Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic naudotojo vadovas

BlindShell Classic – tai telefonas su mygtukais, kuris skirtas akliesiems ar regėjimo negalią turintiems žmonėms. Telefonas yra valdomas naudojant klaviatūrą arba balso komandas. Grįžtamasis ryšys užtikrinamas naudojantis įdiegtu dirbtiniu balsu, vibracijomis ir papildomais garsiniais signalais.

Svarbi pastaba. Jeigu visiškai išsikrautų Jūsų telefono akumuliatorius, gali taip atsitikti, kad iš viso nebegalėsite telefono įkrauti. Tokiais atvejais palikite prie kroviklio prijungtą telefoną kelioms valandoms. Po kiek laiko turėtų prasidėti telefono įkrovimas. Jeigu išsikrovusį akumuliatorių ilgesniam laikui paliksite telefone, akumuliatorių galite sugadinti. Tai nebus garantinis atvejis. Jeigu ilgiau kaip savaitę telefono nenaudojate, akumuliatorių iš telefono išimkite.

Pradedant naudotis

Komplektacija

 • BlindShell Classic telefonas
 • Akumuliatorius – tai ploksčias stačiakampis prietaisas ant apatinės kraštinės turintis griovelį.
 • Ausinės – viename ausinių laido gale yra kištukas, o kitame dvejos ausinės.
 • USB įkroviklis – standartinis europinis USB įkroviklis, įėjimas 110V ~ 240V, 50 Hercų, išėjimas 5V.
 • USB kabelis – mikro USB kabelis su standartine kištukine USB A jungtimi viename gale.

Telefono aprašymas

Schematics of the phone

Telefono priekis

Telefono viršutinėje priekinėje dalyje yra skystųjų kristalų ekranas - lygus telefono plotas. Griovelis, esantis tiesiai virš skystųjų kristalų ekrano, yra ragelio garsiakalbis. Žemiau skystųjų kristalų ekrano yra skaitmenų ir raidžių klaviatūra su valdymo mygtukais.

 • Skystųjų kristalų ekrane yra rodoma informacija.
 • Klaviatūra – valdo telefoną, taip pat naudojama teksto įvedimui.
 • Ragelio garsiakalbis yra naudojamas kaip garsiakalbis pokalbio metu.

Galinė telefono dalis

Visi telefono funkciniai elementai yra viršutinėje dalyje. Iš kairės į dešinę yra vaizdo kamera ir šviesos diodų žibintuvėlis. Šalia jo per vidurį yra SOS pagalbos mygtukas. Dešinėje kraštinėje dalyje yra telefono garsiakalbis.

 • Vaizdo kamera naudojama spalvų atpažinimui ir objekto žymėjimo programėlėms
 • Šviesos diodų žibintuvėlis padeda vaizdo kamerai esant prastam apšvietimui.
 • SOS pagalbos mygtukas yra naudojamas kritinėse situacijose, skambinimui iš anksto priskirtam pagalbos adresatui.
 • Garsiakalbis yra skirtas balso ir garso išvesčiai.

Telefono šonai

Viršutiniame krašte yra USB prievadas ir garso jungties lizdas. Apatiniame krašte yra mikrofonas. Dešiniajame apatiniame kampe yra atidarymo anga.

 • Garso lizdas yra skirtas ausinių prijungimui.
 • USB jungtis yra skirta telefono įkrovimui ir telefono prijungimui prie kompiuterio.
 • Mikrofonas yra naudojamas kalbant skambučio metu ir balso atmintinių diktavimui.
 • Atidarymo anga yra skirta telefono galinio dangtelio nuėmimui.

Išsamus telefono mygtukų ir jų funkcijų aprašymas pateiktas skyrelyje Telefono valdymas.

Galinio dangtelio nuėmimas

Yra popierinė juostelė, išsikišusi iš telefono. Ši popieriaus juostelė padės jums nuimti galinį dangtelį pirmąjį kartą; po to ją galite išmesti. Jei vėliau reikės nuimti galinį dangtelį, kai jis bus uždėtas ant telefono, nagu užkabinkite telefono apatinėje dalyje dešinėje esančią angą ir kelkite galinės dalies dangtelį iki kol išgirsite spragtelėjimą. Tuomet slinkite pirštu ir kelkite už per vis dangtelio perimetrą telefono atsiradusio nedidelio tarpelio ir nuimkite dangtelį. Galinis dangtelis laikosi gana tvirtai, todėl jį nuimant gali reikėti naudoti šiek tiek jėgos.

SIM kortelės, SD kortelės ir akumuliatoriaus įstatymas

Telefoną padėkite priešais save, kad telefono ekranas ir klaviatūra būtų nukreipta žemyn, o telefono viršutinė dalis (vaizdo kamera ir SOS pagalbos mygtukas) būtų nukreiptas nuo Jūsų. Kvadratinė tuščia erdvė, kuri yra skirta akumuliatoriui, turi būti priešais jus.

SIM kortelės įstatymas

Telefone yra mikro SIM kortelių lizdai, kurie yra apatinėje akumuliatoriaus skyriaus dalyje. Vienas kairėje pusėje, o kitas dešinėje pusėje. Dešinės pusės SIM kortelės lizdas palaiko 4G.

Dešinės pusės SIM kortelės lizdas

Tarp dviejų SIM kortelių lizdų yra tuščia erdvė. SIM kortelę padėkite į šį tarpą, kad SIM kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn, o jos nuožulnus kraštas būtų viršutiniame dešiniajame kampe. SIM kortelę palengva ir atsargiai piršto galu stumkite iki galo į dešinę.

Kairės pusės SIM kortelės lizdas

Tarp dviejų SIM kortelių lizdų yra tarpas. SIM kortelę padėkite į šį tarpą, kad SIM kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn, o jos nuožulnus kraštas būtų apatiniame kairiajame kampe. SIM kortelę palengva ir atsargiai piršto galu stumkite iki galo į kairę.

SIM kortelės išėmimas

Norėdami išimti SIM kortelę iš SIM kortelės lizdo, piršto galą uždėkite ant SIM kortelės krašto, paspauskite žemyn ir pirštu išstumkite kortelę į tarpą tarp dviejų SIM kortelės lizdų.

SD kortelės įstatymas

SD kortelės lizdas yra virš dešiniosios pusės SIM kortelės lizdo. Kad galėtumėte įstatyti SD kortelę, jums reikės atidaryti lizdą. Pastumkite metalinį SD kortelės angos dangtelį į dešinę iki išgirsite spragtelėjimą. Nenaudodami jėgos atsargiai pakelkite dangtelį aukštyn. Jeigu jaučiate pasipriešinimą keliant laikiklį, tai reiškia, kad laikiklis nebuvo atkabintas iki galo. Įstatykite SD kortelę į atsivėrusią angą. Kontaktai turi būti nukreipti į apačią ir į dešinę. Uždarykite metalinį dangtelį ir paspauskite jį žemyn. Spausdami dangtelį pastumkite jį į kairę, kad užfiksuotumėte. Užsifiksavus dangteliui turite išgirsti spragtelėjimą.

Akumuliatoriaus įstatymas

Pirmiausiai raskite ant akumuliatoriaus krašto esantį griovelį. Akumuliatoriaus šone esantis griovelis turi būti nukreiptas į jus. Pats akumuliatorius nukreiptas į viršų. Stumkite akumuliatorių iš viršaus į apačią į akumuliatoriaus skyrių, kol jis visiškai prisiglaus. Norėdami išimti akumuliatorių, nagu užkabinkite viršutinę dalį ir pakelkite.

Telefono įjungimas

Kad įjungtumėte telefoną, bent tris sekundes palaikykite paspaustą grįžti mygtukas. Suskambės telefono įjungimo melodija. Kai ekrane rodomas pirmasis meniu elementas -Skambutis, telefonas yra paruošta naudojimui. Įjungus telefoną, registravimasis mobiliajame tinkle gali trukti iki minutės.

Interaktyvioji mokymo programa

Interaktyvioji mokymo programa automatiškai paleidžiama pirmą kartą įjungus telefoną. Turite užbaigti šią mokymo programą, kad galėtumėte naudoti telefoną. Mokymo programą vėliau galite rasti meniu pavadinimu Naudotojo vadovas. Interaktyvus vadovas išmokys jus kaip naudotis telefonu. Mokymo metu paspaudus bet kurį mygtuką, išgirsite kam yra naudojamas kiekvienas mygtukas. Kai kuriems mygtukams yra priskirtos dvi funkcijos. Jos įjungiamos trumpai arba ilgai laikant paspaustą mygtuką. Kai užbaigėte mokymus, galite nutraukti mokymo programą paspausdami grįžti mygtukas ir tada patvirtinimo mygtukas.

Telefono naudojimas

Šioje naudotojo vadovo dalyje aprašomas telefono valdymas naudojant mygtukus.

Garsumo lygio reguliavimo mygtukai

Du viršutiniai klaviatūros šone esantys mygtukai yragarsumo lygio reguliavimo mygtukai.

 • Trumpai paspaudus bet kurį iš garsumo lygio reguliavimo mygtukų, yra keičiamas garsumo lygis. Kairysis garsumo lygio reguliavimo mygtukas sumažina garsumo lygį, o dešinysis garsumo lygio reguliavimo mygtukas padidina garsumo lygį.

Funkcijų mygtukai

Du funkcijų mygtukai yra žemiau garsumo lygio reguliavimo mygtukų.

Kairysis funkcijos mygtukas – patvirtinimo mygtukas

 • Kairysis funkcijų mygtukas yra vadinamas patvirtinimo mygtukas, yra naudojamas patvirtinti veiksmus kai pasirenkami meniu elementai ir priimti skambučius. Šį mygtuką galite laikyti „GERAI / siųsti / patvirtinti“ mygtuku.
 • Pokalbio metu šis mygtukas perjungia tarp ragelio garsiakalbio (mažas garsiakalbis, naudojamas pokalbio metu) ir telefono garsiakalbio.
 • Ilgai palaikius paspaustą šį mygtuką pagrindiniame meniu, atsivers numerių rinkimo ekranas.

Dešinysis funkcijos mygtukas – grįžti mygtukas

 • Dešinysis funkcijos mygtukas yra vadinamas grįžti mygtuku ir yra naudojamas grįžti atgal į meniu, atšaukti įvykius ir atmesti skambučius. Šį mygtuką galite laikyti „NE / atgal / atšaukti / šalinti / atmesti“ mygtuku.
 • Palaikykite ilgai paspaustą mygtuką bet kurioje meniu vietoje, kad galėtumėte grįžti į telefono pagrindinį meniu.
 • Palaikius ilgai paspaustą šį mygtuką kai telefonas yra išjungtas, įjungsite telefoną.
 • Įvedant tekstą trumpai paspaudus grįžti mygtuką, bus ištrintas simbolis, o ilgai palaikius paspaustą mygtuką ištrinsite visą tekstą.
 • Palaikius 10 sekundžių paspaustą grįžti mygtuką, bus įjungtas priverstinis telefono paleidimas iš naujo (tai taip pat galima atlikti išėmus akumuliatorių iš telefono).

Krypties pasirinkimo mygtukai

Klaviatūros viršutinės dalies centre yra krypties pasirinkimo mygtukai. Tai yra mygtukai, skirti visoms pagrindinėms kyptims (aukštyn, žemyn, į kairę ir į dešinę) ir yra papildomas mygtukas viduryje.

Mygtukai į kairę ir dešinę

Mygtukai į kairę ir į dešinę yra naudojami meniu naršymui. Mygtukas į dešinę skirtas pereiti prie kito meniu elemento, o mygtukas į kairę bus skirtas pereiti prie ankstesnio meniu elemento. Šie mygtukai naudojami perslinkimui tarp teksto simbolių kai rašomas pranešimas arba bet koks kitas tekstas.

Mygtukas aukštyn

Paspaudusmygtukas aukštyn bus pateikiama informacija apie telefono būseną, pvz., data ir laikas, akumuliatoriaus įkrovos lygis arba tinklų informacija.

Mygtukas žemyn

Paspaudus mygtukas žemyn pakartos paskutinį fragmentą balsu. Palaikykite ilgai paspaudę šį mygtuką, kad paskutinį fragmentą pateiktų paraidžiui.

Vidurinis mygtukas

Vidurinis mygtukas yra naudojamas patvirtinimui, šis mygtukas gali būti naudojamas vietoj patvirtinimo mygtuko. Kai telefonas užrakintas, paspaudus vidurinį mygtuką, jums bus pasakytas esamas laikas.

Skaitmenų klaviatūra

Skaitmenų klaviatūros išdėstymas yra identiškas senesniems telefonams su mygtukais. Yra keturios eilės po tris mygtukus kiekvienoje eilėje. Pirmoje eilėje yra mygtukai 1, 2 ir 3. Antra eilutė yra mygtukai 4, 5 ir 6. Trečiojoje eilutėje yra mygtukai 7, 8 ir 9. Galiausiai ketvirtoje eilutėje yra mygtukai žvaigždutė (*),0 ir grotelės (#).

