Manuals

BlindShell manuals in all languages


Instrukcja Obsługi Telefonu BlindShell Classic

BlindShell Classic jest telefonem z klasyczną klawiaturą dla osób niewidomych i niedowidzących. Telefon można obsugiwać za pomocą klawiatury lub komend głosowych. Telefon reaguje za pomocą wbudowanego syntezatora mowy, wibracji oraz sygnałów akustycznych.

Ważna informacja: Jeśli bateria w telefonie wyładuje się całkowicie, może się wydawać, że telefon w ogóle nie chce się ładować. W takim przypadku należy pozostawić telefon podłączony do ładowarki przez kilka godzin. Telefon powinien w końcu ponownie zacząć się ładować. Pozostawienie rozładowanej baterii w telefonie przez dłuższy czas może spowodować jej uszkodzenie. Należy pamiętać, że nie podlega to gwarancji. Zatem jeśli telefon nie będzie używany dłużej niż przez tydzień, zalecamy by wymontować z niego baterię.

Na początek

Zawartość opakowania

 • Telefon BlindShell Classic
 • Bateria – szeroki, prostokątny przedmiot, posiadający wcięcie w dolnej krawędzi.
 • Słuchawki – z jednej strony znajduje się wtyk jack, z drugiej strony są słuchawki douszne.
 • Ładowarka USB – Standardowa ładowarka USB, wejście 110V~240V, 50Hz, wyjście 5V.
 • Kabel USB - kabel mikro USB, ze standardowym męskim wtykiem USB typu A z jednej strony.

Opis telefonu

Przednia strona telefonu

W górnej części przedniej strony telefonu znajduje się wyświetlacz LCD, który stanowi gładką powierzchnię telefonu.

 • Ekran LCD – wyświetla informacje.
 • Klawiatura – pozwala kontrolować funkcje telefonu, jest także używana do wprowadzania tekstu.
 • Słuchawka – w czasie rozmowy służy jako głośnik.

Tylna część telefonu

Wszystkie funkcjonalności tylnej strony telefonu znajdują się w jego górnej części. Idąc od lewej do prawej strony natrafimy kolejno na kamerę/aparat i diodę LED. Obok tego, w środkowej części znajduje się klawisz SOS. Całkowicie na prawej stronie znajduje się głośnik.

 • Kamera – używana jest do rozpoznawania kolorów i oznaczania obiektów za pomocą przygotowanej do tego aplikacji.
 • Dioda LED – wspomaga kamerę przy braku dostatecznej ilości światła.
 • Klawisz SOS – do użycia w nagłych wypadkach, naciśnięcie klawisza SOS wywołuje połączenie z wcześniej ustalonym numerem.
 • Głośnik – używany jest do wprowadzania komend głosowych.

Krawędzie telefonu

Na górnej krawędzi znajduje się gniazdo USB oraz jack. Na dolnej krawędzi umieszczony jest mikrofon. Po prawej stronie na dole znajduje się szczelina służąca do otwarcia telefonu.

 • Gniazdko jack – służy do połączenia słuchawek.
 • Gniazdo USB – służy do ładowania telefonu a także umożliwia podłączenie urządzenia do komputera.
 • Mikrofon – służy do prowadzenia rozmów, obsługiwania telefonu głosem, dyktowania i zapisywania notatek głosowych.
 • Szczelina – służy do zdejmowania tylnej pokrywy telefonu.

Pełny opis funkcji telefonu można znaleźć w części użytkowanie telefonu.

Usuwanie tylnej pokrywy

Z tyłu można znaleźć papierową wkładkę wystającą z telefonu, która pomoże Państwu przy pierwszym zdjęciu tylnej pokrywy. Potem można ją wyrzucić. Jeśli zajdzie ponowna potrzeba zdjęcia pokrywy, wystarczy wsunąć paznokieć w szczelinę, która znajduje się na dole po prawej stronie i podważyć pokrywę aż do momentu, w którym usłyszymy charakterystyczny klik. Potem należy przeciągnąć palec po obwodzie telefonu, korzystając z powstałego rozwarcia a następnie ściągnąć całkowicie pokrywę. Pokrywa trzyma się dość mocno, więc potrzeba użyć trochę siły, aby ją zdjąć.

Montaż karty SIM oraz karty pamięci SD

Ułóż telefon przed sobą w takiej pozycji, aby ekran i klawiatura były skierowane do dołu, natomiast górna część telefonu (kamera/aparat oraz klawisz SOS) powinny być skierowane do przodu. Prostokątna, pusta przestrzeń, w której umieszcza się baterię powinna znajdować się przed Tobą.

Wkładanie kart SIM

Telefon posiada dwa sloty na karty SIM, które znajdują się w dolnej części otworu na baterię. Jeden slot znajduje się po prawej a drugi po lewej stronie. Slot znajdujący się po prawej stronie obsługuje sieć 4G.

Slot, znajdujący się z prawej strony

Pomiędzy slotami na karty SIM znajduje się zagłębienie (wcięcie). Włóż kartę w to zagłębienie tak, aby chip na karcie był skierowany do dołu a nacięcie znajdowało się w prawym górnym rogu. Po czym wsuń delikatnie kartę opuszką palca w prawą stronę do samego końca.

Slot znajdujący się z lewej strony

Pomiędzy slotami na karty SIM znajduje się zagłębienie (wcięcie). Włóż kartę w to zagłębienie tak, aby chip na karcie był skierowany do dołu a nacięcie znajdowało się w lewym górnym rogu. Po czym wsuń delikatnie kartę opuszką palca w lewą stronę do samego końca.

Usuwanie SIM karty

Aby wyciągnąć SIM kartę, połóż opuszek palca na karcie, przyciśnij, następnie przesuń kartę do wolnej przestrzeni między slotami kart SIM.

Instalacja karty SD

Slot karty SD znajduje się nad prawą stroną slotu karty SIM. Aby umieścić kartę SD potrzeba zdjąć pokrywę slotu. Przesuń metalową pokrywę karty SD w prawo aż usłyszysz charakterystyczny klik. Ostrożnie podnieś pokrywę, nie ma potrzeby robić tego na siłę, jeśli czujesz opór, znaczy to, że slot nie został otwarty prawidłowo. Po otwarciu slotu włóż doń kartę SD tak, aby styki były skierowane w dół i znajdowały się po prawej stronie. Po czym zamknij metalową pokrywę. Podczas zamykania pokrywy przesuń ją w lewą stronę, aby ją zablokować. Ponownie, po zablokowaniu, powinieneś usłyszeć charakterystyczny klik.

Instalacja baterii

Znajdź wcięcie na krawędzi baterii. Powinno być ono skierowane do ciebie I znajdować się na górze. Wsuń baterię od góry do dołu w miejsce, w którym powinna być zamontowana. Powinna pasować jak ulał. Aby wyciągnąć baterię, użyj paznokcia, aby ją podważyć i pociagnąć do góry.

Włączanie telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij tylny klawisz i przytrzymaj go przez przynajmniej 3 sekundy. Usłyszysz melodię, którą telefon wygrywa podczas uruchamiania. Po tym jak pierwsza pozycja w menu zostanie przedstawiona (call – czyli wykonywanie połączeń) telefon będzie gotowy do użycia. Rejestracja karty w sieci komórkowej może potrwać ok. minutę od chwili włączenia telefonu.

Interaktywny samouczek

Interaktywny samouczek włączy się automatycznie przy pierwszy uruchomieniu telefonu. Należy przejść przez cały proces zanim telefon będzie gotowy do użycia. Samouczek jest także dostępny w menu telefonu jako instrukcja, więc zawsze można doń wrócić. Samouczek nauczy Cię prawidłowo korzystać z telefonu. Naciśnięcie dowolnego klawisza podczas działania samouczka spowoduje, że zostanie wyjaśnione do czego dany klawisz służy. Niektóre klawisze mają dwie funkcje w zależności od tego, czy zostaną przyciśnięte krótko czy długo. Jak tylko skończy się kurs obsługi telefonu, możesz wyłączyć samouczek naciskając tylny klawisz a następnie klawisz potwierdź.

Obsługiwanie telefonu

Niniejsza część instrukcji obsługi opisuje w jaki sposób można obsługiwać telefon, używając klawiszy lub komend głosowych.

Klawisze regulacji głośności

Dwa klawisze znadujące się na samej górze nad klawiaturą służą do regulacji głośności.

 • Krótkie naciśnięcie któregokolwiek z klawiszy głośności spowoduje zmianę aktualnej głośności. Lewy klawisz służy do ściszania, prawy natomiast do zgłaśniania.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek z klawiszy głośności, poza sytuacją kiedy wprowadzamy tekst, spowoduje uruchomienie obsługi telefonu poprzez komendy głosowe.
 • Wciśnięcie i przytrzymanie któregokolwiek z klawiszy głośności podczas wprowadzania tekstu spowoduje włączenie opcji dyktowania głosem.

Klawisze funkcyjne

Dwa klawisze funkcyjne znajdują się pod klawiszami głośności.

Lewy klawisz funkcyjny

 • Lewy klawisz funkcyjny jest klawiszem potwierdzania. Używa się go do potwierdzania akcji, wybierania pozycji w menu a także służy on do odbierania rozmów. Możesz myśleć o tym klawiszu jako o klawiszu OK/Wyślij/Potwierdź.
 • Podczas rozmów możemy użyć tego klawisza do włączania i wyłączania trybu głośnomówiącego.
 • Przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza w menu głównym włącza ekran wyboru numeru.

Prawy klawisz funkcyjny

 • Prawy klawisz funkcyjny służy do: powrotu do poprzednich pozycji w menu, anulowania działań i odrzucania połączeń. Możesz myśleć o tym klawiszu jako o klawiszu NIE/Cofnij/Anuluj/Wymaż/Odrzuć
 • Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza podczas gdy telefon jest włączony zawsze przeniesie cię do głównego menu telefonu.
 • Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza, gdy telefon jest wyłączony, spowoduje jego włączenie.

Klawisze kierunkowe

Klawisze kierunkowe znajdują się w środkowej części klawiatury na górze. W sumie jest to jeden klawisz, który skrywa w sobie pięć, każdy w jednym z głównych kierunków (do góry, w prawo, na dół i w lewo) plus dodatkowy klawisz w samym środku.

Klawisze w lewo i prawo

Klawisze w lewo i prawo używane są do poruszania się po menu telefonu. Klawiszem w prawo wybieramy następny element w menu, natomiast klawiszem w lewo możemy wrócić do poprzedniej pozycji w menu. klawisze te pozwalają także na przesuwanie kursora w napisanym tekscie.

Przycisk do góry

Naciśnij przycisk do góry, aby wyświetlić aktualne informacje o stanie telefonu, takie jak aktualny czas i datę, poziom naładowania baterii czy informacje o sieci komórkowej.

Przycisk na dół

Użycie tego klawisza spowoduje powtórzenie ostatniej wypowiedzi. Przyciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza spowoduje przeliterowanie ostatniej wypowiedzi.

