista. Soittoäänen valinta määrittää sen yhteyshenkilölle. Soittoääni soi yhteyshenkilöltä tulevan puhelun aikana.
 • Lähetä yhteystieto käyntikorttina – avaa valikon, josta voit valita joko yhteystiedon tai puhelinnumeron, johon haluat lähettää alkuperäisen yhteystiedon. Jommankumman valinnan jälkeen alkuperäinen yhteystieto lähetetään käyntikorttina.
 • Poista yhteystieto – poistaa yhteystiedon. Tämä toimenpide vaatii vahvistamisen.

SIM-kortin yhteystiedot

SIM-kortille tallennetut yhteystiedot näytetään yhteystietoluettelossa. Jos poistat yhteystiedon, se poistetaan myös SIM-kortilta. Kun muokkaat SIM-kortin yhteystietoa, se tallennetaan puhelimeen uutena yhteystietona ja alkuperäinen poistetaan SIM-kortista.

Uuden yhteystiedon lisääminen

Uusi yhteystieto voidaan lisätä yhteystietoluetteloon Lisää uusi yhteystieto -valikkokohdan kautta. Voit tallentaa seuraavat yhteyshenkilön tiedot: nimi, sukunimi, matkapuhelinnumero, kotinumero, työnumero ja sähköposti. Kun kaikki halutut kentät on täytetty, tallenna yhteystieto valitsemalla Tallenna yhteystieto -valikkokohta.

Valinta yhdellä painikkeella

Valintaa yhdellä painikkeella tai pikavalintaa käytetään helppoon ja nopeaan enintään 10 valitun yhteystiedon valintaan. Voit valita ne päävalikosta painamalla pitkään numeroa, jolle yhteystieto tai numero on määritetty, ja vahvistamalla valinta Vahvista-painikkeella.

Luettelo käytössä olevista numeroista ja niille määritetyistä yhteystiedoista löytyy Valinta yhdellä painikkeella -valikkokohdasta. Kukin kohta valikossa ilmoittaa määritetyn yhteystiedon tai puhelinnumeron tai onko mitään määritettyä.

 • Määrittämätön – numerolle ei ole määritetty pikavalintaa. Valitsemalla tämän kohdan voit määrittää sille puhelinnumeron tai yhteystiedon.
 • Määritetty – pikavalintanumerolle on määritetty yhteystieto tai puhelinnumero. Voit joko poistaa sen tai vaihtaa sen toiseen yhteystietoon tai puhelinnumeroon.

Yhteystietojen varmuuskopiointi ja tuonti

BlindShell mahdollistaa yhteystietojen varmuuskopioinnin ja tuonnin .VCF-tiedostoon.

Yhteystietojen tuonti
 • Tiedoston nimen, josta yhteystiedot tuodaan, on oltava yhteystiedot.vcf. Kopioi tämä tiedosto joko muistikortin juurikansioon, jos käytät sitä, tai puhelimen sisäisen muistin juurikansioon.
 • Jos yhteystiedot.vcf on molemmissa muisteissa, käytetään muistikortissa olevaa tiedostoa. Valitse vaihtoehto Tuo yhteystiedot, jotta voit kopioida yhteystiedot yhteystiedot.vcf-tiedostosta puhelimen yhteystietoluetteloon.
 • Yhteystiedot.vcf-tiedostossa olevat yhteystiedot, jotka ovat identtisiä yhteystietoluetteloon jo tallennettujen yhteystietojen kanssa, ohitetaan tuonnin aikana.
 • Kun yhteystietojen tuonti on päättynyt, yhteystiedot.vcf-tiedoston uudeksi nimeksi tulee yhteystiedot-tuotu.vcf.
 • Puhelin ilmoittaa virheestä, jos yhteystiedot.vcf-tiedostoa ei löydy muistikortista tai puhelimen sisäisestä muistista.
Yhteystietojen varmuuskopiointi
 • Valitse Varmuuskopioi yhteystiedot -valikkokohta luodaksesi yhteystiedot.vcf-tiedoston. Tämä kopioi puhelimen yhteystietoluettelossa olevat yhteystiedot yhteystiedot.vcf-tiedostoon.
 • Jos muistikortti on puhelimessa, tiedosto luodaan muistikortin juurikansioon.
 • Jos puhelimessa ei ole muistikorttia, tiedosto luodaan puhelimen sisäisen muistin juurikansioon.
Contact settings (Yhteystietoasetukset)

Jos haluat mieluummin muunlaisen yhteystietojesi lajittelu- tai näyttöjärjestyksen, voit määrittää asetukset tässä.

 • Lajittele yhteystiedot – muuttaa yhteystietojen lajittelun. Yhteystietoluettelon voi järjestää aakkosjärjestyksessä etu- tai sukunimen mukaan.
 • Näyttöjärjestys – muuttaa yhteystietojen lukujärjestyksen. Joko etunimi tai sukunimi voidaan ilmoittaa ensin.

Lisää sovelluksia

Lisää sovelluksia -valikkokohta sisältää useita erilaisia sovelluksia, jotka laajentavat puhelimen toimintoja. Nämä sovellukset on ryhmitelty seuraaviin valikkokohtiin.

 • Työkalut – sisältää työkalut kuten hälytyksen, kalenterin, laskimen, oman alueesi sääennusteen tai muita.
 • Sähköposti – perussähköpostiasiakasohjelma
 • Media – sisältää musiikkisoittimen, FM- ja internetradion tai YouTuben.
 • Kirjat - sisältää kirjaston ja kirjanlukulaitteen.
 • Näkemisen apuvälineet – sisältää työkalut, jotka on suunniteltu auttamaan näkövammaisia.

Työkalut

Työkalut-valikkokohdasta löytyvät nämä sovellukset:

 • Hälytys
 • Minuuttiajastin
 • Sekuntikello
 • Kalenteri
 • Muistiinpanot
 • Ääninauhuri
 • Laskin
 • Sää
 • Sanakirja
Hälytys

Hälytys-ominaisuuden avulla voit käyttää useita hälytyksiä yhtä aikaa. Voit asettaa kullekin hälytykselle ajan ja viikonpäivät, jolloin hälytyksen pitäisi alkaa soida. Hylkää aktiivinen hälytys painamalla joko Vahvista- tai Takaisin-painiketta.

Hälytyksen luominen

Uuden hälytyksen luomiseksi valitse valikkokohta Uusi hälytys.

 • Aseta aika – hyväksyy 4 numeroa. Ensimmäinen numeropari tarkoittaa tunteja ja toinen numeropari minuutteja.
 • Aseta toisto – määrää viikonpäivät, jolloin hälytys alkaa soida. Jos et valitse mitään päivää, hälytys soi joka päivä. Muussa tapauksessa hälytys soi vain valittuina päivinä.
 • Tallenna hälytys – tallentaa ja aktivoi hälytyksen.
Hälytyksen muokkaus

Valittuasi aiemmin luodun hälytyksen voit aktivoida/sammuttaa sen ja muuttaa hälytysasetuksia. Ei-aktiivinen hälytys on yhä tallennettuna puhelimessa, mutta se ei ala soida asetettuna aikana. Muuta hälytystä -valikkokohdan valinta tarjoaa seuraavat vaihtoehdot:

 • Aseta aika – muuttaa hälytysajan.
 • Aseta toisto – asettaa päivät, jolloin hälytyksen pitää alkaa soida.
 • Tallenna hälytys – tallentaa hälytykseen tehdyt muutokset (hylkää muutokset painamalla Takaisin-painiketta).
Minuuttiajastin

Minuuttiajastin on alaspäin laskeva ajastin, joka toistaa ilmoitussoittoäänen tietyn ajan kuluttua. Se toimii taustalla, joten et tarvitse näyttöä, jossa alaspäin laskeva ajastin on aktiivinen. Hylkää hälytys painamalla joko Vahvista- tai Takaisin-painiketta.

Alaslaskenta-ajan asetus ja alaslaskennan aktivointi

Voit asettaa alaslaskenta-ajan vain, kun ajastin ei ole aktiivinen (ei käynnissä tai pysäytetty).

 • Ajastimen valinta tuo näyttöön kohdat Aktivoi ja Aseta aika.
 • Valinta Aktivoi käynnistää alaslaskennan asetetulla ajalla.
 • Valinta Aseta aika tuottaa valikon, jossa voit asettaa alaslaskennan minuutit ja sekunnit.
 • Kun olet asettanut minuutit ja sekunnit, Tallenna-valikkokohta tallentaa tiedot ajastimeen.
Alaslaskennan aktivointi, tauottaminen ja peruutus
 • Aktivoi ajastin valitsemalla ajastin ja sen jälkeen Aktivoi-valikkokohta. Ajastin alkaa laskea alaspäin.
 • Kun ajastin laskee alaspäin, voit joko tauottaa sen (ajastin pysähtyy senhetkiseen aikaan) tai peruuttaa sen (ajastin palautuu alkuperäiseen aikaansa).
 • Kun ajastin on asetettu taukotilaan, voit joko jatkaa ajastimen käyttöä (ajastin jatkaa alaspäin laskentaa senhetkisestä ajasta) tai peruuttaa sen (ajastin palautuu alkuperäiseen aikaansa).
Sekuntikello

Sekuntikellolla voidaan mitata ajanjaksoja. Käynnistyksen jälkeen aika mitataan nollasta siihen asti, kun ajanotto pysäytetään. Ajan mittauksen aikana kello voidaan pysäyttää ja käynnistää uudelleen. Aikaa voidaan mitata myös taustalla, eli voit käyttää puhelimen muita toimintoja ajanoton aikana.