0–9 mygtukai

Meniu paspauskite skaičiaus mygtuką (išskyrus „0“), pereisite į atitinkamą meniu elementą. Pavyzdžiui. Pagrindiniame meniu paspaudus skaičių „3“, perkels jus į trečiąjį meniu elementą, pavadinimu Adresatai. Norėdami pasirinkti elementą, paspauskite patvirtinimo mygtuką. Pagrindiniame meniu palaikius ilgai paspaustą mygtuką skaičiaus mygtuką, bus atvertas priskirtas greitojo rinkimo telefono numeris. Paspaudus patvirtinimo mygtuką skambinsite pasirinktam adresatui. Jeigu paspaustam skaičiui nėra priskirtas adresatas, tai galėsite padaryti dabar. Galite priskirti iki 10 adresatų greitajam numerių rinkimui.

Žvaigždutės mygtukas

Palaikius ilgai paspaustą mygtuką žvaigždutė (apatinis kairysis mygtukas) bet kurioje meniu vietoje, užrakinsite telefoną. Norėdami atrakinti telefoną, palaikykite paspaudę žvaigždutės mygtuką dar kartą. Šią funkciją galima išjungti Nustatymai meniu.

Grotelių mygtukas

Palaikius ilgai paspaustą mygtuką grotelės (apatinis dešinysis mygtukas) bet kurioje meniu vietoje, atsivers meniu su garso profilio parinktimis (tyli, vibruoti, garsi)

Skaitmenų klaviatūros naudojimas teksto įvedimui

Įvesties režime skaitmenų klaviatūros mygtukai yra naudojami teksto ir specialių simbolių įvedimui. Kiekvienam mygtukui, išskyrus mygtuką grotelės, kuris keičia raides iš didžiųjų į mažąsias ir atvirkščiai, yra priskirta simbolių grupė. Spausdami atitinkamą mygtuką kelis kartus galite pasirinkti skirtingus grupės simbolius. Pavyzdžiui. Mygtuko „2“ galimi simboliai A, B, C, ir skaičius 2. Norėdami įvesti raidę B – paspauskite mygtuką du kartus. Norėdami įvesti skaičių 2 - paspauskite mygtuką keturis kartus arba palaikykite paspaustą mygtuką šiek tiek ilgiau.

 • Mygtukas „1“ yra skirtas specialiems skyrybos simboliams.
 • Mygtukas žvaigždutė yra skirtas likusiems specialiems simboliams.
 • Mygtukas „0“ yra skirtas skaičiui „0“ ir tarpui.
 • Mygtukas grotelės keičia raides iš didžiųjų į mažąsias ir atvirkščiai, bei perjungia tarp skaičių ir raidžių klaviatūrų. - Palaikius ilgai paspaustą mygtuką grotelės bus rodomas meniu su jaustukais. Norėdami įvesti jaustuką, pasirinkite jį su patvirtinimo mygtuku.

SOS pagalbos mygtukas

SOS pagalbos mygtukas yra galinėje telefono dalyje. Palaikius paspaustą mygtuką bent tris sekundes bus įjungtas pagalbos skambutis iš anksto priskirtam adresatui. Šis išeinantis skambutis turi būti patvirtintas paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. Pagalbos skambučiai gali būti įjungiami net ir kai telefonas yra užrakintas.

Jei adresatas nėra priskirtas SOS pagalbos mygtukui, palaikius ilgai paspaustą mygtuką, atsivers meniu, skirtas adresato priskyrimui.

BlindShell funkcijos

Šioje naudotojo vadovo dalyje aprašomas kiekvienas meniu elementas ir jo funkcija.

Skambutis

Skambutis meniu galite skambinti adresatams iš adresatų sąrašo arba į telefono numerius. Skambutis meniu taip pat galite patikrinti savo skambučių istoriją – įeinančius, išeinančius, atmestus ir praleistus skambučius.

Surinkti adresato numerį

Pasirinkus meniu elementą surinkti adresato numerį , bus pateiktas adresatų sąrašas. Perslinkite adresatų sąrašą, kol rasite adresatą, kuriam norite skambinti. Arba galite naudoti rasti funkciją, kad adresatą rastumėte greičiau (tai ypač naudinga kai adresatų sąrašas yra ilgas). Rasti meniu yra paskutinis sąrašo elementas, kurį galite greitai pasiekti paspaudę mygtuką į kairę, kai žymeklis yra ant pirmojo sąrašo adresato. Kita galimybė greitai perslinkti adresatų sąrašą yra įvesti raidę klaviatūra. Žymeklis pereis į pirmą adresatą, kurio pavardė prasideda šia raide. Toliau sąrašą galite perslinkti naudodami mygtukus į kairę ir į dešinę. Radę adresatą, kuriam norite skambinti, paspauskite patvirtinti mygtuką, kad pradėtumėte skambutį.

Surinkti numerį

Pasirinkus surinkti numerį meniu elementą, atsivers numerio rinkimo ekranas. Dabar galite įvesti telefono numerį, kuriam norite skambinti. Surinkę numerį, paspauskite mygtuką patvirtinti, kad pradėtumėte skambutį.

Skambučių istorija

Meniu elemente skambučių istorija apima visus įeinančius ir išeinančius skambučius, bei jų informaciją. Pasirinkite įrašą paspausdami patvirtinimo mygtuką. Bus parodytas meniu su šiomis parinktimis:

 • skambinti adresatui / numeriui
 • siųsti žinutę
 • patikrinti skambučio trukmę
 • pašalinti skambutį iš skambinimo istorijos.
 • Pasirinkus pašalinti visą istoriją parinktį, pašalinsite visus skambučius iš skambučių istorijos sąrašo.

Užblokuoti numeriai

Meniu skyriuje užblokuoti numeriai yra sąrašas adresatų ir telefono numerių, kuriems yra uždrausta skambinti į jūsų telefoną. Naujai užblokuoti numeriai ar adresatai yra pridedami per pridėti užblokuotą numerį . Norėdami atblokuoti numerį pasirinkite iš sąrašo norimą numerį ir spauskite patvirtinimo mygtuką .

Numerių užblokavimas ir atblokavimas taip pat gali būti atliekamas iš meniu skambučių istorija .

Žinutės

Žinutės meniu elementas suteikia galimybę rašyti žinutes adresatams iš adresatų sąrašo arba į telefono numerius. Galite rašyti žinutes iš karto keliems gavėjams, bei galite tikrinti ankstesnius savo pokalbius – jūsų gautas ir siunčiamas žinutes.

Pastaba Norėdami sužinoti kiek liko simbolių iki pasieksite vienai SMS žinutei skirtą limitą, paspauskitežemyn mygtuką, kad jums būtų perskaityta visa žinutė ir pasakytas likęs simbolių skaičius.

Rašyti adresatui SMS

Pasirinkite rašyti adresatui SMS, kad atsivertų jūsų adresatų sąrašas. Galite perslinkti sąrašą taip pat, kaip ir perslenkate savo adresatų sąrašą. Radę adresatą kuriam norite siųsti žinutę, jį pasirinkite paspausdami patvirtinimo mygtuką. Parašykite tekstinę žinutę ir siųskite paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Rašyti numeriui SMS

Pasirinkite rašyti numeriui SMS , kad atsivertų meniu su trimis elementais. Pirmasis yranumeris , antrasis tekstas ir paskutinis išsiųsti žinutę.

 • Numeris – įveskite telefono numerį, kuriam norite nusiųsti pranešimą ir jį patvirtinkite paspausdami patvirtinimo mygtuką.
 • Tekstas – įveskite žinutės tekstą ir patvirtinkite paspausdami patvirtinimo mygtuką.
 • Išsiųsti žinutę – jei norite išsiųsti pranešimą, įvedę telefono numerį ir tekstą, pasirinkite šį meniu elementą.

Įrašytas telefono numeris ir tekstas gali būti redaguojami prieš pranešimo siuntimą pasirinkus atitinkamą meniu elementą.

Rašyti SMS keliems gavėjams

Pasirinkite rašyti SMS keliems gavėjams , kad atsivertų meniu su trimis elementais. Pirmasis yra gavėjai , antrasis tekstas ir paskutinis išsiųsti žinutę.

-gavėjai – pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo arba įveskite numerį, kuriam norite nusiųsti pranešimą. Įrašas bus įtrauktas į sąrašą. Galite tęsti ir pridėti papildomus adresatus ir telefono numerius, kol įvesite visus gavėjus. Tada grįžkite atgal į ankstesnį meniu naudodami grįžimo mygtuką. Norėdami pašalinti įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkitepašalinti elementą.

 • Tekstas – įveskite žinutės tekstą ir patvirtinkite paspausdami patvirtinimo mygtuką.
 • Išsiųsti žinutę – jei norite išsiųsti pranešimą, įvedę telefono numerį ir tekstą, pasirinkite šį meniu elementą.

Pasirinkti gavėjai ir tekstas gali būti redaguojami prieš pranešimo siuntimą pasirinkus atitinkamą meniu elementą.

Pokalbiai

Pokalbiai meniu elemente pateikiamos visos išsiųstos ir gautos žinutės, sugrupuotos pagal adresatą arba telefono numerį. Pasirenkant konkretų adresatą arba telefono numerį, bus rodomas visų pranešimų, priklausančius tam adresatui arba telefono numeriui, sąrašas. Jei pasirinksite vieną pranešimą, bus pateikiamos šios parinktys:

 • Atsakyti – iš karto galite rašyti žinutę ir ją siųsti paspaudus patvirtinimo mygtuką.
 • Persiųsti – persiųsti pranešimą kitam adresatui arba telefono numeriui.
 • Skambinti – skambinti adresatui arba telefono numeriui.
 • Išsaugoti naują adresatą – jeigu telefono numeris nėra išsaugotas jūsų adresatų sąraše, galite jį išsaugoti pasirinkę šią parinktį.
 • Pridėdi prie adresato – jeigu telefono numeris nėra išsaugotas jūsų adresatų sąraše, galite jį priskirti esamam adresatui.
 • Ištrinti – šalinti pranešimą.
 • Ištrinti pokalbį – šalinti visus gautus ir išsiųstus atitinkamam adresatui arba telefono numeriui pranešimus.

Juodraščiai

Baigę rašyti žinutę, prieš ją išsiunčiant, jūsų bus paklausta ar norite ją išsaugoti kaip juodraštį. Šiame elemente yra visų įrenginyje saugomų juodraščių sąrašas. Galite pasirinkti juodraštį, baigti rašyti žinutę ir išsiųsti ją arba išsaugoti projektą dar kartą.

Pranešimų nustatymai.

Čia jūs galite įjungti arba išjungti Pranešimų pristatymo pranešimus.

Adresatai

Adresatai meniu elementas skirtas atverti, redaguoti ir įtraukti adresatus. Galite sukurti adresatų atsarginę kopiją ir importuoti adresatus iš .VCF failo. Galite priskirti greitojo rinkimo adresatams.

Adresatų sąrašas

Adresatų sąraše pateikiami visi jūsų adresatai, esantys telefono atmintyje ir jūsų SIM kortelėje. Adresatų sąrašą galite perslinkti naudodami mygtukus į kairę ir į dešinę, naudokite rasti meniu elementą arba pereikite į adresatus klaviatūra įrašydami raides.

 • Rasti meniu yra paskutinis sąrašo elementas, kurį galite greitai pasiekti paspaudę mygtuką į kairę, kai žymeklis yra ant pirmojo sąrašo adresato. Pasirinkus meniu elementą rasti , įrašykite visą vardą arba dalį adresato vardo, kurį norite rasti. Patvirtinus įvesties tekstą, bus rodomi visi adresatai, atitinkantys įvesties tekstą.
 • Naudodami klaviatūrą kaip raidžių ir skaitmenų klaviatūrą, pereisite prie adresatų sąrašo pirmojo adresato, kurio pavardė prasideda įvesta raide. Pavyzdžiui: paspaudus „2“ mygtuką tris kartus (raidė C), adresatų sąraše pereisite prie pirmojo adresato, kurio pavardė prasideda raide C. Tuomet adresatų sąrašą galite perslinkti naudodamimygtukus į kairę ir į dešinę.

Kai pasirinksite adresatą, bus pateikiamos šios parinktys:

 • Rinkti numerį – skambinti adresatui.
 • Išsiųsti žinutę – atveriamas teksto įvedimo laukelis, kurio turinys po patvirtinimo bus siunčiamas adresatui.
 • Siųsti el. laišką - atidaro Naujas el. laiškas, laukas Gavėjai bus užpildytas automatiškai.
 • Redaguoti adresatą – redaguoti adresato vardą, pavardę, telefono numerius arba el. pašto adresą.
 • Priskirti skambinimo signalą – atveriamas galimų priskyrimui melodijų sąrašas. Pasirinkus vieną iš melodijų, ji bus priskirta adresatui. Ši melodija skambės įeinančio skambučio metu.
 • Siųsti adresato vizitinę kortelę – atveria meniu, kuriame galite pasirinkti adresatą ar telefono numerį, kuriam norite siųsti adresato informaciją. Pasirinkus vieną jų, adresato informacija bus siunčiama kaip vizitinė kortelė.
 • Ištrinti adresatą – pašalina adresatą. Šiam veiksmui reikalingas patvirtinimas.