Środkowy przycisk

Środkowy przycisk służy do potwierdzania, może być używany zamiennie z lewym klawiszem funkcyjnym. Podczas gdy telefon jest zablokowany, przyciśnięcie środkowego klawisza pokaże aktualny czas.

Klawiatura numeryczna

Rozłożenie klawiszy na klawiaturze numerycznej jest identyczne jak w starszych telefonach. Mamy cztery rzędy po trzy klawisze w każdym. W pierwszym rzędzie znajdują się klawisze jeden, dwa i trzy. W drugim rzędzie: cztery, pięc i sześć. W trzecim: siedem, osiem i dziewięć. Ostatni, czwarty rząd składa się z klawiszy: asterisk (gwiazdka), zero i hash (płotek).

Klawisze 0-9

Będąc w menu, przyciśnięcie klawisza numerycznego (prócz zera) przeniesie cię do odpowiadającej mu pozycji w menu. Na przykład: przyciśnięcie trójki przeniesie cię do kontaktów. Aby wybrać daną pozycję wystarczy przycisnąć przycisk potwierdź.

 • Z kolei przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza numerycznego w menu spowoduje wybranie odpowiadającego mu kontaktu. Jeśli następnie naciśniemy przycisk potwierdź to telefon zadzwoni pod wcześniej zdefiniowany numer. Jeśli numer/kontakt nie jest zdefiniowany, to będzie można go przypisać. Można w ten sposób zdefiniować 10 numerów.

Przycisk asterisk (gwiazdka)

Długie przyciśnięcie tego klawisza gdziekolwiek w menu spowoduje zablokowanie telefonu. Aby odblokować telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk gwiazdka raz jeszcze. Opcję tę można wyłączyć w ustawieniach telefonu.

Przycisk płotek

Długie przyciśnięcie tego klawisza gdziekolwiek w menu spowoduje wyświetlenie opcji profilu (cichy, wibracje, dźwięk).

Używanie klawiatury numerycznej do wprowadzania tekstu

W trybie wprowadzania klawiatura numeryczna używana jest do wprowadzania tekstu, cyfr i znaków specjalnych. Każdy przycisk, prócz płotka, który służy to zmieniania wielkości liter, zawiera kilka znaków. Znaki możesz wybierać w kółko naciskając dany przycik wielokrotnie. Na przykład: dwójka zawiera litery A, B i C oraz nr 2, więc aby wpisać B, należy przycisnąć dwójkę dwa razy, aby wpisać cyfrę 2 – naciśnij przycisk 4 razy lub go przytrzymaj.

 • Przycisk jedynka zawiera znaki przystankowe i specjalne znaki.
 • Przycisk gwiazdka zawiera pozostałe znaki specjalne.
 • Przycisk płotek zmienia rozmiar liter (wielkie/małe litery) a także pozwala na przełączenie się między trybem wpisywania tekstu a trybem wpisywania cyfr.
 • Długie naciśnięcie tego klawisza otworzy menu z emoji. Aby wybrać emoji wciśnij przycisk potwierdź.

Dyktowanie głosem

Ważna informacja: Aby móc używać trybu dyktowania głosem, telefon musi mieć połączenie z internetem, przez WiFi bądź sieć komórkową.

Aby włączyć dyktowanie głosem w trybie wprowadzania przyciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Dyktowanie głosem zostanie aktywowane i po krótkim sygnale dźwiękowym będziesz mógł/mogła dyktować tekst.

Tekst dyktuj powoli, po kilka słów. Po każdym podyktowanym segmencie telefon lekko zawibruje. W tym momencie możesz kontynuować albo zakończyć dyktowanie naciskając i przytrzymując którykolwiek z klawiszy głośności lub naciskając przycisk potwierdzania. Jeśli tego nie zrobisz, opcja dyktowania wyłączy się automatycznie po kilku sekundach, jeśli tekst nie jest dyktowany.

Kotrolowanie telefonu głosem

Ważna informacja: Aby móc używać trybu dyktowania głosem, telefon musi mieć połączenie z internetem, przez WiFi bądź sieć komórkową.

Telefon może być także kontrolowany za pomocą komend głosowych. Znajdując się w menu przyciśnij i przytrzymaj jeden z klawiszy regulacji głośności. Tryb komend głosowych zostanie aktywowany i po krótkim sygnale dźwiękowym będziesz mógł/mogła dyktować komendy.

Tryb komend głosowych oferuje następujące fukcjonalności:

 • Możesz otworzyć dowolną aplikację, po prostu podając jej nazwę. Np. aby otworzyć aplikację wiadomości, wystarczy włączyć tryb komend głosowym i powiedzieć "wiadomości".
 • Możesz zadzwonić do osoby z listy kontaktów. Aby to zrobić, uruchom tryb komend głosowych i powiedz "zadzwoń [nazwa kontaktu]", np. "zadzwoń Michał" albo "zadzwoń mama".
 • Możesz także wysyłać wiadomości korzystając z komend głosowych. Uruchom tryb komend głosowych i powiedz "wyślij wiadomość do [nazwa kontaktu]", np. "wyslij wiadomość do Michał" lub "wyślij wiadomość do mama". Następnie możesz albo wpisać tekst z użyciem klawiatury lub go podyktować.
 • Możesz również szybko otrzymać informacje o stanie telefonu, aktualnej godzinie, dacie czy poziomie naładowania baterii. Uruchom tryb komend głosowych i powiedz "informacja o stanie", "czas", "data" lub "naładowanie baterii".

Awaryjny przycisk SOS

Awaryjny przycisk SOS znajduje się z tyłu telefonu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza przez conajmniej 3 sekundy spowoduje wybranie wcześniej zdefiniowanego numeru alarmowego. Wybranie połączenia musi zostać potwierdzone klawiszem potwierdź. Połączenie alarmowe można zostać zrealizowane nawet, jeśli telefon jest zablokowany. Jeśli numer alarmowy nie został uprzednio zdefiniowany, po wciśnięciu i przytrzymaniu klawisza SOS przez conajmniej 3 sekundy, pojawi się możliwość jego przypisania.

Funkcje telefonu BlindShell

Ta część instrukcji obsługi opisuje każdą pozycję dostępną w menu telefonu.

Wykonywanie połączeń głosowych

Ta pozycja w menu pozwala na wykonywanie połączeń głosowych z użyciem numerów z Twojej listy kontaktów lub z dowolnym numerem telefonu. Korzystając z tej pozycji możesz także sprawdzić historię rozmów – przychodzących, wychodzących, odrzuconych i nieodebranych.

Wykonywanie połączeń do osób z Twojej listy kontaków

Wybranie pozycji zadzwoń wyświetli listę kontaktów. Poruszaj się po liście kontaktów dopóki nie znajdziesz kontaktu, do którego chcesz zadzwonić. Możesz także użyć opcji wyszukiwania, aby szybciej znaleźć dany kontakt (jest to szczególnie użyteczne w przypadku posiadania w telefonie wielu kontaktów). Pozycja wyszukaj w menu jest ostatnią pozycją na liście, możesz dostać się do niej naciskając lewy klawisz, jeśli zaznaczony jest pierwszy kontakt na liście. Możesz także wpisać dowolną literę i zostaniesz przeniesiony do pierwszego kontaktu rozpoczynającego się tą literą (np. wpisanie litery C przeniesie cię do pierwszego kontaktu na C). Potem możesz wybrać dalszy kontakt używając klawiszy w prawo i w lewo. Jak już znajdziesz osobę, do której chcesz zadzwonić, wystarczy wcisnąć klawisz potwierdź, aby zainicjować połączenie telefoniczne.

Wybieranie numeru

Wybranie pozycji wybierz numer spowoduje pojawienie się ekranu połączenia, gdzie możesz wpisać numer telefonu, pod który chcesz zadzwonić. Po wpisaniu numeru wciśnij klawisz potwierdź, aby uzyskać połączenie.

Historia połączeń

W historii połączeń znajdziesz wszystkie rozmowy (wychodzące i przychodzące) wraz z dodatkowymi informacjami. Wybranie tej pozycji w menu za pomocą klawisza potwierdź przeniesie cię do menu, w którym znajdziesz następujące opcje:

 • zadzwoń do kontaktu/pod numer
 • wyślij wiadomość
 • sprawdź długość połączenia
 • usuń rozmowę z historii połączeń
 • wybranie opcji usuń całą historię połączeń spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych połączeń z historii

Zablokowane numery

Menu zablokowanych numerów zawiera listę kontaktów i numerów telefonów, z których nie można wykonywać połączeń telefonicznych. Nowe zablokowane numery lub kontakty uzupełniane są poprzez dodanie zablokowanego numeru. Aby odblokować kontakt lub numer z listy, wybierz go i potwierdź akcję za pomocą przycisku potwierdzenia.

Blokowanie lub odblokowywanie numerów można również wykonać w historii połączeń menu.

Wiadomości

Menu wiadomości pozwala na stworzenie i wysłanie wiadomości do twoich kontaktów lub bezpośrednio na podany numer telefonu. Wiadomość możesz wysłać do wielu kontaktów na raz. Możesz także sprawdzić poprzednie wysłane i odebrane wiadomości.

Wskazówka: Aby sprawdzić, ile znaków pozostało do wyczerpania limitu dla jednego SMS-a, naciśnij klawisz w dół, spowoduje to odczytanie wiadomości a następnie usłyszysz informację o ilości pozostałych znaków.

Tworzenie wiadomości SMS i wysyłanie do osób z listy kontaktów

Wybranie pozycji wyślij SMS do osoby z listy kontaktów wyświetli listę twoich kontaktów. Możesz się po niej poruszać tak, jak to było opisane wcześniej. Gdy już znajdziesz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość, potwierdź swój wybór klawiszem potwierdź. Następnie napisz wiadomość i ponownie potwierdź klawiszem potwierdź, aby ją wysłać.

Wysyłanie SMS-a na numer telefonu

Wybranie opcji wyślij SMS na numer telefonu wyświetli menu, w którym znajdziesz trzy pozycje: numer, tekst i wyślij wiadomość.

Numer – wpisz numer telefonu, na który chcesz wysłać wiadomość i potwierdź klawiszem potwierdź. Tekst – wpisz treść wiadomości i potwierdź klawiszem potwierdź. Wyślij – po wybraniu numeru i wpisaniu treści wiadomości, wybierz tę opcję, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości SMS do kilku kontaktów na raz

Wybranie tej opcji spowoduje pojawienie się menu, w którym znajdziesz trzy pozycje: odbiorcy, tekst i wyślij wiadomość.

. Odbiorcy – wybierz kontakt z listy kontaktów lub podaj numer telefonu, na który chcesz wysłać wiadomość, kontakt lub numer zostanie dodany do listy odbiorców. Możesz kontynuować uzupełnianie listy kontaktów dopóki nie znajdą się tam wszyscy, którym chcesz wysłać wiadomość. Następnie cofnij się do poprzedniego menu, używając klawisza do tyłu. Aby usunąć odbiorcę, zaznacz go na liście a następnie wybierz opcje usuń pozycję.

