Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic användarmanual

BlindShell Classic är en mobiltelefon med knappar för blinda och för personer med synnedsättning. Telefonen styrs via den fysiska knappsattsen och röstigenkänning. Återkoppling sker via den inbyggda talsyntesen, vibrationer samt ytterligare akustiska signaler.

Viktigt: Om batteriet i din telefon laddats ur helt och hållet, kan det verka som om telefonen inte laddar över huvud taget. Om så är fallet, låt telefonen vara ansluten till laddaren under några timmar. Telefonen bör då ta emot laddning på nytt. Att lämna ett urladdat batteri i telefonen under en längre tid kan leda till skador på batteriet, vilket inte omfattas av produktgarantin. Vi rekommenderar att du tar bort batteriet från enheten om den inte används på mer än en vecka.

Kom igång

Produktförpackningen innehåller

 • BlindShell Classic
 • Batteri - vilket är platt och rektangulärt. Det har en liten skåra i nederkanten.
 • Hörlurar.
 • USB laddare - Standard EU USB laddare, inmatning 110V~240V, 50Hz, utmatning 5V.
 • USB-kabel - en micro USB-kabel.

Fysisk beskrivning av telefonen

Framsidan

Den släta övre delen på framsidan består av LCD-skärmen. Precis ovanför LCD-skärmen sitter högtalaren för telefonsamtal. Nedanför LCD-skärmen sitter den alfanumeriska knappsatsen och kontrollknapparna.

 • LCD-skärmen - visar information.
 • Knappsatsen - styr telefonen och textinmatning.
 • Högtalaren - används under pågående telefonsamtal.

Baksidan

Längst till vänster hittar du kameran och en ficklampa. I mitten sitter SOS-knappen. Längst till höger sitter telefonens högtalare.

 • Kameran - används i funktioner såsom färgindikator och objekttaggning
 • ficklampan - assisterar kameran vid dåligt ljus.
 • SOS assistansknapp - används vid nödsituationer till att ringa en tidigare sparad kontakt.
 • Högtalaren - används för ljud och talsyntes.

Övre- och nederkant

På den övre kanten sitter en USB-kontakt samt ett uttag för hörlurar. I nederkant sitter mikrofonen.

 • USB-uttaget - används vid laddning av telefonen och anslutning till dator.
 • Mikrofonen - används vid telefonsamtal, röststyrning, diktering, och röstinspelning.
 • En fullständig beskrivning av telefonens knappar och deras funktioner finns i avsnittet använda telefonen.

Ta bort bakstycket

En liten pappersbit sticker ut från telefonen. Denna hjälper dig att ta bort bakstycket från telefonen första gången. Du kan slänga den efteråt. Om du behöver ta bort bakstycket senare, sätt en fingernagel i skåran som finns placerad längst ner i högerkanten av telefonen och lyft av bakstycket tills du hör ett klick. Flytta ett finger runt telefonen i mellanrummet som uppstått och ta bort bakstycket helt och hållet. Det kan krävas lite kraft för att ta bort bakstycket.

Sätta i SIM-kort, SD-kort och batteri

Placera telefonen framför dig med skärmen och knappsatsen nedåt och kameran och assistansknappen) vända bort från dig. Det rektangulära batterifacket bör nu vara framför dig..

Sätta i SIM-kort

Telefonen har två SIM-kortshållare av typen Micro-SIM placerade längst ned i batterifacket. Den högra SIM-kortshållaren stöder 4G.

Höger SIM-kortshållare

Mitt emellan SIM-kortshållarna finns ett litet nedsänkt utrymme. Placera SIM-kortet i detta utrymme med SIM-kortskontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet uppe till höger. Tryck lätt på SIM-kortet med en fingertopp och för försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren tills det tar stopp.

Vänster SIM-kortshållaren

Mitt emellan SIM-kortshållarna finns ett litet nedsänkt utrymme. Placera SIM-kortet i detta utrymme med SIM-kortskontakterna vända nedåt och det avfasade hörnet uppe till vänster. Tryck lätt på SIM-kortet med en fingertopp och för försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren tills det tar stopp.

Ta bort SIM-kort

För att ta bort ett SIM-kort, placera en fingertopp på kanten av SIM-kortet och tryck nedåt med fingret och för försiktigt ut SIM-kortet.

Sätta i SD-kort

Hållaren för SD-kort är placerad ovanför den högra SIM-kortshållaren. För att sätta i ett SD-kort, måste du först öppna locket till hållaren för SD-kortet. Tryck locket på hållaren för SD-kortet åt höger tills du hör ett klick. Använd inget våld. Sätt i SD-kortet i hållaren med kontakterna nedåtvända och och till höger. Stäng mettallocket och för det åt vänster för att sätta locket på plats. Du bör höra ett klick när locket är låst.

Sätta i batteri

Hitta skåran på kanten av batteriet. Skåran ska vara vänd mot dig. Placera batteriet i batterifacket med den övre kanten först. För att ta bort batteriet, sätt en fingernagel i övrekant och lyft uppåt.

Slå på telefonen

För att slå på telefonen, tryck ner och håll inne knappen bakåt i ungefär tre sekunder. Telefonen spelar en uppstartsmelodi. Efter att det först objeketet i huvudmenyn - telefon - har lästs upp, är telefonen redo att användas. Registreringen till det mobila nätverket kan ta upp till en minut efter att telefonen slagits på.

Interaktiv handledning

En interaktiv handledning startas automatiskt när telefonen slås på för första gången. Hanledningen måste slutföras innan du kan använda telefonen. Hanledningen finns senare tillgänglig via menyvalet Användarmanual. I den interaktiva hanledningen får du lära dig hur du använder telefonen. Om du trycker på någon utav knapparna under handledningen får du uppläst vad knappen används till. Några knappar har flera funktioner beroende på långt eller kort tryck. När du är klar med hanledningen kan du avsluta den genom att trycka på knappen bakåt och därefter knappen bekräfta.

Använda telefonen

I det här avsnittet beskrivs hur telefonen kan användas, antingen genom knappsatsen eller via röstkommandon.

Volymknappar

De två översta knapparna på vardera sida om knappsatsen är volymknappar.

 • Ett kort tryck på någon av volymknapparna ändrar nuvarande volyminställning. Den vänstra volymknappen minskar nuvarande volyminställning och volymknappen till höger ökar nuvarande volyminställning.
 • Tryck ner och håll inne någon av volymknapparna när som helst för att ange ett röstkommando.
 • Tryck ner och håll inne någon av volymknapparna vid inmatning av text för att starta diktering.

Funktionsknappar

Två funktionsknappar är placerade nedanför volymknapparna.

Vänster funktionsknapp - bekräfta

 • Den vänstra funktionsknappen, även kallad bekräfta, bekräftar åtgärder, väljer menyalternativ och svarar på inkommande telefonsamtal. Du kan tänka dig OK/Skicka/Bekräfta.
 • Tryck på knappen bekräfta under ett telefonsamtal för att aktivera eller avaktivera högtalartelefonen.
 • Tryck ner och håll inne knappen bekräfta i huvudmenyn för att ringa ett telefonsamtal med hjälp av knappsatsen.

Höger funktionsknapp- bakåt

 • Den högra funktionsknappen, även kallad bakåt, används till att gå bakåt en meny, avbryta åtgärder och avvisa telefonsamtal. Du kan tänka dig Nej/Bakåt/Avbryt/Ta bort/Avvisa.
 • Tryck ner och håll inne för att återgå till huvudmenyn var du än befinner dig.
 • Tryck ner och håll inne för att slå på eller av telefonen.
 • Ett snabbt tryck på bakåtknappenn vid inmatning av text, tar bort ett tecken, tryck ner och håll inne för att ta bort all inmatad text.
 • Tryck ner och håll inne knappen bakåt i 10 sekunder för att starta om telefonen. (Går även bra att ta bort batteriet för att uppnå samma effekt))

Navigeringstangent

I mitten av den övre delen av knappsattsen sitter en navigeringstangent med en knapp i vardera riktning( upp, höger, ner, vänster) samt en extra knapp i mitten.

Knapparna vänster och höger

Knapparna vänster och höger används till att navigera i en meny. Den högra knappen flyttar dig till nästa objekt och den vänstra knappen flyttar dig till föregående objekt i menyn. Knapparna används också för att navigera tecken för tecken i en text när du t.ex. skriver ett meddelande.

Knappen Upp

Tryck på knappen upp för att visa statusinformation för telefonen, såsom tid och datum, batteristyrka, eller information om nätverk.

Knappen Ner

Tryck på knappen ner för att repetera senaste yttrande. Tryck ner och håll inne för att bokstavera senaste yttrande.

Mittenknappen

Mittenknappen fungerar som bekräfta, den kan bytas ut med knappen bekräfta. Tryck påmittenknappen när telefonen är låst för att få aktuell tid uppläst.

Den numeriska knappsatsen

Layouten är identisk med den som kunde hittas på äldre knapptelefoner. Det finns fyra rader med tre knappar i vardera raden. Första raden innehåller knapparna ett, två, tre. Andra raden innehåller knapparna fyra, fem och sex. Den tredje raden innehåller knapparna sju, åtta och nio. Den sista fjärde raden knapparna asterisk (stjärna), noll, och fyrkant.