SIM kortelės adresatai

Adresatų sąraše rodomi SIM kortelėje saugomi adresatai. Jeigu pašalinsite tokį adresatą, jis taip pat bus pašalintas iš SIM kortelės. Kai redaguojate SIM kortelės adresatą, jis bus išsaugotas kaip naujas adresatas telefone, o originalus adresatas bus pašalintas iš SIM kortelės.

Pridėti naują adresatą

Naujas adresatas gali būti įtraukti į adresatų sąrašą naudojant meniu elementą pridėti naują adresatą . Galite išsaugoti šią adresato informaciją – vardą, pavardę, telefono numerį, namo numerį, darbo numerį ir elektroninio pašto adresą. Kai yra užpildyti visi pageidaujami formos laukeliai, galite išsaugoti adresatą pasirenkant meniu elementą išsaugoti adresatą.

Numerio rinkimas vienu mygtuku

Telefono numerio rinkimas vienu mygtuku arba greitasis rinkimas yra naudojamas paprastam ir greitam telefono numerio rinkimui, kurį galima priskirti 10 pasirinktų adresatų. Galite juos rinkti pagrindiniame meniu palaikę ilgai paspaudę skaičių, kuriam yra priskirtas adresatas arba telefono numeris, tada patvirtinti pasirinkimą paspaudus patvirtinimo mygtuką.

Paskutinių naudotų numerių ir jiems priskirtų adresatų sąrašą galite rasti meniu elemente numerio rinkimas vienu mygtuku . Kiekvienas meniu elementas praneš apie priskirtą adresatą, telefono numerį arba ar yra elementui kas nors priskirta.

 • Nepriskirta – numeris neturi jam priskirto grietojo rinkimo numerio. Pasirinkę šį elementą galite jam priskirti telefono numerį arba adresatą.
 • Priskirta – adresatas arba telefono numeris yra priskirtas greitajam numerio rinkimui. Galite jį pašalinti arba pakeisti kitu adresatu arba telefono numeriu.

Adresatų rezervinės kopijos sukūrimas ir importavimas

BlindShell suteikia jums galimybę sukurti adresatų rezervinę kopiją ir importuoti adresatus iš .vcf failo.

Importuoti adresatus
 • Failo pavadinimas, iš kurio adresatai turi būti importuojami, turi būti Contacts.vcf. Šį failą nukopijuokite į šakninį atminties kortelės, jeigu tokią naudojate, aplanką arba į telefono vidinės atminties šakninį aplanką.
 • Jei Contacts.vcf yra abejose saugyklose, bus naudojamas failas, esantis atminties kortelėje.
 • Pasirinkite parinktį importuoti adresatus , kad nukopijuotumėte adresatus iš Contacts.vcf failo į telefono adresatų sąrašą.
 • Contacts.vcf failo adresatai, kurie sutampa su jūsų adresatų sąraše saugomais adresatais, importavimo metu bus praleidžiami.
 • Baigus adresatų importavimą Contacts.vcf failas bus pervadintas į Contacts-imported.vcf.
 • Jeigu Contacts.vcf failas nebus rastas atminties kortelėje arba vidinėje telefono atmintyje, telefone bus rodomas klaidos pranešimas.
Sukurti atsarginę adresatų kopiją
 • Pasirinkite meniu elementą sukurti atsarginę adresatų kopiją , kad sukurtumėte Contacts.vcf failą; telefono adresatų sąraše esantys adresatai bus nukopijuoti į Contacts.vcf failą.
 • Jei atminties kortelė yra telefone, failas bus sukurtas atminties kortelės šakniniame aplanke.
 • Jei atminties kortelės nėra telefone, failas bus sukurtas telefono vidinės atminties šakniniame aplanke.
Kontaktų nustatymai

Jei pageidaujate kitokios adresatų rūšiavimo ar rodymo tvarkos, čia galite nustatyti savo nuostatas.

 • Rūšiuoti kontaktus - keičia kontaktų rūšiavimą, kontaktų sąrašą galima rūšiuoti abėcėlės tvarka pagal vardą arba pavardę
 • Rodymo tvarka - keičia kontaktinių elementų skaitymo tvarką. Pirma galima paskelbti vardą arba pavardę pasirinktinai.

Daugiau mobiliųjų aplikacijų

Meniu elementas daugiau mobiliųjų aplikacijų pateikia įvairias programėles, išplečiančias telefono funkcionalumą. Šios programėlės yra sugrupuotos į toliau pateikiamus meniu elementus.

 • Įrankiai – yra įrankiai, pvz., žadintuvas, kalendorius, skaičiuotuvas, orų prognozės jūsų regionui ir pan.

 • Elektroninis paštas – pagrindinis el. pašto klientas.

 • Medija - joje yra muzikos grotuvas, FM ir interneto radijas ar „YouTube“.

 • Knygos - turi biblioteką ir knygų skaitytuvą.

 • Regimoji pagalba – pateikiami įrankiai, skirti padėti asmenims, turintiems regėjimo negalią.

Įrankiai

Įrankiai meniu elemente pateikiamos šios programėlės:

 • Žadintuvas
 • Minutinis laikmatis
 • Chronometras
 • Kalendorius
 • Užrašai
 • Balso įrašymas
 • Skaičiuotuvas
 • Oras
 • Žodynas
Žadintuvas

Žadintuvas funkcija suteikia galimybę vienu metu nustatyti kelis žadintuvus. Kiekvienam iš šių žadintuvų galima nustatyti laiką ir savaitės dienas, kuriomis žadintuvas turi skambėti. Norėdami išjungti aktyvų žadintuvą, paspauskite patvirtinimo mygtuką arba **grįžti mygtuką **.

Naujo žadintuvo signalo sukūrimas

Norėdami sukurti naują žadintuvo signalą, pasirinkite meniu elementą naujas žadintuvas.

 • Nustatyti laiką – priima 4 skaitmenis kaip laiką. Pirma skaitmenų pora atitinka valandas, o antra skaitmenų pora minutes.
 • Nustatyti pasikartojimą – nustato savaitės dienas, kuriomis žadintuvas neskamba. Jeigu nepasirinksite jokios dienos, žadintuvas neskambės kasdien. Priešingu atveju žadintuvas skambės pasirinktomis dienomis.
 • Žadintuvą išsaugoti – įrašo žadintuvą ir jį aktyvuoja.
Žadintuvo nustatymų keitimas

Pasirinkus anksčiau sukurtą žadintuvo signalą, galite jį įjungti arba išjungti ir pakeisti žadintuvo nustatymus. Neaktyvus signalas yra išsaugomas telefone, bet jis neįsijungs nustatytu laiku. Pasirinkus meniu elementą Keisti žadintuvą , galima bus rinktis šias parinktis:

 • Nustatyti laiką – keičia žadintuvo laiką.
 • Nustatyti pasikartojimą – nustato dienas, kuriomis žadintuvas skamba.
 • Žadintuvą išsaugoti – išsaugo žadintuvo signalo pakeitimus (norėdami atšaukti pakeitimus, paspauskite grįžti mygtukas).
Minutinis laikmatis

Minutinis laikmatis yra atgalinio skaičiavimo laikmatis, kuris pasibaigus nustatytam laikui pasigirsta įspėjamoji melodija. Jis veikia fone, todėl nebūtina, kad ekrane būtų rodomas aktyvus laikmatis. Norėdami išjungti įspėjimo signalą, paspauskite mygtuką patvirtinti arba grįžti mygtuką.

Laiko atgaliniam skaičiavimui nustatymas ir skaičiavimo aktyvavimas

Galite nustatyti atgalinio skaičiavimo laikmatį kai laikmatis nėra aktyvus (neveikia arba yra pristabdytas).

 • Pasirinkus laikmatį bus rodoma aktyvuoti ir nustatyti laiką. -Aktyvuoti pradeda atgalinį nustatyto laiko skaičiavimą.
 • Pasirinkus nustatyti laiką atsivers meniu, kuriame galėsite nustatyti minutes ir sekundes atgaliniam laiko skaičiavimui.
 • Įvedus minutes ir sekundes, išsaugoti meniu elementas išsaugos laikmačio informaciją.
Atgalinio skaičiavimo įjungimas, pristabdymas ir atšaukimas
 • Norėdami aktyvuoti laikmatį, pasirinkite laikmatį ir tada aktyvuoti meniu elementą. Laikmatis pradės atgalinį skaičiavimą.
 • Kai laikmatis vykdo atgalinį skaičiavimą, galite naudoti funkcijas pauze (laikmatis bus sustabdytas ir rodys likusį laiką) arba atšaukti (laikmatis bus perstatytas pradiniam laikui).
 • Kai laikmatis yra pristabdytas, galite tęsti (laikmatis tęs atgalinį laiko skaičiavimą nuo likusio laiko) arba atšaukti (laikmatis bus perstatytas į pradinį laiką).
Chronometras

Chronometras leidžia matuoti laiko tarpus. Po paleidimo laikas matuojamas nuo nulio tol, kol laikas sustabdomas. Laiko matavimo metu galima jį sustabdyti ir vėl atnaujinti. Laiko matavimas galimas ir fone, taigi galite naudoti ir kitas telefono funkcijas.

Pradėti, tęsti ir nunulinti chronometrą
 • Pradėti chronometrą - pradeda matuoti laiką nuo nulio. Galite sustabdyti laiką, paspausdami patvirtinimo mygtuką. Vėliau dar kartą paspausdami patvirtinimo mygtuką galėsite pasiekti meniu su šiomis parinktimis:
 • Tęsti chronometrą - pradeda skaičiuoti nuo anksčiau sustabdyto laiko
 • Iš naujo paleiskite chronometrą - pradeda skaičiuoti nuo nulio, iškart po to, kai pasirinkate šią parinktį
 • Nunulinimas chronometro atstato skaitiklį ir nustato nulinį laiką. Paspaudus patvirtinimo mygtuką atidaromas meniu, kuriame galite pradėti laikmatį.
Kalendorius

Kalendorius programėlė suteikia jums galimybę sukurti ir sekti savo tvarkaraštį. Galite sukurti įvykius, kurie trunka visą dieną, įvykius trunkančius tam tikrą laiką arba kelias dienas. Jūs galite būti informuoti apie būsimą įvykį iš anksto, o kiekvienas įvykis gali būti kartojamas nurodytu intervalu.

Pridėti naują įvykį

Pasirinkite pridėti naują įvykį meniu elementą, kad atvertumėte meniu, kuriame galima įvesti įvykio informaciją. Vieninteliai privalomi laukeliai yra pvadinimas ir pradžios data . Įvykio kūrimo metu galima užpildyti šiuos laukelius:

 • Pavadinimas – įvykio pavadinimas.
 • Vieta – įvykio vieta. Galite naudoti šiuos laukelius ir įtraukti daugiau informacijos.
 • Pradžios data – pirma įvykio diena. Galite įvesti datą rankiniu būdu naudodami parinktį Pasirinkite dieną arba naudokite įveskite datą parinktį, kad būtų rodoma ateinančios savaitės 7 dienos.
 • Pradžios laikas – jeigu įvykis truks visą dieną, palikite šį laukelį tuščią. Priešingu atveju įveskite įvykio pradžios laiką.
 • Pabaigos data – vienos dienos įvykio atveju, pabaigos data turi sutapti su pradžios data. Priešingu atveju įveskite paskutinę įvykio dieną.
 • Pabaigos laikas – įveskite įvykio pabaigos laiką. Jeigu įvedate ankstesnį laiką nei pradžios laikas, pradžios laikas bus perstatytas viena valanda prieš pabaigos laiką.
 • Pasikartojimai – jeigu norite, kad įvykis kartotųsi periodiškai, čia pasirinkite pasikartojimo laikotarpį.
 • Priminimas – jeigu norite, kad jūs būtumėte įspėti prieš įvykio pradžią, pasirinkite laiką šiai parinkčiai.
 • Išsaugoti įvykį – išsaugomas įvykis.
Dienotvarkė

Visi vėlesni įvykiai yra pateikiami meniu elemente dienotvarkė. Rodomas įvykio pavadinimas ir jo trukmė. Jei norite redaguoti arba pašalinti bet kurį įvykį, paspauskitepatvirtinimo mygtuką, kad pasiektumėte šias parinktis.

Peržiūrėti kalendorių

Norėdami kalendorių peržiūrėti savaitėmis arba dienomis, pasirinkite parinktį peržiūrėti kalendorių . Pasirinkti metus, mėnesį ir mėnesio savaitę, kurios įvykius norite rodyti. Galite rodyti visus įvykius pasirinktai savaitei, pasirinkus visą savaitę arba filtruoti parinktis, kad būtų rodoma pagal dieną.

Nustatymai

Kalendoriaus nustatymuose yra galimybė pasirinkti valstybinių švenčių matomumą. Jei pasirinksite matomą valstybinę šventę, valstybinė šventė bus rodoma darbotvarkėje ir kalendoriaus naršyklėje. Norėdami naudotis šia funkcija, jums reikia interneto ryšio, kad atsisiųstumėte valstybinių švenčių sąrašą.