 • Tekst – wpisz treść wiadomości a następnie potwierdź klawiszem potwierdź.
 • Wyślij – po wpisaniu treści wiadomości i wybraniu numeru wybierz tę pozycję, aby wysłać wiadomość.

Do póki wiadomość nie zostanie wysłana, istnieje możliwość edytowania wiadomości przez wybranie odpowiedniej pozycji w menu.

Konwersacje

Konwersacje zawierając wszystkie wysłane i otrzymane wiadomości, które pogrupowane są według kontaktu lub numeru telefonu. Wybranie danego kontaktu lub numeru wyświetli listę wszystkich wiadomości, które należą do tego kontaktu bądź numeru. Następnie jeśli wybierzesz którą z wiadomości, pojawią się następujące opcje:

 • Odpowiedz – daje możliwość natychmiastowego napisania i wysłania wiadomości do danego kontaktu.
 • Przekaż dalej – pozwala przesłać daną wiadomość do innego kontaktu lub na numer telefonu.
 • Zadzwoń – pozwala zadzwoń do danej osoby lub pod numer telefonu.
 • Zapisz jako nowy kontakt – jeśli dany numer nie został zapisany na twojej liście kontaktów, możesz go zapisać używając tej opcji.
 • Dodaj kontakt – jeśli numer telefonu nie został jeszcze zapisany w twoim telefonie, opcja ta pozwala przypisać go do konkretnego kontaktu.
 • Usuń – usuwa wiadomość.
 • Usuń konwersację – usuwa daną konwersację.

Niedokończone

Jeśli opuścisz pole tekstowe przed wysłaniem wiadomości, zostaniesz zapytany czy chcesz ją zapisać jako niedokończoną. Folder niedokończone będzie zawierać wszystkie niedokończone wiadomości zapisane na urządzeniu. Można potem wybrać daną wiadomość, dokończyć ją i wysłać.

Ustawienia Wiadomości

Ustawienia Wiadomości umożliwiają włączenie bądź wyłączenie funkcji Zawiadomienie o doręczeniu.

Kontakty

Menu kontakty pozwala na dostęp, edycję i dodawanie nowych kontaktów. Możesz także tworzyć kopię zapasową kontaktów oraz importować kontakty przy pomocy pliku *.vcf. Możesz również wybrać kontakty przypisane do szybkiego połączenie.

Lista kontaktów

Lista kontaktów zawiera wszystkie kontakty zapisane w pamięci telefonu oraz na karcie SIM. Po liście kontaktów możesz poruszać się strzałkami w lewo i prawo, możesz również skorzystać z opcji wyszukiwania oraz przeskoczyć do danego kontaktu, wpisując jego pierwszą literę.

 • Pozycja szukaj jest ostatnią na liście, możesz dostać się do niej w mgnieniu oka używając klawisza w lewo. Po wybraniu opcji szukaj wpisz całą nazwę kontaktu lub jej część, aby znaleźć dany kontakt. Wszystkie kontakty pasujące do treści wyszukiwania zostaną wyświetlone.
 • Wpisanie danej litery przeniesie cię do pierwszego kontaktu, którego nazwisko rozpoczyna się tą literą. Na przykład: przez uciśnięcie dwójki trzy razy napiszesz literę C, zostaniesz wówczas przeniesiony do pierwszego kontaktu, którego nazwisko zaczyna się na C. Następnie, aby wybrać inny kontakt, użyj strzałek prawo-lewo.

Po wybraniu danego kontaktu pojawią się następujące opcje:

 • Zadzwoń – pozwala na zadzwonienie do danego kontaktu.
 • Wyślij wiadomość – pozwala na stworzenie i wysłanie wiadomości do danego kontaktu.
 • Wyślij e-mail - otworzy Nowy e-mail a do pola Odbiorcy wypełni e-mail kontaktu.
 • Edytuj kontakt – pozwala na zmianę imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz e-maila przypisanego do dodanego kontaktu.
 • Wyślij kontakt jako wizytówkę – otwiera menu, w którym można wybrać osobę z listy kontaktów lub podać numer telefonu, aby następnie wysłać dane danego kontaktu jako wizytówkę.
 • Usuń kontakt – usuwa kontakt. Wymaga potwierdzenia.

Kontakty na karcie SIM

Kontakty zapisane na Twojej karcie SIM wyświetlane są na Twojej liście kontaktów. Jeśli usuniesz taki kontakt, zostanie on także usunięty z Twojej karty SIM. Jeśli zedytujesz kontakt zapisany na karcie SIM, zostanie on zapisany jako nowy kontakt w pamięci telefonu a oryginalny kontakt zostanie usunięty z karty SIM.

Dodawanie nowego kontaktu

Nowy kontakt może zostać dodany za pomocą opcji dodaj nowy kontakt. Możesz zapisać następujące informacje odnośnie danego kontaktu – imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer domowy, numer pracowniczy oraz adres e-mail. Po wypełnieniu wybranych pól, możesz zapisać kontakt, korzystając z opcji zapisz kontakt.

Wybieranie połączeń jednym klawiszem

Wybieranie połączeń jednym klawiszem pozwala na szybkie wykonanie połączenie aż z dziesięcioma numerami. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać dany numer, do którego przypisany jest kontakt a następnie potwierdzić wybór klawiszem potwierdzania.

Listę aktualnie przypisanych numerów można znaleźć w menu pod pozycją wybieranie połączeń jednym klawiszem. Każda numer pokaże informację o przypisanym numerze lub informację, czy w ogóle jakiś numer został przypisany.

 • Nieprzypisany – oznacza, że pod danym numerem nie został zapisany numer telefonu do wykonania szybkiego połączenia. Przypisany – oznacza, że pod danym numerem został zapisany numer telefonu do wykonania szybkiego połączenia. Możesz go usunąć lub zastąpić innym numerem.

Zapisywanie kopii zapasowej i import kontaktów

BlindShell pozwala na zapisywanie kopii zapasowej i importowanie kontaktów przy pomocy pliku *.vcf.

Importowanie kontaktów
 • Aby zaimportować kontakty, plik musi mieć właściwą nazwę – Contacts.vcf Skopiuj ten plik do głównego katalogu na karcie pamięci, jeśli jej używasz, albo do głównego katalogu w pamięci telefonu.
 • Jeśli plik zostanie skopiowany zarówno do pamięci telefonu jak i na kartę pamięci, zostanie użyty plik z karty pamięci.
 • Wybierz opcję importuj kontakty, aby skopiować dane z pliku Contacts.vcf do pamięci telefonu.
 • Kontakty identyczne z kontaktami, które są już zapisane w pamięci telefonu, zostaną pominięte w czasie importu.
 • Po zakończeniu importu nazwa pliku Contacts.vcf zostanie zmieniona na Contacts-imported.vcf
 • Telefon zgłosi błąd, jeśli dany kontakt nie zostanie odnaleziony na karcie pamięci lub w pamięci telefonu.
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
 • Wybierz opcję utwórz kopię kontaktów z menu, aby stworzyć plik Contacts.vcf; spowoduje to zapisanie listy kontaktów telefonu do pliku Contacts.vcf
 • Jeśli w telefonie umieszczona jest karta pamięci, plik zostanie na niej zapisany.
 • Jeśli karta pamięci nie jest zainstalowana w telefonie, plik zostanie zapisany w głównym katalogu w pamięci telefonu.
Ustawienia kontaktów

W tym miejscu możesz nastawić preferowane sortowanie oraz widok kontaktów. Sortowanie kontaktów – spis kontaktów może być posortowany alfabetycznie bądź według imienia lub nazwiska Widok – można ustawić, aby pierwsze wyświetlało się imię bądź nazwisko

Pozostałe aplikacje

Pod pozycją pozostałe aplikacje znajdziesz różne aplikacje, które rozszerzają funkcjonalności telefonu. Aplikacje te pogrupowane są w następujący sposób:

 • Narzędzia – znajdziesz tutaj narzędzia tj. alarm/budzik, kalendarz, kalkulator, prognoza pogody dla twojej lokalizacji i inne.
 • E-mail – aplikacja do obsługi poczty elektronicznej.
 • Media – znajdziesz tutaj odtwarzacz muzyki, radio FM oraz internetowe a także aplikacje do rozpoznawania piosenek.
 • Wsparcie dla niewidomych – zawiera narzędzia zaprojektowane tak, by pomagać osobom niewidomym.

Narzędzia

W menu narzędzia znajdziesz następujące aplikacje:

 • Alarm/Budzik
 • Minutnik
 • Stoper
 • Kalendarz
 • Notatnik
 • Rejestrator głosu
 • Kalkulator
 • Pogoda
 • Słownik
Budzik

Budzik pozwala na nastawienie kilku alarmów naraz. Dla każdego z nich możesz ustawić godziny i dni tygodnia, w których będzie on uruchamiany. Aby anulować aktywny budzik naciśnij klawisz potwierdź lub klawisz do tyłu.

Ustawianie budzika

Aby utworzyć nowy alarm wybierz opcję nowy alarm.

 • Ustaw godzinę – możesz wpisać cztery cyfry. Pierwsza para cyfr to godziny, druga to minuty.
 • Ustaw powtarzanie – ta opcja zarządza dniami tygodnia, w których alarm będzie aktywowany. Jeśli nie wybierzesz konkretnych dni tygodnia, alarm będzie się uruchamiał każdego dnia. W przeciwnym wypadku alarm uruchomi się tylko w wybrane dni.
 • Zapisz alarm – zapisuje i aktywuje alarm.
Edytowanie alarmu

Wybierając wcześniej ustawiony alarm, możesz go aktywować, deaktywować lub zmienić jego ustawienia. Nieaktywny alarm będzie nadal zapisany w pamięci telefonu, niemniej nie będzie się uruchamiał. Wybranie opcji zmień alarm daje następujące możliwości:

 • Ustaw godzinę – zmienia godzinę alarmu.
 • Ustaw powtarzanie – pozwala na wybranie dni, w które alarm będzie się uruchamiał.
 • Zapisz alarm – zapisuje zmiany, aby anulować zapisanie zmian naciśnij klawisz cofnij.
Minutnik

Minutnik pozwala na odliczanie czasu. Gdy upłynie dany czas, odgrywana jest charakterystyczna melodia. Aplikacja ta działa w tle, więc nie ma potrzeby, aby w czasie jej działania ekran telefonu był włączony. Aby anulować odliczanie czasu naciśnij klawisz potwierdź lub klawisz cofnij.

Ustawianie odliczania czasu i jego aktywacja

Odliczanie można nastawić tylko wówczas, kiedy minutnik nie jest aktywny (kiedy nie jest uruchomiony ani zatrzymany).