Knapparna 0 - 9

Tryck på en sifferknapp (förutom noll) för att flytta till motsvarande objekt i en meny. I huvudmenyn kan du till exempel trycka på sifferknapp 3 för att flytta till menyalternativ 3, Kontakter. För att välja, tryck på knappen bekräfta. Tryck ner och håll inne en sifferknapp i huvudmenyn för att använda snabbuppringningen för just den knappen. Tryck därefter på knappen bekräfta för att påbörja ett telefonsamtal . Om ingen kontakt är associerad med vald snabbuppringning, kan du göra detta nu. Du kan ha upp till 10 kontakter lagrade för snabbuppringningen.

Knappen Stjärna

Tryck ner och håll inne knappen stjärna (längst ner till vänster) var du än befinner dig i menyn för att låsa telefonen. För att låsa upp telefonen, tryck ner och håll inne stjärna igen. Funktionen kan stängas av under Inställningar.

Knappen fyrkant

Tryck ner och håll inne knappen fyrkant (knappen längst ner till höger) var du än befinner dig i menyn för att öppna en meny med ljudprofiler (tyst, vibration och normal).

Inmatning av text

Vid inmatning av text används den numeriska knappsatsen för inmatning av bokstäver, siffror, och specialtecken. Varje knapp har flera tecken, förutom fyrkant, vilken växlar mellan stor och liten bokstav. Du kan bläddra mellan tillgängliga tecken genom att trycka på motsvarande sifferknapp flera gånger. Exempel: sifferknapp två innehåller tecknen A,B,C,Å,Ä och siffra 2. För att mata in bokstaven B – tryck på knappen två gånger. För att mata in siffra 2 – trycker du på knappen fyra gånger eller håller knappen nedtryckt lite längre.

 • Sifferknapp ett innehåller skiljetecken.
 • Knappen stjärna innehåller resterande specialtecken.
 • Sifferknapp noll innehåller siffran 0 och mellanslag.
 • Knappen fyrkant växlar mellan stor eller liten bokstav samt numeriskt och alfanumeriskt tangentbord.
 • Tryck ner och håll inne fyrkant för att öppna en meny med emojis. För att mata in en emoji, trycker du på knappen bekräfta.

Röstdiktering

Viktigt: För att kunna använda funktionen röstdiktering måste du vara ansluten till Internet via WiFi eller ett mobilt nätverk.

Som ett alternativ till textinmatning via knappsatsen kan du använda funktionen röstdiktering i ett inmatningsområde. Det kan till exempel vara när du skriver ett textmeddelande, en anteckning, osv. Tryck ner och håll inne någon av volymknapparna. Röstdiktering aktiveras. Börja diktera din text efter pipet.

Diktera texten i korta meningar eller några ord i taget. Efter varje dikterat segment kommer telefonen ge ifrån sig en lätt vibration. Du kan nu fortsätta diktera eller avsluta dikteringen genom att trycka ner och hålla inne någon av volymknapparna, eller trycka på knappen bekräfta. Om du inte slutför röstdikteringen manuellt, kommer den automatiskt att slutföras efter några sekunder om ingen text dikteras.

Röststyrning

Viktigt: För att kunna använda röststyrningen måst du vara ansluten till Internet via WiFi eller ett mobilt nätverk.

Telefonen kan användas med hjälp av röstkommandon istället för att använda knappsatsen. Tryck ner och håll inne någon av volymknapparna när du befinner dig i till exempel huvudmenyn. Röststyrningen aktiveras och du kan nu säga ditt röstkommando efter pipet. Röststyrningen har följande funktioner:

 • Du kan öppna vilkek program som helst genom att helt enkelt säga programmets namn. För att till exempel öppna programmet meddelanden, starta röststyrningen och säg "meddelanden".
 • Du kan ringa en kontakt från din kontaktlista med rösten. För att göra det, starta röststyrningen och säg "ring NAMN", till exempel "ring Michael" eller "ring mamma".
 • Du kan skapa ett nytt meddelande med en mottagare från din kontaktlista med rösten. För att göra det, starta röststyrningen och säg "skicka meddelande till NAMN", till exempel "skicka meddelande till Michael" eller "skicka meddelande till mamma". Du kan därefter skriva texten eller använda röstdiktering för att mata in texten.
 • Du kan få aktuell statusinformation för telefonen, tid och datum, eller nuvarande batterinivå. För att göra det, starta röststyrningen och säg "statusinformation", "tid", "datum", eller "batterinivå".

SOS / assistansknapp

SOS / assistansknappen är placerad på baksidan av telefonen. Tryck och håll inne knappen i ungefär 3 sekunder för att påbörja ett nödsamtal till en fördefinierad kontakt. Nödsamtalet måste bekräftas med knappen bekräfta. Nödsamtal kan initieras även om telefonenn är låst.

Om ingen kontakt finns fördefinierad med SOSknappen visas en meny där du kan välja önskad kontakt.

BlindShell Funktioner

I det här avsnittet beskrivs funktionerna i BlindShell..

Telefon

Med Menyalternativet Telefon kan du ringa telefonsamtal till kontakter från din kontaktlista eller till valfria telefonnummer. Du kan även kontrollera din samtalshistorik- inkommande, utgående, avvisade samt missade samtal.

Ring kontakt

Om du väljer menyalternativet ring kontakt visas en lista med alla dina kontakter. Navigera i kontaktlistan till kontakten du vill ringa. Alternativt kan du använda sökfunktionen till att hitta kontakter snabbare (detta är speciellt användbart för kontaktlistor med många kontakter). Menyalternativet sök finns längst ner i listan och du kan enkelt komma åt det genom att trycka på knappen vänster när du befinner dig på den första kontakten i listan. Ett annat smidigt sätt att navigera i kontaktlistan är att skriva en bokstav på tangentbordet. Detta förflyttar dig till den första kontakten vars efternamn börjar med angiven bokstav. Du kan därefer navigera i listan med knapparna **vänster och höger **. När du hittat den kontakt du vill ringa tryck knappen bekräfta för att påbörja ett telefonsamtal.

Knappsats

Välj menyalternativet knappsats för att ringa ett telefonnummer. Du kan ange ett valfritt telefonnummer med sifferknapparna. När du är klar, tryck på knappen bekräfta för att ringa.

Samtalshistorik

Menyalternativet samtalshistorik innehåller detaljerad information om alla in- och utgående samtal. Välj en post genom att trycka på knappen bekräfta för att öppna en meny med följande alternativ:

 • Ring kontakt/nummer
 • Skriv SMS
 • Samtalslängd
 • Ta bort från samtalshistoriken.
 • Ta bort alla samtal

Blockerade nummer

Menyn blockerade nummer innehåller en lista med nummer och kontakter som blockerats från att ringa till din enhet. Nya blockerade nummer läggs till via **lägg till blockerat nummer **. För att avblockera ett nummer eller kontakt, välj önskat post i listan och bekräfta genom att trycka på knappen bekräfta.

Det går även att blockera och avblockera från samtalshistoriken.

Meddelanden

Menyalternativet meddelanden låter dig skriva meddelanden till kontakter från din kontaktlista, eller direkt till ett telefonnummer. Du kan skriva ett meddelande till flera mottagare samtidigt och visa dina konversationer - dina inkommande och utgående meddelanden.

Notera: För att få reda på hur många tecken som återstår för ett meddelande, tryck på knappen ner för att få hela meddelandet uppläst samt få information om hur många tecken som återstår.

Skriv SMS till kontakt

Välj Skriv SMS till kontakt för att öppna din kontaktlista. Du navigerar i listan på samma sätt som tidigare. När du hittat önskad kontakt du vill skicka ett meddelande till, trycker du på knappen bekräfta. Skriv meddelandetexten och tryck därefter på knappen bekräfta.

Skriv SMS till telefonnummer

skriv SMS till telefonnummer kommer att öppna en meny med följande objekt. Det första är telefonnummer, det andra text, och det sista är skicka meddelande.

 • Telefonnummer - ange önskat telefonnummer till vilket du vill skicka meddelandet och tryck därefter på knappen bekräfta.
 • Text - ange texten på meddelandet och bekräfta med knappen bekräfta.
 • Skicka - skicka meddelandet.

Du kan redigerra telefonnummer samt meddelandetext genom att välja motsvarande menyalterantiv.

Skriv SMS till flera mottagare

Välj Skriv SMS till flera mottagare öppnar en meny med tre objekt: Mottagare, *Text, och Skicka meddelande.

 • Mottagare - välj antingen en kontakt från din kontaktlista eller ett telefonnummer till vilket du vill skicka ett meddelande. Posten kommer att läggas till i listan. Du kan fortsätta att lägga till ytterligare kontakter och telefonnummer. När du är klar, trycker du på knappen bakåt för att återgå till föregående meny. För att ta bort en post, välj önskad post och välj därefter ta bort.
 • Text - ange meddelandetexten och bekräfta därefter genom att trycka på knappen bekräfta.
 • Skicka - skickar meddelandet.

Du kan redigera valda mottagare genom att välja motsvarande menyalternativ.