Užrašai

Užrašai programėlė suteikia galimybę rašyti užrašus.

 • Norėdami sukurti naują užrašą, pasirinkite meniu elementą pridėti pastabą, įrašykite užrašo turinį ir jį įrašykite spausdami patvirtinimo mygtuką.
 • Norėdami atverti sukurtus užrašus, pasirinkite meniu elementą pastabų sąrašas .

Jeigu sukurtų užrašų sąraše pasirinksite užrašą, galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • Redaguoti – atveriami užrašai redagavimui.
 • Siųsti SMS žinutę – atveriamas dialogo langas, kuriame galite pasirinkti adresatą arba įvesti telefono numerį, kuriam užrašus siųsite.
 • Siųsti el. paštu - ši parinktis atidaro Naujas el. laiškas ir lauką Tekstas bus automatiškai užpildytas pastaba.
 • Ištrinti – šalinti užrašą.
 • Ištrinti viską – pašalina visus sąraše esančius užrašus.
Balso įrašymas

Balso įrašymas programėlė suteikia jums galimybę įrašyti pastabas balsu, įrašyti pokalbį arba garsą.

 • Norėdami sukurti naują įrašą, pasirinkite meniu elementą pradėti įrašymą ir įrašymas prasidės iš karto. Norėdami baigti įrašymą, paspauskite mygtuką patvirtinti arba grįžti mygtuką.
 • Norėdami atverti garso įrašus, pasirinkite meniu elementą Įrašų sąrašas .

Jeigu garso įrašų sąraše pasirinksite garso įrašą, galėsite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

 • Groti – atkuriamas garso įrašas. Garso įraše greitas perėjimas pirmyn arba atgal atliekamas naudojant mygtuką kairėn ir dešinėn.
 • Pervardinti – pervadina garso įrašo pavadinimą į pasirinktą pavadinimą.
 • Pasidalinti įrašą el. paštu - ši parinktis atidaro naują el. laišką ir įrašas bus automatiškai įrašomas kaip šio el. laiško priedas.
 • Ištrinti – šalinti garso įrašą.
Skaičiuotuvas

Skaičiuotuvas suteikia jums galimybę atlikti pagrindines aritmetines operacijas – sudėtis, atimtis, daugyba ir dalyba. Galite įvesti norimą bet kokio ilgio vertę ir norimą funkcijų skaičių. Paspaudus patvirtinimo mygtuką yra rodomas skaičiavimo rezultatas. Ankstesnės išraiškos rezultatas gali būti naudojamas tolimesniems skaičiavimams kaip pirmas skaičius, jeigu paspausite patvirtinimo mygtuką, kad tęstumėte ir galėtumėte naudoti matematinį simbolį. Matematiniai simboliai iškviečiami paspaudus žvaigždutės mygtuką, o dešimtųjų dalių skiriamasis ženklas iškviečiamas naudojant mygtuką grotelės.

Oras

Oras programėlė rodo esamą jūsų regiono temperatūrą ir prognoze trims dienoms į priekį. Išsamią orų prognozę kiekvienai iš šių dienų galite atverti pasirinkdami dieną ir paspausdami patvirtinimo mygtuką. Šioje išsamiojo oro prognozėje pateikiama temperatūra, vėjo greitis, debesuotumas, drėgmė ir atmosferinis slėgis kiekvienoms trims dienos valandoms, nuo antros valandos ryto iki dvidešimt trečios valandos. Išsamią orų prognozę galite perslinkti naudodami mygtukus į kairę ir į dešinę. Meniu vienetų nustatymai leidžia keisti naudojamus vienetus. Temperatūra gali būti rodoma pagal Celsijų arba Farenheitą, vėjo greitis gali būti rodomas metrais per sekundę, kilometrais per valandą arba mazgais.

Žodynas

žodyno programa gali būti naudojama ieškant žodžių ar frazių vertimų įvairiomis kalbomis internete. Pasirinkite originalo kalbą ir kalbą į kurią bus verčiama, įveskite žodį kurį norite versti, ir tada naudokite Versti elementą, kad gautumėte vertimą. Rezultato formatas gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto kalbų derinio. Kai kurie deriniai palaiko tik vieną rezultatą, o kiti suteikia platesnį apibrėžimų sąrašą su sinonimais ir galimais vertiniais, įskaitant informaciją apie kalbos dalis ir gramatinę lytį. Tinkami "teksto į kalbą" TTS balsai naudojami įgarsinti žodžius užsienio kalbomis. Norėdami gauti žodžio rašybą, galite naudoti rašybos funkciją (ilgai paspauskite mygtuką žemyn). Ši funkcija palaikoma „Yandex.Translate“ (http://translate.yandex.com) ir „Yandex.Dictionary“ (https://tech.yandex.com/dictionary) internetinių paslaugų.

Elektroninis paštas

Prieš pradėdami naudoti BlindShell elektroninį pašto klientą, turite turėti elektroninio pašto paskyrą. BlindShell elektroninio pašto paskyra yra skirta vienos elektroninės pašto paskyros valdymui vienu metu.

Prisijungimas prie elektroninio pašto paskyros

Pirmąjį kartą atvėrus elektroninis paštas programėlę, turėsite prisijungti prie el. pašto paskyros. Tam pasirinkite meniu elementą nauja paskyra . Įveskite savo elektroninio pašto adresą, SMTP serverio adresą, IMAP serverio adresą ir savo slaptažodį. Informaciją apie SMTP ir IMAP serverio adresus galite rasti jūsų elektroninio pašto teikėjo svetainėje. Pasirinkus meniu elementą išsaugoti , bus bandoma prisijungti prie jūsų elektroninio pašto. Jeigu bus prisijungta sėkmingai, bus rodomas meniu elementas naujas elektroninis paštas . Priklausomai nuo interneto ryšio, prisijungimas prie jūsų elektroninio pašto paskyros gali šiek tiek užtrukti. Galite keisti savo elektroninio pašto paskyros informaciją arba pašalinti paskyrą iš įrenginio naudojant meniu elementą redaguoti paskyrą .

Svarbi pastaba. Kai kuriais atvejais reikia leisti trečiosios šalies programėlėms nuotoliniu būdu pasiekti savo elektroninį paštą arba savo elektroninio pašto paskyrai įgalinti IMAP prieigą.

Naujo elektroninio laiško rašymas

Norėdami rašyti naują elektroninį laišką, pasirinkite meniu elementą naujas elektroninis laiškas . Gavėjas meniu elemente gali įvesti elektroninio pašto adresą iš savo adresatų sąrašo (pasirinktas adresatas turi turėti jam priskirtą elektroninį pašto adresą) arba įveskite elektroninio pašto adresą rankiniu būdu. Galite įtraukti kelis gavėjus. Užpildykite elektroninio laiško laukelius tema ir tekstas , tada siųskite pasirinkę meniu elementą siųsti . Meniu su parašytu elektroniniu laišku lieka atvertas iki eleketroninis laiškas yra sėkmingai išsiunčiamas. Kai elektroninis laiškas yra išsiųstas, grįšite į elektroninio pašto paskyros pagrindinį meniu. Jeigu nepavyksta išsiųsti elektroninio laiško, galite bandyti siųsti dar kartą arba išeiti iš elektroninio laiško rašymo srities, įrašant elektroninį laišką kaip juodraštį.

Galite siųsti nuotraukas ar balso įrašus iš savo telefono kaip priedus.

Kai gaunate el. laišką, paspaudus patvirtinimo mygtuką bus rodomas priedų sąrašas. Taip pat galite pasiekti elementą Pridėti priedą, kuriame galite pridėti balso įrašus arba nuotraukas iš savo telefono. Anksčiau pridėti priedai gali būti pašalinti paspaudžiant patvirtinimo mygtuką ir patvirtindami, kad norite juos pašalinti.

Jeigu negalite ar nenorite išsiųsti elektroninio laiško iš karto, galite paspausti grįžti mygtuką, atveriamos šios dvi parinktys:

 • Išsaugoti į juodraštį – baigti rašyti elektroninį laišką ir išsaugokite suformuotą elektroninį laišką kaip juodraštį.
 • Neišsaugoti į juodraštį – baigti rašyti elektroninį laišką ir atmesti jį. Galite grįžti į elektroninio laiško juodraštį atverdami jį aplanke juodraščiai .
Elektroninių laiškų peržiūra

Norėdami peržiūrėti elektroninius laiškus savo gautų laiškų aplanke arba kituose aplankuose, pasirinkite atitinkamą aplanką, tada aplanke naršykite naudodami į kairę arba į dešinę mygtukus. Norėdami perskaityti konkretų elektroninį laišką, pasirinkite jį patvirtinimo mygtuku. Kai skaitote elektroninio laiško turinį ir dar kartą paspaudžiate patvirtinimo mygtuką, pateikiami šie meniu elementai:

 • Atsakyti – atsakyti pradiniam laiško siuntėjui. Atveriamas naujas el. laiškas su įrašytu gavėju ir tema.
 • Atsakyti visiems – atsakyti siuntėjui ir visiems, kuriems buvo prisegta laiško kopija. Atveriamas naujas el. laiškas su įrašytu gavėju ir tema.
 • Persiųsti – persiųsti laišką kitam gavėjui. Gavėjų laukelis yra tuščias, o elektroninio laiško tema ir tekstas yra užpildyti.
 • Priedai - bus rodomas priedų sąrašas. Kai priedų formatas yra palaikomas, galite tęsti paspausdami patvirtinimo mygtuką. Jei priedas yra tekstinis failas (PDF, Word, PowerPoint), galite jį perskaityti pasirinkdami Skaityti dokumentą. Jei priedas yra paveikslėlis, paveikslėlį galite pamatyti pasirinkdami Rodyti paveikslėlį. Parinktis Išsaugoti paveikslėlį atsiunčia paveikslėlį ir išsaugo jį telefone. Galite nuotraukos vėliau peržiūrėti nuotraukų galerijoje. Panašiai veikia ir balso įrašai - galima groti įrašą ir išsaugoti įrašą.
 • Pridėti siuntėją į adresatus – sukurti naują adresatą su siuntėjo el. pašto adresu arba atnaujinti esamą adresatą įrašant siuntėjo elektroninio pašto adresą.
 • Ištrinti – šalinti elektroninį laišką.
El. pašto nustatymai

Po sėkmingo prisijungimo galite pasiekti el. pašto nustatymus. Eikite į Nustatymai pagrindiniame el. pašto meniu ir atidarykite turimus nustatymus

 • Galite pakeisti prisijungimo duomenis elemente Redaguoti paskyrą
 • Elementas Naujų el. laiškų tikrinimas leidžia reguliuoti naujų laiškų tikrinimo dažnį. Jei įgalinsite šią parinktį, naujų laiškų gavimas bus tikrinamas iš anksto nustatytu intervalu. Jei bus rastas naujas el. laiškas, telefonas jį paskelbs pagrindiniame meniu kaip praleistų įvykių elementą.

Medija

Medijos programėlės Medija skyrelyje leidžia klausytis radijo arba savo garso failų. Šiame skyrelyje taip yra Fotoaparatas ir Paveikslėlių peržiūra. Medija meniu elemente yra šios programėlės:

 • Muzikos leistuvas
 • Interneto radijas
 • YouTube
 • FM radijas
 • Fotoaparatas
 • Paveikslėliai
Muzikos leistuvas

Norėdami naudoti muzikos leistuvas , pirmiausiai turite nukopijuoti garso failus į telefono „Music“ aplanką vidinėje telefono atmintyje arba SD kortelėje. Tam prijunkite savo telefoną USB kabeliu prie kompiuterio, kuriame yra saugomi muzikiniai failai.

Įrenginiai, kuriuose įdiegta „Windows“ Operacinė Sistema

Telefonas turi būti atpažįstamas kaip išorinis įrenginys. Tada naudodami failų naršyklę galite nukopijuoti failus iš kompiuterio į įrenginį. Jeigu įrenginys neatpažįstamas kompiuterio, įdiekite naujausius naujinius ir patikrinkite, ar yra MTP tvarkyklė.

Įrenginiai, kuriuose įdiegta „Apple“ Operacinė Sistema

turite įdiegti Android File Transfer programėlę, kad galėtumėte kopijuoti failus iš „Mac“ įrenginio į telefoną. Galite atsisiųsti programėlę čia: https://www.android.com/filetransfer/

Įrenginiai, kuriuose įdiegta „Linux“ Operacinė Sistema

Telefonas turėtų būti automatiškai atpažįstamas kompiuterio. Failus į telefoną nukopijuokite naudodami failų naršyklės programėlę.

Muzikos aplankai

Norėdami atkurti muziką, pirmiausiai pasirinkite garso failą, kurį norite atkurti. Yra keturi aplankai iš kurių galite rinktis: Visos dainos – rodyti kiekvieną garso failą telefone. Failai išrūšiuoti pagal pavadinimą. Atlikėjai – rodo visų telefone esančių garso failų atlikėjus. Pasirinkus atlikėją, galite naršyti atlikėjo dainas arba albumus. Albumai – rodyti visus telefone esančius albumus. Pasirinkus albumą, bus rodomos albumo dainos. Mėgstamiausi – rodomi garso failai, kurie yra pažymėti kaip mėgiami.