 • Po wybraniu pozycji minutnik pokażą się dwie opcje: aktywuj i ustaw czas.
 • Opcja aktywuj uruchomi odliczanie aktualnie nastawionego czasu.
 • Wybierając opcję ustaw czas możesz nastawić ilość minut i sekund.
 • Po wpisaniu czasu odliczania wybierz zapisz, aby zapisać odliczanie czasu.
Aktywacja, zatrzymywanie i anulowanie odliczania
 • Aby aktywować odliczanie wybierz minutnik a następnie aktywuj. Minutnik zacznie odliczać czas.
 • Podczas gdy minutnik odlicza czas możesz zatrzymać odliczanie (minutnik zatrzyma się na aktualnym czasie) albo je anulować (minutnik zresetuje się).
Stoper

Stoper pozwala na odmierzanie czasu. Po uruchomieniu stopera odmierzanie czasu zaczyna się od 0 do czasu zatrzymania przez użytkownika. W czasie odmierzania czasu można je zatrzymać a potem ponownie je uruchomić zaczynając od miejsca, w którym skończyliśmy. Mierzenie czasu przebiega także w tle, możliwe jest więc korzystanie z innych opcji telefonu podczas tej operacji.

Włączanie, zatrzymywanie i zerowanie odmierzania

Włącz odmierzanie - włącza odmierzanie czasu od 0 Włączony stoper można zatrzymać przyciskiem potwierdź. Następnie przycisk potwierdź otworzy menu z następującymi opcjami:

 • Kontynuuj odmierzanie - uruchamia odmierzanie czasu od miejsca, w którym je zatrzymaliśmy
 • Włącz nowe odmierzanie - uruchamia nowe odmierzanie od 0
 • Wyzerować odmierzanie - wyzeruje odmierzanie i nastawi czas na 0. Przyciskiem potwierdź można otworzyć menu, w którym można znów włączyć odmierzanie.
Kalendarz

Aplikacja kalendarz pozwala na tworzenie i kontrolowanie twojego terminarzu. Możesz w nim tworzyć wydarzenia, które trwają cały dzień, od danej do danej godziny lub takie które zajmą kilka dni. O każdym wydarzeniu zostaniesz poinformowany w wyprzedzeniem, możesz także ustawić wydarzenie, aby powtarzało się w regularnych odstępach czasu.

Dodawanie wydarzenia

Wybranie opcji dodaj wydarzenie pozwoli na podanie jego szczegółów. Pola obowiązkowe to nazwa wydarzenia i czas rozpoczęcia. Pozostałe pola można dopełnić po dodaniu wydarzenia.

 • Nazwa wydarzenia – tutaj wprowadź nazwę wydarzenia (np. imieniny cioci Jadzi)
 • Miejsce – miejsce wydarzenia. Możesz tutaj wprowadzić dodatkowe informacje.
 • Data rozpoczęcia – pierwszy dzień wydarzenia. Możesz wprowadzić datę ręczenie lub skorzystać z opcji wybierz datę, która pokaże 7 dni nadchodzącego tygodnia.
 • Początek wydarzenia – jeśli trwa ono cały dzień, pozostaw to pole puste. W przeciwnym wypadku wprowadź godzinę, o której zaczyna się dane wydarzenie.
 • Data zakończenia – w przypadku wydarzenia, które trwa tylko jeden dzień, data powinna być ta sama jak w przypadku daty rozpoczęcia. W przeciwnym wypadku wprowadź datę zakończenia wydarzenia.
 • Koniec wydarzenia – wprowadź godzinę zakończenia wydarzenia. Jeśli wprowadzisz godzinę przed początkiem wydarzenia, to godzina początku wydarzenia zostanie cofnięta o godzinę.
 • Powtarzanie – jeśli chcesz, aby dane wydarzenie powtarzało się regularnie, możesz ustawić co jaki czas ma się ono powtarzać.
 • Zapisz wydarzenie – zapisuje wydarzenie.
Przeglądanie terminarza

Wszystkie przyszłe wydarzenia znajdziesz w menu terminarz. Pokazane są: nazwa wydarzenia oraz czas, w którym się ono odbywa. Jeśli chcesz zmienić lub usunąć dane wydarzenie, przyciśnij klawisz potwierdź, aby uzyskać dostęp do tych opcji.

Przeglądanie kalendarza

Aby przeglądać kalendarz tygodniami lub dniami wybierz opcję przeglądaj kalendarz. Wybierz rok, miesiąc i tydzień w którym znajdują się wydarzenia, które chcesz przejrzeć. Możesz wówczas wyświetlić wszystkie wydarzenia w wybranym tygodniu albo przeglądać wydarzenia dla danych dni.

Notatnik

Aplikacja notatnik pozwala na zapisywanie notatek.

 • Aby wytworzyć nową notatkę wybierz opcję dodaj notatkę z menu, wpisz jej treść a następnie zapisz używając klawisza potwierdź.
 • Aby uzyskać dostęp do listy notatek wybierz z menu pozycję lista notatek.

Jeśli wybierzesz daną notatkę z listy, będziesz mógł skorzystać z następujących opcji:

 • Edycja – otwiera notatkę w celu jej edycji.
 • Wyślij jako SMS – stwarza możliwość wybrania kontaktu lub wpisania numeru telefonu na który notatka zostanie wysłana.
 • Wyślij e-mailem - otworzy Nowy e-mail a do pola Tekst wypełni tekst wskazówki.
 • Usuń – pozwala usunąć wybraną notatkę.
 • Usuń wszystko – usuwa wszystkie notatki z listy.
Rejestrator Głosu

Aplikacja rejestrator głosu pozwala na zapisywanie notatek głosowych oraz nagrywanie rozmów i dźwięków.

 • Aby stworzyć nowe nagranie wybierz opcję zacznij nagrywać, nagrywanie rozpocznie się automatycznie. Aby zakończyć nagrywanie naciśnij klawisz potwierdź lub cofnij.
 • Aby uzyskać dostęp do nagrań, wybierz z menu pozycję lista nagrań.

Po wybraniu nagrania z listy, pokażą się następujące opcje:

 • Odtwórz – odtwarza nagranie. Jeśli chcesz je przewinąć do tyłu lub do przodu, użyj strzałek prawo-lewo.
 • Zmień nazwę – pozwala zmienić nazwę nagrania.
 • Wyślij nagranie e-mailem - otworzy Nowy e-mail a do pola Załączniki doda wybrane nagranie, które po wysłaniu maila będzie widoczna jako załącznik.
 • Usuń – usuwa nagranie.
Kalkulator

Kalkulator pozwala na wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych tj.: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Możesz wpisać dowolnie długie wyrażenie z dowolną ilością liczb i operacji. Po wciśnięciu klawisza potwierdź pojawi się wynik. Wynik wcześniejszego działania może zostać użyty w następnym działaniu jako pierwsza liczba, jeśli po potwierdzeniu wybierzesz następne działanie (np. dodawanie). Znaki działań matematycznych znajdziesz pod asterisk (gwiazdka), przecinek natomiast znajduje się pod klawiszem hash (płotek).

Pogoda

Aplikacja pogoda pokazuje aktualną temperaturę w twoim mieście a także prognozę na najbliższe trzy dni. Dla każdego z tych dni możesz uzyskać szczegółową prognozę, wybierając dany dzień i wciskając klawisz potwierdź. Szczegółowa prognoza pogody zawiera temperaturę, prędkość wiatru, zachmurzenie, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne dla każdych kolejnych trzech godzin danego dnia, od 2:00 rano do 23:00. Aby poruszać się po szczegółowej prognozie pogody użyj strzałek prawo-lewo. W ustawienia jednostek alternatywnych można wybrać jednostki, jakie będą używane przy podawaniu pogody. Temperatura może być podawana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, prędkość wiatru w metrach na sekundę, kilometrach na godzinę lub węzłach.

Słownik

Aplikacji Słownik można użyć, aby wyszukać tłumaczenie on-line, można tłumaczyć słowa lub całe zwroty. Należy wybrać język oryginału a potem język docelowy, następnie wpisać słowo, które chcemy przełożyć a następnie wybrać opcję Tłumacz. Wynik tłumaczenia może być różny w zależności od kombinacji języka oryginału i języka docelowego. W przypadku niektórych kombinacji języków otrzymamy tylko jeden wynik, inne kombinacje natomiast mogą dać więcej wyników, definicji czy synonimów, włącznie z gramatyką czy szykiem zdania. Do czytania tłumaczeń użyte są dane głosy. Literowanie przetłumaczonych słów można ustawić długim przyciśnięciem klawisza na dół Funkcja ta używa silnika tłumaczeń on-line Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) oraz Yandex.Dictinary (https://tech.yandex.com/dictionary)

E-mail – poczta elektroniczna

Aby skorzystać z tej aplikacji musisz posiadać wcześniej utworzone konto e-mail. Aplikacja e-mail w telefonie BlindShell potrafi obsłużyć tylko jedno konto emailowe.

Logowanie do konta e-mail.

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji -mail zachodzi potrzeba zalogowania się do konta e-mail. Aby to zrobić, wybierz z menu opcję nowe konto. Po czym wpisz twój adres mailowy, adres serwera SMTP, adres serwera IMAP oraz hasło. Informacje te powinny znajdować się na stronie dostarczyciela usług e-mail. Po wybraniu opcji zapisz aplikacja podejmie próbę połączenia z serwerem pocztowym. Jeśli aplikacja uzyska połączenie, w menu pokaże się opcja nowy e-mail. Logowanie do konta może trochę potrwać w zależności od szybkości połączenia internetowego. Aby zmienić informacje o koncie lub je usunąć, skorzystaj z opcji edytuj konto.

Ważna informacja: W niektórych przypadkach potrzeba umożliwić zewnętrznym aplikacjom dostęp do twojego konta e-mail lub konieczne jest aktywowanie dostępu do konta przez serwer IMAP.

Tworzenie nowej wiadomości e-mail

Wypełnij pola Temat i Tekst. Pole Załączniki umożliwia dodawanie załączników do e-maili. Po naciśnięciu przycisku potwierdź pokaże się lista już dodanych załączników a także opcja dodaj załącznik, która umożliwia dodawanie różnych załączników. Do maila możemy dodać obrazki z telefonu lub nagrania z dyktafonu. Już dodane załączniki można usunąć z jeszcze niewysłanego e-maila, używając przycisku potwierdź przy nazwie załącznika, potem należy potwierdzić usunięcie załącznika. Wybierając opcję Wysłać wyślesz mail. Wiadomość pozostanie otwarta dopóki e-mail nie zostanie wysłany. Jak tylko maila zostanie wysłany, otworzy się główne menu naszego konta e-mail. Jeśli nie uda się wysłać maila, można spróbować ponownie lub wyjść z pisania maila i zapisać go jako brudnopis.