Konversationer

Menyalternativet konversationer innehåller alla inkomna och skickade meddelanden vilka är grupperade under motsvarande kontakt eller telefonnummer. Välj en kontakt eller ett telefonnummer för att visa alla meddelanden för just den kontakten eller telefonnummret. Om du väljer ett enskilt meddelande finns följande alternativ tillgängliga:

 • Svara - svara på ett meddelande genom att trycka på knappen bekräfta.
 • Vidarebefordra - vidarebefordra meddelandet till en annan kontakt eller telefonnummer.
 • Ring - ring kontakten eller telefonnummret.
 • Spara som en ny kontakt - om telefonnummret inte finns med i dinn kontaktlista kan du spara det.
 • Lägg till i en befintlig kontakt - spara telefonnummret till en befintlig kontakt.
 • Ta bort - tar bort meddelandet.
 • Ta bort konversation - ta bort alla utgående och inkommande meddelanden för kontakten eller telefonnummret.

Utkast

När du slutat skriva ett meddelande och innan du skickar det, kan du välja att spara det som ett utkast. Listan innehåller alla utkast som finns lagrade på enheten. Du kan välja ett utkast och fortsätta skriva meddelandet, eller spara det igen.

Meddelandeinställningar

Här kan du aktivera eller inaktivera *leveransrapportering.

Kontakter

Kontakter erbjuder åtkomst till dina kontakter samt möjligheten att redigera och lägga till kontakter. Du kan också säkerhetskopiera och importera kontakter från en .VCF-fil. Du kan även associcra snabbuppring.

Kontaktlista

Kontaktlistan innehåller alla dina kontakter i telefonens minne och dina SIM-kortskontakter. Du kan navigera i listan med hjälp av knapparna vänster och höger, använd sök eller hoppa till kontakter genom att använda knappsatsen och skriva bokstäver.

 • Sök är det sista alternativet i listan och du når det enkelt genom att trycka på vänster pilknapp när du står på den första kontakten i listan. När du valt sök, skriv hela eller delar av namnet på kontakten du letar efter. Alla matchande kontakter visas efter inmatad text.
 • Använd knappsatsen som en alfanumerisk knappsats för att flytta i kontaktlistan. Om du till exempel trycker på sifferknapp två tre gånger (vilket motsvarar bokstaven C)kommer du att förflytta dig i kontaktlistan till den första kontakten vars efternamn börjar med bokstaven C. Du kan därefter navigera i listan med vänster och höger pilknapp.

När du valt en kontakt finns följande alternativ tillgängliga:

 • Ring - ringer kontakten.
 • Skicka meddelande - skickar ett SMS-meddelande till kontakten.
 • Skicka ett e-postmeddelande - öppnar ett nytt e-postmeddelande, fältet för Mottagare fylls i automatiskt.
 • Redigera kontakt - ändra namn, efternamn, telefonnummer, eller e-postadress för kontakten..
 • Tilldela ringsignal - visar en lista med ringsignaler. Vald ingsignalen spelas upp vid ett inkommande samtal från kontakten.
 • Skicka kontakt som visitkortb - öppnar en meny för att antingen välja en kontakt eller ett telefonnummer till vilket du kan skicka den ursprungliga kontakten som ett visitkort.
 • Ta bort kontakt - tar bort kontakten. Den här åtgärden måste bekräftas.

SIM-kortskontakter

Kontakter som finns lagrade på ditt SIM-kort visas i kontaktlistan. Om du tar bort en SIM-kortskontakt tas den även bort från kontaktlistan. När du väljer att redigera en SIM-kortskontakt kommer denna att sparas som en ny kontakt i telefonen och den ursprungliga kontakten tas bort från SIM-kortet.

Lägg till en ny kontakt

Nya kontakter kan läggas till i kontaktlistan genom att välja menyalternativet lägg till ny kontakt Du kan lagra följande information om kontakten- namn, efternamn, mobilnummer, hemnummer, arbetsnummer, och e-post. När du fyllt i all kontaktinformation, kan du spara kontakten genom att välja spara kontakt.

Snabbuppringning

Snabbuppringning även kallad kortnummer, används för enkel och snabb uppringning av upp till 10 kontakter. Du kan aktivera en snabbuppringning från huvudmenyn genom att trycka ner och hålla inne en sifferknapp till vilken en kontakt eller telefonnnummer tilldelats. För att bekräfta snabbuppringningen, trycker du på knappen bekräfta.

Listan med nuvarande telefonnummer och kontakter för snabbuppringningen hittar du i menyn snabbuppringning.

Säkerhetskopiera och importera kontakter

BlindShell låter dig säkerhetskopiera och importera kontakter från en .VCF-fil.

Importera kontakter
 • Filnamnet på filen från vilken kontakterna importeras måste vara Contacts.vcf. Kopiera filen antingen till rotmappen på minneskortet om du använder det, alternativt till rotmappen i telefonens interna minne.
 • Om Contacts.vcf finns lagrad på både minneskortet och det interna minnet, kommer filen på minneskortet att användas.
 • Välj alternativet importera kontakter för att kopiera filen Contacts.vcf till telefonens kontaktlista.
 • Kontakter i filen Contacts.vcf som är identiska med kontakter redan lagrade i din kontaktlista kopieras inte.
 • Efter slutförd importering kommer filen Contacts.vcf att byta namn till Contacts-imported.vcf.
 • Telefonen kommer att meddela ett fel om inte filen Contacts.vcf inte hittas på minneskortet eller det interna minnet.
Säkerhetskopiera kontakter
 • Välj menyalternativet säkerhetskopiera kontakter för att skapa filen Contacts.vcf; detta kommer att kopiera kontakterna i telefonens kontaktlista till filen Contacts.vcf.
 • Om ett minneskort finns i telefonen kommer filen att skapas i rotmappen på minneskortet.
 • Om inget minneskort finns tillgängligt kommer filen att skapas i rotmappen på det interna minnet i telefonen.
Kontaktinställningar

Här kan du göra inställningar för hur dina kontakter sorteras.

 • Sortera kontakter – sorterar kontaktlistan i alfabetisk ordning efter för- eller efternamn
 • Visningsordning – ändrar uppläsningen av kontakter, antingen via för- eller efternamn.

Ytterligare funktioner

Menyalternativet Ytterligare funktioner innehåller varierande funktioner, vilka utökar funktionaliteten på telefonen. Dessa funktioner är grupperade under följande kategorier:

 • Verktyg - innehåller verktyg såsom alarm, kalender, kalkylator och väder.
 • Epost - en enkel e-postklient.
 • Multimedia - innehåller musikspelare, FM- och Internetradio, Kamera och YouTube
 • Böcker - innehåller bokläsare och bibliotek
 • Synhjälpmedel - innehåller verktyg vilka är designade att hjälpa personer med synnedsättning.

Verktyg

Menyalternativet verktyg innehåller följande applikationer:

 • Alarm
 • Timer
 • Stoppur
 • Kalender
 • Anteckningar
 • Röstinspelning
 • Kalkylator
 • Väder
 • Ordbok
Alarm

Du kan ställa in flera samtidiga alarm. Du kan ange tid samt vilka veckodagar larmet ska aktiveras. För att avfärda ett aktivt alarm, tryck antingen på knappen bekräfta eller knappen bakåt.

Skapa ett alarm

För att skapa ett nytt alarm, välj menyalternativet nytt larm.

 • tid - anges med 4 siffror. De första 2 siffrorna representerar timmar och de övriga 2 siffrorna representerar minuter.
 • Ställ in upprepning - ange vilka veckodagar som alarmet ska vara aktivt. Om du inte väljer några dagar, kommer alarmet att vara aktivt dagligen. I annat fall kommer larmet att ringa enbart utvalda dagar.
 • Spara alarm - sparar och aktiverar alarmet.
Ändra alarm

Efter att ha valt ett tidigare skapat alarm, kan du aktivera eller avaktivera alarmet samt ändra inställningarna för valt alarm. Inaktiverade larm kommer fortfarande finnas lagrade i telefonen, men kommer inte att ringa den förinställda tiden. Om du väljer menyalternativet ändra alarm finns följande inställningar tillgängliga:

 • ställ in tid - ändrar tiden för alarmet.
 • Ställ in upprepning - ställ in dagarna alarmet ska ringa.
 • Spara alarm - sparar ändringarna för larmet (för att avbryta, tryck på knappen bakåt).
Timer

Funktionen Timer är en enkel nedräkningstimer som spelar en notifieringsmelodi efter en förinställd tid. Timern körs i bakgrunden, så du behöver inte ha skärmen med timern aktiv. För att avfärda larmet, tryck antingen på knappen bekräfta eller knappen bakåt.

Ställ in nedräkningstiden och aktivera timern

Du kan enbart ställa in nedräkningstiden när timern inte räknar ner.