Kiekviename iš anksčiau paminėtų aplankų yra ieškoti parinktis, kuri visada yra paskutinis meniu elementas. Galite greitai pasiekti paspaudus mygtuką į kairę, kad būtumėte perkeltas į paskutinį meniu elementą.

Muzikos atkūrimas

Meniu elementas tęsti grojimą – tęskite garso failo atkūrimą, kuris paskutinį kartą buvo atkuriamas, kai buvo atverta muzikos leistuvas programėlė. Jeigu pasirenkate konkretų failą iš aplanko, jis bus iš karto atkuriamas. Atkūrimo režimas yra visada nustatytas kartoti visas pasirinkto katalogo dainas. Atkūrimo metu galite atlikti šiuos veiksmus:

 • Paspaudus į kairę arba dešinę mygtuką, pereisite į ankstesnį arba kitą sąrašo garso failą.
 • Paspaudus grįžti mygtuką kai atkuriamas garso failas, atkūrimas bus sustabdytas.
 • Paspaudus grįžti mygtuką kai garso failo atkūrimas yra pristabdytas, bus atvertas pasirinkto aplanko dainų sąrašas.
 • Paspaudus patvirtinimo mygtuką kai garso failo atkūrimas yra pristabdytas, atkūrimas bus tęsiamas.
 • Paspaudus patvirtinimo mygtuką kai yra atkuriamas garso failas, laikinai pristabdys atkūrimą ir pateiks meniu su greitas dainos persukimas ir įrašyti į mėgstamiausius / ištrinti iš mėgstamiausių parinktis. Pasirinkus vieną iš šių parinkčių arba grįžus atgal, atkūrimas bus tęsiamas.
 • Pasirinkus greitas dainos persukimas parinktį, pasikeis mygtukų į kairę arba į dešinę funkcijos. Paspaudus juos galėsite dainą persukti į priekį arba atgal 10 sekundžių. Jeigu per 10 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, mygtukų į kairę ir į dešinę funkcijos grįš į pradinę būseną.
Interneto radijas

Interneto radijas suteikia jums galimybę klausytis radijo stočių internetu. Galite pasirinkti radijo stoties kilmės šalį arba ieškoti radijo stoties pagal žanrą. Kai atkuriama radijo stotis, paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad ją galėtumėte pažymėti kaip savo mėgiamą radijo stotį.

 • Tęsti atkūrimą – atkuriama paskutinė atkurta stotis.
 • Populiarios stotys – pateikiamas labiausiai jūsų šalyje taikomų stočių sąrašas. Yra iki 90 radijo stočių.
 • Kategorijos – pateikiamos radijo stotys suskirstytos pagal žanrus. Pasirinkite žanrą, kad galėtumėte peržiūrėti atitinkamas stotis.
 • Šalis – atitinkamai pateikiamas kontinentų ir šalių sąrašas. Pasirinkus šalį, jai yra pateikiami meniu elementai populiarios stotys , kategorijos ir ieškoti .
 • Mėgstamiausi – pateikiamas radijo stočių sąrašas, kurios buvo pažymėtos kaip mėgiamiausios.
 • Ieškoti – ieško radijo stoties pagal pavadinimą. Galima įvesti visą arba dalį ieškomos radijo stoties pavadinimo. Bus rodomos visos radijo stotys, atitinkančios įvesties kriterijus.

Svarbi pastaba. Norint naudoti Interneto radijas (programėlę), turite būti prisijungę prie interneto naudodami belaidį ryšį arba mobiliojo ryšio tinklą.

„YouTube“

** „YouTube“ programa ** leidžia leisti laisvai prieinamą garso ir vaizdo turinį, paskelbtą „YouTube“ svetainėje. Pagrindiniame „YouTube“ programos meniu yra šios parinktys:

 • ** Paieška ** - leidžia ieškoti vaizdo įrašo ar kanalo

 • ** Istorija ** - vaizdo įrašų, anksčiau paleistų įrenginyje, sąrašas

 • ** Mėgstamiausi ** - mėgstamiausių vaizdo įrašų ir kanalų sąrašas

 • ** Kategorijos ** - leidžia naršyti naujausius vaizdo įrašus pagal skirtingas kategorijas ** Vaizdo įrašų sąrašas ** yra paieškos rezultatas, kategorijų pasirinkimo rezultatas arba vartotojų sąrašas ("Mėgstamiausi", istorija ...). Jame yra atitinkamas vaizdo įrašų sąrašas, paspaudus ** patvirtinimo mygtuką **, atsidarys parinkčių, kurias galima atlikti su vaizdo įrašu, meniu.

 • ** Paleisti nuo pradžios ** paleidimas pradedamas nuo pat pradžių

 • ** Tęsti vaizdo įrašą ** bus paleistas vaizdo įrašas, kurį žiūrėjote praeitą kartą

 • ** Ieškokite susijusių vaizdo įrašų ** pateksite į susijusių vaizdo įrašų sąrašą

 • ** Eikite į kanalą ** pateksite į autoriaus kanalą, kuriame galėsite rasti daugiau jų sukurtų vaizdo įrašų

 • ** Išsaugoti į "Mėgstamų" sąrašą ** leis jums pridėti šį vaizdo įrašą į savo mėgstamų sąrašą

 • ** Ištrinti iš istorijos / "Mėgstamų" ** ištrins vaizdo įrašą iš atitinkamo sąrašo

 • ** Vaizdo įrašo informacija ** parodys daugiau informacijos apie vaizdo įrašą, pvz., paskelbimo datą arba aprašą

** Vaizdo įrašo atkūrimo ekranas ** yra atsakingas už faktinį vaizdo įrašo atkūrimą. Norėdami pasirinkti sustabdymo ar atkūrimo būseną, naudokite ** patvirtinimo mygtuką **. Jei norite atsukti vaizdo įrašą, naudokite ** kairįjį mygtuką **, o norėdami prasukti vaizdo įrašą **, paspauskite ** dešinįjį mygtuką **. Kai atsukate vaizdo įrašą atgal arba pirmyn, kol vaizdo įrašas yra paleistas, jis persisuks dešimčia sekundžių pirmyn arba atgal kiekvieną kartą paspaudus. Kol vaizdo įrašas yra sustabdytas, jis persisuks per minutę.

** Nustatymai **: ** Vaizdo įrašo režimas ** turi tris galimybes ** portreto režimas **, ** -Kraštovaizdžio režimas ** ir ** tik garsas **.

 • Numatytasis yra portreto režimas, vaizdo įrašas rodomas ekrano centre.
 • Kraštovaizdžio režime telefoną reikia laikyti pasuktą 90 laipsnių pagal laikrodžio rodyklę, vaizdas bus didesnis.
 • Pasirinkus tik garsą, vaizdo įrašų duomenų negalima atsisiųsti ir rodyti. Tai gali padėti išsaugoti mobiliojo ryšio duomenis tuo atveju, jei jus domina tik garso takelis. Įspėjimas:
 • Visi „YouTube“ vaizdo įrašai yra nepriklausomų autorių darbai. „BlindShell“ jokiu būdu nėra susijęs su „YouTube“ platforma ar turinio kūrėjais ir negali būti atsakingas už viską, kas skelbiama „YouTube“.
 • „YouTube“ pasiekiame anoniminiu režimu. „BlindShell“ nereikalauja ir nepalaiko vartotojo prisijungimo. „YouTube Premium“ arba riboto amžiaus turinys negalimas.
 • Jūsų „BlindShell“ saugomi mėgstamų vaizdo įrašų, istorijos ar kanalų sąrašai nėra sinchronizuojami su kitais įrenginiais ar jūsų „YouTube“ paskyra.
 • Kai kurie vaizdo įrašai ar tiesioginės transliacijos gali naudoti nesuderinamus vaizdo formatus, kurių negalima atkurti jūsų telefone.
FM radijas

Telefone yra sumontuotas FM imtuvas. Tam, kad jis tinkamai veiktų, reikia prijungti ausines. Ausinės yra naudojamos kaip antena, be kurios būtų priimamas silpnas radijo signalas.

Radijo stoties paieška
 • Pasirinkę meniu elementą įjungti radiją , bus atkuriama radijo stotis, kuri buvo atkuriama kai paskutinį kartą buvo atverta FM radijas programėlė.
 • Paspaudus mygtukus į kairę ir į dešinę, pereisite į ankstesnę arba kitą radijo stotį. Tam nereikia rankiniu būdu nustatyti dažnio.
 • Paspaudus mygtuką žemyn, balsu praneš dažnį ir atkuriamos radijo stoties pavadinimą, jeigu yra tokia galimybė.
Kitos FM radijo parinktys

Jeigu radijo atkūrimo metu paspaudžiamas patvirtinimo mygtukas, pateikiamos šios parinktys:

 • Išsaugoti į mėgstamiausius – pažymi radijo stotį kaip mėgiamą. Vėliau ją galite greitai pasiekti naudodami meniu mėgstamiausi .
 • Groti per garsiakalbį – vietoj prijungtų ausinių, atkūrimui bus naudojamas telefono garsiakalbis. Kai atkūrimui naudojamas telefono garsiakalbis, galite perjungti, kad atkūrimui būtų naudojamos ausinės, parinkdami groti per ausines .
 • Rankinis nustatymas – radijo stoties nustatymo režimą perjungia iš automatinio į rankinį. Šiame režime mygtukai į kairę ir į dešinę perjungs dažnį 0,1MHz vietoj to, kad perjungtų į kitą radijo stotį. Kai yra įjungtas rankinis nustatymas režimas, galite perjungti atgal į automatinį pasirinkdami parinktį automatinis nustatymas .
 • Įvesti dažnį – suteikia jums galimybę įvesti radijo dažnį rankiniu būdu.
Fotoaparatas

Telefone yra paprasta fotoaparato funkcija, kuri gali būti naudojama fotografuoti vaizdus telefone integruotu fotoaparatu. Fotoaparatas yra telefono galinėje pusėje, viršutinėje dalyje, į kairę nuo SOS mygtuko. Prie kiekvienos nufotografuotos nuotraukos galima pridėti garsinį apibūdinimą, kuris vėliau bus naudojamas paveikslėlių peržiūros programėlėje.

Kaip naudotis fotoaparatu?

 • Atidarykite programėlę „Fotoaparatas“. Veikiant fotoaparatui bus girdimas reguliarus spragtelėjimas.
 • Nukreipkite fotoaparatą į daiktą ar vaizdą, kurį norite nufotografuoti.
 • Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Baigiant užfiksuoti nuotrauką, galima girdėti „užrakto spragtelėjimą“. Laikykite telefoną nejudindami jo viso proceso metu.
 • Baigus fotografuoti nuotrauką, jums bus rodomas meniu, kur jūs galėsite peržiūrėti arba išsaugoti paveikslėlį. Peržiūrėjimo parinktis rodys paveikslėlį ekrane, koks nufotografuotas. Jeigu jums nuotrauka nepatinka, galite sugrįžti į fotografavimo režimą mygtuku „atgal“.
 • Kai pasirenkate parinktį „išsaugoti“, jus paragins įrašyti trumpą garsinį paveikslėlio apibūdinimą (iki 5 sekundžių). Šis apibūdinimas vėliau jums padės identifikuoti paveikslėlius jūsų paveikslėlių galerijoje.
 • Paveikslėlį išsaugojus, telefonas sugrįš į fotografavimo režimą ir galėsite toliau fotografuoti. Paspaudus mygtuką „atgal“, galite išeiti iš fotoaparato funkcijos.
Paveikslėliai

Paprasta paveikslėlių peržiūros programėlė gali būti naudojama peržiūrėti fotoaparato programėle užfiksuotus vaizdus.

Paveikslėliams skirti du aplankai: Fotoaparato paveikslėliai (jame laikomi fotoaparatu užfiksuoti vaizdai) ir Kiti paveikslėliai (jame laikomi bet kokie paveikslėliai, kuriuos jūs galbūt nukopijavote iš kompiuterio į telefoną)

 • Atidarius paveikslėlių peržiūros programėlę, jums bus rodomi naujausi užfiksuoti paveikslėliai. Ekrane bus rodomas paveikslėlis ir leidžiamas garsinis jo apibūdinimas.
 • Paveikslėlių sąraše galima naršyti mygtukais „ankstesnis“ ir „kitas“. Kiekvieną kartą, kai rodomas naujas paveikslėlis, bus leidžiamas jo garsinis apibūdinimas.
 • Patvirtinimo mygtukas atidarys konteksto meniu, kuriame galėsite pasirinkti vieną iš šių veiksmų: priartinti, dalintis paveikslėliu, paveikslėlio informacija, keisti įrašytą pastabą, ištrinti paveikslėlį
 • Nuotraukas galite naršyti atskirai kas mėnesį arba visas iš karto
Priartinti

Jeigu reikia priartinti paveikslėlį, galite tai padaryti naudodami elementą Priartinti iš konteksto meniu. Priartinus paveikslėlį, bus rodomas priartinimo lygis (galimi priartinimo lygiai 2, 4, 8 ir 16). Jus galite slinkti priartintą paveikslėlį naudodamiesi kairiuoju, dešiniuoju, viršutiniu ir apatiniu mygtukais. Jeigu norite sumažinti priartinimo lygį, atidarykite konteksto meniu ir pasinaudokite Atitolinti parinktimi. Prieš pereidami prie kito paveikslėlio, turite atitolinti paveikslėlį, nes navigacinis mygtukas naudojamas paveikslėlio slinkimui, kai jis yra priartintas.