Jeśli natomiast nie możesz lub nie chcesz wysłać maila w danym momencie, możesz użyć klawisza cofnij, uzyskując tym samym dostęp do dwóch opcji:

 • Zapisz jako brudnopis – zakończenie pisania zapisze wiadomość jako brudnopis.
 • Nie zapisuj jako brudnopis – zakończenie pisania maila usunie wcześniej utworzoną wiadomość.
Przeglądanie e-maili

Aby przeglądać maile ze skrzynki odbiorczej lub innych folderów, wybierz dany folder a następnie użyć strzałek prawo-lewo. Aby przeczytać dany mail, zaznacz go a następnie użyj klawisza potwierdź. Podczas czytania maila przyciśnięcie klawisza potwierdź spowoduje wyświetlenie następującego menu:

 • Odpowiedz – tworzy wiadomość do nadawcy wiadomości, na którą odpowiedasz. Otwiera nowy e-mail z wypełnionym adresem mailowym odbiorcy oraz tematem.
 • Przekaż dalej – prześlij e-mail innemu odbiorcy. Pole odbiorcy jest puste, temat i pole tekstowe maila jest wypełnione.
 • Załączniki - pokaże się spis załączników u danego maila. Jeśli format pliku jest wspierany można skorzystać z dodatkowych opcji naciskając przycisk potwierdź. Jeśli jest to plik zawierający tekst (PDF, Word, Powerpoint (*.ppt)), możliwe jest skorzystanie z opcji odczytania tekstu na głos, wystarczy wybrać opcję odtwórz tekst. Jeśli jest to obrazek (zdjęcie), można skorzystać z opcji pokaż obrazek a zostanie od wyświetlony na ekranie telefonu. Aby zapisać obrazek w pamięci telefonu, należy skorzystać z opcji zapisz w obrazkach. Zapisany obrazek można później znaleźć w galerii. Działa to podobnie w przypadku plików dźwiękowych - przy pomocy opcji odtwórz nagranie można odtworzyć nagranie a przy pomocy opcji zapisz zapisać je w pamięci telefonu.
 • Dodaj nadawcę do kontaktów – tworzy nowy kontakt z adresem mailowym nadawcy albo aktualizuje już istniejący kontakt dodając adres e-mail.
 • Usuń – usuwa e-mail.
Ustawienie e-maila

Po zalogowaniu się do konta e-mail możliwa jest zmiana jego ustawień. Po wybraniu opcji ustawienia w głównym menu e-mailu przejdziemy do ustawień. Pozycja Edycja konta umożliwia zmianę danych logowania. Pozycja Sprawdzanie e-maili w tle umożliwia ustawienie jak często maile będą sprawdzane w tle. Jeśli opcja ta jest włączona, maile będę sprawdzane w wybranym interwale. Jeśli zostanie znaleziony nowy e-mail, pojawi się powiadomienie w nieprzeczytanych wydarzeniach w głównym menu telefonu.

Media

Aplikacje w sekcji Media umożliwiają słuchanie radia oraz własnych plików audio. Ta sekcja także zawiera Aparat oraz Galeria. Sekcja Media zawiera następujące aplikacje:

 • Odtwarzacz muzyki
 • Aplikację do czytania książek
 • Radio internetowe
 • Radio FM
 • Aparat
 • Galeria
Odtwarzacz muzyki

Aby móc używać odtwarzacza muzyki musisz najpierw skopiować pliki audio do folderu Muzyka na twoim telefonie, czy to w pamięci telefonu czy też na karcie SD. Aby tego dokonać, podłącz telefon kablem USB do komputera, na którym znajdują się pliki audio i skopiuj je na telefon.

Komputery z systemem operacyjnym Windows

Telefon powinien zostać automatycznie rozpoznany jako urządzenie zewnętrzne. Następnie możesz skopiować pliki używając dowolnej przeglądarki plików. Jeśli telefon nie zostanie rozpoznany przez komputer, zainstaluj najnowsze aktualizacje na komputerze oraz upewnij się, że masz zainstalowany sterownik MTP.

Komputery Apple, system operacyjny MacOS

Aby skopiować pliki z komputera Apple potrzebujesz wcześniej na swym telefonie zainstalować aplikację Android File Transfer, którą możesz pobrać tutaj: http://www.android.com/filetransfer/

Komputery z systemem operacyjnym Linux

Telefon powinien zostać rozpoznany automatycznie. Następnie możesz skopiować pliki przez przeglądarkę plików.

Foldery z muzyką

Aby puścić muzykę, wybierz plik audio, który chcesz odtworzyć. Do wyboru masz cztery foldery: Wszystkie utwory – zgromadzone są tutaj wszystkie pliki audio znajdujące się na telefonie, posortowane są według nazwy. Wykonawcy – pokazuje pliki audio wykonawców. Po wybraniu danego wykonawcy możesz przeglądać jego utwory lub albumy. Albumy – pokazuje albumy zgromadzone na telefonie, po wybraniu danego albumu można przeglądać utwory, które są na nim zawarte. Ulubione – pokazuje utwory, które oznaczyłeś jako ulubione.

Każdy z folderów można przeszukiwać za pomocą opcji szukaj, która jest ostatnią pozycją w menu.

Odtwarzanie muzyki

Opcja wznów odtwarzanie odtwarza ostatnio odsłuchiwany plik. Jeśli wybierzesz konkretny plik z któregokolwiek z folderów, zostanie od natymiast odtworzony. Odtwarzanie domyślnie nastawione jest na powtarzanie utworów z danego folderu. Podczas odtwarzania możesz skorzystać z następujących opcji:

 • Naciśnięcie strzałek prawo-lewo przeniesie cię do poprzedniego lub następnego utworu.
 • Naciśnięcie klawisza cofnij zatrzyma odtwarzanie.
 • Naciśnięcie klawisza cofnij podczas gdy odtwarzanie jest zatrzymane, przeniesie cię do listy piosenek z danego folderu.
 • Naciśnięcie klawisza potwierdź wznowi odtwarzanie.
 • Naciśnięcie klawisza potwierdź podczas odtwarzania utworu wyświetli menu, w którym znajdziesz następujące pozycje: przewiń utwór, zapisz/usuń z ulubionych. Po wybraniu jednej z opcji albo cofnięciu żądania, odtwarzanie zostanie wznowione.
 • Wybranie opcji przewiń utwór zmieni tymczasowo funkcję strzałek prawo-lewo. Przy użyciu tych klawiszy będziesz mógł przewijać piosenkę o 10 sekund do przodu lub do tyłu. Jeśli nie skorzystasz z tej opcji w ciągu 10 sekund, wrócą domyślne funkcje klawiszy.
Aplikacja do czytania książek

Aby skorzystać z tej aplikacji, musisz uprzednio skopiować pliki do folderu BlindShell/Książki w pamięci telefonu lub na kartę SD. Aplikacja potrafi odtwarzać pliki audio i czytać pliki tekstowe *.txt. Każdy plik w folderze głównym aplikacji jest rozpoznawany jako pojedyncza książka. Książki składające się z większej ilości plików muszą być przechowywane w folderze, w którym poszczególne dalsze części książki są zapisane w podfolderach.

Menu główne:
 • Ostatnia książka – pokazuje ostanią przeczytaną książkę.
 • Lista książek – pokazuje listę wszystkich twoich książek.
 • Zakładki – pokazuje wszystkie stworzone przez ciebie zakładki.
Menu wybierania książek
 • Kontynuuj czytanie – możesz zacząć czytanie książki tam, gdzie skończyłeś.
 • Zacznij od początku – czytanie książki od początku. Dotychczasowy progres zostanie utracony (z wyjątkiem zakładek).
 • Przeglądaj zawartość – pozwala na przeglądanie książki rozdziałami i częściami.
 • Zakładki – pokazuje listę zakładek, które stworzyłeś dla danej książki.
W czasie odsłuchiwania książki
 • Użycie strzałek prawo-lewo przeniesie cię do następnej lub poprzedniej części ksiażki.

 • Użycie klawisza cofnij zatrzyma odtwarzanie.

 • Użycie klawisza cofnij w czasie gdy odtwarzanie jest zatrzymane przeniesie cię do aktualnie odtwarzanej części książki.

 • Użycie klawisza potwierdź w czasie gdy odtwarzanie jest zatrzymane wznowi odtwarzanie.

 • Użycie klawisza potwierdź w czasie odtwarzania tymczasowo je zatrzyma i wyświetli opcje menu. Po wybraniu jednej z opcji lub cofnięciu żądania, odtwarzanie zostanie wznowione.

Menu kontekstowe odtwarzania
 • Przeskocz do konkretnego procentu książki – pozwala wybrać procent treści, do którego zostaniesz przeniesiony.
 • Dodaj zakładkę – tworzy zakładkę w aktualnej pozycji w książce. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy zakładki. Jeśli nic nie wpiszesz, zakładka zostanie zapisana z aktualnym czasem.
Menu kontekstowe plików audio
 • Przewiń książkę - wybranie tej opcji zmieni tymczasowo funkcję strzałek prawo-lewo. Przy użyciu tych klawiszy będziesz mógł przewijać książkę o 10 sekund do przodu lub do tyłu. Jeśli nie skorzystasz z tej opcji w ciągu 10 sekund, wrócą domyślne funkcje klawiszy.
Menu kontekstowe plików tekstowych

Szybkość czytania – zmienia szybkość czytania. Język czytania – zmienia język, w którym czytana jest książka.

Radio internetowe

Radio internetowe pozwala na słuchanie rozgłośni internetowych. Możesz wybrać kraj pochodzenia radia lub wyszukać konkretne rozłośnie według gatunku. Użycie klawisza potwierdź w czasie słuchania radia, pozwoli na oznaczenie go jako jednego z ulubionych.

Wznów odtwarzanie – uruchamia ostatnio odsłuchiwaną stację radiową. Popularne stacje – pokazuje najczęśniej słuchane stacje radiowe w twoim kraju. Maksymalnie 90. Kategorie – zawiera stacje radiowe pogrupowane według gatunku. Wybierz dany gatunek, aby zobaczyć stacje, które doń należą. Kraj – zawiera listę kontynentów i krajów. Po wybraniu kraju możesz wybrać jedną z pozycji menu: popularne stacje, kategorie oraz wyszukiwanie. Ulubione – znajdziesz tam wszystkie stacje radiowe, które oznaczyłeś jako ulubione. Szukaj – pozwala na wyszukiwanie stacji radiowy po nazwie. Możesz wpisać całą lub część nazwy stacji, aby ją znaleźć. Wszystkie stacje pasujące do wyszukiwania zostaną pokazane.

Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik FM. Aby radio działało prawidłowo, potrzebne jest podłączenie słuchawek, które służą jako antena. Bez nich jakość audio będzie bardzo niska.