 • Om du trycker på knappen bekräfta visas aktivera och ställ tid.
 • Aktivera startar nedräkningen med nuvarande inställning.
 • Välj ställ tid för att ställa in antalet minuter och sekunder för nedräkningen.
 • Efter att minuter och sekunder ställtsin, välj menyalternativet spara för att spara inställningarna.
Aktivera, pausa, och avbryta nedräkningen
 • För att aktivera timern, välj menyalternativet aktivera för att starta nedräkningen.
 • Medan timern räknar ner, kan du antingen pausa den (timern kommer då att stanna på nuvarande tid) eller avbryt (timern kommer då att återställas till den ursprungliga tiden).
 • Medan timern är pausad, kan du antingen återuppta (timern kommer då att fortsätta nedräkningen från nuvarande tid) eller avbryt (timern kommer då att återgå till den ursprungliga tiden).
Stoppur

Tidsmätning börjar från 0 tills dess att tidsmätning stoppas. Du kan stoppa och återuppta tidsmätning när som helst. Tidsmätning sker I bakgrunden, så du kan använda övriga funktioner I telefonen samtidigt.

Starta, återuppta och nollställ stoppuret
 • Starta stoppur - startar tidsmätning från 0. Du kan stoppa tidsmätning genom att trycka på knappen bekräfta. Tryck en gång till på knappen bekräfta för att visa en meny med följande alternativ:
 • Återuppta - återupptar tidsmätning
 • Starta om - Startar om tidsmätning från 0
 • Nollställ Nollställer stoppuret till 0. Tryck på knappen bekräfta för att öppna menyn för att starta stoppuret igen.
Kalender

Kalendern låter dig skapa och organisera din vardag. Du kan skapa aktiviteter för heldagar, mellan specifika tider, eller för flera dagar. Du kan bli påmind om en kommande aktivitet och varje aktivitet kan upprepas i specificerade intervaller.

Lägga till en ny aktivitet

Välj menyalternativet lägg till aktivitet för att öppna en meny i vilken du kan ange detaljerna för aktiviteten. De obligatoriska fälten är titel och startdatum. Följande fält kan fyllas i vid skapande av aktivitet:

 • Titel - titeln på aktiviteten.
 • Plats - plats för aktiviteten. Du kan använda det här fältet för att lägga till ytterligare information.
 • Startdatum - Första dagen för aktiviteten. Du kan antingen ange datumet manuellt via alternativet ange ett datum eller genom att använda välj ett datume vilket kommer att visa 7 dagar för den kommande veckan.
 • Starttid - Om aktiviteten ska pågå under en heldag, lämna det här fältet tomt. I annat fall, ange starttiden för aktiviteten.
 • Slutdatum - Om detta är en endagsaktivitet, bör slutdatumet vara detsamma som startdatumet. I annat fall, ange den slutgiltiga dagen för aktiviteten.
 • Sluttid - ange sluttid för aktiviteten. Om du anger en tidigare sluttid tidigare än starttiden, kommer starttiden att ställas till en timme före sluttiden.
 • Upprepning - Om du vill att aktiviteten ska upprepas, välj önskad period.
 • Påminnelse - Om du vill få en påminnelse innan aktiviteten startar, välj önskad tid.
 • Spara aktivitet - Sparar aktiviteten.
Bläddra i agendan

Alla kommande aktiviteter finns under menyn agenda. Namn på aktivteten och dess tidsram visas. Om du vill redigera eller ta bort aktiviteten , tryck på knappen bekräfta för att få åtkomst till dessa alternativ.

Bläddra i kalendern

För att bläddra i kalendern efter vecka eller veckodagar välj bläddra i kalendern. Välj ett år, månad, och en vecka i månaden för vilken du vill få dina aktiviteter visade. Du kan därefter visa alla aktiviteter för vald vecka genom att välja Hela veckan, eller filtrera ytterligare ditt val genom att välja efter dagar.

Inställningar

Kalenderinställningar innehåller inställningar för att visa helgdagar.Om du väljer att visa helgdagar, visas helgdagarna i agendan och kalendervyn. För att kunna använda den här funktionen måste du vara ansluten till Internet och ladda ned listan med helgdagar.

Namnsdagar

Med funktionenNamnsdagar kan du bläddra efter datum med namnsdagar (endast tillgängligt i vissa länder). Om du vill visa namnsdagarna för nästkommande vecka, välj Nästa veckas namnsdagar. För att söka efter namnsdagar ett specifikt datum, välj Sök efter datum. Du kan också välja Sök efter namn för att hitta datumet för ett specifikt namn. För att kunna använda den här funktionen måste du vara ansluten till Internet och ladda ned listan med namnsdagar.

Anteckningar

Anteckningar låter dig skapa kortare anteckningar.

 • För att skapa en ny anteckning, välj menyalternativet lägg till anteckning och skriv därefter anteckningens text. Du sparar anteckningen genom att trycka på knappen bekräfta.
 • För att komma åt listan med anteckningar, välj menyalternativet anteckningslista.

Om du väljer en anteckning i listan med skapade anteckningar, kan du utföra följande åtgärder:

 • Redigera - öppnar vald anteckning för redigering.
 • Skicka via SMS - öppnar en meny där du kan välja att skicka vald anteckning till en kontakt eller ange ett telefonnummer.
 • Skicka via e-post - det här menyalternativet öppnar ett nytt e-postmeddelande där fältet för meddelandetexten innehåller aktuell anteckning.
 • Ta bort - tar bort anteckningen.
 • Ta bort alla anteckningar - tar bort alla anteckningar.
Röstinspelning

Röstinspelningen låter dig spela in röstmemon, konversationer eller ljud.

 • För att skapa en ny inspelning, välj starta inspelning och inspelningen startar omedelbart. För att slutföra inspelningen, tryck antingen på knappen bekräfta eller knappen bakåt.
 • För att få åtkomst till listan med inspelningar, välj menyalternativet inspelningar.

Om du väljer en inspelning från listan, kan du utföra följande åtgärder:

 • Spela upp - spelar upp vald inspelning. För att snabbspola framåt eller bakåt i inspelningen, använd knapparna vänster och höger.
 • Byt namn - byter namn på inspelningen till valfritt namn.
 • Dela inspelning via e-post - Det här menyalternativet öppnar ett nytt e-postmeddelande och bifogar inspelningen till meddelandet.
 • Ta bort - tar bort inspelningen.
Kalkylator

Kalkylatorn låter dig utföra enklare operationer- addition, subtraktion, multiplikation och division. Tryck på knappen bekräfta för att få resultatet upläst.

Väder

väder visar nuvarande temperatur i ditt område och en prognos för de 3 kommande dagarna. Du kan också få åtkomst till en mer detaljerad prognos för var och en av dessa dagar genom att trycka på knappen bekräfta. Denna detaljerade prognos visar temperatur, vindhastighet, molnighet, fuktighet samt atmosfärstryck för var tredje timme på dagen, från två på morgonen till elva på kvällen. Du kan navigera i den detaljerade prognosen genom att använda knapparna vänster och höger. Enhetsinställningarna i menyn låter dig ändra enheter. Temperatur kan visas i Celsius eller Fahrenheits, vindhastighet kan visas i meter per sekund, kilometer per timme eller knop.

Ordbok

Med funktionen Ordbok kan du översätta ord eller fraser till olika språk on-line. Välj källspråk samt önskat målspråk. Ange det ord du vill översätta och välj sedan Översättför att hämta översättningen. Översättningens format kan variera beroende på vald språkkombination. Några resultat kan innehålla enstaka översättningar, medan andra kan visa en lista med synonymer. Lämplig talsyntes används för uppläsning för valda språk. För att bokstavera ett ord, kan du använda stavningsfunktionen (tryck ner och håll inne nedåtknappen). Denna funktion tillhandahålls av Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) och Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary) on-line services.

Epost

Du behöver ett befintligt e-postkonto för att kunna använda BlindShells e-postklient. BlindShells e-postkonto kan endast hantera ett e-postkonto åt gången.

Logga in till ett e-postkonto

Första gången du startar epost behöver du logga in till ditt e-postkonto. För att göra det väljer du alternativet nytt konto. Ange din e-postadress, adress till SMTP-server, IMAP-server, och ditt lösenord. Du kan få information om inställningar för SMTP och IMAP genom att kontakta din leverantör för e-post. När du fyllt i all nödvändig information, väljer du menyalternativet spara. Epost kommer nu att göra ett försök att logga in på ditt e-postkonto. Om inloggnigen lyckas, kommer menyalternativet ny epost att visas. Inloggningen till ditt e-postkonto kan ta lite tid, beroende på din anslutning till Internet. Du kan ändra informationen för ditt e-postkonto eller ta bort kontot från enheten via menyalternativet redigera konto.

Viktigt: Ibland kan du behöva ge åtkomst till tredje parts applikationer att komma åt din e-post, eller så behöver du slå på åtkomst för IMAP i ditt e-postkonto.

Skriva ett nytt e-postmeddelande

För att skriva ett nytt e-postmeddelande, välj menyalternativet ny epost. I menyn för mottagare kan du antingen ange en e-postaddress från kontaktlistan (vald kontakt måste ha en angiven e-postadress), eller skriv e-postadressen manuellt. Du kan också lägga till flera mottagare. Skriv ämne och text på e-postmeddelandet och skicka det genom att välja menyalternativet sskicka. Menyn med det skrivna e-postmeddelandet kommer att visas tills dess att meddelandet har skickats. När e-postmeddelandet skickats, kommer du tillbaka till huvudmenyn för e-postkontot. Om det inte gick att skicka e-postmeddelandet, kan du försöka med att skicka det på nytt,, eller lämna skapande av e-post och spara e-postmeddelandet till utkast.