Dalintis paveikslėliu

Dalijimasis nuotraukomis galimas dviem būdais - SMS arba elektroniniu paštu.

 • Pasidalinti nuotrauka el. paštu - Ši parinktis atidaro naują el. laišką ir nuotrauka bus automatiškai išsaugota kaip šio el. laiško priedas. Šio el. laiško gavėjas gali atidaryti ir išsaugoti paveikslėlį.
 • Pasidalinkite paveikslėlį tekstiniu pranešimuŠi parinktis leidžia pasidalinti nufotografuota nuotrauka su kitu žmogumi, kuris ją galės peržiūrėti. Tai naudinga, kai norite paprašyti reginčio žmogaus pagalbos arba kai tiesiog norite nusiųsti nuotrauką.

Šiai funkcijai reikia, kad būtų įjungti mobilieji duomenys arba Wi-Fi ryšys. Paveikslėlis yra koduojamas ir įkeliamas į „BlindShell“ serverius. Tada gavėjas gaus tekstinį pranešimą su nuoroda, kuria naudojantis galės peržiūrėti paveikslėlį.

Paveikslėlį galima peržiūrėti daugelyje išmaniųjų ir funkcinių telefonų, kurie turi interneto naršymo funkciją. Nuorodą galima persiųsti arba rankiniu būdu nukopijuoti į kompiuterio naršyklę, jei reikia.

Mes nenaudojame MMS pranešimų. Jums bus taikomas standartinis mobilaus ryšio SMS mokestis (ir už duomenų perdavimą, jeigu naudojate mobiliuosius duomenis).

Privatumo pastaba. Visi paveikslėliai siunčiami naudojant šią funkciją yra nuo vartotojo iki vartotojo koduojami saugiu šifru (AES). Iškodavimo raktas yra tekstiniame pranešime, kuris siunčiamas tik jūsų pasirinktam gavėjui ir niekada neperduodamas niekam kitam. Nors užkoduotas paveikslėlis saugomas mūsų serveriuose, niekas (įskaitant „BlindShell“ įmonę) negali peržiūrėti paveikslėlių, kuriais dalijamasi, be rakto.

Mes saugosime užkoduotus paveikslėlio duomenis bent 14 dienų po įkėlimo.

Paveikslėlio informacija

Čia jūs galite peržiūrėti pagrindinę informaciją apie paveikslėlį: datą, laiką, paveikslėlio matmenis ir failo dydį.

Keisti įrašytą pastabą

Ši parinktis leidžia keisti įrašytą pastabą. Jus paragins įrašyti naują apibūdinimą ir pradinis įrašas bus perrašytas.

Ištrinti paveikslėlį

Ši parinktis leidžia ištrinti paveikslėlį. Šiam veiksmui reikės patvirtinimo.

Knygos

** Knygose ** yra ** knygų skaitytuvas ** ir ** biblioteka ** programos. ** Knygų skaitytuvas ** leidžia klausytis mėgstamų knygų. Palyginti su ** biblioteka **, jus galėsite atsisiųsti mėgstamas knygas iš internetinių bibliotekų.

 • ** Knygų skaitytojas **
 • ** Biblioteka **
Knygų skaityklė

Norėdami naudoti knygų skaityklė , pirmiausiai turite nukopijuoti knygos failus į telefono aplanką BlindShell/Books esantį vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. Knygų skaityklė gali atkurti garso failus ir skaityti tekstą (.txt) failus. Kiekvienas „Book“ aplanko pirmojo lygio failas yra atpažįstamas kaip viena knyga. Tokiame aplanke gali būti saugomos knygos, kurias sudaro keli failai; poaplankių skaičius neribotas.

Pagrindinis meniu
 • Paskutinė knyga – rodo paskutinę skaitytą knygą.
 • Knygų sąrašas – pateikiamas visų jūsų knygų sąrašas.
 • Žymekliai – rodo sukurtų žymeklių sąrašą.
Knygų pasirinkimo meniu
 • Tęsti skaitymą – pradeda skaityti knygą nuo vietos, kurioje baigėte skaityti paskutinį kartą.
 • Skaityti nuo pradžios – pradeda skaityti knygą nuo pradžios. Ankstesnė vieta iki kurios buvo perskaityta, bus pamiršta (išskyrus atvejus, kai buvo sukurta žymelė).
 • Naršyti turinį – suteikia galimybę naršyti knygos turinį pagal jos skyrius, dalis arba poskyrius.
 • Žymeklės – rodo sukurtų knygai žymeklių sąrašą.
Klausydami knygą
 • Paspaudus mygtuką į kairę arba dešinę, pereisite į ankstesnį arba kitą knygos dalį.
 • Paspaudus grįžti mygtuką kai atkuriama knyga, atkūrimas bus sustabdytas.
 • Paspaudus mygtuką atgal kai knygos atkūrimas yra pristabdytas, knygos turinyje bus atverta atkuriama knygos dalis.
 • Paspaudus patvirtinimo mygtuką kai knygos atkūrimas yra pristabdytas, atkūrimas bus tęsiamas.
 • Paspaudus patvirtinimo mygtuką atkūrimo metu laikinai pristabdysite atkūrimą ir atversite kontekstinį meniu su parinktimis. Pasirinkus vieną iš šių parinkčių arba grįžus atgal, atkūrimas bus tęsiamas.
Atkūrimo kontekstinis meniu
 • Pereiti į knygos vietą naudojant procentinę vertę – suteikia galimybę įvesti knygos vietos procentinę vertę (0–99), į kurią galėti pereiti skaityklė.
 • Pridėti žymelę – sukurti esamos knygos vietos žymelę. Sukūrimo metu būsite paraginti įvesti žymelės pavadinimą. Jeigu nieko neįvesta, vietoj pavadinimo bus naudojama laiko žymė.
Atkūrimo kontekstinis meniu – pritaikytas garso failams
 • Perversti knygą į kitą vietą – keičia mygtukų į kairę ir į dešinę funkcijas. Paspaudus juos galėsite audio knygą persukti į priekį arba atgal 10 sekundžių. Jeigu per 10 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, mygtukų į kairę ir į dešinę funkcijos grįš į pradinę būseną.
Atkūrimo kontekstinis meniu – pritaikytas tekstiniam failui

Kalbėjimo greitis – keičia knygų skaityklės kalbėjimo greitį. Kalbėjimo kalba – keičia kalbą, kuria yra skaitoma knyga.

Biblioteka

Biblioteka leidžia ieškoti knygų palaikomose internetinėse bibliotekose (pvz. Librivox) ir atsisiųsti jas naudojant knygų skaitytuvas. Kai kurios bibliotekos gali reikalauti prisijungti prie esamos paskyros.

Pagrindinis meniu
 • Ieškoti knygos - atidaro knygų paieškos parinktis (t.y. Pavadinimą, autorių, raktinį žodį).
 • Atsijungti - atsijungti nuo bibliotekos (jei biblioteka reikalauja prisijungimo).
Ieškoti knygos
 • Pavadinimas - rodo knygų, rastų pagal pateiktą pavadinimą, sąrašą.
 • Autorius - rodo knygų, rastų pagal pateiktą autorių, sąrašą.
 • Raktinis žodis - rodo knygų, rastų pagal pateiktą raktinį žodį, sąrašą.
Knygų meniu
 • Parsisiųsti knygą - Palaukite, kol knyga bus atsiųsta, arba atšaukite atsisiuntimą naudodami mygtukas atgal. Kai knyga bus atsiųsta, ją bus galima rasti knygų skaitytuvas.
 • Informacija apie knygą - rodo išsamesnę informaciją apie knygą (pvz., Ilgį, kalbą, aprašą, metus).

Regimoji pagalba

Regimoji pagalba – pateikia įrankius, kurie yra specialiai skirti akliesiems ir regėjimo sutrikimus turintiems asmenims. BlindShell Classic siūlo šias programėles:

 • Spalvos indikatorius
 • Vietos nustatymas
 • Objekto žymėjimas
 • Žibintuvėlis
Spalvos indikatorius

Spalvos indikatorius – programėlė naudojama nustatyti šalia jūsų esančių objektų spalvas. Ji naudoja telefono galinėje telefono dalyje šalia SOS pagalbos mygtuko esančią vaizdo kamerą. Laikykite telefoną kelis centimetrus nuo nuskaitomo objekto ir pradėkite atpažinimą paspausdami patvirtinimo mygtuką. Bus pranešta nustatyta spalva. Siekiant užtikrinti tikslumą, pakartokite procesą kelis kartus ir pasirinkite spalvą, kuri buvo aptikta daugiausiai kartų.

Svarbi pastaba. Spalvos indikatorius programėlės veikimas labai priklauso nuo aplinkos apšvietimo sąlygų ir neveikia tinkamai esant prastoms apšvietimo sąlygoms. Esant tokioms sąlygoms, spalvos atpažinimo rezultatai gali neatitikti tikrovės.

Vietos nustatymas

Vietos nustatymas programėlė naudoja GPS, belaidžio tinklo ir mobiliojo tinklo duomenis, kad nustatytų šalia jūsų esantį fizinį adresą, jūsų GPS padėtį ir padėties tikslumą. Visas jūsų vietos nustatymo procesas trunka iki 30 sekundžių. Rezultatų meniu pateikiama tokia informacija:

 • Apskaičiuotas adresas.
 • Vietos apskaičiavimo tikslumas.
 • Galimybė siųsti apskaičiuotą vietą SMS žinute.
 • GPS koordinatės.

Svarbi pastaba. Vietos nustatymo tikslumas gali skirtis. Neturėtumėte visiškai remtis rezultatu; atsižvelkite į tikslumą.

Svarbi pastaba. Norint naudoti vietos nustatymas programėlę, turite būti prisijungę prie interneto naudodami belaidį ryšį arba mobiliojo ryšio tinklą.

Objekto žymėjimas

Objekto žymėjimo funkcija padeda paženklinti ir vėliau identifikuoti objektus, kuriuos sunku kitaip apibūdinti, išskyrus liečiant, pavyzdžiui, maišeliai arba dėžutės su prieskoniais, kosmetika ir namų apyvokos valymo priemonėmis, buteliai, skardinės ir pan. Šiai funkcijai jums reikės etikečių su kodu, kurias galite atskirai įsigyti iš BlindShell platintojo.

Etiketės yra kvadratiniai 1,5 x 1,5 cm lipdukai. Jie turi būti nuklijuoti nuo lapo ir užklijuoti ant objekto, kurį norite paženklinti. Etiketės turėtų būti nuskaitomos telefono galinės vaizdo kameros. Kiekviena etiketė yra unikali, todėl, kai ženklinate objektą, jūsų telefonas susies etiketę su jūsų pasakytu arba parašytu apibūdinimu. Vėliau, kai nuskaitysite etiketę dar kartą, išgirsite apibūdinimą.

Naujo objekto žymėjimas
 • Pasirinkite objektą, kurį norite žymėti.
 • Nuklijuokite vieną kvadratinę etiketę nuo etikečių lapo ir užklijuokite objektą. Jeigu yra galimybė, venkite etiketes klijuoti ant nelygių arba lenktų objektų dalių.
 • Atverkite žymėjimo programėlę ir pasirinkite „pridėti žymą“ parinktį. Periodiškai įrenginys vibruoja, informuodamas, kad vyksta aptikimas.
 • Nukreipkite telefono vaizdo kamerą į ant objekto užklijuotą etiketę. Rekomenduojamas atstumas yra apie 20–30 cm. Gali reikėti šiek tiek pasipraktikuoti, kol tinkamai atliksite žymėjimą.
 • Kai etiketė yra nuskaityta, jūsų bus paprašyta įrašyti apibūdinimą balsu arba įvesti rankiniu būdu. Jeigu pasirinksite įrašyti apibūdinimą balsu, įrašymas prasidės automatiškai po pyptelėjimo. Jeigu pasirinksite įrašyti rankiniu būdu, atsivers standartinė klaviatūra ir galėsite tokiu būdu įvesti apibūdinimą.
Objekto identifikavimas
 • Meniu pasirinkite „skaityti žymas“ parinktį, telefonas pradės periodiškai vibruoti kai vaizdo kamera yra pasiruošusi etiketės nuskaitymui.
 • Nukreipkite telefono vaizdo kamerą į etiketę, kaip tai darėte žymėdami naują objektą
 • Kai etiketė yra nuskaityta, vaizdo kameros režimas bus pristabdytas ir jums bus perskaitytas aprašymas
 • Paspaudus grįžti mygtuką grįšite į vaizdo kameros režimą kitos etiketės nuskaitymui. Aprašymas gali būti pakartotas trumpai paspaudus dviem pirštais.
Etikečių redagavimas ir šalinimas

„Pateikti žymų sąrašą“ meniu parinktis perkels jus į pažymėtų objektų sąrašą. Čia galite redaguoti aprašymus arba pašalinti etiketę, kurios nebenaudojate.