Käynnistä, jatkaa ja nollaa sekuntikello
 • Käynnistä sekuntikello - alkaa mitata aikaa nollasta alkaen. Voit pysäyttää ajanoton painamalla vahvistuspainiketta. Jos painat vahvistuspainiketta vielä kerran sen jälkeen, pääset valikkoon, jossa on seuraavat vaihtoehdot:
 • Jatka sekuntikellon käyttöä - aloittaa ajanoton hetkestä, jolloin sekuntikello pysäytettiin aikaisemmin
 • Käynnistä sekuntikello uudelleen - aloitta ajanoton nollasta heti, kun tämä vaihtoehto valitaan
 • Nollaa sekuntikello nollaa laskimen ja säätää ajan nollaan. Painamalla vahvistuspainiketta avautuu valikko, jossa voit käynnistää sekuntikellon uudelleen.
Kalenteri

Kalenteri-sovelluksen avulla voit luoda ja seurata aikatauluasi. Voit luoda koko päivän, tietystä ajasta tiettyyn aikaan tai useita päiviä kestäviä tapahtumia. Voit saada muistutuksen tulevasta tapahtumasta etukäteen ja jokainen tapahtuma voidaan toistaa määrävälein.

Tapahtuman lisääminen

Lisää tapahtuma -valikkokohdan valinta avaa valikon, jossa voit määritellä tapahtuman yksityiskohdat. Ainoat pakolliset kentät ovat Otsikko ja Alkamispäivä. Seuraavat kentät voidaan täyttää tapahtuman luomisen aikana:

 • Otsikko – tapahtuman otsikko
 • Sijainti – tapahtuman sijainti. Voit käyttää tätä kenttää myös lisätietojen lisäämiseen.
 • Alkamispäivä – tapahtuman ensimmäinen päivä. Voit syöttää päivämäärän joko manuaalisesti Kirjoita päivämäärä -toiminnolla tai käyttää Valitse päivämäärä -vaihtoehtoa, joka näyttää 7 tulevaa viikkoa.
 • Aloitusaika – jos tapahtuman on määrä kestää koko päivän, jätä tämä kohta tyhjäksi. Muussa tapauksessa kirjoita tapahtuman aloitusaika.
 • Päättymispäivä – yhden päivän tapahtuman päättymispäivän tulee olla sama kuin alkamispäivä. Muussa tapauksessa syötä tapahtuman viimeinen päivä.
 • Päättymisaika – kirjoita tapahtuman päättymisaika. Jos kirjoitat aloitusaikaa aikaisemman ajan, aloitusaika asetetaan yhteen tuntiin ennen päättymisaikaa.
 • Toistot – jos haluat tapahtuman toistuvan määräajoin, valitse toistumisaikaväli tässä.
 • Muistutus – jos haluat muistutuksen ennen tapahtuman alkamista, valitse aikamäärä tässä kohdassa.
 • Tallenna tapahtuma – tallentaa tapahtuman.
Aikataulun selaus

Kaikki tulevat tapahtumat on lueteltu valikkokohdassa Aikataulu. Näytössä näytetään tapahtuman nimi ja sen aikakehys. Jos haluat muokata tai poistaa tapahtuman, paina Vahvista-painiketta voidaksesi käyttää näitä vaihtoehtoja.

Kalenterin selaus

Voit selata kalenteria viikko- tai päivänäkymässä valitsemalla Selaa kalenteria. Valitse vuosi, kuukausi ja kuukauden viikko, jonka tapahtumia haluat tuoda näyttöön. Sen jälkeen voit näyttää kaikki valitun viikon tapahtumat valitsemalla Koko viikko tai voit suodattaa valinnan näyttämään päivänäkymän.

Asetukset

Kalenteriasetuksissa voit valita näytettävät juhlapäivät. Jos haluat juhlapäivät näkyviin, ne näytetään tapahtumanäkymässä ja kalenterin selaimessa. Tämän toiminnon käyttö vaatii internetyhteyden juhlapäiväluettelon lataamiseksi.

Muistiinpanot

Muistiinpanot-sovelluksen avulla voit tehdä kirjallisia muistiinpanoja.

 • Luodaksesi uuden muistiinpanon valitse Lisää muistiinpano -valikkokohta, kirjoita muistiinpanon sisältö ja tallenna se painamalla Vahvista-painiketta.
 • Pääset laadittuihin muistiinpanoihin valitsemalla Muistiinpanoluettelo-valikkokohdan.

Jos valitset muistiinpanon luotujen muistiinpanojen luettelosta, voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Muokkaa – avaa muistiinpanon muokkaamista varten.
 • Lähetä tekstiviestinä – avaa valintaikkunan, jossa voit valita yhteystiedon tai syöttää puhelinnumeron, jolle muistiinpano lähetään.
 • Lähetä sähköpostilla - tämä vaihtoehto avaa Uuden sähköpostin ja Teksti kenttä täytetään automaattisesti muistiinpanolla.
 • Poista – poistaa muistiinpanon.
 • Poista kaikki – poistaa jokaisen muistiinpanon luettelosta.
Ääninauhuri

Ääninauhuri-sovelluksen avulla voit tallentaa äänimuistioita, nauhoittaa keskusteluja tai ääntä.

 • Tehdäksesi uuden nauhoituksen valitse Aloita nauhoittaminen -valikkokohta, jolloin nauhoitus käynnistyy välittömästi. Lopeta nauhoittaminen painamalla joko Vahvista- tai Takaisin-painiketta.
 • Pääset nauhoituksiin valitsemalla Nauhoitusluettelo-valikkokohdan.

Jos valitset nauhoituksen nauhoitusluettelosta, voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Toista – toistaa nauhoituksen. Voit hakea nauhoituksessa eteen- tai taaksepäin käyttämällä vasenta ja oikeaa painiketta.
 • Jaa tallenne sähköpostilla - Tämä vaihtoehto avaa uuden sähköpostin, ja tallenne tallennetaan automaattisesti liitteenä sähköpostiin.
 • Nimeä uudelleen – antaa nauhoitukselle valitun nimen.
 • Poista – poistaa nauhoituksen.
Laskin

Laskimella voit suorittaa peruslaskutoimituksia: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku. Voit syöttää mielivaltaisen pitkän lausekkeen, jossa on niin monta numeroa ja operaattoria kuin haluat. Kun olet painanut Vahvista-painiketta, lausekkeen tulos esitetään näytössä. Edellisen lausekkeen tulosta voidaan käyttää seuraavassa lausekkeessa ensimmäisenä numerona, jos Vahvista-painikkeen painamisen jälkeen jatkat matemaattisella operaattorilla. Matemaattiset operaattorit tallennetaan tähtimerkkipainikkeen ja desimaalipilkku ristikkomerkkipainikkeen alle.

Sää

Sää-sovellus näyttää alueesi nykyisen lämpötilan ja ennusteen tuleville kolmelle päivälle. Voit myös saada yksityiskohtaisen sääennusteen kullekin päivälle valitsemalla päivän Vahvista-painikkeella. Tämä yksityiskohtainen sääennuste näyttää lämpötilan, tuulen nopeuden, pilvisyyden, kosteuden ja ilmakehän paineen kolmen tunnin välein, kello kahdesta aamulla yhteentoista asti illalla. Voit liikkua yksityiskohtaisessa sääennusteessa vasemmalla ja oikealla painikkeella. Unit settings eli Yksikön asetusten avulla voidaan valikossa muuttaa käytettyjä yksiköitä. Lämpötila voidaan näyttää Celsius- tai Fahrenheit-asteina, tuulen nopeus metreinä sekunnissa, kilometrit tunneissa tai solmuissa.

Dictionary (Sanakirja)

Dictionary-sanakirjasovellusta voidaan käyttää sanojen tai ilmausten hakuun eri kielillä verkossa. Valitse lähde- ja kohdekielet, syötä käännettävä sana ja hae käännös käyttämällä asetusta Translate (Käännä). Tuloksen muoto saattaa vaihdella valitusta kieliyhdistelmästä riippuen. Jotkin yhdistelmät tukevat ainoastaan yhden tuloksen antamista, kun taas toiset antavat luettelon useista määritelmistä synonyymeineen ja mahdollisine käännöksineen sekä tietoja sanaluokista ja kieliopillisesta suvusta. Teksti puheeksi -puheääntä käytetään vieraskielisten sanojen ääneen lukemiseen. Sanan kirjoitusasun tarkistamiseen voit käyttää oikeinkirjoitustoimintoa (down button eli alas-painikkeen pitkä painallus). Tämän toiminnon tarjoavat Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) ja Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary) -verkkopalvelut.

Sähköposti

Ennen kuin voit käyttää BlindShell-sähköpostiasiakasohjelmaa, sinulla täytyy olla sähköpostitili luotuna. BlindShell-sähköpostitili kykenee hallitsemaan yhtä sähköpostitiliä kerrallaan.