Du kan skicka bilder eller röstinspelningar från din telefon som bifogade filer.

När du mottagit ett e-postmeddelande kan du trycka på knappen Bekräfta för att visa en lista med alla bifogade filer. Du kan också välja Lägg till bilaga för att bifoga antingen röstinspelningar eller bilder från din telefon. Tidigare tillagda bilagor kan tas bort genom att trycka på knappen Bekräfta.

 • Bilagor - listan med bifogade filer visas. Om formatet stöds, tryck en gång till på knappen Bekräfta. Om bilagan är en textfil, (PDF, Word, PowerPoint), kan du läsa denna genom att välja Läs dokument. Om bilagan är en bild, kan du visa bilden genom att välja Visa bild. Alternativet Spara bild hämtar och sparar bilden I telefonen.Du kan visa bilden senare i galleriet. Samma princip gäller röstinspelningar. Du kan spela upp och spara inspelningarna..

Om du inte kan eller vill skicka e-postmeddelandet just nu, kan du trycka på **knappen bakåt **, vilken då ger dig följande två alternativ:

 • Spara till utkast - sluta skriva e-postmeddelandet och spara det som ett utkast.
 • Spara inte i utkast - sluta skriva e-postmeddelandet och ta bort det. Du kan återgå till ett sparat utkast senare genom att öppna det från mappen drafts**.
Bläddra i e-post

För att bläddra bland e-post i din inkorg eller övriga mappar, välj respektive mapp och flytta i mappen genom att trycka på knapparna vänster och höger. För att läsa innehållet i ett specifikt e-postmeddelande, välj det med knappen bekräfta. När du läser ett e-postmeddelande och trycker på knappen bekräfta igen, visas följande menyalternativ:

 • Svara - svara till den ursprungliga avsändaren. Öppnar ett nytt e-postmeddelande med ifylld mottagare samt ämne.
 • Svara alla - svara till den ursprungliga avsändaren och alla på kopia. Öppnar ett nytt e-postmeddelande med ifylld mottagare samt ämne.
 • Vidarebefordra - vidarebefordra e-postmeddelandet till någon annan. Inga ifyllda mottagare, men ämne samt texten på e-postmeddelandet är ifyllda.
 • Lägg till avsändare i kontakter - Skapa en ny kontakt med avsändarens e-postadresse, eller uppdatera en befintlig kontakt med avsändarens e-postadress.
 • Ta bort - tar bort e-postmeddelandet.
E-postinställningar

När du loggat in med ditt e-postkonto kan du ändra inställningarna för kontot. Gå till Inställningar i huvudmenyn för E-post.

 • Du kan ändra inloggningsuppgifterna för kontot under Redigera konto.
 • Alternativet Leta efter e-post i bakgrunden låter dig välja hur ofta telefonen söker efter ny e-post.

Media

I Media kan du lyssna på radio eller dina egna ljudfiler. Här finns också Kamera och Bildvisare. Menyn media innehåller följande funktioner:

 • Musikspelare
 • Internetradio
 • YouTube
 • FM-radio
 • Kamera
 • Bilder
Musikspelare

För att kunna använda musikspelaren måste du först kopiera dina ljudfiler till en musikmapp på telefonen, antingen till det interna minnet eller ett SD-kort. För att göra det, anslut din telefon via USB till en dator där du har dina musikfiler sparade.

Datorer med Windows

Windows detekterar telefonen som en extern enhet. Du kan därefter kopiera dina filer via filutforskaren från din dator till enheten. Om din enhet inte detekteras installera de senaste uppdateringarna och kontrollera även att drivrutiner för MTP är tillgängliga.

Datorer från Apple

Du behöver installera Android File Transfer software för att kopiera filer från din Mac till telefonen. Du kan ladda ned programmet här: https://www.android.com/filetransfer/

Datorer med Linux

Telefonen bör automatiskt detekteras. Kopiera filerna till telefonen med en filutforskare.

Musikmappar

För att spela musik, välj först den ljudfil du vill spela upp. Det finns 4 mappar att välja mellan: Alla låtar - visar alla ljudfiler i telefonen sorterade efter namn. Artister - visar alla artister. Efter att du valt en artist kan du antingen bläddra bland artistens låtar eller album. Album - visar alla album i telefonen. Efter att ha valt ett album visas låtarna från just det albumet. Favoriter - visar de ljudfiler du markerat som favoriter. Var och en av ovanstående mappar har en sök funktion, vilken alltid är det sista objektet i menyn. Du kan enkelt få åtkomst till sökfunktionen genom att trycka på knappen vänster, vilken tar dig längst ned i menyn.

Spela upp musik

Menyalternativet återuppta uppspelning fortsätter spela upp den ljudfil som spelades när musikspelaren användes senast. Om du väljer en specifik fil från en mapp, startar uppspelningen omedelbart. Uppspelningsläget är inställt på att alltid upprepa alla låtar i den valda mappen. Under uppspelningen kan du utföra följande åtgärder:

 • Använd knapparna vänster eller höger för att flytta till föregående eller nästa ljudfil i listan.
 • Tryck på knappen bakåt under uppspelningen för att pausa.
 • Tryck på knappen bakåt när uppspelningen är pausad för att återgå till listan med låtar för vald mapp.
 • Tryck på knappen bekräfta under tiden uppspelningen är pausad för att återuppta uppspelningen.
 • Tryck på knappen bekräfta under uppspelningen för att tillfälligt pausa och visa en meny med följande alternativ: flytta i låten och spara till favoriter/ta bort från favoriter. Efter att ha valt något utav alternativen eller går tillbaka, återupptas uppspelningen.
 • Om du väljer menyalternativet flytta i låten ändras funktionerna på knapparna vänster och höger. Om du trycker på någon av knapparna kommer du att spola framåt eller bakåt i låten om 10 sekunder. Om du inte trycker på någon av knapparna inom 10 sekunder, kommer de att återgå till standardfunktionerna.
Internetradio

Med funktionen Internetradio kan du lyssna på radiostationer via Internet. Du kan välja land för radiostationen, eller söka efter radiostationer via olika genrer. När du lyssnar på en radiostation kan du trycka på knappen bekräfta för att markera stationen som en favoritstation.

Återuppta uppspelning - lyssna på den senaste spelade radiostationen. Populära stationer - innehåller en lista med de populäraste radiostationerna i ditt land. Listan visar maximalt 90 stationer.. Kategorier - innehåller en lista sorterade efter genrer. Välj önskad genrer för att visa tillgängliga stationer. Länder - visar en lista med länder och kontinenter. När du valt önskat alternativ visas en sökmeny för valt land. Favoriter - innehåller en lista med dina favoritstationer. Sök - söker efter en specifik radiostation. Du kan söka på hela eller delar av namnet på stationen. Alla matchande radiostationer visas därefter i en lista.

Notera: För att kunna använda funktionen Internetradio måste du vara ansluten till Internet via WiFi eller ett mobilt nätverk.

FM-radio

Telefonen har en inbyggd FM-radio. För att denna funktion ska fungera korrekt måste du ansluta hörlurar. Hörlurarna fungerar som antenn.

Ställ in en radiostation
 • Välj menyalternativet lyssna på radio för att lyssna på den radiostationen du lyssnade på när FM-radion användes senast.
 • Tryck på knapparna vänster och höger för att automatiskt söka efter föregående/nästa radiostation utan att först behöva justera frekvensen manuellt.
 • Tryck på knappen ner för att få frekvens och namn uppläst för nuvarande radiostation om tillgängligt.
Övriga alternativ för FM-radion

Om du trycker på knappen bekräfta under tiden du lyssnar på en radiostation finns följande alternativ tillgängliga:

 • Spara till favoriter - markerar radiostationen som en favorit. Du kan snabbt få åtkomst till dina favoritstationer via menyn favoriter.
 • Lyssna via högtalare - lyssna via den inbyggda högtalaren istället för de anslutna hörlurarna. Du kan enkelt växla till hörlurarna igen genom att välja lyssna via hörlurar.
 • Manuell sökning - växlar från läget automatiskt till manuellt läge. I det här läget kommer knapparna vänster och höger flytta 0.1MHz istället för att gå till nästa tillgängliga radiostation. När du befinner dig i läget manuell sökningg kan du växla till läget automatisk sökning genom att välja menyalternativet automatisk sökning
 • Ange frekvens - Låter dig mata in en radiofrekvens manuellt.
Kamera

Telefonen har en enkel kamerafunktion som kan användas till att ta bilder med. Kameran är placerad på telefonens baksida till vänster om SOS-knappen. Du kan namnge varje bild med en kort röstinspelning.

Så här använder du kameran:

 • Öppna funktionen Kamera. När kameran är aktiv kommer du att höra ett klickande ljud som indikerar att kameran är redo.

 • Rikta kameran mot objektet eller scenendu vill fota..

 • Tryck på knappen bekräfta för att ta en bildd.

 • När du tagit en bild visas en meny där du kan välja att visa eller spara bilden. Menyalternativet visa visar den nyligen tagna bilden på skärmen. Om du inte gillar bilden kan du återgå till kameran genom att trycka på knappen bakåt.