Žibintuvėlis

Paprasta programa, kuri įjungs fotoaparato LED lemputę. LED lemputė yra galinėje telefono pusėje, šalia fotoaparato objektyvo.

Nustatymai

Šioje pagrindinio meniu dalyje galite savo poreikiams pritaikyti telefono funkcijas. Taip pat galite nustatyti ryšių tinklus, SIM korteles ir pateikiama galimybė atnaujinti telefoną į naujesnę versiją, kai bus pateikiamas naujinimas.

Garsai

Šis meniu elementas leidžia nustatyti gaunamų skambučių, pranešimų, žadintuvo ir grįžtamojo ryšio garsų lygį.

Profilis

Suteikia jums galimybę nustatyti įeinančių skambučių ir žinučių garso signalo profilį. Taip pat šiuos nustatymus galite pasiekti palaikę ilgai paspaudę mygtuką grotelės.

 • Įprastas – įeinantiems skambučiams ir žinutėms bus naudojami garsiniai signalai ir vibravimo signalas.
 • Vibracija – įeinantiems skambučiams ir žinutėms bus naudojamas vibravimo signalas.
 • Tyla – informavimui apie įeinančius skambučius ir žinutes nebus informuojama garsiniu signalu ir vibravimo signalu.
Garsumas

Šis meniu elementas suteikia jums galimybę nustatyti įeinančių skambučių, žinučių, pranešimų ir įspėjimų garsumo lygį.

Melodijos

Šis meniu elementas suteikia jums galimybę nustatyti įeinančių skambučių, žinučių, pranešimų ir įspėjimų melodiją. Jeigu norite naudoti savo melodiją, nukopijuokite melodijos failą į telefono atmintį. Skambučio melodijai naudokite Skambučio signalas aplanką, pranešimams naudokite Pranešimo signalas aplanką, o žadintuvui – Žadintuvo signalas aplanką.

Balso išvestis

Šis meniu elementas suteikia jums galimybę nustatyti telefono balso išvesties greitį ir intonacijos lygį. Išbandykite įvairius kalbos greičius, kad pasirinktumėte jums geriausiai tinkantį. Taip pat galite įjungti informaciją apie laiką ir datą, kuris pranešamas atrakinus telefoną, jį įjungus arba išjungiant.

Grįžtamasis ryšys

Suteikia jums galimybę nustatyti metodus, kuriuos telefonas naudoja, kad suteiktų jums atgalinį ryšį (kita išvestis neskaitant žodinės išvesties). Galite pasirinkti, kad atgalinis ryšys būtų pateikiamas naudojant tik garsinius signalus. Tai yra pyptelėjimai ir garsai, kurie yra atkuriami naršant meniu, rašant tekstą arba užrakinant telefoną. Kitas galimas grįžtamasis ryšys yra vibravimo signalai, kurie naudojami taip pat, kaip ir pyptelėjimai ir garsiniai signalai. Galite rinktis ir vienu metu naudoti abiejų tipų grįžtamąjį ryšį.

Meniu pozicijos pranešimas

Leidžia įjungti arba išjungti meniu pozicijos pranešimą garsu (pavyzdžiui, Vienas iš devynių).

Pranešimo priminimas

Kai gaunate pranešimą arba yra praleistas skambutis, dėl kurio sukuriamas praleisto įvykio pranešimas, skamba pranešimo signalas. Jeigu įjungiate parinktį pranešimo priminimas , mažiau įkyrus pyptelėjimas skamba kas penkias minutes, kad informuotų jus apie praleistus pranešimus. Kai patikrinsite praleistus įvykius, periodinis pypsėjimas bus nutrauktas.

Klaviatūra

Šioje dalyje pateikiami teksto įvesties ir klaviatūros užrakto nustatymai.

Klaviatūros užraktas

Pasirinkus šį meniu elementą įjungiamas arba išjungiamas telefono užrakinimas naudojant mygtuką žvaigždutė. Klaviatūros užraktas yra skirtas apsaugoti nuo atsitiktinio telefono mygtukų paspaudimo.

 • Kai yra įjungiamas klaviatūros užraktas, telefonas gali būti užrakinamas ir perjungiamas į miego režimą palaikius ilgai paspaustą mygtuką žvaigždutė. Telefonas bus automatiškai užrakintas kai pasibaigs įjungtam ekranui skirtas laikas. Norėdami atrakinti telefoną, ilgai palaikykite paspaudę mygtuką žvaigždutė.
 • Kai klaviatūros užraktas yra išjungtas, telefonas automatiškai persijungs į miego režimą, kai pasibaigs įjungtam ekranui skirtas laikas, bet klaviatūra automatiškai neužsirakins. Norėdami aktyvinti telefoną, paspauskite bet kurį mygtuką. Šis mygtukas aktyvins tik telefoną ir nebus suprastas kaip kita komanda. Jūs vis dar galite užrakinti savo telefoną palaikydami ilgai paspaudę mygtuką žvaigždutė ir tokiu pat būdu jį atrakinti, bet tai nėra atliekama automatiškai.
Trinamų simbolių skaitymas

Ši parinktis įtakoja simbolių šalinimą teksto rašymo metu.

 • Baigus trinti, perskaityti paskutinį simbolį – kai simboliai šalinami naudojant grįžti mygtuką, bus perskaitytas paskutinis po šalinimo likęs simbolis.
 • Perskaityti ištrintą simbolį – kai simboliai yra šalinami naudojant grįžti mygtuką, bus perskaityti tik pašalinti simboliai.
 • Po pašalinimo galite paspausti mygtuką žemyn, kad jums būtų perskaitytas likęs tekstas.
Didžiųjų raidžių signalizavimas

Šios parinktys leidžia nustatyti kaip didžiosios raidės bus įgarsinamos

 • Žodinis signalas - priešdėlis „didžioji“, kai įvedamos didžiosios raidės
 • Aukšto balso tono signalas - keičiasi balso tonas rašant didžiosiomis raidėmis
 • Nereikia signalizuoti - nėra didžiųjų raidžių signalizavimo
Rašomų simbolių skaitymas

Teksto rašymo metu galite pasirinkti įvesto teksto pakartojimo parinktis.

 • Parašius tarpą pakartoti žodį – kartoja paskutinį įrašytą žodį kai buvo įvestas tarpelis arba padėtas skyrybos ženklas.
 • Parašius tarpą, pakartoti visą tekstą – kartoja visą įrašytą tekstą kai buvo įvestas tarpelis arba padėtas skyrybos žeklas.
 • Nekartoti – įterpus tarpą arba skyrybos ženklą, tekstas nėra kartojama. Tam, kad įvestas teksto kartojimas būtų įjungtas rankiniu būdu, naudokite mygtuką žemyn.

Tekste taip pat galite judėti kas simbolį ar žodį. Klaviatūroje ilgai paspauskite mygtuką aukštyn ir pakeisite nustatymą.

Ekranas

Šioje dalyje pateikiami įrenginio ekrane rodomos informacijos nustatymai ir trukmė, po kurios išsijungia ekranas.

Ryškumo nustatymai

Ši parinktis suteikia jums galimybę keisti ekrano ryškumą – aukštesnis lygis reiškia ryškesnį ekraną, bet trumpesnę akumuliatoriaus naudojimo trukmę.

Ekrano užsklanda

Ši parinktis suteikia galimybę nustatyti neveiklos laikotarpį, kuriam pasibaigus telefonas pereina į miego režimą, kad būtų taupoma akumuliatoriaus įkrova. Kai klaviatūros užraktas yra įjungtas, telefono klaviatūra pasibaigus nustatytam laikui taip pat yra užrakinama.

Spalvų tema

Ši parinktis suteikia jums galimybę pasirinkti vieną iš keturių spalvų schemų; pirma spalva nustato teksto spalvą, o antra spalva nustato fono spalvą. Yra šios parinktys:

 • Balta ant juodo
 • Juoda ant balto
 • Balta ant mėlyno
 • Juoda ant geltono
Pagrindinis meniu stilius

Ši parinktis suteikia galimybę pasirinkti pagrindinio meniu išvaizdą. Galite naudoti tekstą, piktogramas arba teksto ir piktogramų derinį.

Nustatyti didelį teksto dydį

Ši parinktis suteikia galimybę padidinti meniu naudojamo šrifto dydį. Atsiminkite, kad dėl šios parinkties gali būti naudojamas teksto eilučių kėlimas ir vienas žodis gali būti perkeltas per kelias eilutes.

Tinklai

Ši dalis suteikia galimybę nustatyti įvairius ryšio nustatymus, pavyzdžiui, belaidį ryšį, Bluetooth, mobiliojo ryšio tinklus arba PIN kodą.

Wifi (belaidis ryšys)

Tam, kad galėtumėte naudotis belaidžiais tinklais, pirmiausiai turite telefone įjungti belaidį ryšį. Kai neplanuojate naudoti belaidžio ryšio, galite jį išjungti pasirinkdami meniu elementą išjunti wifi . Tai padės sutaupyti šiek tiek akumuliatoriaus energijos.

Tinklų sąrašas

Šis meniu elementas pateiks visų šalia esančių, bei anksčiau išsaugotų tinklų sąrašą.

 • Norėdami prisijungti prie tinklo, pasirinkite jį patvirtinimo mygtuku, tada pasirinkite parinktį prisijungti prie tinklo . Jeigu belaidžio ryšio tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, būsite paraginti slaptažodį.
 • Taip pat galite naudoti WPS mygtuką. Pasirinkite parinktį Prisijungti naudojant WPS mygtuką ir paspauskite maršruto parinktuvo WPS mygtuką. Praėjus tam tikram laiko tarpui du prietaisai turėtų būti suporuoti.
 • Informacija apie tinklą pateiks jums papildomą informaciją apie belaidį tinklą, pavyzdžiui, signalo stiprumą arba tinklo pasiekiamumą.
 • Norėdami pašalinti įrašytą tinklą iš sąrašo, eikite į tinklo sąrašą ir pasirinkite atitinkamą belaidžio ryšio tinklą, tada pasirinkite parinktį pamiršti tinklą .

Jeigu tinklas, prie kurio norite prisijungti turi paslėptą SSID, galite prisijungti naudodami parinktį Prisijungti prie paslėpto tinklo . Pirmiausiai įveskite SSID, tada jo slaptažodį.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo naudojant tekstinį failą

Galite prijungti telefoną prie kompiuterio naudodami kabelį ir šakniniame atminties kataloge sukurti paprastojo teksto failą.

 • Šio failo pavadinimas turi būti wifi.txt (neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių), o patį failą turi sudaryti dvi eilutės.
 • Pirmojoje failo eilutėje turi būti įrašytas belaidžio tinklo pavadinimas (neskiriant didžiųjų ir mažųjų raidžių), o antrojoje turi būti įrašytas tinklo slaptažodis (skiriant didžiąsias ir mažąsias raides).
 • Kiekvieną kartą bandant iš BlindShell meniu prisijungti prie apsaugoto tinklo, BlindShell patikrins, ar yra šis failas ir ar tinkamas jo formatas.
 • Jeigu failas randamas ir yra tinkamas, telefonas patikrins, ar pirmoji eilutė, kurioje pateiktas tinklo pavadinimas, atitinka pasirinktą tinklo pavadinimą.
 • Šiuo atveju net neatsivers klaviatūros langas slaptažodžio įvedimui, nes slaptažodis bus naudojamas iš failo.
Bluetooth

Telefonas palaiko Bluetooth įrenginius – garsiakalbius, ausines ir laisvųjų rankų įrangą. Prieš pirmąjį naudojimą įrenginys turi būti susietas.

Svarbi pastaba. Jeigu prijungiate garso įrenginį, garso išvestis (įskaitant dirbtinį balsą) bus atkuriama prijungtame garso įrenginyje. Jeigu įrenginys neveikia tinkamai, galite negauti naudingo grįžtamojo ryšio. Tokiu atveju visada galite atjungti netinkamai veikiantį garso įrenginį padidindami garsą virš maksimalaus lygio, t. y. greitai kelis kartus paspausdami garsumo lygio mygtuką.

Bluetooth ryšio įjungimas ir išjungimas

Numatytasis nustatymas: Bluetooth ryšio funkcija yra išjungta. Tai padeda taupyti jūsų akumuliatoriaus įkrovą. Rekomenduojame išjungti Bluetooth ryšį kai jo nenaudojate. Galite įjungti ir išjungti Bluetooth naudodami pirmąją meniu parinktį.