Kirjautuminen sähköpostitilille

Kun käynnistät sähköpostisovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun on kirjauduttava sähköpostitilillesi. Valitse sitä varten Uusi tili -valikkokohta. Syötä sähköpostiosoitteesi, SMTP-palvelimen osoite, IMAP-palvelimen osoite ja salasanasi. Tietoja SMTP- ja IMAP-palvelimen osoitteista löytyy sähköpostipalveluntarjoajasi verkkosivulta. Tallenna-valikkokohdan valinnan jälkeen yritetään kirjautua sähköpostiisi. Jos se onnistui, näyttöön tulee valikkokohta Uusi sähköposti. Kirjautuminen sähköpostitilillesi saattaa kestää hetken internetyhteydestäsi riippuen. Voit muuttaa sähköpostitilisi tietoja tai poistaa tilin laitteelta valikkokohdasta Muokkaa tiliä.

Tärkeä huomautus: Joissakin tapauksissa sinun täytyy nimenomaisesti sallia kolmannen osapuolen sovellusten päästä etänä sähköpostiisi tai sinun on otettava IMAP-yhteys käyttöön sähköpostitiliäsi varten.

Uuden sähköpostin kirjoittaminen

Kun haluat kirjoittaa uuden sähköpostin, valitse Uusi sähköposti -valikkokohta. Vastaanottajat-valikkokohdassa voit joko syöttää sähköpostiosoitteen yhteystietoluettelosta (valitulla yhteyshenkilöllä on oltava sähköpostiosoite) tai kirjoita osoite manuaalisesti. Voit myös lisätä useita vastaanottajia. Täytä sähköpostin aihe ja teksti ja lähetä se sitten valitsemalla Lähetä-valikkokohta. Valikko, jossa kirjoitettu sähköposti on, pysyy auki, kunnes sähköposti on lähetetty. Kun sähköposti on lähetetty, näyttö siirtyy takaisin sähköpostitilin päävalikkoon. Jos sähköpostin lähettäminen epäonnistui, voit yrittää lähettää sen uudestaan tai poistua sähköpostin kirjoittamisesta ja tallentaa sen luonnoksiin.

Täytä kentät Aihe ja Teksti. Voit lähettää kuvia tai äänitallenteita puhelimestasi Liitteinä. Kun saat sähköpostin, ja painettuasi Vahvistuspainiketta, ilmestyy liiteluettelo. Voit siirtyä myös Lisää liite -kohtaan, jossa voit liittää äänitallenteita tai kuvia puhelimestasi. Voit poistaa aikaisemmin liitettyjä liitteitä painamalla Vahvistuspainiketta ja vahvistamalla, että haluat poistaa kyseisen liitteen.

Jos et voi tai halua lähettää sähköpostia heti, voit painaa Takaisin-painiketta, joka tuo esiin nämä kaksi vaihtoehtoa:

 • Tallenna luonnoksiin – lopeta sähköpostin kirjoittaminen ja tallenna se luonnoksena.
 • Älä tallenna luonnoksiin – lopeta sähköpostin kirjoittaminen ja hylkää se. Voit palata sähköpostiluonnokseen myöhemmin avaamalla se Luonnokset-kansiosta.
Sähköpostien selaaminen

Kun haluat selata Saapuneet-kansiossa tai muissa kansioissa olevia sähköposteja, valitse vastaava kansio ja liiku kansiossa käyttämällä vasenta ja oikeaa painiketta. Voit lukea sähköpostin sisällön valitsemalla sen Vahvista-painikkeella. Lukiessasi sähköpostin sisältöä ja painaessasi uudestaan Vahvista-painiketta seuraavat valikkokohdat tulevat esiin:

 • Vastaa – vastaus alkuperäiselle lähettäjälle. Avaa uuden sähköpostin, jossa on esitäytetty vastaanottaja ja aihe.
 • Vastaa – vastaus alkuperäiselle lähettäjälle ja kaikille kopiona. Avaa uuden sähköpostin, jossa on esitäytetty vastaanottaja ja aihe.
 • Välitä – välitä sähköposti jollekin toiselle. Kohta Vastaanottajat on tyhjä, sähköpostin aihe ja teksti on esitäytetty.
 • Liitteet - näytetään liiteluettelo. Jos liitteen muotoa tuetaan, voit jatkaa painamalla Vahvistuspainiketta. Jos liite on tekstitiedosto (PDF, Word, PowerPoint), voit lukea sen valitsemalla Lue asiakirja. Jos liite on kuva, voit katsoa sen valitsemalla Näytä kuva. Vaihtoehto Tallenna kuva lataa kuvan ja tallentaa sen puhelimeen. Voit katsella kuvia myöhemmin galleriassa. Äänitallenteet toimivat vastaavalla tavalla - voit toistaa tallenteen ja tallentaa tallenteen.
 • Lisää lähettäjä yhteystietoihin – luo uusi yhteystieto lähettäjän sähköpostiosoitteella tai päivitä nykyinen yhteystieto lähettäjän sähköpostiosoitteella.
 • Poista – poista sähköposti.
Sähköpostiasetukset

Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen voit siirtyä sähköpostiasetuksiin. Siirry sähköpostivalikon kohtaan Asetukset ja avaa käytettävissä olevat asetukset

 • Voit muuttaa kirjautumistunnuksia kohdassa Muokkaa tiliä
 • Kohdassa Taustatarkistus uusille sähköposteille voit säätää uusien sähköpostien taajuutta. Jos otat tämän valinnan käyttöön, tarkistetaan uudet sähköpostit asetetuin väliajoin. Jos uusi sähköposti löytyy, antaa puhelin siitä ilmoituksen päävalikon uudet tapahtumat -kohdassa.

Media

Media-osion mediasovellusten avulla voit kuunnella radiota tai omia äänitiedostojasi. Tämä osio sisältää myös Kameran ja Kuvien katseluohjelman. Media-valikkokohta sisältää seuraavat sovellukset:

 • Musiikkisoitin
 • Internetradio
 • YouTube
 • FM-radio
 • Kamera
 • Kuvat
Musiikkisoitin

Musiikkisoittimen käyttämiseksi on ensin kopioitava äänitiedostot puhelimen musiikkikansioon, joko puhelimen sisäiseen muistiin tai SD-kortille. Liitä sitä varten puhelimesi USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, jonne musiikkitiedostosi on tallennettu.

Windows-koneet

Puhelin on tunnistettava ulkoiseksi laitteeksi. Tämän jälkeen voit kopioida tiedostoja minkä tahansa tiedostonhallintaohjelman kautta tietokoneestasi laitteeseen. Jos tietokone ei ole tunnistanut laitetta, asenna uusimmat päivitykset ja tarkista, että MPT-ohjain on asennettu.

Apple-koneet

Sinun on asennettava ohjelmisto Android-tiedostonsiirto, jotta voit kopioida tiedostot Mac-laitteestasi puhelimeen. Voit ladata ohjelman tästä: https://www.android.com/filetransfer/

Linux-koneet

Tietokone tunnistaa puhelimen automaattisesti. Kopioi tiedostot puhelimeen tiedostonhallintasovelluksella.

Musiikkikansiot

Voit toistaa musiikkia valitsemalla ensin äänitiedoston, jonka haluat soittaa. Voit valita neljästä kansiosta: Kaikki laulut – näyttää jokaisen puhelimessa olevan äänitiedoston nimen mukaan. Artistit – näyttää kaikkien puhelimessa olevien äänitiedostojen artistit. Kun olet valinnut artistin, voit joko selata hänen laulujaan tai albumejaan. Albumit – näyttää puhelimessa olevat albumit. Albumin valinnan jälkeen näytetään albumin laulut. Suosikit – näyttää suosikeiksi merkitsemäsi äänitiedostot. Kaikissa yllä mainituissa kansiossa on hakutoiminto, joka on aina viimeinen kohde valikossa. Pääset kohteeseen nopeasti painamalla vasenta painiketta, joka siirtää sinut viimeiseen kohteeseen valikossa.

Musiikin toisto

Jatka toistoa -valikkokohta jatkaa sen äänitiedoston toistoa, joka toistettiin, kun musiikkisoitin-sovellus avattiin viimeksi. Kun valitset tietyn tiedoston kansiosta, se alkaa toistaa heti. Toistotila asetetaan aina toistamaan kaikki valitussa hakemistossa olevat laulut. Toiston aikana voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:

 • Vasemman tai oikean painikkeen painaminen siirtää sinut luettelon edelliseen tai seuraavaan äänitiedostoon.
 • Takaisin-painikkeen painaminen äänentoiston aikana asettaa sen taukotilaan.
 • Takaisin-painikkeen painaminen toiston ollessa keskeytetty siirtää valitussa kansiossa olevaan laululuetteloon.
 • Vahvista-painikkeen painaminen toiston ollessa keskeytetty jatkaa toistoa.
 • Vahvista-painikkeen painaminen äänitoiston aikana keskeyttää toiston väliaikaisesti ja tuo esiin valikon, jossa on vaihtoehdot Siirry laulussa ja Tallenna suosikkeihin / poista suosikeista. Kun olet valinnut yhden näistä vaihtoehdoista tai siirtynyt takaisin, toisto jatkuu.
 • Siirry laulussa -vaihtoehdon valinta muuttaa vasemman ja oikean painikkeen toimintoa. Painamalla niitä siirryt kappaleessa 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin. Jos et paina kumpaakaan painiketta 10 sekuntia, vasemman ja oikean painikkeen toiminto palaa takaisin alkuperäiseen tilaansa.
Internetradio

Internetradiolla voit kuunnella radioasemia internetin kautta. Voit valita radioaseman lähetysmaan tai hakea radioasemia niiden musiikkityylin mukaan. Kun painat Vahvista-painiketta radioaseman toiston aikana, voit merkitä sen suosikkiradioasemaksi.