 • När du väljer menyalternativet "spara" kan du spela in en kortare röstinspelning som används för att namnge bilden. Inspelningstiden är max 5 sekunder.

 • När bilden har sparats återgår telefonen till kameran och du kan ta ytterligare bilder. För att lämna kameran trycker du på knappen bakåt.

Bilder

Det finns en enkel bildvisare som låter dig visa bilder tagna med kameran.

Det finns två mappar för bilder: Kamerabilder (innehåller bilder tagna med telefonen) och Övriga bilder (innehåller övriga bilder kopierade till telefonen från en dator).

 • När du öppnar bildvisaren visas de senaste Tagna bilderna. När en bild visas på skärmen spelas röstinspelningen upp som är associerad med just den bilden.
 • Du kan bläddra i listan med knapparna höger och vänster. Varje gång en ny bild visas spelas röstinspelningen upp.
 • Om du trycker på knappen bekräfta visas en meny där du kan välja någon av följande åtgärder: Zooma, Dela bild, Bildinformation, Ändra röstinspelning, Ta bort bild
 • Du kan bläddra i bilderna efter månader eller allt
Zooma

Om du behöver förstora bilden kan du göra det genom att välja Zooma in. När du zoomat bilden, meddelas den aktuella zoomnivån mellan 2, 4, 8 och 16. Du kan scrolla bilden genom att använda piltangenterna. Om du vill minska zoomnivån, öppna snabbmenyn på nytt och välj menyalternativet Zooma ut.

Dela bilder

Det här menyalternativet låter dig dela en bild med en annan person. Det finns möjlighet att dela bilder på två sätt – antingen via SMS eller e-post. Du behöver en uppkoppling till mobildata eller Wi-Fi. Bilden kommer att krypteras och laddas upp till BlindShells servrar. Mottagaren kommer därefter att få ett textmeddelande med en länk för att kunna visa bilden.

Dela bild via e-post Det här alternativet öppnar ett nytt e-postmeddelande och bilden sparas automatiskt som en bifogad fil till meddelandet och mottagaren kan öppna och spara bilden.

Dela bilden via textmeddelande

Bilden kan visas på de flesta smarta telefoner med en webbläsare. Vi använder inte MMS för den här funktionen. Viktigt: Alla bilder som skickas via denna funktionen är krypterade och använder en säker secure cipher (AES). Krypteringsnyckeln i textmeddelandet skickas enbart till mottagaren och ingen annan. Även om bilden finns lagrad på BlindShells servrar, kan inte BlindShell få åtkomst till denna utan krypteringsnyckeln. Vi sparar bilden i minst 14 dagar efter uppladdning.

Bildinformation

Här visas allmän information om bilden: datum, tid, bildstorlek och filstorlek.

Ändra röstinspelning

Det här menyalternativet låter dig spela in ett nytt namn för den aktuella bilden.

Ta bort bild

Det här menyalternativet låter dig ta bort bilden.

Bokläsare

För att kunna använda bokläsaren behöver du först kopiera böckernas ljudfiler till mappen BlindShell/Books på det interna minne i telefonen eller ett SD-kort. Bokläsaren kan spela upp ljudfiler samt läsa text (.txt)-filer. Varje fil på den första nivån i mappen Book blir en enskild bok.

Huvudmeny
 • Senaste boken - visar den senaste läsa boken.
 • Boklista - innehåller en lista med alla dina böcker.
 • Bokmärken - visar dina skapade bokmärken.
Välja en bok
 • Fortsätt läsa - återuppta läsningen från den senaste positionen.
 • Läs från början - läser boken från början.
 • Bläddra i boken - låter dig bläddra i boken efter kapittel, delar, eller rubriker.
 • Bokmärken - visar dina bokmärken för den aktuella boken.
Under uppspelningen av en bok
 • Tryck på knapparna vänster eller höger för att flytta till föregående eller nästa rubrik.
 • Tryck på knappen bakåt för att pausa uppspelningen.
 • Tryck på knappen bekräfta för att återuppta uppspelningen.
 • Tryck på knappen bekräfta under uppspelningen för att tillfälligt stoppa uppspelningen och visa en snabbmeny med alternativ. Efter att du valt något utav alternativen eller återvänt till uppspelningen, återupptas uppspelningen.
Snabbmenyn för uppspelning
 • Gå till procent - låter dig navigera via procent (0-99) i aktuell bok.
 • Lägg till bokmärke - Skapar ett bokmärke på nuvarande position. Ange valfritt namn på bokmärket. Om du inte skriver något namn kommer bokmärkets namn att bli aktuell tid.
Snabbmenyn för uppspelning av ljudfiler
 • Flytta i boken - ändrar funktionerna för knapparna vänster och höger. Tryck på knapparna för att flytta framåt eller bakåt 10 sekunder. Om du inte trycker på någon av knapparna inom 10 sekunder återgår de till de ursprungliga funktionerna.
Snabbmenyn för uppspelning av textfiler

Talhastighet - Ändrar bokläsarens talhastighet. Språk för talsyntes - ändrar språket för talsyntesen i aktuell bok.

Bibliotek

Med funktionen Bibliotek kan du söka efter och ladda ned böcker från de bibliotek som stöds, (till exempel Librivox) och läsa i bokläsaren. Några bibliotek kräver ett redan tidigare skapat konto.

Huvudmeny
 • Sök bok - sök efter böcker, författare eller nyckelord.
 • Log out - logga ut från bibliotek (om biblioteket kräver ett konto).
Sök bok
 • Titel - visar en lista med böcker baserad på titel.
 • Författare - visar en lista med böcker baserad på författare.
 • Nyckelord - visar en lista med böcker baserad på nyckelord.
Bokmeny
 • **Ladda ned bok ** - laddar ned aktuell bok. Vänta tills dess att boken laddats ned, eller avbryt genom att trycka på knappen bakåt. När boken laddats ned finns den tillgänglig i bokläsaren.
 • Bokinformation - visar detaljerad information för aktuell bok, (exempelvis längd, språk, beskrivning, originalår).

Synhjälpmedel

Funktionerna under menyn Synhjälpmedel är utformade för personer med synnedsättning. BlindShell Classic erbjuder följande funktioner:

 • Färgindikator
 • Lokalisering
 • Objekttaggning
 • Ficklampa
Färgindikator

Färgindikatorn används till att identifiera färger på olika objekt. Den använder kameran på telefonens baksida, bredvid assistansknappen. Håll telefonen några centimeter från objektet du vill skanna. Tryck därefter på knappen bekräfta för att starta identifieringen. Identifierade färgerna kommer därefter att att uttalas. För att förbättra noggranheten, upprepa processen några gånger och välj den färg som uttalades flest gånger.

Notera: Funktionen Färgindikator är mycket beroende av omgivande belysning och presterar inte bra i dåligt ljus.

Lokalisering

Lokaliseringsfunktionen använder data från GPS, WiFi-nätverk, och mobila nätverk för att kunna ge en uppskattning om närmaste fysiska adress. Processen för att kunna ge en uppskattning om din nuvarande position kan ta upp till 30 sekunder. Menyn för resultatet innehåller följande information:

 • Ungefärlig adress.
 • Noggranhet för GPS.
 • Möjlighet att skicka ungefärlig plats via SMS.
 • GPS-kordinater.

Viktigt att notera: Noggranheten på din position kan variera. Du bör därför inte förlita dig helt och hållet på resultatet.

Notera: För att kunna använda funktionen lokalisering, måste du vara ansluten till Internet via WiFi eller ett mobilt nätverk.

Objekttaggning

Funktionen objekttagning hjälper dig märka och senare identifiera objekt som är svåra att urskilja från andra objekt bara genom att känna, såsom burkar eller lådor med kryddor, rengöringsprodukter, flaskor, osv. För att kunna använda den här funktionen behöver du kodade etiketter som kan köpas separat från din BlindShellåterförsäljare.

Etiketterna är kvadratiska och omkring en och en halv centimeter och sitter fastklistrade på en karta. Du fäster en etikett på det objekt du vill märka. Etiketterna läses av med hjälp av telefonens kamera på baksidan.. Varje etikett är unik. När du märker upp ett objekt, kommer din telefon att associera den med din inspelade eller skrivna beskrivning för just det objektet. När du senare läser av etiketten, spelas beskrivningen upp.

Märka upp ett nytt object
 • Välj det objekt du vill märka.
 • Ta bort en etikett från arket med etiketter och fäst den på objektet.
 • Starta funktionen objekttaggning och välj alternativet "lägg till etikett". Ett klickande ljud hörs som informerar dig om att detektering pågår.
 • Håll kameran på din telefon mot etiketten på objektet. Det rekommenderade avståndet är omkring 20 centimeter. Det kan krävas viss övning innan du hittat rätt avstånd.
 • Efter att etiketten blivit läst, kommer du att bli tillfrågad om du vill spela in eller skriva en beskrivning. Om du väljer att göra en röstinspelning startar inspelningen efter ett pip och avslutas automatiskt efter 5 sekunder. Om du väljer att skriva, visas ett standard-tangentbord och du kan skriva in din beskrivning för objektet.
Idetifiera ett objekt
 • Välj alternativet "läs etiketter" från menyn. Ett klickande ljud hörs som informerar dig om att telefonens kamera är redo att läsa etiketter.
 • Håll telefonens kamera mot etiketten, precis som när du lägger till etiketter.
 • När etiketten har blivit läst, kommer kameraläget att pausas och beskrivningen spelas upp
 • Tryck på knappen bakåt för att återgå till kameraläget och läsa andra etiketter. Beskrivningen kan upprepas genom att trycka på knappen ner.
Redigera och ta bort etiketter

Menyalternativet "etikettlista" visar listan med dina uppmärkta objekt. Här kan du ändra beskrivningar eller ta bort etiketter som inte längre används.