Wyszukiwanie stacji radiowych
 • Wybranie opcji włącz radio, włączy ostatnio odsłuchiwaną stację radiową.
 • Użycie strzałek prawo-lewo automatycznie dostroi radio do następnej stacji. Nie ma potrzeby manualnego dostrajania.
 • Użycie klawisza w dół oznajmi częstotliwość i nazwę aktualnie odtwarzanej stacji, jeśli informacje te są dostępne.
Pozostałe opcje radia FM

Jeśli użyjesz klawisza potwierdź podczas odtwarzania, pojawią się następujące opcje:

 • Zapisz do ulubionych – stacja zostanie oznaczona jako ulubiona. Możesz później uzyskać do niej szybki dostęp przez menu ulubione.
 • Graj z głośnika – telefon użyje wbudowanego głośnika zamiast słuchawek. Aby wrócić do słuchania przez słuchawki skorzystaj z opcji graj przez słuchawki.
 • Ręczne dostrajanie – przełącza na dostrajanie ręczne. W tym trybie klawisze prawo-lewo dostrajają radio o 0.1MHz zamiast automatycznie przeskakiwać do następnej stacji radiowej. Aby wrócić do dostrajania automatycznego skorzystaj z opcji dostrajanie automatyczne.
 • Podaj częstotliwość – pozwala na ręczne wpisanie częstotliwości danej rozgłośni radiowej.
Aparat

Telefon posiada aparat fotograficzny umożliwiający robienie zdjęć. Obiektyw aparatu znajduje się z tyłu telefonu na górnej części obudowy, na lewo od klawisza SOS. Do każdego zdjęcia może być przypisana krótka notatka głosowa, która zostanie odtworzona podczas przeglądania zdjęć.

Używanie aparatu:

 • Włącz aplikację Aparat. Podczas kiedy aplikacja jest uruchomiona słychać sekwencyjne kliknięcia oznaczające, że aparat jest włączony.
 • Skieruj aparat w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
 • Wciśnij klawisz ok, aby zrobić zdjęcie. Zrobienie zdjęcia zostanie potwierdzone charakterystycznym dźwiękiem migawki. W celu zapewnienia najlepszej jakości zdjęcia należy trzymać aparat nieruchomo podczas całej procedury.

-Po zrobieniu zdjęcia ukazuje się menu umożliwiające wyświetlenie albo zapisanie zrobionego zdjęcia. Opcja wyświetl zdjęcie wyświetla zrobione zdjęcie. -Wybranie opcji zapisz zdjęcie umożliwia nagranie pięcio sekundowej notatki, która będzie następnie odtwarzana w przeglądarce zdjęć.

Po zapisaniu zdjęcia w pamięci uruchamia się ponownie aparat, co jest sygnalizowane sekwencyjnymi kliknięciami. Wciśnij klawisz cofnij, aby wyjść z aplikacji.

Galeria

Aplikacja umożliwia przeglądanie zdjęć zrobionych aparatem.

Telefon przechowywuje zdjęcia w dwóch folderach: Zdjęcia aparatu zawierający zdjęcia zrobione aparatem oraz Inne zdjęcia przeznaczony do przechowywania zdjęć z innych źródeł.

 • Przewijanie zdjęć wyświetlanych w przeglądarce jest możliwe za pomocą strzałek w prawo i lewo. Uruchomienie przeglądarki zdjęć powoduje wyświetlenie najnowszego zdjęcia zrobionego aparatem. Jednocześnie zostanie odtworzona notatka głosowa przypisana do danego zdjęcia.
 • Będąc w przeglądarce zdjęć wciśnięcie klawisza potwierdź wywołuje menu zawierające pozycje: powiększenie, udostępnij zdjęcie, informacje o zdjęciu, zmień notatkę oraz usuń zdjęcie.
 • Możesz przeglądać zdjęcia wg miesięcy lub wszystkie naraz
Zbliżenie

Aby zwiększyć obraz należy wybrać z menu opcję Zbliżenie. Zbliżenie zdjęcia powoduje ogłoszenie mocy powiększenia (możliwe wartości to: 2, 4, 8, 16). Zbliżone zdjęcie może być przesuwane za pomocą strzałek w lewo, prawo, góra oraz dół. Aby zmniejszyć powiększenie zdjęcia, należy otworzyć menu i wybrać opcję Oddalenie. Aby przejść do następnego zdjęcia, należy najpierw wyłączyć powiększenie, jako że strzałki używane do nawigacji służą do przesuwania obrazu podczas włączonego przybliżania.

Udostępnij zdjęcie

Obrazem można wysłać na dwa sposoby - SMS-em bądź e-mailem. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeżeli chcemy poprosić o pomoc osobę widzącą.

 • Wyślij obrazek mailem - Ta opcja otworzy Nowy e-mail a do pola Załączniki doda wybrany obrazek. E-mail po wysłaniu będzie zawierał obrazek jako załącznik, który odbiorca wiadomości będzie mógł pobrać lub otworzyć.
 • Wyślij obrazem SMS-em - Powyższa funkcja wymaga skonfigurowania danych sieci komórkowej bądź sieci wifi. Umożliwia to przesłanie zaszyfrowanej kopii zdjęcia na serwer BlindShell oraz wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej unikalny link do wybranego odbiorcy. W ten sposób udostępnione zdjęcie jest widoczne na innych urządzeniach za pomocą przeglądarki internetowej. Opisana powyżej funkcja nie wykorzystuje wiadomości MMS.

UWAGA Wszystkie zdjęcia udostępniane za pomocą powyższej metody są zaszyfrowane za pomocą standardu (AES).

Pomimo że udostępnione zdjęcia są przechowywane na naszych serwerach, zdjęcia te w żaden sposób nie są dostępne dla pracowników firmy BlindShell ani innych nieautoryzowanych osób, które nie dostały unikalnego linka za pomocą wiadomości tekstowej. Udostępnione zdjęcia są przechowywane na serwerze BlindShell przez 14 dni.

Informacje zdjęcia

Ta pozycja umożliwia odczytanie czasu i daty utworzenia zdjęcia oraz jego rozmiarów.

Zmień nagraną notatkę

Ta pozycja umożliwia zmianę notatki przypisanej do zdjęcia.

Usuń zdjęcie

Ta pozycja umożliwia usunięcie wybranego zdjęcia. System przed usunięciem pyta o potwierdzenie.

Wsparcie dla niewidomych

Znajdziesz tutaj aplikacje stworzone specjalnie dla osób niewidomych lub słabo widzących. BlindShell oferuje następujące aplikacje:

 • Rozpoznawanie kolorów
 • Lokalizacja
 • Oznaczanie obiektów
Rozpoznawanie kolorów*

Aplikacja do rozpoznawania kolorów pozwala identyfikować kolory obiektów znajdujących się wokół ciebie. Do celu używana jest kamera, która znajduje się z tylu telefonu obok klawisza SOS. Trzymaj telefon w odległości kilku centymetrów od danego obiektu i włącz rozpoznawanie koloru używając klawisza potwierdź. Po chwili telefon oznajmi jaki kolor wykrył. Aby mieć większą pewność, czy wykryty kolor jest prawidłowy, powtórz operację kilkukrotnie i wybierz kolor, który został oznajmiony najczęściej.

Ważna informacja: aby działać poprawnie, aplikacja potrzebuje dostatecznej ilości światła. Na przykład w ciemnym pomieszczeniu wynik może nie być miarodajny.

Lokalizacja

Aplikacja lokalizacja zbiera informacje dzięki danym GPS, sieciom WiFi i sieciom komórkowym, aby ustalić z jak największym przybliżeniem adres, w którym się znajdujesz. Proces ustalania twojej pozycji może zająć nawet 30 sekund. Wynik zawiera następujące informacje:

 • Przybliżony adres
 • Dokładność przybliżenia
 • Opcję wysłania lokalizacji przez SMS
 • Współrzędne GPS

Ważna informacja: Dokładność lokalizacji może być różna. Nie można na niej polegać w 100%-ach. Należy wziąć pod uwagę, że nie zawsze położenie zostanie określone dokładnie.

Ważna informacja: Aby skorzystać z ustalania lokalizacji, należy mieć połączenie z internetem, przez WiFi lub przez sieć komórkową.

Oznaczanie obiektów:

Funkcja oznaczania obiektów pomaga w ich identyfikacji. Szczególnie w przypadku rzeczy które trudno jest odróżnić od siebie po dotyku, tj. torby, pojemniki z przyprawami, kosmetyki, środki czystości, butelki, puszki itp. Aby skorzystać z tej funkcji będziesz potrzebować specjalne nalepki z kodem, które możesz zamówić od swojego dostawcy produktów BlindShell.

Każda nalepka ma rozmiar 1.5cm na 1.5cm. Należy odlepić od nich warstwę zabezpieczającą i nakleić nalepkę na obiekt, który chcemy oznaczyć. Nalepki odczytywane są przez aparat fotograficzny. Każda nalepka jest unikatowa i zostanie powiązana z konkretnym opisem, który dla niej wprowadzisz. Za każdym razem gdy dana nalepka zostanie zeskanowana, telefon odczyta opis oznaczonej rzeczy.

Oznaczanie nowego obiektu
 • Wybierz obiekt, który pragniesz oznaczyć.
 • Nalep naklejkę na obiekt, który chcesz oznaczyć. Jeśli to możliwe, unikaj nierównych i chropowatych powierzchni.
 • Uruchom aplikację służącą do oznaczania obiektów i wybierz opcję „dodaj oznaczenie”. Usłyszysz regularne tykanie, co oznacza, że detekcja jest w trakcie działania.
 • Nakieruj aparat w stronę naklejki, którą nalepiłeś na obiekt. Zalecana odległość skanowana to 20-30 cm.
 • Jak już naklejka zostanie zeskanowana, zostaniesz poproszony o nagranie lub napisanie opisu. Jeśli wybierzesz nagrywanie, włączy się ono po krótkim sygnale dźwiękowym i wyłączy się automatycznie po 5 sekundach.
Rozpoznawanie obiektu
 • Wybierz z menu opcję „rozpoznaj oznaczenie”, telefon zacznie tykać w momencie, w którym aparat będzie gotowy.
 • Skieruj aparat w stronę nalepki.
 • Jak tylko kod zostanie odczytany, telefon odczyta opis obiektu.

Użycie klawisza cofnij spowoduje powrót do trybu rozpoznawania obiektów.

Edycja i usuwanie oznaczeń

W menu znajduje się pozycja „lista oznaczeń”, dzięki niej możesz zmieniać lub usuwać niepotrzebne oznaczenia.

Ustawienia

W tej części menu telefonu znajdziesz ustawienia pozwalające na zmianę jego zachowania. Znajdziesz tutaj także ustawienia sieci, kart SIM a także możliwość aktualizacji oprogramowania telefonu, jeśli akurat taka aktualizacja jest dostępna.

Dźwięki

Ta część menu zawiera różne ustawienia dotyczące dźwięku.

Profile

W tym miejscu możesz zdefiniować profile dźwiękowe telefonu (normalny, wibracje i cichy). Możesz dostać się do tych ustawień z użyciem klawisza hash (płotek), wystarczy go przycisnąć i przytrzymać.

 • Normalny – o połączeniach i wiadomościach będziesz informowany przy pomocy zarówno dźwięków jak i wibracji.
 • Wibracje – jedynie wibracje będą używane w celu powiadomienia o wiadomościach i rozmowach.
 • Cichy – ani dźwięki ani wibracje nie będą używane.
Ustawienia głośności

W tym miejscu można ustawić głośność dzwonienia dla rozmów przychodzących, powiadomień, budzika lub dźwięku informacji zwrotnej.