Jatka toistoa – toistaa viimeksi toistetun radioaseman. Suositut asemat – sisältää luettelon radioasemista, jotka ovat eniten kuunneltuja maassasi. Luettelossa on jopa 90 asemaa. Kategoriat – sisältää musiikkityylin mukaan lajitellut radioasemat. Valitse musiikkityyli, jotta näet vastaavat asemat. Maa – sisältää luettelon maanosista ja maista. Kun olet valinnut maan, valikkokohdat Suositut asemat, Kategoriat ja Haku ovat käytettävissä valitulle maalle. Suosikit – sisältää luettelon radioasemista, jotka on merkitty suosikeiksi. Haku – hakee radioasemat nimen mukaan. Voit kirjoittaa etsimäsi radioaseman koko nimen tai osan siitä. Näyttöön tulevat kaikki syöttökriteereitä vastaavat radioasemat.

Tärkeä huomautus: Voidaksesi käyttää internetradiosovellusta sinun on oltava yhteydessä internetiin WiFin tai matkapuhelinverkon kautta.

YouTube

YouTube-sovelluksen avulla voit toistaa vapaasti saatavilla olevaa audiovisuaalista sisältöä, joka on lähetetty YouTube-sivustolle.

YouTube-sovelluksen päävalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

 • Haku – tämän avulla voit etsiä videon tai kanavan.
 • Historia – luettelo aiemmin laitteella toistetuista videoista.
 • Suosikit – luettelo suosikkivideoista ja -kanavista.
 • Kategoriat – tämän avulla voit selata uusimpia videoita eri kategorioiden mukaan.

Videoluettelo on hakutulos, kategoriavalinnan tulos tai käyttäjäluettelo (suosikit, historia…). Se sisältää vastaavan videoluettelon. Vahvista-painikkeen painaminen avaa valikon vaihtoehdoista, joita voidaan tehdä videolla.

 • Toista alusta alkaen käynnistää toiston alusta.
 • Jatka toistoa jatkaa videota siitä kohtaa, mihin viimeksi jäit.
 • Etsi aiheeseen liittyviä videoita vie aiheeseen liittyvien videoiden luetteloon.
 • Siirry kanavalle vie tekijän kanavalle, josta löydät lisää tekijän videoita.
 • Tallenna suosikkeihin – voit lisätä tämän videon suosikkilistaasi.
 • Poista historiasta/suosikeista poistaa videon vastaavasta listasta.
 • Videon tiedot näyttää lisätietoja videosta, kuten julkaisupäivän tai kuvauksen.

*Videon toistonäyttö huolehtii videon toistosta. Vahvista-painikkeella voit vaihtaa tauko- ja toistotilan välillä. Voit kelata videota taaksepäin ykköspainikkeella ja eteenpäin kakkospainikkeella. Kun kelaat videota taakse- tai eteenpäin toiston aikana, se siirtyy taakse- tai eteenpäin kymmenen sekuntia jokaisella painikkeen painalluksella. Kun video on taukotilassa, se siirtyy kokonaisen minuutin.

Asetukset Videotilassa on kolme asetusta: pystytila, vaakatila ja vain ääni.

 • Pystytila on oletusasetus, video näkyy keskellä näyttöä.
 • Vaakatilassa puhelinta on käännettävä 90 astetta myötäpäivään, jolloin kuva suurenee.
 • Vain ääni -asetuksella vältetään videotietojen lataaminen ja näyttö kokonaan. Tämän avulla voit säästää mobiilidataa, jos olet kiinnostunut vain ääniraidasta.

Ilmoitus

 • Kaikki YouTube-videot ovat riippumattomien tekijöiden tuotteita. BlindShell ei ole millään tavalla sidoksissa YouTube-käyttöympäristöön tai sisällöntuottajiin eikä sitä voida pitää vastuullisena mistään YouTubessa julkaistusta.
 • Käytämme YouTubea anonyymisti. BlindShell ei vaadi tai tue käyttäjän kirjautumista. YouTube Premium-sisältö tai ikärajoitettu sisältö ei ole käytettävissä.
 • BlindShell-puhelimeen tallennettuja suosikkivideo-, historia- tai kanavaluetteloita ei synkronoida muiden laitteiden tai YouTube-tilisi kanssa.
 • Jotkin videot tai reaaliaikaiset suoratoistot voivat käyttää yhteensopimattomia videomuotoja, joita ei voi toistaa puhelimessasi.
FM-radio

Puhelimessa on sisäänrakennettu FM-vastaanotin. Tämän sovelluksen virheetön toiminta vaatii, että kuulokkeet on kytketty. Kuulokkeet toimivat antennina, jota ilman radiosignaali olisi kovaääninen.

Radioaseman viritys
 • Soita radiota -valikkokohdan valinta käynnistää sen radioaseman toiston, jota toistettiin viime kerralla, kun FM-radiosovellus avattiin.
 • Vasemman ja oikean painikkeen painaminen virittää automaattisesti edellisen/seuraavan radioaseman tarvitsematta säätää taajuutta manuaalisesti.
 • Alas-painikkeen painaminen ilmoittaa parhaillaan soivan radioaseman taajuuden ja nimen, jos saatavilla.
Muut FM-radiovaihtoehdot

Jos painat Vahvista-painiketta radioaseman soidessa, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

 • Tallenna suosikkeihin – merkitsee radioaseman suosikiksi. Tämän jälkeen voit päästä siihen nopeasti Suosikit-valikon kautta.
 • Toista kaiuttimesta – puhelin käyttää sisäänrakennettua kaiutinta äänen ulostuloon kytkettyjen kuulokkeiden sijaan. Kun toisto tapahtuu kaiuttimesta, voit vaihtaa takaisin kuulokkeisiin valitsemalla Toista kuulokkeista -vaihtoehdon.
 • Manuaalinen viritys – kytkee tilan automaattivirityksestä manuaaliviritykseen. Tässä tilassa vasemmalla ja oikealla painikkeella siirryt 0,1 MHz:n verran sen sijaan että siirtyisit seuraavaan käytettävissä olevaan radioasemaan. Manuaalisessa viritystilassa voit vaihtaa takaisin automaattiviritykseen valitsemalla Automaattiviritys.
 • Syötä taajuus – voit syöttää radiotaajuuden manuaalisesti.
Kamera

Puhelimessa on yksinkertainen kamera, jolla voidaan ottaa kuvia käyttämällä puhelimen sisäänrakennettua kameraa. Kamera sijaitsee puhelimen yläosassa sen takapuolella, hätäpainikkeen vasemmalla puolella. Jokaiseen otettuun kuvaan voidaan liittää lyhyt äänikuvaus, jota käytetään myöhemmin kuvien katseluohjelmassa.

Kameran käyttö:

 • Avaa kamerasovellus. Kameran ollessa käytössä kuulet jaksoittain napsuvan äänen.
 • Suuntaa kameraa kohteeseen tai maisemaan, jonka haluat kuvata.
 • Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta. Kuulet tyypillisen suljinäänen, kun kuva on otettu. Pidä kamera paikallaan koko valokuvauksen ajan.
 • Kuvan ottamisen jälkeen saat esille valikon, jossa voit katsella ja tallentaa kuvan. Katselutilassa kuva näkyy sellaisena kuin se on otettu. Jos et pidä kuvasta, voit palata kuvan otto -tilaan käyttämällä paluu-painiketta.
 • Kun valitset tallenna-vaihtoehdon, sinua pyydetään tallentamaan lyhyt kuvaus kuvasta (enintään 5 sekuntia). Tämä kuvaus auttaa myöhemmin tunnistamaan kuvat kuvagalleriassa.
 • Kuvan tallentamisen jälkeen puhelin palaa kuvaustilaan ja voit ottaa lisää kuvia. Poistu kameratoiminnosta paluu-painikkeella.
Kuvat

Yksinkertaisella kuvannäyttimellä voidaan katsella kameralla otettuja kuvia.

Kuville on kaksi kansiota: Kameran kuvat (sisältää puhelimella otetut valokuvat) ja Muut kuvat (sisältää kuvat, jotka olet kopioinut puhelimeesi tietokoneeltasi)

 • Kun avaat kuvannäyttimen, esille tulee viimeksi ottamasi kuva. Kuva näkyy näytöllä ja sen äänikuvaus toistetaan.
 • Voit selata kuvaluetteloa edellinen- ja seuraava-painikkeilla. Aina kun uusi kuva näytetään, toistetaan sille kuuluva äänikuvaus.
 • Vahvistuspainike avaa pikavalikon, jossa voit valita yhden seuraavista toiminnoista: Zoomaa, jaa kuva, kuvan tiedot, muuta tallennusmuistiinpanoa, poista kuva
 • Voit selata kuvia kuukausittain, tai kaikki yhdessä.
Zoomaa

Jos haluat suurentaa kuvaa, voit tehdä niin käyttämällä pikavalikon kohtaa Zoomaa. Kun kuvaa on suurennettu, ilmoittaa laite suurennuksen tason (käytettävissä ovat tasot 2, 4, 8 ja 16). Voit vierittää suurennettua kuvaa käyttämällä vasen-, oikea-, ylös- ja alas-painikkeita. Jos haluat vähentää suurennuksen tasoa, avaa pikavalikko uudelleen ja käytä Loitonna -valintaa. Sinun tulee loitontaa ennen kuin siirryt seuraavaan kuvaan, koska suuntaohjainta käytetään kuvan vierittämiseen zoomaustilassa.