Ficklampa

En enkel funktion som aktiverar kamerans LED-lampa. Lampan är placerad på telefonens baksida bredvid kameralinsen.

Inställningar

Här kan du anpassa din telefon. Här finns också inställningar för nätverk, SIM-kort, uppdatera telefonens programvara till en nyare version när en uppdatering finns tillgänglig.

Ljud

Den här sektionen innehåller varierande inställningar för telefonens ljud och talsyntes.

Profiler

Låter dig ställa in ljudprofilen som används vid inkommande samtal och meddelanden. Du kan även nå den här inställningen genom att trycka ner och hålla inne knappen fyrkant.

 • Normal - Ljud och vibration används vid inkommande samtal och meddelanden.
 • Vibrera - Enbart vibration används vid inkommande samtal och meddelanden.
 • Tyst - Ingen vibration eller ljud vid inkommande samtal eller meddelanden.
Volym

Det här menyalternativet låter dig ställa in volymnivån för inkommande samtal, notifieringar, alarm och återkopplingsljud

Melodier

Den här inställningen ställer in vilken melodi som ska användas vid inkommande samtal, notifieringar och larm. Om du vill använda en egen melodi, kopiera filen till telefonens lagringsutrymme. För ringsignaler, använd mappen Ringtones, för notifieringar använd mappen Notifications, och för larm använder du mappen Alarms.

Talsyntes

Här kan du ställa in talhastigheten för talsyntesen samt intonationsnivå. Du kan prova att variera talhastigheten tills du hittar den inställning som passar dig bäst. Du kan också stänga av eller slå på information om tid och datum som läses upp när du låser upp telefonen.

Återkoppling

Ställ in hur telefonen ger dig återkoppling, (förutom talsyntesen). Du kan välja att antingen använda enbart ljud. Dessa är pip och ljud, vilka spelas upp när du navigerar i menyer, skriver en text, eller vid låsning av telefonen. Övrig återkoppling är vibrationer, som används vid samma tillfälle. Du kan också välja att använda både ljud och vibrationer samtidigt.

Positionsinformation

Aktiverar eller avaktiverar uppläsning av positionsinformation i menyn (exempel ett av nio).

Notifieringspåminnelse

När du tagit emot ett meddelande eller missat ett samtal skapas en missad händelse och ett notifieringsljud spelas upp. Om du slår på notifieringspåminnelsen hörs ett pipljud var femte minut för att påminna dig om att du har en missad händelse. För att avfärda påminnelsen, kontrollera dina missade händelser.

Tangentbord

Den här inställningen innehåller inställningar för textinmatning och telefonens knapplås.

Knapplås

Välj det här menyalternativet för att slå på eller av möjligheten att låsa telefonen genom att trycka ner och hålla inne knappen stjärna. Knapplåset är tänkt att förhindra ofrivilliga knapptryckningar.

 • När knapplåset är aktiverat, kan telefonen låsas och växla till viloläge genom att trycka ner och hålla inne knappen stjärna. Knapplåset aktiveras även automatiskt vid skärmtimeout. För att låsa upp telefonen, tryck ner och håll inne knappen stjärna.
 • När knapplåset är inaktiverat, växlar telefonen automatiskt till viloläge efter inställd tid för skärmtimeout, men knappsatsen är inte låst. För att väcka telefonen, tryck på valfri knapp. Du kan fortfarande låsa telefonen genom att trycka ner och hålla inne knappen stjärna och låsa upp den på samma sätt, men detta sker inte automatiskt.
Uppläsning vid radering av tecken

Denna inställning påverkar raderingen av tecken när du skriver en text.

 • Läs raderat tecken - när du raderar tecken genom att använda knappen bakåt läses det just raderade tecknet upp.
 • Efter radering, tryck på knappen ner för att läsa återstående text.
Upprepning vid inmatning av text

När du skriver en text, kan du välja bland följande inställningar:

 • Upprepa ord efter mellanslag - Upprepar det senast inskrivna ordet efter ett mellanslag eller skiljetecken.
 • Upprepa hela texten efter mellanslag - Upprepar hela texten efter ett mellanslag eller skiljetecken..
 • Upprepa inte - Upprepar ingenting. Använd knappen ner för att upprepa texten manuellt.
 • Du kan också navigera efter ord eller tecken i texten. Tryck ner och håll inne knappen pil upp för att ändra inställningen.
Indikering vid stor bokstav

Den här inställningen ändrar hur stor bokstav indikeras vid textinmatning.

 • Indikera verbalt - inleder med "stor" vid inmatning av stora bokstäver
 • Indikera med tonhöjning - ändrar tonhöjden på rösten vid inmatning av stora bokstäver
 • Ingen indikering - ingen indikering vid stor bokstav

Skärm

Den här inställningen hanterar hur information visas på enhetens skärm samt skärmtimeout.

Ljusstyrka

Den här inställningen ändrar skärmens ljusstyrka. Ju högre ljusstyrka dessto ljusare skärm, men kortare batteritid.

Skärmtimeout

Den här inställningen låter dig ställa in tiden innan telefonen växlar till viloläge för att spara batteritid. När knapplåset är aktiverat kommer även knapparna att låsas efter inställd tid.

Färgschema

Den här inställningen låter dig välja mellan fyra olika färgteman. Den första färgen anger färgen på texten och den andra färgen anger bakgrundsfärgen. Följande alternativ finns tillgängliga:

 • Vit på svart
 • Svart på vit
 • Vit på blå
 • Svart på gul
Huvudmenyns utseende

Den här inställningen ändrar huvudmenyns utseende. Du kan antingen använda ren text, ikoner, eller kombinera text med ikoner.

Ställ in stor textstorlek

Den här inställningen förstorar teckensnittet som används i menyerna. Var medveten om att detta kommer att bryta ordet omslag och sålunda kan ett enda ord sträckas över flera rader.

Nätverk

Med den här inställningen kan du ställa in olika anslutningsinställningar, såsom WiFi, Bluetooth, mobilt nätverk, eller PIN-kod.

Wifi

För att kunna ansluta till ett Wifi-nätverk, måste du först slå på Wifi. När du planerar att inte använda det, kan du slå av det genom att välja stäng av. Detta sparar även viss batteritid.

Nätverkslista

Det här menyalternativet visar alla tillgängliga nätverk, men också dina tidigare sparade nätverk.

 • För att ansluta till ett nätverk, välj det med knappen bekräfta och välj därefter anslut till nätverk. Om nätverket är skyddat med ett lösenord, kommer du att kunna ange lösenordet.
 • Du kan också använda knappen WPS . Välj alternativet anslut med WPS och tryck därefter på WPS-knappen på din router. De två enheterna bör vara parkopplade efter en stund.
 • Information om nätverket tillhandahåller ytterligare information om nätverket, såsom signalstyrka och nätverkets tillgänglighet.
 • För att ta bort ett sparat nätverk från listan, gå till nätverkslistan, välj önskat Wifi-nätverk och välj glöm nätverk.

Om nätverket du vill ansluta till har ett dold SSID, kan du ansluta till det via menyalternativet Anslut till dolt nätverk. Ange först nätverkets SSID och därefter nätverkets lösenord.

Anslut till Wifi via textfil

Du kan ansluta din telefon till en dator via USB och skapa en ren textfil i rotmappen i telefonens internminne.

 • Namnet på textfilen ska vara wifi.txt (med små bokstäver) och innehålla två rader.
 • Första raden är namnet på nätverket (små bokstäver) och den andra raden är nätverkets lösenord (skiftlägeskänslig).
Bluetooth

Telefonen stöder audio Bluetooth enheter, såsom högtalare, hörlurar, handsfree. En enhet måste parkopplas innan den kan användas.

Viktigt att notera: Om du ansluter en ljudenhet, kommer allt ljud (inklusive talsyntesen) spelas upp via den anslutna enheten. Om enheten inte fungerar kan du alltid koppla från en felaktig ljudenhet genom att öka volymnivån till mer än max, genom att snabbt trycka på volymknapparna.

Slå på eller av Bluetooth

Bluetooth är avstängt som standard. Detta för att spara batteriet. Vi rekommenderar att du slår av Bluetooth om du inte använder det. Du kan slå på eller av Bluetooth via det första menyalternativet.