Melodie

W tej części menu możesz wybrać melodie, które będą używane jako dzwonek, do powiadomień i alarmów. Możesz użyć własnego pliku dźwiękowego. W tym celu należy skopiować go do pamięci telefonu. Aby użyć pliku jako dzwonek skopiuj go do folderu dzwonki, w przypadku powiadomień, skopiuj plik do folderu powiadomienia a w przypadku alarmów do folderu alarmy.

Wyjście głosowe

W tej części menu możesz dostosować tempo i intonację głosu. Możesz skorzystać z kilku opcji, aby ostatecznie wybrać tę, która najbardziej ci odpowiada. Możesz także włączyć lub wyłączyć informację o czasie o dacie, która jest odczytywana podczas odblokowywania telefonu.

Informacje zwrotne

Tutaj możesz ustawić sposób w jaki telefon będzie się z tobą komunikował (pomijając oznajmianie głosem). Możesz włączyć np. dźwięki sygnalizujące poruszanie się po menu lub dźwięki klawiszy. Alternatywnie możesz włączyć wibracje, które będą pełnić tę samą funkcję co dźwięki. Możesz również włączyć i dźwięki i wibracje jednocześnie.

Informacja o pozycji w menu

W tym miejscu można aktywować lub dezaktywować informowanie o pozycji konkretnych opcji w menu (np. jedna z dziewięciu)

Przypomnienie o powiadomieniu

Kiedy otrzymasz wiadomość lub przeoczysz fakt, że ktoś do ciebie dzwonił, pojawi się stosowne powiadomienie oraz odgrywany jest dźwięk. Jeśli włączysz opcję przypomnienia o powiadomieniu, cichszy, mniej przeszkadzający dźwięk będzie odgrywany co pięć minut, aby przypomnieć ci o powiadomieniu. Cykliczny dźwięk przestanie być odgrywany jak tylko sprawdzisz powiadomienie.

Klawiatura

W tej części menu znajdziesz ustawienia tekstu i blokady klawiatury.

Blokada klawiatury

W tej części menu możesz włączyć lub wyłączyć opcję blokowania klawiatury przy pomocy klawisza asterisk (gwiazdka). Blokada klawiatury służy głównie temu, by zapobiec niechcianemu przyciśnięciu klawiszy telefonu.

 • Jeśli blokada klawiatury jest włączona, telefon może zostać zablokowany i wprowadzony w stan uśpienia przez przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza asterisk (gwiazdka). Telefon zostanie automatycznie zablokowany po wygaszeniu ekranu. Aby odblokować telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz asterisk (gwiazdka).
 • Jeśli blokada klawiatury jest wyłączona, telefon automatycznie przejdzie w stan uśpienia po wygaszeniu ekranu, ale klawiatura nie zostanie automatycznie zablokowana. Aby aktywować telefon wystarczy przycisnąć dowolny klawisz. Użycie dowolnego klawisza jedynie aktywuje telefon. Nadal możesz zablokować telefon z użyciem klawisza asterisk (gwiazdka).
Odczytywanie w czasie kasowania znaków

Opcja ta ma wpływ na usuwanie znaków podczas wpisywania tekstu.

 • Odczytaj ostatni znak po skasowaniu – przy usuwaniu znaków klawiszem cofnij ostatni znak po usunięciu zostanie odczytany.
 • Odczytaj skasowany znak – przy usuwaniu znaków klawiszem cofnij, ostatni usunięty znak zostanie odczytany.
 • Po kasowaniu znaków możesz nacisnąć klawisz w dół, co spowoduje odczytanie tekstu, który pozostał.
Powtarzanie podczas wpisywania znaków

Podczas wpisywania tekstu możesz skorzystać z następujących opcji powtarzania.

 • Powtórz słowo po wpisaniu spacji – ostatnie napisane słowo zostanie odczytane po wstawieniu spacji lub kropki.
 • Powtórz cały wpisany tekst po wpisaniu spacji – cały uprzednio wpisany tekst zostanie odczytany po wpisaniu spacji lub kropki.
 • Nie powtarzaj – opcja powtarzania słowa lub tekstu w tym trybie jest wyłączona.
 • Możesz także przewijać tekst znak po znaku lub wyraz po wyrazie. W czasie korzystania z klawiatury długie przyciśnięcie przycisku do góry zmienia te ustawienia.
Informacja o pisaniu wielkich literMożesz wybrać, jak będziesz informowany o pisaniu wielkich liter.

Informacja słowna - przed daną literą usłyszysz informację „Wielkie” Zmiana intonacji - litera zostanie przeczytana wyższym głosem Brak informacji - nie będziesz informowany o pisaniu wielkich liter

Ekran

W tej części menu znajdziesz ustawienia dotyczące wyświetlania informacji na ekranie oraz czas automatycznego wyłączenia ekranu

Ustawienia jasności

Ta opcja pozwala na ustawienie jasności ekranu – czym wyższa jasność ekranu zostanie ustawiona, tym krótszy będzie czas pracy baterii.

Automatyczne wyłączenie ekranu

Ta opcja pozwala na ustawienie czasu bezczynności po którym ekran zostanie wyłączony a telefon przejdzie w stan czuwania, aby oszczędzać energię. Jeśli włączona jest opcja blokowania klawiatury, zostanie ona zablokowana po wyłączeniu się ekranu i przejścia telefonu w stan czuwania.

Schematy kolorów

Ta opcja pozwala na wybranie spośród czterech schematów kolorów. Pierwszy kolor, to kolor tekstu, drugi to kolor tła. Do wyboru są następujące możliwości.

 • Biały na czarnym tle
 • Czarny na białym tle
 • Biały na niebieskim tle
 • Czarny na żółtym tle
Styl głównego menu

Ta opcja powala na ustawienie wyglądu głównego menu. Możesz ustawić pokazywanie zwykłego tekstu, ikon lub kombinacji ikon i tekstu.

Włączanie wielkiej czcionki

Dzięki tej opcji możesz zwiększyć czcionkę w menu głównym. Miej na uwadze, że włączenie tej opcji może spowodować, że niektóre słowa nie zmieszczą się w jednym wierszu.

Ustawienia sieci

W tej sekcji możesz zmieniać ustawienia sieci tj. WiFi, Bluetooth i sieci komórkowe. Możesz także ustawić kod PIN.

WiFi

Aby móc używać sieci WiFi muszą ją najpierw włączyć. Jeśli nie masz zamiaru korzystać z WiFi możesz je wyłączyć wybierając opcję wyłącz WiFi. Tym sposobem zaoszczędzisz trochę energii.

Lista sieci

Pokazuje wszystkie sieci dostępne w twojej okolicy a także wszystkie te sieci, które zostały zapamiętane w twoim telefonie.

 • Aby połączyć się z daną siecią, wybierz ją klawiszem potwierdź a następnie wybierz opcję połącz z siecią. Jeśli dana sieć WiFi jest chroniona hasłem, zostaniesz poproszony o jego podanie.
 • Możesz także użyć klawisza WPS. Skorzystaj z opcji połącz przy pomocy klawisza WPS a następnie naciśnij klawisz WPS w twoim routerze. Po pewnym czasie powinieneś uzyskać dostęp do internetu.
 • Informacja o sieci, tutaj znajdziesz dodatkowe informacje takiej jak siłą sygnału czy dostępność sieci.
 • Aby usunąć zapamiętaną sieć z listy, wejdź w listę sieci, wybierz daną sieć a następnie skorzystać z opcji zapomnij.
Połączenie za pomocą pliku tekstowego

Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB i stwórz plik tekstowy w głównym katalogu telefonu.

 • Wymagana nazwa pliku to wifi.txt (wielkość liter nie ma znaczenia). Plik powinien składać się z dwóch wierszy.
 • W pierwszym wierszu należy wpisać nazwę sieci (wielkość liter nie ma znaczenia), w drugim wierszu należy wpisać hasło (tutaj wielkość liter ma znaczenie).
 • Za każdym razem gdy spróbujesz uzyskać połączenie z zaszyfrowaną siecią WiFi, telefon sprawdzi dostępność i poprawność pliku wifi.txt
 • Jeśli plik zostanie odnaleziony i będzie poprawny, telefon sprawdzi czy w pierwszym wierszu znajduje się nazwa sieci.
 • Jeśli nazwa sieci zostanie odnaleziona, opcja wpisania hasła nie zostanie nawet pokazana, zamiast tego zostanie użyte hasło znajdujące się w pliku wifi.txt
Bluetooth

Telefon oferuje wsparcie dla urządzeń Bluetooth tj.: głośniki, słuchawki czy zestawy głośnomówiące. Urządzenie Bluetooth musi zostać uprzednio sparowane z telefonem, aby było możliwe jego użycie.

Ważna informacja: Jeśli zostanie podłączone urządzenie Bluetooth, stanie się ono domyślnym wyjście audio. Jeśli urządzenie nie zadziała prawidłowo, możesz nie uzyskać o tym żadnej informacji. W takim przypadku możesz odłączyć urządzenie zwiększając głośność poza skalę, np. przez kilkukrotne szybkie przyciśnięcie klawisza głośności.

Włączanie i wyłączanie połączenia Bluetooth

Bluetooth jest domyślnie wyłączony. Pozwala to zaoszczędzić energię. Zalecamy wyłączanie Bluetooth, jeśli go nie używasz. Funkcjonalność tę możesz włączyć lub wyłączyć za pomocą pierwszej pozycji w menu.

Jak sparować nowe urządzenie
 • Włącz parowanie w swoim urządzeniu. Niektóre sprzęty mają domyślnie włączone parowanie jeśli są włączone i nie znajdują się w zasięgu sygnału. W przypadku innych urządzeń trzeba tę opcję włączyć. Zazwyczaj wystarczy wcisnąć odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy, procedura ta powinna być opisana w instrukcji obsługi danego urządzenia.
 • Jeśli udało ci się włączyć parowanie w twoim urządzeniu, wybierz w telefonie opcję skanuj w poszukiwaniu urządzeń. Wyszukiwanie trwa ok. pół minut zanim na liście pojawią się wszystkie urządzenia, które znajdują się w zasięgu sieci Bluetooth.
 • Wybranie danego urządzenia z listy za pomocą klawisza potwierdź uruchomi parowanie. Zazwyczaj proces ten trwa kilka sekund.
 • Niektóre urządzenia wymagają wprowadzenia kodu weryfikacyjnego. Jeśli natrafisz na takie urządzenie, musisz wpisać kod udostępniony przez BlindShell na twoim urządzeniu.
Łączenie i rozłączanie urządzenia

Nowo sparowane urządzenie powinno zostać połączone automatycznie. Niemniej, nie dotyczy to wszystkich urządzeń. Czasem użyteczna jest także możliwość podłączanie i odłączania urządzeń, kiedy mamy taką potrzebę.