Jaa kuva

Voit jakaa kuvia kahdella tavalla - tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Voit jakaa ottamasi kuvan toisen henkilön kanssa, joka saa kuvan nähtäväkseen. Tämä voi olla hyödyllistä, kun haluat pyytää normaalin näkökyvyn omaavalta ihmiseltä apua tai kun vain haluat jostain syystä lähettää valokuvia.

Jaa kuva sähköpostilla - Tämä vaihtoehto avaa uuden sähköpostin, ja kuva tallennetaan automaattisesti liitteen sähköpostiin. Sähköpostin vastaanottaja voi avata ja tallentaa kuvan. Jaa kuva tekstiviestillä - Tätä toimintoa varten tarvitset toimivan mobiilidatan tai WiFi-yhteyden. Kuva salataan ja ladataan BlindShell-palvelimille. Vastaanottaja saa tekstiviestin, joka sisältää kuvan tarkasteluun tarvittavan linkin. Kuvaa voidaan katsella useimmilla älypuhelimilla ja puhelimilla, joissa on verkkoselaustoiminta. Linkki voidaan lähettää toiselle henkilölle tai tarvittaessa kopioida manuaalisesti verkkoselaimeen tietokoneella. Emme käytä MSS-standardia tämän toiminnon mahdollistamiseksi. Mobiilipalveluntarjoajasi veloittaa sinulta tavallisen tekstiviestimaksun (ja tiedonsiirrosta, jos käytät mobiilidataa).

Tietosuojailmoitus: Kaikki tämän toiminnon kautta lähetetyt kuvat suojataan päästä päähän -salauksella suojattua salakirjoitusta käyttämällä (AES). Salauksen purku -painike on tekstiviestissä ja se lähetetään vain valitsemallesi vastaanottajalle. Sitä ei koskaan siirretä mihinkään muualle. Vaikka salattuja tietoja säilytetään palvelimillamme, ei kukaan (BlindShell-yhtiö mukaan lukien) voi nähdä jaettujen kuvien sisältöä ilman avainta.

Säilytämme salattuja kuvatietoja vähintään 14 päivää lataamisen jälkeen.

Kuvan tiedot

Täällä voit tarkastella kuvan perustietoja: päivämäärä, aika, kuvan mitat ja tiedostokoko.

Muuta tallennettua muistiinpanoa

Täällä voit muuttaa alun perin tallennettua muistiinpanoa. Sinua kehotetaan tallentamaan uusi kuvaus ja alkuperäinen kuvaus korvataan.

Poista kuva

Täällä voit poistaa kuvan. Sinua pyydetään vahvistamaan toiminto.

###Kirjat Kirjat sisältää sovellukset kirjanlukulaite ja kirjasto. Kirjanlukulaitteella voit kuunnella suosikkikirjojasi. Kirjanlukijaan verrattuna kirjaston avulla voit ladata lempikirjojasi verkkokirjastoista.

 • Kirjanlukulaite
 • Kirjasto
Kirjanlukulaite

Kirjanlukulaitteen käyttämiseksi on ensin kopioitava kirjatiedostot puhelimen BlindShell/kirjat-kansioon, joko puhelimen sisäiseen muistiin tai SD-kortille. Kirjanlukulaite voi toistaa äänitiedostoja ja lukea tekstitiedostoja (.txt). Jokainen tiedosto kirjakansion ensimmäisellä tasolla tunnistetaan yhdeksi kirjaksi. Useita tiedostoja sisältävät jäsennetyt kirjat voidaan tallentaa sellaiseen kansioon, jossa sallitaan lukemattomia alikansioita.

Päävalikko
 • Viimeinen kirja – näyttää viimeksi luetun kirjan.
 • Kirjaluettelo – sisältää luettelon kaikista kirjoistasi.
 • Kirjanmerkit – näyttää luettelon luomistasi kirjanmerkeistä.
Kirjan valintavalikko
 • Jatka lukemista – aloittaa kirjan lukemisen siitä kohdasta, jossa poistuit lukulaitteesta viimeksi.
 • Lue alusta alkaen – alkaa lukea kirjaa alusta alkaen. Aikaisempi lukemisen edistyminen häviää ruudulta (lukuun ottamatta luotuja kirjanmerkkejä).
 • Selaa sisältöä – sallii kirjan sisällön selaamisen sen lukujen, osien tai osioiden mukaan.
 • Kirjanmerkit – näyttää luettelon kirjalle luomistasi kirjanmerkeistä.
Kirjaa kuunnellessa
 • Vasemman tai oikean painikkeen painaminen siirtää sinut kirjan edelliseen tai seuraavaan osioon.
 • Takaisin-painikkeen painaminen toiston aikana keskeyttää sen.
 • Takaisin-painikkeen painaminen toiston ollessa keskeytetty siirtää sinut kirjan sillä hetkellä toistettavaan osaan kirjan sisällössä.
 • Vahvista-painikkeen painaminen toiston ollessa keskeytetty jatkaa toistoa.
 • Vahvista-painikkeen painaminen toiston aikana keskeyttää toiston väliaikaisesti ja tuo esiin toiston pikavalikon, jossa on erilaisia vaihtoehtoja. Kun olet valinnut yhden näistä vaihtoehdoista tai siirtynyt takaisin, toisto jatkuu.
Toiston pikavalikko
 • Siirry kirjan prosenttiin – voidaan syöttää kirjan prosenttiosuus (0–99), johon lukija siirtyy.
 • Lisää kirjanmerkki – luo kirjanmerkin kirjan nykyiseen kohtaan. Sinua pyydetään antamaan kirjanmerkin nimi sen luomisen yhteydessä. Jos mitään nimeä ei anneta, aikaleimaa käytetään kirjanmerkin nimenä.
Toiston pikavalikko – äänitiedoston ominaisuus
 • Siirry kirjassa – muuttaa vasemman ja oikean painikkeen toiminnon. Painamalla niitä siirryt kirjassa 10 sekuntia eteen- tai taaksepäin. Jos et paina kumpaakaan painiketta 10 sekuntia, vasemman ja oikean painikkeen toiminto palaa takaisin alkuperäiseen tilaansa.
Toiston pikavalikko – tekstitiedoston ominaisuus

Puhenopeus – muuttaa kirjanlukulaitteen puhenopeutta. Puheen kieli – vaihtaa kielen, jolla kirjaa luetaan.

Kirjasto

Kirjasto antaa sinun suorittaa hakuja online-kirjastoista, kuten LibriVox ja ladata kirjoja luettavaksi kirjanlukijassa. Jotkin kirjastot vaativat kirjautumistunnukset.

Päävalikko
 • Etsi kirjaa - avaa ikkunan, jossa voit etsiä kirjoja nimikkeen, tekijän tai hakusanan perusteell.
 • Kirjaudu ulos - Kirjaudu ulos kirjastopalvelusta, jos palvelu on edellyttänyt kirjautumista.
Etsi kirjaa
 • Nimi - näyttää luettelon kirjoista, joiden nimessä esiintyy annettu hakutermi.
 • Tekijä - näyttää luettelon kirjoista, joiden tekijänä on annettu termi
 • Avainsana - näyttää luettelon kirjoista, joista löytyy haettu avainsana
Kirjavalikko
 • Lataa kirja - lataa valittu kirja. Odota, kunnes lataus on valmis, tai keskeytä lataaminen takaisin painikkeella. Kun kirja on ladattu, se löytyy Kirjanlukijasta
 • Kirjan tiedot - näyttää tarkemmat kirjan tiedot, kuten kuvauksen, formaatin, tekijän, keston ja lähteen.

Näkemisen apuvälineet

Näkemisen apuvälineet -sovellus tarjoaa työkalut, jotka on erityisesti suunniteltu sokeille ja heikkonäköisille käyttäjille. BlindShell Classic tarjoaa seuraavat sovellukset:

 • Väri-ilmaisin
 • Lokalisointi
 • Kohteen merkitseminen tunnisteella
 • Salamavalo
Väri-ilmaisin

Väri-ilmaisin-sovellusta käytetään ympärillä olevien esineiden värien havaitsemiseen. Sovellus käyttää puhelimen kameraa, joka sijaitsee puhelimen takapuolella SOS-hätäpainikkeen vieressä. Pidä puhelinta muutaman senttimetrin päässä skannatusta kohteesta ja käynnistä tunnistus painamalla Vahvista-painiketta. Havaittu väri ilmoitetaan tämän jälkeen. Kun haluat lisätä tarkkuutta, toista toimenpide useita kertoja ja valitse väri, joka on ilmoitettu suurimmassa osassa havaitsemista.

Tärkeä huomautus: Sovellus Väri-ilmaisin riippuu suuresti ympäristövalaistuksesta eikä toimi hyvin heikossa valossa. Näissä olosuhteissa väri-ilmaisujen tulos ei välttämättä vastaa todellisuutta.