Kaip susieti naują įrenginį
 • Savo įrenginyje įjunkite susiejimo režimą. Numatytasis kai kurių įrenginių nustatymas yra, kad įjungus ir išjungus signalą, įjungiamas susiejimo režimas. Kiti įrenginiai turi specialių mygtuką arba mygtukų derinius, kurie įjungia susiejimo režimą. Tai priklauso nuo įrenginio ir yra pateikiama įrenginio vadove.
 • Kai išorinis įrenginys yra susiejimo režime, meniu pasirinkite parinktį ieškoti prietaisų . Įrenginio paieška trunka iki pusės minutės, po to, pateikiamas šalia esančių įrenginių sąrašas.
 • Sąraše pasirinkę įrenginį ir paspaudę patvirtinimo mygtuką, įjungsite susiejimo procesą. Tai paprastai trunka kelias sekundes.
 • Kai kurie įrenginiai prašo įvesti patvirtinimo kodą. Jeigu taip atsitiko, išoriniam įrenginiui turite įvesti BlindShell pateikiamą kodą.
Įrenginio prijungimas ir atjungimas

Naujai susietas įrenginys dažniausiai yra prijungiamas automatiškai. Tačiau, tai galioja ne visiems įrenginiams. Kartais yra naudinga galimybė prijungti ir atjungti įrenginius savo nuožiūra, jų nesusiejant arba nepanaikinant susiejimo.

Norėdami prijungti arba atjungti įrenginį:

 • Pasirinkite meniu elementą susieti prietaisai , šiame meniu bus rodomi visi susieti įrenginiai
 • Iš šio sąrašo pasirinkus įrenginį ir paspaudus patvirtinimo mygtuką, atsivers meniu, kuriame galite pasirinkti kokią operaciją atlikti su jūsų įrenginiu (prijungti, atjungti, panaikinti susiejimą)
 • Jeigu norite pasirinkti prijungti arba atjungti, bus bandoma prijungti arba atjungti įrenginį. Kai pavyksta susieti, telefono garso išvestis bus girdima kitame įrenginyje.
 • Jeigu pasirinksite panaikinti susiejimą, šis įrenginys taps nepasiekiamas, kol jo iš naujo nesusiesite. Kai kuriems įrenginiams reikia atlikti šį veiksmą, kad būtų galima prijungti prie kito telefono.
Pastabos apie Bluetooth
 • Kad galėtumėte susieti įrenginį, paprastai turite jį įjungti paspausdami mygtuką. Kai kurie įrenginiai po tam tikro neveiklos laikotarpio gali išsijungti.
 • Rinkoje yra daugybė Bluetooth įrenginių. BlindShell negali garantuoti suderinamumo su kiekvienu galimu įrenginiu. Jūsų BlindShell pardavėjas gali suteikti jums patarimą arba pasiūlyti išbandytą modelį.
 • Dėl galimų radijo trukdžių ir paties Bluetooth protokolo ypatumų, negalima užtikrinti, kad įrenginio paieškos metu jis bus rastas. Jeigu negalite matyti arba susieti savo įrenginio, įsitikinkite, kad jis yra susiejimo režime ir tada pakartokite procedūrą. Jeigu problema išlieka, įsitikinkite, kad aplinkoje nėra stiprių trukdžių, pavyzdžiui kito Bluetooth įrenginio, belaidžio ryšio maršruto parinktuvo arba šalia esančio kito įrenginio.
Mobilūs duomenys

Pasirinkus šį meniu elementą, mobilieji duomenys gali būti įjungti ir išjungti. Šie nustatymai taip pat gali būti pasiekti naudojant meniu būsenos informacija .

PIN kodas
 • Meniu PIN kodas galite įjungti arba išjungti prašymą įvesti PIN kodą telefono įjungimo metu. Tam, kad galėtumėte pakeisti PIN kodą, pirmiausiai turite jį aktyvuoti.
 • Jeigu tris kartus iš eilės neteisingai įvedėte PIN kodą, jūsų SIM kortelė bus laikinai užblokuota ir bus prašoma įvesti PUK kodą. - Jeigu dešimt kartų iš eilės neteisingai įvedėte PUK kodą, jūsų SIM kortelė bus užblokuota visam laikui.
 • Jeigu naudojate dvi SIM korteles, prieš PIN kodo keitimą, įjungimą arba išjungimą, pasirinkite atitinkamą kortelę.
SIM kortelės

Ši parinktis yra matoma kai telefone naudojamos dvi SIM kortelės. Galite pasirinkti norimą SIM kortelę išeinantiems skambučiams, žinutėms arba perduodamiems duomenims.

Telefono meniu režimas

Čia galite pasirinkti vieną iš dviejų režimų:

 • Pilnas režimas - visos telefono funkcijos yra prieinamos
 • Supaprastintas režimas - visos papildomos telefono funkcijos bus paslėptos. Galima bus naudoti tik pagrindines funkcijas. Tai yra Skambutis, Žinutės, Adresatai, Praleisti įvykiai ir Išjungti telefoną. Įjungus supaprastintą režimą, taip pat bus paslėptas nustatymų elementas. Norėdami pasiekti nustatymus surinkite ###. Po to galėsite keisti nustatymus arba vėl įjungti pilną režimą.

BlindShell atnaujinimas

Svarbi pastaba. Norėdami atnaujinti telefoną, turite būti prisijungę prie interneto belaidžio ryšio tinkle.

BlindShell telefono naujinimai yra pateikiami dėl dviejų priežasčių:

 • Praplečiamos esamos funkcijos ir pašalinamos klaidos
 • Pateikiamos naujos funkcijos

Kai atsisiuntimui pateikiamas naujas naujinys, apie tai būsite informuoti žinute. Šis pranešimas bus rodomas praleistuose įvykiuose ir priimtuose pranešimuose.

Norėdami atlikti naujinimą, pirmiausiai pasirinkite meniu elementą ieškoti atnaujinimų . Kai yra naujas naujinys, galėsite jį atsisiųsti. Taip pat bus pateiktas trumpas naujinio turinio aprašymas.

Kai yra atsisiunčiamas naujinimo failas, turite jį įdiegti pasirinkę meniu elementą įdiegti naujinį . Šis procesas trunka kelias minutes. Naujinimo metu telefonas kalbės roboto balsu. Taip pat būsite informuoti apie naujinimo progresą.

Svarbi pastaba. Naujinimo proceso metu nejunkite savo telefono arba neatlikite jokių kitų veiksmų su juo. Tai darydami galite sugadinti telefono programinę įrangą, todėl gali reikėti telefoną siųsti į taisyklą.

Laikas ir data

Laikas ir data paprastai yra nustatomi automatiškai iš tinklo, kai į telefoną yra įstatoma SIM kortelė. Tačiau nustatymus galite keisti čia.

 • Norėdami įvesti savo datą ir laiką, pirmiausiai išjunkite automatinio laiko ir datos nustatymo funkciją. Ši parinktis gali nebūti rodoma, jeigu datos ir laiko nustatymų nebuvo galimybės atsisiųsti iš tinklo.

 • Nustatyti laiką meniu elementas priima 4 skaitmenis kaip laiką. Pirma skaitmenų pora atitinka valandas, o antra skaitmenų pora minutes.

 • Norėdami nustatyti datą, pirmiausiai pasirinkite meniu elementą nustatyti datą , tada įveskite dieną, mėnesį, metus ir pasirinkite meniu elementą išsaugoti duomenis .

 • Jūs visada galėsite grąžinti atgal laiko ir datos nustatymus iš tinklo pasirinkę meniu elementą įjungti automatinį laiko ir datos tikslinimą .

Apie telefoną

Šioje dalyje galite patikrinti tam tikrą telefono techninę informaciją, pavyzdžiui, programinės įrangos versiją, kiek yra laisvos vietos vidinėje atmintyje ir SD kortelės. Taip pat yra nuoroda „Paslaugos meniu“ meniu atvėrimui, kuriame galite pasirinkti kai kuriuos išplėstinius veiksmus, pavyzdžiui, sukurti rezervinę kopiją arba atstatyti gamyklinius parametrus.

Paslaugos meniu

Paslaugos meniu yra funkcija, supaprastinanti tam tikrų paslaugų operacijas. Kad galėtumėte atverti priežiūros meniu, telefonas turi iš naujo įsijungti specialiame režime, besiskiriančiame nuo įprastos operacinės sistemos. Priežiūros meniu nėra BlindShell sistemos dalis, todėl šiame režime negalėsite priimti skambučių ir naudoti telefono įprastų funkcijų.

Tam, kad sukurtumėte atsarginę kopiją arba pasinaudotumėte paslaugų atstatymo funkcijomis, pirmiausiai turite įstatyti SD kortelę. Kortelė yra naudojama kaip atsarginių kopijų saugykla.

Paslaugų meniu sudaro šie elementai:

„Backup data“ (sukurti atsarginę duomenų kopiją)

Atsarginės kopijos funkcija sukuria failą, kuriame yra vidiniai naudotojo duomenys. Eksportuotame faile nėra vidinės saugyklos duomenų, kurie yra pasiekiami kaip failai, kai naudotojas telefoną prijungia prie kompiuterio. Pavyzdžiui, šioje atsarginėje kopijoje nėra muzikos arba knygų failų, balso įrašų ir kitų failų.

Atsarginę kopiją sudaro:

 • BlindShell nuostatos
 • adresatai
 • žinutės
 • kalendorius
 • skambučių istorija
 • pastabos
 • žadintuvų nustatymai
 • objektų ženklinimo duomenų bazė
 • el. pašto konfigūracija

Atsarginė kopija yra saugoma faile pavadinimu „blindshell_backup.bin“

Atstatyti duomenis

Atstatymo funkcija atstato naudotojo duomenis iš anksčiau sukurtų atsarginės kopijos failų naudojant funkciją Sukurti atsarginę duomenų kopiją . Įspėjimas. Atlikus duomenų atstatymo procedūrą, jūsų duomenys bus perrašyti.

Jeigu SD kortelėje nėra failo „blindshell_backup.bin“, bus rodomas klaidos pranešimas.

Atstatyti gamyklinius parametrus

Šis elementas atstatys gamyklinius telefono parametrus. Šios operacijos metu bus pašalinti visi naudotojo duomenys ir telefonas grįš į pradinę būseną. Tai taip pat taikoma ir visiems naudotojo atliktiems naujinimams. Atstačius gamyklinius parametrus, BlindShell grįš į pradinę versiją.

Paleisti telefoną iš naujo

Šis elementas išeis iš priežiūros meniu ir telefonas bus paleistas iš naujo įprastame veikimo režime.

Būsenos informacija

Būsenos informacija gali būti iškviesta iš bet kurios vietos, išskyrus teksto įvedimo metu, paspaudus mygtuką aukštyn. Pateikiama ši informacija:

 • Laikas ir data – rodoma esama datos ir laiko informacija. Paspaudus patvirtinimo mygtuką, atsivers programėlė kalendorius .
 • Signalo stiprumas – rodo informaciją apie tinklo signalo stiprumą
 • Baterijos būsena – rodo informaciją apie likusią akumuliatoriaus įkrovą procentais
 • Wifi būsena – rodo belaidžio ryšio tinklo, prie kurio prijungtas telefonas, informaciją. Paspaudus patvirtinimo mygtuką, atsivers belaidžio ryšio nustatymai.
 • Bluetooth būsena – rodoma informacija apie prijungtus belaidžio ryšio įrenginius

Naudotojo vadovas

Meniu elementas naudotojo vadovas pateikia šį dokumentą, padalintą į skyrius, kad juo būtų patogiau naudotis. Taip pat yra parinktis paleisti mokymosi priemonę , įjungianti interaktyvią mokymosi priemonę, kuri buvo paleista pirmąjį kartą įjungus telefoną.

Praleisti įvykiai

Šis meniu elementas pateikia pranešimus apie naujas žinutes arba praleistus skambučius. Pasirinkdami patikrinti atitinkamą žinutę arba skambutį, pranešimas bus pašalintas iš praleistų įvykių sąrašo.

Išjungti telefoną

Pasirinkus šią parinktį ir patvirtinus pateikiamą patvirtinimą, telefonas bus išjungtas.

Techninė specifikacija

 • Mobiliojo telefono dažnių juostos:
  • GSM: 900 / 1 800 / 1 900 MHz
  • WCDMA: 2 100 MHz
  • LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B20
 • Procesorius: Dviejų branduolių 1,2 GHz
 • Atmintis:
  • RAM: 512 MB
  • Vidinė atmintis: 4 GB
  • Plečiama naudojant SD kortelę
 • Ekranas: 2,8 colio QVGA TFT spalvotas ekranas
 • SIM kortelės: du mikro SIM kortelių lizdai
 • Vaizdo kamera: 2,0 MPx
 • Akumuliatorius: 1 800 mAh
 • Belaidis ryšys
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM imtuvas
 • Šviesos diodų žibintuvėlis
 • SOS avarinis pagalbos mygtukas

CE marking logo

Šis gaminys turi CE ženklinimą ir visiškai atitinka visus taikomus ES reglamentus.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Kai gaminio daugiau nebenaudosite, galite jį grąžinti tiekėjui arba gamintojui, kad jis nemokamai jį pašalintų. Tai atitinka „Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvą“ (WEEE).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019