Aby połączyć lub rozłączyć urządzenie:

 • Wybierz z menu opcję sparowane urządzenia, wszystkie sparowane urządzenia pojawią się w tym menu.
 • Wybranie urządzenia przy pomocy klawisza potwierdź otworzy menu, w którym będziesz mógł wybrać jedną z możliwości – połącz, rozłącz lub odparuj.
 • Jeśli wybierzesz opcję połącz lub rozłącz, nastąpi próba połączenia lub rozłączenia. Jeśli operacja się powiedzie, urządzenie wyda dźwięk.
 • Jeśli zdecydujesz się odparować urządzenie, stanie się ono niedostępne do czasu ponownego sparowania. Niektóre urządzenia mogą wymagać odparowania przed podłączeniem do innego telefonu.
Dodatkowe informacje nt. Technologii Bluetooth
 • Zanim spróbujesz sparować urządzenie, zazwyczaj musisz je najpierw włączyć. Niektóre urządzenia mogą się samoistnie wyłączać po określonym czasie bezczynności.
 • Na rynku dostępnych jest całe mnóstwo urządzeń Bluetooth. BlindShell nie może zagwarantować kompatybilności z każdym urządzeniem. Niemniej twój sprzedawca urządzeń BlindShell może być w stanie doradzić ci jakie urządzenie wybrać.
 • Z powodu możliwych zakłóceń sygnału radiowego i charakterystyki protokołu Bluetooth, nie ma gwarancji, że dane urządzenie zostanie odnalezione podczas skanowania. Jeśli nie możesz znaleźć lub sparować danego urządzenia, upewnić się, że znajduje się ono w trybie parowania i spróbuj ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, upewnij się, że nie ma w pobliżu źródeł silnego sygnału radiowego tj. inne urządzenie Bluetooth, router WiFi lub inne urządzenie radiowe.
Połączenie z internetem przez sieć komórkową

Ta opcja może zostać włączona lub wyłącza przy pomocy tej pozycji w menu. Alternatywnie można skorzystać z menu informacja o stanie telefonu.

Kod PIN
 • Możesz włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN przy włączaniu telefonu w menu kod PIN. Aby zmienić kod PIN musisz go uprzednio aktywować.
 • Jeśli trzykrotnie wpiszesz błędny kod PIN, twoja karta SIM zostanie tymczasowo zablokowana i konieczne będzie wpisanie kodu PUK. Jeśli dziesięciokrotnie wpiszesz nieprawidłowy kod PUK, twoja karta SIM zostanie permanentnie zablokowana.
 • Jeśli używasz dwóch kart SIM, wybierz jedną z nich zanim zmienisz aktywację i dezaktywację kodu PIN.
Karty SIM

Ustawienia kart SIM będą dostępne jedynie w przypadku użycia dwóch kart SIM. W tym miejscu możesz wybrać preferowaną kartę SIM dla rozmów wychodzących, SMS-ów i połączenia internetowego przez sieć komórkową.

Tryb menu telefonu

Można wybrać dwa tryby menu telefonu

 • Tryb pełny - do dyspozycji użytkownika dostępne są wszystkie funkcje telefonu, bez żadnych ograniczeń.
 • Tryb uproszczony - zostaną ukryte wszystkie zaawansowane ustawienia. Użytkownik będzie miał do dyspozycji jedynie zestaw podstawowych funkcji telefonu, do których należy: Telefonowanie, Wiadomości SMS, Kontakty, Nieprzeczytane wydarzenia obraz Wyłączenie telefonu. Aktywacja trybu uproszczonego spowoduje ukrycie ustawień telefonu w menu. Aby ponownie móc dostać się do Ustawień trzeba Wybrać numer ###. Dopiero wówczas można dokonywać zmian w ustawieniach albo znów włączyć Tryb pełny.

Aktualizacja oprogramowania BlindShell

Ważna informacja: Aby dokonać aktualizacji oprogramowania telefonu, musisz być połączony z internetem przez WiFi.

Aktualizacje oprogramowania BlindShell pojawiają się z dwóch powodów:

 • Rozszerzają funkcjonalności telefonu i naprawiają błędy
 • Dodają nowe funkcjonalności

Kiedy nowa aktualizacja jest dostępna do pobrania, otrzymasz wiadomość z powiadomieniem. Pojawi się ona w nieodebranych wydarzeniach i odebranych wiadomościach.

Aby wykonać aktualizację najpierw wybierz pozycję menu sprawdź aktualizację. Gdy nowa aktualizacja będzie dostępna, będziesz mógł ją pobrać. Pojawi się również krótki opis zawartości aktualizacji.

Po pobraniu pliku aktualizacji należy go zainstalować, wybierając element menu instaluj aktualizację. Proces ten potrwa kilka minut. Podczas aktualizacji telefon będzie udźwiękawiał przebieg procesu. Zostaniesz również poinformowany o postępie aktualizacji.

Ważna uwaga: Nie przełączaj telefonu ani nie wykonuj żadnych innych czynności przy użyciu telefonu podczas procesu aktualizacji. Może to spowodować uszkodzenie oprogramowania telefonu i konieczność jego wysłania do naprawy.

Ustawienia daty i godziny

Zazwyczaj data i godzina są ustawiane automatycznie dzięki informacji z sieci, jak tylko karta SIM zostanie umieszczona w telefonie. Niemniej, jeśli chcesz, tutaj możesz zmienić ustawienia daty i godziny.

 • Aby samemu ustawić datę i godzinę, najpierw wyłącz automatyczne ustawianie. Opcja ta może nie być dostępna, jeśli nie powiodło się uzyskanie informacji o dacie z sieci.
 • Pozycja ustaw czas – możesz tutaj wpisać 4 cyfry jako godzinę. Pierwsza para cyfr reprezentuje godziny, druga minuty.
 • Aby ustawić danę, wybierz opcję ustaw datę, po czym wpisz dzień, miesiąc i rok a następnie zapisz ustawienia.
 • Zawsze możesz przywrócić telefon do ustawień automatycznych, wystarczy wybrac opcję włącz automatyczne ustawianie daty i godziny.

O telefonie

W tej części menu znajdziesz techniczne informacje o telefonie, tj. Wersja oprogramowania czy ilość wolnego miejsca w pamięci telefonu/karcie SD. Znajdziesz tutaj także skrót do menu serwisowego, dzięki któremu można wykonać zaawansowane operacje tj. kopia zapasowa czy przywrócenie ustawień fabrycznych.

Menu serwisowe

Menu serwisowe służy do wykonywania operacji serwisowych takich jak np. wykonanie kopii zapasowej lub reset urządzenia do ustawień fabrycznych. Menu serwisowe nie jest częścią systemu operacyjnego telefonu BlindShell i działa poza nim, więc aby mogło zostać uruchomione konieczny jest restart telefonu. W trybie serwisowym nie jest więc możliwe używanie telefonu w standardowy sposób, nie działa także wykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznych.

Aby wykonać kopię zapasową lub dokonać przywrócenia ustawień z jej użyciem, musisz zainstalować w telefonie kartę SD. Karta SD służy tutaj jako miejsce przechowywania danych kopii zapasowej.

W menu serwisowym znajdziesz następujące pozycje:

Kopia zapasowa

Dzięki tej funkcji możesz stworzyć plik zawierający wszystkie ustawienia telefonu. Plik nie zawiera jednak plików użytkownika tj.: muzyka, książki, nagrania głosowe.

Kopia zapasowa zawiera następujące elementy:

 • Ustawienia telefonu BlindShell
 • Kontakty
 • Wiadomości
 • Kalendarz
 • Historia połączeń
 • Notatki
 • Alarmy
 • Informacje o oznaczonych obiektach
 • Konfigurację poczty elektronicznej (e-mail)

Kopia zapasowa jest przechowywana w pliku blindshell_backup.bin

Przywracanie ustawień

Dzięki opcji przywracania ustawień możesz odzyskać ustawienia telefonu, które wcześniej zostały zapisane w kopii zapasowej.

Ostrzeżenie: Twoje aktualne ustawienia zostaną nadpisane przez ustawienia zachowane w kopii zapasowej.

Jeśli w czasie operacji przywracania danych plik blindshell_backup.bin nie zostanie odnaleziony, wyświetli się informacja o błędzie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Opcja ta pozwala przywrócić telefon do ustawień fabrycznych. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich danych użytkownika a telefon zostanie przywrócony do swojego oryginalnego stanu.

Ponowne uruchomienie telefonu

Dzięki tej opcji możesz zrestartować telefon i uruchomić go w trybie normalnym.

Informacje o stanie telefonu

Informacje o stanie telefonu można uzyskać niemalże zawsze używając klawisza do góry, opcja ta nie działa jedynie w trybie wprowadzania tekstu. Znajdziesz tutaj następujące informacje:

 • Data i godzina – wyświetla aktualną datę i godzinę. Przy pomocy klawisza potwierdź możesz uruchomić kalendarz.
 • Siła sygnału – wyświetla informację o sile sygnału sieci komórkowej
 • Stan baterii – pokazuje stan naładowania baterii w procentach
 • WiFi – wyświetla informacje o sieci WiFi, z którą telefon jest aktualnie połączony. Użycie klawisza potwierdź przeniesie cię do ustawień WiFi.
 • Bluetooth – wyświetla informacje o urządzeniach podłączonych przez Bluetooth

Instrukcja obsługi

Znajdziesz tutaj niniejszą instrukcję podzieloną na rozdziały, aby ułatwić jej przeglądanie. Znajdziesz tutaj również interaktywny samouczek, który uruchamiany jest przy pierwszym włączeniu telefonu.

Przeoczone wydarzenia

Znajdziesz tutaj powiadomienia o nowych wiadomościach czy nieodebranych połączeniach. Jak tylko sprawdzisz daną wiadomość czy połączenie, powiadomienie zostanie usunięte z tego menu.

Wyłączanie telefonu

Wybranie i potwierdzenie tej opcji wyłącza telefon.

Specyfikacja techniczna

 • Częstotliwości sieci komórkowych:
  • GSM: 900/1800/1900MHz
  • WCDMA: 2100MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • Procesor: Dual core 1.2GHz
 • Pamięć:
  • RAM: 512MB
  • Pamięć wewnętrzna telefonu: 4GB
  • Możliwość rozszerzenia przez kartę SD
 • Wyświetlacz: 2.8 cala QVGA TFT kolorowy
 • Karty SIM: dwie karty micro SIM
 • Aparat: 2.0MPx
 • Bateria: 1800mAh
 • WiFi
 • Bluetooth
 • GPS
 • Odbiornik FM
 • Światło LED
 • Klawisz SOS

CE marking logo

Produkt oznakowany jako CE spełnia wymagania dyrektyw "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Produkt może zostać zwrócony dostawcy lub producentowi celem darmowej utylizacji. Procedura spełnia standardy utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE - ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment).

v4.5.x, © Matapo s.r.o. 2019