Lokalisointi

Lokalisointisovellus kerää tietoja GPS:stä, WiFi-verkosta ja matkapuhelinverkosta voidakseen arvioida lähimmän fyysisen osoitteen lähistölläsi, GPS-sijaintisi ja sen tarkkuuden. Koko sijaintisi arviointiprosessi voi kestää jopa 30 sekuntia. Tulosvalikko sisältää seuraavat tiedot:

 • Arvioitu osoite
 • Sijainnin arviointitarkkuus
 • Mahdollisuus lähettää arvioitu sijainti tekstiviestillä
 • GPS-koordinaatit

Tärkeä huomautus: Sijainnin arviointitarkkuus saattaa vaihdella. Älä luota tulokseen ehdottomasti vaan ota tarkkuus huomioon.

Tärkeä huomautus: Voidaksesi käyttää lokalisointisovellusta sinun on oltava yhteydessä internetiin WiFin tai matkapuhelinverkon kautta.

Kohteen merkitseminen tunnisteella

Kohteen merkintätoiminto voi auttaa sinua merkitsemään ja tunnistamaan kohteet, joita muutoin on vaikea erottaa koskettamalla, kuten maustepussit tai -laatikot, kosmetiikka- ja kotitalouden puhdistustuotteet, pullot, purkit jne. Tätä toimintoa varten tarvitset koodatut tunnisteet, jotka voit ostaa erikseen BlindShell-jälleenmyyjältä.

Tunnisteet ovat kooltaan noin puolitoista kertaa puolitoista senttimetriä olevia neliömäisiä tarroja. Ne on revittävä irti arkista ja liimattava kohteeseen, jonka haluat merkitä. Puhelimen takakameran linssin on luettava tunnisteet. Kukin tunniste on ainutkertainen ja kun merkitset kohteen, puhelin yhdistää kyseisen tunnisteen puhumaasi tai kirjoittamaasi kuvaukseen. Kun myöhemmin luet tunnisteen uudelleen, kuvaus toistetaan sinulle.

Uuden kohteen merkitseminen tunnisteella
 • Valitse kohde, jonka haluat merkitä.
 • Irrota yksi neliömäinen tunniste arkista ja kiinnitä se kohteeseen. Jos mahdollista, vältä tunnisteen kiinnittämistä kohteen karkealle tai kaarevalle osalle.
 • Avaa tunnistesovellus ja valitse Lisää tunniste. Jaksottainen naputus alkaa kertoen, että tunnistus on käynnissä.
 • Osoita puhelimen kamera kohteessa olevaan tunnisteeseen. Suositeltu etäisyys on noin 20–30 senttimetriä. Tämä saattaa vaatia hieman harjoittelua.
 • Kun tunniste on luettu, sinulta kysytään, haluatko nauhoittaa tai kirjoittaa kuvauksen. Jos valitset nauhoituksen, se käynnistyy piippauksen jälkeen ja päättyy automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos valitset kirjoittamisen, vakionäppäimistö tulee esiin ja voit syöttää kuvauksen tällä tavoin.
Kohteen tunnistaminen
 • Valitse Lue tunnisteet -vaihtoehto valikosta. Puhelin alkaa naputtaa jaksoittain, kun kamera on valmis lukemaan tunnisteen.
 • Osoita kamera tunnistetta kohti samalla tavalla kuin uutta kohdetta merkittäessä.
 • Kun tunniste on luettu, kameratila pysäytetään ja kuvaus luetaan sinulle.
 • Takaisin-painikkeen painaminen palauttaa takaisin kameratilaan toista tunnistetta varten. Kuvaus voidaan toistaa lyhyellä kahden sormen napautuksella.
Tunnisteiden muokkaus ja poistaminen

Luettele tunnisteet -vaihtoehto valikossa siirtää sinut merkittyjen kohteiden luetteloon. Tässä voit muokata kuvauksia tai poistaa tunnisteen, joka ei enää ole käytössä.

Salamavalo

Yksinkertainen sovellus, joka kytkee kameran LED-valon päälle. LED sijaitsee puhelimen takapuolella kameran linssin vieressä.

Asetukset

Tässä päävalikon osiossa voit mukauttaa puhelimen ominaisuuksia. Se sisältää myös verkkojen ja SIM-korttien asetuksia ja mahdollisuuden päivittää puhelin uudempaan versioon, kun päivitys on saatavilla.

Äänet

Tämä osio sisältää useita erilaisia puhelimen äänten ja äänen ulostulon asetuksia.

Profiilit

Voit asettaa saapuvien puheluiden ja viestien ääniprofiilin. Voit päästä tähän asetukseen myös painamalla pitkään ristikkomerkkipainiketta.

 • Normaali – saapuviin puheluihin ja viesteihin käytetään ääniä ja värinää.
 • Värinä – saapuviin puheluihin ja viesteihin käytetään vain värinää.
 • Äänetön – saapuviin puheluihin ja viesteihin ei käytetä ääntä tai värinää.
Äänenvoimakkuus

Tämän valikkokohdan avulla voit asettaa saapuvien puheluiden, ilmoitusten, hälytyksen ja palauteäänen äänenvoimakkuustason.

Soittoäänet

Tämän valikkokohdan avulla voit asettaa saapuvien puheluiden, ilmoitusten ja hälytyksen soittoäänen. Jos haluat käyttää omaa soittoääntä, kopioi soittoäänitiedosto puhelimen muistiin. Käytä soittoääniin Soittoääni-kansiota, ilmoituksiin Ilmoitukset-kansiota ja hälytykseen Hälytykset-kansiota.

Äänen ulostulo

Tämän valikkokohdan avulla voit asettaa puhelimen puheäänen nopeuden ja intonaation tason. Voit kokeilla eri puhenopeuksia selvittääksesi, mikä sinulle sopii parhaiten. Voit myös kytkeä päälle tai pois päältä aika- ja päivämäärätiedot, jotka ilmoitetaan puhelimen lukituksesta avaamisen jälkeen.

Palaute

Voit asettaa menetelmiä, joita puhelin käyttää palautteen antamiseen (muu kuin puheen tuotto). Voit valita, että saat vain äänet. Ne ovat piippauksia ja ääniä, jotka kuuluvat, kun liikut valikossa, kirjoitat tekstiä tai lukitset puhelimen. Muut mahdolliset palautteet ovat värinät, joita käytetään samoissa tapauksissa kuin piippauksia ja ääniä. Voit myös valita, että saat molempia palautetyyppejä yhdellä kertaa.

Valikon sijainnin osoitus

Voit ottaa sijainnin ilmoituksen valikossa käyttöön tai pois käytöstä (esimerkiksi yhden yhdeksästä).

Ilmoitusmuistutus

Kun saat viestin tai et vastaa puheluun, saat ilmoituksen huomaamatta jääneestä tapahtumasta ilmoitusäänellä. Jos otat Ilmoitusmuistutuksen käyttöön, joka viides minuutti kuuluu vähemmän häiritsevä piippaus, joka ilmoittaa sinulle huomaamatta jääneistä ilmoituksista. Tämä määräajoin toistuva piippaus hylätään, kun olet tarkistanut huomaamatta jääneet tapahtumat.

Näppäimistö

Tämä osio sisältää tekstin syöttämiseen ja näppäimistölukon käyttöön liittyviä asetuksia.

Näppäimistölukko

Tämän valikkokohdan valinta mahdollistaa tai estää puhelimen lukituksen tähtimerkin avulla. Näppäimistölukko on tarkoitettu pääasiassa puhelimen näppäinten tahattomien painallusten estämiseen.

 • Kun näppäimistölukko on päällä, puhelin voidaan lukita ja kytkeä unitilaan painamalla pitkään tähtimerkkinäppäintä. Puhelin lukittuu automaattisesti näytön aikakatkaisuajan jälkeen. Avaa puhelin lukituksesta painamalla pitkään tähtimerkkiä.
 • Kun näppäimistölukko on kytketty pois päältä, puhelin siirtyy automaattisesti unitilaan näytön aikakatkaisuajan jälkeen, mutta näppäimistö ei lukitu automaattisesti. Herätä puhelin painamalla mitä tahansa näppäintä. Tämä näppäin vain herättää puhelimen eikä se tulkitse sitä millään muulla tavoin. Voit silti lukita puhelimesi painamalla pitkään tähtimerkkinäppäintä ja avata sen lukituksesta samalla tavalla, mutta se ei tapahdu automaattisesti.
Lukeminen merkkien poistamisen aikana

Tämä valinta vaikuttaa merkkien poistamiseen tekstiä kirjoitettaessa.

 • Lue viimeinen jäljellä oleva merkki poistamisen jälkeen – kun poistat merkkejä Takaisin-painikkeella, viimeinen jäljellä oleva merkki luetaan poistamisen jälkeen.
 • Lue poistettu merkki – kun poistat merkkejä Takaisin-painikkeella, juuri poistettu merkki luetaan.
 • Poistamisen jälkeen voit painaa Alas-painiketta, joka lukee jäljellä olevan tekstin sinulle.
Toisto merkkien kirjoittamisen aikana

Tekstiä kirjoittaessasi voit valita seuraavat syötetyn tekstin toistovaihtoehdot.

 • Toista sana välilyönnin kirjoittamisen jälkeen – toistaa viimeksi kirjoitetun sanan välilyönnin tai välimerkin kirjoittamisen jälkeen.
 • Toista koko teksti välilyönnin kirjoittamisen jälkeen – toistaa koko tekstin välilyönnin tai välimerkin kirjoittamisen jälkeen.
 • Älä toista – ei toista mitään välilyönnin tai välimerkin kirjoittamisen jälkeen. Käytä Alas-painiketta syötetyn tekstin toistamiseen manuaalisesti.
 • Voit myös selata tekstiä merkeittäin tai sanoittain. Pitkä ylänuolinäppäimen painallus muuttaa asetusta.
Isojen kirjainten merkkiääni

Tämä asetus vaikuttaa siihen, miten isot kirjaimet ilmoitetaan näppäimistötilassa.