Parkoppla en ny enhet
 • Aktivera parningsläget på din enhet. Vissa enheter är redan i parningsläge som standard. Andra enheter använder vissa knappkombinationer för att aktivera parningsläget. Läs användarmanualen för enheten för ytterligare information.
 • När parningsläget väl är aktiverat på din enhet, välj skanna efter enheter i menyn. Skanningen kan ta upp till en halv minut. När skanningen är klar visas en lista med enheter i närheten.
 • Välj en enhet i listan genom att trycka på knappen bekräfta och starta parkopplingen. Detta kan ta några sekunder.
 • Vissa enheter kräver en verifieringskod. Om detta inträffar, måste du ange koden från BlindShell på din externa enhet.
Anslut och koppla från en enhet

En nyligen parad enhet bör generellt ansluta automatiskt. Detta gäller dock inte alla enheter. Ibland kan det vara användbart att kunna ansluta och koppla från enheter utan att behöva parkoppla dem på nytt.

För att ansluta och koppla från en enhet:

 • Välj menyalternativet parade enheter för att visa en lista med alla parade enheter
 • Välj en enhet i listan genom att trycka på knappen bekräfta för att öppna en meny med tillgängliga alternativ för enheten, (anslut, koppla från, ta bort parkoppling).
 • Om du väljer anslut eller koppla från, kommer ett försök att ansluta eller koppla från enheten att göras. Om detta lyckas, kommer telefonens ljud att spelas upp via den externa enheten.
 • Om du väljer att ta bort parkopplingen, kommer enheten att bli otillgänglig tills du parkopplar den på nytt. Vissa enheter kan kräva detta för att kunna ansluta till andra telefoner.
Bra att veta om Bluetooth
 • Innan du kan parkoppla en enhet, behöver du vanligtvis slå på enheten. Vissa enheter stängs automatiskt av efter en viss tid av inaktivitet.
 • Det finns ett stort antal Bluetooth-enheter på marknaden. BlindShell kan inte garantera kompabilitet med alla enheter. Din återförsäljare av BlindShell kan kanske ge dig råd eller erbjuda dig en kompatibel modell.
 • På grund av störningar och protokollet Bluetooth, är det inte säkert att någon enhet hittas efter slutförd skanning. Om du inte kan se eller parkoppla din enhet, försäkra dig om att den befinner sig i parningsläge och försök igen. Om problemet kvarstår, se till att det inte finns någon stark störningskälla i närheten, såsom en annan enhet, eller WiFi-router.
Mobildata

Mobildata kan slås på eller av genom att välja det här menyalternativet. Du kan också komma åt den här inställningen via menyn statusinformation

Pin-kod
 • Du kan aktivera eller avaktivera förfrågan om PIN-kod när telefonen slås på i menyn för PIN-kod. För att ändra PIN-koden måste du först aktivera den.
 • Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i följd spärras ditt SIM-kort tillfälligt och du måste då ange din PUK-kod för att kunna låsa upp SIM-kortet. Om du anger fel PUK-kod 10 gånger i följd, spärras ditt SIM-kort permanent.
 • Om du använder 2 SIM-kort, välj önskat SIM-kort innan du ändrar, aktiverar eller avaktiverar din PIN-kod.
SIM-kort

Detta menyalternativ visas enbart om 2 SIM-kort används i telefonen. Du kan välja föredraget SIM-kort för utgående samtal, utgående meddelanden eller dataöverföringar.

Menyläge

Här kan du välja ett av två lägen:

 • Fullständigt läge - alla telefonens funktioner blir tillgängliga
 • Enkelt läge - alla telefonens avancerade funktioner blir dolda. Endast funktionerna Telefon,Meddelanden,Kontakter, Missade händelser och Stäng av telefonen visas. När enkelt läge aktiverats visas inte heller menyalternativet Inställningar. För att visa Inställningar ring ###. Därefter kan du ändra inställningar eller byta till Fullständigt läge igen.

BlindShell update

Notera: För att kunna uppdatera telefonen måste du vara ansluten till Internet via WiFi.

Uppdateringar för BlindShell släpps av 2 skäl:

 • Förbättringar av nuvarande funktioner och buggfixar
 • Nya funktioner

När en ny uppdatering finns tillgänglig för nedladdning får du ett meddelande om detta. Detta meddelande visas i dina missade händelser samt i dina mottagna meddelanden.

För att utföra uppdateringen, välj först menyalternativet sök efter uppdatering. När en ny uppdatering finns tillgänglig kan du ladda ner den. Det finn också en beskrivning över innehållet i uppdateringarna.

När nedladdningen av uppdateringen är klar behöver du installera den. Välj menyalternativet installera uppdatering. Denna process tar några minuter. Under uppdateringen kommer telefonens talsyntes att använda en robotiserad röst. Du får också information om installationsförloppet.

Viktigt: Stäng inte av eller gör andra åtgärder med telefonen. Detta kan skada telefonens programvara.

Inställningar för tid och datum

Tid och datum hämtas automatiskt från nätverket när ett SIM-kort finns installerat i telefonen. Du kan ändra dessa inställningar här.

 • För att ange datum och tid, slå först av automatisk datum och tid. Denna inställning visas inte om tid och datum inte kunde hämtas från nätverket.
 • Ställ tid Ange tid med 4 siffror. De första två siffrorna motsvarar timmar och de övriga två motsvarar minuter.
 • För att ställa in datum, välj ställ datum. Ange dag, månad, år och välj spara datum.
 • Du kan alltid återgå till automatisk inställning av tid och datum genom att välja automatisk datum och tid.

Om telefonen

Här kan du få viss teknisk information om telefonen, såsom programvarans version samt ledigt utrymme på det interna minnet och minneskortet. det finns också en genväg till en servicemeny där det går att utföra mer avancerade åtgärder, såsom att säkerhetskopiera eller utföra en fabriksåterställning.

Servicemeny

Servicemenyn är en meny där det går att utföra vissa serviceåtgärder. För att få tillgång till servicemenyn, måste telefonen startas om i ett speciellt läge utanför det ordinarie operativsystemet. Servicemenyn är inte en del av BlindShell och du kan inte ta emot samtal eller meddelanden eller använda din telefon som vanligt i det här läget.

För säkerhetskopiering- och återställningsfunktionen i servicemenyn, måste du först sätta i ett SD-kort. Kortet används för lagring av filer.

Servicemenyn har följande menyalternativ:

Säkerhetskopiera data

Funktionen säkerhetskopiering skapar en fil med intern användardata. Denna fil innehåller ingen användardata som kan kommas åt när telefonen är ansluten till en dator via USB. Exempelvis är böcker, musik och röstinspelningar exkluderade från den här filen.

Säkerhetskopian innehåller följande:

 • BlindShell-inställningar
 • kontakter
 • meddelanden
 • kalender
 • samtalshistorik
 • anteckningar
 • alarm
 • databas för objekttaggning
 • inställningar för e-post

Säkerhetskopian sparas till filen "blindshell_backup.bin"

Återskapa data

Funktionen återskapa data återskapar användardata från en tidigare skapat säkerhetskopia via funktionen Säkerhetskopiera data. Varning: Din data kommer att skrivas över.

Om det inte finns någon blindshell_backup.bin på SD-kortet kommer ett fel att meddelas.

Fabriksåterställning

Detta menyalternativ utför en så kallad fabriksåterställning av telefonen. Denna åtgärd tar bort all användardata och telefonen återgår till fabriksinställningarna. Detta gäller även för uppdateringar.

Starta om telefonen

Det här menyalternativet lämnar servicemenyn och startar om telefonen i normalt läge.

Statusinformation

Statusinformationen kan visas var som helst, förutom vid inmatning av text. Tryck på knappen upp. Följande information finns tillgänglig:

 • Tid och datum - visar aktuell tid och datum. Tryck på knappen bekräfta för att öppna kalendern.
 • Signalstyrka - visar signalstyrkan för nätverket
 • Batteristyrka - visar återstående procent av batteriet
 • Wifi-status - visar information om Wifi-nätverket till vilket telefonen är ansluten. Tryck på knappen bekräfta för att öppna inställningarna för Wi-fi.
 • Bluetooth - visar information om ansluta Bluetooth-enheter

Manual

Menyalternativet manual innehåller det här dokumentet indelat i sektioner för enkel navigering. Den innehåller även menyalternativet interaktiv handledning som kördes när telefonen slogs på för första gången.

Missade händelser

Det här menyalternativet innehåller notifieringar för nya meddelanden eller missade samtal. När du valt motsvarande händelse, tas denna också bort från listan.

Stäng av telefonen

Välj det här menyalternativet för att slå av telefonen.

Teknisk specifikation

 • Frekvensband för mobila nätverk:
  • GSM: 900/1800/1900MHz
  • WCDMA: 2100MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • CPU: Dual core 1.2GHz
 • Minne:
  • RAM: 512MB
  • Internminne4GB
  • Utbyggbart med SD-kort
 • Skärm: 2.8 tum QVGA TFT color screen
 • SIM-kort: dual micro SIM
 • Kamera: 2.0MPx
 • BatterI: 1800mAh
 • Wifi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM-mottagare
 • Ficklampa
 • SOS assistansknapp

CE marking logo

Denna produkt är CE-märkt och överensstämmer med all EU-lagstiftning.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Efter produktens livslängd kan du returnera den till återförsäljaren eller leverantören för återvinning.).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019