 • Ilmoitus sanallisesti – liittää etuliitteen "iso kirjain” isoja kirjaimia kirjoitettaessa
 • Ilmoitus kovemmalla äänellä – muuttaa äänenkorkeutta isoja kirjaimia kirjoitettaessa
 • Älä ilmoita merkillä – ei isojen kirjainten merkkiääntä

Näyttö

Tämä osio sisältää asetuksia, jotka koskevat tietojen näyttämistä laitteen näytöllä ja näytön aikakatkaisua.

Kirkkausasetus

Tämän vaihtoehdon avulla voit muuttaa näytön kirkkautta – korkeampi taso tarkoittaa kirkkaampaa näyttöä mutta lyhyempää akun käyttöikää.

Näytön aikakatkaisu

Tämä vaihtoehdon avulla voit asettaa käyttämättömyysajan, minkä jälkeen puhelin siirtyy unitilaan akun säästämiseksi. Kun näppäimistölukko on päällä, puhelimen näppäimistö lukittuu myös aikakatkaisun jälkeen.

Väriyhdistelmä

Tämän vaihtoehdon avulla voit valita neljästä eri väriyhdistelmästä, ensimmäinen väri tarkoittaa tekstin väriä ja toinen taustaväriä. Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

 • Valkoinen mustalla
 • Musta valkoisella
 • Valkoinen sinisellä
 • Musta keltaisella
Päävalikon tyyli

Tämä vaihtoehto antaa sinulle mahdollisuuden valita päävalikon ulkonäön. Voit käyttää joko tavallista tekstiä, kuvakkeita tai tekstin ja kuvakkeiden yhdistelmää.

Suuren tekstikoon asettaminen

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit suurentaa valikossa käytettyjä fontteja. Ota huomioon, että tämä katkaisee rivinvaihdon ja saattaa siten jakaa yksittäisen sanan usealle riville.

Verkot

Tässä osiossa voit asettaa erilaisia yhteysasetuksia kuten WiFin, Bluetoothin, matkapuhelinverkkoja tai PIN-koodin.

WiFi

WiFi-verkkojen käyttämiseksi sinun on ensi otettava WiFi käyttöön. Jos et aio käyttää WiFiä, voit kytkeä sen pois päältä valitsemalla Poista WiFi käytöstä -valikkokohdan. Tämä säästää akkua.

Verkkoluettelo

Tämä valikkokohta näyttää kaikki lähellä olevat verkot ja aiemmin tallennetut verkot.

 • Muodosta yhteys verkkoon valitsemalla se Vahvista-painikkeella ja sen jälkeen Yhdistä verkkoon. Jos WiFi-verkko on suojattu salasanalla, sinua kehotetaan syöttämään salasana.
 • Vaihtoehtoisesti voit käyttää WPS-painiketta. Valitse Yhdistä WPS-painikkeella -vaihtoehto ja paina sitten reitittimen WPS-painiketta. Molemmat laitteet parittuvat jonkin ajan kuluttua.
 • Tietoja verkosta -kohta antaa sinulle lisätietoja WiFi-verkosta, kuten signaalin voimakkuudesta tai verkon saatavuudesta.
 • Kun haluat poistaa tallennetun verkon luettelosta, mene verkkoluetteloon, valitse vastaava WiFi-verkko ja valitse Unohda verkko.

Jos verkossa, johon haluat muodostaa yhteyden, on piilotettu SSID, voit yhdistää siihen Yhdistä piilotettuun verkkoon -vaihtoehdon avulla. Siinä tapauksessa syötä ensin SSID ja sen jälkeen salasana

Wifi-yhteys tekstitiedoston kautta

Voit liittää puhelimen tietokoneeseen kaapelin avulla ja luoda tekstitiedoston muistin juurikansioon.

 • Tiedoston nimen pitää olla wifi.txt (kirjainkoosta riippumaton) ja sen tulee sisältää kaksi riviä.
 • Tämän tiedoston ensimmäinen rivi on WiFi-verkon nimi (kirjainkoosta riippumaton) ja toinen rivi on verkkosalasana (kirjainkoosta riippumaton).
 • Aina kun yritetään yhdistää salattuun verkkoon BlindShell-valikosta käsin, BlindShell tarkistaa tämän tiedoston olemassaolon ja oikean muodon.
 • Jos tiedosto on löydetty ja se on kelvollinen, puhelin tarkistaa, täsmääkö verkon nimen ensimmäinen rivi valitun verkon nimen kanssa.
 • Jos se täsmää, salasananäppäimistöä ei edes näytetä vaan sen sijaan käytetään salasanaa tiedostosta.
Bluetooth

Puhelin tukee Bluetooth-äänilaitteita – kaiuttimia, kuulokkeita, handsfree-toimintoja. Laite on paritettava ennen kuin sitä voi käyttää ensimmäisen kerran.

Tärkeä huomautus: Jos liität äänilaitteen, ääni (mukaan lukien synteettinen ääni) toistetaan tämän äänilaitteen kautta Jos laite ei toimi kunnolla, et ehkä saa hyödyllistä palautetta. Siinä tapauksessa voit aina katkaista viallisen äänilaitteen yhteyden nostamalla äänenvoimakkuutta maksimitason yli, ts. painamalla äänenvoimakkuuspainiketta muutamia kertoja nopeasti peräkkäin.

Bluetoothin kytkeminen päälle ja pois päältä

Bluetooth-toiminto on oletusarvoisesti pois päältä. Tämä auttaa säästämään akun energiaa. Suosittelemme kytkemään Bluetoothin pois päältä, jos et käytä sitä. Voit kytkeä Bluetoothin päälle ja pois päältä käyttämällä valikon ensimmäistä vaihtoehtoa.

Uuden laitteen parittaminen
 • Ota käyttöön paritustila laitteessasi. Jotkin laitteet ovat oletusarvoisesti paritustilassa, kun ne kytketään päälle ja pois päältä signaalista. Muissa laitteissa on erityinen näppäin tai näppäinyhdistelmä, joka käynnistää paritustilan. Tämä on laitekohtainen ja se löytyy laitteen käyttöohjeesta.
 • Kun ulkoinen laite on paritustilassa, valitse valikosta Etsi laitteita. Haku kestää puoli minuuttia, minkä jälkeen saat esille luettelon lähellä olevista laitteista.
 • Laitteen valinta luettelosta painamalla Vahvista-painiketta käynnistää parittamisen. Tämä kestää yleensä pari sekuntia.
 • Jotkin laitteet saattavat vaatia vahvistuskoodin syöttämisen. Kirjoita siinä tapauksessa BlindShellin antama koodi ulkoiselle laitteellesi.
Laitteen kytkeminen ja irrottaminen

Juuri paritetun laitteen tulisi yleensä yhdistyä automaattisesti. Näin ei kuitenkaan ole laita kaikkien laitteiden kohdalla. Joskus on myös hyödyllistä pystyä yhdistämään ja irrottamaan laitteita ilman niiden parittamista tai laiteparin poistamista.

Laitteen yhdistäminen tai irrottaminen:

 • Valitse Paritetut laitteet -valikkokohta, jolloin kaikki paritetut laitteet ilmestyvät tähän valikkoon.
 • Laitteen valinta luettelosta Vahvista-painikkeella avaa valikon, jossa voit valita toiminnon, joka tehdään laitteellesi (yhdistäminen, irrottaminen, laiteparin poistaminen).
 • Jos valitset yhdistämisen tai irrottamisen, laite yritetään yhdistää tai irrottaa. Kun se onnistuu, puhelimen ääni toistetaan laitteen kautta.
 • Jos päätät poistaa laiteparin, laite ei ole käytettävissä ennen kuin olet parittanut sen uudelleen. Jotkin laitteet saattavat vaatia tämän toimenpiteen ennen kuin ne voidaan yhdistää toiseen puhelimeen.
Bluetoothia koskevia huomautuksia
 • Ennen kuin voit yhdistää paritetun laitteen, se on yleensä kytkettävä päälle laitteessa olevalla kytkimellä. Jotkin laitteet voivat kytkeytyä itse pois päältä oltuaan määrätyn ajan käyttämättöminä.
 • Markkinoilla on suuri määrä Bluetooth-laitteita. BlindShell ei voi taata yhteensopivuutta kaikkien tarjolla olevien laitteiden kanssa. BlindShell-myyjäsi voi ehkä neuvoa sinua tai tarjota testatun mallin.
 • Mahdollisista radiohäirinnöistä ja Bluetoothin protokollasta johtuen ei voida taata, että laite löytyy skannauksen aikana. Jos et voi nähdä tai parittaa laitettasi, varmista, että se on edelleen paritustilassa, ja yritä sitten uudelleen. Jos ongelma ei katoa, varmista, että välittömässä läheisyydessä ei ole voimakkaita häiriölähteitä kuten jokin muu Bluetooth-laite, WiFi-reititin tai jokin muu radiolaite.
Mobiilidata

Mobiilidata voidaan kytkeä päälle ja pois päältä valitsemalla tämä valikkokohta. Vaihtoehtoisesti pääset tähän kohtaan valitsemalla Tilatiedot-valikon.

PIN-koodi
 • Voit ottaa PIN-koodin kyselyn käyttöön tai pois käytöstä puhelimen käynnistyksen yhteydessä PIN-koodivalikossa. Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, se on ensin aktivoitava.
 • Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, SIM-korttisi estetään väliaikaisesti ja PUK-koodi pyydetään. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttisi estetään pysyvästi.
 • Jos käytät kahta SIM-korttia, valitse vastaava SIM-kortti ennen PIN-koodin vaihtamista, käyttöönottoa tai käytöstä poistoa.
SIM-kortit

Tämä vaihtoehto on näkyvissä vain, jos puhelimessa käytetään kahta SIM-korttia. Voit valita ensisijaisen SIM-kortin lähteviä puheluita, lähteviä viestejä tai tiedonsiirtoja varten.

Puhelinvalikko-tila

Täällä voit valita yhden kahdesta tilasta:

 • Täysi tila - kaikki puhelimen toiminnot ovat käytettävissä
 • Yksinkertaistettu tila - kaikki puhelimen lisätoiminnot on piilotettu. Vain perustoiminnot ovat käytössä. Ne ovat Puhelu,Viestit,Kontaktit, Uudet tapahtumat ja Sammuta puhelin. Kun yksinkertaistettu tila aktivoidaan, piilotetaan myös Asetukset. Jos haluat Asetuksiin, valitse ###. Sitten voit muuttaa asetuksia tai aktivoida Täyden tilan uudelleen.

BlindShellin päivitys

Tärkeä huomautus: Jotta voit päivittää puhelimesi, sen täytyy olla yhdistettynä internetiin WiFin kautta.

BlindShell-puhelimen päivitykset julkaistaan kahdesta syystä:

 • Nykyisten ominaisuuksien parantaminen ja virheiden korjaus
 • Uusien ominaisuuksien lisääminen

Kun uusi päivitys on ladattavissa, saat ilmoitusviestin. Tämä viesti ilmestyy huomaamatta jääneissä tapahtumissa ja vastaanotetuissa viesteissä.

Suorita päivitys valitsemalla ensin Tarkista päivitykset -valikkokohta. Kun uusi päivitys on käytettävissä, voit ladata sen. Päivitysten sisällöstä on myös lyhyt kuvaus.

Kun päivitystiedosto on ladattu, se on asennettava valitsemalla Asenna päivitys -valikkokohta. Tämä prosessi kestää useita minuutteja. Päivityksen aikana puhelin puhuu robottiäänellä. Saat myös tietoja päivityksen etenemisestä.

Tärkeä huomautus: Älä kytke puhelinta tai tee muita toimenpiteitä puhelimella päivitysprosessin aikana. Jos teet niin, puhelimen ohjelmisto saattaa vahingoittua ja puhelin on lähetettävä korjattavaksi.

Aika- ja päivämääräasetukset

Verkko asettaa ajan ja päivämäärän yleensä automaattisesti, kun SIM-kortti on asennettu puhelimeen. Voit kuitenkin muuttaa asetuksia tässä.

 • Jos haluat syöttää mukautetun ajan ja päivämäärän, ota automaattinen ajan ja päivämäärän asetus pois käytöstä. Tätä vaihtoehtoa ei ehkä näytetä, kun päivämäärää ja aikaa ei voitu saada verkosta.
 • Aseta aika -valikkokohta hyväksyy 4 numeroa. Ensimmäinen numeropari tarkoittaa tunteja ja toinen numeropari minuutteja.
 • Aseta aika valitsemalla ensin Aseta päivämäärä -valikkokohta ja syötä sen jälkeen päivä, kuukausi, vuosi. Valitse sitten Tallenna päivämäärä -valikkokohta.
 • Voit aina palata takaisin kellonaikaan ja päivämäärään verkosta valitsemalla Ota automaattinen aika ja päivämäärä käyttöön.

Tietoja puhelimesta

Tässä osiossa voit tarkistaa joitakin puhelimesi teknisiä tietoja, kuten ohjelmistoversiota ja ilmaista sisäistä ja SD-kortin tallennustilaa. Palveluvalikossa on myös pikakuvake, jota voidaan käyttää joidenkin edistyneiden toimintojen, kuten varmuuskopioinnin tai tehdasasetusten palautuksen, suorittamiseen.

Palveluvalikko

Palveluvalikko on ominaisuus, joka yksinkertaistaa tiettyjä palvelutoimintoja. Palveluvalikkoa varten puhelin on käynnistettävä uudelleen erityistilassa tavallisen käyttöjärjestelmän ulkopuolella. Palveluvalikko ei ole osa BlindShell-järjestelmää etkä voi vastaanottaa puheluita tai käyttää puhelinta normaalilla tavalla tässä tilassa.

Palveluvalikon varmuuskopiointi- ja palautustoimintoja varten on ensin asennettava SD-kortti. Korttia käytetään varmuuskopiotiedostojen tallennuspaikkana.

Palveluvalikossa on seuraavat kohteet:

Varmuuskopiotiedot

Varmuuskopiointitoiminto luo tiedoston, joka sisältää sisäisiä käyttäjätietoja. Tämä viety tiedosto ei sisällä sisäisiä muistitietoja, joihin käyttäjä normaalisti pääsee käsiksi tiedostoina ollessaan yhdistettynä tietokoneeseen. Esimerkiksi musiikki- tai kirjatiedostot, ääninauhoitteet tai muut eivät sisälly tähän varmuuskopiointiin.

Varmuuskopioinnin sisältö:

 • BlindShell-asetukset
 • Yhteystiedot
 • Viestit
 • Kalenteri
 • Soittohistoria
 • Muistiinpanot
 • Hälytykset
 • Kohteen tunnistetietokanta
 • Sähköpostiasetukset

Varmuuskopio tallennetaan blindshell_backup.bin -nimiseen tiedostoon.

Tietojen palautus

Palautustoiminto palauttaa käyttäjätiedot aiemmin luodusta varmuuskopiosta Varmuuskopiotiedot-toimintoa käyttämällä. Varoitus: Palautustoiminto ylikirjoittaa tietosi.

Jos SD-kortissa ei ole blindshell_backup.bin-tiedostoa, ilmoitetaan virheestä.

Tehdasasetusten palautus

Tämä suorittaa puhelimesi ns. tehdasasetusten palautuksen. Tämän toimenpiteen aikana kaikki käyttäjätiedot pyyhitään pois ja puhelin palaa alkuperäiseen tilaansa. Tämä koskee myös kaikkia käyttäjän suorittamia päivityksiä. Tehdasasetusten palautuksen jälkeen BlindShell palautetaan alkuperäiseen versioonsa.

Puhelimen uudelleenkäynnistys

Tämä sulkee palveluvalikon ja käynnistää puhelimen uudestaan takaisin normaaliin käyttötilaan.

Tilaa koskevat tiedot

Tilaa koskevat tiedot voidaan vaihtoehtoisesti tuoda mistä tahansa painamalla Ylös-painiketta lukuun ottamatta tekstin syötön yhteydessä. Se sisältää seuraavat osat:

 • Aika ja päivämäärä – näyttää senhetkiset aika- ja päivämäärätiedot. Vahvista-painikkeella pääset Kalenteri-sovellukseen.
 • Signaalin voimakkuus – näyttää tietoja verkon signaalista.
 • Akun tila – näyttää akun jäljellä olevan prosenttimäärän.
 • WiFin tila – näyttää tietoja WiFi-verkosta, johon puhelin on liitetty. Painamalla Vahvista-painiketta pääset WiFi-asetuksiin.
 • Bluetooth-tila – näyttää tietoja liitetyistä Bluetooth-laitteista.

Käyttöohje

Käyttöohje-valikkokohta sisältää tämän asiakirjan, joka on jaettu osioihin paremman luettavuuden saavuttamiseksi. Se sisältää myös Aloita opetusohjelma -valinnan, joka käynnistää vuorovaikutteisen opetusohjelman, joka käynnistettiin laitteen ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä.

Huomaamatta jääneet tapahtumat

Tämä valikkokohta sisältää ilmoituksia uusista viesteistä tai vastaamattomista puheluista. Kun tarkistat vastaavan viestin tai puhelun valitsemalla sen, ilmoitus poistetaan huomaamatta jääneiden tapahtumien luettelosta.

Puhelimen sammuttaminen

Tämän vaihtoehdon valinta ja sitä seuraava vahvistus sammuttaa puhelimen.

Tekniset tiedot

 • Matkapuhelinverkon taajuuskaistat:
  • GSM: 900/1800/1900 MHz
  • WCDMA: 2100 MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • Suoritin: kaksoisydin 1.2 GHz
 • Muisti:
  • RAM: 512 MB
  • Sisäinen muisti: 4 GB
  • Laajennettavissa SD-kortilla
 • Näyttö: 2.8 tuumainen QVGA TFT-värinäyttö
 • SIM-kortit: kaksoiskorttipaikat mikro-SIM-korteille
 • Kamera: 2.0 MPx
 • Akku: 1800 mAh
 • WiFi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM-vastaanotin
 • LED-taskulamppu
 • SOS-hätäpainike

CE-merkintä logo

Tämä tuote on CE-merkitty ja noudattaa kaikkia sovellettavia EU-säädöksiä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin logo

Tuotteen elinkaaren lopussa voit palauttaa sen myyjälle tai valmistajalle veloituksetta. Tämän on noudatettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaa direktiiviä (WEEE).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019